CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Dr. Oetker - "Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!" (Etapa Gelfix)

Promotie Concurs cu premii Dr. Oetker dulceturi si muraturi

Marele premiu: 1 x 10.000 lei. Premii saptamanale: 10 x 1.000 lei (cate unul pe saptamana). Premii garantate pentru primii 500 de participanti: 500 x sort de bucatarie Dr. Oetker.

Cumpara cel putin 2 produse Dr. Oetker Gelfix Clasic 1:1, Gelfix Extra 2:1, Zahar Gelifiant Extra 2:1 sau Gelifiant cu fructoza Dietetic pe un singur bon de casa si trimite numarul bonului prin SMS la 1823 sau inscrie-l pe www.oetker.ro sau trimite cele 2 ambalaje impreuna cu bonul fiscal si datele tale personale (nume, prenume, adresa completa, numar de telefon) prin posta la CP 205 OP4, Bucuresti. La inscrierea prin SMS sau Internet, pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 25 mai - 31 iulie 2009

Promotie expirata
65 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al campaniei promotionale Dr. Oetker

“Pastreaza traditia dulceturilor tale si muraturilor tale!”

 

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 25.05.2009 – 31.10.2009

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!” este organizata de S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J03/1843/1993, CUI 4227295, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2298/2005 (denumita în continuare “Organizator” sau “S.C. Dr. Oetker RO S.R.L.”).

Campania promotionala se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. PROPAGANDA CONSULT S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, nr.15, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/5205/2002, CUI RO14713128, denumita în continuare “Agentia”.

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.oetker.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului Dr. Oetker RO SRL; str. Albesti - 50, Curtea de Arges, România.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta desfasurarea Campaniei, cu conditia înstiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.oetker.ro.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!” este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!” este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României, în locatiile care comercializeaza produsele participante la campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promotionala se desfasoara în doua etape: ETAPA 1 pentru gama Gelfix: 25.05.2009 – 31.07.2009 si ETAPA 2 pentru gama Pikant fix : 24.08.2009 – 31.10.2009.

Participarea la campanie dupa data de 31.10.2009 ora 23:59:59 sau înainte de 25.05.2009 ora 00:00:00 sau în perioada 01.08.2009 ora 00:00:00 – 23.08.2009 ora 23:59:59 nu se va lua în considerare.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta în România, cu vârsta de cel putin 18 ani, împliniti pâna la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala „Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!”  persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) ce detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul campaniei.

Regulamentul este disponibil pe site-ul promotiei www.oetker.ro sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la adresa organizatorului: Dr. Oetker RO SRL; str. Albesti - 50, Curtea de Arges, România.

 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele Dr. Oetker participante la prezenta Campanie sunt :

 

 ETAPA 1:


Produs
Gelfix Clasic1:1
Gelfix Extra 2:1
Zahar Gelifiant Extra 2:1
Gelifiant cu fructoza Dietetic

 

ETAPA 2:


Produs
Pikant fix dulce-acrisor
Pikant fix iute

 

Alte produse comercializate de Organizator nu participa în campanie.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

 

-         Sa achizitioneze în perioada campaniei, 25.05.2009 – 31.10.2009, cel putin 2 (doua) produse Dr. Oetker (pe acelasi bon fiscal) participante la prezenta Campanie – produsele corespunzatoare perioadei în care se face înscrierea în campanie dupa cum urmeaza:

 

ETAPA 1 pentru gama Gelfix: 25.05.2009 – 31.07.2009:

 

Produs
Gelfix Clasic1:1
Gelfix Extra 2:1
Zahar Gelifiant Extra 2:1
Gelifiant cu fructoza Dietetic

 

ETAPA 2 pentru gama Pikant fix : 24.08.2009 – 31.10.2009:


Produs
Pikant fix dulce-acrisor
Pikant fix iute

 

 -         Sa se înscrie în campanie prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

o       Prin SMS la 1823 (numar cu tarif normal valabil în retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote) - sa trimita numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea celor minim 2 (doua) produse Dr. Oetker Participante la Campanie; Bonul fiscal trebuie sa fie emis în perioada 01.05.2009 – 31.10.2009;

o       Pe Internet la adresa www.oetker.ro - sa introduca numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea celor 2 (doua) produse din gamele Gelfix sau Pikant fix de la Dr. Oetker Participante la Campanie, alaturi de datele personale (respectiv: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa postala, localitate, judet, data nasterii si numar de telefon mobil);

o       Prin Posta la adresa CP 205 OP 4, BUCURESTI -  sa trimita minim 2 (doua) ambalaje ale produselor din gamele Gelfix sau Pikant fix de la Dr. Oetker Participante la Campanie sau bonul fiscal care atesta achizitionarea celor minim 2 (doua) produse Participante la Campanie, alaturi de datele personale: nume, prenume, adresa completa (strada, nr, bloc, scara, apartament, localitate, judet) si numar de telefon pentru a putea fi contactati. Un participant poate trimite mai multe plicuri, fiecare continând conform regulamentului câte doua ambalaje de produse sau bonul fiscal corespunzator achizitionarii produselor.

 

Primii 500 de participanti înscrisi în campanie vor primi garantat un sort personalizat Dr. Oetker.

 

Participantii care s-au înscris în campanie cu numarul de bon fiscal prin SMS sau Internet trebuie sa pastreze bonul fiscal cu care s-au înscris, pentru a face dovada pentru validare, în cazul unui câstig. Participantii care trimit prin posta bonul fiscal sau cele doua ambalaje solicitate sunt considerati valizi în cazul în care sunt declarati câstigatori ai unor premii.

O persoana fizica (definita de acelasi nume, prenume, adresa si numar de telefon) poate câstiga, în cadrul prezentei campanii, un singur premiu din categoria de premii oferite garantat pentru primii 500 de participantii si un singur premiu acordate prin tragere la sorti, cu conditia sa respecte mecanismul campaniei.

 

Acelasi bon fiscal nu poate fi înscris decât o singura data în cadrul campaniei promotionale, indiferent de modalitatea de înscriere. Organizatorul va avea dreptul sa solicite câstigatorilor, pe lânga bonul extras câstigator, si alte bonuri trimise de acelasi câstigator. Daca se dovedeste ca un participant a înscris în campanie acelasi bon fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat si va pierde dreptul asupra premiului câstigat si de participare în continuare la campania promotionala.

 

Participantii prin SMS vor plati, pentru fiecare SMS trimis, tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila. Participantii prin SMS vor primi un mesaj SMS de raspuns dupa înscriere care va confirma înscrierea corecta în campaniei sau care va indica daca înscrierea în campanie nu este corecta.

 

Participantii care se înscriu în campanie prin Internet vor primi automat mesajul de confirmare a înscrierii în campanie.

 

Participantii care s-au înscris în campanie prin SMS vor primi un mesaj SMS de raspuns dupa cum urmeaza:

 

·        Daca mesajul lor de înscriere în campanie a fost trimis înainte de data de 25.05.2009, mesajul SMS de raspuns va fi:

“Campania Pastreaza traditia dulceturilor tale începe pe 25.05.2009. Pentru a te înscrie trimite bonul pentru cele 2 produse Gelfix incepand cu aceasta data.”

 

·        Daca mesajul de înscriere în campanie a fost trimis în perioada 25.05.2009 – 31.07.2009 mesajul SMS de raspuns va fi:

“Felicitari! Ai intrat în campania promotionala pentru gama Gelfix cu 10 premii saptamânale si marele premiu de 10.000 RON.Pastreaza bonul pentru validare.”

 

·        Daca mesajul a mai fost înscris în campanie dupa acelasi numar de telefon si cu acelasi nr de bon, mesajul SMS de raspuns va fi:

“Ai înregistrat deja în campanie acest bon. Te poti înscrie cu un alt bon fiscal’’

 

·        Daca mesajul a fost înscris în campanie in perioada 01.08.2009 – 23.08.2009 participantul va primi un mesaj de raspuns SMS dupa cum urmeaza:

“Etapa Gelfix a campaniei Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale! s-a terminat. Revino din 24.08.2009 pentru etapa Pikant fix.”

  

·        Daca mesajul de înscriere în campanie a fost trimis în perioada 24.08.2009 – 31.10.2009 mesajul SMS de raspuns va fi:

“Felicitari! Ai intrat în campania promotionala pentru gama Pikant fix cu 10 premii saptamânale si marele premiu de 10.000 LEI.Pastreaza bonul pentru validare.”

 

·        Daca mesajul de înscriere în campanie a fost trimis dupa data de 31.10.2009 mesajul SMS de raspuns va fi:

“Campania Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale! s-a terminat. Va asteptam la urmatoarele campanii Dr. Oetker”

 

Participantii care se înscriu în campanie prin Internet vor primi automat aceleasi mesaje de confirmare a înscrierii în campanie.

 

Toti participantii în campanie vor intra în tragerile la sorti indiferent de modalitatea de înscriere în campanie.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii promotionale sunt afisate în tabelul urmator:

 

Tip premiu Numar premii Valoare unitara premiu
(LEI cu TVA)
Valoare totala premii
(LEI cu TVA)
Premii acordate prin tragere la sorti – la sfârsitul fiecarei etape a campaniei
Premiu în bani 10.000 LEI 2 10.000 20.000
Premii acordate prin tragere la sorti – saptamanal
Premiu în bani 1.000 LEI 20 1.000 20.000
Premii acordate garantat – 500 buc pentru fiecare etapa a campaniei
Sort personalizat Dr. Oetker 1000     14,87  14.870
 TOTAL
1022    54.870


Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 54.870 LEI (plus TVA), incluzând impozitul pe premii suportat de catre Organizator.

 

Descrierea premiilor:

 

1000 x Sort personalizat Dr. Oetker, câte 500 pentru fiecare etapa a campaniei

20 X Premiu saptamânal în bani 1.000 LEI, câte un premiu pe saptamâna

2 x Premiu mare constând în bani 10.000 LEI, câte unul pentru fiecare etapa a campaniei

 

În cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor constând în Sort personalizat Dr. Oetker  sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

 

 

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

Datele tragerilor la sorti sunt urmatoarele:

Pentru ETAPA 1 a campaniei, respective 25.05.2009 – 31.07.2009:

 

·        Tragerea la sorti nr. 1 : 02.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 25.05.2009 ora 00.00.00 – 31.05.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 2 : 09.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 01.06.2009 ora 00.00:00 – 07.06.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 3 : 16.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 08.06.2009 ora 00.00:00 – 14.06.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 4 : 23.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 15.06.2009 ora 00.00:00 – 21.06.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 5 : 30.06.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 22.06.2009 ora 00.00:00 – 28.06.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 6 : 07.07.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 29.06.2009 ora 00.00:00 – 05.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 7 : 14.07.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 06.07.2009 ora 00.00:00 – 12.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit. 

·        Tragerea la sorti nr. 8 : 21.07.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 13.07.2009 ora 00.00:00 – 19.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 9 : 28.07.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 20.07.2009 ora 00.00:00 – 26.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 10 : 04.08.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 27.07.2009 ora 00.00:00 – 31.07.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit si un câstigator al unui premiu mare constând în 10.000 LEI precum si 2 rezerve pentru premiul mare. La extragerea pentru marele premiu vor fi luate în considerare intrarile (facute prin SMS, Web, Posta) din perioada 25.05.2009 ora 00.00:00 - 31.07.2009 ora 23.59:59.

 

Pentru ETAPA 2 a campaniei, respective 24.08.2009 – 31.10.2009:

 

·        Tragerea la sorti nr. 1 : 01.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 24.08.2009 ora 00.00.00 – 30.08.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 2 : 08.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 31.08.2009 ora 00.00:00 – 06.09.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 3 : 15.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 07.09.2009 ora 00.00:00 – 13.09.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 4 : 22.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 14.09.2009 ora 00.00:00 – 20.09.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 5 : 29.09.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 21.09.2009 ora 00.00:00 – 27.09.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 6 : 06.10.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 28.09.2009 ora 00.00:00 – 04.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 7 : 13.10.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 05.10.2009 ora 00.00:00 – 11.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 8 : 20.10.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 12.10.2009 ora 00.00:00 – 18.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 9 : 27.10.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 19.10.2009 ora 00.00:00 – 25.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul oferit.

·        Tragerea la sorti nr. 10 : 03.11.2009, pentru toate intrarile (indiferent de modalitatea de înscriere) din perioada 26.10.2009 ora 00.00:00 – 31.10.2009 ora 23.59:59. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage: 1 câstigator al premiului  saptamânal si câte 2 rezerve pentru premiul  saptamânal oferit si un câstigator al unui premiu mare constând în 10.000 LEI precum si 2 rezerve pentru premiul mare. La extragerea pentru marele premiu vor fi luate în considerare intrarile (facute prin SMS, Web, Posta) din perioada 24.08.2009 ora 00.00:00 - 31.10.2009 ora 23.59:59.

 

Doar participantii care îndeplinesc conditiile de participare specificate la Sectiunea 4 a Regulamentului si care îndeplinesc toate conditiile stipulate în regulament, au dreptul de a intra în tragerile la sorti.

Se va apela la rezerve în cazul în care câstigatorul este invalidat din cauza nerespectarii a cel putin una dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii lor.

Tragerile la sorti vor fi electronice, prin folosirea unui program cu distributie aleatoare si vor avea loc la sediul S.C. PROPAGANDA CONSULT S.R.L., Sector 1, Str. Constantin Aricescu, nr.15, Bucuresti, în prezenta unui avocat si a unei comisii. Tragerile la sorti sunt evenimente publice. La cerere, orice persoana poate participa la oricare dintre aceste evenimente. Cererea va fi facuta în scris, pe adresa S.C. PROPAGANDA CONSULT S.R.L., Sector 1, Str. Constantin Aricescu, nr.15, Bucuresti, România, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

Lista câstigatorilor va fi afisata în termen de 2 zile de la data tragerii la sorti, pe site-urile www.oetker.ro, www.infopromotii.ro si www.promoinfo.ro.

Pentru înscrierile prin SMS si internet, data înscrierii va fi inregistrata de aplicatiile software de gestiune a înregistrarilor. Pentru înscrierile facute prin posta, va fi luata în considerare data de sosire marcata de Posta Româna pe plicurile participante.

 

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

 

Anuntarea câstigatorilor

 

·        Premiile oferite primilor 500 de participanti înscrisi

Câstigatorilor premiilor constând în Sort personalizat Dr. Oetker li se va trimite prin SMS un mesaj text prin care vor fi informati asupra faptului ca au câstigat premiul si ca trebuie sa trimita informatiile necesare validarii catre un reprezentant al Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii mesajului SMS câstigator. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat si modalitatea de a intra în posesia premiului.

Câstigatorii care nu au trimis documentele solicitate în termen de 10 zile, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii mesajului câstigator, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker.

În cazul în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. În vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la urmatorii înscrisi în campanie în ordinea în care au fost înscrisi în baza de date, pâna la acoperirea numarului de 500 de câstigatori. Anuntarea câstigatorilor prin mesaj SMS se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

 

·        Premiile saptamânale constând în 1.000 LEI

Câstigatorii premiilor constând în 1.000 LEI, vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat în momentul înscrierii în campanie, în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat, procedura de validare a premiului si modalitatea de a intra în posesia premiului. Câstigatorii trebuie sa trimita documentele necesare validarii: copie dupa actul de identitate si dupa bonul fiscal înscris în campanie si declarat câstigator, si de asemenea trebuie sa indice un cont bancar valid pentru livrarea premiului.

Organizatorul campaniei nu îsi asuma raspunderea pentru numerele de telefon invalide înscrise în campanie prin WEB sau prin Posta.

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker, sau la telefon 0248/507.005

În cazul în care exista situatia în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. În vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve în ordinea în care au fost extrase în cadrul tragerii la sorti. Anuntarea telefonica se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

 

·        Marele premiu

Câstigatorul marelui premiu de 10.000 LEI va fi contactat telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat în momentul înscrierii în campanie, în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat, procedura de validare a premiului si modalitatea de a intra în posesia premiului. Câstigatorii trebuie sa trimita documentele necesare validarii: copie dupa actul de identitate si dupa bonul fiscal înscris în campanie si declarat câstigator, si de asemenea trebuie sa indice un cont bancar valid pentru livrarea premiului.

Organizatorul campaniei nu îsi asuma raspunderea pentru numerele de telefon invalide înscrise în campanie prin WEB sau prin Posta.

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, pentru Campania Dr. Oetker, sau la telefon 0248/507005.

În cazul în care exista situatia în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. În vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve în ordinea în care au fost extrase în cadrul tragerii la sorti. Anuntarea telefonica se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

 

Validarea câstigatorilor

 

·        Premiile saptamânale

Daca s-au înscris prin SMS sau WEB, în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii, câstigatorii trebuie sa trimita o copie a bonului fiscal care a fost extras câstigator, la una dintre adresele comunicate de catre reprezentantul Organizatorului:

 

·        prin fax la numarul indicat de organizator în momentul contactarii câstigatorilor. Faxul trebuie sa contina copia bonului/bonurilor fiscal/e, numele Campaniei, numele, prenumele, adresa participantului si numarul de telefon, scrise pe bon de catre participant precum si contul IBAN si Banca pentru livrarea premiului.

·        prin e-mail, la adresa indicata de organizator în momentul contactarii câstigatorilor.  Copia bonului fiscal trebuie scanata în format .jpg sau .pdf si atasata, subiectul e-mailului trebuie sa fie numele Campaniei, iar în corpul e-mailului trebuie scrise datele personale ale câstigatorului (numele, prenumele, adresa completa, numarul de telefon si numele Campaniei) precum si contul IBAN si Banca pentru livrarea premiului.

 

Daca în termen de 10 zile lucratoare de la data anuntarii, câstigatorii extrasi, care din orice motiv nu trimit documentele de validare în conditiile descrise de Regulament vor fi invalidati si se va apela la rezerve, în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi.

Bonurile fiscale trimise de participanti trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie, data înscrisa pe bonul fiscal sa fie anterioara datei inscrierii acelui bon in Campanie, numarul bonului fiscal trebuie sa corespunda cu numarul bonului înscris în Campanie si care a fost extras câstigator.

 

Pentru participantii care s-au înscris trimitând dovezile la adresa CP 205 OP 4, BUCURESTI si au fost extrasi câstigatori, acestia trebuie sa trimita numai datele personale (nume, prenume, adresa completa) împreuna cu codul IBAN si Banca pentru livarea premiului.

Acelasi bon fiscal nu poate fi înscris decât o singura data în cadrul campaniei promotionale, indiferent de modalitatea de înscriere. Organizatorul va avea dreptul sa solicite câstigatorilor, pe lânga bonul extras câstigator, si alte bonuri trimise de acelasi câstigator. Daca se dovedeste ca un participant a înscris în campanie acelasi bon fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat si va pierde dreptul asupra premiului câstigat si de participare în continuare la campania promotionala.

 

·        Marele premiu

În termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii, câstigatorii trebuie sa trimita o copie a bonului fiscal/ bonurilor fiscale cu care s-a înscris în Campanie si o copie a actului de identitate necesara pentru plata impozitului, de catre Organizator, pentru premiul câstigat, la una dintre adresele comunicate de catre reprezentantul Organizatorului:

 

·        prin fax la numarul indicat de organizator in momentul contactarii castigatorilor. Faxul trebuie sa contina copia bonului/bonurilor fiscal/e, numele Campaniei, numele, prenumele, adresa participantului si numarul de telefon, scrise pe bon de catre participant precum si contul IBAN si Banca pentru livrarea premiului.

·        prin e-mail, la adresa indicata de organizator in momentul contactarii castigatorilor.  Copia bonului fiscal trebuie scanata în format .jpg sau .pdf si atasata, subiectul e-mailului trebuie sa fie numele Campaniei, iar în corpul e-mailului trebuie scrise datele personale ale câstigatorului (nume, prenume adresa completa, numarul de telefon si numele Campaniei) precum si contul IBAN si Banca pentru livrarea premiului.

Daca în termen de 10 zile lucratoare de data anuntarii, câstigatorii extrasi, care din orice motiv nu trimit documentele de validare în conditiile descrise de Regulament vor fi invalidati si se va apela la rezerve, în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi.

De asemenea, în termen de 20 zile lucratoare de la data validarii câstigatorul trebuie sa comunice contul în care doreste sa îi fie transferati banii câstigati. Organizatorul nu este responsabil si nu va fi considerat raspunzator pentru informatiile incomplete ale contului declarate de catre câstigator.  Daca persoana câstigatoare nu comunica în termenul stabilit, numarul contului bancar în care doreste sa ii se vireze banii câstigati, acesta va fi invalidat si se va apela la urmatoarea rezerva.

 

Daca si dupa epuizarea rezervelor premiile nu se valideaza, acestea nu se vor mai acorda si vor ramâne în posesia organizatorului.

 

Bonurile fiscale trimise de participanti trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie, data înscrisa pe bonul fiscal sa fie anterioara datei înscrierii acelui bon în Campanie, numarul bonului fiscal trebuie sa corespunda cu numarul bonului înscris în Campanie si care a fost extras câstigator.

 

Acordarea premiilor

 

·        Premiile oferite primilor 500 de participanti înscrisi

Premiile constând în Sort personalizat Dr. Oetker vor fi trimise prin Posta la adresa declarata de câstigator în momentul anuntarii sau pe plicul trimis, în termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii. Din momentul expedierii premiului catre câstigator, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de acesta.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru furnizarea unor adrese gresite sau incomplete din partea câstigatorului. În cazul în care premiul întors retur este nerevendicat acesta va ramane în posesia Organizatorului.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei campanii va remedia orice defect în termenii si conditiile stipulate în certificatele de garantie.

 

·        Premiile saptamânale si premiul cel mare

Premiile saptamânale si Marele premiu se vor acorda prin virament bancar în contul persoanei câstigatoare. Organizatorul se obliga, ca în termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii datelor necesare efectuarii transferului sa vireze in contul câstigatorului suma în LEI corespunzatoare premiului câstigat. Organizatorul nu este responsabil si nu va fi considerat raspunzator pentru informatiile incomplete ale contului declarate de catre câstigator.

Efectuarea transferului de catre Organizator, dovedita prin actele de transfer, se va considera acordarea de drept a premiului. Din momentul efectuarii transferului si a primirii banilor, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de câstigator.

 

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

·        pierderile sau întârzierile plicurilor trimise la casuta postala a Campaniei, generate de întârzieri sau pierderi ale Postei Române, independente de vointa Organizatorului;

·        expedierea plicurilor la alta adresa postala decât cea indicata de Organizator în Regulamentul Oficial;

·        lipsa stampilei cu data postei sau prezenta unei stampile ilizibile de pe plicurile sosite la cutia postala;

·        plicurile care nu contin minim 2 ambalaje diferite ale produselor participante la campanie sau care nu contin datele personale ale participantului (nume, prenume, adresa completa)

·        plicurile care nu contin un numar de telefon valid pentru a putea contacta participantul;

·        pierderile, întârzierile sau întreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS,  generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·        situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie;

·        situatiile in care participantii care se inscriu pe pagina web nu ofera un numar de telefon valid si astfel acestia nu mai pot fi contactati ulterior

·        situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi nr. de bon fiscal; în acest caz va fi validat câstigator acel participant care face dovada bonului fiscal în original /copie continând unul sau mai multe produse participante cumparate ;

·        eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei;

·        Pierderile sau intârzierile înscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

·        Formularele de înscriere incomplete, inexacte sau incorecte;

·        Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se înscrie în Campanie.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat câstigarea de premii sau aceeasi persoana s-a înscris folosind adrese de email sau de telefon diferite, vor rezulta în  descalificarea respectivului consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 11. BONURI FISCALE/ TALOANE/AMBALAJE  NECORESPUNZATOARE

 

Bonurile fiscale/ambalajele care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru bonurile fiscale/ ambalajelor necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, incomplete sau completate gresit, cu scris ilizibil), sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/ambalaje care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

 

 

SECTIUNEA 12. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

 

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau legal sau al oricarei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta.

 

 

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

S.C. Dr. Oetker RO S.R.L prelucreaza date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 2298/2005 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate prin intermediului talonului de participare devin proprietatea Organizatorului, împreuna cu toate informatiile pe care le contin. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc în acest sens. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Numele si prenumele câstigatorului precum si premiile câstigate în cadrul campaniei vor fi publicate pe site-urile www.infopromotii.ro, www.promoinfo.ro, www.oetker.ro.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România.

 

 

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l retina si sa-l achite conform legislatiei aplicabile.

 

 

SECTIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

 

SECTIUNEA 16. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România, în termen de maxim 4 (patru) saptamâni de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestatie.

 

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la S.C. PROPAGANDA CONSULTS.R.L., Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, nr.15, pentru Campania Dr. Oetker sau la S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges sau pe site-urile www.infopromotii.ro, www.promoinfo.ro, www.oetker.ro. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari. 


Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 5 exemplare originale la data autentificarii de catre Notarul Public.

Nu avem elemente multimedia.
ELENA (TURNU SEVERIN) in 25 mai 2009, 22:59
este super tare ,nu am avut niciodata sansa de castiga ,dar acum cred ca mi va surade norocul.Doamne ajuta !
Cipri (IS) in 26 mai 2009, 21:58
Prin SMS la 1823 (numar cu tarif normal valabil în retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote) - sa trimita numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea celor minim 2 (doua) produse Dr. Oetker Participante la Campanie; Bonul fiscal trebuie sa fie emis în perioada 01.05.2009 - 31.10.2009; de ce sa fie bonul emis in perioada 01 05 31 10 cand promotia incepe pe 25 05?
orania (craiova) in 27 mai 2009, 03:46
porcaria la acest concurs este ca nr scurt la care poti trimite un sms este acelasi cu cel al promotiei de la cotnari.ro, care se va termina peste cateva zile. Daca ai participat la concursul de la cotnari cu nr tau de telefon, cand trimiti sms la concursul dr oetker de pe acelasi nr de telefon, ti se trimite un sms inapoi cum ca ai participat deja cu nr maxim de mesaje, or eu nu am participat inca deloc, dar am participat la celalalt concurs, care are acelasi nr 1823 pentru sms uri !!!! MAre prostie cu numerele astea scurte!Organizatorii stiu de bulibaseala asta?
Moderator 1 (Infopromotii) in 27 mai 2009, 09:57
Salut, Cipri si Orania!
Am transmis organizatorilor mesajele voastre si speram sa revenim cat se poate de curand cu raspunsuri pentru voi.
Moderator 1 (Infopromotii) in 27 mai 2009, 15:49
Salutari!
Cipri,
organizatorii iti transmit ca aceasta nu este o conditie restrictiva: pot participa si cei care au facut achizitia inainte de inceperea promotiei - 25 mai.

Orania,
organizatorii iti multumesc pentru sesizare si au luat legatura cu furnizorul de servicii SMS pentru a verifica aplicatia.

Mult spor la premii tuturor!
() in 27 mai 2009, 17:49
da. INTREBARE?? Unde trimitem sms :la Dr.Oetker sau la Cotnari?? de ce dureaza atat rezolvarea problemei? daca ne inscriem pe net. putem castiga un premiu instant? PS> la Cluj nu se gasesc produsele participante, sunt doar la un supermarket unde te obliga sa cumperi mai multe pachete. de ce?
vasilica (timisoara) in 27 mai 2009, 18:04
buna ziua! pe site la inregistrare la casutele care trebuie bifate apare gelfix extra 2:2 .se gaseste si asa ceva? sau e o greseala? multumesc!
Moderator 1 (Infopromotii) in 28 mai 2009, 10:13
Pentru Liliana Georgeta si Vasilica:
am anuntat organizatorii despre sesizarile voastre. Regulamentul prevede ca primii 500 de participanti primesc un premiu garantat, nespecificand vreo restrictie cu privire la modalitatea de inscriere. Asadar, si la inscrierea prin SMS puteti castiga.
Succes!
() in 28 mai 2009, 15:27
BRAVO... Moderator 1 , care SMS ,am trimis si sms si nu am primit nici un raspuns
Moderator 1 (Infopromotii) in 28 mai 2009, 16:01
:-) Am vrut sa spun si prin Internet. Multumesc pentru sesizare.
Spor la premii pe toate planurile!
Moderator 1 (Infopromotii) in 28 mai 2009, 17:34
Dragele noastre vizitatoare, am primit raspunsurile organizatorilor pentru voi:

Pentru Liliana Georgeta:
Comentariile dumneavoastra ne-au directionat la solutionarea problemei aparute. Suprapunerea pentru o saptamana a celor doua promotii pe acelasi nr de SMS s-a produs dintr-o eroare care nu apartine companiei Dr. Oetker. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat (pentru mesajele blocate unora dintre participanti).

In momentul de fata, aceasta eroare a fost remediata. Numarul de SMS pentru promotia Dr. Oetker ramane in continuare 1823, intrucat s-a gasit solutia tehnica de directionare a mesajelor transmise. Toti participantii care s-au inscris pana in acest moment sunt procesati (nu exista nici un numar blocat). Acestia vor fi anuntati si printr-un SMS la numarul de telefon pe care l-au declarat. Multumim pentru intelegere!

In ce priveste produsele participante (Gelfix clasic 1:1, Gelfix extra 2:1, Zahar gelifiant extra 2:1, Gelifiantul cu fructoza dietetic) acestea se gasesc atat in hypermarket-uri: Cora, Real, Carrefour cat si in comertul traditional: reteaua Alimentara, reteaua Oncos, Khais Big, etc. Mai mult - Zaharul gelifiant extra 2:1 si Gelifiantul cu fructoza dietetic se gasesc la vanzare la pret redus.

Probabil unele magazine au ales sa faca pachete 2 la pret de 1 din aceste doua produse. Am dori informatii suplimentare despre aceste pachete - mai exact despre ce produse este vorba. Un alt "pachet" ar putea fi format din produsul Conservant 7 g - care se vinde infoliat intr-un pachet promotional "5+1 gratis". De asemenea, am dori sa stim in ce magazine ati cautat produsele si nu le-ati gasit.

Va rugam sa ne transmiteti numarul dumneavoastra de telefon scriindu-ne un mesaj la office@oetker.ro - pt a verifica daca ati fost inregistrata in promotie.

Pentru Vasilica (Timisoara):
Va multumim pentru sesizare. Este vorba de o greseala de redactare ce a fost remediata - intr-adevar denumirea corecta a produsului este Gelfix extra 2:1.
() in 28 mai 2009, 18:57
Da. mersi, Moderator 1 am primit sms de comfirmare . Magazinul este Kaufland .
Ecaterina-Catalina (Mangalia) in 29 mai 2009, 10:47
buna ziua!este o greseala de redactare la formularul la care te inscrii in concurs asai?este vorba de gelfix extra 2:1.am si eu o nelamurire.m-am inscris si eu luni de dimineata in promotie pe 25 mai dar nu imi accepta inregestrarea imi spunea eroare de inscriere in baza de date..........,am incercat sa trimit si eu vreo doua zile formularul acela,dupa ce ca am cautat in tot orasul produsele participante la promotie nici nu m-am putut inscrie printre cei 500 de participanti.a fost blocat?ma poate lamiri si pe mine cineva?pacat k folosesc produsele voastre cu toata increderea si sunt ffffoarte multumita dar nu as vrea sa ma dezamagiti.am participat la toate concursurile voastre dar pana acum nu am castigat,norocul nu este de partea mea.o zi buna va doresc
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 mai 2009, 10:50
Salut, Ecaterina-Catalina!
Am transmis organizatorilor mesajul tau si speram sa revenim in curand cu un raspuns pentru tine. Spor la premii!
Cipri (IS) in 29 mai 2009, 11:33
mesajul pt premiile instant cum suna ? se vor trimite la sf campaniei sau odata cu mesajul de confirmare a inscrierii ?
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 mai 2009, 13:13
Salut, Ecaterina-Catalina!
Organizatorii au verificat si nu exista probleme la inscrierea pe site. Tu apari inscrisa in baza de date cu participantii care au trimis SMS.
elena cosmina (buzau) in 31 mai 2009, 09:19
eu am cautat produsele participante(in buzau) ...si din nefericire am gasit doar zahar gelifiant..am luat 2 pungi..m-am inscris pe site ...si nu am primit nici o confimare inapoi..ce sa inteleg??
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 iunie 2009, 09:16
Salut, Cipri!
Organizatorii ne-au anuntat ca pentru premiile garantate nu se trimite mesaj prin SMS si nici pe site in momentul inscrierii. Acestea se acorda primilor 500 de participanti inscrisi prin toate canalele de participare: posta, SMS si site.
Florica (rm valcea) in 01 iunie 2009, 21:05
Da?Nu se trimite SMS si nici altceva? Dar noi cum aflam daca am castigat?Eu una am timis SMS pe 25-05 si pe 30-05,cred ca am intrat in cei 500 de castigatori?
Cipri (IS) in 02 iunie 2009, 00:18
super tare ! si cum sunt anuntati castigatorii ... ma refer mai ales la cei care s-au inscris prin sms ca organizatorii nu au datele de contact sa trimita premiul
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 iunie 2009, 12:32
Salut! Iata raspunsurile organizatorilor pentru voi:

Pentru Elena Cosmina (Buzau):
Produsele participante la promotie pot fi gasite atat in magazinele hypermarket (Carrefour) cat si magazinele traditionale: AndiCom-Micro 5, Bian-Crang, Escada 2008, Andem, Iulius Prod, Matrix, Federal Coop, Boromir, NecCom, etc.
Participantilor care doresc sa se inscrie prin internet, dupa completarea formularului, li se afiseaza un mesaj de confirmare pe ecranul computerului.

Pentru Florica (Rm. Valcea) si Cipri (Iasi):
Premiile garantate nu sunt premii instant. Primii 500 de participanti vor fi contactati de Dr. Oetker si anuntati ca au castigat. In momentul contactarii li se vor solicita adresele pentru expedierea premiului.
Cipri (IS) in 09 iunie 2009, 14:16
primii castigatori?
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 iunie 2009, 16:38
Salut, Cipri! Intrebam organizatorii si revenim cu raspunsul. Spor la premii!
Erzsebet (Zalau) in 11 iunie 2009, 12:42
BUNA ZIUA,pentru a castiga increderea concurentilor ar trebui afisati castigatorii extrasi imediat dupa extragere,iar dupa validare pe cei cu adevarat castigatori,nu cred ca-i mare lucru,astfel producatorii ar vedea si mai multe produse vandute,...ca si la loto fiecare participant urmareste cu nerabdare numerele norocoase,daca s-ar afisa si acolo rezultatul dupa 2-3 saptamani,oamenii si-ar pierde increderea pe parcurs.
Chiriuc (bucuresti) in 11 iunie 2009, 17:13
Buna ziua. Saptamana trecuta m-am inreg cu niste bonuri. Azi am fost la cumparaturi si am vazut ca am acelasi nr de bon ca si sapt trecuta. Am incercat sa-l trimit prin sms dar imi spune ca acel bon a mai fost inreg. Intrebarea mea est urmatoarea: pe bon apare BF (vanzatoarea de sapt trecuta a spus ca acel nr e de bon fiscal), dar si TR (format din 5 cifre si astazi alta vanzatoare a spus ca acel nr reprezinta bon fiscal); nr de pe BF se repeta, in sensul ca daca sapt trecuta am avut un BF 201, azi am luat un alt BF 201, in schimb TR difera. Intrebarea este: ce se trimite in final? BF sau TR? Si daca se trimite BF, cum pot sa ma reinscriu cu un alt BF, in situatia in care imi vin dubluri? Multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 11 iunie 2009, 17:26
Salut, Chiriuc!
Am transmis intrebarea ta organizatorilor si speram sa primim cat de curand posibil un raspuns pentru tine.
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 iunie 2009, 13:28
Salutare tuturor!
Am primit raspunsurile organizatorilor pentru voi:

Pentru Erzsebet (Zalau):
Castigatorii premiilor nu pot fi afisati inainte de validare. Vrem sa eliminam eroarea dea publica un nume si apoi sa-l stergem pentru ca nu a putut fi validat.

Pentru Chiriuc (Bucuresti):
Bonurile fiscale ar trebui sa aiba numere diferite. Daca difera TR trimiteti TR.
Florica (rm valcea) in 13 iunie 2009, 02:22
Buna ziua.Am si eu o intrebare,cand se anunta cei cinci sute de castigatori ai sorturilor de bucatarie?? Mai e putin si se face luna de la inceputul promotiei.Am trimis si eu pe 26-05 un bon si cred ca sunt in primi 500 iar saptamana viitoare plec din localitate o sa ramin fara sort??? Va multumesc.
Chiriuc (bucuresti) in 13 iunie 2009, 11:09
In regulament, referitor la modul de acordare al premiilor, scrie:,,Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 - 17.00. Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti...´´ In cazul in care am tel inchis, nu am acoperire sau nu pot raspunde (eu plec deseori din tara si nu intotdeauna pot vorbi la tel atunci cand sunt sunata,cum aflu daca m-au sunat organizatorii concursului, fiind un potential castigator?Nu ar fi mai bine ca, in cazul in care persoana apelata nu raspunde, sa fie trimis un mesaj cu textul ,,Ati castigat premiul saptamanal...´´, asa cum a fost trimis in cazul castigarii sortului (,, Ati castigat un sort Dr. oetker...). In caz contrar, este hilar sa ne apucam sa sciem scrisori, revendicand un premiu care nu ne-a fost acordat(dar car speram sa ne fi fost acordat). Sau macar sa fie inscris pe acest site, la sectiunea castigatori, primele 7 cifre din nr de tel. O zi buna!
Ecaterina-Catalina (Mangalia) in 14 iunie 2009, 11:02
buna ziua!am si eu o nelamurire la premiul garantat de 500 de sorturi personalizate sunt numai 112 castigatori?
Moderator 1 (Infopromotii) in 15 iunie 2009, 16:52
Dragi vizitatori, am primit raspunsurile organizatorilor pentru voi:

Pentru Florica (Rm. Valcea):
Te rugam sa ne transmiti pe office@oetker.ro numele complet si telefonul pt a putea sa te cautam in lista.

Pentru Chiriuc (Bucuresti):
Daca nu reusim sa contactam telefonic castigatorii le transmitem sms-uri si e-mailuri.

Pentru Ecaterina-Catalina (Mangalia):
Au fost validate primele 112 persoane. Urmeaza sa validam si pe ceilalti castigatori - 388. Validarea depinde si de "promptitudinea" cu care rapund castigatorii pt. a ne da toate datele solicitate. De aceea, validarea nu depinde de Dr.Oetker, ci de potentialii castigatori; multi dintre ei au furnizat informatii incomplete.
Elisabeta (Timisoara) in 23 iunie 2009, 23:04
Nu stiu unde as putea sa ma inscriu pentru concurs,mai exact situl unde te poti inregistra cu bonul fiscal.
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 iunie 2009, 16:22
Draga Elisabeta, la fiecare dintre promotiile prezentate pe site-ul nostru gasesti toate detaliile despre modul de participare in rezumatele de sus, in dreapta imaginii. In acest caz, site-ul este www.oetker.ro. Succes!
Chiriuc (bucuresti) in 28 iunie 2009, 17:54
De sambata nu reusesc sa mai trimit coduri prin sms la 1823.Oare li s/a blocat centrul de primire mesaje?
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 iunie 2009, 11:32
Salut, Chiriuc!
Am transmis mesajul tau organizatorilor si speram sa revenim in curand cu lamuriri.
O saptamana norocoasa tuturor!
Florica (rm valcea) in 30 iunie 2009, 11:28
Buna ziua poate sa-mi spuna si mie cineva cand incepe trimiterea prin posta a sorturilor de bucatarie??Am dat o adresa unde mai stau o saptamana.Sper sa nu-l pierd ca daca nu insistam eu nici ca mai ma anunta cineva.Raspunsul a fost sec va-m trimis un sms nu la-ti primit?Dar parca castigatorii vor fi sunat-i de 3 ori .Fapta este consumata in final sunt validata pentru un sort in cat timp intru in posesia lui?Va multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 30 iunie 2009, 15:15
Draga Chiriuc,

Am primit raspunsul organizatorilor pentru tine:

"Probleme tehnice au impiedicat la finalul saptamanii trecute inscrierile prin SMS, din cauza unor intreruperi de retea ale unora dintre funizorii nostri. Defectiunile s-au remediat intre timp, toate mesajele trimise in zilele respective au fost inregistrate, si au primit deja raspuns de confirmare a inscrierii in promotie.Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create de aceasta situatie. "

Draga Florica,
am transmis organizatorilor intrebarea ta si speram sa revenim in curand cu un raspuns pentru tine.
Moderator 1 (Infopromotii) in 30 iunie 2009, 20:25
Draga Florica,
organizatorii ne-au transmis ca sorturile de bucatarie sunt in curs de expediere, iar daca doresti detalii suplimentare, ii poti contacta la office@oetker.ro.
Succes!
Chiriuc (bucuresti) in 30 iunie 2009, 21:05
Buna seara!
In regulament scrie ,,O persoana fizica (definita de acelasi nume, prenume, adresa si numar de telefon) poate câstiga, în cadrul prezentei campanii, un singur premiu din categoria de premii oferite garantat pentru primii 500 de participantii si un singur premiu acordate prin tragere la sorti, cu conditia sa respecte mecanismul campaniei.`` Intrebarea mea este: in cazul in care eu am castigat si un sort, si un premiu saptamanal, in eventualitatea in care nr meu de tel este extras si pt marele premiu, sa inteleg ca nu eu voi fi sunata, ci se va apela la rezerve? Sau acel amendament cu o persoana poate castiga un sg premiu prin tragere la sorti se referea doar la premiile saptamanale? Multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 iulie 2009, 09:43
Draga Chiriuc, iata raspunsul organizatorilor pentru tine:

"Fiecare participant poate castiga un singur premiu din cele 3 categorii de premii oferite: sorturi, 1.000 RON si 10.000 RON. Totusi, daca un participant se inscrie cu bonuri diferite in saptamani diferite, are sansa sa castige mai multe premii saptamanale. Deci, doamna Chiriuc se califica si la marele premiu, unde participa toate persoanele inscrise in campanie indiferent daca au castigat sau nu pana la acel moment un premiu."
adriana (rosu chiajna) in 03 iulie 2009, 12:24
Ieri am facut inscrierea online dar nu am primit confirmare si nu stiu daca am fost inscrisa. Multumesc.
Florica (rm valcea) in 06 iulie 2009, 11:10
Revin cu intrebarea se mai trimit sorturile de bucatarie?mai sunt cei de la promotia OETKER pe pozitie ca se vede ca nu prea ii mai intereseaza de participanti lista castigatorilor nu este actualizata de 2 saptamani si nu raspunde nimeni la intrebari concret,cand se trimit sorturile ca nici la office@oetker.ro nu raspunde nimeni??
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 iulie 2009, 12:03
Adriana si Florica, am semnalat organizatorilor comentariile voastre si speram sa revenim in curand cu un raspuns pentru voi.
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 iulie 2009, 12:39
Dragii nostri, am primit raspunsurile organizatorilor pentru voi:

Pentru Adriana (Rosu Chiajna):
Dupa finalizarea inscrierii on-line, repectiv apasarea butonului "Trimite" se afiseaza pe monitorul computerului un mesaj de confirmare a inscrierii in promotie. Nu se expediaza SMS decat daca s-a facut inscrierea prin SMS.

Pentru Florica (Rm. Valcea):
Sortul Dvs. a fost expediat, il veti primi in maxim 3 zile. Va asiguram ca Dr.Oetker pastreaza standardele de calitate cu care v-am obisnuit. Validarea listei depinde de toti participantii. Din pacate multi participanti nu raspund la telefon, furnizeaza adrese incomplete, etc. Ne pare rau pentru prejudiciile aduse celorlalti participanti care au furnizat informatiile corecte la timp.
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 iulie 2009, 14:08
Dragi vizitatori, lista castigatorilor la aceasta promotie a fost actualizata. Mult succes tuturor!
() in 15 iulie 2009, 08:47
Buna! De ce nu pot sa folosesc site-ul oetker.ro??? Mult succes tuturor!!
Moderator 1 (Infopromotii) in 15 iulie 2009, 11:41
Buna, Eva! Verifica stabilitatea conexiunii tale la internet. Site-ul www.oetker.ro functioneaza; la fel si formularul de inscriere online. Am verificat. Mult succes!
Chiriuc (bucuresti) in 17 iulie 2009, 18:22
Buna seara! Cred ca sunt iar probl cu nr la care trebuie sa trimiti sms, pt ca nu iti vine mesajul de confirmare al primirii sms (acela cu ,,Felicitari v-ati inscris la campania...).De asemenea, nici inscrierea pe site nu merge....
Moderator 1 (Infopromotii) in 20 iulie 2009, 11:02
Salut, Chiriuc!
Am intrat si noi pe site-ul organizatorilor si aplicatia de inscriere functioneaza. Mai incearca o data.
Chiriuc (bucuresti) in 20 iulie 2009, 11:21
Asa este. Acum(20 iulie) functioneaza, dar vineri (17 iulie)nu a functionat nici tel nici site toata dupa amiaza, dar si'a revenit sambata.Cred ca a fost o defectiune temporara...
Moderator 1 (Infopromotii) in 20 iulie 2009, 12:21
Draga Chiriuc, am verificat cu organizatorii si nu sunt probleme la inscrierea prin SMS. A fost o mica "pauza" de functionare a aplicatiei, care a durat foarte putin si a fost remediata.
Mult succes tuturor!
adelin (moreni) in 23 iulie 2009, 12:58
Credeam ca firma "dr. Oetker" e o firma serioasa, dar m-am inselat amarnic!!! Am castigat un simplu sort la prima editie, fiind unul din primii 500 de inscrisi, dar n-am primit absolut nimic, desi am dat zilnic SMS la nr. dvs. 0724.333...Acum vreo luna mi s-a raspuns cu "Stimate domn, premiile au fost expediate prin Posta Romana". Unde dracu' s-a dus daca eu nu l-am primit?!? De ce nu verificati cum v-am rugat de "n" ori prin SMS? Ori eu vorbesc cu surzii si orbii?! Pacat, am crezut ca sunteti o firma serioasa... Cu stma, Diaconu Ion, moreni, jud. Dambovita
adelin (moreni) in 23 iulie 2009, 14:07
Mi s-au lungit urechile asteptand zadarnic sortul care nu mai vine!!! I-am innebunit pe cei de la Posta intrebandu-i zilnic daca a venit coletul pentru mine! Treziti-va, "Adormitii Maicii Domnului"!!!
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 iulie 2009, 14:30
Adelin,
Am auzit foarte multe cazuri in care au fost scrisori sau colete pierdute de Posta Romana. Te rugam sa te exprimi politicos si sa nu mai tragi concluzii pripite. Scrie-ne un mesaj folosind rubrica de Contact din meniul de jos al site-ului si sa ne spui numele promotiei, premiul neprimit si datele cu care te-ai inscris in promotie, precum si adresa la care trebuia sa ajunga pachetul, iar noi ii vom ruga pe organizatori sa verifice daca nu cumva s-a produs o greseala.
Te asiguram ca Dr. Oetker este o companie foarte serioasa si niciodata nu au fost probleme la promotiile organizate de ea.
Chiriuc (bucuresti) in 23 iulie 2009, 15:26
Am citit comentariul postat de Adelin si vreau sa va povestesc cum am primit eu sortul:am fost la posta, am semnat de primire si mi-au dat un coletel de hartie, de pana-n 500 grame greutate.Am iesit pe usa postei si, incercand sa-l desfac, am vazut ca de fapt imi daduse 2 colete(mai era unul, tot de la Dr.Oetker, tot cu un sort, dar pt alta persoana, celalalt fiind lipit de al meu atat de bine ca postarita nu si-a dat seama de acest lucru). Normal ca am intrat in posta si i-am dat al 2lea colet inapoi.
Citind ce a postat Adelin, oare nu-i posibil ca acelasi lucru sa se fi intamplat si in localitatea lui, dar cine l-a luat din greseala sa nu-l mai fi dat inapoi?Tot ce e posibil.
Eu am primit sortul acum vreo 2 saptamani. Eu cred in seriozitatea lor, mai ales ca am castigat si un premiu saptamanal care mi-a fost virat in cont in maxim 10 zile, asa ca nu cred ca se bucurau ei sa pastreze un amarat de sort...
() in 23 iulie 2009, 21:17
Am castigat un sort , dar nici nu stiam intamplator am intrat pe site! O intrebare am pentru moderator: Cand voi intra in posesia premiului? astept un raspuns am incredere in voi ca nu mintiti lumea!
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 iulie 2009, 12:23
Salut, Radita! Dupa cum poti vedea din comentariul de mai sus al vizitatoarei noastre Chiriuc, premiile au inceput deja sa fie livrate. Asadar, nu va mai dura mult.
Erzsebet (Zalau) in 24 iulie 2009, 21:11
Am primit sortul e minunat,de asemenea si fiul meu Zsolt ,i-a si dat cadou prietenei lui cu care se va casatori peste 3 saptamani,sper sa-i faca mancare la fel de buna cum a facut mama lui acasa, folosind produsele DR.-Oetker,...acum astept si un premiu mai valoros cred ca nu le-ar strica la inceput de drum.
Moderator 1 (Infopromotii) in 28 iulie 2009, 10:36
Mesaj de la organizatori pentru Chiriuc si Erzsebet:

"Multumim pentru aprecieri si mult succes. Promotia inca nu s-a incheiat!"
Moderator 1 (Infopromotii) in 28 iulie 2009, 11:41
Organizatorii au raspuns si lui Ion Diaconu (care semneaza sub numele Adelin (Moreni) mai sus):

"Toate premiile au fost expediate prin posta. Unele colete s-au intors pt. ca destinatarii nu fost gasiti acasa. Noi le vom expedia din nou, tot prin posta."
() in 28 iulie 2009, 23:43
si eu am primit sortul care e foarte frumos...va multumesc! in schimb astept in continuare sa castig si alt premiu mai consistent!
adelin (moreni) in 30 iulie 2009, 08:29
N-am primit sortul si nu e minunat deloc!!! Doar 2 zile face un colet de la Bucuresti pana la mine, la Moreni si a trecut o luna si jumatate de cand astept si iar astept si iar astept...Nu mi-au trimis nici un sort, ca as fi primit cuponul de instiintare de la Posta Romana. Ah,cata neseriozitate!S-a terminat campania si, in afara de PROMISIUNI, n-am primit nimic altceva! N-am primit si nu e minunat deloc!... Diaconu Ion, str. Stadion, Bl.3, et.3, Ap.323, Moreni, jud. Dambovita
Moderator 1 (Infopromotii) in 30 iulie 2009, 14:15
Salut, Ion!
Organizatorii ti-au raspuns cu doua zile in urma. Premiul tau se afla, probabil, pe drum.
() in 30 iulie 2009, 17:06
Nici eu nu am primit sortul! Sunt din Braila, nu este corect noi cumparam produsele, suntem si castigatori si nu ne primim drepturile, la cata hotie este in Romania lumea va iesi in strada va zic eu numai rezista lumea presiunii! AST un banal de sort poate va faceti mila si renuntati la unul!
Moderator 1 (Infopromotii) in 31 iulie 2009, 12:42
Radita, nu stiu ce legatura are premiul tau cu hotia din Romania.
Te asiguram ca organizatorii acestei promotii sunt de buna-credinta.

Conform regulamentului, premiile vor fi trimise castigatorilor in termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii.
Vezi SECTIUNEA 9:
"Acordarea premiilor
- Premiile oferite primilor 500 de participanti înscrisi
Premiile constând în Sort personalizat Dr. Oetker vor fi trimise prin Posta la adresa declarata de câstigator în momentul anuntarii sau pe plicul trimis, în termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii. Din momentul expedierii premiului catre câstigator, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de acesta.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru furnizarea unor adrese gresite sau incomplete din partea câstigatorului. În cazul în care premiul întors retur este nerevendicat acesta va ramane în posesia Organizatorului."

Trebuie sa mai aveti putina rabdare si va veti primi premiile.
Spor la premii tuturor!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Dr. Oetker - "Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!" (Etapa Gelfix)"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Dr. Oetker - "Pastreaza traditia dulceturilor si muraturilor tale!" (Etapa Gelfix)

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media