CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Dr. Oetker - "Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!" (Etapa Pikant fix)

Dr Oetker promotie Pikant fix

Marele premiu: 1 x 10.000 lei. Premii saptamanale: 10 x 1.000 lei (cate unul pe saptamana). Premii garantate pentru primii 500 de participanti: 500 x sort de bucatarie Dr. Oetker.

Cumpara oricare 2 produse Dr. Oetker Pikant fix si trimite numarul bonului prin SMS la 1823 sau inscrie-l pe www.oetker.ro sau trimite cele 2 ambalaje sau bonul fiscal si datele tale personale (nume, prenume, adresa completa, numar de telefon) prin posta la CP 205 OP4, Bucuresti. La inscrierea prin SMS sau Internet, pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 24 august - 31 octombrie 2009

Promotie expirata
33 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al campaniei promotionale Dr. Oetker

“Pastreaza traditia dulceturilor tale si muraturilor tale!”

 

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 25.05.2009 – 31.10.2009

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!” este organizata de S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J03/1843/1993, CUI 4227295, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2298/2005 (denumita în continuare “Organizator” sau “S.C. Dr. Oetker RO S.R.L.”).

Campania promotionala se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. PROPAGANDA CONSULT S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, nr.15, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/5205/2002, CUI RO14713128, denumita în continuare “Agentia”.

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.oetker.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului Dr. Oetker RO SRL; str. Albesti - 50, Curtea de Arges, România.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta desfasurarea Campaniei, cu conditia înstiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.oetker.ro.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!” este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!” este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României, în locatiile care comercializeaza produsele participante la campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promotionala se desfasoara în doua etape: ETAPA 1 pentru gama Gelfix: 25.05.2009 – 31.07.2009 si ETAPA 2 pentru gama Pikant fix : 24.08.2009 – 31.10.2009.

Participarea la campanie dupa data de 31.10.2009 ora 23:59:59 sau înainte de 25.05.2009 ora 00:00:00 sau în perioada 01.08.2009 ora 00:00:00 – 23.08.2009 ora 23:59:59 nu se va lua în considerare.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta în România, cu vârsta de cel putin 18 ani, împliniti pâna la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!”  persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) ce detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul campaniei.

Regulamentul este disponibil pe site-ul promotiei www.oetker.ro sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la adresa organizatorului: Dr. Oetker RO SRL; str. Albesti - 50, Curtea de Arges, România.

 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele Dr. Oetker participante la prezenta Campanie sunt :

 

 ETAPA 1:


Produs
Gelfix Clasic1:1
Gelfix Extra 2:1
Zahar Gelifiant Extra 2:1
Gelifiant cu fructoza Dietetic
 

ETAPA 2:


Produs
Pikant fix dulce-acrisor
Pikant fix iute

 

Alte produse comercializate de Organizator nu participa în campanie.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

 

-         Sa achizitioneze în perioada campaniei, 25.05.2009 – 31.10.2009, cel putin 2 (doua) produse Dr. Oetker (pe acelasi bon fiscal) participante la prezenta Campanie – produsele corespunzatoare perioadei în care se face înscrierea în campanie dupa cum urmeaza:

 

ETAPA 1 pentru gama Gelfix: 25.05.2009 – 31.07.2009:

 

Produs
Gelfix Clasic1:1
Gelfix Extra 2:1
Zahar Gelifiant Extra 2:1
Gelifiant cu fructoza Dietetic
 

ETAPA 2 pentru gama Pikant fix : 24.08.2009 – 31.10.2009:


Produs
Pikant fix dulce-acrisor
Pikant fix iute

 

 -         Sa se înscrie în campanie prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

o       Prin SMS la 1823 (numar cu tarif normal valabil în retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote) - sa trimita numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea celor minim 2 (doua) produse Dr. Oetker Participante la Campanie; Bonul fiscal trebuie sa fie emis în perioada 01.05.2009 – 31.10.2009;

o       Pe Internet la adresa www.oetker.ro - sa introduca numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea celor 2 (doua) produse din gamele Gelfix sau Pikant fix de la Dr. Oetker Participante la Campanie, alaturi de datele personale (respectiv: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa postala, localitate, judet, data nasterii si numar de telefon mobil);

o       Prin Posta la adresa CP 205 OP 4, BUCURESTI -  sa trimita minim 2 (doua) ambalaje ale produselor din gamele Gelfix sau Pikant fix de la Dr. Oetker Participante la Campanie sau bonul fiscal care atesta achizitionarea celor minim 2 (doua) produse Participante la Campanie, alaturi de datele personale: nume, prenume, adresa completa (strada, nr, bloc, scara, apartament, localitate, judet) si numar de telefon pentru a putea fi contactati. Un participant poate trimite mai multe plicuri, fiecare continând conform regulamentului câte doua ambalaje de produse sau bonul fiscal corespunzator achizitionarii produselor.

 

Primii 500 de participanti înscrisi în campanie vor primi garantat un sort personalizat Dr. Oetker.

 

Participantii care s-au înscris în campanie cu numarul de bon fiscal prin SMS sau Internet trebuie sa pastreze bonul fiscal cu care s-au înscris, pentru a face dovada pentru validare, în cazul unui câstig. Participantii care trimit prin posta bonul fiscal sau cele doua ambalaje solicitate sunt considerati valizi în cazul în care sunt declarati câstigatori ai unor premii.

O persoana fizica (definita de acelasi nume, prenume, adresa si numar de telefon) poate câstiga, în cadrul prezentei campanii, un singur premiu din categoria de premii oferite garantat pentru primii 500 de participantii si un singur premiu acordate prin tragere la sorti, cu conditia sa respecte mecanismul campaniei.

 

Acelasi bon fiscal nu poate fi înscris decât o singura data în cadrul campaniei promotionale, indiferent de modalitatea de înscriere. Organizatorul va avea dreptul sa solicite câstigatorilor, pe lânga bonul extras câstigator, si alte bonuri trimise de acelasi câstigator. Daca se dovedeste ca un participant a înscris în campanie acelasi bon fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat si va pierde dreptul asupra premiului câstigat si de participare în continuare la campania promotionala.

 

Participantii prin SMS vor plati, pentru fiecare SMS trimis, tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila. Participantii prin SMS vor primi un mesaj SMS de raspuns dupa înscriere care va confirma înscrierea corecta în campaniei sau care va indica daca înscrierea în campanie nu este corecta.

 

Participantii care se înscriu în campanie prin Internet vor primi automat mesajul de confirmare a înscrierii în campanie.

 

Participantii care s-au înscris în campanie prin SMS vor primi un mesaj SMS de raspuns dupa cum urmeaza:

 

·        Daca mesajul lor de înscriere în campanie a fost trimis înainte de data de 25.05.2009, mesajul SMS de raspuns va fi:

“Campania Pastreaza traditia dulceturilor tale începe pe 25.05.2009. Pentru a te înscrie trimite bonul pentru cele 2 produse Gelfix incepand cu aceasta data.”

 

·        Daca mesajul de înscriere în campanie a fost trimis în perioada 25.05.2009 – 31.07.2009 mesajul SMS de raspuns va fi:

“Felicitari! Ai intrat în campania promotionala pentru gama Gelfix cu 10 premii saptamânale si marele premiu de 10.000 RON.Pastreaza bonul pentru validare.”

 

·        Daca mesajul a mai fost înscris în campanie dupa acelasi numar de telefon si cu acelasi nr de bon, mesajul SMS de raspuns va fi:

“Ai înregistrat deja în campanie acest bon. Te poti înscrie cu un alt bon fiscal’’

 

·        Daca mesajul a fost înscris în campanie in perioada 01.08.2009 – 23.08.2009 participantul va primi un mesaj de raspuns SMS dupa cum urmeaza:

“Etapa Gelfix a campaniei Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale! s-a terminat. Revino din 24.08.2009 pentru etapa Pikant fix.”

  

·        Daca mesajul de înscriere în campanie a fost trimis în perioada 24.08.2009 – 31.10.2009 mesajul SMS de raspuns va fi:

“Felicitari! Ai intrat în campania promotionala pentru gama Pikant fix cu 10 premii saptamânale si marele premiu de 10.000 LEI.Pastreaza bonul pentru validare.”

 

·        Daca mesajul de înscriere în campanie a fost trimis dupa data de 31.10.2009 mesajul SMS de raspuns va fi:

“Campania Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale! s-a terminat. Va asteptam la urmatoarele campanii Dr. Oetker”

 

Participantii care se înscriu în campanie prin Internet vor primi automat aceleasi mesaje de confirmare a înscrierii în campanie.

 

Toti participantii în campanie vor intra în tragerile la sorti indiferent de modalitatea de înscriere în campanie.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii promotionale sunt afisate în tabelul urmator:

 

Tip premiu Numar premii Valoare unitara premiu
(LEI cu TVA)
Valoare totala premii
(LEI cu TVA)
Premii acordate prin tragere la sorti – la sfârsitul fiecarei etape a campaniei
Premiu în bani 10.000 LEI 2 10.000 20.000
Premii acordate prin tragere la sorti – saptamanal
Premiu în bani 1.000 LEI 20 1.000 20.000
Premii acordate garantat – 500 buc pentru fiecare etapa a campaniei
Sort personalizat Dr. Oetker 1000     14,87  14.870
 TOTAL
1022    54.870


Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 54.870 LEI (plus TVA), incluzând impozitul pe premii suportat de catre Organizator.

 

Descrierea premiilor:

 

1000 x Sort personalizat Dr. Oetker, câte 500 pentru fiecare etapa a campaniei

20 X Premiu saptamânal în bani 1.000 LEI, câte un premiu pe saptamâna

2 x Premiu mare constând în bani 10.000 LEI, câte unul pentru fiecare etapa a campaniei

 

În cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor constând în Sort personalizat Dr. Oetker  sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

 

 

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

Datele tragerilor la sorti sunt urmatoarele:

Pentru ETAPA 1 a campaniei, respective 25.05.2009 – 31.07.2009:

 

·        Tragerea la sorti nr. 1 : 02.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 25.05.2009 ora 00.00.00 – 31.05.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 2 : 09.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 01.06.2009 ora 00.00:00 – 07.06.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 3 : 16.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 08.06.2009 ora 00.00:00 – 14.06.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 4 : 23.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 15.06.2009 ora 00.00:00 – 21.06.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 5 : 30.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 22.06.2009 ora 00.00:00 – 28.06.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 6 : 07.07.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 29.06.2009 ora 00.00:00 – 05.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 7 : 14.07.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 06.07.2009 ora 00.00:00 – 12.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 8 : 21.07.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 13.07.2009 ora 00.00:00 – 19.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 9 : 28.07.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 20.07.2009 ora 00.00:00 – 26.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 10 : 04.08.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 27.07.2009 ora 00.00:00 – 31.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit si un câstigator al unui premiu mare constând în 10.000 LEI precum si 2 rezerve pentru premiul mare. La extragerea pentru marele premiu vor fi luate în considerare intrarile (facute prin SMS, Web, Posta) din perioada 25.05.2009 ora 00.00:00 - 31.07.2009 ora 23.59:59.

 

Pentru ETAPA 2 a campaniei, respective 24.08.2009 – 31.10.2009:

 

·        Tragerea la sorti nr. 1 : 01.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 24.08.2009 ora 00.00.00 – 30.08.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 2 : 08.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 31.08.2009 ora 00.00:00 – 06.09.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 3 : 15.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 07.09.2009 ora 00.00:00 – 13.09.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 4 : 22.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 14.09.2009 ora 00.00:00 – 20.09.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 5 : 29.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 21.09.2009 ora 00.00:00 – 27.09.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 6 : 06.10.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 28.09.2009 ora 00.00:00 – 04.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 7 : 13.10.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 05.10.2009 ora 00.00:00 – 11.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 8 : 20.10.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 12.10.2009 ora 00.00:00 – 18.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 9 : 27.10.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 19.10.2009 ora 00.00:00 – 25.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 10 : 03.11.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 26.10.2009 ora 00.00:00 – 31.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul  saptamânal oferit si un câstigator al unui premiu mare constând în 10.000 LEI precum si 2 rezerve pentru premiul mare. La extragerea pentru marele premiu vor fi luate în considerare intrarile (facute prin SMS, Web, Posta) din perioada 24.08.2009 ora 00.00:00 - 31.10.2009 ora 23.59:59.

 

Doar participantii care îndeplinesc conditiile de participare specificate la Sectiunea 4 a Regulamentului si care îndeplinesc toate conditiile stipulate în regulament, au dreptul de a intra în tragerile la sorti.

Se va apela la rezerve în cazul în care câstigatorul este invalidat din cauza nerespectarii a cel putin una dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii lor.

Tragerile la sorti vor fi electronice, prin folosirea unui program cu distributie aleatoare si vor avea loc la sediul S.C. PROPAGANDA CONSULT S.R.L., Sector 1, Str. Constantin Aricescu, nr.15, Bucuresti, în prezenta unui avocat si a unei comisii. Tragerile la sorti sunt evenimente publice. La cerere, orice persoana poate participa la oricare dintre aceste evenimente. Cererea va fi facuta în scris, pe adresa S.C. PROPAGANDA CONSULT S.R.L., Sector 1, Str. Constantin Aricescu, nr.15, Bucuresti, România, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

Lista câstigatorilor va fi afisata în termen de 2 zile de la data tragerii la sorti, pe site-urile www.oetker.ro, www.infopromotii.ro si www.promoinfo.ro.

Pentru înscrierile prin SMS si internet, data înscrierii va fi inregistrata de aplicatiile software de gestiune a înregistrarilor. Pentru înscrierile facute prin posta, va fi luata în considerare data de sosire marcata de Posta Româna pe plicurile participante.

 

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

 

Anuntarea câstigatorilor

 

·        Premiile oferite primilor 500 de participanti înscrisi

Câstigatorilor premiilor constând în Sort personalizat Dr. Oetker li se va trimite prin SMS un mesaj text prin care vor fi informati asupra faptului ca au câstigat premiul si ca trebuie sa trimita informatiile necesare validarii catre un reprezentant al Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii mesajului SMS câstigator. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat si modalitatea de a intra în posesia premiului.

Câstigatorii care nu au trimis documentele solicitate în termen de 10 zile, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii mesajului câstigator, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker.

În cazul în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. În vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la urmatorii înscrisi în campanie în ordinea în care au fost înscrisi în baza de date, pâna la acoperirea numarului de 500 de câstigatori. Anuntarea câstigatorilor prin mesaj SMS se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

 

·        Premiile saptamânale constând în 1.000 LEI

Câstigatorii premiilor constând în 1.000 LEI, vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat în momentul înscrierii în campanie, în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat, procedura de validare a premiului si modalitatea de a intra în posesia premiului. Câstigatorii trebuie sa trimita documentele necesare validarii: copie dupa actul de identitate si dupa bonul fiscal înscris în campanie si declarat câstigator, si de asemenea trebuie sa indice un cont bancar valid pentru livrarea premiului.

Organizatorul campaniei nu îsi asuma raspunderea pentru numerele de telefon invalide înscrise în campanie prin WEB sau prin Posta.

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker, sau la telefon 0248/507.005

În cazul în care exista situatia în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. În vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve în ordinea în care au fost extrase în cadrul tragerii la sorti. Anuntarea telefonica se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

 

·        Marele premiu

Câstigatorul marelui premiu de 10.000 LEI va fi contactat telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat în momentul înscrierii în campanie, în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat, procedura de validare a premiului si modalitatea de a intra în posesia premiului. Câstigatorii trebuie sa trimita documentele necesare validarii: copie dupa actul de identitate si dupa bonul fiscal înscris în campanie si declarat câstigator, si de asemenea trebuie sa indice un cont bancar valid pentru livrarea premiului.

Organizatorul campaniei nu îsi asuma raspunderea pentru numerele de telefon invalide înscrise în campanie prin WEB sau prin Posta.

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker, sau la telefon 0248/507005.

În cazul în care exista situatia în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. În vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve în ordinea în care au fost extrase în cadrul tragerii la sorti. Anuntarea telefonica se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

 

Validarea câstigatorilor

 

·        Premiile saptamânale

Daca s-au înscris prin SMS sau WEB, în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii, câstigatorii trebuie sa trimita o copie a bonului fiscal care a fost extras câstigator, la una dintre adresele comunicate de catre reprezentantul Organizatorului:

 

·        prin fax la numarul indicat de organizator în momentul contactarii câstigatorilor. Faxul trebuie sa contina copia bonului/bonurilor fiscal/e, numele Campaniei, numele, prenumele, adresa participantului si numarul de telefon, scrise pe bon de catre participant precum si contul IBAN si Banca pentru livrarea premiului.

·        prin e-mail, la adresa indicata de organizator în momentul contactarii câstigatorilor.  Copia bonului fiscal trebuie scanata în format .jpg sau .pdf si atasata, subiectul e-mailului trebuie sa fie numele Campaniei, iar în corpul e-mailului trebuie scrise datele personale ale câstigatorului (numele, prenumele, adresa completa, numarul de telefon si numele Campaniei) precum si contul IBAN si Banca pentru livrarea premiului.

 

Daca în termen de 10 zile lucratoare de la data anuntarii, câstigatorii extrasi, care din orice motiv nu trimit documentele de validare în conditiile descrise de Regulament vor fi invalidati si se va apela la rezerve, în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi.

Bonurile fiscale trimise de participanti trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie, data înscrisa pe bonul fiscal sa fie anterioara datei inscrierii acelui bon in Campanie, numarul bonului fiscal trebuie sa corespunda cu numarul bonului înscris în Campanie si care a fost extras câstigator.

 

Pentru participantii care s-au înscris trimitând dovezile la adresa CP 205 OP 4, BUCURESTI si au fost extrasi câstigatori, acestia trebuie sa trimita numai datele personale (nume, prenume, adresa completa) împreuna cu codul IBAN si Banca pentru livarea premiului.

Acelasi bon fiscal nu poate fi înscris decât o singura data în cadrul campaniei promotionale, indiferent de modalitatea de înscriere. Organizatorul va avea dreptul sa solicite câstigatorilor, pe lânga bonul extras câstigator, si alte bonuri trimise de acelasi câstigator. Daca se dovedeste ca un participant a înscris în campanie acelasi bon fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat si va pierde dreptul asupra premiului câstigat si de participare în continuare la campania promotionala.

 

·        Marele premiu

În termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii, câstigatorii trebuie sa trimita o copie a bonului fiscal/ bonurilor fiscale cu care s-a înscris în Campanie si o copie a actului de identitate necesara pentru plata impozitului, de catre Organizator, pentru premiul câstigat, la una dintre adresele comunicate de catre reprezentantul Organizatorului:

 

·        prin fax la numarul indicat de organizator in momentul contactarii castigatorilor. Faxul trebuie sa contina copia bonului/bonurilor fiscal/e, numele Campaniei, numele, prenumele, adresa participantului si numarul de telefon, scrise pe bon de catre participant precum si contul IBAN si Banca pentru livrarea premiului.

·        prin e-mail, la adresa indicata de organizator in momentul contactarii castigatorilor.  Copia bonului fiscal trebuie scanata în format .jpg sau .pdf si atasata, subiectul e-mailului trebuie sa fie numele Campaniei, iar în corpul e-mailului trebuie scrise datele personale ale câstigatorului (nume, prenume adresa completa, numarul de telefon si numele Campaniei) precum si contul IBAN si Banca pentru livrarea premiului.

Daca în termen de 10 zile lucratoare de data anuntarii, câstigatorii extrasi, care din orice motiv nu trimit documentele de validare în conditiile descrise de Regulament vor fi invalidati si se va apela la rezerve, în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi.

De asemenea, în termen de 20 zile lucratoare de la data validarii câstigatorul trebuie sa comunice contul în care doreste sa îi fie transferati banii câstigati. Organizatorul nu este responsabil si nu va fi considerat raspunzator pentru informatiile incomplete ale contului declarate de catre câstigator.  Daca persoana câstigatoare nu comunica în termenul stabilit, numarul contului bancar în care doreste sa ii se vireze banii câstigati, acesta va fi invalidat si se va apela la urmatoarea rezerva.

 

Daca si dupa epuizarea rezervelor premiile nu se valideaza, acestea nu se vor mai acorda si vor ramâne în posesia organizatorului.

 

Bonurile fiscale trimise de participanti trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie, data înscrisa pe bonul fiscal sa fie anterioara datei înscrierii acelui bon în Campanie, numarul bonului fiscal trebuie sa corespunda cu numarul bonului înscris în Campanie si care a fost extras câstigator.

 

Acordarea premiilor

 

·        Premiile oferite primilor 500 de participanti înscrisi

Premiile constând în Sort personalizat Dr. Oetker vor fi trimise prin Posta la adresa declarata de câstigator în momentul anuntarii sau pe plicul trimis, în termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii. Din momentul expedierii premiului catre câstigator, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de acesta.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru furnizarea unor adrese gresite sau incomplete din partea câstigatorului. În cazul în care premiul întors retur este nerevendicat acesta va ramane în posesia Organizatorului.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei campanii va remedia orice defect în termenii si conditiile stipulate în certificatele de garantie.

 

·        Premiile saptamânale si premiul cel mare

Premiile saptamânale si Marele premiu se vor acorda prin virament bancar în contul persoanei câstigatoare. Organizatorul se obliga, ca în termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii datelor necesare efectuarii transferului sa vireze in contul câstigatorului suma în LEI corespunzatoare premiului câstigat. Organizatorul nu este responsabil si nu va fi considerat raspunzator pentru informatiile incomplete ale contului declarate de catre câstigator.

Efectuarea transferului de catre Organizator, dovedita prin actele de transfer, se va considera acordarea de drept a premiului. Din momentul efectuarii transferului si a primirii banilor, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de câstigator.

 

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

·        pierderile sau întârzierile plicurilor trimise la casuta postala a Campaniei, generate de întârzieri sau pierderi ale Postei Române, independente de vointa Organizatorului;

·        expedierea plicurilor la alta adresa postala decât cea indicata de Organizator în Regulamentul Oficial;

·        lipsa stampilei cu data postei sau prezenta unei stampile ilizibile de pe plicurile sosite la cutia postala;

·        plicurile care nu contin minim 2 ambalaje diferite ale produselor participante la campanie sau care nu contin datele personale ale participantului (nume, prenume, adresa completa)

·        plicurile care nu contin un numar de telefon valid pentru a putea contacta participantul;

·        pierderile, întârzierile sau întreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS,  generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·        situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie;

·        situatiile in care participantii care se inscriu pe pagina web nu ofera un numar de telefon valid si astfel acestia nu mai pot fi contactati ulterior

·        situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi nr. de bon fiscal; în acest caz va fi validat câstigator acel participant care face dovada bonului fiscal în original /copie continând unul sau mai multe produse participante cumparate ;

·        eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei;

·        Pierderile sau intârzierile înscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

·        Formularele de înscriere incomplete, inexacte sau incorecte;

·        Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se înscrie în Campanie.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat câstigarea de premii sau aceeasi persoana s-a înscris folosind adrese de email sau de telefon diferite, vor rezulta în  descalificarea respectivului consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 11. BONURI FISCALE/ TALOANE/AMBALAJE  NECORESPUNZATOARE

 

Bonurile fiscale/ambalajele care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru bonurile fiscale/ ambalajelor necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, incomplete sau completate gresit, cu scris ilizibil), sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/ambalaje care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

 

 

SECTIUNEA 12. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

 

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau legal sau al oricarei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta.

 

 

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

S.C. Dr. Oetker RO S.R.L prelucreaza date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 2298/2005 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate prin intermediului talonului de participare devin proprietatea Organizatorului, împreuna cu toate informatiile pe care le contin. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc în acest sens. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Numele si prenumele câstigatorului precum si premiile câstigate în cadrul campaniei vor fi publicate pe site-urile www.infopromotii.ro, www.promoinfo.ro, www.oetker.ro.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România.

 

 

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l retina si sa-l achite conform legislatiei aplicabile.

 

 

SECTIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

 

SECTIUNEA 16. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România, în termen de maxim 4 (patru) saptamâni de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestatie.

 

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la S.C. PROPAGANDA CONSULTS.R.L., Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, nr.15, pentru Campania Dr. Oetker sau la S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges sau pe site-urile www.infopromotii.ro, www.promoinfo.ro, www.oetker.ro. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari. 


Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 5 exemplare originale la data autentificarii de catre Notarul Public.

Nu avem elemente multimedia.
Erzsebet (Zalau) in 24 august 2009, 12:43
Ma bucur pt. aceasta promotie,folosesc acest produs de mult timp este foarte bun la muraturi,inclusiv la conopida, de atunci nu mai am probleme iarna , cand deschid cate un borcan ...intre timp mai sper si la un castig....SALUT CU DRAG ORGANIZATORII ACESTEI PROMOTII.
() in 25 august 2009, 16:58
Inscrierile on-line nu functioneaza! Va rog, remediati problema!
() in 26 august 2009, 09:36
este o promotie super serioasa cu oameni pe masura , invitati'va toti prietenii sa participe
Chiriuc (bucuresti) in 04 septembrie 2009, 10:06
As vrea sa stiu daca se mai pastreaza si in aceasta etapa metoda anuntarii castigatorilor prin sms,folosita la etapa gelfix in cazul in care potentialii castigatori nu raspundeau la tel sau il aveau inchis.Multumesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 04 septembrie 2009, 15:16
Draga Chiriuc, prevederile regulamentului sunt aceleasi ca si pentru etapa "Gelfix". Asadar si metoda de anuntare prin SMS. Spor la premii!
Luiza (Caracal) in 09 septembrie 2009, 17:28
Tocmai am vazut in lista castigatorilor ca sotul meu,Stan Marian din Caracal,a castigat un sort. apare ca fiind validat dar nu am primit nici macar sms ul de anuntare ca am castigat sortul. nu ar trebui sa l fi primit deja? Apoi ar trebui sa trimitem copie de pe bonul cu care am cumparat produsele,nu? ce se intampla? as vreaun raspuns,Luiza Stan
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 septembrie 2009, 20:45
Draga Luiza, am transmis organizatorilor intrebarea ta si speram sa primim in curand un raspuns pentru tine. Spor la premii tie si sotului tau!
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 septembrie 2009, 15:26
Am primit raspunsul organizatorilor pentru Luiza:

"SMS primesc doar persoanele care s-au inscris prin telefon si ale caror date de identificare nu le avem (nume, adresa, etc) tocmai pt a obtine aceste date. Persoanele care s-au inscris pe pagina de web a Dr. Oetker sau prin posta, ne-au furnizat toate datele si astfel sunt anuntate prin afisarea numelui pe siteul www.oetker.ro sau www.infopromotii.ro. Aceasta este modalitatea clasica si publica de anuntare a 500 de castigatori.

Sotul doamnei s-a inscris atat prin sms cat si pe pagina noastra de web. Astfel ca avem datele de pe pagina de web si incepand de saptamana viitoare expediem sorturile catre primii participanti ai promotiei. Mult succes in continuare!"
gabriela (giurgiu) in 10 septembrie 2009, 17:55
Buna ziua!Ma numesc Daia Gabriela,am castigat 1 sort Dr. Oetker,sunt din giurgiu loc giurgiu,in lista castigatorilor apare judetul mehedinti loc giurgiu.Rog a fi anuntati organizatorii.Va multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 septembrie 2009, 20:40
Salut, Gabriela! I-am anuntat pe organizatori.
Moderator 1 (Infopromotii) in 11 septembrie 2009, 14:15
Draga Gabriela, ai dreptate; am modificat in lista castigatorilor. Organizatorii ne-au transmis ca datorita volumului foarte mare de informatii care trebuie prelucrate, uneori se mai strecoara erori si iti multumesc pentru sesizare. Iti multumim si noi.
Spor la premii in continuare!
marius (oradea) in 11 septembrie 2009, 15:14
Buna, am achizitionat produse participante Pikant fix Dulce-acrisor de la magazinul MASTER al complexului cu acelasi nume, pe bonul de casa ( model ingust ) produsul e trecut ( din max. 12 caractere se pare ) ca DR OETKER PI .Va rog intrebati organizatorii daca accepta, in caz de cistig, pt. validare aceasta denumire, asta ca sa nu mai pomenesc de diverse ABC-uri din apropierea locuintei la care orice produs cumparat ( si comercializeaza si produse OETKER )figureaza pe bon ( acelasi model de casa de marcat ca la MASTER ) ca ALIMENTE . Va multumesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 11 septembrie 2009, 16:09
Salut, Marius! Am transmis intrebarile tale organizatorilor promotiei si speram sa primim in scurt timp un raspuns pentru tine. Spor la premii!
gabriela (giurgiu) in 12 septembrie 2009, 17:35
Multumesc Moderator 1
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 septembrie 2009, 11:31
Salutare tuturor!
Am primit raspunsul organizatorilor pentru Marius:

"Daca pe bon nu scrie clar denumirea produsului/ produselor achizitionate, verificam bonul impreuna cu magazinul care l-a emis".
Chiriuc (bucuresti) in 22 septembrie 2009, 22:17
Buna seara.Cred ca s-a blocat iarasi nr la care poti sa trimiti sms. Dintr-o greseala, am inregistrat acelasi cod de 2 ori si de 2 ori mi l-a primit.Din cate stiam eu, in cazul unui cod deja trimis, mesajul era ceva de genul,,ati inreg,deja acest cod´´.Am vrut sa verific si pe internet si s-a intamplat acelasi lucru:am inreg. de vreo 5 ori acelasi cod si de fiecare data mi-a dqt reply cu ,,felicitari, esti inscris la promotia oetker...´´.
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 septembrie 2009, 12:09
Draga Chiriuc, i-am anuntat pe organizatori despre mesajul tau si speram sa primim cat de curand un raspuns pentru tine. Spor la premii!
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 septembrie 2009, 18:26
Draga Chiriuc, organizatorii iti multumesc foarte mult pentru sesizare si cerceteaza amanuntit problema, pentru a o remedia in cel mai scurt timp.
Erzsebet (Zalau) in 23 septembrie 2009, 21:50
Aseara si eu am verificat afirmatia lui CHIRIUC,sa stiti ca a avut perfecta dreptate,am retrimis un bon atat pentru mine cat si fiului meu ,si am reusit fara probleme.Nici prin cap nu mi-a trecut sa incerc sa trec un bon de 2 ori,dar curiozitatea ma indemnat,si eu va rog sa remediati aceasta problema.
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 septembrie 2009, 10:15
Draga Erzsebet, problema a fost remediata. Iti multumim pentru sesizare.
Ecaterina-Catalina (Mangalia) in 29 septembrie 2009, 09:27
buna ziua!am si eu o problema,nu mai gasesc pikant fix iute se gasesre numai dulce acrisor.pot cumpara doua produse dulce acrisor pe acelasi bon? (unde are iute nu are dulce acrisor si unde are dulce acrisor nu are iute)ce pot face in acest caz?
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 septembrie 2009, 11:16
Draga Ecaterina-Catalina, regulamentul promotiei nu prevede ca acele doua produse sa fie diferite. Daca achizitionezi doua produse pikant fix dulce-acrisor pe acelasi bon de casa, te poti inscrie in promotie, iar bonul de casa va fi valid (nu uita sa-l pastrezi).
emil-ioan (iasi) in 02 octombrie 2009, 13:15
Buna! Sunt Mihaela Butnaru din Iasi, sunt una dintre castigatorii sorturilor de la Dr. Oetker, dar nu am primit nici un e-mail pentru a-mi trimite datele. De ce?
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 octombrie 2009, 16:30
Salut, Mihaela!
Trebuia sa primesti un SMS din partea organizatorilor, nu un e-mail. Iata ce prevede regulamentul:

"Câstigatorilor premiilor constând în Sort personalizat Dr. Oetker li se va trimite prin SMS un mesaj text prin care vor fi informati asupra faptului ca au câstigat premiul si ca trebuie sa trimita informatiile necesare validarii catre un reprezentant al Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii mesajului SMS câstigator. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat si modalitatea de a intra în posesia premiului.
Câstigatorii care nu au trimis documentele solicitate în termen de 10 zile, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii mesajului câstigator, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker."

Te invitam sa ne scrii un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului si sa ne spui numele promotiei, datele tale personale si metoda prin care te-ai inscris in promotie si premiul castigat, iar noi ii vom ruga pe organizatori sa verifice care este situatia premiului tau.
Luiza (Caracal) in 08 octombrie 2009, 08:15
Buna ziua! Aceeasi problema o avem si noi. Sotul meu, Stan Marian s-a inscris la acest concurs dar nu am primit sms nici mail de instiintare ca am castigat si ca trebuie sa trimitem copia bonului pt validare. Ce se intampla cu sortul nostru? In alta ordine de idei, noi nu avem semnal la telefon pt ca lucram la tara si seara dupa ora 6 ajungem la oras unde avem semnal si putem fi contactati. In cazul unui castig ar trebui trimis sms sau mail de instiintare pt ca persoana sa stie si sa va trimita documentele. Cu respect, daca se poate tine cont de rugamintea mea... Va multumesc, Luiza
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 octombrie 2009, 14:01
Buna ziua, dragii nostri!
Am primit raspunsurile organizatorilor:
- Pentru Mihaela Butnaru din Iasi - premiul tau a fost validat si urmeaza sa-ti primesti sortul, care a fost deja expediat.
- Pentru Luiza din Caracal - numai participantii inscrisi prin telefon primesc mesaj SMS. Sotul tau se afla pe lista castigatorilor si pana la finele saptamanii in curs va fi expediat si premiul lui, asa ca saptamana viitoare poti intreba la posta.

Mesaj pentru toti castigatorii: in aceasta saptamana se va finaliza expedierea primelor 430 de sorturi. Pana in acest moment, au fost validati 495 de castigatori pentru premiile instant, iar lista de pe Infopromotii tocmai a fost actualizata.
Spor la premii tuturor!
() in 09 octombrie 2009, 22:26
Buna! Am primit sortul,e f.misto,sper sa mai se dea la alte concursuri Dr.Oetker si alte produse pt bucatarie,nu doar sorturi,eventual participantii sa aiba posibilitatea de a-si alege produsul:ex.manusa,forme copt,forme pt ornat,ustensile gatit,fata de masa.
gabriela (giurgiu) in 12 octombrie 2009, 11:15
Ana, ai dreptate, in bucatarie sunt necesare toate lucrurile pe care tu le-ai enumerat. Sper ca se va tine cont si de dorintele participantilor.
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 octombrie 2009, 15:01
Pentru Ana si Gabriela:
Am transmis organizatorilor sugestiile voastre. Parerile voastre ii intereseaza intotdeauna foarte mult.
Spor la premii in continuare!
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 octombrie 2009, 17:59
Am primit precizari din partea organizatorilor pentru Ana si Gabriela:
"Promotiile si premiile Dr. Oetker au tematica: la aditivii de patiserie (zahar vanilat, praf de copt, etc.) unde este nevoie de cantarit, masurat, copt, etc., premiile oferite pana acum variaza de la sorturi, tavi de copt, fete de masa, minutare pana la cantare de bucatarie (categoria premiilor mici); la conservanti, premiile sunt incadrate pentru aceasta categorie: borcane de muraturi, sorturi, carucioare pentru piata, servicii de dulceata, etc.
In curand, Dr. Oetker va demara o promotie noua pentru aditivi, cu premii foarte tentante si care cuprind si tavi de prajituri, etc.".
gabriela (giurgiu) in 12 octombrie 2009, 18:41
Ar fi bine sa fie urmatoarea promotie tot cu premii garantate ca asa castigam si noi.
Ecaterina-Catalina (Mangalia) in 19 octombrie 2009, 11:21
buna ziua!am trimis aseara un sms,dar nu am primit nici un mesaj inapoi.as vrea sa stiu daca sunt inregistrata.am primit sortul e ff misto....
() in 31 octombrie 2009, 14:22
incerc sa inscriu in promotie codurile de la bonurile de Pikant fix astazi 31.10.2009 nu merge - incepind de dimineata - nici de pe Internet - server error - nici de pe mobil nu primesc nici un raspuns la mesaje ; pai nu este zi de inscriere si astazi pina la ora 24 ? are rost sa mai incerc se poate remedia ? multumesc
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Dr. Oetker - "Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!" (Etapa Pikant fix)"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Dr. Oetker - "Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!" (Etapa Pikant fix)

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media