CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Eucerin - "Ingrijeste-te sa castigi!"

Promotie concurs cu premii Eucerin

Premii: 3 x vacanta de 7 zile pentru 2 persoane la Viena.

Cumpara orice produs(e) Eucerin in valoare de minim 50 RON din farmaciile participante, completeaza cuponul promotional si introdu-l in urna speciala. Pastreaza bonul de casa pentru validare.

Condiţii de validare: Castigatorii sunt rugati sa trimita pe fax, la numarul (021) 317 31 55, urmatoarele acte care fac dovada achizitionarii produselor, in perioada promotiei:
- copie dupa buletinul/ cartea de identitate
- copie dupa bonul fiscal care atesta cumpararea produsului.
Pe aceste acte trebuie scrisa mentiunea “Pentru promotia Eucerin”.
Actele enumerate mai sus trebuie trimise la numarul de fax indicat pana pe data de 26 februarie 2008 (inclusiv).

Perioada promoţiei: 01 decembrie 2007 - 31 ianuarie 2008

Promotie expirata
Un comentariu Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul promotiei Eucerin "Ingrijeste-te sa castigi!”

 

 

 

Art. 1. Organizatorul

 

Organizatorul promotiei "Ingrijeste-te sa castigi!” este S.C. Beiersdorf Romania S.R.L., cu sediul in Calea Serban Voda nr. 133, corp B, et. 2, sector 4, Bucuresti, iar premiile sunt furnizate de S.C. Beiersdorf Romania S.R.L..

Campania promotionala se va derula sub incidenta prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii avand ca locatii de desfasurare toate farmaciile din retelele Sensi Blu, Help Net, Farma Planet, Centrofarm, Iassyfarm, Medica.

In conformitate cu prevederile art. 50 din O.G.99/2000, regulamentul de participare/desfasurare este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant.

Organizatorul este inregistrat cu notificarea nr. 410 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Art. 2. Participanti

 

La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice, cu domiciliul stabil in Romania. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor S.C. Beiersdorf Romania S.R.L, ai agentiei de publicitate DraftFCB Bucharest, ai farmaciilor participante precum si rudele de gradul intai (parinti, copii) si doi (frati, surori) ale angajatilor mentionati. Participarea la concurs este nelimitata, fiecare persoana poate depune un numar nelimitat de cupoane, corespunzator cu valoarea produselor achizitionate pe durata promotiei.

 

Art. 3. Produse participante

 

La aceasta promotie participa toate produsele cu marca Eucerin.

 

Art. 4. Procedura promotiei

 

Promotia se desfasoara in perioada 1 decembrie 2007 – 31 ianuarie 2008, in toate farmaciile participante.

Pentru a participa la aceasta promotie, consumatorii trebuie sa cumpere – in perioada promotiei – oricare produse Eucerin in valoare totala de minim 50 RON, sa completeze cuponul disponibil in farmaciile participante, sa depuna cuponul completat in urna special amenajata in fiecare farmacie participanta, pe perioada promotiei si sa pastreze bonul fiscal care face dovada achizitionarii produselor Eucerin in valoare minima de 50 RON.

Cupoanele sunt disponibile in farmaciile participante, prin grija Organizatorului si in limita stocului disponibil.

Farmaciile participante nu au nici o raspundere cu privire la modul de organizare a campaniei, la existenta materialelor de comunicare, la modul de completare al cupoanelor sau cu privire la orice alte aspecte care privesc conditiile si modalitatea de desfasurarare a  campaniei.

 

Castigatorii vor fi desemnati la sfarsitul promotiei printr-o tragere la sorti organizata in data de 15 februarie 2008. La aceasta tragere la sorti participa toate cupoanele completate si depuse in urne. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si va fi asistata si atestata de un notar public.

 

Art. 5. Conditii de validitate

 

Validarea Cupoanelor

Pentru ca un cupon sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii: 

-           participantii sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 2;

-           cuponul sa contina urmatoarele informatii scrise lizibil: nume, prenume, localitate, telefon, numarul bon fiscal, data bon fiscal, varsta, profesie/studii, ocupatia actuala, venit si semnatura;

-           cuponul sa fie depus in urna pana la data de 31 ianuarie 2008, inclusiv.

 

Validarea castigatorilor

-           participantul trebuie sa faca dovada achizitionarii produselor Eucerin in valoare de minim 50 de RON, pe perioada promotiei;

-           participantul trebuie sa trimita organizatorului, pe fax la numarul (021) 317 31 55 pana la data de 26 februarie 2008 inclusiv, o copie dupa bonul fiscal avand datele mentionate pe cuponul extras la tragerea la sorti si o copie dupa actul sau de identitate;

 

Daca se constata ca nu sunt indeplinite prevederile de la articolul 2 sau in cazul in care castigatorul nu trimite pe fax, la numarul (021) 317 31 55, copii dupa bonul fiscal si actul de identitate pana cel tarziu in data de 26 februarie 2008, persoana respectiva va fi declarata necastigatoare iar premiul respectiv nu se va mai acorda.

Anuntarea castigatorilor se va face pe site-ul www.infopromotii.ro. Dupa tragerea la sorti din 15 februarie 2008, organizatorul va anunta castigatorii telefonic pana in data de 20 februarie 2008 (cand lista cu castigatorii va fi deja anuntata in mod public). Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care castigatorii nu vor raspunde la telefon sau nu vor putea fi contactati din orice alt motiv. In acest caz, castigatorii pot afla ca au castigat, citind lista castigatorilor publicata pe site-ul www.infopromotii.ro, care va contine numele si prenumele castigatorilor, localitatea declarata pe cupon, premiul castigat si informatii privind modul de validare al premiului (conform prezentului regulament) si modul in care castigatorii pot intra in posesia premiului.

 

Premiile constand in 3 excursii de 7 zile la Viena se vor acorda in luna martie catre cei 3 castigatori care vor face dovada cumpararii (dupa ce vor trimite pe fax la numarul specificat copia dupa bonul fiscal care dovedeste achizitionarea, in perioada promotiei, a unui/unor produse Eucerin in valoare de 50 RON si copia actului sau de identitate).

 

Art. 6. Premiile promotiei si acordarea lor

 

In cadrul acestei promotii se vor acorda, prin tragere la sorti, 3 premii constand intr-o vacanta de 7 zile la Viena, pentru doua persoane.

Premiile constand in cele 3 excursii la Viena se vor acorda in orice perioada din luna martie, in functie de disponibilitatea castigatorilor.

Organizatorul va trimite fiecarui castigator mai multe optiuni de perioade pentru excursia de 7 zile la Viena din care castigatorul isi poate alege o perioada in care doreste sa plece in excursia castigata.

 

In vederea acordarii premiului, Organizatorul va cere fiecarui castigator urmatoarele date:

-           Numele + prenumele complet, asa cum apare el in buletin;

-           Adresa completa de resedinta – cea din buletin;

-           CNP-ul;

-           Numele + prenumele complet, asa cum apare el in buletin, al persoanei care insoteste castigatorul in vacanta

-           Adresa completa de resedinta – cea din buletin, a persoanei care insoteste castigatorul in vacanta

-           CNP-ul persoanei care insoteste castigatorul in vacanta

 

Valoarea totala a premiilor promotiei Eucerin “Ingrijeste-te sa castigi!” este de 5.400 EUR (fara TVA).

Cei trei castigatori au posibilitatea transferarii drepturilor oferite de castigarea acestui premiu unei alte persoane.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor.

 

Art. 7. Tragerea la sorti si procedura acesteia

 

Tragerea la sorti se va desfasura in data de 15 februarie 2008, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei; tragerea la sorti va fi asistata si atestata de un notar public.

Tragerea la sorti se va efectua din toate cupoanele depuse in urne pe perioada promotiei. Tragerea la sorti a unui cupon este urmata de validarea acestuia. In cazul in care un cupon nu este valid (nu indeplineste conditiile impuse de prezentul Regulament) se va extrage altul pana la gasirea unui cupon care sa indeplineasca conditiile de validitate stipulate la art. 5. Un participant nu poate castiga decat un singur premiu.

Lista castigatorilor va fi facuta publica de Organizator pe site-ul www.infopromotii.ro, dupa data de 15 februarie 2008.

 

Art. 8. Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câstigatorului.

 

Art. 9. Regulamentul promotiei

 

Regulamentul oficial al promotiei Eucerin "Ingrijeste-te sa castigi!” este disponibil in mod gratuit la adresa www.infopromotii.ro si poate fi obtinut in mod gratuit de catre oricine sunand la infoline 021 207 00 00.

Prin participarea la promotia EUCERIN "Ingrijeste-te sa castigi!”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

 

 

Art. 10. Diverse

 

Prin inscrierea la promotia Eucerin "Ingrijeste-te sa castigi!”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament .

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru cupoanele deteriorate si pentru cupoanele sau alte materiale legate de promotie aflate in magazine dupa terminarea promotiei, adica dupa data de 31 ianuarie 2008. Organizatorul are dreptul de a invalida cupoanele care contin informatii false ori vadit eronate, care au numele sau numerele de telefon ilizibile si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la art. 5.

 

Art. 11. Prelucrarea datelor personale

 

Introducerea unui cupon in una din urnele promotiei in scopul participarii la aceasta campanie promotionala prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului fata de clauzele acestuia.

Prin completarea cuponului promotiei Eucerin "Ingrijeste-te sa castigi!”, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale trecute in cupon (nume, prenume, numar telefon) sa fie prelucrate de compania Beiersdorf Romania SRL (inregistrata cu notificarea nr. 410 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in cadrul campaniei promotionale, in scopul:

-           acordarii premiilor catre castigatori (datele personale ale castigatorilor vor fi pastrate in evidentele contabile ale organizatorului);

-           indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului

-           publicarii listei castigatorilor (care va contine: numele, prenumele, orasul si premiul castigat) pe site-ul www.infopromotii.ro;

-           realizarea de rapoarte statistice cu privire la cumparatorii produselor Eucerin;

 

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

Prin bifarea uneia dintre casutele “sunt de acord” sau “nu sunt de acord” din cuponul promotiei, participantii isi pot exprima sau nu consimtamantul de a fi informati in viitor, prin posta, telefon, SMS, cu privire la comunicari/actiuni promotionale si de marketing, desfasurate in viitor de catre compania Beiersdorf Romania SRL.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Beiersdorf Romania  trimitand o  cerere scrisa, datata si semnata, la adresa Beiersdorf Romania SRL, str. Calea Serban Voda nr. 133, corp B, et. 2, sector 4, Bucuresti.

Beiersdorf Romania se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct si agentiei de publicitate care implementeaza promotia. La cererea participantilor, adresata in scris la adresa Organizatorului, Beiersorf  Romania SRL se obliga:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 

Art. 12. Locatii in care se desfasoara promotia

 

Lista farmaciilor participante este  disponibila impreuna cu prezentul regulament pe site-ul www.infopromotii.ro. Organizatorul nu poate controla insa refuzul vreunuia dintre farmaciile respective de a accepta promotia. Astfel, este posibil ca una dintre farmaciile mentionate pe site-ul www.infopromotii.ro ca participante la promotie sa nu accepte sa expuna materialele de sustinere a promotiei si deci sa nu accepte sa deruleze promotia, din motive independente de Organizator. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru astfel de cazuri. Organizatorul nu isi asuma raspunderea nici pentru posibilele adrese care nu (mai) sunt valabile dintre cele descrise pe site-ul www.infopromotii.ro – indiferent de motivele pentru care se intampla acest lucru (mutarea farmaciei, schimbarea numelui strazii etc, etc, etc).

Nu avem elemente multimedia.
Ionut (Botosani) in 04 ianuarie 2008, 12:45
am vrut sa particip si eu la aceasta promotie,dar se acorda cam putine premii si deci cam putine sanse de castig... pt.organizatorii aceste promotiide ce nu se acorda mai multe premii inclusiv produse Eucerin???
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Eucerin - "Ingrijeste-te sa castigi!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Eucerin - "Ingrijeste-te sa castigi!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media