CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

EASY CLIC™ si castigi premii cu BIC®

Promotie concurs cu premii Bic

Premii: 5 x Nintendo Wii, 30 x iPOD Nano; 1000 x stilou BIC® Easy Clic™.

Cumpara orice produs de papetarie BIC®, BIC® Select, BIC® Kids si Tipp-Ex® si trimite prin SMS la 1895 un mesaj care sa contina numarul bonului fiscal si semnul # urmat de data inscrisa pe bon (exemplu: 12345#17.08.2007). Pastreaza bonul si ambalajul produsului pentru validare.

Perioada promoţiei: 17 august - 23 septembrie 2007

Promotie expirata
7 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al campaniei promotionale


„EASY CLIC™ si castigi premii cu BIC®”
SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1       Organizatorul campaniei promotionale „EASY CLIC™ si castigi premii cu BIC®”  (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este compania BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL, cu sediul in, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr 73 – 81, Victoria Park, Cladirea 2, Etaj 3, sector 1, Bucuresti, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr.5352, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.

1.2       Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3       Campania se va desfasura la nivel national in perioada 17 august 2007 – 23 septembrie 2007, prin intermediul S.C. netWing International S.R.L, cu sediul in Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti.

 
SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

2.1       Produsele participante la Campanie sunt cele apartinand BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL, marcile BIC®, BIC® Select, BIC® Kids si Tipp-Ex® (denumite in continuare “Produsele participante”), comercializate atat in mod individual cat si sub forma de pachet. Prin pachet cu produse participante se intelege orice forma de ambalare, cu pret distinct, alcatuita din  unul sau mai multe produse similare sau diferite.

 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1       La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). De asemenea, poate participa si orice persoana juridica, cu sediul in Romania.

3.2       Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.3       Participantii trebuie sa pastreze bonurile fiscale care atesta achizitionarea a cel putin un produs participant, precum si ambalajul acestuia, astfel incat, conform Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori sa poata confirma numarul si data inscrise pe bonul fiscal pentru validare, conform art.6.10 de mai jos.

 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1.      Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 17 august 2007 –  23 septembrie 2007 inclusiv, cel putin un produs participant la Campanie si sa se inscrie in Campanie trimitand numarul bonului fiscal si data inscrisa pe acesta, conform art.4.2 de mai jos.

4.2.      Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea prin mesaj tip SMS (numit in continuare „SMS”) la numarul de telefon 1895 (numar de telefon cu tariful normal in toate cele patru retele ale operatorilor GSM, si anume: 0.05 Euro + TVA in reteaua Orange si Cosmote, 0.07 USD + TVA in reteaua Vodafone si 0.06 USD + TVA in reteaua Zapp), in intervalul 17 august 2007 – 23 septembrie 2007 inclusiv (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie la numarul  de telefon 1895), a unui mesaj de participare care sa contina numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea a cel putin un produs participant si data inscrisa pe acesta, scris in mod cursiv, fara spatii si cu caracterul # intre numarul bonului si data inscrisa pe acesta, ca in exemplul prezentat in art. 4.3 de mai jos.

4.3.      Un exemplu de SMS corect este urmatorul: 12345#17.08.2007

4.4.      Fiecare numar de bon fiscal care atesta cumpararea a cel putin un produs participant, precum si data inscrisa pe acesta poate fi inscris la aceasta Campanie promotionala o singura data printr-un SMS trimis de la acelasi numar de telefon mobil.

4.5.      Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-           sa contina un numar de bon fiscal care atesta cumpararea a cel putin un produs participant, precum si data inscrisa pe acesta,

-           codul sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon mobil si

-           codul unic sa fie primit la numarul 1895 in perioada 17 august 2007 – 23 septembrie 2007 (inclusiv).

4.6.      Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1895 participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a.         daca mesajul nu indeplineste conditiile prevazute mai sus, respectiv nu contine un numar de bon fiscal, precum si data inscrisa pe acesta atunci raspunsul va fi: „EASY CLIC™ si castigi premii cu BIC®. Mesajul trimis este incorect. Trimite numarul bonului fiscal si data inscrisa pe acesta dupa modelul: 12345#17.08.2007”

b.         daca mesajul contine un numar de bon fiscal, precum si data inscrisa pe acesta, dar care a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon mobil, atunci raspunsul va fi: „Esti inscris deja cu acest numar de bon si data acestuia in campania EASY CLIC™ si castigi premii cu BIC®. Trimite un numar de bon diferit si data acestuia.”;

c.         daca mesajul contine un numar de bon fiscal si data acestuia, care nu a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie, atunci mesajul receptionat va fi: „Bun venit in Campania EASY CLIC™ si castigi premii cu BIC®! Pastreza bonul fiscal si ambalajul produsului! Detalii pe www.infopromotii.ro.”

4.7.      La tragerea la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la numarul de telefon 1895 si care nu cuprind informatiile solicitate conform art.4.2 de mai sus, in care participantii furnizeaza mesaje incomplete/incorecte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea a cel putin un produs participant si data inscrisa pe acesta, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

4.8.      Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a.         pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1895, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b.         pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.6. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;

c.         daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

d.         daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

e.         pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   

4.7.      Dupa data limita de primire a mesajelor (23 septembrie 2007, inclusiv), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 
SECTIUNEA 5. PREMIILE

5.1       In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda in total 1035 premii, in valoare comerciala totala de 43328 RON (TVA inclus), reprezentand:

           5 Nintendo Wii, in valoare de 1138 RON fiecare (inclusiv TVA).

           30 iPOD-uri Nano, in valoare de 845 RON fiecare (inclusiv TVA).

           1000 stilouri BIC®Easy Clic™  in valoare de 12 RON fiecare (inclusiv TVA).

5.2       Valoarea fiecarui premiu este compusa din valoarea comerciala a acestuia, la care se adauga valoarea impozitului ce va fi retinut la sursa, daca este cazul.

5.3       Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul va apela la lista de rezerve, conform art 6.4 de mai jos. In cazul in care nici acestea nu indeplinesc conditiile de validare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

5.4       Procedura de acordare a premiilor si validare a castigatorilor, precum si data de extragere a acestor premii sunt prezentate la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 
SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1.      Extragerea electronica aleatorie a castigatorilor premiilor prezentei Campanii va avea loc pe data de 01 octombrie 2007, la sediul S.C. netWing International S.R.L, din Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti, in prezenta unui notar public.

6.2.      La extragerea castigatorilor premiilor Campaniei vor participa toate SMS-urile valide si primite in Campanie pana la orele 24.00 a datei de 23 septembrie 2007 (ultima zi a Campanie).

6.3.      Se vor extrage 1035 de castigatori, dupa cum urmeaza:

           Primii 5 extrasi vor fi castigatorii celor 5 Nintendo Wii;

           Urmatorii 30 extrasi vor di castigatorii celor 30 iPOD-uri;

           Urmatorii 1000 extrasi vor fi castigatorii celor 1000 stilouri BIC®Easy Clic™ .

6.4.      Dupa extragerea castigatorilor conform art. 6.3 de mai sus se va extrage si o lista cu cate 3 rezerve pentru fiecare categorie de premii. La lista cu rezerve se va apela numai in cazul in care potentialii castigatorii nu vor indeplini conditiile de validare si de acordare a premiilor, asa cum sunt ele prezentate la art 6.10 de mai jos.

6.5.      Potentialii castigatori ai premiilor Campaniei promotionale vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon de la care s-au inscris in Campanie pentru a fi validati.

6.6.      Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit SMS-ul identitatea si scopul apelului, numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea a cel putin un produs participant si data inscrisa pe acesta si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie cu numarul bonului fiscal si data inscrisa pe acesta extras castigator. Daca acest numar al bonului fiscal si data inscrisa corespunde cu cel extras castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiilor.

6.7.      Imposibilitatea potentialului castigator de a comunica telefonic numarul bonului fiscal si data inscrisa pe acesta sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator, pierderea dreptului de atribuire a premiului si apelarea la lista de rezerve.

6.8.      Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 15 zile de la extragere, de catre un reprezentant al Organizatorului, pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat de 5 ori in cele 15 zile, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului si se va apela la rezerve care vor beneficia de aceeasi procedura de validare.

6.9.      Premiile care nu vor putea fi acordate in urma extragerii vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.10.    Pentru a intra in posesia premiului, potentialii castigatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-           sa confirme telefonic numarul bonului fiscal si data inscrisa pe acesta, conform art.6.5. de   mai sus si faptul ca se afla in posesia acestuia (a bonului fiscal respectiv).

-           sa pastreze si sa poata face dovada ca detine acest bon fiscal, precum si ambalajul produsului reprezentantului Organizatorului care se va prezenta in maxim 15 zile lucratoare de la validarea sa telefonica la adresa comunicata de fiecare potential castigator sau rezerva, dupa caz. Validarea finala se va face pe baza de proces verbal in  care se vor mentiona datele de identificare ale castigatorului (nume, prenume, adresa, seria si numar BI/CI, dupa caz, codul numeric personal, data si semnatura), acordul sau expres si neechivoc ca datele personale comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii castigatorilor, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, dupa caz, precum si numarul bonului fiscal extras castigator si data inscrisa pe acesta. In cazul castigatorilor minori, proces verbal va contine si o declaratie de acord pentru prelucrarea datelor personale semnata de parintele/reprezentantul legal al minorului, o copie a actului de identitate si dovada calitatii acestuia de parinte/reprezentant legal al minorului desemnat potential castigator. Aceasta dovada poate fi copia certificatului de nastere al minorului, copia deciziei de instituire a tutelei sau copia hotararii judecatoresti prin care minorul este incredintat unui parinte (in caz de divort).

6.11.    Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise la art. 6.10. de mai sus, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din actul de identitate al castigatorului sau numarul bonului fiscal extras castigator si data inscrisa pe acesta, conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator sau, dupa caz, rezervelor acestuia de a i/li se mai atribui premiul, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul.

6.12.    Taxele si impozitele aferente premiilor acordate sunt suportate de catre BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL, in conditiile legislatiei in vigoare.

6.13.    Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro dupa terminarea Campaniei si pana pe data de 15 noiembrie 2007.

 
SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

7.1.      Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2.      Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorilor, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea efectuarii tragerii la sorti, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, dupa caz.

7.3.      La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa Bucuresti, Sos Bucuresti – Ploiesti nr 71 -8 3, Victoria Park, Cladirea 2, Etaj 3, sector 1, Pentru BIC (Romania) Marketing & Distribution SRL) o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

7.4.      Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 1 august 2007 si va fi disponibil gratuit prin apel la numarul de telefon 021/312.61.50 (numar cu tarif normal in reteaua Romtelecom, in intervalul orar 9:00 – 17:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei).

Nu avem elemente multimedia.
GETA (BRAILA) in 01 august 2007, 07:02
ACEASTA FIRMA ''BIC''FAMILIA MEA NU O S-O UITE NICIODATA.TOATA FAMILIA FOLOSIM PRODUSELE ''BIC'',TOATE PRODUSELE AU O CALITATE FOARTE BUNA BUCURA SI COPII SI ADULTII.DORESC ECHPEI MULTA PUTERE DE MUNCA SI SA FACA CAT M-AI MULTI COPII FERICITI. MULTUMESC
Cipri (IS) in 01 august 2007, 10:25
toti gresim pt ca suntem oameni , dar poate daca nu era scris cu caps-lock pe on poate nu imi sarea in fata : " CAT M-AI MULTI " :)
Claudia (Focsani) in 13 august 2007, 13:20
Cipri! Ai fost indulgent! "TOATA FAMILIA FOLOSIM...", "SI COPII SI ADULTII..", "FACA CAT...". Vezi tu, norocul asta n-alege! Ii loveste pe aia la care te astepti cel mai putin! Ceau si multa bafta daca participi la vreun concurs!
Daniela (Limanu) in 29 august 2007, 09:00
Folosesc aceste produse si sunt multumita de ele.Ma bucur ca pot participa la concurs, sper sa si castig. Succes tuturor celor care participa.
cristian (timisoara) in 16 septembrie 2007, 20:57
de unde cumpar BIC??? :) si...cam cat costa un pix d'ala??? :)
Cipri (IS) in 19 septembrie 2007, 21:44
eu am o problema , da una mare : am cuparat produse ...la gramada si am 1 singura factura din pacate ...cu toate ca puteam avea 500 de inscrieri daca luam fiecare produs separat ...in fine... acum nu pot sa ma inscriu in campanie cu acest cod pe care il am pe factura "200725108#08.09.2007" pt ca am primit rasp ca msg nu este corect - ce pot face ???
Cipri (IS) in 20 septembrie 2007, 15:26
multumesc mult I. si S. = echipa infopromotii pt ajutorul acordat , ati ramas tineri si receptivi la pbs noastre
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "EASY CLIC™ si castigi premii cu BIC®"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: EASY CLIC™ si castigi premii cu BIC®

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media