CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Dr. Oetker Original Pudding - "Indulcesti si castigi!"

Promotie concurs cu premii Dr. Oetker Original Pudding

Marele Premiu: 10.000 euro (pentru minim 1 cod valid trimis). Premii zilnice: 200 euro (pentru minim 1 cod); 400 euro (pentru 4-8 coduri); 600 euro (pentru 9-15 coduri); 800 euro (pentru 16-25 coduri) sau 1.000 euro (pentru peste 25 de coduri valide trimise).

Cumpara Original Pudding de la Dr. Oetker si trimite codul unic prin SMS la 1809. Pastreaza ambalajul si eticheta promotionala pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 octombrie - 30 noiembrie 2007

Promotie expirata
27 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al campaniei promotionale

“Indulcesti si castigi!”

 

 

Sectiunea 1. Desfasurarea campaniei.

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Indulcesti si castigi!” este S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul central si punct de lucru in str. Albesti, nr. 50, Curtea de Arges, jud. Arges, Romania).

1.2. Campania promotionala “Indulcesti si castigi!” se va desfasura prin intermediul S.C Mailers S.R.L, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu notificarea 41, cu sediul in Sos. Fundeni nr. 117-121, Sector 2,

Bucuresti (numita in continuare “Agentia”).

1.3. Campania promotionala “Indulcesti si castigi!” (numita in prezentul regulament “Campania”), se va desfasura in perioada 1.10.2007 – 30.11.2007, urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul intr-un cotidian national de tiraj important.

1.4. La aceasta Campanie participa urmatoarele produse din gama Original Pudding (marca inregistrata a Dr.Oetker) – Original Pudding cu gust de ciocolata, Original Pudding cu gust de vanilie, Original Pudding cu gust de frisca, Original Pudding cu gust de caramel, Original Pudding cu gust de capsuni denumite in cele ce urmeaza “produse participante”.

 

 

Sectiunea 2. Conditii de participare la Campanie

 

2.1. Poate participa la Campanie orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 14 ani, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

2.2. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor si materialelor filmate cu castigatorii fara nici un fel de plata aferenta.

2.3. Dreptul de participare si dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate expeditorului SMS-ului la numarul 1809 care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

2.4. In cazul in care castigatorul premiului este o persoana minora, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai dupa ce a primit, printr-o declaratie autentica, aprobarea scrisa si semnatura reprezentantului sau legal (parinte, tutore etc), pentru prelucrarea datelor personale (comunicate in calitate de castigator prin procesul-verbal de atribuire a premiului) de catre Organizator, prin intermediul

Agentiei, in vederea atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, precum si pentru realizarea de activitati de marketing direct. Continutul declaratiei, precum si costurile implicate de obtinerea declaratiei autentice va fi indicat, respectiv vor fi suportate de Organizator, pe baza de documente justificative.

2.5 Participantii trebuie sa pastreze ambalajele produselor participante cu eticheta promotionala cu codul unic, in original, pentru validarea finala conform punctului 4.3.

2.6. Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuilelor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-ului, contravaloarea serviciilor postale pentru trimiterea documentelor cerute de Organizator si in cazul castigatorului premiului mare, a cheltuilelilor de deschidere a unui cont bancar necesar atribuirii premiului, in cazul in care castigatorul validat de Organizator nu are deja un astfel de cont, pe care este dispus sa-l comunice Organizatorului pentru atribuirea premiului).

 

 

Sectiunea 3. Mecanismul Campaniei

 

3.1. Inscrierea in promotie

3.1.1. Pentru a participa la Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din produsele participante si sa trimita la numarul de telefon 1809 (numar scurt cu tarif normal valabil in retelele Vodafone, Orange, Zapp si Cosmote), in perioada 1 octombrie 2007 – 30 noiembrie 2007, inclusiv („data limita” de primire a SMS-urilor la nr. de telefon 1809), un mesaj text scris (“SMS”) compus din codul unic descoperit pe eticheta promotionala de pe ambalajul produsului participant achizitionat.

3.1.2 Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat valid daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. este format din codul unic de 7 cifre, cod pe care participantul il va gasi pe eticheta promotionala de pe ambalajul produselor participante la Campanie.

b. codul promotional a fost trimis o singura data.

c. este trimis in perioada 1 octombrie 2007 – 30 noiembrie 2007, inclusiv.

3.1.3. Fiecare cod promotional unic descoperit pe produsul participant cumparat, confera participantului dreptul de a participa la Campanie, o singura data. Mai multe produse participante cumparate, inseamna mai multe coduri unice diferite, si-i confera

participantului dreptul de a participa la Campanie de mai multe ori.

3.1.4. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif normal stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).

3.1.5. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1809, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, urmatoarele mesaje-raspuns:

a. daca mesajul SMS a fost trimis in forma corecta mentionata la punctele 3.1.1., 3.1.2 si 3.1.3., atunci mesajul receptionat va fi:„Sunteti inscris in Campania Pudding. Pastrati ambalajul cu eticheta in original.”

b. daca mesajul SMS nu contine un cod unic corect si/sau transmis complet, din lista de coduri a Campaniei, atunci mesajul va fi: „Cod incorect. Va rugam trimiteti codul unic de 7 cifre de pe ambalajul Original Pudding”

c. daca mesajul SMS contine un cod unic corect inregistrat deja in baza de date a Campaniei, transmis de pe acelasi numar de telefon sau de pe un alt numar de telefon, atunci mesajul va fi: „Acest cod a mai fost inscris in promotie. Va rugam sa trimiteti un cod unic de 7 cifre de pe un alt ambalaj Original Pudding.”

d. daca mesajul SMS este trimis inainte de inceperea Campaniei, atunci mesajul va fi: „Va rugam sa va inscrieti in perioada campaniei: 1 octombrie - 30 noiembrie 2007. Va uram succes!”

e. daca mesajul SMS este trimis dupa terminarea Campaniei, atunci mesajul va fi: „Promotia noastra s-a incheiat. Va multumim.”

3.1.6. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1809, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.3.1.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c. daca unul sau mai multi participanti revendica acelasi cod unic de 7 cifre. In acest caz, Organizatorul va considera valid mesajul ce contine codul unic si care face dovada etichetei promotionale castigatoare.

d. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

e. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

f. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern din cauza aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.

3.1.7. Dupa data limita de trimitere a mesajelor (30 noiembrie 2007), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/ primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 

3.2. Tragerile la sorti

3.2.1. Tragerile la sorti pentru premiile zilnice se vor efectua in fiecare zi de marti in perioada 9.10.2007 – 4.12.2007 si vor fi asistate de calculator si notar.

3.2.1.1. Tragerile la sorti pentru premiile zilnice se vor desfasura astfel:

3.2.1.1.1 in cadrul fiecarei extrageri se vor selecta 7 (sapte) inscrieri in Campanie, fiecare extragere fiind aferenta unui zile din saptamana anterioara extragerii, pana duminica inclusiv, cu exceptia ultimei extrageri cand se vor selecta 5 (cinci) inscrieri in Campanie (pentru perioada 26 – 30 noiembrie 2007, inclusiv). Premiile aferente unei zile a saptamanii se vor extrage doar din inscrierile inregistrate in ziua respectiva (de exemplu: premiul aferent zilei de miercuri se va extrage doar in inscrierile inregistrate in ziua de miercuri anterioara datei tragerii la sorti, in intervalul orar 00:00 si 23:59).

3.2.1.1.2. se considera inscriere aferenta unei zile, orice inscriere efectuata in baza unui SMS valid conform punctelor 3.1.1., 3.1.2. si 3.1.3., in intervalul orar 00:00 si 23:59;

3.2.1.1.3. odata extrasa inscrierea aferenta unui zile, se va verifica in baza de date creata pana in ziua pentru care se face extragerea (pana la ora 23:59 inclusiv), numarul de inscrieri valide efectuat de pe numarul de telefon extras. Numarul de inscrieri efectuat conform celor mentionate anterior va determina valoarea premiului acordat conform mentiunilor de la sectiunea 4.

3.2.1.1.4. Inregistrarile declarate castigatoare in cadrul tragerilor la sorti pentru premiile zilnice vor participa la ultima tragere la sorti pentru marele premiul.

3.2.1.1.5. In cazul in care, in ziua pentru care se efectueaza extragerea, nu exista in baza de date, inscrieri valide, premiul zilnic nu va fi acordat.

3.2.2 Tragerea la sorti pentru marele premiu se va efectua in 4.12.2007 si va fi asistata de calculator si notar.

3.2.2.1. La tragerea la sorti pentru marele premiu participa toate inscrierile efectuate in perioada 1.10.2007 – 30.11.2007, inclusiv, inscrieri care respecta cerintele Organizatorului mentionate la punctele 3.1.1., 3.1.2 si 3.1.3.

3.2.3. La tragerile la sorti participa numai inscrierile efectuate conform conditiilor prezentului regulament, respectiv cele efectuate cu respectarea punctelor 3.1.1., 3.1.2. si 3.1.3.

3.2.4. Tragerile la sorti efectuate conform celor descrise mai sus nu implica din partea Organizatorului atribuirea automata a premiiilor Campaniei. Premiile vor fi acordate in conditiile mentionate la Sectiunea 4.

3.2.5. Lista castigatorilor si premiile castigate va fi publicata la sfarsitul Campaniei, pe site-ul www.oetker.ro.

 

 

Sectiunea 4. Premiile Campaniei

 

4.1. Premiile Campaniei

4.1.1 In cadrul prezentei Campanii se vor acorda prin tragere la sorti conform art 3.2. un numar maxim de 62 (saizeci si doua) premii, dupa cum urmeaza: 61 de premii zilnice constand in 200 de Euro fiecare, cu posibilitatea de a castiga acest premiu de la 2 pana la 5 ori conform punctului 4.1.2 de mai jos si 1 premiu mare constand in 10.000 Euro.

4.1.2. Premiile zilnice constau din:

4.1.2.1. 200 euro, in conditiile in care participantul a trimis pana la data aferenta extragerii premiului din ziua respectiva (inclusiv) un numar cuprins intre 1 (unu) si 3 (trei) SMS-uri, fiecare SMS continand un mesaj text scris conform cu punctele 3.1.1., 3.1.2 si 3.1.3.

4.1.2.2. 400 euro, in conditiile in care participantul a trimis pana la data aferenta extragerii premiului din ziua respectiva (inclusiv) un numar cuprins intre 4 (patru) si 8 (opt) SMS-uri, fiecare SMS continand un mesaj text scris conform cu punctele 3.1.1., 3.1.2 si 3.1.3.

4.1.2.3. 600 euro, in conditiile in care participantul a trimis pana la data aferenta extragerii premiului din ziua respectiva (inclusiv) un numar cuprins intre 9 (noua) si 15 (cincisprezece) SMS-uri, fiecare SMS continand un mesaj text scris conform cu punctele 3.1.1., 3.1.2 si 3.1.3.

4.1.2.4. 800 euro, in conditiile in care participantul a trimis pana la data aferenta extragerii premiului din ziua respectiva (inclusiv) un numar cuprins intre 16 (sasesprezece) si 25 (douazecisicinci) SMS-uri, fiecare SMS continand un mesaj text scris conform cu punctele 3.1.1., 3.1.2 si 3.1.3.

4.1.2.5. 1000 euro, in conditiile in care participantul a trimis pana la data aferenta extragerii premiului din ziua respectiva (inclusiv) un numar de 26 (douazecisisase) sau peste de SMS-uri, fiecare SMS continand un mesaj text scris conform cu punctele

3.1.1., 3.1.2 si 3.1.3.

4.1.3. Marele premiu consta in 10.000 euro.

4.1.4. Valoarea totala va fi determinata de valoarea premiilor zilnice acordate la extragerile saptamanale la care se adauga valoarea premiului mare de 10.000 Euro. Astfel, in Campanie valoarea totala a premiilor poate varia intre 24.070,13 Euro, taxe incluse (in urmatoarele conditii: acordarea a 61 de premii zilnice x 200,00 euro net/premiu, la care se adauga premiul mare in valoare de 10.000,00 euro net; s-a luat in calcul urmatorul curs valutar 1 euro = 3.3 RON) si 72.870,13 Euro, taxe incluse (in urmatoarele conditii: acordarea a 61 de premii zilnice x 1.000,00 euro net/premiu, la care se adauga premiul mare in valoare de 10.000,00 euro net; s-a luat in calcul urmatorul curs valutar 1 euro = 3.3 RON).

4.1.5. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii; in cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu, asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu atribui premiul respectiv.

 

4.2. Contactarea potentialilor castigatori.

4.2.1. Numarul de telefon inregistrat la receptia SMS-ului, aferent inscrierii extrasa drept castigatoare, va fi apelat. Participantului inscris in Campanie i se va aduce la cunostinta identitatea apelantului si scopul in care este efectuat apelul (respectiv validarea participarii sale in vederea atribuirii premiului)

4.2.2 Pentru premiile zilnice:

4.2.2.1. In momentul in care este contactat, potentialului castigator i se vor comunica codurile unice cu care acesta s-a inscris, personal, in Campanie pana la data pentru care s-a efectuat extragerea premiului zilnic.

4.2.2.2. Potentialul castigator are obligatia de a-si nota codurile ce ii vor fi transmise telefonic de catre Agentie, in vederea transmiterii la casuta postala OP 39 – CP 300, Bucuresti, a ambalajelor produselor cumparate ce contin in interiorul etichetei promotionale codurile unice, in original, cu care acesta s-a inscris in Campanie.

4.2.2.3. Potentialul castigator are obligatia de a trimite ambalajele mentionate la punctul 4.2.2.2 la adresa mentionata la punctul 4.2.2.2. in termen de 10 zile calendaristice de la contactarea sa telefonica impreuna cu o copie dupa actul de identitate si cu o declaratie prin care potentialul castigator isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor (in cazul castigatorilor minori se va solicita si acordul reprezentantului legal). In mod distinct, in declaratie, potentialului castigator i se va cere si acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorulu pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct (potentialul castigator are posibilitatea sa isi exprime acordul sau dezacordul pentru introducerea datelor persoanele in baza de date a Organizatorulu pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct; in cazul castigatorilor minori se va solicita si acordul reprezentantului legal). Declaratia va fi pusa la dispozitia potentialului castigator de catre Agentie prin fax sau e-mail. In aceasta declaratie potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa completa si varsta. Necomunicarea acestor date, indicarea unor date eronate sau incomplete, necesare pentru atribuirea premiului precum si neindeplinirea oricarei alte conditii prevazute de prezentul Regulament duce la pierderea dreptului de atribuire a premiului. In cazul in care potentialul castigator este o persoana minora, acesta va trebui sa prezinte si declaratia autentica conform art.2.4. de mai sus. Neprezentarea acestei declaratii

autentice duce la neatribuirea premiului Campaniei.

4.2.2.4. In cazul in care un potential castigator este extras la oricare dintre extragerile urmatoare, ambalajele produselor participante cu etichetele promotionale cu codurile unice, in original, trimise deja in atentia Agentiei, in baza unei extrageri anterioare, vor fi luate in considerare, potentialul castigator urmand a trimite catre Agentie, doar ambalajele produselor participante cumparate cu eticheta promotionala cu codul in original solicitate de Agentie.

4.2.2.5. Odata receptionate ambalajele de catre Agentie, aceasta ii va trimite potentialului castigator prin fax / e-mail sau scrisoare recomandata, un proces verbal cu codul sau lista de coduri primita.

 

4.2.3 Pentru marele premiu:

4.2.3.1. In momentul in care este contactat, potentialului castigator i se va comunica codul unic cu care acesta s-a inscris, personal, in Campanie si care a fost extras in cadrul tragerii la sorti aferenta marelui premiu.

4.2.3.2. Potentialul castigator are obligatia de a-si nota codul ce ii va fi transmis telefonic de catre Agentie, in vederea transmiterii la casuta postala OP 39 – CP 300 , Bucuresti, a ambalajului produsului cumparat ce contine in interiorul etichetei promotionale codul unic in original, cu care acesta s-a inscris in Campanie.

4.2.3.3. Potentialul castigator are obligatia de a trimite ambalajele mentionate la punctul 4.2.3.2 la adresa mentionata la punctul 4.2.3.2. in termen de 10 zile de la contactarea sa telefonica impreuna cu o copie dupa actul de identitate si cu o declaratie prin care potentialul castigator isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a

Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor (in cazul castigatorilor minori se va solicita si acordul reprezentantului legal). In mod distinct, in declaratie, potentialului castigator i se va cere si acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorulu pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct (potentialul castigator are posibilitatea sa isi exprime acordul sau dezacordul pentru introducerea datelor persoanele in baza de date a Organizatorulu pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct; in cazul castigatorilor minori se va solicita si acordul reprezentantului legal). Declaratia va fi pusa la dispozitia potentialului castigator de catre Agentie prin fax sau e-mail. In aceasta declaratie potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa completa si varsta. Necomunicarea acestor date, indicarea unor date eronate sau incomplete, necesare pentru atribuirea premiului, precum si neindeplinirea oricarei alte conditii prevazute de prezentul Regulament duce la pierderea dreptului de atribuire a premiului. In cazul in care potentialul castigator este o persoana minora, acesta va trebui sa prezinte si declaratia autentica conform art.2.4. de mai sus. Neprezentarea acestei declaratii

autentice duce la neatribuirea premiului Campaniei.

4.2.3.4. Odata receptionat ambalajul de catre Agentie, aceasta ii va trimite potentialului castigator prin fax / e-mail sau scrisoare recomandata, un proces verbal cu codul primit.

4.2.3.4. In cazul in care potentialul castigator a trimis in atentia Agentiei ambalajul produsului participant cu eticheta promotionala cu codul unic, in original, in baza unei extrageri anterioare, potentialul castigator are obligatia de a transmite aceasta informatie Agentiei pentru verificare.

4.2.4. In cazul in care potentialii castigatori nu raspund la telefon, in ziua extragerii, acestia vor fi apelati de 3 ori in ziua respectiva, precum si de 3 ori in ziua urmatoare, intre orele 10.00-18.00, Agentia depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acestia. Daca in urma acestor incercari, potentialul castigator nu poate fi contactat, SMS-ul trimis va fi reintrodus in baza de date si va participa la urmatoarele trageri la sorti, Organizatorul asumandu-si dreptul de a nu acorda premiul aferent zilei respective sau a marelui premiu de la finalul promotiei.

4.2.4. Organizatorul si/sau Agentia nu pot fi facuti raspunzatori de continutul plicului trimis de catre potentialii castigatori. Continutul plicului este cel constatat la receptia acestuia (respectiv ambalajele si codurile din interiorul etichetei promotionale).

4.2.5 Organizatorul si/sau Agentia nu isi asuma reponsabilitatea:

a. pentru pierderile plicurilor determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului si/sau a Agentiei;

b. pentru intarzierea plicurilor cu mai mult de 10 de zile de la data la care acestea trebuiau sa fie receptionate la adresa Agentiei.

4.2.6. Netrimiterea de catre potentialul castigator a ambalajului sau ambalajelor produselor participante cumparate cu eticheta promotionala cu codul de promotie in original in termenul mentionat la punctele 4..2.2.3 si 4.2.3.3. si cu respectarea punctului 4.2.5. b, duce la invalidare si la pierderea dreptului de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

 

4.3. Validarea castigatorilor si acordarea premiilor

4.3.1. Pentru premiile zilnice

4.3.1.1. Plicul trimis de catre potentialul castigator cu ambalajele produselor participante cumparate ce contin eticheta promotionala cu codul de promotie in original va fi verificat de Agentie.

4.3.1.2. Se considera ca plicul trimis de potentialul castigator este valid si expeditorul sau (acelasi cu expeditorul SMS-ului extras in cadrul tragerii la sorti respective) este castigator al premiului, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. contine ambalajul sau toate ambalajele produselor participante cumparate, in original, cu eticheta promotionala cu codul de promotie, in original, conform cu codul sau lista de coduri cu care era inscris in Campanie pana la momentul extragerii, cod sau lista de coduri ce i-a fost transmisa telefonic de catre Agentie;

b. contine o copie dupa actul de identitate;

c. contine declaratia prin care isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor (sau dupa caz, in privinta castigatorilor minori, acordul reprezentantului legal).

4.3.1.3 Orice neconcordanta intre codul sau lista de coduri cu care potentialul castigator era inscris in Campanie pana la momentul extragerii respective si ambalajul sau ambalajele produselor participante cumparate cu etichetele promotionale ce contin codurile in original trimise in plic catre Agentie, duce la invalidare si pierderea dreptului de atribuire al premiului.

4.3.1.4. Premiile mentionate la punctul 4.1.2., acordate castigatorilor validati vor fi trimise in atentia aceastora prin: 1/ OP, in cazul in care castigatorul are un cont bancar pe numele sau, sau 2 / in cazul in care castigatorul nu are un cont bancar pe numele sau sau nu doreste sa isi faca unul, suportand costurile de deschidere ale acestuia, prin mandat postal / e-mandat cu confirmare de primire in termen de 30 de zile de la data validarii acestora.

4.3.1.5. Organizatorul va suporta o singura data cheltuielile de transmitere a premiului, in conditiile in care din vina sa sau a Agentiei nu s-a strecurat o greseala in expedierea premiului.

4.3.1.6. In cazul in care expedierea premiului s-a facut la adresa sau in contul indicat de posesorul de drept al premiului, pe numele acestuia si din cauze care tin de destinatar, premiul nu a fost receptionat, posesorul de drept al premiului este in drept sa-si primeasca premiul, cu conditia retinerii de catre Organizator, din valoarea premiului, a taxelor de transmitere

 

4.3.2. Pentru marele premiu

4.3.2.1. Plicul trimis de catre potentialul castigator cu ambalajul produsului participant cumparat ce contine eticheta promotionala cu codul de promotie in original va fi verificat de Agentie.

4.3.2.2. Se considera ca plicul trimis de potentialul castigator este valid si expeditorul sau (acelasi cu expeditorul SMS-ului extras in cadrul tragerii la sorti pentru marele premiu) este castigator al premiului, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. contine ambalajul produsului participant cumparat, in original, cu eticheta promotionala cu codul de promotie, in original, conform cu codul extras in cadrul tragerii la sorti pentru marele premiu, cod ce i-a fost transmis telefonic de catre Agentie;

b. contine o copie dupa actul de identitate;

c. contine declaratia prin care isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor (sau dupa caz, in privinta castigatorilor minori, acordul reprezentantului legal).

4.3.2.3 Orice neconcordanta intre codul extras si codul trimis catre Agentie, duce la invalidare si pierderea dreptului de atribuire al premiului.

4.3.2.4. Premiul mentionat la punctul 4.1.3., acordat castigatorului validat va fi trimis in atentia aceastuia prin transfer bancar in contul indicat de posesorul de drept al premiului (acelasi cu expeditorul SMS-ul cu codul extras castigator), pe numele sau, in termen de 30 de zile de la data validarii acestuia.

4.3.2.5. Organizatorul va suporta o singura data cheltuielile de transmitere a premiului (respectiv taxele bancare), in conditiile in care din vina sa sau a Agentiei nu s-a strecurat o greseala in expedierea premiului.

4.3.2.6. In cazul in care expedierea premiului s-a facut in contul indicat de posesorul de drept al premiului si pe numele sau si din cause care tin de destinatar, premiul nu a fost receptionat, posesorul de drept al premiului este in drept sa-si primeasca premiul, cu conditia achitarii taxelor bancare de transmitere a premiului.

4.3.3. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

 

 

Sectiunea 5. Taxe si impozite:

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

Sectiunea 6. Participantii minori si persoanele lipsite de capacitate juridica

 

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de discernamant, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul tutorelui sau legal.

De asemenea ocrotitorul legal trebuie sa semneze o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere dupa acordarea premiului respectiv , precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

 

 

Sectiunea 7. Litigii:

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

 

Sectiunea 8. Incetarea campaniei

 

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului , din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.

Nota: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

 

Sectiunea 9. Prelucrarea datelor personale

 

In conformitate cu legislatia aplicabila, Organizatorul are obligatia sa faca publice numele caatigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestei Campanii.

Prin inscrierea la aceasta promotie, participantii declara expres ca sunt de acord cu regulamentul Campaniei si ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date Dr. Oetker RO SRL. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti.

Prin prezentul, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

De asemenea, la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa str. Albesti nr. 50, Curtea de Arges, jud. Arges, Romania, Organizatorul se obliga:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;

- sa respecte normele legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Participantii la Campanie in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identitatii, scopuri statistice, promotionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (posta sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promotia “Indulcesti si castigi!” sau cu privire la alte actiuni ce se vor desfasura in viitor.

Compania Dr. Oetker RO SRL este inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal cu nr. 2298 din 2005 .

 

 

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial al promotiei:

 

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei, la www.oetker.ro, precum si in ziarul Romania Libera din 1 octombrie 2007.

 

 

Sectiunea 11. Info-line

 

Pentru detalii referitoare la Campanie puteti suna la 021-209.54.15, numar Romtelecom cu tarif normal, program de luni pana vineri, intre orele 9.00 – 18.00.

Nu avem elemente multimedia.
elena (vaslui) in 12 octombrie 2007, 15:48
Ma indulcesc de ani buni cu produsele de la Dr.oetker toata vara am savurat inghetata din {praful de inghetata }apreciem calitatea sunteti cei mai deliciosi.
Cipri (IS) in 13 octombrie 2007, 11:38
auzi Medeea Sunt si eu curios : tu ai un job pentru a le face reclama la toate promotiile? si daca da te platesc bine ?- sau cum e in functie de numarul mesajelor postate pe net ?
Daniel (Peris) in 13 octombrie 2007, 22:52
Sunt de acord cu Cipri,Medeea posteaza comentarii la toate promotiile,toate de bine,laudative....,parca ar fi platita de cineva sa faca asta!!!! Ciudat nu?
Andreea (craiova) in 15 octombrie 2007, 18:08
Am si eu ceva de spus si cred ca sunteti de acord, zicea Medeea la promotia cu Cif si Domestos ca sunt intr-adevar minunate si ca te scot din incurcatura, va dati seama ce harnicutza e ea, are si timp...prin atata reclama mascata...
I (Constanta) in 21 octombrie 2007, 13:19
Buna ziua. Am vazut ca pentru prima saptamana de concurs sunt afisati doar cinci castigatori in loc de sapte. De ce ?
Iulia (Buftea) in 22 octombrie 2007, 05:22
Acelasi mesaj pt tine Medeea: am citit comentariile tale la promotii si NU ni se pare, chiar este straniu Medeea ca tie sa-ti placa ABSOLUT TOT. Ori esti cu adevarat anjagajata sa postezi cum ca totul e mai mult decat ok?! Daca primesti bani pt a spune ca toate sunt roz CHIAR SI CAND NU SUNT atunci vrem si noi sa facem ce faci tu. Repet nu vreu sa fie o ofensa!! Dar daca nu ai nimic de spus concret despre o promotie, atunci ar fi mai bine (si-ti multumim anticipat) sa te abtii din a repeta bucati din sloganele acestora sau din a da AMPLOARE valorii lor INESTIMABILE... Multumim, Medeea!
I (Constanta) in 23 octombrie 2007, 15:58
Pentru moderatori :inca astept raspunsul la intrebarea pe care am adresat-o mai sus. Multumesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 octombrie 2007, 19:07
Draga Ion, am transmis intrebarea ta organizatorilor promotiei si speram sa obtinem cat de curand un raspuns oficial pentru tine.
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 octombrie 2007, 16:22
Salut, Ion,
Organizatorii promotiei ne-au transmis ca s-au extras 7 castigatori pentru prima saptamana. Unul dintre acestia a fost insa invalidat deoarece nu a raspuns la telefon la niciuna dintre incercarile de contactare, iar altul inca nu a fost validat deoarece nu s-a primit plicul. Asadar, au ramas deocamdata numai 5 castigatori validati.
I (Constanta) in 25 octombrie 2007, 22:48
Buna seara. Multumesc pentru raspuns. Sincer imi pare rau pentru cel invalidat. Sper ca sansa sa-i ofere inca o...sansa.Bafta tuturor.
Cipri (IS) in 29 octombrie 2007, 23:02
si aici aceeasi pb ca la cif. .... toate produsele expuse spre vanzare sunt fara ambalaj promotional
angela (baia mare) in 31 octombrie 2007, 13:57
Buna am trimis mai multe coduri pe un sms mi se valideaza doar unul sau toate ,sau trebuia sa trimit cate un cod doar. Ce pot sa fac daca nu am trimis bin ?
Andreea (craiova) in 06 noiembrie 2007, 11:11
Salut! Foarte interesanta aceasta promotie. Se introduc si se sterg castigatori la ordinea zilei. Din 7 castigatori saptamanal a devenit doar unul( 2007.10.16) . De ce? Cineva stie. In prima saptamana la insistentele lui Ion (Constanta), care a cerut detalii in privinta celor 5 castigatori in loc de 7 i s-a raspuns ca nu au fost validati , iar acum stupoare, apar 11 ? Alo, dar chiar asa suntem luati de prosti? Sper ca acest mesaj sa nu fie sters ci afisat, caci multe semne de intrebare se ridica la aceasta promotie. Astept un raspuns oficial si demn de incredere.
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 noiembrie 2007, 12:45
Salut, Andreea,

Iti multumim pentru mesaj. Ne cerem scuze, este greseala noastra, a celor de la Infopromotii. Am publicat de doua ori primii castigatori (de la extragerea din 09.10.2007). Acum tocmai am sters dublurile. In rest, nu intelegem care sunt nelamuririle tale cu privire la aceasta promotie. Ai putea sa fii mai explicita? Nu publicam comentarii care contin acuzatii nefondate si atat noi, cat si organizatorii promotiei suntem gata sa te ajutam, dar trebuie sa ne spui care este neintelegerea.
mariana (constanta) in 12 noiembrie 2007, 00:32
Felicitari Domnule Cocos Gheorghe esti tare dar nu stiu cum reusesti poate ne vinzi si noua pontul caci te-am vazut in mai toate listele de castigatori ale multor concursuri lansate .
Popescu (Sibiu) in 15 noiembrie 2007, 09:23
Am impresia ca s-a stricat ceva in toata afacerea asta, deoarece de doua zile nu mi se mai confirma trimiterea SMS-ului. O fi vreo problema cu aparatele ? Sau promotia-i gata ?
Moderator 1 (Infopromotii) in 15 noiembrie 2007, 18:46
Salut, Popescu!

Promotia nu s-a terminat, pentru ca altfel nu ar mai exista aceasta pagina. (Nu pastram promotii expirate pe site).
Te invitam sa folosesti rubrica de contact din meniul galben de jos si sa ne scrii un mesaj cu numarul tau de telefon de pe care ai incercat sa inscrii codul si data la care te-ai inscris cu codul (codurile) in promotie. Organizatorii promotiei ne-au spus ca daca le putem transmite aceste date, vor verifica daca inscrierea ta / inscrierile tale sunt valide.

De cele mai multe ori, lipsa unui SMS de raspuns se datoreaza casutei de mesaje pline a telefonului. N-ar strica sa verifici daca mai ai loc in casuta de mesaje. Succes tuturor!
Popescu (Sibiu) in 16 noiembrie 2007, 09:52
Ok, stimate moderator, am trimis datele si astept o solutionare favorabila a problemei.Va multumesc pentru amabilitate si ajutor. Popescu Miruna.
Andrei (Bucuresti) in 16 noiembrie 2007, 11:20
Eun nu am vazut nici un produs cara sa aiba acel cod care trebuie trimis prin SMS pentru a ma inscrie in promotie!
Popescu (Sibiu) in 21 noiembrie 2007, 10:37
Din 6.11 nu s-a mai afisat nici un castigator. Nu stiu care o fi cauza, dar argumentul cum ca nu ar fi fost in zilele respective inscrieri valabile nu poate fi adevarat. Eu de exemplu m-am inscris in fiecare zi si am castigat pana acum experienta la greu. =( =(
Popescu (Sibiu) in 22 noiembrie 2007, 09:01
Gata!!!! Eu una nu mai trimit coduri !!! Se pare ca totul nu a fost decat un mare fasss !!! Unde-s castigatorii din 13 si 20.11 ?? Sant dispusa inteleg ca pe 13, fiind zi cu ghinion , nu s-au facut extrageri, dar cei din 20 , unde-s ??
I (Constanta) in 22 noiembrie 2007, 11:26
E utopic sa crezi ca ar exista zile in care nu se inscrie nimeni. Probabil se asteapta validarea finala a castigatorilor, pentru publicarea lor. Si eu ii astept...Toti cei care participa la promotie ar trebui sa stie insa ca daca ar fi sa castige ar afla cu siguranta inainte de publicarea listei...Ca doar sms-ul trimis nu este nominal...e doar un cod trimis de pe un anume numar de telefon. Daca e sa castigi esti sunat, conform regulamentului, in ziua de marti cand se face extragerea celor 7 castigatori pentru saptamana anterioara, ti se iau datele, (numele, etc),dupa care urmeaza validarea fizica a premiului prin trimiterea ambalajelor cu care ai participat, verificarea lor, etc...In fine! Chestia asta dureaza ceva vreme..Bafta tuturor!
Popescu (Sibiu) in 22 noiembrie 2007, 22:32
Mdaaa, din 13 se tot valideaza castigatorii...probabil or fi din Noua Zeelanda norocosii.....sau din Tibet. Domnu` Ion , m-ai inteles gresit, eu nu-s suparata ca nu am castigat,e chestie de noroc ( probabil ) , ca la loto, pe mine ma deranjeaza faptul ca s-a cam diminuat entuziasmul organizatorilor.
I (Constanta) in 23 noiembrie 2007, 12:26
Pentru Popescu(Sibiu), Scuze daca am fost gresit inteles. Nu m-am gandit nici pentru o secunda ca asta ar fi motivul supararii. Sunt totalmente de acord ca publicarea castigatorilor intarzie nepermis de mult. Mi se pare firesc ca noi, participantii la o promotie, sa vrem sa stim numele celor care au castigat. Chestia cu validarea era ptr castigatorii din 20.11 pentru validarea carora conform regulamentului sunt necesare 10 zile, deci n-au cum sa fie inca publicati. Nu inteleg de ce pentru a afla anumiti castigatori este necesar ca unul sau altul dintre cei care posteaza pe acest site sa insiste si sa tot insiste, si nu sunt pur si simplu publicati la timp.La randul meu am avut astfel de insistente. De exemplu nu inteleg de ce pentru promotia cu aditivi de la Oetker nu s-a publicat inca primul castigator...Le-am fi recunoscatori moderatorilor daca ar fi ceva mai prompti in afisarea numelor castigatoare corespunzatoare fiecarei promotii. Cat despre noroc ...de acord cu tine...uite la promotia asta cu pudding-ul exista o persoana care a castigat de doua ori. Ii urez succes in continuare, asa cum iti urez si tie, si mie, si tuturor. Bafta!
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 noiembrie 2007, 13:40
Moderatorul este aici, la datorie si nu duce lipsa de promptitudine. Daca ar avea lista castigatorilor, ar publica-o cu cea mai mare viteza. Astfel nu ar mai trebui sa modereze mesaje ironice.
Adriana (Bucuresti) in 26 noiembrie 2007, 09:43
Buna tuturor, am citit toate comentariile voastre despre acesta campanie si respectiv companie si m-am hotarat sa va comunic si parerea mea. Particip de ani buni la campaniile Dr. Oetker, iar acum 2 ani am castigat o excursie la una din campaniile lor, fara nici o pila si cu un singur plic trimis.Da, stiu, si eu am ramas uimita, chiar le spuneam ca nu am crezut niciodata ca premiile mari se dau pe bune si uite ca mi s-a demonstrat. La campania cu aditivii de patiserie am castigat o carte si am fost sunata pentru validare acum o saptamana si ceva,am trimis bonul pt validare si acum astept premiul.Despre afisarea castigatorilor, vad ca nici pe site-ul oficial nu apar asa ca mai aveti putina rabdare, am observat ca au o intarziere cam de o saptamana in contactarea castigatorilor, ceea ce insemna ca se decaleaza totul. Ce as vrea sa retineti din comentariul meu este ca Dr. Oetker chiar este o companie seioasa in privinta premiilor si nu sunt platita sa spun asta. O zi buna si mult succes tuturor.
Ionut (Botosani) in 30 noiembrie 2007, 18:53
am participat sieu la aceasta promotie...in prima saptamana am trimis si eu 3nr.de pe bon(diferite)si am castigat 1000euro,sincer nu ma asteptam.Deci aceasta promotie Dr.Oetker e reala...bafta tuturor!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Dr. Oetker Original Pudding - "Indulcesti si castigi!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Dr. Oetker Original Pudding - "Indulcesti si castigi!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media