CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Esti fan Discovery?

Esti fan Discovery?

Premii prin tragere la sorti: 1 x New Ipad; 3 x Iphone 4S.

Intra pe da "Like" si raspunde corect la intrebari. Pentru o sansa in plus, invita cel putin 10 prieteni sa participe.

Perioada promoţiei: 20 martie - 03 aprilie 2012

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL  CAMPANIEI
„Esti fan Discovery?”
Organizat de S.C. H Media  ONLINE STRATEGISTS S.R.L.
(perioada 20 martie 2012 – 3 aprilie 2012)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.    Organizatorul campaniei “Esti fan Discovery?” (numit in cele ce urmeaza "Campania") este S.C. H Media  ONLINE STRATEGISTS S.R.L., persoana juridica cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Str. Panait Istrati, nr 39, PARTER, Camera 1, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7230/2008, avand Cod Unic Inregistrare 23764775, inregistrata in registrul on-line al operatorilor tinut de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 18149, numita in continuare “Organizatorul”.
Campania reprezinta acel element de divertisment realizat de Organizator in legatura cu postul de televiziune „Discovery” prin care, avand in vedere specificul postului de televiziune, Participantilor li se da posibilitatea sa –si testeze gratuit cunostiintele legate de programele difuzate pe postul de televiziune si,in acelasi timp, sa castige Premiile oferite de catre Organizator
 1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), prin intermediul site-ului Internet www.facebook.com (”Site-ul”). Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la Campanie, fiecare participant declara ca intelege si accepta integral prevederile acestui Regulament, precum si dreptul Organizatorului de modifica Regulamentul fara notificare prealabila. Orice modificare a Regulamentului va intra in vigoare la momentul postarii pe Site.

ART. 2. Perioada si aria de desfasurare a campaniei
2.1.   Campania este organizata si se desfasoara in perioada 20 martie 2012 – 03 aprilie 2012, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual aferent Site-ului, in conformitate cu (i) prevederile prezentului Regulament si (ii) termenii si conditiile de utilizare ale platformei www.Facebook.com. Organizatorul isi rezerva dreptul de modifica perioada Campaniei sau de a decide incetarea acestuia.

ART. 3. Dreptul de participare. Drepturi de proprietate intelectuala
3.1. La Campanie are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care are o varsta de minim 18 ani impliniti la data de 20 martie 2012.
3.2. Nu au dreptul sa participe in Campanie urmatoarele categorii de persoane:
- angajatii companiilor:  S.C. Discovery Romania S.R.L, S.C. H Media  ONLINE STRATEGISTS S.R.L.
- angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.
De asemenea, rudele de gradul I si afinii angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

ART. 4. Procedura campaniei
4.1.  Perioada de desfasurare a campaniei
Campania va incepe in data de 20 martie 2012 si va dura pana la 03 aprilie 2012 (ora 23.59 pm).
4.2.  Mecanismul campaniei
Inscrierea in campanie se va face gratuit, respectand pasii urmatori:
- participantii trebuie sa sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care au deja cont de utilizator) sau sa isi creeze cont conform formularului mentionat pe aceasta pagina si regulilor de protectie si acces impuse de proprietarul acestui website;
- sa acceseze pagina “Discovery Romania” de la adresa:
- sa dea click pe butonul Like din pagina daca nu sunt deja fani ai paginii;
- in perioada desfasurarii campaniei, participantii la campanie, in cadrul aplicatiei diponibile pe Site, trebuie sa faca legatura dintre imagini din cadrul unor emisiuni difuzate pe postul de televiziune Discovery si titlurile emisiunilor respective. Pentru a fi inscrisi cu o sansa la tragerea la sorti a premiilor, participantii trebuie sa faca cel putin 3 legaturi corecte intre imaginile afisate si titlurile emisiunilor, din cele 5 maxim posibile.
-  Daca participantul doreste sa aiba doua sanse in tragerea la sorti, trebuie sa invite minim zece prieteni din lista de prieteni de pe Site, care sa se inscrie in campanie.  Daca cei zece prieteni nu se vor inscrie in campanie, participantul nu este inscris in tragerea la sorti cu a doua sansa. Daca cei zece prieteni se vor inscrie in campanie, participantul are doua sanse in tragerea la sorti. In situatia in care are doua sanse la tragerea la sorti, participantul este de doua ori listat in fisierul participantilor ce vor participa la tragerea la sorti.
Daca participantul doreste sa aiba trei sanse in tragerea la sorti, trebuie sa invite minim patruzeci de prieteni din lista de prieteni de pe Site, care sa se inscrie in campanie. Daca cei patruzeci de prieteni nu se vor inscrie in campanie, participantul nu este inscris in tragerea la sorti cu a treia sansa. Daca cei patruzeci de prieteni se vor inscrie in campanie, participantul are trei sanse in tragerea la sorti. In situatia in care are trei sanse la tragerea la sorti, participantul este de trei ori listat in fisierul utilizatorilor ce vor participa la tragerea la sorti.
- Pe perioada campaniei, utilizatorii pot accesa aplicatia de cate ori doresc, insa se pot inscrie in campanie numai o data.
Tragerea la sorti a castigatorilor se va realiza pe data de 04 aprilie 2012, dupa incheierea campaniei, va fi facilitata de o platforma software specializata -  random.org, si se realizeaza pe baza ID-urilor de Facebook ale participantilor inscrisi in campanie. Ulterior se va face identificarea castigatorilor conform datelor personale colectate. Pentru a intra in posesia premiului, un castigator trebuie sa faca dovada identitatii sale conform datelor personale completate la inscrierea in campanie.
In perioada de campanie vor intra in tragerea la sorti toti cei inscrisi in campanie pana pe data de 03 aprilie 2012, ora 23:59.
Premiile campaniei pot fi castigate de participantii care indeplinesc concomitent urmatoarele conditii:
- este fan al profilului Discovery  Romania
- este persoana rezidenta in Romania si are peste 18 ani
- sa isi fi incris datele personale
- nu a incalcat niciuna dintre prevederile prezentului Regulament.
Anuntarea castigatorilor se va face in termen de 24 de ore de la data incetarii campaniei.
Utilizarea comentariilor jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala a participantilor sau vizitatorilor profilului de Facebook pot fi sterse de catre administratorul profilului fara vreun anunt prealabil.

ART. 5. Premiile si acordarea acestora
Premiile campaniei „Esti fan Discovery?” de pe  sunt:
·    1 New Ipad
·    3 Iphone 4s
·    Accesorii pentru Ipad   
 Valoarea totala estimata a premiilor este de  13.300 (treisprezecemiitreisute) Ron

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea conditiilor campaniei.
Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane. Castigatorii vor fi contactati de organizator/agentie prin intermediul Facebook, prin e-mail sau telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la data validarii extragerii pentru a  fi confirmate datele de contact si adresa de livrare a premiului.

Premiile vor fi livrate castigatorilor in termen de 20 zile lucratoare de la desemnarea acestora.
In situatia in care castigatorul extras nu indeplineste cumulativ conditiile enumerate anterior ori nu confirma acceptarea premiului in termen de 24 ore de la data la care a fost anuntat, va avea loc o noua extragere pentru premiile neacordate. Dupa 2 extrageri consecutive in care concurentul extras nu a indeplinit conditiile de acordare a premiului, campania ia sfarsit, fara a fi acordate toate premiile.
Castigatorilor nu le revine nici un fel de plata aferenta transportului premiului, aceasta fiind suportata de S.C. H Media  ONLINE STRATEGISTS S.R.L.Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul isi rezerva dreptul de a expedia premiul o singura data pe numele si adresa indicate de Participantii castigatori. In situatia in care un castigator sau mai multi nu se prezinta in termenul indicat pentru ridicarea oricarui premiu care se acorda in baza prezentului Regulament (spre exemplu, in termenul notificat de posta romana, in cazul expedierii premiului prin posta), premiul va fi returnat la Organizator. Retrimiterea premiilor in aceasta situatie se va face pe cheltuiala exclusiva a Participantilor castigatori. In situatia in care premiile se returneaza la Organizator, castigatorii pot revendica aceste premii de la Organizator numai in termen de 10 de zile lucratoare de la data la care au fost desemnati castigatori. Este pe deplin inteles ca Organizatorului nu-i incumba nicio obligatie cu privire la suportarea oricaror costuri care nu sunt expres asumate in acest Regualement.
Premiile vor fi predate doar participantilor, personal, care se vor legitima cu actele de identitate valabile.

ART. 6. Responsabilitati
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
(i) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hardware).
(ii) Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare; Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru situatia in care Participantul si-a schimbat oricare dintre datele cu care s-a inscris la Campanie. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor (persoane fizice sau juridice, de orice fel) asupra Premiilor.

(iii) Organizatorii sunt responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.

ART. 7. Conditii de validitate
Pentru ca un participant sa aiba dreptul de a castiga premiul campaniei, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
- este fan al profilului Discovery  Romania
- este persoana rezidenta in Romania si are peste 18 ani
- sa isi fi inscris datele personale si sa fi raspuns la toate intrebarile din formularul de inscriere in campanie
Validarea inscrierilor va fi facuta de catre S.C. H Media  ONLINE STRATEGISTS S.R.L. sau reprezentanti ai S.C. H Media  ONLINE STRATEGISTS S.R.L., prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru Inscrierile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

ART. 8. Litigii
În cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane din Bucuresti, de la sediul Organizatorului.

ART. 9. Regulamentul campaniei promotionale
Regulamentul campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit pe site-ul iar la solicitarea oricarei persoane interesate, poate fi obtinut gratuit printr-o cerere scrisa adresata companiei S.C. H Media  ONLINE STRATEGISTS S.R.L., Str. Panait Istrati, nr 39, PARTER, Camera 1, Sector 1, Romania.

ART. 10. Taxe si impozite
Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului din premii conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si a actelor normative de modificare si completare a acesteia. Impozitul de datorat se va aplica pe venitului net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.
Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale legate de accesul la Internet in vederea inregistrarii pe site-ul Facebook, toate celelalte cheltuieli legate de acest campanie revenind in sarcina organizatorului.

ART. 11. Diverse
Prin inscrierea la campania „Esti fan Discovery? ”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, imaginea, numele, prenumele si orasul lor de resedinta sa fie facute publice potrivit legislatiei in vigoare.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Facebook.com, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

ART. 12. Prelucrarea datelor personale
Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participantilor la acest campanie in conformitate cu Legea 677/2001.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele participante la campania care se desfasoara pe  si castigatorul premiului Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal, inclusiv imaginea, sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:
a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in campanie exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului, conform Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, nr. 18149.

ART .13. Incetarea inainte de termen a campaniei, forta majora
Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campanie, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campania existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

ORGANIZATOR
S.C. H Media  ONLINE STRATEGISTS S.R.L.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Esti fan Discovery?"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Esti fan Discovery?

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media