CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Goana dupa aur. La Billa

Concurs cu premii Unilever Billa

Premii instant (total campanie): 51.430 x pandantiv placat cu aur (la cumpararea a doua produse); 10.730 x lantisor placat cu aur (la cumpararea a patru produse).

Cumpara intre 5-18 februarie sau 5-18 martie 2009 in magazinele Billa doua sau patru produse participante din marci diferite Dove, Rexona, Clear, Dero, Cif, Domestos si prezinta-te cu bonul/bonurile de casa la standul promotional si poti opta pentru unul dintre premiile instant.

Perioada promoţiei: 05 februarie - 18 martie 2009

Promotie expirata
7 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

NOTA:
Regulamentul promotiei a fost completat prin anunt public. Textul anuntului se gaseste in forma integrala la rubrica "documente conexe" de mai sus.
Consultati anuntul public al organizatorilor pentru mai multe informatii privind perioada promotiei, programul promoterilor si alte detalii.
Regulamentul campaniei promotionale

“Goana dupa aur. La Billa”

 

 

1. Desfasurarea campaniei. Durata

 

1.1. Organizator al campaniei promotionale “Goana dupa aur. La Billa” („Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, cu notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P sub nr.2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. La aceasta Campanie participa toate produsele comercializate sub marcile Dove, Clear, Rexona, Dero, Cif, Domestos, marci inregistrata apartinand Unilever (numite in continuare “produse participante”). 

1.3. Campania se va desfasura in perioada 05.02.2009 - 18.02.2009; 05.03.2009 - 18.03.2009 in reteaua de magazine Billa din intreaga tara (numite in continuare “magazine participante”), prin intermediul agentiei S.C BrandsOn Marketing S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. G-ral Av. Andrei Popovici nr. 10, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

1.4. Perioada in care Campania se desfasoara in cadrul unui magazin participant, in perioada 05.02.2009 - 18.02.2009; 05.03.2009 - 18.03.2009 intervalul orar in care promoterii (reprezentanti ai Organizatorului) sunt prezenti in incinta fiecarui magazin participant, mecanismul Campaniei, premiile ce se vor acorda si numarul acestora vor fi aduse la cunostinta consumatorilor si prin intermediul materialelor publicitare existente in cadrul magazinelor participante.

1.5. Valoarea comerciala totala a premiilor ce vor fi acordate in cadrul prezentei Campanii, prin ambele mecanisme de participare asa cum sunt acestea detaliate la art.2 si art.3 de mai jos, este de 331.668 lei.

1.6. La Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu respectarea varstei minime stabilita pentru fiecare mecanism de participare descris la art.2 si art.3 de mai jos, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

1.7. In functie de tipul de premii pentru care opteaza consumatorii/participantii la Campanie, acestia au la dispozitie doua mecanisme. Dovada achizitionarii de produse participante, pe durata si in conditiile Campaniei, da dreptul consumatorilor sa participe la Campanie prin intermediul celor doua mecanisme ale acesteia, detaliate la art.2 de mai jos.

 

2. PARTICIPAREA LA CAMPANIE PE BAZA MECANISMULUI “DISPLAY CU PREMII”

 

2.1. Conditia de participare la Campanie o constituie cumpararea de produse participante din marci diferite, pe durata Campaniei, in conditiile mentionate distinct pentru fiecare categorie de premii acordate prin acest mecanism, pe baza unui singur bon de casa sau a mai multor bonuri de casa diferite, dar cu aceeasi data.

2.2. Pe durata desfasurarii Campaniei in fiecare magazin participant, in zilele si in  intervalul orar in care promoterii sunt prezenti consumatorii vor primi de la acestia informatii despre Campanie.

 

3.2. Premiile

 

3.2.1. In cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorti, doua categorii de premii:

3.2.1.1. Prima categorie: un numar de 51.430 premii, constand in pandantive placate cu aur, in valoare de  4.88 lei fiecare:

3.2.1.2. A doua categorie: un numar de 10.730 premii, constand in lantisoare placate cu aur, in valoare de 7,52 lei fiecare

3.2.2.     Numarul de premii alocate in fiecare zi de Campanie, pentru fiecare magazin participant, este detaliat in materialele promotionale existente in cadrul fiecarui magazin participant.

 

3.3. Participanti la mecanismul Campaniei “display cu premii”

 

Prin intermediul mecanismului “display cu premii” poate participa la Campanie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 14 ani, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

 

3.4. Mecanismul

 

3.4.1.     Premiile Campaniei se vor atribui in fiecare magazin prin tragere la sorti, printr-un mecanism de tipul “display cu premii”. In functie de categoria de premii pentru care opteaza, un consumator poate participa la Campanie facand dovada cumpararii a doua produse participante din marci diferite (pentru prima categorie de premii, constand in pandantive placate cu aur) sau poate participa facand dovada cumpararii a patru produse participante din marci diferite (pentru premiile constand in lantisoare placate cu aur).

3.4.2. Prezentand promoterului aflat in timpul programului Campaniei la standul instalat la iesirea din magazin, dupa casele de marcat, bonul/bonurile de casa ce fac dovada cumpararii a doua produse participante din marci diferite si produsele cumparate, intr-un interval de maximum 72 de ore (3 zile) de la data achizitionarii acestora, participantii vor avea dreptul sa extraga un plic din cutia aflata in partea stanga a “display-ului cu premii” (inscriptionat cu mesajul „poti castiga un pandandantiv”) aflat la standul promotiei.

3.4.3. Dintre cele 10  plicuri aflate in cutia  din partea stanga a “display-ului cu premii”, 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv ingeras", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv soare", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv floare", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv porumbel ", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv elefant" , 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv inima plina", 1 contine mesajul: "pandantiv inima contur" si poza „pandantiv inima contur”, 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv stea plina" , 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv stea contur", 1 contine mesajul „ai castigat un pandantiv” si poza "pandantiv potcoava", participantul primind premiul, conform mesajului din talonul ales. Un plic, odata extras, va fi reintrodus in cutie si amestecat cu celelalte, pentru a participa la extragerile ulterioare.

3.4.4. Prezentand promoterului aflat in timpul programului Campaniei la standul instalat la iesirea din magazin, dupa casele de marcat, bonul/bonurile de casa ce fac dovada cumpararii a patru produse participante din marci diferite si produsele cumparate, intr-un interval de maximum 72 de ore (3 zile) de la data achizitionarii acestora, participantii vor avea dreptul, sa extraga din cutia aflata in partea dreapta a “display-ului cu premii” marcat cu mesajul „poti castiga un lantisor” un plic.

3.4.5. Dintre cele 10  plicuri aflate in cutia din partea dreapta a “display-ului cu premii”, 9 contin mesajul: "lantisor placat cu aur"  si 1 contine mesajul: "necastigator", participantul primind sau nu premiul, conform mesajului din plicul ales. Un plic, odata extras, va fi reintrodus in bol si amestecat cu celelalte, pentru a participa la extragerile ulterioare.

3.4.6. Bonurile de casa in baza carora consumatorii s-au inscris in Campanie si au participat la tragerea la sorti pentru prima sau, dupa caz, pentru a doua categorie de premii, vor fi marcate distinct de promoteri (prin semnatura/stampila aplicata pe verso) si nu vor mai putea fi utilizate pentru participari ulterioare la Campanie prin intermediul acestui mecanism.

3.4.7.  Premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi inmanate castigatorilor pe baza unui tabel nominal, ce va cuprinde numele castigatorului si premiul castigat.

3.4.8. In cazul in care un consumator achizitioneaza mai multe produse participante, in conditiile regulamentului Campaniei, acesta va avea dreptul sa aleaga cate un plic pentru fiecare doua, respectiv patru produse participante din marci diferite achizitionate. Un consumator nu poate participa la extragerea premiilor din prima categorie (poti castiga un pandantiv) utilizand bonul/bonurile de casa cu care a participat la  extragerea premiilor din a doua categorie (poti castiga un lantisor placat cu aur).

3.4.9. Consumatorul care a cumparat doua produse participante din marci diferite si a participat la Campanie pentru castigarea unui premiu din prima categorie, nu poate participa pentru castigarea unui premiu din a doua categorie utilizand bonul/bonurile de casa cu care a mai participat.

3.4.10.  Participantii la Campanie prin intremediul acestui mecanism se pot inscrie si pentru a participa la loteria organizata in cadrul Campaniei, completand taloanele primite de la promoteri corespunzatoare numarului de produse participante din marci diferite pe care le-au achizitionat in timpul Campaniei.

3.4.11. Un plic, odata extras, va fi reintrodus in bolul corespunzator, pentru a participa la extragerile ulterioare. Daca intr-o zi a Campaniei raman premii neatribuite, Organizatorul isi rezerva dreptul de a le reporta pentru  extragerile din ziua/zilele urmatoare. Premiile ramase neatribuite la sfarsitul Campaniei raman la dispozitia Organizatorului.

3.4.12. Premiile se acorda in limita stocului disponibil in fiecare magazin participant. In cazul in care, in cursul unei zile a Campaniei, se epuizeaza numarul de premii dintr-o anumita categorie alocate pentru ziua respectiva, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din bol plicurile pe care este inscriptionat premiul respectiv.

3.4.13. In cazul in care premiile alocate unui magazin se epuizeaza inainte de finalizarea perioadei Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta activitatea promotionala in locatia respectiva.

3.4.14.  Organizatorul va afisa in fiecare zi de Campanie numele castigatorilor si premiile castigate, in magazinul in care au fost desemnati.

 

 

4. Diverse

 

4.1. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

4.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii premiilor loteriei organizata in cadrul Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre S.C BrandsOn Marketing S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. G-ral Av. Andrei Popovici nr. 10, in vederea participarii la Campanie, validarii si  atribuirii premiilor, precum si pentru activitati ulterioare de marketing direct, desfasurate de Organizator prin agentii desemnate de acesta.

4.3. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

4.4. Regulamentul de participare este disponibil in copie in mod gratuit oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta la nr. de telefon 021/30.34.800 in zilele de luni-vineri intre orele 9-17, sau in magazinele participante, pe durata prezentei promoterilor, sau in scris la adresa Organizatorului din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladire B1-B2, sector 1, cu mentiunea “pentru Campania promotionala “Goana dupa aur la Billa”
Nu avem elemente multimedia.
Ioana (Bucuresti) in 11 februarie 2009, 13:38
Promotiile de la Billa sunt cele mai neprofesioniste organizate vreodata. Au avut o promotie cu 50 de telefoane, nu s-a publicat nicaieri lista castigatorilor, ca de altfel nicio lista a promotiilor Billa, de cativa ani incoace. Sunt jurnalista si ne sunau cititorii in redactie, am incercat sa contactez organizatorii sa publice lista, nu am reusit sub nicio forma, nici telefonic, nici la e-mailuri nu mi s-a raspuns. Promoterii sunt inexistenti, la case nu se stie de nicio promotie, cand trebuie sa completezi un talon, nu mai exista niciodata, sau nu ti-l da casierita... Ca sa nu mai vorbim de premiile actualei promotii, sunt jalnice, ca si multele produse expirate care se gasesc pe rafturi (am gasit un intreg raft de fursecuri expirate). Sunt curioasa daca o sa postati comentariul meu, dar in "dulcele" stil romanesc, ma indoiesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 11 februarie 2009, 16:28
Salut, Ioana!
Aceasta promotie nu este organizata de Billa, ci de compania Unilever si are loc in reteaua de magazine Billa. Publicarea listei de castigatori nu este obligatorie pentru toate promotiile. Depinde de regulament.
Prezenta promoterilor in magazin este responsabilitatea organizatorilor respectivei promotii si se face dupa un program strict. Nu vei gasi aceeasi echipa de promoteri la fiecare promotie desfasurata in Billa, pentru ca organizatorii sunt diferiti.
In cazul acestei promotii, regulamentul prevede clar zilele in care promoterii vor fi prezenti la stand si de la ei urmeaza sa primesti taloanele de participare pentru tragerea la sorti.
Cat despre premiile acestei promotii, este libertatea ta sa nu participi daca nu te atrag bijuteriile.
Prezenta produselor expirate este in exlusivitate vina magazinului, iar producatorii nu au nicio responsabilitate.
Dupa cum vezi, ti-am publicat mesajul, deoarece nu este injurios. Te rugam sa ne anunti daca intampini dificultati la inscrierea in promotie, in cazul in care decizi totusi sa participi.
Madalina (Bucuresti) in 11 februarie 2009, 18:09
Eu am luat unul dintre pandantive si, sincer, nu este deloc jalnic. Efortul a fost minim si, raportat la costul oferit pe produse, este chiar un premiu ok.
Gabriela (Giurgiu) in 17 februarie 2009, 16:13
Am participat la promotia goana dupa aur din Billa Giurgiu si am castigat un pandantif, nu pot spune ca e jalnic dar nici excelent insa avand in vedere valoarea produselor ce trebuiau cumparate este foarte ok. Asta e doar o strategie de marketing si nu trebuie sa ne asteptam sa primim ca premiu o valoare mai mare decat am cheltuit participand.
() in 24 februarie 2009, 09:55
De cateva zile tot incerc sa trimit un cod de bare la 1888 si primesc mereu acelasi raspuns:mesaj incomplet. Am trimis codul de bare in toate formele posibile si nimic. Ce se intampla?
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 februarie 2009, 09:58
Salut! Pentru aceasta promotie, inscrierile nu se fac prin SMS, ci la standul promotional. Citeste cu atentie rezumatele redactate de noi (mai sus, in dreapta imaginii promotiei).
Cred ca ai incurcat promotiile. Mult succes!
roxana (rm.valcea) in 07 martie 2009, 17:08
buna!am facut si eu promotie la goana dupa aur si as vrea sa stiu cu cat se plateste pe zi sau pe ora,daca se poate multumesc Roxana
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Goana dupa aur. La Billa"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Goana dupa aur. La Billa

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media