CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Gosser - "Iarna aceasta se pleaca in Austria"

Promotie concurs cu premii Gosser

Premii prin tragere la sorti: 10 x excursie de 5 nopti pentru 2 persoane in Austria. Premii instant: 350 x geanta de voiaj; 140 x geaca; 140 x pantalon de schi; 140 x geamantan.

Daca ai peste 18 ani, trimite codul unic promotional din interiorul capacelor de bere Gosser prin SMS la 1876 sau inscrie-te cu el pe www.gosser.ro. Pastreaza capacul pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 decembrie 2007 - 09 februarie 2008

Promotie expirata
9 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Iarna aceasta se pleaca in Austria"

 

 

 

1. ORGANIZATOR

 

1.1. Campania publicitara “Iarna aceasta se pleaca in Austria” (denumita in continuare “Campania” sau “Promotia”) este organizata de catre S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Strada Osiei nr. 18 – 34, sector 6, Bucuresti, inregistrata sub nr. J 40/12235/2002 si avand CUI RO 13240781 (adresa corespondenta Bucuresti 013714, Str. Tipografilor 11-15, corp A2 L, sector 1).

 

1.2. Aceasta Campanie se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul agentiei de publicitate S.C. OgilvyAction Romania S.R.L., cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 86, Sector 1, Bucuresti, inregistrata sub Nr. J40/7567/1999 si avand CUI RO 12121138.

1.3. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

 

1.4. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului in mod gratuit, si respectiv oricarei persoane interesate avand drept de participare (conform art. 5.2 de mai jos), prin publicarea acestuia pe site-ul www.gosser.ro cat si la infoline 021/201.75.15 (tarif normal, de luni pana vineri intre orele 09:00-18:00).

 

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare / completare a vreuneia din prevederile acestuia.

 

 

2. ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

 

Campania va fi organizata si se va desfasura la nivel national, pe intreg teritoriul Romaniei, in oricare centru / punct de vanzare si/sau orice alta structura de vanzare cu amanuntul in cadrul carora se comercializeaza produsele “Gosser”.

 

 

3. DURATA PROMOTIEI

 

Campania va fi lansata la data de 1 Decembrie 2007 si va dura pana la data de 9 Februarie 2008 (inclusiv). Aceasta Campanie se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

 

4.1. La aceasta Campanie vor participa produsele comercializate de catre Organizator sub marca “GOSSER” imbuteliate in urmatoarele ambalaje: sticla de 0,5 L si pet-ul de 1 L.

 

4.2. “GOSSER” este o marca înregistrata si protejata in conditiile legii si este licentiata in mod exclusiv catre S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A.

 

 

5. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1. Participarea la Campanie presupune acceptarea si respectarea prevederilor Regulamentului.

 

5.2. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul / sau resedinta in Romania care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 1 Decembrie (inclusiv), cu exceptia urmatoarelor categorii de persoane: - angajatii ori colaboratorii S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A., precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie); angajatii si colaboratorii agentiei de publicitate OgilvyAction Romania S.R.L., implicata in desfasurarea unor activitati privind desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie); Prin inscrierea pe site-ul www.gosser.ro si introducerea datelor personale solicitate, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de Senior Software, in vederea atribuirii premiilor Campaniei, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale legale ce revin Organizatorului si pentru alte activitati de marketing direct ulterioare. La inscrierea pe site, un text similar va fi afisat unde participantul va trebui sa confirme sau nu acceptul sau cu privire la textul de mai sus.

La accesarea site-ului www.gosser.ro, participantii au obligatia de a introduce datele corecte de identificare, pentru validarea premiilor. In cazul in care, in urma introducerii unei adrese postale gresite sau din alte cauze imputabile participantilor la promotie, premiul este returnat de curier/posta cu confirmare de primire, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai trimite premiul castigatorului.

 

5.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru mesajele SMS pe www.gosser.ro ce nu cuprind codul valid inscris sub capacul sticlelor participante sau cuprind coduri incomplete, eronate, coduri de bare ale produselor participante sau ale altor produse decat cele participante, precum si pentru mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau dupa data de 09 februarie 2008. Totodata organizatorul nu este raspunzator pentru eventualele deteriorari ale capacului facand imposibila ori imperfecta citirea codului imprimat.

 

 

6. DESCRIEREA PREMIILOR

 

6.1. Premiile ce vor fi oferite in cadrul Campaniei sunt urmatoarele:

 

a) un numar de 770 de premii, inscriptionate cu marca “Gosser”, avand o valoare comerciala totala de 110.536 lei (cu TVA), impartite dupa cum urmeaza:

 

- geanta voiaj – 350 buc;

- geaca – 140 buc;

- pantalon schi – 140 buc;

- geamantan – 140 buc.

 

b) un numar de 10 premii ce constau in cate o excusie de 5 (cinci) nopti in Austria, pentru doua persoane fiecare (castigatorul si un insotitor al acestuia). Fiecare din cele 10 premii are o valoare comerciala de 40.593 lei (cu TVA).

 

6.2. Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 151.129 lei (cu TVA). Nici unul dintre premiile campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu un alt bun ori serviciu.

 

 

7. MECANISMUL CAMPANIEI. VALIDAREA CASTIGATORILOR.

 

7.1. Fiecare persoana cu drept de participare (potrivit Art. 5.2 de mai sus) si care achizitioneaza de la orice punct de vanzare, indiferent de structura acestuia, o sticla de bere “GOSSER” de 0,5 L sau 1 L poate trimite prin SMS codul inscriptionat pe interiorul capacului produsului achizitionat la numarul 1876 (tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote, Zapp) sau se poate inscrie cu acest cod de accesand site-ul www.gosser.ro. Prin trimiterea codului inscriptionat pe capacul produsului, participantul este inscris automat la Promotie. Automat acesta va primi un mesaj de raspuns in care i se va comunica daca a castigat unul din cele 770 de premii mentionate la art. 6.1 – punctul a) de mai sus. Fiecare participant este identificat dupa numarul de telefon mobil, de pe care participa, si poate castiga cate unul premiile Promotiei.

 

7.2. Indiferent daca va fi sau nu va fi desemnat castigator al unuia din premiile oferite in Campanie, fiecare persoana cu drept de participare si care s-a inscris la Promotie cu codul inscriptionat pe capacul produsului achizitionat, este inscris automat la tragerea la sorti in vederea desemnarii castigatorilor premiilor Promotiei mentionate la art. 6.1 – punctul b) de mai sus. Tragerile la sorti, pentru premii constand in excursie, vor avea loc saptamanal, in fiecare zi de luni (exceptie fac zilele de luni din data de 24 decembrie si 31 decembrie 2007 extragerile desfasurandu-se in data de 27 decembrie 2007 respectiv 3 ianuarie 2008). La extragerea saptamanala vor participa persoanele inscrise pe durata Promotiei, pana la momentul extragerii, mai putin castigatorii premiilor mari din saptamanile anterioare. In cadrul fiecarei extragerei, se va extrage o lista de 10 coduri. Astfel incat, primul cod extras va fi considerat castigator de drept, iar celelalte coduri vor avea rolul de rezerva in cazul imposibilitatii validarii castigatorului de drept.

 

Orice participant la promotie nu poate castiga decat un singur premiu constand intr-o excursie, indiferent de numarul telefoanelor utilizate pentru participarea la Promotie. In cazul in care, la validare telefonica, se constanta ca unul din castigatori a participat utilizand mai multe numere de telefon si validarea sa ar duce la acordarea mai multor premii decat unul, se va proceda la sanctionarea acestuia prin invalidarea participarii. Premiul va reveni participantului ce detine codul urmator extras. In cazul in care situatia se repeta, se va urma aceeasi procedura, pana la atribuirea premiului.

 

7.3 Fiecare castigator al unuia din marile premii ale Promotiei va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului, in termen de 48 de ore de la data extragerii, in vederea validarii telefonice. Castigatorul va trebui sa faca dovada detinerii codului extras castigator. In cazul in care, unul din castigatori, nu va putea face dovada detinerii codului castigator, acesta va pierde dreptul asupra premiului.

Organizatorul va atribui premiul urmatorului participant al carui cod a fost extras. Pentru validarea acestora, castigatorii trebuie sa prezinte, in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la data solicitarii exprimate de Organizator, capacele ce contin codurile castigatoare a unei excursii, precum si o copie a Actului sau de Identitate, valabil.

 

In situatia neprezentarii participantului in termenul indicat, precum si in cazul in care acesta nu prezinta documentele solicitate sau nu este indeplinita orice alta conditie impusa de prezentul Regulament, dreptul la premiu al participantului va fi invalidat, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui acel premiu sau de a-l oferi celorlalti participanti in ordinea extragerii. In cazul in care participantul desemnat la a doua nominalizare nu poate fi contactat in termen de 48 de ore, ori nu sunt indeplinite conditiile prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Castigatorii premiilor finale au obligatia de a detine un act de identitate valabil.

 

In ziua prezentarii la Organizator, se va incheia un proces verbal, semnat de reprezentantii autorizati ai Organizatorului cu castigatorul, ce va fi completat cu datele de identificare complete (numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si CNP-ul) ale castigatorului.

 

Prin semnarea si datarea procesului-verbal, castigatorul isi va exprima in scris acordul sau expres si neechivoc ca datele personale mentionate in acesta sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru atribuirea premiului Campaniei si indeplinirea obligatiilor fiscale si pentru ca numele, localitatea de domiciliu, vocea si imaginea sa fie facute publice de catre organizator, fara alte obligatii suplimentare din partea organizatorului fata de castigator.

In urma validarii, castigatorul va primi informatii cu privire la modul in care va beneficia de premiu castigat (respectiv detalii cu privire la perioada excursiei si modalitatea de desfasurare a acesteia). In termen de 7 zile calendaristice de la data validarii castigului, fiecare castigator al marelui premiu va comunica Organizatorului informatii privind persoana desemnata sa-l insoteasca in excursie, trimitand o copie a documentelor sale de calatorie pentru el si insotitorului sau, respectiv: copie a buletinului/cartii de identitate si/sau pasaport, prin fax/posta la numarul/adresa indicata la momentul validarii telefonice.

Fiecare dintre premiile constand in excursii acopera costurile privind transportul (tur si retur), cazarea pe o perioada de 5 (cinci) nopti, intr-o unitate de cazare clasificata la minim 3 stele, precum si bani de buzunar in cuantum de 20 Euro/zi/persoana.

 

Toate premiile se vor acorda in limita stocului disponibil (in cantitatea / numarul precizat la Art.6.1 de mai sus).

 

 

8. PREDAREA PREMIILOR

 

Premiile de la art. 6.1 constand in obiecte promotionale vor fi trimise castigatorilor, prin curier/posta, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data incheierii perioadei promotionale.

 

Predarea premiilor sau ocazia cu care se vor efectua (in cazul excursiilor), poate fi un eveniment promotional. Participarea la aceasta Campanie constituie acordul castigatorului referitor la faptul ca imaginea sa poate fi facuta publica si folosita in diverse materiale foto, audio si video de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta in sarina Organizatorului. Castigatorii premiilor sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator.

 

 

9. TAXE SI IMPOZITE

 

9.1 Daca este cazul, in functie de valoarea fiecarui premiu acordat castigatorilor participanti la aceasta Campanie, Organizatorul este raspunzator pentru impozitului prin retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze catre bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, in vigoare.

 

 

10. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI

 

10.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

10.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art.3.1 ori poate fi suspendata in baza deciziei Organizatorului cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie.

 

 

11. RESPONSABILITATI

 

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

11.2. Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Promotiei este legea romana.

 

Organizatorul nu este tinut raspunzator in nici un fel pentru eventualele prejudicii ori in legatura cu eventualelel litigii dintre participanti cu privire la premiile campaniei, posesia ori dreptul de utilizare a acestora. Organizatorul isi declina orice raspundere, neputand fi tinut responsabil sub nici o forma, pentru prejudiciile castigatorilor, de orice natura a acestora, determinate de utilizarea produselor promotionale acordate ca si premii (producatorul asumandu-si eventuale responsabilitati ce decurg din conditii de calitate si utilizare).

Organizatorul isi declina orice raspundere, neputand fi tinut responsabil sub nici o forma, pentru cheltuieli suplimentare ori acoperirea unor prejudicii ale castigatorilor, de orice natura a acestora, determinate de costuri medicale, asigurari de orice fel, taxe locale ori amenzi.

 

 

12.PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

12.1 Participarea la aceasta Camapanie implica acceptarea prezentului Regulament.

 

12.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr. 2918 operata de catre Agentiile imputernicite, in scopul atribuirii premiilor Campaniei si pentru activitati ulterioare de marketing direct.

 

12.3. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M.OF. nr.790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Camapaniei vor trimite Heineken Romania pe adresa Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Bucuresti, Romania, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea prezentului regulament. Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Heineken Romania in scopul inmanarii premiilor acestei promotii, cat si a unor potentiale informari ulterioare din partea Heineken Romania.

Compania Heineken Romania va folosi datele lor personale doar pentru propriile activitati de marketing. Datele inregistrate pe site-ul promotiei www.gosser.ro precum si SMS-urile sosite in cadrul acestei campanii vor fi stocate pe o perioada nedeterminata, si vor fi folosite in scopuri comerciale de Organizator in cadrul campaniilor viitoare.

 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Heineken Romania.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Heineken Romania, Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Bucuresti 013714, sector 1 aceasta se obliga:

 

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

 - sa inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului;

 

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date asfel creata va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.

Nu avem elemente multimedia.
() in 17 ianuarie 2008, 04:32
Buna!promotia e ok,tata a baut niste bere si am participat,am castigat cu primul cod:)
George (Galati) in 19 ianuarie 2008, 06:18
Codurile puteau fi inscriptionate mai bine. Unele sunt ilizibile (in PET 1L), am acumulat 7 greseli consecutive pt ca nu se vede o litera, si am renuntat. Stupida faza cu acumularea greselilor. Bafta!
Alexandra (Timisoara) in 20 ianuarie 2008, 14:27
Si eu am gasit un cod ilizibil, dar am dat jos (cu mare dificultate) pelicula de deasupra si astfel am putut citi codul inscriptionat direct pe capac. Nu am castigat deocamdata nimic, dar mai sunt ocazii. Bafta tuturor!
Cipri (IS) in 30 ianuarie 2008, 09:59
o sa imi iau si eu o bere cu toate ca nu sunt asa mare bautor si sincer nici nu prea cred ca voi castiga 1 excursie pt ca sunt prea multi participanti si apoi mai e si faza cu codurile sunt ilizibile
Marian (Arad) in 06 februarie 2008, 04:15
V-am spus ca regulamentul acestei promotii contine o greseala si lipseste ceva din el,dar.......vad ca nu s-a dichisit nimeni sa o modifice,defapt acea greseala se poate considera "practica comerciala incorecta" dupa legea nou aparuta,inducand in eroare consumatorii,adica o excursie de 5 nopti valoreaza 40.000 de lei? aproape 11.000 de euro?.Sper ca va aparea acest comentariu si nu o cenzurati,publicati si criticile nu numai laudele,multumesc!
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 februarie 2008, 11:41
Salut, Marian!
Noua nu ne-ai spus nimic despre vreo greseala din regulament; ai insistat doar ca nu esti de acord cu modul de publicare a castigatorilor pe site-ul Gosser, care ofera prea putine informatii de identificare, ceea ce nu este deloc interzis de lege.
Cu privire la valoarea premiilor, pot exista excursii care sa valoreze suma respectiva, mai ales ca este vorba despre 2 persoane. Iti recomandam sa suni la telefonul promotiei 021/201.75.15 si sa ii intrebi pe operatori cat valoreaza un astfel de premiu.
Sa nu confundam termenii. Greseala nu este acelasi lucru cu practica incorecta, deoarece prima este cauzata din graba sau neatentie, iar a doua este premeditata si urmareste cu buna stiinta inducerea in eroare a consumatorului. Nu credem ca in acest caz este vorba despre o dezinformare voita.
Marian (Arad) in 06 februarie 2008, 18:40
Pai tocmai asta e! le-am spus lor acum vreo o luna! si totusi nu s-a intamplat nimic....si in ce priveste informatiile prea putine,particip si la o promotie al unui operator de telefonie mobile punandu-le intrebarea: daca eu as castiga o masina si as cere sa nu mi se afiseze numele deloc sau doar partial,am primit raspunsul ca "nu este posibil deoarece legea obliga toti organizatorii de astfel de promotii sa faca publice numele castigatorilor" si ca aceasta obligatie trebuie mentionata in regulament ,ceea ce nu este. Mi-am zis sa rezolvam treaba asa pe cale mai "ortodoxa" nu printr-o reclamatie la OPC,fiindca la asfel de reclamatie OPC poate cere regulamantul oficial organizatorului si ei sunt obligati sa o prezinte in termen de 5 zile.
Stelian (Bucuresti) in 09 februarie 2008, 09:21
Am castigat o geaca in data de 31 decembrie 2007, suntem deja in februarie, pana va ajunge geaca, o sa imi ramana mica!!! Am sa fac, colectie de dopuri pe la cate concursuri am participat si premiile au uitat sa le mai trimita! Succes in continuare si pofta mare la bere!
Alexandra (Timisoara) in 09 februarie 2008, 13:54
In sfarsit, am dat peste un cod lizibil! Ma grabesc sa-l introduc si primesc raspunsul surpriza: codul nu este valid! Incerc a doua oara - la fel. Ca sa nu ratez sansa de a ma inscrie cu o frumusete de cod despre care programul imi spune ca e invalid, intru la sectiunea contact si reclam situatia (trimit si codul, ca sa-l verifice si ei). Azi e ultima zi a promotiei si, in afara unor mail-uri/sms-uri de avertizare cum ca promotia se apropie de final, nu am primit niciun raspuns la reclamatia mea. Cred ca la Gosser, la fel ca si la Clubul Dove, sectiunea "contact" e o usa la care nu-ti raspunde nimeni.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Gosser - "Iarna aceasta se pleaca in Austria""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Gosser - "Iarna aceasta se pleaca in Austria"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media