CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

HapiHap cauta zambetele castigatoare

HapiHap cauta zambetele castigatoare

Premii prin tragere la sorti: 5 x 1.000 EUR.
Premii instant: 8.500 x sacosa; 350 x lunch box;
1.000 x manusa de bucatarie inscriptionata cu HapiHap; 2.000 x laveta de bucatarie inscriptionata cu HapiHap; 3.000 x insigna.

Cumpara cel putin un produs din gama de paine HapiHap din magazinele participante si prezinta bonul de achizitie promoterului de la casele de marcat; completeaza talonul de participare pentru premiile in bani. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 30 septembrie - 06 noiembrie 2011

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"HapiHap cauta zambetele castigatoare”
Perioada campaniei: 30 septembrie 2011 - 06 noiembrie 2011


Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

1.    ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul campaniei promotionale: ,,HapiHap cauta zambetele castigatoare” este:
-    S.C. TITAN S.A. , societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand sediul social in oras Pantelimon, Sos. Cernica, Nr. 11, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/653/2005, avand C.U.I. 1221611, capital social subscris si varsat in valoare de 40,848,301.30 RON, telefon: 0040 21 204 67 90; fax: 0040 21 204 67 99, reprezentata legal prin dl Stephanos Krommydas in calitate de Administrator, cu numar de notificare in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 18175 la ANSPDCP, (denumit în continuare „Organizatorul”).
1.2. Campania promotionala se va desfasura, în limita stocului de produse disponibile, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin simpla participare la Campania Promotionala participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.
1.4. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate cu drept de participare prin accesarea website-ului www.infopromotii.ro., precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului, pe intreaga perioada de desfasurare a acesteia.

2.    DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
2.1. Campania promotionala : “HapiHap cauta zambetele castigatoare” începe la data de 30 septembrie 2011 si se va încheia la data de 06 noiembrie 2011, avand loc in zilele de vineri pana duminica in perioada 30 septembrie 2011 – 06 noiembrie 2011.
2.2. Campania este organizata si desfasurata in urmatoarele lanturi de magazine din Bucuresti, Romania:

1

CARREFOUR

Colentina

2

Orhideea

3

Baneasa

4

Militari

5

Berceni

6

CORA

Lujerului

7

Pantelimon

8

AUCHAN

Titan


3.    DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Participantii la promotie trebuie sa fie persoane fizice, cu cetatenie româna si domiciliul stabil în Romania, avand la momentul inceperii campaniei promotionale varsta de 18 ani impliniti. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Organizatorului, ai colaboratorilor Organizatorului, precum si membrii familiilor acestora.
3.2. Pentru a beneficia de oferta promotiei, participantii trebuie sa cumpere in perioada 30 septembrie - 06 noiembrie 2011, in limita stocului disponibil de la magazinele participante la promotie oricare dintre produsele mentionate la art. 5 din prezentul regulament.

4.    PREMIILE PROMOTIEI
4.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 5 de mai jos, urmatoarele premii: sacose, insigne, manusi de bucatarie, mats (lavete), launch boxes, precum si 5 premii a cate 1.000 Euro fiecare, avand urmatoarea valoare:
a.    Sacosa: 0.653 ron/buc- 5550.50 ron (8500 buc);
b.    Lunch box: 5.95 ron/buc – 1946 ron (350 buc);
c.    Manusa de bucatarie inscriptionata cu HapiHap, in valoare de 8.60 Ron/buc – 8600 ron (1000 buc);
d.    Mat (laveta) de bucatarie inscriptionata cu HapiHap, in valoare de 3.80 Ron/buc – 7600 ron (2000 buc);
e.    Insigne: 2.38 ron (calculate la un curs de 4.25 euro) – 7140 ron (3000 buc);
f.    5 premii x 1000 euro – 21250 ron (calculate la un curs de 4.25 euro), reprezentand marele premiu.
4.2. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.
4.3. Premiile Promotiei vor fi acordate in limita stocului disponibil.
4.4. Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul aceste Campanii este de: 52.086,5 RON.
4.5. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prevederilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. În schimbul cumpararii oricarui produs din gama de paine Hapi Hap in perioada 30 septembrie - 06 noiembrie 2011 din magazinele participante la promotie conform Art. 2, participantii primesc instant unul din premiile mentionate la art. 4, prin alegerea acestora dintr-un bol.
5.2. Premiile constand in produsele promotionale indicate in art. 4.1., lit. a) – e)  vor fi acordate de catre promoterii Organizatorului, care se vor afla dupa casele de marcat, in fiecare zi din perioada de desfasurare a campaniei, in intervalul orar: vineri: 17:00-21:00, sambata si duminica: 10:00-14:00, 17:00-21:00, in baza bonului fiscal. Premiile se acorda in limita a 1 (unu) premiu pentru fiecare bon fiscal, indiferent de numarul produselor achizitionate doar in intervalul de timp in care promoterii sunt prezenti in locatii.
5.3. Persoanele care au primit un premiu instant in una dintre locatiile detaliate in art. 2 si doresc sa participe la tragerea la sorti pentru castigarea unuia din cele 5 premii mari, avand  fiecare valoarea de 1.000 Euro, indicat la art. 4.1., lit. f) trebuie, in primul rand, sa faca mimii prezenti langa urne sa rada, astfel incat sa se gaseasca persoanele amuzante si capabile sa obtina zambetele care le vor spori sansele de castig. Al doilea pas consta in completarea talonului de participare, cu toate datele indicate pe acesta, in baza caruia vor participa la tragerea la sorti care va avea loc pe data 9 noiembrie 2011.

5.4. Produsele Hapi Hap participante la promotie sunt:
-    Toata gama de paine HapiHap

5.5. Premiile in produsele promotionale se acorda automat in limita stocului disponibil, in urma realizarii dovezii de achizitie a unuia din produsele participante la Promotie.

6.    PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR
6.1. Pentru ca un participant sa poata obtine unul din premiile acordate, acesta trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii, in mod cumulativ:
-    sa achizitioneze oricare din produsele HapiHap listate la Art. 5 din magazinele participante la promotie in perioada 30 septembrie – 06 noiembrie 2011.
-    sa solicite premiul constand in produsele evidentiate in art. 4.1., lit. a)-e) de la promoterul Organizatorului prezent dupa casele de marcat ale magazinului participant la promotie, dovedind achizitia produsului participant la promotie.
- sa completeze talonul de participare pentru extragerea la sorti pentru castigarea premiilor in bani;
- sa pastreze bonul fiscal care atesta achizitionarea produselor care fac obiectul Campaniei promotionale si sa-l prezinte promoterului sau reprezentantului Organizatorului, pentru validarea si primirea premiului.
6.2. Pe data de 09 noiembrie, la sediul Organizatorului se va proceda la selectarea taloanelor castigatoare, prin extragere la sorti, in prezenta unei comisii alcatuite din:
- un reprezentant al Organizatorului;
- un reprezentant al autoritatilor statului: politist, jandarm...;
- un avocat, membru al Baroului Bucuresti;
6.3. Se vor extrage 5 (cinci) taloane castigatoare si 5 rezerve. Anuntarea castigatorilor se va face prin publicarea numelor acestora in Cotidianul Click , editia de Bucuresti din data de 11 noiembrie 2011. In cazul neprezentarii castigatorului/castigatorilor in urma anuntului in termenul prevazut de regulament, se va proceda la publicarea noului/noilor castigator (i), in data de 18 noiembrie 2011, in cotidianul Click , editia de Bucuresti ales in ordinea extragerii dintre rezervele selectate, care va avea aceleasi obligatii prevazute in regulament pentru validarea si ridicarea premiului. In cazul in care nici castigatorul  rezerva nu se prezinta pentru ridicarea premiului, sau daca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea acestuia, premiul ramas neacordat se va anula.
Pana pe data de 15.11.2011, castigatorii premiilor in bani, in valoare de 1.000 Euro fiecare, au obligatia de a se prezenta la sediul Organizatorului pentru a valida castigul, aceasta constand in predarea bonului fiscal de catre participant Organizatorului, prin intermediul unui reprezentant al Organizatorului.
Participantii selectati care nu se pot prezenta la sediul  Organizatorului,  din culpa ori neglijenta castigatorului in termenul de 3 zile lucratoare de la data anuntului sau daca acestia refuza premiul castigat pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului. Premiile se acorda personal celor care au completat taloanele de participare.
Dupa ce bonul fiscal este validat (bonul va fi verificat pentru a se valida autenticitatea), iar participantul este validat ca si castigator si va semna documentele de castigator in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, va fi invitat sa ridice premiului castigat, de la casieria societatii, pana la data de 15.11.2011.
Participantii castigatori pot afla detalii suplimentare cu privire la modalitatea de validare si de incasare a premiilor prin apelarea numarului de telefon 0040 21 204 67 90 sau direct, la sediul Organizatorului, in intervalul orar: 09.00 – 16.00, cu conditia respectarii termenului prevazut in Regulament pentru validarea premiului.
6.4. În faza receptionarii premiilor, câstigatorii trebuie sa prezinte în original:
 - un document de identitate (CI/BI);
-  Bonul fiscal în original – care va trebui predat reprezentantului Organizatorului;
Toti câstigatorii vor semna un proces verbal de predare-primire a premiului, dupa ce in prealabil au predat in original bonul fiscal reprezentantului Organizatorului.
6.5. La contactarea fiecarui castigator de premiu mare, pentru validarea preliminara, acestuia i se va solicita acordul pentru introducerea in baza de date a Organizatorului si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre castigator in vederea atribuirii premiului. La final, daca este de acord, castigatorul va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, CNP, datele aferente buletinului/cartii de identitate, pasaportului valabil, permisului de conducere categoria B valabil, domiciliul, telefonul, varsta. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorului si premiul castigat de acesta, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.
6.6. Participantului i se va solicita acordul pentru introducerea si prelucrarea in baza de date a Organizatorului a datelor personale ce au fost comunicate potrivit prevederilor de mai sus, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct. In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin telefon sau e-mail sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorului Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct
6.7. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia tarifelor telefonice pentru aflarea detaliilor suplimentare despre Regulamentul Campaniei si pentru validarea premiilor castigate prin cumpararea produselor participante la campanie.
6.8. Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive sau nu mai detine bonul fiscal care sa ateste cumpararea produselor din magazinele participante la promotie, acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata vreunei despagubiri.
6.9. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/produse.

7.    RESPONSABILITATE
7.1. Organizatorul Campaniei Promotionale nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra bonurilor fiscale din cadrul campaniei promotionale. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate in considerare numai bonurile fiscale in original, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta in legatura cu revendicarile ce apar ulterior expirarii termenului de revendicare a premiilor.
7.2. Participantii care detin un bon fiscal valid se obliga sa mentioneze pe Procesul verbal de predare-primire al premiului, în baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pâna la data de 30 Iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat), codul sau numeric personal din cartea de identitate. În cazul în care un câstigator refuza sa indice codul sau numeric personal, acestuia nu îi va fi acordat premiul câstigat, urmând a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu. Aceasta prevedere se aplica premiilor cu valoare mai mare de 600 RON si anume premiilor in bani.
7.3. Vor fi invalidati câstigatorii în urmatoarele cazuri:
-    Nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
-    Nu respecta conditiile de validare enumerate în Regulament;
-    Nu se prezinta pentru inmanarea premiului, conform termenelor mentionate în prezentul Regulament;
-      Posesorul talonului castigator castigator nu preda / nu doreste sa predea în original reprezentantului Organizatorului bonul fiscal care dovedeste achizitionarea produselor HapiHap din locatiile participante la promotie;
-    Posesorul talonului castigator nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului Organizatorului identitatea si vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei promotionale;
-    Posesorul talonului castigator este minor la data începerii Campaniei promotionale, conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului în momentul inmanarii premiului castigat.

8.    PROTECTIA DATELOR PERSONALE
8.1. Tuturor participantilor la prezenta Campanie promotionala le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere.
8.2. În întelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinând persoanelor vizate au urmatorul continut:
1.    Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Organizatorului, la adresa mentionata in art. 1 al prezentului Regulamnet o data pe an, în mod gratuit, compania S.C. TITAN S.A. va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.
2.    Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si în mod gratuit: (i)    dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii)    dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
3.    Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
4.    Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câstigatorilor, înregistrarea câstigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la preferintele persoanelor in ceea ce priveste produsele de panificatie, indeplinirea obligatiilor fiscale. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia împuternicitilor sai.
8.3. Dupa data incetarii campaniei promotionale baza de date personale colectata prin prezenta campanie se va distruge urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001.
8.4. Organizatorul va respecta dispozitiile art. 12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.
8.5. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei în vigoare. Participantul la promotie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15), astfel cum acestea au fost detaliate mai sus;

9.    DREPTUL LA IMAGINE
Acordarea oricarui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie presupune acordul fiecarui Participant ca, în cazul câstigarii unui premiu, numele si fotografia sa poata fi facute publice si folosite în materiale publicitare de catre Organizator, fara niciun fel de plata aferenta. In acest sens  Câstigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa, conform celor solicitate de catre Organizator.

10.     TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre  castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

11.    INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI
11.1. Campania poate înceta înainte de termen în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.
11.2. Situatiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.
11.3. În situatiile avute în vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu este mai este tinut la nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

12.     ÎNCETAREA PROMOTIEI
12.1. Prezenta promotie înceteaza la 06 noiembrie 2011 sau în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie, in conditiile aratate in art. 11 al prezentului Regulament.
12.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi campania printr-un act aditional la regulamentul campaniei. Actul aditional va fi disponibil pe www.infopromotii.ro.
12.3. In cazul epuizarii stocului disponibil. Organizatorul nu isi asuma responisabilitatea suplimentarii acestora.

13.     LITIGII
În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente române în jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la prezenta Campanie promotionala se primesc în scris, pe adresa Organizatorului cel tarziu pâna la data de 15 Noiembrie 2011 (inclusiv), data postei.
Legea  aplicabila este legea Romaniei.

14.    REGULI GENERALE.
Prin participarea la promotie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile stabilite prin regulamentul oficial al promotiei.
Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei promotionale este disponibil pe www.infopromotii.ro.
Va multumim ca ati ales produsele HapiHap.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "HapiHap cauta zambetele castigatoare"

Ultima actualizare: 16 nov. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: HapiHap cauta zambetele castigatoare

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media