CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Dr. Oetker Pizza Ristorante - "O portie de Italia la tine acasa"

Promotie concurs cu premii Dr. Oetker Pizza Ristorante

Premii prin tragere la sorti: 1 x scuter Gilera Nexus 300; 8 x espressor DeLonghi EC190.

Cumpara cel putin o pizza din gama Ristorante Edizione Speciale de la Dr. Oetker, acceseaza si completeaza formularul de participare, inscriind numarul bonului de casa. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 mai - 11 iulie 2010

Promotie expirata
8 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul oficial al campaniei promotionale Dr. Oetker
„O portie de Italia la tine acasa!”Sectiunea 1. Desfasurarea campaniei

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „O portie de Italia la tine acasa!” este S.C. Dr. Oetker SRL (numita în prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul central si punct de lucru în str. Albesti, nr. 50, Curtea de Arges, jud. Arges, România, înregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal cu nr. 2298 din 2005.

1.2. Campania promotionala „O portie de Italia la tine acasa!” (numita în prezentul regulament „Campania”) se va desfasura în perioada 15 Mai – 11 Iulie 2010, urmând a fi organizata si desfasurata pe întreg teritoriul României.

1.3. La aceasta Campanie participa toate produsele din gama Ristorante Edizione Speciale (marca înregistrata a Dr. Oetker) – Pizza Ristorante Capricciosa, Pizza Ristorante Quatro Formaggi, Pizza Ristorante Mozzarella, Pizza Ristorante Prosciutto, Pizza Ristorante Speciale, Pizza Ristorante Salame; Pizza Ristorante Tonno, Pizza Ristorante Pollo, Pizza Ristorante Pepperoni Salame Piccante denumite în cele ce urmeaza „produse participante”.


Sectiunea 2. Conditii de participare la Campanie

2.1. Poate participa la Campanie orice persoana fizica cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 14 ani, care achizitioneaza produse participante în conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate în organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (soti-sotii si rudele de gradul întâi ale acestora).

2.2. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor si a conditiilor prezentului regulament precum si posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor si materialelor filmate cu câstigatorii fara nici un fel de plata aferenta.

2.3. Pentru identificare, câstigatorii vor avea nevoie de buletin/carte de identitate sau pasaport. Dreptul de participare si dreptul de proprietate asupra premiului apartine în exclusivitate expeditorului care îndeplineste conditiile impuse de Regulament.

2.4. În cazul în care câstigatorul premiului este o persoana minora, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului numai dupa ce a primit, printr-o declaratie autentica, aprobarea scrisa si semnatura reprezentantului sau legal (parinte, tutore etc), pentru prelucrarea datelor personale (comunicate în calitate de câstigator prin procesul-verbal de atribuire a premiului) de catre Organizator, în vederea atribuirii premiului si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, precum si pentru realizarea de activitati de marketing direct. Continutul declaratiei, precum si costurile implicate de obtinerea declaratiei autentice va fi indicat, respectiv vor fi suportate de Organizator, pe baza de documente justificative.

2.5. Dreptul de participare si dreptul de proprietate asupra premiului apartin în exclusivitate expeditorului ce a intrat pe site-ul si care s-a inscris in promotie prin numarul bonului fiscal si care îndeplineste conditiile impuse de Regulamentul Oficial.

2.6. Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare privind inscrierea in promotie a numarului bonului fiscal.


Sectiunea 3. Mecanismul Campaniei

3.1. Înscrierea în Campanie

Pentru a participa la Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din produsele participante si sa se inscrie pe site-ul cu numarul bonului fiscal, ce atesta cumpararea produsului(elor) participant(e) in perioada promotionala 15 Mai 2010 – 11 Iulie 2010.

Organizatorul Campaniei nu îsi asuma raspunderea pentru bonurile fiscale inscrise pe site dupa
perioada de expirare a Campaniei promotionale, precum si pentru numerele de bonuri fiscale care nu
îndeplinesc cerintele din Regulamentul Campaniei.

Pe pagina web in sectiunea dedicata promotiei, subsectiunea “Inscrie-te aici!” pentru a se inscrie in promotie participantul va completa urmatoarele campuri obligatorii: nume, prenume, adresa, numar telefon si numar bon fiscal in perioada 15 Mai ora 00:00 – 11 Iulie 2010 ora 24:00; participantul trebuie sa accepte conditiile de participare mentionate pe pagina web a promotiei.

O inscriere valida reprezinta o inscriere in timpul perioadei promotionale, cu numarul de bon fiscal ce
atesta cumpararea a cel putin unui produs participant in perioada promotionala.

O persoana poate inscrie un numar maxim de 10 numere de bon fiscal unice intr-o zi, folosind acelasi numar de telefon pe pagina web , sectiunea dedicata promotiei. Daca participantul incearca sa fraudeze participarea la promotie, prin inscrierea multipla a aceluiasi numar de bon fiscal de pe mai multe numere de telefon sau prin trimiterea mai multor numere de bon fiscal fara a putea face dovada detinerii acestora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata promotiei, toate mesajele trimise de respectivul participant si invalidarea in cazul unui castig a respectivului participant.


Sectiunea 4. Premiile Campaniei

4.1. Premiile Campaniei
4.1.1. În cadrul prezentei Campanii se vor acorda prin tragere la sorti 8 premii (denumite premii
saptamanale) si marele premiu al Campaniei, un total de 9 (noua) premii astfel:
• 8 premii constând în:
- Espressor DeLonghi EC190 (Putere: 1100 W; Boiler din otel inoxidabil; Rezervor de apa transparent; Sistem “Self priming”; “Cappuccino System”; Intrerupatoare cu indicatoare luminoase; 2 termostate separate pentru cafea si aburi; emisia de vapori reglabila; filtru; tavita detasabila)
se vor acorda prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va include toti participantii la Campanie, care s-au inscris in promotie cu numarul bonului fiscal ce atesta cumpararea cel putin a unui produs participant la promotie in perioada promotionala.
• 1 premiu constând în:
- Scuter Gilera Nexus 300 (Motor: Monocilindru Piaggio Quasar, 4 timpi; Cilindree: 278 cmc; Combustibil: benzina fara plumb; Lubrifiere: carter umed; Cutie de viteze: variator automat CVT cu server de cuplu; Inaltime sa: 815 mm; Capacitate rezervor: 15 l)
se va acorda prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va include toti participantii la Campanie, care s-au inscris in promotie cu numarul bonului fiscal ce atesta cumpararea cel putin a unui produs participant la promotie in perioada promotionala.

4.1.2. Valoarea comerciala totala a premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este de 20.700 RON (fara TVA)

4.1.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii; de asemenea, nu se poate acorda nici contravaloarea în bani a celor 9 premii acordate în Campanie; în cazul refuzului vreunui câstigator de a beneficia de premiu; asa cum este acesta descris în prezentul Regulament, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a atribui premiul unei alte persoane (în ordinea extragerii la sorti a participantilor care îndeplinesc Regulamentul Oficial).


4.2. Contactarea potentialilor câstigatori
4.2.1. Participantilor li se vor solicita datele personale necesare, respectiv cod numeric personal, vârsta si adresa pentru a putea fi contactati în cazul în care devin câstigatori.

4.2.2. Pentru a fi declarat castigator valid participantul trebuie sa faca dovada cumpararii produsului participant la promotie prin trimiterea bonului fiscal pe fax – 0248 507009 - sau in original pe adresa Dr. Oetker Romania, str. Albesti, nr. 50, cod postal 115300, Curtea de Arges, jud. Arges – in atentia dep. Marketing, promotia “O portie de Italia la tine acasa!”

4.2.3. Refuzul participantului manifestat expres si neechivoc cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea participarii.

4.2.4. Organizatorul nu este responsabil în cazul în care câstigatorii nu pot fi gasiti la adresa specificata pentru a primi premiul.


4.3. Acordarea si atribuirea premiilor
4.3.1. Din totalul de 9 premii se vor acorda 8 premii (Espressor DeLonghi EC190) – cate un premiu/saptamana, iar marele premiu (Scuter Gilera Nexus 300) – la sfarsit de promotie; toate premiile fiind acordate prin tragere la sorti la sfarsitul Campaniei promotionale.

4.3.2. În cadrul tragerii la sorti un concurent poate câstiga un singur premiu.

4.3.3. Tragerea la sorti se va desfasura în prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai organizatorului promotiei si vor fi asistate de calculator si de un notar public.

4.3.4. Cele 8 premii (Espressor DeLonghi EC190) vor fi livrate castigatorilor prin curier într-un termen de 30 zile de la comunicarea de catre acestia a datelor lor de contact conform punctului 4.2.1. de mai sus. La înmânarea de catre curier a coletului ce contine premiul, acestia vor completa si semna un proces-verbal de predare-primire, în cuprinsul caruia îsi vor exprima în scris acordul expres si neechivoc pentru ca
datele personale comunicate sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, precum si pentru realizarea de activitati de marketing direct.

4.3.5. Marele premiu (Scuter Gilera Nexus 300) se va acorda la sediul Dr. Oetker Romania, Curtea de Arges, in termen de 30 zile de la validarea castigatorului.

4.3.6. Numele câstigatorilor stabiliti prin extragerea la sorti vor fi facute publice pe site-ul în termen de 7 zile de la data efectuarii extragerii.


Sectiunea 5. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/2003 privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura în legatura cu acestea fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.


Sectiunea 6. Participantii minori si persoanele lipsite de capacitate juridica

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de discernamânt, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau legal.
De asemenea ocrotitorul legal trebuie sa semneze o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere dupa acordarea premiului respectiv , precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.


Sectiunea 7. Litigii

În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române.


Sectiunea 8. Încetarea campaniei

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau în cazul imposibilitatii Organizatorului , din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.
Nota : Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.


Sectiunea 9. Prelucrarea datelor personale

În conformitate cu legislatia aplicabila, Organizatorul are obligatia sa faca publice numele câstigatorilor si câstigurile acordate în cadrul acestei Campanii.
Prin înscrierea la aceasta promotie, participantii declara expres ca sunt de acord cu regulamentul Campaniei si ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre în baza de date Dr. Oetker RO. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti.
Prin prezentul, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
De asemenea, la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa str. Albesti nr. 50, Curtea de Arges, jud. Arges, România, Organizatorul se obliga:
- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
- sa respecte normele legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Participantii la Campanie în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identitatii, scopuri statistice, promotionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (posta sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promotia “O portie de Italia la tine acasa!”sau cu privire la alte actiuni ce se vor desfasura în viitor.


Sectiunea 10. Regulamentul Oficial al promotiei

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei, la .
Nu avem elemente multimedia.
Adina (Buzau) in 16 mai 2010, 11:08
Voi incepe eu lista de comentarii!!! In primul rand felicitari celor de la Dr Qetker pentru multitudinea de premii si de concursuri.... Ca si la concursul cu mieii....as avea aceeasi intrebare: Am cumparat aseara o pizza Ristorante iar pe bonul (de la magazinul de langa mine :D) scrie Produse Dr Qetker...... Pot participa cu acest bon??? Stiu ca la concursul cu miei s-a putut insa aici avand in vedere ca este concurs doar la pizza...... Daca se poate, va rog intrebati organizatorii daca este valabil la orice concurs organizat de Dr Qetker pentru a evita adresarea aceleiasi intrebari la fiecare concurs... Va multumesc!!!!!
Ada (Bucuresti) in 17 mai 2010, 10:51
Am parcurs regulamentul, dar nu am inteles cand se fac extragerile. De fapt...sunt mai multe extrageri? Daca da, cand au ele loc? Daca este o singura extragere, cand va fi? Premiile saptamanale se aleg exclusiv dintre inscrisii saptamanii respective, sau din intreaga baza de date? (dar, daca este ultima varianta, de ce se mai numesc saptamanale :) ) Mersi.
Adina (Buzau) in 17 mai 2010, 23:12
As vrea sa particip si la concursul organizat de Dr Qetker cu Gelfix de aceea am rugamintea de a intreba organizatorii daca pe bon scrie doar produse Dr Qetker se poate participa la toate concursurile organizate de ei??? Bineinteles cu conditia pastrarii ambalajului... Multumesc!!! Stiu ca aici voi primi mereu raspuns la intrebarile mele !!!!
Moderator 2 (Infopromotii) in 18 mai 2010, 09:57
@ Adina (Buzau): Roag-o pe vanzatoare sa-ti scrie pe bon produsul sau produsele cumparate (iar daca mai pune si o stampila pe bon e perfect).
Adina (Buzau) in 18 mai 2010, 10:52
Inseamna ca la toate concursurile organizate de DR Qetker aplic acelasi mecanism.... (denumire produse+stampila) Multumesc Moderator 2 !!!
Moderator 2 (Infopromotii) in 20 mai 2010, 11:12
@ Ada (Bucuresti): formularea din regulament este clara - o singura extragere. De ce se numesc premii saptamanale? - e o conventie (chiar scrie, undeva, "denumite premii saptamanale"), organizatorii au alocat un numar de premii dintr-o anumita categorie egal cu numarul de saptamani al promotiei.
Ada (Bucuresti) in 20 mai 2010, 12:57
Multumesc. Va spun cu sinceritate ca mie nu-mi era chiar atat de clar, altfel nu mai intrebam :( ( e doar o observatie, nu subliniez cu malitiozitate acest lucru). Va rog sa imi spuneti si cand va avea loc aceasta extragere - data exacta (daca data este precizata in regulament si eu nu am vazut-o, mea cupla). Mersi.
Moderator 1 (Infopromotii) in 20 mai 2010, 14:05
Draga Ada,
Organizatorii ne-au transmis pentru tine ca extragerea castigatorilor pentru promotia "O portie de Italia la tine acasa!" va avea loc in perioada 12.07 - 16.07.2010.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Dr. Oetker Pizza Ristorante - "O portie de Italia la tine acasa""

Ultima actualizare: 30 aug. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Dr. Oetker Pizza Ristorante - "O portie de Italia la tine acasa"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media