CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Golden Brau - "Demonstreaza ca esti Golden Suporter"

Golden Brau Golden Suporter

Premii zilnice, constand in obiecte promotionale inscriptionate Golden Brau:
  • 119 x minge fotbal (cate una pe zi, pentru al 10-lea raspuns corect);
  • 119 x joben (cate unul pe zi, pentru al 20-lea raspuns corect);
  • 238 x rucsac (cate 2 pe zi, pentru al 30-lea si al 40-lea raspuns corect);
  • 119 x tricou (cate unul pe zi, pentru al 50-lea raspuns corect).

Daca ai peste 18 ani, inregistreaza-te pe www.goldenbrau.ro completand formularul de participare si raspunde la intrebarile saptamanale despre Liga I de Fotbal din campionatul national de fotbal (gasesti toate informatiile pe site). In fiecare zi se va premia cel de-al 10-lea, al 20-lea, al 30-lea, al 40-lea si al 50-lea raspuns corect.

Perioada promoţiei: 01 august - 06 decembrie 2009

Promotie expirata
34 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

NOTA: Regulamentul acestei promotii a fost modificat printr-un act aditional, pe care il poti consulta in forma integrala la rubrica "documente conexe" de mai sus.


REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Demonstreaza ca esti Golden Suporter”

Perioada campaniei:  1 August 2009 - 6 Decembrie 2009

 

 

1. Organizat Campaniei si Regulamentul

 

1.1. Organizatorul campaniei de promovare “Demonstreaza ca esti un Suporter Golden ” (in continuare numita "Campania") este S.C. Heineken Romania S.A, cu sediul in Bucuresti, Str, Tipografilor Nr. 11-15, Complex S-Park, Aripa A2-L, etaj 4, Sector 1, cod postal 013714, înregistrata la Registrul Comertului sub numarul de ordine J40/12235/2002, având codul unic de înregistrare RO 13240781, capital subscris si varsat 302485365, reprezentata prin dl. Marius MELESTEU in calitate de Director Marketing, denumita în cele ce urmeaza. -Organizatorul-.

 

1.2. Campania este organizata se va desfasura cu sprijinul si prin intermediul SC MRM PARTENERI SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Intrarea Scoala Herastrau, nr 61C, etaj 4 , sector 1 , inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4017/2003, CIF 15300138, (in cele ce urmeaza „Agentia”) care are calitatea de Imputernicit al Organizatorului.

 

1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

 

1.4. Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate prin accesarea website www.goldenbrau.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial prin publicarea pe site-ul cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila .

 

2. Durata

 

Campania va incepe la 1  August 2009 ora 00:01 si se va incheia la 6 Decembrie 2009 ora 23:59.

 

 

3. Obiectul Campaniei

 

3.1.Campania presupune ca toti participantii sa raspunda corect la intrebarea saptamanala care se gaseste pe www.goldenbrau.ro in conditiile specificate de Organizator;

 

3.2. Tematica “Demonstreaza ca esti un Suporter Golden” este reprezentata de informatii cu privire la Liga I de Fotbal desfasurata in campionatul national de fotbal editia 2009 – 2010 (tur), informatii specifice care se gasesc pe site-ul www.goldenbrau.ro.

 

 

4. Zona de Desfasurare a Campaniei

 

Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei si se adreseaza vizitatorilor site-ului www.goldenbrau.ro.

 

 

5. Dreptul de Participare

 

5.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, avand varsta minima implinita de 18 ani la data inceperii campaniei, cu domiciliul/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul I ale acestora.

 

5.2. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta termenilor si conditiilor acesteia, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

 

6. Mecanismul Campaniei Promotionale. Acordarea Premiilor.

 

6.1. Conditii de Participare:

6.1.1. Utilizatorul certifica faptul ca are peste 18 ani si este de acord cu termenii si conditiile site-ului;

6.1.2. Completeaza formularul on-line cu date obligatorii: nume si prenume, varsta, adresa de corespondenta, e-mail, telefon. Pentru a putea participa la Campanie, este necesara inregistrarea utilizatorului si completarea tuturor campurilor obligatorii. In caz contrar, utilizatorul nu se va putea inscrie.

6.1.3. O persoana are dreptul la o singura inregistrare. In cazul in care administratorul site-ului va detecta mai multi utilizatori cu acelasi nume acesta isi revendica dreptul de a descalifica utilizatorul ulterior .

6.1.4. Un utilizator are voie sa participe la concurs in fiecare zi dar nu are voie sa castige mai mult de 3 premii pe toata durata concursului.

 

6.2. Mecanismul Campaniei:

Fiecare al 10-lea raspuns corect va castiga cate un premiu, in fiecare zi de desfasurare a campaniei. Astfel vor fi desemnate castigatoare raspunsurile corecte inscrise in concurs cu numarul 10, 20, 30, 40 si respectiv 50,

 

Zilnic se vor acorda cate 5 premii dupa cum urmeaza:

1.                  Participantul inregistrat cu al 10-lea raspuns corect va primi o minge promotionala incriptionata “Golden Brau”;

2.                  Participantul inregistrat cu al 20-lea raspuns corect va primi un joben promotional inscriptionat “Golden Brau”;

3.                  Participantii inregistrati cu al 30-lea raspuns corect si respectiv al 40-lea raspuns corect vor primi cate un rucsac promotional inscriptionat “Golden Brau”;

4.                  Participantul inregistrat cu al 50-lea raspuns corect va primi un tricou promotional inscriptionat “Golden Brau”;

 

6.3. Acordarea premiilor:

6.3.1. Castigatorii concursului vor intra in posesia premiilor castigate in termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la finele lunii in care s-a castigat premiul, fara a le reveni nicio obligatie in vederea taxelor aferente transportului premiilor. Premiile vor fi livrate castigatorului, prin curier, la adresa specificata in formularul de inscriere al jocului,.

6.3.2. Inainte de livrarea premiilor, toti castigatorii vor fi contactati telefonic sau prin e-mail, pentru confirmarea adresei de livrare.

6.3.3. Daca un Participant a furnizat date de contact eronate si Participantul castigator nu poate fi contactat intr-un interval de 5 (cinci) zile lucratoare de la castigarea premiului, i se va anula premiul.Premiile astfel neacordate vor ramane in proprietatea Organizatorului care nu va datora niciun fel de despagubiri Participantilor respectivi

6.3.4. Cu ocazia acordarii premiilor Organizatorul va incheia un proces verbal, cu Imputernicitul,de confirmare si constatare a expedierii premiilor catre castigarii, la care se va anexa dovada expedierii premiilor prin curier. Ulterior, Imputernicitul trebuie sa prezinte, la solicitarea Organizatorului confirmarile de primire aferente livrarilor de premii efectuate.

6.3.5. Castigatorii premiilor vor fi anunati pe site-ul www.goldenbrau.ro saptamanal. In fiecare saptamana vor fi afisati castigatorii saptamanii anterioare.

 

 

7.Suspendarea / Intreruperea / Incetarea Campaniei

 

7.1 Campania poate inceta in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 

7.2  Campania mai poate inceta inainte ori poate fi suspendata in baza liberei decizii a Organizatorului cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie in conditiile stabilite la Art.1.4

 

 

8. Descrierea Premiilor

 

8.1. Premiile ce vor fi oferite in cadrul Concursului, precum si cantitatea acestora sunt urmatoarele:

-         premii constand in obiecte promotionale inscriptionate cu marca “Golden Brau”, dupa cum urmeaza:

-         Mingi Fotbal inscriptionate “Golden Brau”, in numar de 119 buc;

-         Jobene inscrisptionate “Golden Brau”, in numar de 119 buc;

-         Rucsaci inscriptionate “Golden Brau”, in numar de 238 buc;

-         Tricouri inscriptionate “Golden Brau”, in numar de 119 buc;

Valoarea comerciala totala comerciala a acestor premii este de : 11 123 RON, fara TVA.

 

8.2. Nici un premiu ce se acorda in aceasta Campanie nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu un alt bun ori serviciu.

 

8.3. Premiile se vor acorda in limitele cantitatilor disponibile precizate mai sus.

 

 

9. Taxe si Impozite

 

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, suplimentar fata de premiile nete obtinute conform prezentului regulament, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

10. Litigii

 

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

10.2. Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei este legea romana.

 

 

11. Responsabilitate

 

11.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

 

11.2. Organizatorii Campaniei „Demonstreaza ca esti un Suporter Golden” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea premiilor ulterior atribuirii lor castigatorilor cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

 

11.3 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

           Situatiile in care numarul de telefon al unui castigator nu poate fi apelat din orice motive independente de vointa Organizatorilor;

           Situatiile independente de Organizatori, in cazule castigatorilor excursiilor, cand acestora nu le este permisa plecarea din tara sau accesul in tara in care se desfasoara excursia;

Organizatorul si partile implicate in aceasta campanie promotionala nu isi asuma raspunderea pentru mesaje nelivrate (catre ambele parti) datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de telefonie mobila sau de Internet.

 

 

12. Protectia datelor personale

 

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor –, va fi postata saptamanal pe site ul www.goldenbrau.ro.

 

Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 5118, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

 

(1)   Inregistrarea pe site-ul www.goldenbrau.ro in scopul participarii la aceasta promotie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul expeditorului cu clauzele acestuia.

(2)   Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

(3)   Completarea procesului verbal reprezinta acordul expres al castigatorilor ca datele lor sa fie pastrate si prelucrate de compania Heineken Romania. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: desemnarea castigatorilor promotiei „Demonstreaza ca esti un Suporter Golden”, pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Administratia Financiara. Numarul de operator al Heineken Romania este 5118.

(4)   Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

(5)   Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Heineken Romania S.A., trimitand o astfel de cerere la adresa: strada Tipografilor nr. 11-15, Complex S-Park, etaj 4, corp A2-L 013714, sector 1, Bucuresti. Heineken Romania S.A. se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Heineken Romania S.A. si cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare.

(6)   La cererea participantilor, adresata in scris catre Heineken Romania SA, Str. Tipografilor nr. 11-15, Complex S-Park , etaj 4, corp A2-L 013714, sector 1, Bucuresti, Heineken Romania S.A. se obliga:

-         sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

-         sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

-         sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

HEINEKEN ROMANIA SA

Nu avem elemente multimedia.
() in 17 august 2009, 20:46
as dori sa stiu si eu daca e voie sa particip de mai multe ori pe zi la acest concurs,adica daca pot posta de mai multe ori raspunsul pe zi.in regulament e specificat ca poti participa zilnic,insa nu zice daca ai voie de mai multe ori pe zi.vroiam sa stiu si unde sunt afisati castigatorii zilnici;pe site,la castigatori este unul singur din data de 10 iunie.va multumesc!
() in 18 august 2009, 20:09
sal , as dori sa stiu cand se vor afisa castigatorii si daca atunci cand raspunzi corect si castigi afli pe loc acest lucru ... bafta si spor la premii ;) cred ca premiul rucsac ar trebuii sa fie in numar de 338 daca se vor da cate 2 pe zi !!!
Moderator 2 (Infopromotii) in 18 august 2009, 23:03
Pentru Loredana (Dr. Tr. Severin): organizatorii au raspuns pentru tine - o singura data pe zi, iar castigatorii vor fi afisati pe site. Multa bafta!
cristian (braila) in 24 august 2009, 10:48
La intrebarea de pe sit "De cate ori s-au intalnit, pana acum, in ultimii 10 ani, echipele Steaua si Dinamo?" nu avem si variantele corecte de raspuns variantele 120,150,110,100 sunt gresite (sau intrebarea este gresit pusa) In ultimii 10 ani sau intalnit de 21 de ori
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 august 2009, 12:08
Salut, Cristian! Le-am transmis organizatorilor observatiile tale si speram sa primim curand un raspuns pentru tine. Spor la premii!
() in 25 august 2009, 10:52
Propun sa ne de-a la toti participantii cate un tricou, un premiu ceva, pentru neglijenta lor si repectul pentru consumatori, asta daca il aveti!! Cine voteaza???;;;)
Moderator 1 (Infopromotii) in 25 august 2009, 13:57
Radita, te rugam sa nu fii rautacioasa. Organizatorii acestei promotii nu au dat niciun semn de neglijenta. Ce anume te-a deranjat? Care este problema?
() in 25 august 2009, 17:00
Pai uite ce zice cristian, ca aceste echipe s-au intalnit e 21 de ori si acest raspuns nu se afla printre variante, asta este problema!
Adina (Buzau) in 02 septembrie 2009, 14:42
In regulament scrie ca se vor afisa la inceputul fiecarei saptamani castigatorii din saptamana anterioara, dar de fapt nu s-au afisat nici de la inceputul lui august... Nu pot sa cred ca n-au fost 50 de participanti intr-o zi la acest concurs.
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 septembrie 2009, 16:48
Salut, Adina! Ii intrebam pe organizatori si speram sa revenim curand cu un raspuns.
Adina (Buzau) in 05 septembrie 2009, 00:11
Gata....au inceput sa se afiseze castigatorii pe site...Multumesc pentru colaborare. Conteaza foarte mult cand un moderator te sprijina si mai ales cand este atat de prompt.
() in 15 septembrie 2009, 20:10
Salutare, am castigat si eu un premiu de mai bine de 2 saptamani, m au sunat ca il trimit si nu l au mai trimis... Cum pot rezolva problema, am castigat pe 26 august ?!
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 septembrie 2009, 09:44
Salut, Catalin Paul!
Te rugam sa ne scrii un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului si sa ne spui numele, prenumele, datele cu care te-ai inscris in promotie si premiul castigat, impreuna cu titlul promotiei, iar noi vom ruga organizatorii sa verifice situatia premiului tau.
Spor la premii tuturor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 septembrie 2009, 14:38
@ Catalin Paul:
Dupa cum te-am anuntat si pe mail, organizatorii ne-au transmis ca daca ai fost sunat si ti s-a confirmat ca vei primi premiul, atunci il vei primi cu siguranta. Au fost unele probleme logistice care au dus la intarzierea livrarii premiilor, dar acestea sunt rezolvate deja.
lucian (roman) in 13 octombrie 2009, 09:43
In statistica primei divizii sau cum s-a mai numit ea liga I in campionatul 1928-1929 campionana a fost Venus iar in 1929-1930 Juventus. Care-i raspunsul corect la intrebarea saptamanii?
Moderator 1 (Infopromotii) in 13 octombrie 2009, 11:23
Salut, Lucian! Am transmis intrebarea ta organizatorilor promotiei si speram sa primim in curand un raspuns pentru tine. Mult succes!
() in 15 octombrie 2009, 22:36
as vrea sa rog si eu organizatorii sa-mi raspunda cum se paote ca atatea zile la rand sa castige aceleasi persoane?se intampla opdata,dar nu in fiecare zi...la lista de castigatori apar mereu aceleasi persoane... si mai am o intrebare:mai sus chiar mie mi s-a raspuns ca se poate raspunde o singura data pe zi la intrebra,atunci cum se face ca o persoana este castigatoare de doua ori in aceeasi zi?????????este trecut acelasi nume de doua ori,ori,conform celor spuse de d-voastra,asa ceva nu ar trebui sa fie posibil...si eu am participat zile intregi exact la ora 00 noaptea,insa ,se pare,ca fara rezultat...poana acum nu am castigat nimic,si sicer,nu cred ca voi mai participa...spre exemplu,aseara(14/10)s-a blocat site-ul,cand am dat s atrimit raspunsul,nu mergea deloc...cine poate sa-mi zica si mie ce se intampla??????? ROG INSISTENT organizatorii sa-mi raspunda si mie... multumesc!
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 octombrie 2009, 11:32
Buna, Loredana! Am transmis intrebarea ta organizatorilor promotiei si speram sa primim cat de curand un raspuns oficial. Spor la premii!
Moderator 2 (Infopromotii) in 19 octombrie 2009, 16:39
@ Lucian (Roman): am primit urmatorul raspuns din partea organizatorilor, pentru tine: "Intrebarea nu se referea explicit la perioada 1928-1929 sau 1929-1930. Asadar singurul raspuns corect era A, Juventus Bucuresti".
Moderator 2 (Infopromotii) in 19 octombrie 2009, 16:44
@ Loredana (Dr. Tr. Severin): am primit urmatorul raspuns din partea organizatorilor, pentru tine: "Se pare ca este o confuzie la mijloc: la concursul "Demonstreaza ca esti Golden Suporter" se poate participa zilnic de cate ori se doreste. Nu exista limitare pentru numarul de intrari in concurs ci este limitare pentru numarul maxim de premii ce pot fi castigate, si anume 3.

In lista de castigatori apare o persoana maxim de 3 ori si da, se poate ca o persoana sa castige de doua ori intr-o zi, insa dupa castigarea a 3 premii aceasta nu va mai putea fi considerata castigatoare pentru premiul numarul 4 pus in concurs. Mecanismul concursului este clar specificat in regulament - conform articolului: 6.2. Mecanismul Campaniei: Fiecare al 10-lea raspuns corect va castiga cate un premiu, in fiecare zi de desfasurare a campaniei. Astfel vor fi desemnate castigatoare raspunsurile corecte inscrise in concurs cu numarul 10, 20, 30, 40 si respectiv 50.

De asemenea din regulament puteti observa ca nu este mentionat nicaieri la sectiunea Dreptul de particpare ca se poate inscrie o persoana doar o singura data pe zi.

5. Dreptul de Participare
5.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, avand varsta minima implinita de 18 ani la data inceperii campaniei, cu domiciliul/resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare "Participanti"). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul I aleacestora.
5.2. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta termenilor si conditiilor acesteia, participarea la aceasta Campanie. Este posibil ca dumneavoastra sa va referiti la concursul de pe siteul www.goldenbrau.ro denumit "Momentul Golden Brau" in care intr-adevar are alt mecanism care se bazeaza pe votarea unor poze aflate in concurs, de catre o persoana, dar numai o data pe zi.

Speram ca v-am fost de ajutor cu informatiile furnizate. Va uram mult success in continuare! Echipa Golden Brau".
ion (odorheiu secuiesc) in 19 octombrie 2009, 20:57
salut pentru toti participantii la concurs echipei Golden Brau si Infopromotii in actul aditional 1 scrie ca un utilizator are voie sa participe sa voteze o singura data pe zi cred ca loredana are dreptate salut succes la premii
() in 19 octombrie 2009, 23:03
nu pot sa cred ce raspuns mi s-a dat...va multumesc pt el,insa,imi pare foarte rau sa va anunt ca va contraziceti singuri.cititi,va rog,comentariile de mai sus,chiar eu am intrebat (este primul comentariu de pe aceasta pagina)si mi s-a raspuns,tot de d-voastra,ca "nu se poate participa decat odata pe zi"...verificati,va rog,la inceputul comentariilor...o sa va arat,de asemenea,ca exista persoane cu mai mult de 3 premii castigate...va rog sa verificati si sa vedeti ca am dreptate..nu pot sa cred ca nu ati sesizat ca in prima luna au castigat aceleasi persoane mai mult de trei premii...
() in 21 octombrie 2009, 22:27
SURPRIZA!!!!!!!! Astazi am fost sunat de cei de la GOLDEN BRAU pentru explicatii in ceea ce priveste lucrurile pe care le-am precizat mai sus...vroiau sa-mi zica ca s-a facut o greseala si am dreptate in ceea ce am zis,si....drept recompensa,sau scuze,cum vreti sa-i ziceti,mi s-a oferit unul din cele 4 premii care sunt puse in joc...mi-am ales o minge,sper sa ajunga...va multumesc... si mai sper sa si castig pe bune la acest concurs,e pacat de noptile pe care le-am pierdut pana acum ca sa postez raspunsurile!!!!!!!
() in 31 octombrie 2009, 10:32
salut si eu moderatorii si participantii acestui concurs si as dorii sa stiu daca au inceput trimiterea premiilor .... a primit cineva premiul ?
ERIKA (TARGU SECUIESC) in 02 noiembrie 2009, 07:33
Da a inceput trimiterea premiilor eu am primit premiul castigat
() in 04 noiembrie 2009, 00:01
vroiam sa intreb si eu organizatorii daca s-a trimis cumva premiul meu pentru ca inca nu l-am primit...multumesc!
() in 07 noiembrie 2009, 14:49
yupyyyy,ieri,05/11 am primit premiul!!!!!!!multumesc GOLDEN BRAU....si mingea si tricoul sunt bestiale!!!!!!!!!!!!1imi doresc foarte mult sa reusaesc sa castig si pe site,vreau sa intregesc colectia,adica vreau si un rucsacel,si un joben...pana acum nu am avut noroc,mai e putin si se termina promotia,sper sa prind si eu alte premii pana la sfarsit!!!!!!!!!
lucian (roman) in 11 noiembrie 2009, 09:54
Salut ERIKA, Tu ai primit premiul castigat in 16 actombrie pentru ca eu am castigat in acea zi si nu l-am primit! Multumesc.L.
Moderator 2 (Infopromotii) in 12 noiembrie 2009, 16:11
Pentru Lucian (Roman): "Premiile castigate de catre dumneavoastra au fost trimise in data de 20 Octombrie si ati intrat deja in posesia lor. Premiul sotiei dumneavoastra d-na Gherca Marioara a fost trimis in data de 6 Noiembrie si urmeaza sa il primeasca in cel mai scurt timp posibil.

Va multumim, Echipa Golden Brau."
Moderator 2 (Infopromotii) in 12 noiembrie 2009, 17:56
Pentru Valentin (Bucuresti): "Dumneavoastra sunteti, intr-adevar, castigator insa la concursul Poza celui de-al 12lea jucator, si nu la concursul Demonstreaza ca esti Golden Suporter care este anuntat pe infopromotii. Conform regulamantului concursului dvs. ati fost contactat pe e-mail pentru confirmarea datelor dvs. si adresa pentru trimitere a premiului. Dupa finalizarea acestor pasi premiul va fi trimis in atentia dvs. in cel mai scurt timp.

Va multumim, Echipa Golden Brau"
ERIKA (TARGU SECUIESC) in 19 noiembrie 2009, 07:23
Am primit premiile castigate si MULTUMESC mult.Draga lucian am primit si premiul castigat la 16 octombrie
lucian (roman) in 20 noiembrie 2009, 12:25
Felicitari pentru premiile castigate! L-am primit si eu pe cel castigat in 16.10.2009. Multumesc, si succes in continuare!
melinda (rascruci) in 28 noiembrie 2009, 14:11
Buna! Sunt si eu curioasa de ce nu se mai afiseaza castigatorii pe site? Din cate am vazut ultima zi in care s-au afisat a fost 9 noiembrie 2009. Imi place foarte mult ideea asta cu al "x"-lea raspuns corect premiat automat...doar ca... inca nu am avut noroc. Sper sa ma numar si eu printre castigatori pana la sfarsitul promotiei. Succes tuturor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 decembrie 2009, 15:21
Draga Melinda, am primit raspunsul organizatorilor pentru tine:

"Buna ziua,
Listele de castigatori sunt postate pe site numai dupa validarea potentialilor castigatori, de aceea acest proces este uneori mai lent.
Listele de castigatori vor fi actualizate pe site in cursul zilei de astazi.

Mult succes in continuare!
Echipa Golden Brau"
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Golden Brau - "Demonstreaza ca esti Golden Suporter""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Golden Brau - "Demonstreaza ca esti Golden Suporter"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media