CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Dove - "Ai inca 5.000 de motive sa te simti frumoasa"

Concurs cu premii promotie Dove

Premii: 5.000 x perla veritabila, montata in aur.

Cumpara orice produs Dove cu insemnele promotiei si trimite prin SMS la 1833 codul unic de pe eticheta, format din 7 cifre.

Perioada promoţiei: 24 septembrie 2007 - 06 ianuarie 2008

Promotie expirata
25 comentarii Vezi
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Ai inca 5.000 de motive sa te simti frumoasa”
 
 
SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1.        Organizatorul campaniei promotionale „ Ai inca 5.000 de motive sa te simti frumoasa ” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.           Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.        Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 24 septembrie 2007 – 06 ianuarie 2008, prin intermediul S.C. Mailers Serv S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 2, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.


SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

2.1. Produsele participante la Campanie sunt cele marca Dove, gamele Dove Beauty Care, Dove Silk Care, Dove Fresh Touch Care, Dove Firming Care, Dove Special Care, Dove Intense & Essential Hair Care, Dove Color Hair Care, Dove Normal Hair Care, Dove Silk & Sleek Care, marca inregistrata apartinand Unilever (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in mod individual, cat si sub forma de pachet. Prin pachet cu produse participante se intelege orice forma de ambalare, alcatuita din produse similare sau diferite, cu pret distinct.

2.2. Produsele participante la Campanie vor avea aplicata pe ambalajul din fata o eticheta promotionala pe care se afla inscriptionat un cod unic de participare la Campanie de 7 cifre, de forma 1234567 (numit in cele ce urmeaza „cod unic”).

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1   La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentieisi ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). 

3.2     Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.3   Participantii trebuie sa pastreze produsul pe care se gaseste eticheta promotionala, conform Regulamentului, in cazul contactarii ca potentiali castigatori sa poata confirma reprezentantului Agentiei codul unic si codul de bare al produsului participant achizitionat.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1.             Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 24 septembrie 2007 – 06 ianuarie 2008 inclusiv cel putin un produs participant si sa se inscrie in Campanie in intervalul 24 septembrie 2007 – 06 ianuarie 2008 ora 21:00 inclusiv, trimitand codul unic descoperit pe eticheta promotionala de pe produsul participant prin SMS, fiecare cod unic putand fi inscris in Campanie o singura data, indiferent ca este inscris de pe acelasi numar de telefon sau de pe numere diferite.

4.2.             Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1833 (numar de telefon cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp) in intervalul 24 septembrie 2007 – 06 ianuarie 2008, ora 21:00 inclusiv (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie la numarul de telefon 1833), a unui mesaj de participare la Campanie, care trebuie sa cuprinda codul unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant.

4.3.             Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa contina un cod unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant, sub urmatoarea forma: 1234567, - fara spatii sau alte caractere intre cifre,

- codul unic de pe eticheta sa nu fi mai fost inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar de telefon si

- codul unic sa fie primit la numarul 1833 in perioada 24 septembrie 2007 – 06 ianuarie 2008 ora 21:00 inclusiv.

4.4.             Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie, in functie de indeplinirea cumulativa a celor trei conditii mai sus mentionate. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1833 participantul va primi din partea Organizatorului, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a.       daca mesajul nu este trimis in forma corecta (nu indeplineste conditiile prevazute la art.4.2. si art.4.3 de mai sus, contine un cod unic incorect, incomplet, contine un cod de bare in loc de codul unic, atunci raspunsul va fi: „Cod incorect. Va rugam sa trimiteti codul unic de 7 cifre de pe eticheta promotionala Dove. Regulamentul e disponibil gratuit la 0213054165 sau pe www.dove.ro.

b.       daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar codul unic respectiv a mai fost trimis anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon mobil sau de pe un numar diferit, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost inscris in campanie. Trimite un alt cod unic de 7 cifre de pe eticheta promotionala Dove. Regulamentul e disponibil gratuit la 0213054165”.

c.       daca mesajul a fost trimis in forma corecta, indeplinid conditiile prevazute de art.4.3 de mai sus, si codul unic nu a mai fost trimis anterior de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar de telefon mobil, atunci mesajul receptionat va fi: ”Ati fost inscris in campanie pentru urmatoarea tragere la sorti.Pastrati ambalajul Dove si codul pentru validare.Regulamentul e disponibil gratuit la 0213054165” ; totodata participantului i se va comunica sa pastreze produsul, eticheta promotionala si codul unic inscris pentru validare in caz ca va fi desemnat castigator si ca poate obtine regulamentul gratuit in copie la numarul de telefon (021)305.41.65 sau accesand siteul www.dove.ro.

d.       La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr.de telefon 1833care nu cuprind informatiile solicitate conform art.4.2. si art.4.3. de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/inexacte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe eticheta produsului participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

4.5.             Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a.       pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1833, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b.       pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.4. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c.       daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

d.       daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

e.       pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   

4.6.             Dupa data limita de primire a mesajelor (06 ianuarie 2008 ora 21:00), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

4.7.             Un cod unic de pe un produs participant confera posibilitatea consumatorilor de a se inscrie o singura data in Campanie, indiferent ca expediaza codul unic de pe acelasi numar de telefon sau de pe numere diferite. De pe un numar de telefon un consumator se poate inscrie in Campanie de maximum 30 ori, fiecare inscriere trebuind a fi facuta cu un cod unic diferit.

Incepand cu a 31-a inscriere, mesajul primit va fi: „Ne pare rau, te poti inscrie in campania promotionala Dove cu maxim 30 de mesaje. Regulamentul e disponibil gratuit la 0213054165.”.

4.8.             In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator reclama Organizatorului sau Agentiei, in orice modalitate, invalidarea preliminara a codului sau de participare descoperit pe eticheta atasata unui produs participant, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul sau a mai fost inscris in Campanie anterior de pe alt numar de telefon sau chiar de pe acelasi numar, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

4.8.1.        Organizatorul si/sau Agentia ii vor solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a etichetei pe care a fost descoperit codul unic revendicat. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic revendicat prin expedierea etichetei de pe produs prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu aceasta eticheta la sediul Organizatorului si/sau Agentiei sau la vreun punct de lucru al acestora comunicate telefonic, sau prin orice alta modalitate pe care consumatorul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerile la sorti zilnice.

4.8.2.        In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatie a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, pentru a se putea face validarea consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul si/sau Agentia il vor contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea prin SMS si ii vor comunica scopul apelului. Dupa instiintarea consumatorului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, ii vor solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a etichetei pe care a fost descoperit codul unic inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin expedierea etichetei de pe produs prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu aceasta eticheta la sediul Organizatorului si/sau Agentiei sau la vreun punct de lucru al acestora comunicate telefonic, sau prin orice alta modalitate pe care consumatorul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerile la sorti saptamanale.

4.8.3.        In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art.4.8.1 si art.4.8.2 de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii etichetei cu codul unic descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe consumatorul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel de face dovada efectiva a detinerii etichetei cu codul unic revendicat/inscris (dupa caz).

4.8.4.        In cazul in care consumatorul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art.4.8.1 si art.4.8.2, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerilor permit aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerile ce urmeaza.

4.8.5.        In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea ultimei extrageri, iar intervalul de timp dintre reclamatie si ultima extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul si/sau Agentia ii vor comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii etichetei cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

5.1.             In cadrul Campaniei se vor acorda, in total 5.000 de premii, prin trageri la sorti organizate conform SECTUNII 6 de mai jos, constand fiecare in cate-o perla naturala montata in aur de 14k, in valoare de 69,38 RON.

5.2.             Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 346.900 RON.

5.3.             Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiile neacordate in cadrul uneia dintre tragerile la sorti vor fi reportate pentru ultima extragere. In cazul in care dupa finalizarea Campaniei raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.

5.4.             Mai multe produse achizitionate, mai multe coduri unice diferite, si inseamna mai multe sanse de castig, in limita a 30 de premii pentru un participant.

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1.             Extragerea electronica aleatoare a codurilor unice castigatoare ale premiilor Campaniei va avea loc zilnic, dintre mesajele primite in fiecare interval de 15 minute dintre orele 09:00:00 si 20:59:59, (de exemplu: 09:15:00-09:29:59, 09:30:00-09:44:59, 09:45:00-09:59:59 etc.), si anume dupa ora 09:15:00. Extragerea pentru inscrierile facute in Campanie in intervalul 20:45:00 – 20:59:59 din fiecare zi de Campanie vor avea loc dupa inchiderea intervalului mentionat, respectiv la ora 21:05:00.

6.2.    Pentru intrarile facute in Campanie in intervalele 21:00:00–08:59:59 si 09:00:00-09:14:59 se va organiza o singura tragere la sorti, care va avea loc dupa inchiderea intervalului mentionat, respectiv la ora 09:20:00, in care se va acorda un singur premiu.

6.3.     Exceptie de la regula mentionata la art. 6.2 de mai sus, fac mesajele primite in urmatoarele intervale:

- in data de 24.09.2007 intre 00:00:00 – 10:14:59

- intre 21.12.2007 ora 21:00:00 si 22.12.2007 ora 10:14:59

- intre 22.12.2007 ora 21:00:00 si 23.12.2007 ora 10:14:59

- intre 23.12.2007 ora 21:00:00 si 24.12.2007 ora 10:14:59

- intre 24.12.2007 ora 21:00:00 si 25.12.2007 ora 10:14:59

- intre 25.12.2007 ora 21:00:00 si 26.12.2007 ora 10:14:59

- intre 29.12.2007 ora 21:00:00 si 30.12.2007 ora 10:14:59

- intre 30.12.2007 ora 21:00:00 si 31.12.2007 ora 10:14:59

- intre 31.12.2007 ora 21:00:00 si 01.01.2008 ora 10:14:59

- intre 01.01.2008 ora 21:00:00 si 02.01.2008 ora 10:14:59

pentru care se va acorda cate un singur premiu per interval, prin tragere la sorti ce va avea loc la ora 10:20:00 din ziua aferenta fiecarei extrageri in parte, stabilita conform art.6.6 si art.6.7 de mai jos.

6.4.    La ultima tragere la sorti a Campaniei, efectuata in data de 07 ianuarie 2008, ora 12:00, se vor extrage si premiile reportate de-a lungul Campaniei pentru ultima extragere. Premiile reportate vor fi extrase din baza de date a intregii Campanii, respectiv din toate intrarile de coduri unice de pe etichetele promotionale Dove neextrase anterior, primite din perioada 24 Septembrie 2007 – 06 Ianuarie 2008 ora 21:00:00 inclusiv.

6.5.             Tragerile la sorti vor avea loc la sediul Agentiei pe baza unui sistem electronic de extragere aleatorie, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant la Prestatorului si unul al Beneficiarului. Un cod unic odata extras nu va mai fi reintrodus in baza de date electronica pentru a participa la extragerile ulterioare. Dupa fiecare extragere, baza de date se reseteaza in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai SMS-urile intrate in Campanie in intervalele definite la art. 6.1, art. 6.2, art.6.3 si art.6.4 de mai sus.

6.6.             Tragerile la sorti aferente zilelor de 22, 23, 24, 25 si 26 Decembrie 2007, se vor efectua pe data de 27 Decembrie 2007, cand se vor extrage 44 de premii pentru fiecare din zilele mentionate (22-26 Decembrie 2007), conform intervalelor definite la art. 6.1, art. 6.2 si art.6.3 de mai sus.

6.7.             Tragerile la sorti aferente zilelor de 30, 31 Decembrie 2007 si 1, 2 ianuarie 2008, se vor efectua pe data de 3 ianuarie 2008, cand se vor extrage cate 44 de premii pentru fiecare din zilele mentionate (30, 31 Decembrie 2007 si 1, 2 Ianuarie 2008)conform intervalelor definite la art. 6.1, art. 6.2 si art.6.3 de mai sus.

6.8.             In cazul in care pentru un interval definit la art. 6.1, art. 6.2 si art.6.3 de mai sus nu se efectueaza nicio inscriere, atunci premiul aferent intervalului respectiv se va reporta pentru ultima extragere din Campanie, respectiv pentru extragerea din data de 07.01.2008.

6.9.             Daca intr-unul din intervalele definite la art. 6.1, art. 6.2 si art.6.3 de mai susse face numai o singura intrare in Campanie, aceasta este automat si castigatoare a premiuluidin respectivul interval.

6.10.          Un consumator nu se poate inscrie in Campanie cu mai mult de 30coduri unice diferite.

6.11.          Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale vor fi contactati in ziua efectuarii extragerii si in urmatoarea zi, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon de la care s-au inscris in Campanie pentru a fi validati. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit codul extras potential castigator identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie, codul extras castigator si suplimentar codul de bare de pe spatele produsului participant. Daca codul unic comunicat telefonic corespunde cu cel extras castigator, iar codul de bare si tipul produsului indicat telefonic corespund cu cele existente in baza de date a Organizatorului, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor.

6.12.          In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator.Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din SMS-ul extras potential castigator, constatarea nerespectarii vreunei conditii de participare la Campanie, precum si refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.13.          In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in ziua efectuarii extragerii in cadrul careia SMS-ul sau a fost desemnat potential castigator si in urmatoarea zi (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat, premiul reportandu-se pentru ultima extragere din cadrul Campaniei, respectiv la extragerea din data de 07 Ianuarie 2008. Potentialul castigator va fi apelat de maxim 3 ori in ziua in care a fost extras si de maxim 3 ori in ziua urmatoare extragerii. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 24 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii.

6.14.          Premiile care nu vor putea fi acordate in urma extragerilor zilnice, precum si in urma extragerii din data de 07 ianuarie 2008 vor ramane la dispozitia Organizatorului conform art.5.3 de mai sus.

6.15.          Premiile Campaniei vor fi livrate fiecarui castigator prin curier in termen de 10 zile lucratoarede la data contactarii telefonice conform art.6.11 de mai sus. Pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului, potentialul castigator trebuie sa prezinte si sa predea curierului eticheta de pe produsul achizitionat cu codul unic desemnat castigator. Atribuirea premiului se va face pe baza de proces-verbal, in care se vor mentiona datele de identificare ale castigatorului, si codul unic aflat pe eticheta produsului participant.

6.16.          Refuzul si/sau imposibilitatea potentialului castigator de a prezenta curierului eticheta cu codul unic desemnat castigator, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din actul de identitate al castigatorului, precum si intre codul unic de pe eticheta produsului participant si cele comunicate telefonic, conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a reporta premiul pentru ultima extragere. In cazul in care castigatorul in cauza a fost desemnat la ultima extragere, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

6.17.          Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.dove.ro si www.infopromotii.ro in termen de maxim 7 zile de la validarea finalaa castigatorilor.

6.18.          Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

6.19.          Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 
SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

7.1.             Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2.             Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre S.C Mailers Serv S.R.L in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii finale siatribuirii premiilor.

7.3.             La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr 2 – 4, sector 2, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

7.4.             Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin solicitare scrisa pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza, nr. 2-4, sector 2 si pe site-ul www.infopromotii.ro.

Nu avem elemente multimedia.
simona (bucuresti) in 15 octombrie 2007, 23:44
medeea chiar nu vrei sa pui stop?!:D
Monik (Dr Tr Severin) in 20 octombrie 2007, 14:44
sunt castigatoarea unei asemenea perle si chiar am primit-o dupa 5 zile
Ianci Miana (Islaz) in 21 octombrie 2007, 20:52
Unde particip pe site? Mersi
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 octombrie 2007, 20:16
Draga Miana, la aceasta promotie inscrierile nu se fac pe niciun site, ci prin SMS. Citeste rezumatul intocmit de noi. Intotdeauna va spunem ce este de facut pentru a participa si ce puteti castiga in textele din dreapta imaginii din pagina promotiei. Pentru detalii suplimentare aveti la dispozitie regulamentul complet al promotiei si actul aditional.

Va rugam sa ne spuneti daca rezumatele despre conditiile de participare nu vi se par suficient de vizibile sau destul de clare.
Madalina (Buftea) in 26 octombrie 2007, 16:41
am castigat si eu o perluta, dar...inca nu am primit-o, au trecut 10 zile dar o astept.
Andreea (craiova) in 27 octombrie 2007, 21:34
Am castigat si eu o perla, acum 2 saptamani, dar nu am primit-o inca. Poate cineva dintre cei care au castigat si au si primit-o, sa-mi spuna daca a venit direct prin posta sau a fost trimisa printr-un curier, caci e posibil sa fi venit si sa nu fi fost acasa, pls?
I (Constanta) in 28 octombrie 2007, 18:38
In principiu curierul suna inainte de a veni la adresa de destinatie a unui plic/colet, tocmai pentru a stabili de comun acord o ora la care te gaseste acasa. Ca sa te lamuresti suna la numarul de telefon special dedicat acestei promotii: 021/3054165. Succes!
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 octombrie 2007, 17:49
Draga Ion, iti multumim pentru ajutor :-). Raspunsul tau este 100% corect.

Intr-adevar, organizatorii promotiei Dove va roaga sa sunati la Info Line Dove 021/3054165 pentru a sesiza orice intarzieri in livrarea premiilor, astfel incat sa poata verifica rapid la compania de curierat care este situatia expedierilor. Felicitari castigatoarelor si succes tuturor!
beatrice (iasi) in 31 octombrie 2007, 08:59
Ma numesc FLAMINZANU BEATRICE DANIELA, sunt din Iasi, Aleea Decebal nr. 19, bloc C8, parter, apt. 4, tel 0721629476. Am cumparat un produs DOVE, pe data de 13.10.2007, am trimis SMS cu nr. specificat pentru concurs si la scurt timp am fost sunata de o domnisoara cu nr. de tel. 0372154488, care mi-a cerul codul produsului si toate datele personale, spunandu-mi ca sunt castigatoarea unei perle naturale imbracata in aur de 14 karate. Nici pana in prezent nu am primit cadoul promis. A fost o gluma proasta, sau ce ????? Astept un raspuns de la organizatorii acestui concurs pe adresa mea de e-mail danaflaminzanu@yahoo.com. Va multumesc.
Master (Infopromotii) in 31 octombrie 2007, 23:11
Pentru Beatrice (Iasi) - iata raspunsul organizatorilor:

"Draga Beatrice,

Premiul castigat de tine a fost predat curierilor pentru livrare in data de 25 octombrie. O sa verificam stadiul livrarii si te vom contacta pentru a-ti comunica detalii. Pentru orice informatii te rugam sa ne contactezi la 021.305.41.65."
Ana- Maria (Craiova) in 04 noiembrie 2007, 11:41
produsele dove sunt foarte bune si le folosesc nu neaparat in timpul promotiei ci si asa
beatrice (iasi) in 08 noiembrie 2007, 10:05
NU AM PRIMIT NIMIC !!!!! Am cumparat un produs DOVE, am trimis SMS cu codul unic de pe produs, am fost sunata de pe numarul de telefon " 0372154488 " si mi s-a spus ca am castigat o perla imbracata in aur de 14 karate, asta se intampla pe 13 octombrie 2007 si nici pana in prezent nu am primit perla. Sper totusi ca nu e o gluma proasta !!! In speranta ca cineva din campania DOVE va citi acest mesaj, va ofer datele mele : Flaminzanu Beatrice Daniela, Iasi.
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 noiembrie 2007, 16:37
Beatrice, le-am scris din nou organziatorilor si le-am transmis mesajul tau. Ne asteptam sa te contacteze in cel mai scurt timp sa rezolvati situatia. Succes! Multumim in numele Dove si celorlalte doamne pentru cuvintele frumoase, pe care le vom transmite mai departe destinatarilor. Succes tuturor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 noiembrie 2007, 17:07
Salut, Beatrice!
Organizatorii promotiei Dove ne-au transmis urmatorul mesaj pentru tine:

"Draga Beatrice,
Asa cum am precizat in mesajul nostru din 31 octombrie, te numeri printre castigatorii nostri. Te felicitam si iti multumim pentru participare. Premiul a fost trimis catre tine inca din 25 octombrie insa curierul nu a reusit pana acum sa te gaseasca acasa pentru a livra premiul. Urmare a celor stabilite astazi impreuna cu tine telefonic speram ca pana saptamana viitoare premiul sa fie in posesia ta."
mirela (tirgu secuiesc) in 15 noiembrie 2007, 15:23
AS VREA SA STIU SI EU CATE PERLE AU MAI RAMAS IN CONCURS? AM CITIT LISTELE CU CASTIGATORI SI CULMEA DIN JUDETUL COVASNA NICI UN CASTIGATOR DESI NUMAI DIN CATI STIU EU CA AU TRIMIS CATE 8-10 SMS-URI.CE CHESTIE.
Moderator 1 (Infopromotii) in 15 noiembrie 2007, 15:48
Salut, Mirela!
Te rugam sa nu mai scrii tot textul in majuscule. Pentru cititori e ca si cum ai striga.

Sus, pe pagina fiecarei promotii, in dreapta imaginii, gasesti intotdeauna rezumatele din care afli ce trebuie sa faci ca sa participi, ce premii si cate sunt puse in joc.

In aceasta campanie sunt oferite 5000 de perlute, dintre care au fost deja atribuite castigatorilor 1118. Castigatorii publicati au fost deja validati si si-au primit premiile. Restul perlutelor raman in joc pana la data de 6 ianuarie, ultima zi in care se mai pot face inscrieri in aceasta promotie. Asadar, pot fi multi castigatori din judetul Covasna. Succes tuturor!
aurora (oravita) in 16 noiembrie 2007, 08:59
am castigat si eu o perluta si astept sa o primesc.sunt foarte multumita de produsele dove!sunt super!!!
Ramona (Vaslui) in 23 noiembrie 2007, 11:32
tocmai am castigat si eu o perluta ''dove''...o astept.....mereu frumoasa ,hidratat cu Dove.
sultana (zalau) in 02 decembrie 2007, 14:50
am trimis si eu de 2 coduri pt perla dove dar nam cistigat nimic imi place ffffoarte mult dove toate produsele dove am cumparat un sampon si un gel dus dove cu perle dar nu am primit nimic as vrea sami raspundeti cum e cu promotia asta sultana zalau
ioana (bucuresti) in 09 decembrie 2007, 13:29
Am primit premiul joi 6-12-2007 in jurul orei 16,toate bune si frumoase multumita de informatile primite atunci cand mi s-a confirmat ca am castigat ''perla naturala'', numai ca acesta perla pe care am primit-o este fff zgariata,as dori un nr de telefon sau o adresa unde ma pot prezenta pt discuti suplimentare. Parea mea este daca tot este un premiu sa ma pot bucura de el.Nu credeti?MULtumesc!(mentionez ca nu discreditez pe nimeni)
ioana (bucuresti) in 09 decembrie 2007, 13:56
Am primt premiul joi 6-12-2007 in jurul orei 16, multumita de serviciul de curierat care mi-a livrat perla intr-o saptamana de la data in care am fost contactata ca am castigat premiul,toate bune si frumoase numai ca perla mea naturala este ff zgariata mentionez ca nu are pe ea nici macar amprentele mele eu neatingand-o decat manipuland-o de tortitza din aur,as dori sa fiu contactata pt a mi se spune cui ma pot adresa referitor la problema mea,nu mi se pare normal si moral sa nu ma pot bucura de premiul meu ,paricipand la acest concurs tocmai cu acest scop.Multumesc!(a nu se interpreta gresit mesajul meu ,am tot respectul pt firma Dove si toate produsele acestei firme find un utilizator fidel,nu doresc denigrarea nimanui si nici eu nu denaturez informatia)
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 decembrie 2007, 18:08
Buna seara, Ioana,
Am transmis mesajul tau organizatorilor promotiei Dove, care asteapta un telefon de la tine la Info Line Dove (021)305.41.65.
Cipri (IS) in 03 ianuarie 2008, 13:12
La multi ani ! acum 3 minute m-a sunat si pe mn un domn si mi-a spus ca am castigat o perla :) - iupyyyy
andreea (radauti) in 06 ianuarie 2008, 19:00
Buna seara!Am si eu o mica/mare nelamurire in legatura cu lista de castigatori afisata de dove,lista pe care nu ma regasesc.In data de 28.12.2007 si respectiva 29.12.2007 am fost sunata de o doamna de la nr de tel 0372.15.44.88 care mi a comunicat faptul k sunt fericita castigatoare a perlutzei dove, dupa care i am furnizat datele mele personale, discutia terminandu se cu promisiunea k voi primi premiul in cel mult 3 saptamani printr un curier pe baza de semnatura de predare /primire a unui proces-verbal.Deci dak ar fi fost totul pe bune,de ce totusi nu ma regasesc pe lista?Multumesc!
bogdan (misca) in 06 ianuarie 2008, 22:05
am castigat una din perle acum cateva saptamani si nu am primit inca nimic.mi s-a spus ca o voi primi in maxim 10 zile si inca nu am primito
Ne pare rău dar nu se mai pot înregistra comentarii la această promoţie!

Câştigători la promoţia "Dove - "Ai inca 5.000 de motive sa te simti frumoasa""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Dove - "Ai inca 5.000 de motive sa te simti frumoasa"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media