CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Dove - Rasfata-te in Marea Croaziera a frumusetii!

Promotie Dove

Premii prin tragere la sorti: 1 x croaziera de lux pentru 4 persoane pe Marea Mediterana; 100 x geanta de voiaj Samsonite.

Cumpara orice produs Dove si trimite un SMS la 1809 cu textul Dove.

Perioada promoţiei: 20 mai - 10 iulie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Rasfata-te in croaziera frumusetii”
SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “Rasfata-te in croaziera frumusetii” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 numita in cele ce urmeaza “Organizator”.

1.2 Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii, si va fi denumita in continuare „Campanie”.

1.3 Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 20 mai – 10 iulie 2007, prin intermediul S.C. Ogilvy Action Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, sector 1, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.


SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

2.1 Produsele participante la Campanie sunt toate produsele marca Dove (marca inregistrata apartinand Unilever), denumite in cele ce urmeaza “produse participante”, comercializate atat in mod individual cat si sub forma de pachet. Prin pachet cu produse participante se intelege orice forme de ambalare, alcatuita din doaua sau mai multe produse similare, cu pret distinct


SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

3.2 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.


SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 20 mai – 10 iulie 2007, cel putin un produs din cele participante la Campanie si sa se inscrie in Campanie trimitand in intervalul 20 mai – 10 iulie 2007, ora 23.59 inclusiv (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie la numarul de telefon 1809), un mesaj text tip SMS (numit in continuare „SMS”) la numarul de telefon 1809 (numar de telefon cu tariful normal in retelele Orange, Cosmote, Vodafone si Zapp) care sa cuprinda cuvantul Dove.

4.2. Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat valid daca este format din cuvantul ”DOVE”, indiferent de modalitatea in care acesta este scris (chiar daca acesta este scris cu majuscule sau cu litere mici, cu ghilimele etc.)

4.3. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).

4.4. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1809, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul nu este trimis in forma corecta (nu indeplineste conditiile prevazute la art.4.2 de mai sus), atunci raspunsul va fi: „Textul mesajului este incorect. Pentru inscriere trimite cuvantul DOVE.”
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, atunci mesajul receptionat va fi: „Te-ai inscris! Tine produsul Dove la indemana, pentru validare. „
c. De la acelasi numar de telefon, un consumator nu poate efectuat mai mult de 10 inscrieri valide pe toata perioada Campaniei. Incepand cu a 11-a inscriere, mesajul primit de catre coonsumator va fi: „Ne pare rau. Nu te poti inscrie in Campanie cu mai mult de 10 mesaje”

4.5 La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1809 si care nu cuprind informatiile solicitate conform art.4.1.- 4.2 de mai sus, in care participantii furnizeaza alte informatii decat cele mentionate in aceste articol, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizata la aceleasi articol din prezentul Regulament.

4.6. Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1809, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.

4.7 Dupa data limita de primire a mesajelor (10 iulie 2007, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.


SECTIUNEA 5. PREMIILE

5.1 In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda in total 101 premii, in valoare comerciala totala de 118.810 RON, reprezentand:
• 100 premii constand in cate o geanta de voiaj Samsonite in valoare de 392,5 RON fiecare.
• 1 premiu in valoare de 76.840 RON, constand intr-o croaziera de lux pentru 4 persoane (castigatorul si 3 insotitori), pe Marea Mediterana, ce se va desfasura in intervalul 18 August 2007 (de la ora 09.00) pana la 23 August 2007 (pana la ora 08.00) si 2.720 RON echivalentul a 800 Euro (la un curs de schimb de 3.4 RON = 1 euro), reprezentand bani de buzunar.
• Detaliile excursiei ( program, cazare, masa, etc ) vor fi comunicate ulterior printr-un material scris inmanat castigatorului cu o luna inainte de plecarea in croaziera . In caz de forta majora (evenimente exterioare, independente de voita unei vreunei persoane, imprevizibile si insurmontabile) survenita in timpul croazierei, castigatorul daca doreste sa nu mai participe la aceasta se va putea debarca in cel mai apropiat port de locatia unde a survenit forta majora si va fi cazat, impreuna cu cei 3 insotitori, in conditii similare celor de pe vasul Dove.
Valoarea premiului constand in croaziera pe Marea Mediterana este compusa din valoarea comerciala a acestuia, la care se adauga valoarea impozitului ce va fi retinut la sursa.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani (in cazul premiilor zilnice). In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

5.2 Premiile constand in geanti de voiaj Samsonite vor fi inmanate castigatorilor impreuna cu certificatele de confirmitate corespunzatoare emise de catre producator.


SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1. Extragerea electronica aleatorie a SMS-urilor castigatoare va avea loc in data de 12 iulie 2007 ora 12.00, la sediul Agentiei, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorilor si unul al Agentiei.

6.2. La extragerea premiilor vor participa toate SMS-urile intrate in Campanie in intervalul 20 mai 2007 - 10 iulie 2007 ora 23.59. Prima extragere efectuata din baza de date va fi cea corespunzatoare premiului constand in croaziera pe Marea Mediterana, iar ulterior se vor extrage mesajele castigatoare aferente celor 100 de genti de voiaj Samsonite. Un mesaj odata extras castigator va fi exclus din baza de date, fara a mai putea participa la extragerile ulterioare.

6.3. Potentialii castigatori ai premiilor Campaniei promotionale vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon de la care s-au inscris in Campanie pentru a fi validati.

6.4. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit mesajul extras potential castigator identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si data expedierii mesajului. Daca aceasta corespunde cu cea a mesajului extras castigator, castigatorul va fi validat si ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor.

6.5. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic data expedierii mesajului extras castigator, sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.6. Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 24 de ore de la extragere, de catre un reprezentant al Organizatorului, pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat de 3 ori in cele 24 de ore, in urmatoarele 24 de ore va fi apelat de inca 2 ori - si in cazul in care nu poate fi contactat nici de aceasta data, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului.

6.7. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma extragerilor vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.8. Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro dupa terminarea Campaniei in termen de 5 zile lucratoare de la validarea castigatorului.

6.9. Cele 100 de premii constand in genti de voiaj vor fi livrate castigatorilor prin curier intr-un termen de 30 de zile de la data publicarii pe www.infopromotii.ro conform art.6.8 de mai sus a numelui castigatorilor. Fiecare castigator trebuie sa prezinte, pentru a intra in posesia premiului, documentul de identitate, iar in cazul in care curierul constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele prezentate in actul de identitate, castigatorul va pierde dreptul de atribuire a premiului. La inmanarea de catre curier a coletului ce contine premiul, castigatorii vor completa si semna un proces-verbal de predare-primire, in cuprinsul caruia isi vor exprima in scris acordul expres si neechivoc pentru ca datele personale comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea atribuirii premiilor si in vederea utilizarii acestora in activitati de marketing direct ulterior desfasurate de Organizator prin agenti desemnate de acesta.

6.10. De asemenea curierul va lasa castigatorilor interesati un plic CR (raspuns pre-platit) cu un formular de inscriere in clubul Dove. Dupa completarea formularului, plicul poate fi predat direct curierului sau trimis ulterior prin posta.

6.11. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.12. Castigatorul premiului constand in croaziera pe Marea Mediterana are la dispozitie un termen de 10 zile de la data publicarii pe site-ul www.infopromotii.ro a numelui sau si a premiului castigat, pentru a se prezenta la sediul Agentiei, din Str Grigore Alexandrescu nr 86, sector 1, Bucuresti in vederea comunicarii numelui celor 3 insotitori si finalizarii formalitatilor aferente acordarii premiului. Castigatorul premiului se va prezenta cu 24 de ore inainte de plecarea in excursie la sediul Agentiei pentru ridicarea documentelor de calatorie.

6.13. La prezentarea castigatorului premiului constand in croaziera pe Marea Mediterana la sediul Agentiei, conform art.6.12 de mai sus, acesta trebuie sa prezinte reprezentantilor Agentiei documentul de identitate iar in cazul in care acestia constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele prezentate in actul de identitate, castigatorul va pierde dreptul de atribuire a premiului. Dupa validarea sa finala, castigatorul va completa si semna toate documentele aferente atribuirii premiului si totodata isi va exprima in scris acordul expres si neechivoc pentru ca datele personale comunicate in cuprinsul procesului-verbal de atribuire a premiului sa intre in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, precum si pentru utilizarea acestora in activitati de marketing direct ulterioare desfasurate de Organizator prin agenti desemnati de acesta. In termen de 30 de zile de la incheierea procesului-verbal de atribuire, Organizatorul, prin intermediul Agentiei, va indeplini toate formalitatile necesare in vederea acordarii premiilor, suportand toate costurile aferente acestor formalitati.

6.14. Organizatorul nu se va implica in nici un mod in formalitatile si plata necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorul premiului sau/si pe insotitorii acestuia (obtinere pasaport, incheiere asigurari de sanatate, obtinere eventuale acorduri, autorizatii, etc), daca aceste documente nu exista sau nu sunt valabile din orice motiv. Toate obligatiile si formalitatile necesare in vederea eliberarii unor asemenea documente sunt in sarcina acestora.

6.15. Organizatorul, prin intermediul Agentiei, va asigura suplimentar castigatorului si insotitorilor acestuia transportul de la sediul Agentiei pana la locul de imbarcare pe vasul de croaziera precum si inapoi la Bucuresti, Aeroportul Henri Coanda.

6.16. Dupa inmanarea tuturor documentelor aferente croazierei castigate, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatorul acestui premiu inceteaza.

6.17. Existenta sau aparitia pana la data plecarii in croaziera a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului sau a vreunuia dintre cei 3 insotitori ai acestuia de a beneficia de excursie, nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

6.18. Procesul-verbal de atribuire a premiului constand in croaziera pe Marea Mediterana va fi semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului si completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa si CNP.

6.19. In cazul in care potentialul castigator al premiului constand in croaziera nu poate fi contactat la telefon in vederea stabilirii detaliilor legate de intocmirea formalitatilor de acordare a premiilor (nu raspunde, numar nealocat, telefon inchis) conform art.6.6 de mai sus sau este contactat dar nu se prezinta in locatia si la termenul mentionat la art.6.12. de mai sus, sau acesta nu prezinta documentele solicitate de catre Organizator, sau se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate si cele prezentate reprezentantului Organizatorului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.


SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

7.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre S.C. Ogilvy Action Romania S.R.L. in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (in cazul castigatorului premiului constand in croaziera pe Marea Mediterana) si utilizarii loc in activitati de marketing direct ulterior, dupa caz.

7.3. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr 2 – 4, sector 2 (Pentru S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L ) o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.


7.4. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 20.05.2007 si va fi disponibil gratuit prin solicitare la adresa Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, sector 1.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Dove - Rasfata-te in Marea Croaziera a frumusetii!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Dove - Rasfata-te in Marea Croaziera a frumusetii!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media