CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Hipersurprize de la Rexona in Cora

Concurs cu premii Rexona

Premii prin tragere la sorti: 4 x set 4 umbrele; 4 x set 4 halate de baie; 4 x set 2 genti Samsonite; 4 x iPod Apple; 4 x aparat foto Sony Cybershot; 4 x mini-excursie de 2 persoane la Roma, Barcelona sau Madrid; 4 x memory stick marca Princeton.

Cumpara de la Cora orice produs Rexona Women sau Rexona Men cu eticheta „Hipersurprize” si trimite codul unic (format din 3 litere si 6 cifre) prin SMS la 1833. Pastreaza bonul de casa si produsul cu eticheta promotionala.

Perioada promoţiei: 11 iulie - 07 august 2007

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Hipersurprize de la Rexona in Cora”

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1.                Organizatorul campaniei promotionale „ Hipersurprize de la Rexona in Cora” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.                Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.                Campania se va desfasura prin intermediul magazinelor Cora din intraga tara (Cora Pantelimon, Cora Lujerului si Cora Cluj – numite in cele ce urmeaza „magazine participante”) in perioada 11 iulie 2007 – 7 august 2007, prin intermediul SC BrandsOn Marketing SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr.72, sector 1, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

 

2.1.             Produsele participante la Campanie sunt cele marca Rexona, gamele Rexona Men si Rexona Women, marca inregistrata apartinand Unilever (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in mod individual, care au aplicat stickerul promotional „Hipersurprize de la Rexona” pe produse (numit in continuare „eticheta promotionala”). Produsele marca Rexona comercializate in cadrul magazinelor participante si care nu au aplicate pe ele stickerul promotional, nu participa la aceasta Campanie.

2.2.             Produsele participante la Campanie vor fi comercializate numai in magazinele Cora din intreaga tara (Cora Pantelimon, Cora Lujerului si Cora Cluj) si vor avea aplicata pe ambalajul din fata o eticheta promotionala pe care se afla inscriptionat un cod unic de participare la Campanie alcatuit din 3 litere si 6 cifre, de forma „AB000001R”.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1               La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). 

3.2               Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.3               Participantii trebuie sa pastreze produsul pe care se gaseste eticheta promotionala, conform Regulamentului, in cazul contactarii ca potentiali castigatori sa poata confirma codul unic reprezentantului Agentiei si sa poata expedia Organizatorului ambalajul cu eticheta promotionala pentru validare, conform art. 6 de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

4.1.             Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante, in perioada 11 iulie 2007 – 6 august 2007  cel putin un produs participant si sa se inscrie in Campanie trimitand in perioada 11 iulie 2007 – 6 august 2007 ora 23:59 (inclusiv), codul unic descoperit pe eticheta promotionala de pe produsul participant prin SMS la numarul de telefon 1833 (numar de telefon cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp).

4.2.             Fiecare cod unic ii confera participantului dreptul de a se inscrie in Campanie de pe acelasi numar de telefon, indiferent de reteaua de telefonie mobila, o singura data pentru fiecare premiu zilnic. Astfel, fiecare participant se poate inscrie in Campanie de pe acelasi numar de telefon de maximum o data pe zi, de maxim 7 ori pe saptamana dupa cum urmeaza: consumatorul se poate inscrie cu un cod unic, in decursul unei saptamani de Campanie, o singura data pentru fiecare premiu zilnic, deci de maximum 7 ori intr-o saptamana. Inscrierea intr-o zi a Campaniei cu un cod unic determina imposibilitatea inscrierii pentru acelasi premiu, de pe acelasi numar de telefon sau de pe numere diferite intr-o alta zi similara dintr-o saptamana ulterioara.

4.3.             Un cod unic o data inscris in Campanie de pe un numar de telefon, nu va mai putea fi inscris ulterior de pe alt numar de telefon. Un cod unic o data inscris in Campanie de pe un numar de telefon, indiferent de reteaua de telefonie mobila, pentru toate cele 7 categorii de premii nu va mai putea fi inscris ulterior de pe acelasi numar sau alt numar de telefon.

4.4.             Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1833 (numar de telefon cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp) in intervalul 11 iulie 2007 – 6 august 2007 ora 23:59 inclusiv (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie la numarul  de telefon 1833), a unui mesaj de participare care sa fie expediat in ziua aferenta premiului pentru care se doreste a se face inscrierea si care sa cuprinda codul unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant. Fiecare participant se poate inscrie in Campanie pentru a participa la extragerea unei anumite categorii de premii din cele mentionate la art.5.1 de mai jos intr-o anumita zi a saptamanii, corespondenta dintre premiile si zilele saptamanii in care se poate face inscrierea pentru acestea fiind detaliata la art.5.1  de mai jos.

4.5.             Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-                      sa contina un cod unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant, sub urmatoarea forma: AB000001R,

-                      codul unic de pe eticheta sa nu fi mai fost inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar de telefon si

-                      codul unic sa fie primit la numarul 1833 in perioada 11 iulie 2007 – 6 august 2007 ora 23:59 (inclusiv).

4.6.             Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie, in functie de indeplinirea cumulativa a celor trei conditii mai sus mentionate. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1833 participantul va primi din partea Organizatorului,  prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a.       daca mesajul nu este trimis in forma corecta (nu indeplineste conditiile prevazute la art.4.1-4.4 de mai sus, contine un cod unic incorect, incomplet, contine un cod de bare in loc de codul unic, atunci raspunsul va fi: „Cod invalid.Retrimiteti codul unic corect de pe eticheta promotionala Rexona.Regulament disponibil gratuit pe www.infopromotii.ro”.

b.       daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost trimis anterior o data de la acelasi numar de telefon sau de pe numere diferite, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost folosit.Trimite un alt cod unic de pe eticheta promotionala Rexona.Regulament disponibil gratuit pe www. infopromotii.ro”.

c.       daca mesajul a fost trimis in forma corecta, indeplinid conditiile prevazute de art.4.3-4.4 de mai sus, si codul unic nu a mai fost trimis anterior de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar de telefon mobil, atunci mesajul receptionat va fi: „Ati fost inscris in promo pentru premiul zilei.Pastrati eticheta promotionala Rexona si codul pentru validare.Regulament disponibil pe www.infopromotii.ro

d.       In cazul in care participantul este desemnat castigator preliminar al unui premiu zilnic, acesta va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: „Felicitari! Ati castigat premiul zilei la promo Rexona in Cora;mai multe detalii la tel. 021/3034800.Regulament disponibil gratuit pe www.infopromotii.ro”.

e.       La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr.de telefon 1833 care nu cuprind informatiile solicitate conform art.4.1-4.4. de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/inexacte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe eticheta produsului participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

4.7.             Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a.       pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1833, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b.       pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.6. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c.       daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

d.       daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

e.       pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   

4.8.             Dupa data limita de primire a mesajelor (6 august 2007 ora 23:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

4.9.             Un cod unic de pe un produs participant confera posibilitatea consumatorilor de a se inscrie in Campanie de maximum o data pe zi si de maxim 7 ori intr-o saptamana, cu conditia ca inscrierea sa se faca de pe acelasi numar de telefon. Astfel, de pe un numar de telefon un consumator se poate inscrie in Campanie de maximum o data pe zi, de maximum 7 ori, cu conditia ca inscrierile sa se faca pentru premii diferite si inscrierile sa fie efectuate intr-o saptamana de concurs (saptamana de concurs este considerata de luni pana duminica inclusiv).

Incepand cu a 8-a inscriere, mesajul primit va fi: „Acest cod a mai fost folosit.Trimite un alt cod unic de pe eticheta promotionala Rexona.Regulament disponibil gratuit pe www. infopromotii.ro”.

4.10.          In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator reclama Organizatorului sau Agentiei, in orice modalitate, invalidarea preliminara a codului sau de participare descoperit pe eticheta atasata unui produs participant, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul sau a mai fost inscris in Campanie anterior de pe alt numar de telefon sau chiar de pe acelasi numar, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

4.10.1.    Organizatorul si/sau Agentia ii vor solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a etichetei pe care a fost descoperit codul unic revendicat. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic revendicat prin expedierea etichetei de pe produs prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu aceasta eticheta la sediul Organizatorului si/sau Agentiei sau la vreun punct de lucru al acestora comunicate telefonic, sau prin orice alta modalitate pe care consumatorul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerile la sorti saptamanale.

4.10.2.    In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatie a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, pentru a se putea face validarea consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul si/sau Agentia il vor contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea prin SMS si ii vor comunica scopul apelului. Dupa instiintarea consumatorului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, ii vor solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a etichetei pe care a fost descoperit codul unic inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin expedierea etichetei de pe produs prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu aceasta eticheta la sediul Organizatorului si/sau Agentiei sau la vreun punct de lucru al acestora comunicate telefonic, sau prin orice alta modalitate pe care consumatorul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerile la sorti saptamanale.

4.10.3.    In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art.4.10.1 si art.4.10.2 de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii etichetei cu codul unic descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe consumatorul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel de face dovada efectiva a detinerii etichetei cu codul unic revendicat/inscris (dupa caz).

4.10.4.    In cazul in care consumatorul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art.4.10.1 si art.4.10.2, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerilor permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerile ce urmeaza.

4.10.5.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea ultimei extrageri, iar intervalul de timp dintre reclamatie si ultima extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul si/sau Agentia ii vor comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii etichetei cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

 

 

 

SETIUNEA 5. PREMIILE

 

5.1.             In cadrul Campaniei se vor acorda, in total 28 de premii, prin trageri la sorti organizate conform SECTUNII 6 de mai jos, constand in:

-                      premiul aferent zilei de luni este unul din cele 4 Seturi de umbrele (4 umbrele pt. fiecare set: 2 de adulti si 2 de copii pt. fiecare set in parte) pentru toata familia, in valoare de 226 RON fiecare set; valoarea comerciala totala a 4 seturi umbrele este 904 RON;

-                      premiul aferent zilei de marti este unul din cele 4 Seturi de halate de baie pentru toata familia (4 halate pt. fiecare set: 2 de adulti si 2 de copii pt. fiecare set in parte), in valoare de 305 RON fiecare set; valoarea comerciala totala a 4 seturi halate de baie este de 1.219 RON ;

-                      premiul aferent zilei de miercuri este unul din cele 4 seturi Travel Bags marca Samsonite – fiecare set cuprinde 2 genti: 1 geanta de voyaj si o geanta de cabina in valoare de 1.096 RON fiecare set; valoarea comerciala totala a 4 seturi umbrele este de:  4,384 RON;

-                      premiul aferent zilei de joi este unul din cele 4 I-pods marca Apple model iPod - 30G, in valoare comerciala 1,035 RON fiecare; valoarea comerciala totala a 4 I-pods marca Apple este de: 4,141 RON;

-                      premiul aferent zilei de vineri este unul din cele 4 Aparate foto marca  Sony model Cybershot DSC – H9, in valoare de 1,714 RON fiecare; valoarea comerciala totala a 4 Aparate foto marca  Sony este de: 6,855 RON

-                      premiul aferent zilei de sambata este una din cele 4 excursii pentru doua persoane (castigatorul si un insotitor desemnat de acesta) in una din urmatoarele capitale ale Europei: Roma, Barcelona sau Madrid, acordata intr-un week-end agreat de comuna cord de castigator si Organizator in intervalul 15 septembrie 2007 – 15 decembrie 2007, in valoare de 2.250 RON fiecare excursie; valoarea comerciala totala a 4 excursii este de: 9,000 RON.  Fiecare excursie cuprinde transport cu avionul pe ruta – Bucuresti – Roma/Barcelona/Madrid tur si retur, cazare la un hotel de 3 stele ales in prealabil de catre Organizator, micul dejun inclus si asigurari de sanatate. Acordarea celor 4 excursii se va face astfel:

a.       pe data de 16.07.2007 se va extrage drept premiu pentru ziua de sambata, 14.07.2007, o excursie la Barcelona;

b.       pe data de 23.07.2007 se va extrage drept premiu pentru ziua de sambata, 21.07.2007, o excursie la Barcelona;

c.       pe data de 30.07.2007 se va extrage drept premiu pentru ziua de sambata, 28.07.2007, o excursie la Roma;

d.       pe data de 06.08.2007 se va extrage drept premiu pentru ziua de sambata, 04.08.2007, o excursie la Madrid.

- premiul aferent zilei de duminica este unul din cele 4 Memory Stick 8GB marca Princeton  in valoare de 536 RON fiecare; valoarea comerciala totala a 4 Memory Stick 8GB marca Princeton  este de: 2,142 RON.

5.2.             Valoarea premiilor aferente zilelor de miercuri, joi, vineri si sambata este alcatuita din valoarea mentionata la art.5.1 de mai sus la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 28,645 RON.

5.3.             Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In cazul in care dupa finalizarea Campaniei raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.

5.4.             Mai multe produse achizitionate, mai multe coduri unice diferite, si inseamna mai multe sanse de castig.

5.5.             Premiile se vor preda castigatorilor impreuna cu certificatele de garantie/conformitate corespunzatoare emise de catre producator, dupa caz.

 

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

6.1.             Extragerea electronica aleatoare a codurilor unice castigatoare ale premiilor Campaniei va avea loc zilnic, pentru ziua anterioara. Prima extragere va avea loc in data de 12.07.2007 pentru atribuirea premiului corespunzator pentru data de 11.07.2007. Fiecare extragere zilnica va avea loc la sediul Agentiei, la ora 10.00, printr-un sistem electronic aleatoriu (printr-un algoritm stabilit de calculator). La fiecare extragere zilnica participa inscrierile facute in Campanie in ziua anterioara extragerii, in intervalul 00.00 – 23.59. Ultima extragere va avea loc pe data de 07 august 2007 si la ea vor participa inscrierile facute in Campanie in ziua de 06 august 2007, in intervalul 00.00-23.59.

6.2.             Pentru premiile aferente zilelor de sambata si duminica extragerile se vor efectua in ziua de luni, imediat urmatoare week-endului, orele 10.00. Extragerea va avea loc la sediul Agentiei printr-un sistem electronic aleatoriu (printr-un algoritm stabilit de calculator).

6.3.             La fiecare extragere zilnica sistemul electronic pentru efectuarea extragerilor va desemna aleatoriu drept castigator, mesajul inscris la tragerea la sorti pentru premiul respectiv cu numarul 101.

6.4.             Dupa fiecare extragere baza de date cu coduri se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe toate intrarile in Campanie, efectuate in ziua anterioara in intervalul orar 00.00 – 23.59.

6.5.             Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon de la care s-au inscris in Campanie pentru a fi validati. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit codul extras potential castigator identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie, codul extras castigator si suplimentar codul de bare de pe spatele produsului  si tipul de produs. Daca codul unic comunicat telefonic corespunde cu cel extras castigator, iar codul de bare si tipul produsului indicate telefonic corespund cu cele existente in baza de date a Organizatorului, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor. Totodata reprezentantul Agentiei va comunica fiecarui castigator validat preliminar termenul si locatia in care trebuie sa se prezinte in vederea validarii finale si atribuirii premiului.

6.6.             In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.7.             Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 24 de ore de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in cele 24 de ore (ca de exeplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat. Organizatorul isi rezerva dreptul, ca in cazul invalidarii unor castigatori sau imposibilitatii acordarii unor premii zilnice, de a organiza trageri la sorti pentru atribuirea premiilor zilnice pana la finalizarea Campaniei, respectiv pana in data de 07.08.2007 inclusiv. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma extragerilor zilnice vor ramane la dispozitia Organizatorului conform art.5.3 de mai sus.

6.8.             Castigatorii premiilor Campaniei constand in mini excursii trebuie sa se prezinte in termen de 5 zile de la validarea lor preliminara facuta conform art.6.5 de mai sus, la sediul Organizatorului cu documentul de identitate in original, eticheta promotionala de pe produs si bonul de casa ce atesta achizitionarea produselor participante in original, pentru a fi validat final si pentru a comunica datele personale ale sale si ale insotitorului, in vederea alegererii perioadei excursiei si achizitionarii documentelor aferente pachetului turistic. In cazul in care castigatorul nu se prezinta la sediul Organizatorului in termenul mentionat in prezentul articol, sau nu prezinta documentele solicitate de Organizator, sau se constata existenta oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului sau cele de pe bonul de casa  si/sau eticheta promotionala si cele comunicate telefonic, atunci castigatorul va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a mai organiza o noua tragere la sorti pentru atribuirea premiului respectiv.

6.9.             Premiile Campaniei vor fi inmanate fiecarui castigator de catre un reprezentant al Agentiei in magazinul Cora anuntat in prealabil castigatorului conform art.6.5. de mai sus, in termen de 5 de zile de la data validarii sale preliminare si contactarii telefonice conform art.6.5 de mai sus. Atribuirea premiului se va face pe baza de proces-verbal, in care se vor mentiona datele de identificare ale castigatorului, inclusiv codul numeric personal, iar in cazul premiilor constand in excursii in capitalele Europei, odata cu procesul-verbal vor fi predate castigatorilor si toate documentele de calatorie aferente.

6.10.          La predarea premiului de catre reprezentantul Agentiei se va face validarea finala a fiecarui castigator (cu exceptia castigatorilor celor 4 excursii, a caror validare se va efectua conform art.6.8 de mai sus) pe baza bonului de casa, etichetei promotionale de pe produs si a documentului de identitate. Constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din actul de identitate al castigatorului, eticheta promotionala si/sau cele din bonul de casa, precum si imposibilitatea prezentarii bonului de casa in original, conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a organiza o noua tragere la sorti. In cazul in care premiul respectiv nu va putea fi atribuit pana la finalizarea Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu-l mai atribui.

6.11.          Codurile unice extrase castigatoare conform art. 6.1 si 6.2 validate conform art. 6.5, art.6.8. si art.6.10 de mai sus vor fi eliminate din baza de date, participantul ramanand inscris in Campanie pentru castigarea premiilor zilnice prin intermediul celorlalte coduri unice comunicate (daca acestea exista).

6.12.          Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro in termen de maxim 5 zile de la validarea finala a castigatorilor.

6.13.          Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.14.          In cazul premiilor constand in excursii, Organizatorul nu se va implica in nici un mod in formalitatile si plata necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorul premiului sau/si pe insotitorul acestuia, exceptand asigurarea de sanatate (obtinere eventuale acorduri, autorizatii, etc), daca aceste documente nu exista sau nu sunt valabile din orice motiv. Toate obligatiile si formalitatile necesare in vederea eliberarii unor asemenea documente sunt in sarcina castigatorilor. Dupa inmanarea tuturor documentelor aferente mini-excursiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatorul acestui premiu inceteaza.

6.15.          Existenta sau aparitia pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului si/sau a insotitorului acestuia de a beneficia de excursie, inclusiv imposibilitatea castigatorului de a pleca in excursie din motive personale, independente de Organizator, in intervalul 15 septembrie 2007 – 15 decembrie 2007, determina pierderea premiului si nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

 

7.1.             Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2.             Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre S.C BrandsOn Marketing S.R.L in vederea validarii finale, atribuirii premiilor si indeplinirii a obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3.             La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr 2 – 4, sector 2, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin solicitare scrisa pe adresa Bucuresti, str.Fabrica de Glucoza, nr.2-4, sector 2 si pe site-ul www.infopromotii.ro.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Hipersurprize de la Rexona in Cora"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Hipersurprize de la Rexona in Cora

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media