CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

ING - "38 de bilete la UEFA EURO 2008 asteapta suporteri adevarati"

Concurs cu premii ING Credit Card

Marele premiu: 4 bilete la meciul cu Olanda pentru tine si prietenii tai si 500 de euro de cheltuiala numai pentru tine. Premii zilnice: 34 x bilet si cazare la meciurile Romaniei de la UEFA Euro 2008.

Contracteaza un ING Credit Card de la Mastercard pe www.ing.ro/creditcard sau la oricare dintre sucursalele bancii, intra pe www.gsp.ro/lotulperfect, raspunde corect la intrebari si completeaza formularul de concurs.

Perioada promoţiei: 31 martie - 30 mai 2008

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“38 de bilete la UEFA EURO 2008 asteapta suporteri adevarati”

Perioada campaniei:  31 Martie - 30 Mai 2008

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

 

Organizatorul campaniei promotionale “38 de bilete la UEFA EURO 2008 astepta suporteri adevarati” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, avand sediul in Bucuresti, Sos. Kiseleff, nr. 11-13, Sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/16100/1994, cod de inregistrare fiscala RO6151100, nr. Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024, cont bancar numarul 371160600101 deschis la B.N.R. Centrala,  inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr.  273, reprezentata de dl. Albert Roggemans, in calitate de Director General Adjunct si dl. James Reuland, in calitate de Director Departament Risc, (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

 

Campania Promotionala se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul Unlimited Sport Media si S.C. MIB PUBLICITATE S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediul in Otopeni, str. George Toparceanu nr. 30, numar de ordine la Registrul Comertului J23/1434/2006, cod de inregistrare fiscala RO 18856651, reprezentata legal prin dl. Cristian Lica, in calitate de administrator, (denumita in continuare „Agentia de Publicitate”) si subcontractantii acesteia pentru care Agentia de Publicitate este raspunzatoare fata de Organizator, respectiv S.C. HIT MAIL ROMANIA S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediul in str. Pictor Iosif Iser, nr 19, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8295/2000, cod de inregistrare fiscala RO 13351917 (denumita in continuare „Hit Mail Romania”).

 

Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

 

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala este organizata si se va desfasura in toate agentiile, punctele de lucru si Office-urile ING ale Organizatorului de pe teritoriul Romaniei.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala se va desfasura in perioada 31 martie - 30 Mai 2008 (inclusiv) cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament Oficial.

Dupa implinirea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea cumulativa a conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la promotie.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana

b) are domiciliul in Romania

c) a implinit varsta de 18 ani pana la data de 31 martie 2008 (inclusiv),

d) a contractat un ING Credit Card in perioada 31 Martie – 30 Mai 2008(inclusiv) si cererea a fost aprobata

e) in perioada 14 Aprilie – 29 Mai raspunde corect la intrebarile zilnice de pe site-ul www.gsp.ro/lotulperfect. 

 

Prin exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala angajatii Organizatorului (angajatii sucursalei, agentiilor si punctelor de lucru), angajatii ING Office-urilor (inclusiv cei in regim de colaborare), angajatii Gazetei Sporturilor, angajatii Unlimited Sport Media, angajatii Agentiei de Publicitate si ai subcontractantilor acesteia, respectiv MIB Publicitate si ai Hit Mail Romania, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia tuturor acestor persoane.

 

 

SECTIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE

 

La trageriile la sorti pentru cele 38 bilete (oferite de Mastercard) la unul din meciurile Romaniei de la UEFA EURO 2008 pot participa toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate in Sectiunea 4 si care, in perioada Campaniei Promotionale, aplica online pe web-site-urile www.ing.ro/creditcard, www.gsp.ro/lotulperfect sau la orice agentie/punct de lucru ING si care raspunde corect la intrebarile zilnice de pe site-ul www.gsp.ro/lotulperfect (dupa ce le-a fost aprobata cererea si  li s-a acordat un card ING Credit Card).

 

Organizatorul nu va aproba cererile si nu va acorda cardul in cazul in care solicitantii nu indeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite de catre Organizator, prin prisma legislatiei relevante in domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia.

 

O persoana care contracteaza un ING Credit Card in perioada promotiei poate castiga un singur premiu.

 

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Pe site-ul www.gsp.ro/lotulperfect, incepind cu data de 31 martie 2008, vor fi afisate informatiile despre mecanismul de participare la concurs, premiile puse in joc si modalitatea de castig.

 

Mecanismul Campaniei

 

1. Obtinerea ING Credit Card

 In prima faza a concursului (31 martie – 13 aprilie 2008), vizitatorii site-ului www.gsp.ro/lotulperfect care doresc sa participe la joc, trebuie sa aplice pentru cardul de credit ING (denumit in continuare “ING Credit Card”). Acest lucru poate fi facut online pe site-ul www.ing.ro/creditcard sau in orice ING Office. Lista ING Office-urilor din toata tara este disponibila pe site-ul www.ing.ro/creditcard. Persoanele care vor semna contractul pentru ING Credit Card vor putea participa in continuare la concurs.

 

2. Participarea la concurs

A doua faza a concursului se va derula in perioada 14 aprilie – 30 mai 2008. Dupa obtinerea ING Credit Card, concurentii pot intra in joc pentru a castiga unul din cele 34 de bilete (oferite de Mastercard) la meciurile Romaniei de la UEFA Euro 2008.

Zilnic, in perioada 15 aprilie – 2 iunie, va fi desemnat un castigator dintre concurentii care au raspuns corect la intrebarile concursului si care au obtinut ING Credit Card in perioada 31 martie – 30 mai 2008.

ING pune in joc 34 de bilete oferite de Mastercard la doua meciuri ale Romaniei de la UEFA Euro 2008: Romania – Franta (9 iunie – Zurich, Elvetia) si Olanda – Romania (17 iunie – Berna, Elvetia). Premiile includ biletul la meci si cazarea pentru 1 noapte. Transportul din Romania in Elvetia, ramane in sarcina fiecarui castigator.

ING pune in joc marele premiu ce consta intr-o excursie la meciul Romania – Olanda. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti, la finalul concursului. La tragerea la sorti vor participa toti concurentii care au raspuns corect la intrebarile din formularul de concurs in perioada 14 aprilie – 30 mai, mai putin aceia care au fost desemnati castigatori ai celor 34 de bilete pana in momentul extragerii marelui premiu. Castigatorul marelui premiu va primi un card ING cu 500 de euro, si va putea pleca insotit de 3 (trei) prieteni. Transportul, cazarea si biletele la meci (4-pentru castigatorul marelui premiu si cei trei prieteni ai sai) sunt asigurate de catre Organizator. Si aceste 4 bilete sunt oferite de Mastercard.

 

 

SECTIUNEA 7. TRAGERILE LA SORTI SI PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI CAMPANII

 

Pot participa doar acei concurenti care au obtinut ING Credit Card in perioada 31 martie – 30 mai. Vor intra la tragerea la sorti numai concurentii care au raspuns corect la intrebarile din formularul de concurs si care au completat corect datele personale (nume, prenume, localitate, data nasterii, numar de telefon, adresa de e-mail). Zilnic, in perioada 15 aprilie – 2 iunie, va fi desemnat/extras cate un castigator (34 de castigatori).

La finalul concursului va fi acordat marele premiu. Acesta se acorda prin tragere la sorti. Vor intra in tragerea la sorti doar concurentii care au raspuns corect la intrebarile din formularul de concurs in perioada 14 aprilie – 30 mai, care au ING Credit Card facut in perioada 31 martie – 30 mai si nu au castigat unul din cele 34 de bilete oferite zilnic.

Marele premiu consta intr-o excursie la meciul Romania – Olanda. Castigatorul poate fi insotit de trei prieteni, va primi un card ING cu 500 de euro, iar intregul grup va avea asigurat transportul, cazarea si biletele la meci (oferite de Mastercard).

Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea campaniei promotionale si vor fi asistate de un notar public sau un avocat la sediul Organizatorului.

 

Premiul nu poate fi cedat de castigator unei alte persoane. Un participant poate castiga un singur premiu. Castigatorul unui premiu nu va mai participa la urmatoarele trageri la sorti.Daca in cadrul unei trageri la sorti nu se castiga premiul oferit, acesta va fi reportat pentru urmatoarea tragere la sorti. Orice castigator trebuie sa fie de acord cu conditiile pe stadioane ale UEFA.

 

 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA CASTIGATORILOR

 

Urmare a validarii castigatorilor prin dovada pe care o vor face acestia ca datele inscrise in formularul de concurs sunt reale si verificabile. Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un buletin sau carte de identitate. Castigatorii vor fi de acord (in scris si fara nicio remuneratie) sa li se faca publice numele, in ziarul Gazeta Sporturilor si pe site-urile www.ing.ro/creditcard, www.gsp.ro.

 

 

SECTIUNEA 9. INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR

 

Premiile vor fi acordate castigatorilor in cadrul agentiilor/punctelor de lucru ING, office-urilor ING sau la sediul Organizatorului in termen de maxim o saptamana de la anuntarea castigatorului premiului. Castigatorii vor fi anuntati telefonic dupa fiecare extragere in maxim 2 zile de catre un reprezentant ING sau vor putea consulta lista castigatorilor pe website-ul www.ing.ro/creditcard, www.gsp.ro/lotulperfect

Premiul nu poate fi cedat de castigator unei alte persoane. Biletele sunt nominale si pentru a putea intra pe stadion castigatorul trebuie sa transmita catre ING Bank NV Amsterdam datele sale de identificare (inclusiv datele din pasaport) in vederea personalizarii biletului si a validarii sale de catre comisia de disciplina a UEFA Euro 2008.

Orice eroare in datele furnizate de catre participanti (inclusiv castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

 

SECTIUNEA 10.  TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/ 2003 (Codul Fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii fiscale sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

 

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala va putea fi intrerupta ori incetata doar in caz de forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie Promotionala, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul  site-ului www.ing.ro.

 

 

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si sa prelucreze datele cu caracter personal ale participantilor la prezenta Campanie Promotionala, in scopul prezentei Campanii Promotionale si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul, Agentia de Publicitate si subcontractantii acesteia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si ale castigatorilor la prezenta Campanie Promotionala si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

 

Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii nr. 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

 

Prin simpla participare la Campania Promotionala, participantul este de acord ca datele sale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru transmiterea de noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, precum si in cadrul prezentei campanii promotionale.

 

Agentia de Publicitate si subcontractantii acesteia, respectiv MIB Publicitate si Hit Mail Romania nu vor organiza nici o baza de date in care sa fie incluse datele participantilor ori castigatorilor la aceasta Campanie Promotionala.

 

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul Oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind disponibil pe intreaga durata a Campaniei Promotionale, accesand site-ul www.ing.ro.

 

Regulamentul Oficial poate fi de asemenea tiparit la cererea expresa a solicitantului la sediile agentiilor Organizatorului sau ale ING Office-urilor.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost publicat  pe site-ul www.ing.ro.

 

Orice modificare a regulilor de participare la Campania Promotionala, a mecanismului promotiei, a perioadei validitatii promotiei vor fi anuntate pe site-ul cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare a campaniei promotionale “38 de bilete la UEFA EURO 2008 astepta suporteri adevarati”.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "ING - "38 de bilete la UEFA EURO 2008 asteapta suporteri adevarati""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: ING - "38 de bilete la UEFA EURO 2008 asteapta suporteri adevarati"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media