CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Dr. Oetker - "Tu pregatesti dulceturile/muraturile, noi iti pregatim vacanta!" (Etapa Pikant fix)

Dr.Oetker Pikant Fix

Prin tragere la sorti: 3 x voucher turistic pentru Bulgaria (850 EUR) si 500 RON pentru transport; 30 x tichet cadou de 500 RON; 21 x cos picnic.

Trimite numarul bonului fiscal care atesta cumpararea a cel putin doua produse participante prin SMS, la numarul 1788, sau pe internet, la www.oetker.ro, ori trimite prin posta, la OP 71 CP 11, Bucuresti, doua ambalaje de produse participante ori bonul fiscal care atesta cumpararea acestora.

Perioada promoţiei: 23 august - 31 octombrie 2010

Promotie expirata
12 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al campaniei promotionale Dr. Oetker

“Tu pregatesti dulceturile/ muraturile, noi îti pregatim vacanta!”

 

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 17.05.2010 – 31.10.2010

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Tu pregatesti dulceturile/ muraturile, noi îti pregatim vacanta!” este organizata de S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J03/1843/1993, CUI 4227295, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2298/2005 (denumita în continuare “Organizator” sau “S.C. Dr. Oetker RO S.R.L.”). 

Campania promotionala se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. PROPAGANDA CREATIVE SERVICES S.R.L., societate comerciala cu sediul în

România, Bucuresti, Sector 1, Str. Doctor Varnali, nr.13, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/2617/2010, CUI R 26640798, denumita în continuare “Agentia”. 

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.oetker.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului Dr. Oetker RO SRL; str. Albesti - 50, Curtea de Arges, România.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta desfasurarea

Campaniei, cu conditia înstiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.oetker.ro.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala “Tu pregatesti dulceturile/ muraturile, noi îti pregatim vacanta!” este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala ”Tu pregatesti dulceturile/ muraturile, noi îti pregatim vacanta!” este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României, în locatiile care comercializeaza produsele participante la campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promotionala se desfasoara în doua etape: ETAPA 1 pentru gama Gelfix: 17.05.2010 – 31.07.2010 si ETAPA 2 pentru gama Pikant fix : 23.08.2010 – 31.10.2010. 

Participarea la campanie înainte de 17.05.2010 ora 00:00:00 sau în perioada 01.08.2010 ora 00:00:00 – 22.08.2010 ora 23:59:59 sau dupa data de 31.10.2010 ora 23:59:59 nu se va lua în considerare.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala ”Tu pregatesti dulceturile/ muraturile, noi îti pregatim vacanta!” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta în România, cu vârsta de cel putin 18 ani, împliniti pâna la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala ”Tu pregatesti dulceturile/ muraturile, noi îti pregatim vacanta!” persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie) ce detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul campaniei.

Regulamentul este disponibil pe site-ul promotiei (www.oetker.ro) sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la adresa organizatorului: Dr. Oetker RO SRL; str. Albesti - 50, Curtea de Arges, România.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele Dr. Oetker participante la prezenta Campanie sunt :

ETAPA 1:

Produs

Gelfix Clasic 1:1

Gelfix Extra  2:1

Gelfix Super 3:1

Gelifiant cu fructoza Dietetic

 

ETAPA 2:

Produs

Pikant fix dulce-acrisor

Pikant fix iute

Alte produse comercializate de Organizator nu participa în campanie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

·         Sa achizitioneze în perioada 01.05.2010 – 31.10.2010, cel putin 2 (doua) produse Dr. Oetker (pe acelasi bon fiscal) participante la prezenta Campanie – produsele corespunzatoare perioadei în care se face înscrierea în campanie dupa cum urmeaza:

ETAPA 1 pentru gama Gelfix: 17.05.2010 – 31.07.2010:

Produs:

Gelfix Clasic 1:1

Gelfix Extra 2:1

Zahar gelifiant extra 2:1

Gelifiant cu fructoza Dietetic

ETAPA 2 pentru gama Pikant fix : 23.08.2010 – 31.10.2010:

Produs:

Pikant fix dulce-acrisor

Pikant fix iute

·         Sa se înscrie în campanie prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

o    Prin SMS la 1788 (numar cu tarif normal valabil în retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote) - sa trimita numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea celor minim 2 (doua) produse Dr. Oetker Participante la Campanie; Bonul fiscal trebuie sa fie emis în perioada 01.05.2010 – 31.10.2010;

o    Pe Internet la adresa www.oetker.ro, la sectiunea dedicata promotiei - sa introduca numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea celor 2 (doua) produse din gamele Gelfix sau Pikant fix de la Dr. Oetker Participante la Campanie, alaturi de datele personale (respectiv: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa postala, localitate, judet, data nasterii si numar de telefon mobil);

o    Prin Posta la adresa OP 71, CP 11, BUCURESTI -  sa trimita minim 2 (doua) ambalaje ale produselor din gamele Gelfix sau Pikant fix de la Dr. Oetker Participante la Campanie sau bonul fiscal care atesta achizitionarea celor minim 2 (doua) produse Participante la Campanie, alaturi de datele personale: nume, prenume, adresa completa (strada, nr, bloc, scara, apartament, localitate, judet) si numar de telefon pentru a putea fi contactati. Un participant poate trimite mai multe plicuri, fiecare continând conform regulamentului câte doua ambalaje de produse sau bonul fiscal corespunzator achizitionarii produselor.

Participantii care s-au înscris în campanie cu numarul de bon fiscal prin SMS sau Internet trebuie sa pastreze bonul fiscal cu care s-au înscris, pentru a face dovada pentru validare, în cazul unui câstig. Participantii care trimit prin posta bonul fiscal sau cele doua ambalaje solicitate sunt considerati valizi în cazul în care sunt declarati câstigatori ai unor premii.

O persoana fizica (definita de acelasi nume, prenume, adresa si numar de telefon) poate câstiga, în cadrul prezentei campanii, cu acelasi bon fiscal, un singur premiu din categoria de premii zilnice (cate unul pe zi), un singur premiu acordat prin tragere la sorti saptamânala si un singur premiu acordat prin tragere la sorti finala, pentru marele premiu, cu conditia sa respecte mecanismul campaniei.

Acelasi bon fiscal nu poate fi înscris decât o singura data în cadrul campaniei promotionale, indiferent de modalitatea de înscriere. Organizatorul va avea dreptul sa solicite câstigatorilor, pe lânga bonul extras câstigator, si alte bonuri trimise de acelasi câstigator. Daca se dovedeste ca un participant a înscris în campanie acelasi bon fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat si va pierde dreptul asupra premiului câstigat si de participare în continuare la campania promotionala.

Participantii prin SMS vor plati, pentru fiecare SMS trimis, tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila. Participantii prin SMS vor primi un mesaj SMS de raspuns dupa înscriere care va confirma înscrierea corecta în campaniei sau care va indica daca înscrierea în campanie nu este corecta.

Participantii care se înscriu în campanie prin Internet vor vedea afisat pe ecran, imediat dupa înregistrarea in concurs, unul dintre mesajele de mai jos, în functie de situatie .

Participantii care s-au înscris în campanie prin SMS vor primi un mesaj SMS de raspuns dupa cum urmeaza:

·         Daca mesajul lor de înscriere în campanie a fost trimis înainte de data de 17.05.2010, mesajul SMS de raspuns va fi:

“Campania Tu pregatesti dulceturile, noi iti pregatim vacanta! începe pe 17.05.2010. Pentru a participa, înscrie-te începând cu aceasta data.”

·         Daca mesajul de înscriere în campanie a fost trimis în perioada 17.05.2010 – 31.07.2010 mesajul SMS de raspuns va fi:

“Felicitari! Ai intrat în campania promotionala pentru gama Gelfix cu marele premiu: o vacanta de vis!. Pastreaza bonul pentru validare.”

·         Daca mesajul a mai fost înscris în campanie dupa acelasi numar de telefon si cu acelasi nr de bon, mesajul SMS de raspuns va fi:

“Ai înregistrat deja în campanie acest bon. Te poti înscrie cu un alt bon fiscal’’ 

·         Daca mesajul a fost înscris în campanie in perioada 01.08.2010 – 22.08.2010 participantul va primi un mesaj de raspuns SMS dupa cum urmeaza:

“Etapa Gelfix a campaniei Tu pregatesti dulceturile/ muraturile, noi îti pregatim vacanta! s-a terminat. Revino din 23.08.2010 pentru etapa Pikant fix.”

·         Daca mesajul de înscriere în campanie a fost trimis în perioada 23.08.2010 – 31.10.2010 mesajul SMS de raspuns va fi:

“Felicitari! Ai intrat în campania promotionala pentru gama Pikant fix cu marele premiu: o vacanta de vis! Pastreaza bonul pentru validare.”

·         Daca mesajul de înscriere în campanie a fost trimis dupa data de 31.10.2010 mesajul SMS de raspuns va fi: 

“Campania Tu pregatesti dulceturile, noi iti pregatim vacanta! s-a terminat. Va asteptam la urmatoarele campanii Dr. Oetker”

Participantii care se înscriu în campanie prin Internet vor vedea afisat pe ecran, imediat dupa înregistrarea în concurs, unul dintre mesajele de mai sus, în functie de situatie.

Toti participantii în campanie vor intra în tragerile la sorti indiferent de modalitatea de înscriere în campanie.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii promotionale sunt afisate în tabelul urmator:

Tip premiu Numar
premii
Valoare neta
unitara premiu
Valoare neta
totala premii
Premii acordate prin tragere la sorti – pentru ambele  etape ale campaniei
Voucher turistic pt Bulgaria 6 850 euro 5.100 euro
Transportul catre destinatia câstigata 6 500 lei 3.000 lei
Premii acordate prin tragere la sorti – saptamânal
Tichete cadou 63 500 lei 31.500 lei
Premii zilnice pentru primele 3 saptamâni ale fiecarei etape
Cos picnic 42 87,95 lei 3.693,94  lei
TOTAL 111    

 

Valoarea neta totala a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 38.193 LEI si 5100 EURO pt cele 6 excursii de la Marele Premiu.

Descrierea premiilor:

Premiile zilnice:

Premiile zilnice se vor acorda pentru primele 3 saptamâni ale fiecarei etape a promotiei.

Astfel, în perioada 17 mai – 06 iunie 2010 si 23 august – 12 septembrie 2010, se va premia câte 1 (una) înscriere corecta pe zi,  (prin SMS sau de pe pagina web www.oetker.ro sau prin posta, tinându-se cont de datele postei). Câstigatorii premiilor zilnice se vor desemna prin tragere la sorti electronica. Tragerile la sorti vor avea loc astfel:

Pentru etapa I:

·         Tragerea la sorti nr. 1: 25.05.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 17.05.2010  – 23.05.2010. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 câstigatori, câte unul pentru fiecare zi a saptamânii anterioare.

·         Tragerea la sorti nr. 2: 01.06.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 24.05.2010  – 30.05.2010. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 câstigatori, câte unul pentru fiecare zi a saptamânii anterioare.

·         Tragerea la sorti nr. 3: 08.06.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 31.05.2010  – 06.06.2010. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 câstigatori, câte unul pentru fiecare zi a saptamânii anterioare.

Pentru etapa II:

·         Tragerea la sorti nr. 1: 31.08.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 23.08.2010  – 29.08.2010. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 câstigatori, câte unul pentru fiecare zi a saptamânii anterioare.

·         Tragerea la sorti nr. 2: 07.09.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 30.08.2010  – 05.09.2010. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 câstigatori, câte unul pentru fiecare zi a saptamânii anterioare.

·         Tragerea la sorti nr. 3: 14.09.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 06.09.2010  – 12.09.2010. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 câstigatori, câte unul pentru fiecare zi a saptamânii anterioare.

Premiul aferent unei zile a saptamânii se va extrage doar din înscrierile înregistrate în ziua respectiva (de exemplu: premiul aferent zilei de miercuri se va extrage doar din înscrierile înregistrate în ziua de miercuri anterioara datei tragerii la sorti).

Pentru înscrierile prin posta, se va tine cont de data postei înscrisa pe plic. Participantii care se vor înscrie prin posta vor avea aceleasi sanse de câstig ca si cei înscrisi prin sms sau web, întrucât plicurile colectate se vor introduce în format electronic si baza de date astfel obtinuta se va integra cu baza de date obtinuta prin înscrierea prin sms sau web.

Premiile zilnice  vor fi acordate pe durata campaniei promotionale în limita a 42 premii puse la dispozitie.

În cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

 Premiile saptamânale

Se vor acorda prin trageri la sorti electronice saptamânale, 63 tichete cadou în valoare fiecare de 500 ron

Datele tragerilor la sorti sunt urmatoarele:

Pentru ETAPA 1 a campaniei, respectiv 17.05.2010 – 31.07.2010:

·         Tragerea la sorti nr. 1: 25.05.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 17.05.2010 ora 00.00.00 – 23.05.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 2: 01.06.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 24.05.2010 ora 00.00:00 – 30.05.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 3: 08.06.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 31.05.2010 ora 00.00:00 – 06.06.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 4: 15.06.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 07.06.2010 ora 00.00:00 – 13.06.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 5: 22.06.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 14.06.2010 ora 00.00:00 – 20.06.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 6: 29.06.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 21.06.2010 ora 00.00:00 – 27.06.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 7: 06.07.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 28.06.2010 ora 00.00:00 – 04.07.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 8: 13.07.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 05.07.2010 ora 00.00:00 – 11.07.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 9: 20.07.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 12.07.2010 ora 00.00:00 – 18.07.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 10: 27.07.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 19.07.2010 ora 00.00:00 – 25.07.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 11: 03.08.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 26.07.2010 ora 00.00:00 – 31.07.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

Pentru ETAPA 2 a campaniei, respectiv 23.08.2010 – 31.10.2010:

·         Tragerea la sorti nr. 1: 31.08.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 23.08.2010 ora 00.00.00 – 29.08.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 2: 07.09.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 30.08.2010 ora 00.00:00 – 05.09.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 3: 14.09.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 06.09.2010 ora 00.00:00 – 12.09.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 4: 21.09.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 13.09.2010 ora 00.00:00 – 19.09.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 5: 28.09.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 20.09.2010 ora 00.00:00 – 26.09.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 6: 05.10.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 27.09.2010 ora 00.00:00 – 03.10.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 7: 12.10.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 04.10.2010 ora 00.00:00 – 10.10.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 8: 19.10.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 11.10.2010 ora 00.00:00 – 17.10.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 9 : 26.10.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 18.10.2010 ora 00.00:00 – 24.10.2010

ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

·         Tragerea la sorti nr. 10 : 02.11.2010, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 25.10.2010 ora 00.00:00 – 31.10.2010 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 3 câstigatori ai premiilor  saptamânale si câte 2 rezerve pentru fiecare premiul oferit.

Premiile mari la finalul fiecarei etape:

Se vor acorda prin tragere la sorti electronica, la finalul fiecarei etape, 3 vacante în Bulgaria.

Tragerile la sorti vor avea loc  la sediul companiei Propaganda Creative Services, în prezenta unui reprezentant al Organizatorului si a unui avocat care va atesta realizarea extragerii.

Se vor acorda 6 (sase) excursii în Bulgaria din care 3 (trei) excursii începand cu 10 august 2010 si urmatoarele 3 (trei) excursii începând cu 10 noiembrie 2010.

Excursiile în Bulgaria vor fi oferite sub forma de voucher, personalizat cu numele si prenumele câstigatorului.  Pe baza acestui voucher câstigatorul poate achizitiona o excursie în Bulgaria, de la orice sucursala a agentiei de turism Alltur nr. tel. 021310.12.76, website www.alltur.ro, e-mail office@alltur.ro. Voucherul poate fi folosit o singura data, în limita a 850 Euro, cu TVA inclus. Voucherul nu include si transportul în Bulgaria;

Pentru transport, organizatorul va acorda câstigatorului suma de 500 lei net, prin transfer bancar. Transferul se va face în maxim 30 de zile calendaristice de la data “achizitionarii” excursiei de catre câstigator de la agentia de turism ALLTUR, în baza voucherului câstigat.

Câstigatorul trebuie sa fie titularul contului în care se realizeaza viramentul.

Pe baza voucher-ului, câstigatorul îsi va putea exprima optiunile în legatura cu urmatoarele criterii, în limita valorii voucher-ului*:      

-        destinatia (cu conditia sa fie în Bulgaria)*

-        perioada (prima etapa: în intervalul 10.08.2010 – 10.08.2011 si etapa a doua: în intervalul 10.11.2010-10.11.2011)*

-        hotelul*

-        tipul de acomodare (demipensiune, all inclusive, etc.) în limita ofertelor agentiei ALLTUR*

 

Pentru prima etapa:

Tragerea la sorti electronica se va efectua aleatoriu din toate înscrierile valide  din perioada 17 mai 2010 ora 00:00 – 31 iulie 2010 ora 24:00 prin SMS sau de pe pagina web www.oetker.ro – sectiunea dedicata promotiei, sau prin posta. Tragerea la sorti va avea loc în data de 03.08.2010 în cadrul careia se vor desemna câstigatorii a 3 vacante în Bulgaria. Ulterior tragerii la sorti se vor extrage si 6 rezerve, câte 2 pentru fiecare premiu.

 

Pentru a doua etapa:

Tragerea la sorti electronica se va efectua aleatoriu din toate înscrierile valide din perioada 23 august 2010 ora 00:00 – 31 octombrie 2010 ora 24:00 prin SMS sau de pe pagina web www.oetker.ro – sectiunea dedicata promotiei, sau prin posta.

Tragerea la sorti va avea loc în data de 02.11.2010 în cadrul careia se vor desemna câstigatorii a 3 vacante în Bulgaria. Ulterior tragerii la sorti se vor extrage si 6 rezerve, câte 2 pentru fiecare premiu.

Doar participantii care îndeplinesc conditiile de participare specificate la Sectiunea 4 a Regulamentului si care îndeplinesc toate conditiile stipulate în regulament, au dreptul de a intra în tragerile la sorti. 

Se va apela la rezerve în cazul în care câstigatorul este invalidat din cauza nerespectarii a cel putin una dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii lor.

Tragerile la sorti vor fi electronice, prin folosirea unui program cu distributie aleatoare si vor avea loc la sediul S.C Propaganda Creative Services S.R.L., Sector 1, Str. Doctor Varnali, nr. 13,  Bucuresti, în prezenta unui avocat si a unei comisii.

Tragerile la sorti sunt evenimente publice. La cerere, orice persoana poate participa la oricare dintre aceste evenimente. Cererea va fi facuta în scris, pe adresa S.C Propaganda Creative Services S.R.L., Sector 1, Str. Doctor Varnali, nr. 13, Bucuresti, România, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

Lista câstigatorilor va fi afisata în termen de 7 zile calendaristice de la data validarii, pe site-urile www.oetker.ro, www.infopromotii.ro si www.regulamentepromotii.ro.                                 

Pentru înscrierile prin SMS si internet, data înscrierii va fi inregistrata de aplicatiile software de gestiune a înregistrarilor. Pentru înscrierile facute prin posta, va fi luata în considerare data de sosire marcata de Posta Româna pe plicurile participante.

 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Anuntarea câstigatorilor

·         Premiile zilnice pentru primele 3 saptamâni ale fiecarei etape Câstigatorii premiilor constând într-un cos picnic vor fi contactati telefonic de catre

un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat în momentul înscrierii în campanie, în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat si li se va comunica ca pentru validarea premiului  acestia trebuie sa trimita o copie dupa cartea de identitate, bonul fiscal al carui numar a fost înscris în concurs, prin fax la numarul 021 272 32 04, în maxim 14 zile calendaristice de la data anuntarii câstigului. 

Câstigatorii care nu au trimis documentele solicitate în termenul mai sus mentionat, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker. 

În cazul în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat.

Premiile nevalidate ramân în posesia Organizatorului, acesta rezervându-si dreptul de a nu le mai atribui.

·         Premiile saptamânale constând în tichete cadou

Câstigatorii premiilor constând în tichete cadou, vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat în momentul înscrierii în campanie, în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti.

Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat, procedura de validare a premiului si modalitatea de a intra în posesia premiului. Câstigatorii trebuie sa trimita prin fax la numarul 021 272 32 04, în maxim 14 zile din momentul contactarii, documentele necesare validarii: copie dupa actul de identitate si bonul fiscal înscris în campanie si declarat câstigator.

Organizatorul campaniei nu îsi asuma raspunderea pentru numerele de telefon invalide înscrise în campanie prin WEB sau prin Posta.

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker, sau la telefon 0248/507.005

În cazul în care exista situatia în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. În vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve în ordinea în care au fost extrase în cadrul tragerii la sorti. Anuntarea telefonica se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

Daca si dupa ce se va apela la rezerve, vor ramâne premii nevalidate, acestea ramân în posesia Organizatorului.

Câstigatorii de premii zilnice vor primi premiul prin posta, cu confirmare de primire, în maxim 30 zile calendaristice din data validarii, iar premiile saptamânale din cadrul campaniei vor fi trimise prin curier, înmânate pe baza de semnatura, în maxim 30 de zile calendaristice de la data validarii.

·         Premiile mari

Câstigatorii premiilor mari vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat în momentul înscrierii în campanie, în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat, procedura de validare a premiului si modalitatea de a intra în posesia premiului. Câstigatorii trebuie sa trimita prin fax la numarul 021 272 32 04, in maxim 14 zile calendaristice de la data anuntarii câstigului, documentele necesare validarii: copie dupa actul de identitate si  bonul fiscal al carui numar a fost înscris în campanie si declarat câstigator.

Organizatorul campaniei nu îsi asuma raspunderea pentru numerele de telefon invalide înscrise în campanie prin WEB sau prin Posta.

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker, sau la telefon 0248/507005.

În cazul în care exista situatia în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. În vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve în ordinea în care au fost extrase în cadrul tragerii la sorti. Anuntarea telefonica se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

Premiile constand in excursii se vor acorda sub forma de voucher valoric si vor fi expediate câstigatorilor valizi prin curier, în maxim 30 zile calendaristice de la data validarii premiilor.

Daca si dupa ce se va apela la rezerve, vor ramâne premii nevalidate, acestea ramân în posesia Organizatorului.

 

Validarea câstigatorilor

Pentru validarea câstigurilor, participantii trebuie sa îndeplineasca conditiile descrise în cuprinsul sectiunii 8 a regulamentului oficial al concursului.

Daca în termen de 14 zile calendaristice de la data anuntarii, câstigatorii extrasi, care din orice motiv nu trimit documentele de validare în conditiile descrise de Regulament vor fi invalidati si se va apela la rezerve, în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi. 

Bonurile fiscale trimise de participanti trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie, data înscrisa pe bonul fiscal sa fie anterioara datei înscrierii acelui bon în Campanie, numarul bonului fiscal trebuie sa corespunda cu numarul bonului înscris în Campanie si care a fost extras câstigator.

Pentru participantii care s-au înscris trimitând plic la adresa OP 71- CP 11, BUCURESTI si au fost extrasi câstigatori, acestia trebuie sa trimita numai datele personale (nume, prenume, adresa completa, numar telefon), prin fax la numarul 021 272 32 04.

 Acelasi bon fiscal nu poate fi înscris decât o singura data în cadrul campaniei promotionale, indiferent de modalitatea de înscriere. Organizatorul va avea dreptul sa solicite câstigatorilor, pe lânga bonul extras câstigator, si alte bonuri trimise de acelasi câstigator. Daca se dovedeste ca un participant a înscris în campanie acelasi bon fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat si va pierde dreptul asupra premiului câstigat si de participare în continuare la campania promotionala.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

·         pierderile sau întârzierile plicurilor trimise la casuta postala a Campaniei, generate de întârzieri sau pierderi ale Postei Române, independente de vointa Organizatorului;

·         expedierea plicurilor la alta adresa postala decât cea indicata de Organizator în Regulamentul Oficial;

·         lipsa stampilei cu data postei sau prezenta unei stampile ilizibile de pe plicurile sosite la cutia postala;

·         plicurile care nu contin minim 2 ambalaje diferite ale produselor participante la campanie sau care nu contin datele personale ale participantului (nume, prenume, adresa completa, numar telefon)

·         plicurile care nu contin un numar de telefon valid pentru a putea contacta participantul;

·         pierderile, întârzierile sau întreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS,  generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·         situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie;

·         situatiile in care participantii care se înscriu pe pagina web nu ofera un numar de telefon valid si astfel acestia nu mai pot fi contactati ulterior

·         situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi nr. de bon fiscal; în acest caz va fi validat câstigator acel participant care face dovada bonului fiscal în original/ copie continând unul sau mai multe produse participante cumparate ;

·         eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei;

·         Pierderile sau intârzierile înscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

·         Formularele de înscriere incomplete, inexacte sau incorecte;

·         Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a

persoanei/ consumatorului care doreste sa se înscrie în Campanie.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat câstigarea de premii sau aceeasi persoana s-a înscris folosind adrese de email sau de telefon diferite, vor rezulta în  descalificarea respectivului consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 10. BONURI FISCALE/ AMBALAJE NECORESPUNZATOARE

Bonurile fiscale/ ambalajele care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru bonurile fiscale/ ambalajelor necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, incomplete sau completate gresit, cu scris ilizibil), sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/ambalaje care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

 

SECTIUNEA 11. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau legal sau al oricarei alte persoane împuternicite în acest sens. 

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta.

 

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

S.C. Dr. Oetker RO S.R.L prelucreaza date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 2298/2005 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate prin intermediului talonului de participare devin proprietatea Organizatorului, împreuna cu toate informatiile pe care le contin. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc în acest sens. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Numele si prenumele câstigatorului precum si premiile câstigate în cadrul campaniei vor fi publicate pe site-urile www.infopromotii.ro, www.regulamentepromotii.ro, www.oetker.ro.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România.

 

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l retina si sa-l achite conform legislatiei aplicabile.

 

SECTIUNEA 14. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului. 

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

SECTIUNEA 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România, în termen de maxim 4 (patru) saptamâni de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestatie.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la S.C. PROPAGANDA CONSULTS.R.L., Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, nr.15, pentru Campania Dr. Oetker sau la S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges sau pe site-urile www.infopromotii.ro, www.regulamentepromotii.ro, www.oetker.ro. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 5 exemplare originale la data autentificarii de catre Notarul Public.
Nu avem elemente multimedia.
nicolaie eduard (buzau) in 23 august 2010, 15:32
pentru ca imi plac foarte mult muraturile voi participa la acest concurs cu premi frumoase
lucia (caracal) in 23 august 2010, 23:55
de data acesta chiar trebuie sa castig!!:P ca anul trecut nu am castigat nimik....
FLORI (DOAREUSTIU) in 25 august 2010, 10:18
buna ziua, am o problema cu cateva bonuri care au acelasi nr cu cele din campania gelfix si imi apare mesajul ca acest bon a fost inscris. multumesc!!
Moderator 2 (Infopromotii) in 25 august 2010, 14:30
Pentru Misu (Bucuresti): incearca sa scrii numarul bonului "/" (slash) data bonului - ar trebui sa functioneze asa.
Oana-Tatiana (FOCSANI) in 26 august 2010, 18:09
Felicitari pt concursuri!Insa am si eu o nemultumire privind concursurile anterioare si nu as dori sa se intample si la acest concurs.....daca ati urmarit concursurile precedente veti vedea ca au fost editii diferite de concursuri unde au castigat aceleasi persoane consecutiv la diferite concursuri!Nu e corect!!!Ar trebui sa fie sanse egale pt toti si sa nu se revindece premiile aceleasi persoane...eu cred ca participa si alte persoane si ar trebui sa fie corectitudine si respect!Va multumesc si succes tuturor!Voi participa si eu si sper ca de data aceasta sa castig si eu/pt ca particip mereu la orice concurs OETKER SI NIMIC!SUCCES TUTUROR!
Aniko (tg mures) in 27 august 2010, 20:50
ai drepate, sunt in asentimentul tau!la etepa gelfix au castigat aceleasi persoane.si eu am participat cu mai multe bonuri si nu am castigat nici macar un cos picnic.poate de data asta vom avea mai mult noroc!bafta
DANIELA (Buciumeni, sat Valea-Leurzii) in 29 august 2010, 21:27
Am inteles ca este cu tragere la sorti, astfel ca este normal ca cei care cumpara mai multe produse si, implicit, au mai multe bonuri, au si mai multe sanse de a castiga ceva. Eu am introdus pana acum in jur de 40 de bonuri. Daca tu ai introdus doar 4, nu ai cum sa spui ca nu e corect daca voi castiga eu in viitor, pt ca eu am cheltuit mai multi bani tocmai pt a avea mai multe sanse de castig.
alecu (frumusani) in 01 septembrie 2010, 22:44
cred ca ar fi corect sa se ceara bonurile in original ca as putea sa dau cateva ex de fraudare a copiilor de bonuri. cu respect .
Adina (Buzau) in 01 septembrie 2010, 23:18
A fost cineva sunat? Sper sa castig si eu..am bagat destul de multe bonuri.... Si eu sunt de acord cu alecu cu prezentarea bonurilor in original.Cred ca era mai buna ideea cu trimiterea bonurilor prin posta cu confirmare de primire decat trimiterea prin fax....
TEODORA (TIMISOARA) in 02 septembrie 2010, 07:43
Se cer bonurile în original , dar numai daca sunt trimise prin posta . Eu particip la mai multe concursuri ?i nu mi-ar fi u?or sa le trimit doar la un singur concurs . To?i participam ?i ar fi corect sa se acorde o ?ansa tuturor . Bafta !
ligia (bucuresti) in 29 septembrie 2010, 23:24
Buna ziua, Am o nelamurire in ceea ce priveste Regulamentul- in cadrul Sectiunii 8 si anume ''Bonurile fiscale trimise de participanti trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie, data înscrisa pe bonul fiscal sa fie anterioara datei înscrierii acelui bon în Campanie, ....'' adica nu ma pot inscrie in ziua achizitionarii produselor ?
Moderator 2 (Infopromotii) in 30 septembrie 2010, 16:16
Draga Ligia (Bucuresti),
Organizatorii ne-au transmis ca te poti inscrie in promotie in aceeasi zi, dupa momentul achizitiei.
Mult succes!
Echipa Infopromotii
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Dr. Oetker - "Tu pregatesti dulceturile/muraturile, noi iti pregatim vacanta!" (Etapa Pikant fix)"

Ultima actualizare: 12 nov. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Dr. Oetker - "Tu pregatesti dulceturile/muraturile, noi iti pregatim vacanta!" (Etapa Pikant fix)

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media