CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Fairy

Promotie Fairy

Prin tragere la sorti: 42 x aparat de aer conditionat LG Neo Plasma S12AHP.

Cumpara orice produs Fairy si trimite un SMS la 1861 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Zapp, Cosmote) cu numarul si data bonului de casa fara spatii sau alte caractere.

Perioada promoţiei: 02 august - 12 septembrie 2010

Documente conexe

Promotie expirata
29 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Fairy”


2 August 2010 - 12 Septembrie 2010
   

Art. 1. Organizatorul

(1) Organizatorul campaniei este  agentia S.C. Wave Division S.R.L cu sediul in ILFOV, Dobroesti, Str. Orhideelor 17, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J23/3275/2007, cod fiscal nr. RO 22842549 – denumita in cele ce urmeaza, organizator, care implementeaza campania ”Fairy”, in numele SC Procter & Gamble Distribution SRL, cu sediul in Iride Business Park, Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11908/2005, CUI R 17756999, denumita in cele ce urmeaza beneficiar.
(2) Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform articolului 9 din prezentul regulament.

Art. 2. Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale

(1) Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
(2) Campania promotionala „Fairy” va incepe la data de 2 August 2010, ora 00:00  si se va incheia la data de 12 septembrie 2010 ora 23:59.
(3) Toate premiile acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei „Fairy”  nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3. Drept de participare

(1) Campania promotionala este deschisa tuturor persoanelor fizice, cetateni romani cu domiciliul stabil in România in varsta de minim 18 ani, la data inceperii campaniei. Anga­jatii companiei Procter & Gamble, ai distribuitorilor acesteia, ai agen­tiei de publicitate Wave Division, ai companiei Direct Call Center srl care implementeaza sistemul de sms, ai altor companii implicate în promotie, pre­cum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la promotie.

Art. 4. Produse participante

(1) Produsele participante la aceasta campanie sunt produse Procter&Gamble comercializate in Romania,  marca Fairy, in orice varianta sau marime ambalajului.
(2) Dupa data incheierii campaniei promotionale, in conformitate cu art 2, alin (2), produsele participante, descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nici o responsabilitate si ne mai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

Art. 5. Modul de desfasurare al campaniei promotionale

Ce trebuie facut:
1. Cumpara in perioada promotiei mentionata la art. 2 din prezentul regulament, orice produs Fairy.
2. Trimite un SMS la numarul 1861 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Zapp / Cosmote) care sa contina doar numarul bonului de casa si data acestuia. Codul expediat prin SMS (cifrele ce compun numarul bonului de casa si data acestuia) nu trebuie sa contina spatii sau alte caractere suplimentare. Mesajele care nu corespund din punct de vedere al continutului vor fi invalidate. Exemplu cod valid: xxxxzzllaaaa, unde „xxxx” reprezinta numarul bonului de casa, „zz” reprezinta ziua achizitiei, „ll” reprezinta luna achizitiei, „aaaa” reprezinta anul achizitiei. Numarul de caractere al unui bon fiscal poate varia in functie de magazin.

Trimitand un astfel de SMS in perioada promotiei, poti castiga unul dintre cele 42 premii, constand in aparate de aer conditionat marca LG Neo Plasma S12AHP, 12000btu.

3. Un numar al aceluiasi bon fiscal poate fi trimis o singura data pe perioada promotiei de pe un numar de telefon, bon pe baza caruia se poate face dovada achizitiei de Fairy.
4. Pe perioada campaniei, pentru multiplu de achizitii de Fairy, orice sortiment, prezente pe bonuri de casa diferite, clientul poate trimite de pe acelasi nr de telefon multiplu de SMS, fiecare SMS continand numarul si data fiecarui bon de casa care atesta achizitia fiecarui Fairy, orice sortiment. Daca au fost cumparate multiplu de produse participante pe un singur bon de casa, se poate trimite un singur SMS pe perioada promotiei continand datele corespunzatoare bonului respectiv. Numarul si data aceluias bon fiscal pot fi trimise o singura data de pe acelasi numar de telefon.
Datele corespunzatoare unui bon de casa - numarul si data acestuia  - pot fi trimise prin SMS si de pe numere de telefoane diferite. Un participant poate castiga si poate fi validat o singura data pentru acelasi bon fiscal.
Un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei, indiferent de cate ori va fi extras castigator pentru bonuri fiscale diferite.

5. Pastreaza bonul de casa in original pentru validarea premiilor.

Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul dintre urmatoarele mesaje:

1. Pentru sintaxa corecta – participare  VALIDA
Se va trimite in perioda 2 august, ora 00:00 – 12 septembrie, ora 23:59 pentru fiecare SMS distinct trimis de pe un anume numar de telefon si ale carui date (numar de bon si data bon) nu sunt prezente intr-o inregistrare valida anterioara MESAJUL (textul de raspuns): “Felicitari, participarea a fost inregistrata. Pastreaza bonul si vei fi anuntat daca ai castigat (tarif normal). Regulamentul se gaseste gratuit pe www.pgbalkans.com

2. Pentru sintaxa incorecta – participare INVALIDA
Se va trimite in perioada 2 august, ora 00:00 – 12 septembrie, ora 23:59. pentru fiecare SMS primit cu o sintaxa care nu respecta regulile de inregistrare MESAJUL: “Informatiile sunt incorecte! Trimite doar numarul bonului si data acestuia, fara alte spatii sau caractere (SMS de forma xxxxzzllaaaa). (tarif normal).
Regulamentul se gaseste gratuit pe www.pgbalkans.com

3. Pentru duplicare inregistrare – participare INVALIDA
Se va trimite in perioada 2 august, ora 00:00 – 12 septembrie, ora 23:59 pentru fiecare SMS cu acelasi numar bon si data bon ca un SMS valid trimis anterior MESAJUL: “Acest bon a mai fost inscris. Cu un bon fiscal te poti inscrie in promotie o singura data! (tarif normal) Regulamentul se gaseste gratuit pe www.pgbalkans.com


6. In timpul promotiei se vor extrage un castigator si 5 rezerve pe zi.  Fiecare câstig este acordat prin tragere la sorti participantului care a trimis in zilele anterioare extragerii (pe perioada promotiei) un mesaj SMS care incepe cu un cod valid (cifrele care compun numarul bonului de casa fara spatii sau alte caractere si data bonului). Un bon care a fost declarat castigator nu mai poate participa la alte extrageri.

7. Prin expedierea unui SMS in perioada promotiei, continand numarul bonului de casa ce atesta achizitionarea unui produs participant la promotie si data acestui bon, participantul va particpa automat la tragerea la sorti, avand posibilitatea de-a castiga unul din cele 42 de premii, acordate de-a lungul promotiei, constand in aparate de aer conditionat LG Neo Plasma S12AHP, 12000btu.
8. Participantii la promotie trebuie sa pastreze bonul de casa desemnat castigator, in original, pentru a face dovada achizitionarii produsului participant.
   
Art. 6. Conditii de validitate

6.1. Validarea SMS-urilor
(1) Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3;
Codul (numarul bonului de casa) trimis prin SMS sa fie un numar de bon valid, real, nu trebuie sa contina spatii sau alte caractere suplimentare, netrimis anterior pe perioada campaniei de pe acelasi numar de telefon.

Codul sa fie primit la numarul 1861  pe perioada desfasurarii campaniei, intre 2 August 2010 ora 00:00 si 12  Septembrie 2010 ora 23:59.
(2) Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii lor la numarul 1861.


Pentru mai multe produse participante la promotie, cumparate pe un singur bon de casa, participantul trebuie sa trimita un singur SMS. Pentru mai multe produse participante la promotie cumparate fiecare pe cate un alt bon de casa, participantul trebuie sa trimita cate un SMS cu fiecare dintre numerele bonurilor de casa ce atesta achizitia. De pe acelasi numar de telefon se poate trimite un singur mesaj continand acelasi numar de bon de casa pe perioada campaniei (pentru care se poate face dovada cumpararii unui produs participant).

6.2. Validarea ulterioara a castigatorilor
Fiecare participant desemnat castigator va fi contactat telefonic pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a intra in posesia premiului, participantii care au coduri castigatoare trebuie:
sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
sa fi achizitionat  in perioada promotiei, orice produs marca Fairy, in orice varianta;
sa fi trimis un SMS la numarul 1861 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Zapp / Cosmote) in perioada promotiei, intre 00:00 – 23:59, SMS care sa contina numarul bonului de casa si data bonului. Codul expediat prin SMS (cifrele ce compun numarul bonului de casa si data acetuia) nu trebuie sa contina spatii sau alte caractere suplimentare. Ex cod: xxxxzzllaaaa
se accepta doar bonuri de casa datate  intre 2 august – 12 septembrie.
sa poata fi contactati la numarul de telefon mobil de pe care au trimis prin SMS codul castigator, in  termen de maxim 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori;
numarul de telefon de pe care s-a trimis SMS-ul serveste drept mod de identificare pentru castigatori;
in momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa; la aceasta adresa i se va expedia premiul prin curier; nu este obligatoriu ca persoana castigatoare care trimite SMS si isi declare datele sa fie proprietarul numarului de telefon respectiv (de ex. contractul sa fie pe numele unui alt membru al familiei)
sa trimita prin fax, la numarul indicat in urma contactarii telefonice, in termen de 3 zile lucratoare de la data contactarii, copie de pe bonul de casa desemnat castigator, care sa ateste achizitionarea in perioada promotiei a unui produs participant pentru a putea fi validat;
sa accepte semnarea unui proces verbal de predare-primire a premiului si sa-l inmaneze curierului la livrarea premiului.
 
Art. 7. Premiile

Premiile acordate, in cadrul acestei campanii sunt in numar de 42 bucati:
Aparate de aer conditionat LG Neo Plasma  – valoare unitara 1240 RON + TVA
Caracteristici : 
12000btu
Repornire automata
Programare pornit/oprit 24 ore
Functie Hot Start
Functionare in modelul SLEEP
Telecomanda fara fir, cu iluminare
Valoarea unui premiu este de 1.716,6 RON, valoare incluzand TVA si impozitul pe premii.
Valoarea estimata totala a premiilor este de 72.097,2 RON valoare incluzand TVA si impozitul pe premii.
Zilnic  se va desfasura cate o tragere la sorti si va fi autentificata de un notar public. Tragerea la sorti se va efectua electronic din toate SMS-urile valide primite, in perioada promotiei, si care indeplinesc conditiile de validitate de la art. 6.1.
In cadrul tragerii la sorti pentru premii se vor extrage 42 de castigatori si 210 de rezerve, cate 5 rezerve pentru fiecare castigator.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor ce decurg din achizitia produselor promotionale cumparate pentru participarea la promotie si costul SMS-ului/lor ori alte cheltuieli normale ce deriva din practica comerciala normala. Castigatorii nu trebuie sa suporte nici un cost suplimentar pentru transportul premiului la domiciliul castigatorului, acest cost fiind suportat de catre Organizatori.
Fiecare participant (fiecare numar de telefon mobil participant) la aceasta campanie are dreptul de a castiga un singur premiu in cadrul acestei campanii.

Art. 8. Acordarea premiilor si instiintarea castigatorilor

(1) Castigatorii vor fi contactati telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor castigatori pentru a verifica indeplinirea conditiilor de validitate conform art 6.2 si a li se comunica cum vor intra in posesia premiilor.
(2) Livrarea premiului se va face la domiciliul castigatorului, comunicat in prealabil. Data limita de livrare a premiilor este 27 septembrie 2010.
In cazul in care livrarea premiului nu poate fi realizata din motive imputabile castigatorului (nu este de acord sa se intalneasca cu un reprezentant al organizatorului pentru a intra in posesia premiului sau nu mai poate fi contactat dupa ce este validat), se va recurge la validarea rezervelor in ordinea extragerii acestora.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la o rezerva, in ordinea tragerii la sorti, in cazul in care organizatorul are motive intemeiate sa considere ca persoana castigatoare extrasa a incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament, refuza premiul, nu poate fi contactata in termenul stabilit pentru inmanarea premiului sau nu poate fi validata castigatoare. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie semneze un exemplar al Procesului Verbal de predare - primire incheiat intre ei si Organizator.
(4) in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, un castigator nu poate fi contactat telefonic de catre Organizator in termen de 3 zile lucratoare de la desemnarea lui ca si castigator, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu. 
(5) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in art. 6.2, premiul nu va fi predat.
(6) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor constand in produse.
(7) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor
(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor bonul fiscal care face dovada detinerii numarului desemnat castigator, numar al bonului de casa atestand achizitionarea in perioada promotiei a unui produs participant.
   
Art. 9. Regulamentul promotiei

Regulamentul oficial al promotiei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe www.pgbalkans.com.
Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea insusirii continutului si implicit a respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Art. 10. Taxe si impozite

(1) Premiile cu o valoare de peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut de catre Organizator prin intermediul sau Wave Division  din valoarea totala a premiului.

   
Art. 11. Litigii

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului.
   
Art. 12. Intreruperea campaniei promotionale

Campania promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua campania promotionala sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 13. Responsabilitate

(1) Organizatorii  sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
(2) Organizatorii Campaniei promotionale „Fairy” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor de casa promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
(3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1861;
SMS-urile ce contin un numar de bon scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal sau sms–uri cu un continut necorespunzator;
SMS-urile trimise in afara perioadei promotiei, mentionate in prezentul regulament;
SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, Zapp sau Cosmote;
SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii  nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
SMS-urile care contin bonuri de casa a caror data nu se incadreaza in perioada promotiei.
Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile;
Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal; Conform prezentului regulament premiile vor fi acordate primului participant care a trimis SMS-ul respectiv, continand bonul de casa castigator, isi declara datele personale si poate face dovada achizitionarii produsului prin prezentarea in original a bonului de casa.

Art. 14. Protectia datelor personale

Prin înscrierea la promotia „Fairy” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Castigatorii trebuie  sa-si declare datele personale, pentru a li se inmana premiul.
Inscrierea la promotie si furnizarea datelor lor cu caracter personal reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Procter & Gamble Distribution SRL, inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103. Scopurile prelucrarii acestor date sunt desemnarea câstigatorilor promotiei „Fairy” si inmanarea premiilor. Numerele de telefon de pe care au fost trimise SMS-urile participante nu vor fi folosite ulterior in alte scopuri.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputrenicitului pentru marketing direct al Procter &Gamble Distribution SRL.
Participantilor la campania promotionala „Fairy” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita stergerea datelor.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Operatorului, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A Bucuresti, Procter &Gamble se obliga:
sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
sa înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.
Pentru exercitarea acestor drepturi, poti trimite o cerere scrisa datata si semnata la adresa Procter&Gamble Distribution SRL, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti.
Anuntarea castigurilor va fi un eveniment public, numele si orasul de resedinta al castigatorilor urmand sa fie facut public potrivit legislatiei in vigoare.  Participarea la promotia „Fairy” constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare. Castigatorii isi pot da acordul scris ca datele lor sa fie folosite in materiale publicitare de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta. Semnarea acestui acord este optionala, nesemnarea lui neinterferand cu acordarea premiului catre castigatori..
Prin inscrierea la promotia „Fairy” participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si orasul lor de resedinta sa fie facute publice, fara alte obligatii sau plati.
Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

ART. 15  EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

Regulamentul oficial a fost redactat in 5 (cinci) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 4 (patru) exemplare originale.
Nu avem elemente multimedia.
Andreea (Bucuresti) in 04 august 2010, 21:24
Instalarea/montajul aparatului de aer conditionat este inclusa in premiu? Daca nu, atunci castigarea acestuia implica o cheltuiala nu tocmai de neglijat din partea castigatorului (cel putin 100, chiar si 300 ron!!!) ), ceea ce nu este tocmai ok. Calul de dar nu se cauta la dinti, dar ... Astept un raspuns de la organizatori, poate m-am grabit cu concluziile malitioase. :) Sau poate isi vor da seama ca au neglijat acest aspect si vor remedia situatia :) Multumesc.
erzilia (suceava) in 05 august 2010, 17:26
300 ron e instalarea unui ap.de aer conditionat.eu m-as multumi sa castig aparatul de aer conditionat,apoi cu instalatul m-as descurca eu...
xxx (brasov) in 08 august 2010, 12:04
A castigat cineva?
ion (odorheiu secuiesc) in 09 august 2010, 21:29
super concurs. felicitari organizatorilor!pe cand o lista cu castigatori? bafta la premii tuturor participantilor!
MARIANA (PLOIESTI) in 10 august 2010, 11:38
cand se vor afisa castigatorii? a trecut o saptamana si doream sa vad ca promotia functioneaza...mai bine spus doream sa-mi regasesc numele pe lista castigatorilor...bafta tuturor!
Andreea (Bucuresti) in 10 august 2010, 12:07
Astept raspuns la intrebare. Au trecut, totusi, 6 zile de cand am adresat-o...
Gheorghe (Bucuresti) in 10 august 2010, 13:00
Nu prea am inteles cand au loc extragerile. Poate ca au inceput din a doua zi a promotiei, poate ca incep dupa 10 zile. Poate ca se extrag toti castigatorii zilnici la sfarsitul promotiei. Eu am impresia ca nu rezulta clar din regulament. De-a lungul anilor, am intalnit, la diferite promotii, mai multe moduri in care se desemneaza castigatori zilnici, poate organizatorii ne lamuresc. Multumesc frumos.
anca (mangalia) in 12 august 2010, 08:16
pe cand lista cu castigatorii de pina acum?cum se desemneaza castigatorii?astept raspuns
Miuta (Suceava) in 12 august 2010, 13:46
Buna, eu am castigat saptamana trecuta. Promotia este ok. Multumesc de premiu
Andreea (Bucuresti) in 13 august 2010, 07:51
Desi organizatorii par sa ignore intrebarile noastre, le adresez si urmatoarea intrebare : inscrierile se reporteaza de la o extragere la alta, sau se fac baze de date pe zile (la extragerea pentru ziua cutare participa numai cei inscrisi in ziua respectiva)? Sper sa primesc raspuns inainte de incheierea campaniei :) In plus, ma alatur celor care au postat mai sus: nici mie nu-mi este clar deloc cand se efectueaza extragerile : in fiecare zi se extrage castigatorul zilei anterioare? la sfarsitul campaniei se fac 42 de extrageri? s.a.m.d.
Gheorghe (Bucuresti) in 16 august 2010, 16:48
Au trecut doua saptamani de la debutul promotiei si m-as multumi si cu un singur raspuns, numai la intrebarea: Au inceput extragerile?
() in 17 august 2010, 02:50
Buna dragi moderatori oare cand putem afla ce extrageri sunt cand., ca vad ca toata lumea intreaba dar nu este nici un raspuns din partea voastra oare asa greu este haideti va rog faceti un efort si datine un rasp concret multumesc si bafta concurentilor,
gabriela (roman) in 17 august 2010, 08:15
la mine pe bon nu scrie FAIRY ci sol de vase cu lemon in cazul in care castig va fi luat in considerare bonul sau trebuie sa scrie fix FAIRY
gabriela (giurgiu) in 17 august 2010, 18:28
si eu am patit la fel pe bon scrie sol de vase cu lemon asteptam raspuns dar vad ca nu prea suntem bagati in seama
xxx (brasov) in 18 august 2010, 10:25
Scrie clar in regulament ca se vor extrage 42 de castigatori si 5 rezerve pentru fiecare parca(deci tragerile la sorti vor avea loc la sfarsitul campaniei).
Aniko (tg mures) in 27 august 2010, 20:53
au aparut 10 castigatori,unde sunt ceilalti!cum se fac extragerile ca eu nu am inteles...
() in 31 august 2010, 15:16
am trimis sms si nu am primit nici un sms inapoinici ca e vali nici ca e invalid de ce?
erzsebet (carei) in 01 septembrie 2010, 13:16
si eu la fel, am trimis sms, dar nici un raspuns ca e valid sau nu. am mai trimis inca o data, dar nici atunci.
ion (odorheiu secuiesc) in 01 septembrie 2010, 17:04
salut infopromotii si fairy. am trimis si eu sms si nici un raspuns. ce se intampla ?
() in 01 septembrie 2010, 18:27
Buna dragi moderatori si organizatori ieri am trimes vreo 5 bonurii la ore diferite dar nici un raspuns ce se intampla?asteptam un raspuns va multumesc.
Agnet (Cluj-N) in 01 septembrie 2010, 18:57
Nu merge din data de 29.08.2010, duminica. Consolati-va ca si eu ma consolezi, ca raspuns nu prea apare.
() in 02 septembrie 2010, 08:18
de ce nu se raspunde nimeni intrebarilor si comentariilor noastre?
Lavinia (Arad) in 06 septembrie 2010, 12:25
am primit un raspuns, codul e valid .. poate nu ati scris bine codul
() in 07 septembrie 2010, 15:25
am primit si eu dar a doua zi
ion (odorheiu secuiesc) in 07 septembrie 2010, 19:20
am primit raspuns si eu , multumesc pentru promptitudine , bafta la premii pentru participanti !
erzilia (suceava) in 08 septembrie 2010, 20:04
nu mai sunt castigatori la aceasta promotie?! :(
Oana-Tatiana (FOCSANI) in 08 septembrie 2010, 22:43
Buna tuturor...felicitari organizatorilor...si mult succes participantilor!Am trimis si eu mesaje cu speranta ca voi castiga si eu un AC si sper sa se tina de cuvant organizatorii in vederea acordarii de premii cele 42 !sper sa fiu si eu printre acei castigatori!Vom vedea la final cu toate ca mai sunt doar cateva zile si nu am primit nici un tel sau mesaj!Oare vor mai fi castigatori?!??SUCCES TUTUROR!!!
lenuta (unirea) in 23 septembrie 2010, 14:38
si eu am trimis si tot atunci am primit raspuns dar nu stiu de ce nu mai sunt castigatori din 10 august poate ne spune si noua cineva
() in 24 septembrie 2010, 15:23
vor mai fi castigatori sau nu?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Fairy"

Ultima actualizare: 30 sep. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Fairy

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media