CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Henkel - "Curatenie stralucitoare si premii in floare"

Henkel in Cora Curatenie stralucitoare si premii in floare

Prin tragere la sorti: 6 x TV LCD LG32LD350. Premii instant: 1000 x prosop alb Persil; 600 x autocolant gel pentru geam; 1500 x pliculet Silan Perfume Essence Amethyst; 1000 x pliculet Rex Silver Crystal Fresh; 1500 x pliculet Persil Gel Color Brilliance.

Cumpara produse participante din magazinele Cora in valoare de cel putin 10 lei pe un bon, completeaza talonul de participare si depune-l in urna aflata dupa casele de marcat. Solicita promoterilor Henkel din magazin lozul pentru premiile instant.

Perioada promoţiei: 15 martie - 28 martie 2011

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL PROMOTIEI
„Curatenie stralucitoare si premii în floare”
organizate în magazinele CORA, în perioada 15.03 - 28.03.11

Art. 1. Organizatorul
Organizatorul promotiei este societatea comerciala Henkel România S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/8235/1999, având codul de identificare fiscala RO12177830.
Campania se va desfasura prin intermediul S.C. FIELD STAR S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 164 A, intrarea A, et. 3, birou 8,  Caro Business Park, Sector 2, (denumita in cele ce urmeaza “Agentia”)

Art. 2. Locul de desfasurare
Aceasta promotie se desfasoara în toate magazinele CORAdin localitatile Bucuresti (locatiile Pantelimon, Lujerul, Berceni Sun Plaza), Cluj, Drobeta Turnu Severin si Baia Mare.

Art. 3. Dreptul de participare
Promotia este deschisa tuturor persoanelor fizice în vârsta de minim 14 ani, clienti ai magazinelor CORA, care achizitioneaza produse apartionand brandurilor Persil, Rex, Perwoll, Silan, Pur, Somat, Bref, Clin in valoare de minim 10 lei pe un singur bon de casa in perioada Campaniei si in conditiile stabilite prin prezentul Regulament. Participarea la aceasta campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului regulament oficial.
Nu pot participa la campania promotionala „Curatenie stralucitoare si premii in floare” angajatii magazinelor CORA, ai Agentiei si cei ai S.C. Henkel Romania S.R.L, sotii/sotiile si rudele de gradul intai ale acestora (copii, parinti).

Art. 4. Mecanismul promotiei
Perioada desfasurarii promotiei este 15.03 - 28.03.11, iar promoterii vor fi prezenti în magazine, la rafturile de detergenti sau langa plasarile care includ produse ale brand-urilor Henkel participante, conform urmatorului program: : joi - vineri - 6 ore - 15:00 - 21:00, sambata - 8 ore - 10:00 - 18:00, duminica - 6 ore - 10:00 - 16:00.
In absenta promoterilor Henkel, cupoanele de loterie sunt disponibile in locul unde se afla urna, respectiv dupa casele de marcat, lânga biroul Informatii clienti.
Loterie publicitara: Pentru a participa, clientii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante, în timpul perioadei de desfasurare a promotiei, produse apartinand brandurilor Persil, Rex, Perwoll, Silan, Pur, Somat, Bref, Clin în valoare de minim 10 lei pe un singur bon de casa, produse participante mentionate la art. 5.
Ulterior, clientul trebuie sa completeze corect talonul de participare cu datele sale de identificare (nume complet, seria si numarul actului de identitate, adresa  de domiciliu, un numar de telefon, data, numarul bonului de casa si semnatura) si sa îl introduca în urna de promotie care este amplasata dupa casele de marcat.
Urna este sigilata si are aplicata stampila magazinului.
Pentru achizitionarea de produse participante in valoare de 10 lei pe un singur bon de casa, in perioada promotionala, clientul are dreptul sa introduca in urna de concurs un singur talon completat.
Pentru fiecare bon de casa ce dovedeste achizitionarea de produse participante in valoare de minim 10 lei,  se poate introduce in urna un singur talon de loterie completat.
Promotia cu premii instant/ garantate: Pentru achizitionarea de produse participante la promotie in valoare de minim 10 lei pe un singur bon de casa, clientii pot alege un loz de la promoterii Henkel, aflati dupa casele de marcat si  vor câstiga garantat  un premiu dintre urmatoarele:
·    Prosop alb Persil 30 x 70cm, material frotir.
·    Autocolant gel pentru geam in forma de floare.
·    Pliculet Silan Perfume Essence Amethyst 70ml.
·    Pliculet Rex Silver Crystal Fresh 100g.
·    Pliculet Persil Gel Color Brilliance 75ml.

Se va acorda câte un loz pentru fiecare bon de casa ce contine achizitii de produse participante in valoare de cel putin 10 lei.
La multiplu de achizitii de produse participante, in conditiile impuse de prezentul Regulament, se acorda multiplu de premii.
Castigatorii vor primi premiile pe loc numai in timpul programului de lucru al promoterilor, dupa ce vor semna de primire pe un formular pus la dispozitie de promoterii Henkel si completat cu: numarul bonului de casa, tipul produselor achizitionate, participante la campanie, tipul premiului acordat, numar premii acordate, numele si prenumele clientului cumparator, semnatura de primire a premiului si numarul de telefon, optional

Art. 5. Produse participante
Produsele a caror achizitionare, in suma de minim 10 lei pe un singur bon de casa, dau dreptul de participare la promotie sunt cele apartinand brandurilor Persil, Rex, Perwoll, Silan, Pur, Somat, Bref, Clin, aflate la unitatile de vânzare ale magazinelor CORA mentionate la art. 2.

Art. 6. Conditiile de validitate pentru participarea la loteria publicitara
Pentru ca participarea la promotie sa fie considerata valida, trebuie sa fie îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
clientul trebuie sa aiba dreptul de participare la promotie, conform art. 3 de mai sus;
cel târziu în data de 28 martie 2011 inclusiv, pâna la ora de inchidere a fiecarui magazin Cora, clientul trebuie sa introduca talonul de participare în urna amplasata dupa casele de marcat;
datele solicitate în talonul de participare trebuie sa fie completate corect si  în întregime.
Pentru validare, la primirea premiului loteriei, clientul trebuie sa prezinte bonul de casa  si un act de identitate.

In cazul in care orice incercare de fraudare este descoperita pe perioada desfasurarii Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti mentionate la sectiunea 7 de mai jos, de catre Organizator sau reprezentantii Agentiei, in orice modalitate, sau este reclamata acestora in orice modalitate de vreun tert pe perioada Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti, atunci Organizatorul si/sau reprezentantul Agentiei va putea verifica existenta in urna a tuturor taloanelor inscrise in Campanie de catre participantul reclamat pentru fraudarea Campaniei, si ii va putea solicita acestuia, spre validarea preliminara a inscrierii in Campanie, prezentarea in original pe orice cale (personal, prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in orice alta modalitate pe care participantul o considera posibila si utila pentru solutionarea reclamatiei/validarea sa preliminara inclusiv fax) in cel mult 48 ore de la data contactarii sale telefonice, pe numarul de telefon mentionat de talonul de participare, a bonului/bonurilor de casa mentionat/mentionate in taloanele gasite in urna. In cazul in care participantul reclamat nu prezinta bonul/bonurile fiscale in baza carora a achizitionat produsele participante, refuza sa le prezinte sau nu se prezinta in termenul agreat cu Organizatorul si/sau Agentia in vederea validarii sale preliminare (in cazul in care s-a agreat telefonic prezentarea personala a participantului), acesta va fi invalidat.

Art. 7. Premiile

Premiu loterie:
In cadrul loteriei publicitare se vor acorda un numar de 6 premii, respectiv cate unul pentru fiecare magazin CORA participant la promotie, constând într-un TV LCD LG32LD350, Diagonala 81 cm, Rezolutie FullHD 1920x1080, Unghi de vizualizare 178/178, Sunet 2x10W (5  moduri: Standard/Music/Cinema/Sport/Game), (TBD) Dynamic Contrast Ratio, isf Certification, Picture Wizard II, Clear Voice II, HDMI SIMPLINK 2xHDMI , Tuner DVB-T/C MPEG4.
Pret unitar: 1208,871 lei, fara  TVA
Valoare totala premii loterie: 7253,22 lei fara TVA (cu timbrul verde inclus).
Premiile se vor înmâna câstigatorului de catre reprezentantii FIELDSTAR SRL care vor completa la înmânare procesele verbale de predare - primire a premiilor.

Premii instant:

·    Prosop alb Persil 30 x 70cm, material frotir. Pret unitar: 2,28 lei fara TVA. Cantitate: 1000 buc.
·    Autocolant gel pentru geam in forma de floare. Pret unitar: 1,65212 lei fara TVA. Cantitate: 600 buc.
·    Pliculet Silan Perfume Essence Amethyst 70ml. Pret unitar: 0,38 lei fara TVA. Cantitate: 1500 buc.
·    Pliculet Rex Silver Crystal Fresh 100g. Pret unitar: 0,53 lei fara TVA. Cantitate: 1000 buc.
·    Pliculet Persil Gel Color Brilliance 75ml. Pret unitar: 0,58 lei fara TVA. Cantitate: 1500 buc.
Valoare totala premii instant: 5241,272 lei fara TVA.

Valoarea totala a premiilor (instant + loterie):
12494,492 lei fara TVA

Art. 8. Procedura tragerii la sorti a câstigatorilor loteriei
Castigatorii vor fi desemnati prin tragerile la sorti organizate pe data de  29 martie 2011, in fiecare magazin participant, pana la terminarea orelor de program in prezenta unui reprezentant al agentiei FIELDSTAR SRL, care este delegata de catre  SC HENKEL Romania SRL sa efectueze aceasta procedura, si a unui reprezentant al magazinului.
Tragerea la sorti pentru desemnarea câstigatorului este considerata finala când se va extrage primul talon de participare declarat valid in baza criteriilor de validitate din prezentul regulament.
La tragerea la sorti se vor extrage si cate trei taloane de rezerva pentru fiecare premiul atribuit, care vor fi utilizate numai in cazul in care câstigatorul extras nu îndeplineste conditiile de validitate prevazute la art. 6 din regulament.

Art. 9. Anuntarea câstigatorului loteriei si primirea premiului
Câstigatorul va fi anuntat telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la extragere, de catre reprezentantii organizatorului , Agentia Fieldstar SRL si va putea sa îsi ridice premiul la data si în locatia notificata telefonic de acesta, pe baza actului de identitate si a bonului de casa, mentionat pe talonul extras castigator la loterie, care dovedeste achizitia de produse conform prezentului Regulament.
La primirea premiului, câstigatorului ii va fi solicitat sa semneze un proces-verbal de predare-primire si sa predea organizatorului o copie a actului de identitate.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile în care câstigatorul nu se prezinta pentru ridicarea premiului într-un termen de 15 zile de la data la care a fost anuntat telefonic.
In cazul in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 3 zile lucratoare la coordonatele specificate pe talon (minim 2 apeluri pe zi la ore diferite), Organizatorul îsi rezerva dreptul de a apela la rezerve, in ordinea tragerii la sorti.
În cazul câstigatorului minor, acesta va fi însotit de catre reprezentantul legal, cu certificatul de nastere si actul de identitate al reprezentantului legal.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a executa activitatile aferente derularii promotiei printr-o companie specializata.

Art. 10. Alternative ale premiului
Nu se permite schimbarea premiului pentru contravaloarea în bani.

Art. 11. Taxe
Premiile acordate reprezinta premii nete.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru nici un fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala care pot aparea în legatura cu premiul acordat, cu exceptia obligatiei de a calcula si  de a vira impozitul pe venit constând în premiul acordat, potrivit Codului fiscal, dupa caz.

Art. 12. Protectia datelor personale
Prin completarea datelor personale în talonul de participare, se considera ca participantii accepta conditiile prezentului regulament si îsi exprima consimtamântul expres si neechivoc ca datele personale indicate sa fie colectate de organizator exclusiv în scopul organizarii loteriei.
Dupa finalizarea operatiunii de desemnare a câstigatorului si de înmânare a premiului, datele personale vor fi distruse si nu vor fi ulterior procesate în niciun mod.
Datele cu caracter personal ale clientilor sunt colectate de S.C. Henkel România S.R.L. in calitate de operator de date înregistrat sub nr. 7837 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Art. 13. Regulamentul oficial
Regulamentul oficial al promotiei poate fi obtinut în mod gratuit în urma solicitarii facute la adresa organizatorului: str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, Bucuresti, sau la telefon 021.203.26.00.
Regulamentul oficial al promotiei va fi disponibil în incinta magazinelor CORA – la  promoterii agentiei FIELDSTAR si la biroul de informatii Clienti – si pe www.infopromotii.ro. Numele castigatorilor loteriei vor fi publicate pe www.infopromotii.ro.
Nu avem elemente multimedia.
MARIA (POIENARI BURCHI) in 15 martie 2011, 14:26
BUNA ZIUA FELICITARI PENTRU PROMO?IE ,DAR ÎN ORA?UL MEU CÂMPINA.PH. NU AVEM MAG. CORA
izabella (tg-mures) in 16 martie 2011, 22:54
Nici in Tg-Mures nu exista magazin Cora:(
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Henkel - "Curatenie stralucitoare si premii in floare""

Ultima actualizare: 30 mar. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Henkel - "Curatenie stralucitoare si premii in floare"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media