CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Energie in fiecare zi: 7 Days! Premii in fiecare zi: 4000 de lei!

7 Days Premii in fiecare zi 4000 de lei

Prin tragere la sorti: 31 x 4000 RON. Pentru fiecare participant: 1 joc flash.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite prin SMS la 1785 codul unic de 10 caractere alfanumerice aflat in interiorul ambalajelor promotionale de 7 Days sau inscrie-l pe www.7days4000lei.ro. Pastreaza ambalajul pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 octombrie - 14 noiembrie 2010

Promotie expirata
27 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE
„Energie in fiecare zi: 7 days! Premii in fiecare zi: 4000 de lei!”


Art. 1 Organizatorul si Regulamentul oficial

1.    Loteria publicitara „Energie in fiecare zi: 7 days! Premii in fiecare zi: 4000 de lei!” (denumita în continuare „Loteria”) este organizata si se desfasoara de catre S.C. Chipita România S.R.L., societate comerciala româna, cu sediul social în com. Clinceni, str. Drumul Mare nr. 8, având numar de ordine în Registrul Comertului J23/399/2002 si cod unic de înregistrare RO11190423, denumita în continuare „Organizatorul”.
2.    Participantii la Loterie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Loteriei (denumit în continuare „Regulamentul”). Prin participarea la Loterie participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora.
3.    Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate pe websiteul loteriei, www.7days4000lei.ro (denumit în continuare “Website”), sau prin apel telefonic gratuit la numarul 08000 80001, pe toata durata Loteriei.
4.    Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica unilateral Regulamentul, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa autentificarea de catre notarul public si anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe website-ul mentionat mai sus.

Art. 2 Aria de desfasurare si durata Loteriei

1.    Loteria este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României.
2.    Loteria începe la data de 15.10.2010 (orele 00,00,00) si se încheie la data de 14.11.2010 (orele 23,59,59).
3.    Dupa data încheierii Loteriei, produsele participante ambalate în ambalajul promotional, având inscriptionata durata Loteriei, îsi pierd calitatea de produse participante la Loterie. Organizatorul nu este responsabil si nu îsi asuma nici o obligatie în legatura cu comercializarea produselor ambalate în ambalajul promotional dupa data încheierii Loteriei.

Art. 3 Produsele participante

1.    Produsele participante la Loterie sunt produsele de patiserie de tip croissant marca “7Days” - „7Days Midi”, “7Days MAX” si „7Days Mini 65g” (denumite în continuare „Produsele”) - cu ambalaj promotional, purtând denumirea Loteriei si informatii despre aceasta.

Art. 4 Dreptul de participare

1.    La Loterie pot participa toate persoanele care, pe perioada mentionata la art. 2 alin. (2), au achizitionat cel putin un produs participant si si-au anuntat participarea prin transmiterea codului alfanumeric imprimat pe interiorul ambalajului, fie prin mesaj SMS la numarul scurt 1785, fie încarcându-l pe Website, si dobandind automat posibilitatea de a descarca un joc flash urmând procedura de mai jos.
2.    La Loterie nu pot participa angajatii Chipita România S.R.L., ai Upstream S.R.L. sau cei ai distribuitorului exclusiv (Star Foods EM S.R.L.) precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.

Art. 5 Jocul flash

1.    Fiecare ambalaj al Produselor contine înscris, pe partea interioara a ambalajului, un cod alfanumeric alcatuit din 10 (zece) cifre si litere, de forma 7DXXXXXXXX (denumit în continuare „Codul”). Persoanele care doresc sa dobândeasca dreptul de a participa la Loterie trebuie fie sa trimita un mesaj scris continând Codul de pe un telefon mobil, prin SMS, la numarul de telefon 1785 (numar valabil în retelele Orange, Vodafone, Cosmote), fie sa încarce Codul pe Website, în sectiunea special destinata si completând câmpurile pentru identificare, si dobândesc automat un drept neexclusiv de utilizare a unui joc flash (denumit în continuare "Jocul").
2.    Mesajul SMS prin care este înregistrata participarea la Loterie este taxat la tariful de 0,05 € (+T.V.A.), Acest tarif reprezinta tariful standard in retelele de telefonie mobila mentionate.
3.    În urma mesajului SMS sunt transmise instructiunile care, în cazul urmaririi complete si corecte, conduc la descarcarea, o singura data, a Jocului pe un calculator personal conectat la Internet si având instalat programul Flash Player, minimum versiunea 9. În cazul încarcarii Codului pe website-ul www.7days4000lei.ro, instructiunile de descarcare a Jocului vor fi oferite pe website.
4.    Organizatorul declara ca detine, pe teritoriul României, pe întreaga durata a Loteriei, drepturile de autor corespunzatoare asupra Jocului. Participantul dobândeste dreptul neexclusiv de utilizare a Jocului, fara prerogativa transmiterii acestui drept catre alta persoana.
5.    Organizatorul declara ca nu îsi asuma nici o responsabilitate în legatura cu utilizarea Jocului pe un calculator personal proprietate a unei alte persoane, fizice sau juridice, decât participantul la Loterie. În conformitate cu instructiunile incluse în programul informatic care coordoneaza descarcarea Jocului, daca de la acelasi numar de telefon mobil sunt trimise mai multe mesaje SMS, continând Coduri diferite, sau daca pe website sunt încarcate Coduri diferite, în schimbul fiecarui Cod valid va fi dobândit dreptul de a descarca o data Jocul.
6.    Fiecare Cod transmis prin SMS este înregistrat o singura data, indiferent de numarul de telefon mobil utilizat pentru transmitere. În situatia în care au fost transmise mai multe mesaje SMS care contin acelasi Cod, indiferent de faptul ca mesajele SMS provin de la acelasi numar de telefon mobil sau nu, va fi luata în considerare pentru procesarea electronica în vederea tragerii la sorti numai prima înregistrare efectuata la prima receptionare a Codului. În mod similar, daca acelasi Cod este încarcat de mai multe ori pe Website, doar prima înregistrare va fi luata în considerare pentru procesarea electronica în vederea tragerii la sorti.
7.    În vederea obtinerii Jocului si participarii la tragerea la sorti prin intermediul Websiteului, participantul este de acord sa completeze si va completa toate datele cerute în sectiunea destinata, (Cod valid, numar de telefon), altfel fiind decazut din dreptul de a revendica premiul daca este extras câstigator.
8.    În situatia în care Codul transmis este invalid (Codul nu exista sau a mai fost transmis anterior, fiind deja înregistrat), participantul va primi un mesaj SMS la numarul de telefon de pe care a transmis initial Codul, sau pe Website se va afisa un mesaj de eroare, prin care participantul este informat ca acel Cod este invalid:
a)    mesaj pentru situatia în care Codul a fost transmis gresit: „Oops… Ne-ai trimis un cod incorect. Citeste mai atent codul unic din interiorul ambalajului si mai incearca o data! Multumim!”;
b)    mesaj pentru situatia în care Codul a mai fost transmis anterior: „Oops… Ne-ai trimis un cod deja folosit. Codurile unice din interiorul ambalajului pot fi trimise O SINGURA DATA. Cauta un cod nou si trimite-ni-l! Multumim!”;
9.    Mesajele continând Coduri invalide si mesajele continând Coduri care au mai fost transmise anterior nu participa la tragerile la sorti pentru desemnarea câstigatorilor. Mesajele continând Coduri care au mai fost trimise pot da dreptul la descarcarea Jocului. 
10.    Participantii au dreptul sa utilizeze acelasi Cod pentru descarcarea Jocului. Pentru a putea dobândi însa Jocul de mai multe ori prin transmiterea mai multor Coduri diferite, participantul trebuie sa trimita fiecare Cod diferit printr-un alt mesaj SMS, respectiv sa încarce pe Website Codurile separat. În situatia în care va transmite în cadrul aceluiasi mesaj SMS mai multe Coduri, participantul va primi acelasi mesaj de eroare ca si pentru Codurile transmise gresit: „Oops… Ne-ai trimis un cod incorect. Citeste mai atent codul unic din interiorul ambalajului si mai incearca o data! Multumim!». Mesajele continând mai multe Coduri nu participa latragerile la sorti pentru desemnarea câstigatorilor.

Art. 6 Tragerea la sorti

1.    Toti participantii la Loterie care au transmis prin SMS sau au încarcat pe Website cel putin un Cod valid, respectiv toate numerele de telefon care sunt înscrise în baza de date a Loteriei, sunt considerati/considerate ca participând, exclusiv în baza acelui SMS, la tragerea la sorti pentru premiul zilnic însumând 4000 lei net (denumita în continuare „Tragerea la sorti”).
2.    Fiecare Cod valid trimis prin SMS sau incarcat pe Website valoreaza o sansa de câstig la Tragerea la sorti.
3.    La trimitrerea prin SMS sau încarcarea pe Website a cel putin doua Coduri valide în aceeasi zi în sensul paragrafului 5 de mai jos, Organizatorul poate informa participantul, prin orice mijloc la discretia acestuia din urma, ca în cazul în care participantul va trimite sau încarca si cel de-al treilea, sau un alt Cod valid în aceeasi zi, participantul va primi sansa dubla la Tragerea la sorti aferenta zilei respective.
4.    Trimiterea sau încarcarea a cel putin unui Cod valid valoreaza acordul participantului de a participa la Tragerea la sorti si duce la dobândirea automata a unui Joc.
5.    Tragerea la sorti are loc în fiecare zi, începând cu data de 16.10.2010 si pâna la 15.11.2010 inclusiv (ultima Tragere la sorti), la fiecare Tragere la sorti participând Codurile receptionate de sistem în ziua anterioara, pâna la orele 23,59,59, cât si Codurile necâstigatoare la Tragerile la sorti anterioare.
6.    În fiecare zi va fi tras la sorti un câstigator al premiului de 4000 lei net si înca alti 2 (doi) câstigatori de rezerva, pentru situatia în care câstigatorului desemnat i se anuleaza dreptul la premiu, în conditiile cuprinse la paragraful 7 al acestui articol.
7.    În urma fiecarei trageri la sorti si în urma contactarii câstigatorului desemnat, numele câstigatorului va fi afisat pe Website. De asemenea, Organizatorul va putea face public numele castigatorului validat in urma Tragerilor la sorti pe toata durata Loteriei, pe postul de televiziune ProTV, in fiecare zi între orele 20,00 – 23,00, cât si prin orice mijloc pe care îl considera potrivit, participantii fiind de acord cu aceasta modalitate de aducere la cunostinta.
8.    Câstigatorul va fi contactat telefonic imediat dupa desemnarea sa, la numarul de telefon de la care a trimis Codul sau la cel furnizat pe Website. Acesta va fi invitat sa îsi prezinte datele complete de identificare si de corespondenta precum si ambalajul cuprinzand Codul castigator în vederea intrarii în posesia premiului. Refuzul de a furniza aceste date, necesare pentru intrarea in posesia premiului, duce la anularea dreptului la premiu al acelui câstigator si implicit a calitatii de castigator, fiind desemnat câstigator urmatorul participant de rezerva, pana la epuizarea rezervelor.
9.    Daca un câstigator desemnat, nu poate fi contactat într-un interval de 24 (douazecisipatru) ore de la momentul desemnarii sale drept câstigator pe Website, în urma a 4 (patru) încercari, si daca acesta nici nu apeleaza gratuit numarul 08000 80001 pentru a-si revendica premiul, în acelasi interval de 24 (douazecisipatru) ore de la afisarea sa pe site drept castigator, acesta va pierde dreptul la premiu. În acest caz, va fi desemnat câstigator urmatorul participant tras la sorti caruia i se aplica aceeasi procedura de contactare, pana la epuizarea rezervelor.
10.    În situatia în care nici câstigatorul desemnat si nici câstigatorii de rezerva nu pot fi contactati în intervalul mentionat mai sus alocat fiecaruia în parte si anume in 24 de ore de la afisarea lor drept castigatori, premiul se va reporta si Tragerea la sorti pentru premiul reportat va avea loc odata cu urmatoarea Tragere la sorti.
11.    Participantii desemnati câstigatori în urma unei Trageri la sorti, cât si câstigatorii de rezerva, care au fost validati drept castigatori dupa contactare, nu vor mai putea fi desemnati câstigatori la niciuna din urmatoarele Trageri la sorti.
12.    În situatia în care un câstigator de rezerva devine potrivit paragrafului 7 de mai sus câstigator al premiului unei anumite zile, si în acelasi timp este desemnat câstigator prin urmatoarea Tragere la sorti, acesta nu va putea încasa decât primul dintre cele 2 (doua) premii aferente, pentru cea de-a doua Tragere la sorti aplicându-se procedura descrisa la paragraful 7 sau, dupa caz, paragraful 8.
13.    Codurile necâstigatoare participa automat la Tragerea la sorti urmatoare.
14.    Câstigatorii care sunt minori au nevoie de semnatura unuia dintre parinti sau a tutorilor legali pentru a intra în posesia premiului.
15.    Sumele reprezentând premii neridicate pana in data de 19.11.2010 se vor considera abandonate si nu vor mai fi afectate Loteriei.

Art. 7 Premiile

1.    Toti participantii la Loterie, respectiv persoanele care au trimis cel putin un Cod valid cu SMS la 1785 sau l-au încarcat pe Website, vor dobandi un joc Flash.
2.    În sensul Regulamentului, este considerat a fi câstigator persoana posesoare a cartelei SIM de pe care a fost trimis Codul câstigator, daca transmiterea se efectueaza de pe o cartela preplatita, respectiv titularul abonamentului de servicii de telefonie mobila, sau persoana identificata conform datelor personale transmise online cu ocazia încarcarii Codului pe Website.
3.    Dovada posesiei cartelei SIM, fie preplatita, fie detinta în baza unui abonament, cât si a identitatii celor înscrisi pe Website, se face prin prezentarea cartelei SIM la ridicarea premiului, si a cartii de identitate.
4.    Premiile zilnice sunt extrase în prezenta unui angajat autorizat al Upstream SRL.
5.    Premiile zilnice vor fi remise câstigatorilor prin transfer bancar sau cec, de catre Organizator dupa transmiterea de catre acestia a informatiilor si ambalajului mentionate la articolul 6.6 si in prezentul Regulament.
6.    Valoarea totala bruta a premiilor este de 144.076,22 lei.
7.    Toate extragerile vor avea loc la sediul firmei S.C. Upstream SRL din Bucuresti, strada Finlanda nr. 8, etaj 1, apartamentul 2, sector 1.
8.    Câstigatorii premiilor vor semna si o declaratie scrisa în acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator. Nesemnarea declaratiei antreneaza pierderea dreptului la premiu, aplicandu-se prevederile Art. 6 paragraful 8 de mai sus, teza finala.
9.    Organizatorul nu va fi considerat responsabil de schimbarea locului sau a rezidentei si/sau a adresei postale date de catre câstigator sau pentru orice fel de schimbare de date care ar face imposibila încasarea premiului de catre câstigator, cât si pentru imposibilitatea de a intra în posesia premiilor, din motive ce tin de câstigator, în astfel de situatii facându-se aplicarea Art. 6 paragraful 8 de mai sus.

Art. 8 Taxe si impozite

1.    Organizatorul va retine si vira impozitul datorat conform legii din valoarea totala bruta a premiilor atribuite.

Art. 9 Protectia datelor personale

1.    Prin participarea, indiferent de modalitatea tehnica, la Loterie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora.
2.    Participantilor la Loterie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu completarile si modificarile ulterioare, printre care:
a) dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
b) dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
c) dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care îl vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
3.    Prin participarea la Loterie participantii îsi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, necesare desfasurarii Loteriei si intrarii in posesia premiilor, si cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului (operatorul de date personale nr.1248) organizata pe durata Loteriei. De asemenea, participantii sunt de acord ca, pe durata Loteriei, sa primeasca mesaje SMS continând informatii cu privire la Organizator, produsele acestuia si desfasurarea Loteriei.
4.    Scopul acestei baze de date consta exclusiv în desemnarea câstigatorilor Loteriei, aceasta urmând a fi distrusa dupa 12 luni de la începerea promotiei, cu exceptia datelor cu caracter personal ale câstigatorilor Loteriei, care vor fi pastrate în conformitate cu prevederile legale în materie fiscala, dupa care vor fi distruse.

Art. 10 Încetarea înainte de termen a Loteriei

1.    Loteria poate înceta înainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Loteria.
2.    Evenimentelor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.
3.    În cazurile avute în vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai este este tinut la nici o obligatie catre participantii la Loterie, dupa cum nu este tinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau daune interese.

Art. 11 Reclamatii

Orice reclamatie cu privire la procedura atribuirii premiilor sau desfasurarii Loteriei poate fi înregistrata de catre participantii la Loterie (sau, în cazul minorilor, de catre tutorii lor legali) pe parcursul desfasurarii acesteia apelând gratuit numarul 08000 80001, de luni pâna vineri în intervalul 9:00 – 18:00.

Art. 12 Litigiile si legea aplicabila

1.    Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte, si participantii la Loterie, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta de la sediul social al Organizatorului.
2.    Legea aplicabila este legea româna.

Art. 13 Prevederi finale

1.    Ori de câte ori acest Regulament mentioneaza trimiterea unui mesaj SMS la Organizator aceasta va însemna intrarea unui asemenea mesaj SMS într-un server al unui sistem teleinformatic al unei entitati specializate în primirea de mesaje SMS în numele Organizatorului.
2.    Organizatorul nu va fi raspunzator pentru functionarea retelei GSM prin care participantii trimit mesaje SMS.
3.    Furnizorii GSM vor fi raspunzatori doar pentru corecta functionare a serviciilor de telecomunicatii în ceea ce priveste trimiterea de mesaje SMS în cadrul Loteriei.
4.    Pe perioada de desfasurare a Loteriei, participantii vor primi mesaje SMS care îi vor informa în legatura cu derularea acesteia si-i vor încuraja sa participe pentru a-si mari sansele la extrageri.
5.    Toate premiile care nu au fost virate in mod efectiv, si nu din culpa Organizatorului, pana la 19.11.2010 vor ramâne în proprietatea Organizatorului.

SC CHIPITA ROMANIA S.R.L.

Prin administratori:

SIMITZIS PANAGIOTIS
VATASOIU MARIA

Acest Regulament a fost autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociati “Barbu si Asociatii” si va fi pus gratuit la dispozitia participantilor Loteriei la sediul Organizatorului, pe Website sau prin apel telefonic gratuit la 08000 80001.
selina (timisoara) in 16 octombrie 2010, 14:21
buna, felicitari organizatorilor. Recunosc am citit pe fuga regulamentul si nu am inteles urmatorul lucruex: daca azi ma inscriu sa zicem cu 5 coduri si nu sunt un potential castigator particip cu acele coduri si la urmatoarele extrageri sau nu ?? multumesc si bafta tuturor.
aurica (tg-jiu) in 17 octombrie 2010, 17:06
multumim organizatorilor pentru acest minunat concurs bafta concurentilor
Daniela (Braila) in 17 octombrie 2010, 22:23
Am cautat special produsele care participa la promotie si am gasit in sfarsit la Carrefour. Aveau inscriptionate numele loteriei si am luat 50 bucati. M-am pacalit ca am desfacut deja 16 si nu au nici un cod inscriptionat in interiorul ambalajului. Ce facem in astfel de situatii ca nu am de unde sa iau codul, in schimb am bonul fiscal si produsele?
Chiriuc (bucuresti) in 18 octombrie 2010, 10:22
Daca ai luat cornuri ambalate cate 5 la punga, trebuie sa fii atenta ca sunt pungi in care se vad doar 4 cornuri cu insemnul campaniei pe ele si unul nu.Si eu am gasit si am obs ca nu toate cornurile din punga aveau insemnul campanieie,asa dar am luat doar acele pungi prin care se vedeau clar toate cele 5 cornuri.
Gabriela Loredana (Brasov) in 18 octombrie 2010, 12:17
Super concurs! Am trimis si eu pe 15 mai multe coduri dar din pacate nimic... O sa mai incerc. Nu ma las pana nu castig!
Moderator 2 (Infopromotii) in 18 octombrie 2010, 12:40
Pentru Selina (Timisoara): potrivit art. 6.5 din regulament, raspunsul este afirmativ - participi si la urmatoarele extrageri.
lucia (caracal) in 21 octombrie 2010, 09:31
Buna ziua! am si eu o mare problema...prima data am cumparat 10 7days, am venit acasa bucuroasa sa le trimit...din 10 8 erau ok si la 2 dintre ele codul era format doar din cateva punctulete rosii, fiind indescifrabil...nu m-am suparat, asta e!le-am aruncat si le-am trimis decat pe cele 8 care erau ok. Peste cateva zile mai cumpar inca 15 7 days si ce credeti??? din 15 doar 8 erau ok...e, lucrul acesta nu mai mi-a placut! asa ca as dori si eu o rezolvare la aceasta problema, o adresa unde as putea trimite ambalajele respective pentru a mi se da in schimb coduri lizibile. va multumesc frumos si sper ca acest comment sa ajunga cat mai repede la organizatori! numai bine.
lucia (caracal) in 25 octombrie 2010, 16:08
Multumesc infopromotii si multumesc chipita pentru rezolvarea prompta a problemei!
Ema (Bucuresti) in 28 octombrie 2010, 12:19
Buna ziua! Si mie mi s-a intamplat sa nu pot descifra vreo 3 coduri deoarece erau partial sterse si am aruncat ambalajele. Care este solutia daca mi se mai intampla asa ceva? Multumesc!
Alexandru (Vaslui) in 29 octombrie 2010, 19:01
Am mai luat cornuri sa trimit codurile si la unul nu se cunosc literele bine. NU SE INTELEGE CODUL :(
mirela (tirgu secuiesc) in 31 octombrie 2010, 14:25
noi cumparam cornuri iar codurile sunt indescifrabile,problema e ca aceasta problema se repeta, la fel a fost si data trecuta.consider ca ar trebui sa gaseasca o solutie si sa tipareasca codurile in alt mod .eu am mai multe coduri si nu le pot trimite.nu mi-se pare corect
selina (timisoara) in 31 octombrie 2010, 14:52
Buna ziua, vreau sa intreb pe cei care au castigat la aceasta promotie cand au fost anuntati .In cursul zilei sau seara dupa acea reclama de la protv ,,multumesc .
adriana (ramnicu valcea) in 31 octombrie 2010, 16:59
Cum este posibil sa desfac ambalajul,trimit codul si-mi spune "ACEST COD A MAI FOST TRIMIS".Multumesc!
Moderator 2 (Infopromotii) in 01 noiembrie 2010, 12:41
Pentru Alexandru (Vaslui), Mirela (Tg. Secuiesc) si Adriana (Rm. Valcea):
Va rugam sa sunati la Infoline-ul campaniei si problema se va rezolva.
Aniko (tg mures) in 01 noiembrie 2010, 18:10
sunt de aceeasi parere cu mirela,am patit si eu la fel cu coduri pe jumatate sau trei sfert descifrabile.ce se poate face in astfel de situatii???
Moderator 2 (Infopromotii) in 02 noiembrie 2010, 16:18
Draga Aniko (Tg. Mures),
Raspunsul este acelasi ca si in cazul Mirelei - suna la Infoline-ul campaniei si problema se va rezolva.
Mult succes!
() in 05 noiembrie 2010, 10:27
Am si eu vreo 6 ambalaje, cu stickerul pe fata, dar in interior nu gasesc codul. L-am cautat si cu lupa. Ce fac ??????????????
Moderator 2 (Infopromotii) in 05 noiembrie 2010, 13:05
Draga Stefan (Bucuresti),
La aceeasi problema, acelasi raspuns - suna la Infoline-ul campaniei. Ar trebui sa se rezolve.
() in 07 noiembrie 2010, 13:50
O super promotie cu un mecanism corect, ce face , ca prin tiparirea codurilor in interiorul ambalajelor sa nu avantajeze comerciantii sau pe cei care cumpara aceste produse si dupa terminarea promotiilor sa le revanda . Eu unul nu am gasit nici un produs participant la promotie care sa nu aiba codul tiparit , de aceea ma mira afirmatiile celorlalti .
() in 07 noiembrie 2010, 15:43
Buna ziua! Am si eu ambalaje cu coduri care sunt doar partial vizibile,fiihd chiar pe margine,se vad doar cateva caractere.Am sunat la infoline,in speranta ca poate imi spun ei continuarea,si mi s-a spus ca nu au ce sa-mi faca,pentru ca nu este vina lor,ci este de la tiparirea ambalajului.....:(((,deci nu se rezolva nimic:D
Andreea (Bucuresti) in 08 noiembrie 2010, 08:24
@Gheorghe : felicitari pentru premiu. Va rog daca puteti posta aici numarul de telefon de pe care ati fost sunat pentru a fi anuntat ca ati castigat. M-am inscris si eu la acest concurs, dar in marea majoritate a timpului nu pot raspunde la telefon si as vrea sa il pot recunoaste. Multumesc anticipat.
Gheorghe (Bucuresti) in 08 noiembrie 2010, 11:28
@Andreea (Bucuresti): Multumesc. Cu siguranta, pe la ora 10:00, castigatorul primeste un SMS de la 1785. Este indemnat sa sune la infoline. Daca nu suna el, este apelat de catre organizatori. Succes!
Adriana Maria (Targoviste) in 08 noiembrie 2010, 13:43
si eu am avut marea surpriza sa constat ca am trimis un cod si am primit mesajul ca a mai fost trimis ,dar eu atunci am desfacut ambalajul.Cam multe greseli???IN REST SUCCES!
Andreea (Bucuresti) in 08 noiembrie 2010, 14:26
@Gheorghe : multumesc.
() in 11 noiembrie 2010, 18:48
Am trimis si eu un mesaj dar nu am primit raspuns.Am cumparat 4 croasante 2 aveau coduri clare 2 aveau coduri indescifrabile .Am si chitanta de la REAL.Cum pot sa paricip la concurs cu aceste 2 coduri ?? Astept raspuns .Multumesc anticipat.
Moderator 2 (Infopromotii) in 12 noiembrie 2010, 15:10
Pentru Adriana Maria (Targoviste): in cazul produselor promotionale cu codul tiparit in interiorul ambalajului singura posibilitate este ca un alt participant sa fi tastat din greseala un alt cod decat cel pe care il detinea. Nu poate fi vorba despre o vina a organizatorului.

Pentru Anusca (Bucuresti): trimite un mesaj in acest sens la marketing@chipita.ro.
() in 28 noiembrie 2010, 08:43
s au validat toti castigatorii?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Energie in fiecare zi: 7 Days! Premii in fiecare zi: 4000 de lei!"

Ultima actualizare: 15 nov. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Energie in fiecare zi: 7 Days! Premii in fiecare zi: 4000 de lei!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media