CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Descopera insula premiilor Wrigley!

Descopera insula premiilor Wrigley

Premii prin tragere la sorti: 3 x sejur pentru 2 persoane, 8 zile, in Caraibe.
Premii instant: 2.000 x telefon Samsung E1081; 150 x camera foto Canon A800; 50 x week-end pe litoralul romanesc; 500 x telefon Samsung E2600; 40 x iPad 2; 15 x City Break la Roma; 15 x City Break la Barcelona; 50 x iPhone 4; 10 x sejur 8 zile in Cipru.

Cumpara Pachete Promotionale si trimite prin SMS la 1821 (tarif normal în retelele Vodafone, Orange, Cosmote) codul unic alfanumeric de 9 caractere gasit pe talonul razuibil primit la achizitionare.

Perioada promoţiei: 01 aprilie - 30 iunie 2012

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL PROGRAMULUI
„Descopera insula premiilor Wrigley!”
01 aprilie – 30 iunie 2012
Art. 1. Organizatorul Programului
1.1. Organizatorul Programului „Descopera insula premiilor Wrigley!” („Programul”) este Wrigley România SRL cu sediul în Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, România (date de identificare: CF R6600357, J40/24261/1994), înregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere A Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 4459 (denumita în continuare “Organizatorul” sau “Wrigley”).
1.2. Programul se va derula prin intermediul agentiei organizatoare S.C. PROMOTION SPECIAL EVENTS ROMANIA S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Str. Buestrului nr. 21, etajele Demisol – 3, Sector 2, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7645/1999, CUI RO 12080763, (denumita în continuare “Agentia Organizatoare” sau „PROSPERO”).

Art. 2. Terminologie
În prezentul Regulament, în afara notiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:
a)    „Acordul de Participare” – reprezinta acordul Participantului de a participa la Program, cuprins în Anexa 1 la prezentul Regulament, în care sunt înscrise conditiile de participare la Program si acceptul Participantilor de a lua parte la Program în conditiile stabilite prin Regulament. În cazul în care Participantul nu respecta pe perioada Programului conditiile stipulate în Acordul de Participare si/sau în Regulament, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a comunica Participantului retragerea acestuia din Program.
b)    „Beneficiarii” – reprezinta persoanele desemnate de catre Participantul câstigator, printr-o decizie care va avea forma si continutul prevazute în Anexa 2 la prezentul Regulament, sa beneficieze de:
a.    Premiul instant conform art. 7.1. de mai jos; si/sau
b.    Premiul câstigat prin tragere la sorti conform art. 7.2. de mai jos.
c)    „Distribuitorul Wrigley” – reprezinta distribuitorul autorizat al Wrigley România care comercializeaza produse Wrigley catre Participanti. Distribuitorii Wrigley sunt cei prevazuti în Anexa 3 la prezentul Regulament.
d)    „Forta Majora” – reprezinta orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil independent de vointa Participantilor sau a Organizatorului si neimputabil acestora si care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzatoare ori la întârzierea executarii prevederilor Acordului de Participare si a prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare din urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie în tara sau în strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.
e)    „PROSPERO” – reprezinta agentia organizatoare a Programului, identificata conform clauzei 1.2. de mai sus si având atributii în Program stabilite prin prezentul Regulament.
f)    „Participanti” - toate persoanele juridice române cu sediul în Romania, si/sau persoane fizice autorizate si/sau întreprinderi individuale si/sau întreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament - agenti economici ai Distribuitorilor Wrigley - care vând produse Wrigley si care îndeplinesc conditiile mentionate în art. 4 de mai jos.
g)    „Persoana de Decizie” – este persoana fizica desemnata/împuternicita de Participant, cu care se va tine legatura pe toata perioada Programului. Participantul este obligat sa puna la dispozitia Organizatorului numarul de telefon la care poate fi contactat. Daca Persoana de Decizie se schimba pe parcursul Programului, Participantul îsi asuma obligatia de a notifica Organizatorul cu privire la schimbarea Persoanei de Decizie, prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit aceasta schimbare, în caz contrar schimbarea nefiind opozabila Organizatorului. Calitatea de Persoana de Decizie va fi sustinuta cu documente emise de reprezentantii legali ai Participantului.
h)    „Pachetul Promotional” – reprezinta pachetele promotionale valorice care trebuie achizitionate pentru a intra în Program si este descris conform art. 5 de mai jos.
i)    „Programul” – reprezinta aceasta campanie promotionala care se va desfasura în conformitate cu prezentul Regulament, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.
j)    „Regulament” – reprezinta prezentul regulament al Programului, inclusiv anexele care fac parte din acesta. Regulamentul este obligatoriu pentru toti Participantii la Program. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba oricând prezentul Regulament urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice înaintea intrarii în vigoare. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte activitati care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Program si/sau imaginea Organizatorului.

Art. 3. Locul de desfasurare si durata Programului
3.1. Programul are loc pe o perioada de 3 luni, în intervalul 1 aprilie 2012 – 30 iunie 2012 inclusiv.
3.2. Programul se va desfasura pe întreg teritoriul României.  

Art. 4. Participantii si conditiile de participare
4.1. Pentru a fi inclusi în lista de participare la Program, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
i) sa fie persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate si/sau întreprinderi individuale si/sau întreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, care desfasoara comert cu amanuntul/de détail asa cum acest comert este desemnat de legislatia în vigoare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata (Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, republicata);
ii) sa achizitioneze, în perioada Programului, unul sau mai multe Pachete Promotionale valorice astfel cum acestea sunt definite prin dispozitiile art. 5 de mai jos, în conditiile prezentului Regulament;
iii) sa nu înregistreze restante la plata produselor Wrigley comercializate, inclusiv dar fara a se limita la produsele Wrigley care formeaza Pachetul Promotional;
iv) sa semneze si stampileze la începutul Programului Acordul de Participare;
v) sa nu fie angajatii Organizatorului si/sau ai Agentiei Organizatoare implicate si/sau ai Distribuitorilor Wrigley si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) care ar putea, sub o forma sau alta, sa participe la Program. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la acest Program.
vi) sa cunoasca si sa accepte integral, expres si neechivoc dispozitiile prezentului Regulament.
4.2. Urmatoarele tipuri de entitati nu vor putea participa la Program:
i) en-gross si cash & carry: centre de vânzare situate în mediul urban sau rural care vând catre detailisti;
ii) hypermarket: magazin cu autoservire cu suprafata mai mare de 1000mp;
iii) magazinele de tip discounter, precum si supermarket-urile de retea;
iv) magazine cu autoservire sau cu servire la tejghea care beneficiaza de alte conditii speciale acordate de catre Wrigley România.
4.3. De asemenea, nu vor participa la Program acei comercianti care înregistreaza restante la plata facturilor catre Distribuitorii Wrigley.
4.4. Toti Participantii care îndeplinesc conditiile de participare si care doresc sa participe la Program vor fi vizitati de catre Distribuitorii Wrigley care vor prezenta fiecarui Participant Acordul de Participare în Program. Intrarea în Program se va face în momentul semnarii si stampilarii Acordului de Participare completat de catre Persoana de Decizie a Participantului.
4.5. Participarea la acest Program implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii în scop publicitar a denumirii Participantilor câstigatori. Prin participarea la Program Participantii accepta intrarea automata în baza de date a Distribuitorilor Wrigley, în conditiile stabilite de catre acesti distribuitori.
4.6. Programul se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunta în mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe www.infopromotii.ro.

Art. 5. Pachetul Promotional
5.1. În vederea participarii la Programul „Descopera insula premiilor Wrigley!” Participantii trebuie sa achizitioneze în mod obligatoriu si printr-o singura factura Pachetul Promotional. Pachetul Promotional se prezinta în trei variante, în conformitate cu art. 5.3 de mai jos.
5.2. Participantul va avea posibilitatea achizitionarii, la alegere, a oricaruia din Pachetele Promotionale. 
5.3. Pachetele Promotionale:
 
5.3.1. Pachet Silver: orice achizitie de produse Wrigley la alegere (Orbit, Winterfresh, Five, Skittles, Airwaves, Hubba Bubba) cu valoare cuprinsa între 100-199 lei, 200-299 lei si 300-399  lei (cu TVA inclus).
sau,
5.3.2. Pachet Gold: orice achizitie de produse Wrigley la alegere (Orbit, Winterfresh, Five, Skittles, Airwaves, Hubba Bubba) cu valoare cuprinsa între 400-499 lei, 500-599 lei si 600-699 lei (cu TVA inclus).
sau,
5.3.3. Pachet Platinum: orice achizitie de produse Wrigley la alegere (Orbit, Winterfresh, Five, Skittles, Airwaves, Hubba Bubba) cu valoare cuprinsa între 700-899 lei, 900-1199 lei si 1200 lei sau peste  (cu TVA inclus).

5.4. Pentru evitarea oricarui dubiu, pentru a putea participa la Program, achizitia de produse Wrigley, pe aceeasi factura, de catre Participanti trebuie sa fie într-o valoare de cel putin 100 lei (TVA inclus).
5.5. Achizitionarea de catre Participant a oricaruia din Pachetele Promotionale se va face prin înscrierea tuturor produselor Wrigley pe o singura factura. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor putea participa la Program achizitiile care desi ar putea forma un Pachet Promotional au fost achizitionate pe facturi separate.
5.6. Nu vor putea participa la Program Pachetele Promotionale achizitionate în afara perioadei Programului. Pentru mai multa claritate, data emiterii facturii va trebui sa fie aceeasi sau anterioara datei la care mesajul SMS trimis potrivit mecanismului de participare la Program a intrat în baza de date a Organizatorului în cursul perioadei Programului.
5.7. Nu vor putea participa la Program acele Pachete Promotionale achizitionate de la Distribuitorii Wrigley la care Participantii înregistreaza restante la plata altor facturi, potrivit art. 4.3. din prezentul Regulament.
5.8. Pachetele Promotionale participante la Program cumparate de Participanti în perioada Programului nu se pot returna.
5.9. Participantii pot participa la Program de mai multe ori prin îndeplinirea conditiilor de participare pentru fiecare Pachet Promotional achizitionat. Fiecare Pachet Promotional va trebui achizitionat de catre Participant pe o factura distincta. Achizitionarea pe aceeasi factura a mai multor produse Wrigley care luate individual pot forma mai multe Pachete Promotionale, va fi considerata o singura achizitionare a unui Pachet Promotional si va da dreptul unei singure participari la Program.

Art. 6. Mecanismul de functionare a Programului
6.1. În perioada desfasurarii Programului „Descopera insula premiilor Wrigley!”, Participantii care îndeplinesc conditiile de participare vor primi, în mod automat din partea agentilor de vânzari Wrigley, un material cu prezentarea mecanismului Programului. Materialul cu prezentarea mecanismului Programului nu înlocuieste dispozitiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.
6.2. În cazul în care Participantul accepta sa fie înscris în Program, reprezentantul legal al acestuia va semna si stampila un Acord de Participare. Acordul se încheie în doua (2) exemplare si va reprezenta acordul de participare la Program. Semnarea Acordului de Participare de catre Participant presupune cunoasterea si acceptarea tuturor conditiilor de participare la Program stabilite prin prezentul Regulament, Participantul fiind pe deplin informat prin anunturile adresate publicului asupra naturii, numarului si valorii comerciale a câstigurilor puse în joc prin Program.
6.3. Acordul va cuprinde, printre altele, urmatoarele date si va avea forma prevazuta în Anexa 1 la prezentul Regulament:
i.    Datele de identificare ale entitatii participante la Program si persoana care reprezinta legal societatea (Persoana de Decizie);
ii.    Anuntul de informare cu privire la natura, numarul si valoarea premiilor pe care Participantul le poate câstiga; 
iii.    Conditiile de participare la Program; Participantul se obliga prin Acordul de Participare sa pastreze talonul razuibil si factura care atesta achizitionarea Pachetului Promotional în cursul perioadei de participare la Program.
6.4. În urma achizitionarii Pachetului Promotional, Participantul va primi, o data cu factura, câte un pliant care contine taloane razuibile pentru fiecare Pachet Promotional achizitionat în perioada Programului, printr-o singura factura.  Taloanele razuibile sunt diferite în functie de Pachetul Promotional valoric achizitionat.
·    La achizitionarea Pachetului Promotional Silver Participantul primeste taloane razuibile Silver.
·    La achizitionarea Pachetului Promotional Gold Participantul primeste taloane razuibile Gold.
·    La achizitionarea Pachetului Promotional Platinum Participantul primeste taloane razuibile Platinum.

Taloanele razuibile se acorda conform urmatorului logaritm:

Pachet Promotional

Nr. pachete Promotionale achizitionate

Valoare achizitie (lei cu TVA)

Numar taloane razuibile primite la achizitie

       

Pachet promotional Silver

1

100

2 taloane razuibile

1

200

4 taloane razuibile

1

300

6 taloane razuibile

       

Pachet promotional Gold

1

400

2 taloane razuibile

1

500

4 taloane razuibile

1

600

6 taloane razuibile

       

Pachet promotional Platinum

1

700

2 taloane razuibile

1

900

4 taloane razuibile

1

1200

6 taloane razuibile

Fiecare talon are tiparit un cod unic alfanumeric de 9 caractere ce poate fi descoperit prin razuirea acestuia. Talonul razuibil va fi însotit de pliantul explicativ cu pasii ce trebuie urmati.

6.5. Participarea la programul „Descopera insula premiilor Wrigley!” se face trimitând codul unic alfanumeric de 9 caractere obtinut prin razuirea talonului primit, prin SMS la numarul de telefon 1821 (numar cu tarif normal) (valabil în retelele Vodafone, Orange, Cosmote), dupa cum urmeaza:

6.5.1. Participantul trebuie sa trimita un mesaj SMS continând codul unic alfanumeric de 9 caractere gasit pe talonul razuibil primit la achizitionarea unui Pachet Promotional la numarul 1821 (numar cu tarif normal) (valabil în retelele Vodafone, Orange, Cosmote), în perioada Programului, respectiv 1 aprilie - 30 iunie 2012, inclusiv (data limita de primire a mesajelor la numarul de telefon).
6.5.2. Fiecare mesaj SMS va fi taxat la tariful normal al respectivei retele de telefonie mobila valabil pentru tipul de abonament sau cartela reîncarcabila de la care este transmis mesajul.
6.5.3. Fiecare mesaj SMS este considerat înregistrat în Program daca acesta va fi validat în urma verificarii codului unic alfanumeric de 9 caractere, caz în care emitentul va primi un mesaj SMS de raspuns cu textul: “Ati fost înscris în Programul Wrigley pentru a participa la tragerea la sorti. Pastrati talonul cu codul pentru validare.”
Sau, daca un Participant câstiga un Premiu Instant, acesta va primi urmatorul mesaj exemplificativ: “Felicitari! Ati câstigat un sejur în Cipru. Pastrati talonul cu codul pentru validare” sau “Felicitari! Ati câstigat un week-end pe litoralul românesc. Pastrati talonul cu codul pentru validare”.
6.5.4. Fiecare cod unic alfanumeric de 9 caractere descoperit prin razuirea talonului razuibil primit la achizitionarea unui Pachet Promotional, poate fi înregistrat o singura data în Program. Achizitionarea mai multor Pachete Promotionale înseamna primirea mai multor coduri unice alfanumerice de 9 caractere descoperite prin razuirea taloanelor razuibile în functie de tipul Pachetului Promotional care îi dau Participantului dreptul de a participa la Program de mai multe ori prin trimiterea mai multor mesaje SMS fiecare cu cate un cod unic alfanumeric.
6.5.5. Fiecare mesaj SMS este validat preliminar la momentul înregistrarii în Program prin verificarea corectitudinii codului unic transmis (daca acesta face parte din baza de date ce contine toate codurile unice tiparite pe taloanele razuibile distribuite agentilor de vânzari Wrigley).
6.5.6. Pentru fiecare SMS trimis în cadrul programului Participantul va primi din partea Organizatorului prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

i) “Cod incorect. Va rugam sa trimiteti codul unic alfanumeric de 9 caractere de pe talon” , daca mesajul nu este trimis în forma corecta.
ii) “Acest cod a mai fost înscris în Programul Wrigley. Trimite un alt cod unic alfanumeric de 9 caractere de pe un alt talon”, daca mesajul a fost trimis în forma corecta, dar codul unic respectiv a mai fost înscris anterior în Program.
iii) “Ati fost înscris în Programul Wrigley pentru a participa la tragerea la sorti. Pastrati talonul cu codul pentru validare.”, daca mesajul a fost trimis în forma corecta, îndeplinind conditiile din prezentul Regulament, nu a mai fost transmis anterior, si nu este câstigator al unui Premiu Instant atribuit de algoritm.

6.5.7. Daca mesajul a fost trimis în forma corecta, îndeplinind conditiile din Regulamentul Programului, nu a mai fost transmis anterior, este câstigator al unui Premiu Instant atribuit de algoritm intr-un Pachet Promotional si nu este vorba de acelasi numar de telefon care a câstigat deja un Premiu Instant pentru achizitii realizate in acelasi Pachet Promotional mesajul de raspuns va fi:
d.1) “Felicitari! Ati câstigat un telefon Samsung E1081. Pastrati talonul cu codul pentru validare”
d.2) “Felicitari! Ati câstigat o camera foto Canon. Pastrati talonul cu codul pentru validare”
d.3) “Felicitari! Ati câstigat un week-end pe litoralul românesc. Pastrati talonul cu codul pentru validare”
d.4) “Felicitari! Ati câstigat un telefon Samsung E2600. Pastrati talonul cu codul pentru validare”
d.5) “Felicitari! Ati câstigat o tableta iPad 2. Pastrati talonul cu codul pentru validare”
d.6) “Felicitari! Ati câstigat un city-break în Roma. Pastrati talonul cu codul pentru validare”
d.7) “Felicitari! Ati câstigat un city-break în Barcelona. Pastrati talonul cu codul pentru validare”
d.8) “Felicitari! Ati câstigat un telefon iPhone 4. Pastrati talonul cu codul pentru validare”
d.9) “Felicitari! Ati câstigat un sejur în Cipru. Pastrati talonul cu codul pentru validare”

6.5.8. Organizatorul Programului nu îsi asuma responsabilitatea:

(i)    pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1821, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Programului sau la un alt numar de telefon. Aceste mesaje nu vor participa la Program;
(ii)    pentru pierderile sau întârzierile mesajelor SMS de participare la Program sau a mesajelor SMS de raspuns determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
(iii)    daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si nu se poate stabili cine este Participantul câstigator;
(iv)    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. În acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca Participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, în consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
(v)    pentru întreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila si fixa sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
(vi)    pentru orice defectiune tehnica survenita pe perioada de derulare a Programului care împiedica Participantul sa îndeplineasca conditiile stabilite prin prezentul Regulament;
(vii)    pentru orice eroare ori imposibilitate a Participantului de a îndeplini conditiile stabilite prin prezentul Regulament si care determina neparticiparea valabila la Program. 
  
6.5.9. În cazul în care, în urma razuirii talonului razuibil, se constata ca, datorita unei defectiuni de tiparire, acesta nu contine un cod unic valabil care poate fi folosit în Program, Participantul va putea solicita Organizatorului în termen de 24 de ore eliberarea unui alt talon pentru aceeasi factura care atesta achizitionarea produselor participante la Program. În aceasta situatie, dupa predarea în original Organizatorului a talonului considerat necorespunzator si verificarea acestuia de catre Organizator, talonul poate fi declarat necorespunzator.
6.5.10. Va fi invalidat orice SMS care contine un numar unic valabil înregistrat de catre Organizator în Program daca Participantul nu va putea face dovada existentei fizice a talonului de participare si/sau a facturii prin care a achizitionat un Pachet Promotional.
6.5.11.În cazul în care vreunul dintre Participantii desemnati câstigatori nu îndeplineste conditiile prevazute în prezentul Regulament sau nu respecta termenul mentionat în cadrul acestor articole sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii facturii si/sau a talonului de participare, atunci Organizatorul îsi rezerva dreptul de a invalida Premiul.
6.5.12.Dupa data limita de primire a mesajelor, respectiv 30 iunie 2012, ora 11:59:59 pm, Organizatorul nu va fi responsabil în legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon alocat Programului.
6.5.13. Participantii au la dispozitie un numar de telefon la care pot solicita în mod gratuit informatii despre Program. Acest numar este 021.212.01.98. Programul de informatii la acest numar este Luni – Vineri, 10:00-17:00 (cu exceptia sarbatorilor legale) si este disponibil pe toata perioada Programului.

Art. 7. Premiile oferite în cadrul Programului si modul lor de acordare
7.1. Premii Instant

7.1.1. In Program vor fi puse in joc un numar maxim de 2830 de Premii Instant care se vor acorda dupa un algoritm cu pasi prestabiliti („Premii Instant”). Pasii de acordare a Premiilor Instant se vor stabili la inceputul Programului. Acestia vor fi cuprinsi in Anexa 4 la Regulament care NU va fi pusa la dispozitia publicului, fiind confidentiala. Pentru evitarea oricarui dubiu, Anexa 4 la prezentul Regulament va fi adusa, la cerere, la cunostinta exclusiva a institutiilor si autoritatilor care asigura legalitatea desfasurarii prezentului Program. Aceste institutii si autoritati vor fi tinute de pastrarea confidentialitatii cu privire la continutul respectivei Anexe. Algoritmul de acordare a premiilor poate fi schimbat de catre Organizator oricand pe parcursul Programului. Noul algoritm va fi confidential, nu va fi pus la dispozitia publicului si va fi comunicat, la cerere, autoritatilor care asigura legalitatea desfasurarii prezentului Program.
7.1.2. Premiile din imaginile de pe taloanele razuibile, precum si cele folosite pe orice si toate materialele de promovare a Programului sunt exclusiv cu titlu de prezentare.
7.1.3. Valoarea Premiilor Instant este de 750.170,8 lei (TVA inclus). Daca in baza algoritmului mentionat Premiile Instant puse in joc nu vor fi toate distribuite, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula aceste premii sau de a le folosi pentru trageri la sorti suplimentare. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le putea folosi in promotiile si/sau programele urmatoare.
7.1.4. Premiile Instant oferite în cadrul Programului sunt diferentiate în functie de Pachetele Promotionale achizitionate, dupa cum urmeaza:

Pachet promotional

Premiu Instant

Cant.

Valoare lei cu

TVA (cost unitar)

Valoare totala

lei cu TVA

Pachet promotional Silver

Telefon Samsung E1081

2,000

65.5

131,000.00

Camera foto Canon A800

150

223.01

33,451.50

Weekend pe litoralul romanesc. Perioada: 05 – 08 iulie 2012, 3 nopti / 4 zile. Cazare la hotel de 4 stele si demipensiune

50

1,953.00

97,650.00

Pachet promotional Gold

Telefon Samsung E2600

500

226.5

113,250.00

iPad 2 16GB-cu WIFI

40

1,734.02

69,360.80

City Break in Roma. Vineri - Duminica (2 nopti / 3 zile).

Cazare la hotel de 4 stele si mic dejun. Transport cu avionul si asigurari medicale de calatorie. Perioada calatoriei va fi incepand cu luna iulie si va dura pana la sfarsitul lunii august.

15

4,687.20

70,308.00

City Break in Barcelona. Vineri - Duminica (2 nopti / 3 zile). Cazare la hotel de 4 stele si mic dejun. Transport cu avionul si asigurari medicale de calatorie. Perioada

calatoriei va fi incepand cu luna iulie si va dura pana la sfarsitul lunii august.

15

4,687.20

70,308.00

Pachet promotional Platinum

iPhone 4- 8GB

50

2,180.85

109,042.50

Sejur in Cipru. Perioada: 10 – 17 septembrie 2012 (7 nopti / 8 zile). Cazare la hotel de 3 stele plus si

demipensiune. Transport cu avionul, transfer aeroport – hotel – aeroport si asigurari medicale de calatorie.

10

5,580.00

55,800.00


7.1.5. Premiile Instant sunt atribuite prin algoritm cu pasi prestabiliti si se acorda in mod automat (in functie de momentul inregistrarii mesajului SMS valid in Program conform art. 7.1.1. de mai sus).
7.1.6. Pentru un cod unic valid (SMS valid) poate fi acordat un singur Premiu Instant dintr-un singur Pachet Promo?ional. Participantul poate câstiga mai multe Premii Instant folosind acelasi numar de telefon, dar numai daca aceste Premii Instant fac parte din Pachete Promotionale diferite.
7.1.7. Participantul al carui mesaj inregistrat este castigator al unui Premiu Instant va fi sunat de catre Organizator in termen de 5 zile lucratoare la numarul de telefon pe care l-a folosit pentru a trimite SMS-ul câstigator si i se vor solicita informatii pentru validarea premiului. Aceste informatii constau in: datele de identificare ale Participantului (denumire, cod unic de inregistrare, numar de ordine in Registrul Comertului), numele magazinului (frontispiciu), numele Persoanei de Decizie, distribuitorul cu care are contract de livrare pentru produsele Wrigley.
7.1.8. Participantul va fi informat de asemenea despre cerinta de a trimite Organizatorului in maximum 48 de ore de la contactare la numarul de fax 021.212.01.94 urmatoarele documente:

(i) Pentru Premiile Instant constand in electronice: Acordul de Participare semnat si stampilat, copia partii razuibile a talonului care contine codul castigator, copia facturii fiscale care atesta cumpararea Pachetului Promotional (data emiterii facturii va trebui sa fie aceeasi sau anterioara datei la care mesajul SMS trimis potrivit mecanismului de participare la Program a intrat în baza de date a Organizatorului în cursul perioadei Programului), copia cartii de identitate (buletinul) a Persoanei de Decizie, originalul talonului razuibil (la cererea Organizatorului).
În urma primirii si verificarii acestor documente, Participantul va fi validat de catre Organizator ca fiind castigator si va fi anuntat cu privire la modalitatile prin care va intra in posesia Premiului Instant castigat. In cazul in care, dupa verificarea conditiilor de validare, constata ca nu au fost respectate de catre Participant conditiile de Participare si/sau de câstigare a Premiului Instant stabilite de Regulament, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula Premiul Instant sau de a-l considera Premiu oferit prin tragere la sorti in conditiile art. 7.2. de mai jos. In cazul in care Organizatorul constata, ulterior înmânarii Premiului câstigat, ca Participantii câstigatori nu au îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul Regulament, acesta îsi rezerva dreptul de a-i invalida si de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmânat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura cu înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru niciun prejudiciu.

(ii)    Pentru premiile constand in excursii: Acordul de Participare semnat si stampilat, copia partii razuibile a talonului care contine codul castigator, copia facturii fiscale care atesta cumpararea Pachetului Promotional (data emiterii facturii va trebui sa fie aceeasi sau anterioara datei la care mesajul SMS trimis potrivit mecanismului de participare la Program a intrat în baza de date a Organizatorului în cursul perioadei Programului), copia cartii de identitate (buletinul) a Persoanei de Decizie, originalul talonului razuibil (la cererea Organizatorului), decizia de numire a Beneficiarilor, copia cartii de identitate (buletinul) si pasaportului persoanelor desemnate sa plece in excursie.
În urma primirii si verificarii acestor documente, Participantul va fi validat de catre Organizator ca fiind castigator si va fi anuntat cu privire la modalitatile prin care va intra in posesia excursiei castigate. In cazul in care, dupa verificarea conditiilor de validare, constata ca nu au fost respectate de catre Participant conditiile de Participare si/sau de câstigare a excursiei stabilite de Regulament, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula Premiul Instant sau de a-l considera Premiu oferit prin tragere la sorti in conditiile art. 7.2. de mai jos. In cazul in care Organizatorul constata, ulterior înmânarii Premiului câstigat, ca Participantii câstigatori nu au îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul Regulament, acesta îsi rezerva dreptul de a-i invalida si de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmânat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura cu înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru niciun prejudiciu.
7.1.9. In cazul in care Participantul al carui mesaj inregistrat este castigator al unui Premiu Instant nu poate fi contactat timp de 48 de ore pentru a i se solicita informatiile necesare validarii Premiului stabilite mai sus, nu îndeplineste oricare din conditiile de validare a Premiului ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de premiul câstigat atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula Premiul Instant sau de a-l considera Premiu oferit prin tragere la sorti in conditiile art. 7.2. de mai jos.
7.1.10. Nu se acorda contravaloarea în bani a Premiilor Instant câstigate.

7.2. Premiile oferit prin tragere la sorti
7.2.1. Premiile care se pot câstiga prin tragere la sorti constau în 3 sejururi pentru 2 persoane pentru 8 zile respectiv 7 nopti, incluzand transport cu avionul, asigurare medicala de calatorie, transfer aeroport - hotel - aeroport, cazare cu all inclusive la un hotel de 4 stele în Caraibe care se va desfasura in intervalul 25 Septembrie - 03 Octombrie 2012.
7.2.2. Perioada sejurului este stabilita exclusiv de catre Organizator si nu poate fi modificata de catre Participantul castigator.
7.2.3. Locatia sejurului (Caraibe) nu poate fi modificata de catre Participantul castigator.
7.2.4. Valoarea totala a Premiilor oferite prin tragere la sorti este de 50.220 lei (TVA inclus). Valoarea unitara este de 16.740 lei (TVA inclus).
7.2.5. Nu se acorda contravaloarea în bani a Premiilor câstigate prin tragere la sorti.

7.3. Procedura tragerii la sorti si desemnarea câstigatorului:
7.3.1. Tragerea la sorti se va executa electronic si va avea loc la sediul Organizatorului, la data de 6 iulie 2012, in prezenta unei comisii desemnate de Organizator din care poate face parte si un notar. Codurile unice alfanumerice de 9 caractere de pe taloanele razuibile câstigatoare, premiul castigat si numarul de telefon câstigator vor fi atestate de catre notar.
7.3.2. Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta Participantul castigator dintr-o baza de date cuprinzand toate codurile unice alfanumerice de 9 caractere valide si inregistrate din perioada Programului.
7.3.3. La tragerea la sorti participa toti Participantii care au respectat prevederile prezentului Regulament, indeplinesc conditiile de participare si indiferent daca au castigat sau nu un Premiu Instant pe perioada de derulare a Programului.
7.3.4. În cadrul tragerii la sorti vor fi selectate si 3 rezerve, pentru situatia în care Participantul câstigator nu îndeplineste oricare din conditiile de validare a premiului ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de premiul câstigat. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorului. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de premiu, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul.
7.3.5. Participantul al carui mesaj inregistrat este castigator al premiului prin tragere la sorti va fi sunat de catre Organizator in termen de 5 zile lucratoare si i se vor solicita informatii pentru validarea premiului. Aceste informatii constau in: datele de identificare ale societatii comerciale (denumire, cod unic de inregistrare, numar de ordine in Registrul Comertului), numele magazinului (frontispiciu), numele Persoanei de Decizie, distribuitorul cu care are contract de livrare pentru produsele Wrigley.
7.3.6. Participantul va fi informat de asemenea despre cerinta de a trimite Organizatorului in maximum 48 de ore de la contactare la numarul de fax 021.212.01.94 urmatoarele documente:

i)    Acordul de Participare semnat si stampilat,
ii)    copia partii razuibile a talonului care contine codul castigator,
iii)    copia facturii fiscale care atesta cumpararea Pachetului Promotional (data emiterii facturii va trebui sa fie aceeasi sau anterioara datei la care mesajul SMS trimis potrivit mecanismului de participare la Program a intrat în baza de date a Organizatorului în cursul perioadei Programului),
iv)    decizia de numire a Beneficiarilor,
v)    copia cartii de identitate (buletinul) si pasaportului persoanelor desemnate sa plece in excursie,
vi)    originalul talonului razuibil (se va trimite la cererea Organizatorului).

În urma primirii si verificarii acestor documente, Participantul va fi validat de catre Organizator drept castigator si va fi anuntat cu privire la modalitatea de intrare in posesia premiului. In cazul in care, dupa verificarea conditiilor de validare, se constata ca nu au fost respectate conditiile de participare/ castigare a Premiului nici de catre Participant nici de catre cele 3 rezerve, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula Premiul sau de a organiza o noua tragere la sorti.
In cazul in care Organizatorul constata, ulterior validarii Premiului câstigat, ca Participantii câstigatori nu au îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul Regulament pentru câstigarea Premiului, acesta îsi rezerva dreptul de a-i invalida si de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmânat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura cu extragerea si/sau înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru niciun prejudiciu.

7.4. Dispozitii diverse referitoare la Premiile oferite
7.4.1. Denumirea Participantilor castigatori impreuna cu premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro  in termen de 20 zile lucratoare de la data incheierii Programului.
7.4.2. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor. Premiile din concurs nu suporta modificari (cu exceptia cazurilor de forta majora): nu pot fi schimbate modelul/tipul/marca/natura premiului, data calatoriei, hotelul, destinatia sau alte elemente ale premiului. Persoanele desemnate de catre castigator pentru a participa la excursie, conform Acordului de Participare si a Deciziei de numire a Beneficiarilor nu vor putea fi modificate sau inlocuite.
7.4.3. Neprezentarea persoanei/persoanelor desemnate la aeroport pentru ridicarea premiului echivaleaza cu anularea (totala sau partiala, dupa caz) a premiului respectiv.
7.4.4. Participantul castigator trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului la numarul de fax 021.212.01.94 in maximum 48 ore de la anuntarea telefonica a premiului urmatoarele:
i.    Acordul de Participare semnat si stampilat,
ii.    Copia partii razuibile a talonului care contine codul castigator sau, la cererea Organizatorului, originalul talonului razuibil,
iii.    Copia facturii fiscale care atesta cumpararea Pachetului Promotional (data emiterii facturii va trebui sa fie aceeasi sau anterioara datei la care mesajul SMS trimis potrivit mecanismului de participare la Program a intrat în baza de date a Organizatorului în cursul perioadei Programului)
iv.    Decizia de numire a Beneficiarilor pentru premiile excursii
v.    Copia cartii de identitate (buletinul) si pasaportului persoanelor desemnate sa plece in excursie, valabil pentru premiile excursii
vi.    Originalul talonului razuibil (se va trimite la cererea Organizatorului)

7.4.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care Participantul castigator nu pune la dispozitie documentele si informatiile necesare in timp util, precum si in cazul in care nu respecta termenele stabilite pentru buna desfasurare a deplasarii sale. De asemenea, Organizatorul nu este raspunzator in cazul in care persoanele castigatoare nu pot parasi teritoriul Romaniei datorita unor interdictii stabilite intuituu personae de catre autoritatile statului ori a problemelor legate de documentele de calatorie. Obligatia de a obtine documente valabile de calatorie ramâne în sarcina exclusiva a Participantilor declarati câstigatori.
7.4.6. Valoarea totala a Premiilor puse în joc în cadrul prezentului Program se situeaza la nivelul valorii de 800.390,8 lei (TVA inclus).

Art. 8. Intrarea în posesia Premiilor Programului (atât a Premiilor Instant cât si a Premiilor oferite prin tragere la sorti)
8.1. Pentru premiile constând în excursii în strainatate:
8.1.1. Actele de calatorie ale Beneficiarilor vor fi întocmite de o agentie de turism. Înmânarea premiilor se face pe baza unui proces verbal de predare primire care va trebui semnat si stampilat de Participantul câstigator. Semnarea si stampilarea procesului verbal libereaza pe Organizator de orice obligatie cu privire la premiul oferit.
8.1.2. Beneficiarii sunt singuri raspunzatori pentru obtinerea documentelor personale valabile de calatorie (Pasaportul si/sau Cartea de indentitate) si sa se asigure ca acestea sunt si vor fi valabile pentru o perioada de cel putin 6 luni de la momentul acordarii premiului. Beneficiarii sunt obligati sa trimita Organizatorului, în termen de maximum 48 de ore de la momentul  câstigarii Premiului, a tuturor datelor necesare întocmirii actelor de calatorie. Organizatorul nu va raspunde în niciun moment pentru neîndeplinirea acestor formalitati de catre Beneficiari. Neîndeplinirea acestei obligatii poate duce la invalidarea Premiului.
8.1.3. Numai unul dintre Beneficiari poate fi minor. Adultul care calatoreste cu minorul trebuie sa se ocupe în mod obligatoriu si de obtinerea documentelor valabile de calatorie ale minorului cu care calatoreste. Datele de identificare ale minorului necesare pentru emiterea actelor de calatorie vor fi trimise de catre adult agentiei de turism.
8.1.4. Toate costurile aferente emiterii actelor de calatorie vor fi suportate de catre Organizator. Aceste costuri includ: (i) rezervarea biletelor de avion, achizitionarea acestora si ridicarea lor de la agentia de turism; si (ii) stabilirea si achizitionarea asigurarilor medicale de calatorie pentru perioada excursiei in strainatate. Niciun alt cost suplimentar legat de emiterea actelor de calatorie nu va putea fi imputat Organizatorului.
8.1.5. Premiile acordate prin prezentul Program nu suporta modificari: nu pot fi schimbate data calatoriei, hotelul, destinatia sau alte elemente ale Premiului. Beneficiarii nu vor putea fi modificati sau înlocuiti. Din momentul în care decizia de numire a Beneficiarilor este semnata si transmisa catre Organizator, orice modificare a datelor personale declarate face ca premiul sa se anuleze.
8.1.6. Neprezentarea Beneficiarilor la aeroport echivaleaza cu anularea premiului respectiv. În aceasta situatie, de premiul astfel anulat nu va putea beneficia rezerva/rezervele alese conform clauzelor din prezentul Regulament.
8.1.7. Organizatorul nu este raspunzator în cazul în care persoanele câstigatoare nu pot parasi teritoriul României si/sau localitatea din orice motive neimputabile Organizatorului. Imposibilitatea Beneficiarilor de a parasi teritoriul României si/sau localitatea din motive neimputabile Organizatorului în ziua stabilita pentru plecare va duce la anularea Premiului. În aceasta situatie, de premiul astfel anulat nu va putea beneficia rezerva/rezervele alese conform clauzelor din prezentul Regulament.
8.1.8. În situatia în care intervine un caz de Forta Majora constatat ca atare de catre Organizator, care împiedica Beneficiarul sa beneficieze de excursie în conditiile stabilite prin Regulament, Organizatorul va depune toate eforturile pentru a reprograma plecarea în excursie si va informa Participantul câstigator asupra posibilitatilor si conditiilor de reprogramare. 
8.1.9. Organizatorul nu va fi raspunzator de nicio neglijenta a Beneficiarului de a beneficia de Premiu în conditiile stabilite de Organizator, incluzând dar fara a se limita la: pierderea avionului în tara sau în tara de destinatie a sejurului ori pierderea biletelor de calatorie. De asemenea, Organizatorul nu va fi tinut responsabil de culpa Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea cerintelor minime de întoarcere în tara.

8.2. Pentru premiile constând în excursii în Romania:
8.2.1. Actele de calatorie ale Beneficiarilor vor fi întocmite de o agentie de turism si vor fi înmânate câstigatorului. Înmânarea premiilor se face pe baza unui proces verbal de predare primire care va trebui semnat si stampilat de Participantul câstigator. Semnarea si stampilarea procesului verbal libereaza pe Organizator de orice obligatie cu privire la premiul oferit.
8.2.2. Numai unul dintre Beneficiari poate fi minor.
8.2.3. Premiile acordate prin prezentul Program nu suporta modificari: nu pot fi schimbate data calatoriei, hotelul, destinatia sau alte elemente ale Premiului. Beneficiarii nu vor putea fi modificati sau înlocuiti. Din momentul în care decizia de numire a Beneficiarilor este semnata si transmisa catre Organizator, orice modificare a datelor personale declarate face ca premiul sa se anuleze.
8.2.4. Neprezentarea Beneficiarilor la hotel pentru intrarea in posesia serviciilor de cazare din pachetul turistic echivaleaza cu anularea premiului respectiv. În aceasta situatie, de premiul astfel anulat nu va putea beneficia rezerva/rezervele alese conform clauzelor din prezentul Regulament.
8.2.5. Organizatorul nu este raspunzator în cazul în care persoanele câstigatoare nu pot parasi localitatea din orice motive neimputabile Organizatorului. Imposibilitatea Beneficiarilor de a parasi localitatea din motive neimputabile Organizatorului în ziua stabilita pentru plecare va duce la anularea Premiului. În aceasta situatie, de premiul astfel anulat nu va putea beneficia rezerva/rezervele alese conform clauzelor din prezentul Regulament.
8.2.6. Organizatorul nu va fi raspunzator de nicio neglijenta a Beneficiarului de a beneficia de Premiu în conditiile stabilite de Organizator.

8.3. Pentru premiile constând în produse electronice:
8.3.1. Participantii vor intra în posesia premiilor în termen de 30 – 45 de zile lucratoare de la data validarii Premiului. Pentru evitarea oricarui dubiu, este considerata data validarii data la care Organizatorul confirma Premiul Instant câstigat dupa verificarea îndeplinirii de catre Participant a tuturor conditiilor de participare si câstigare a premiului respectiv stabilite prin Regulament. Înmânarea premiilor se face pe baza unui proces verbal de predare primire care va trebui semnat si stampilat de Participantul câstigator. Semnarea si stampilarea procesului verbal libereaza pe Organizator de orice obligatie cu privire la premiul oferit.
8.3.2. Premiile vor fi livrate in mod gratuit Participantilor la adresa Participantilor, declarata la momentul înscrierii în Program. Predarea se face pe baza unui proces verbal de predare primire semnat si stampilat de catre Participant si a documentelor ce atesta calitatea de Persoana de Decizie pentru persoana ce va primi premiul respectiv.

8.4. Aparitia unui caz de Forta Majora, asa cum este definit în prezentul Regulament, exonereaza pe Organizator de executarea obligatiilor izvorâte în temeiul Acordului de Participare încheiat cu Participantii si/sau a prezentului Regulament.
8.5. Nu va constitui Forta Majora: (a) niciun eveniment care este cauzat de neglijenta sau actiunea intentionata a Participantului, a Persoanei de Decizie, a Beneficiarilor, a Organizatorului, a PROSPERO ori a reprezentantilor sau angajatilor acestora; si (b) niciun eveniment pe care oricare dintre persoanele de mai sus, acordând atentia necesara, l-ar fi putut: (i) fie lua în considerare în momentul încheierii Acordului de Participare; (ii) fie preveni sau evita în cursul îndeplinirii obligatiilor care decurg din acesta.
8.6. La survenirea unui caz de Forta Majora, Participantul va notifica prompt Organizatorului aparitia sau circumstantele pe care se fundamenteaza situatia de Forta Majora aparuta. Dispozitiile prezentului articol se vor aplica în mod corespunzator si în situatia în care cazul de Forta Majora apare în defavoarea Organizatorului.
8.7. Pe parcursul duratei cazului de Forta Majora, partea afectata va utiliza eforturi comerciale rezonabile pentru a evita si înlatura cazul de Forta Majora. De asemenea, în caz de Forta Majora, Organizatorul va face toate eforturile comerciale rezonabile pentru a modifica perioada, destinatia sau, dupa caz, orice alt element al premiului, cu precizarea ca se vor oferi servicii similare la acelasi pret.

Art. 9. Taxe si impozite
9.1. Deoarece Participantii câstigatori ai Premiilor oferite în cadrul Programului sunt persoane juridice, persoane fizice autorizate sau membru al asociatiei familiale autorizate, nu intra în sarcina Organizatorului retinerea la sursa si plata impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III Capitolul VIII – Impozitul pe venit din Codul Fiscal. Organizatorul Programului nu este raspunzator de plata niciunei taxe sau contributii, precum si a niciunei obligatii financiare/fiscale legate de Premiile oferite, acestea fiind în sarcina exclusiva a Participantului câstigator.
9.2. Obligatiile de retinere si plata a impozitelor aferente acordarii Premiilor castigate de catre Participant ca rezultat al participarii la acest Program si acordate mai departe catre persoanele fizice Beneficiari revin in exclusivitate Participantului care decide distribuirea.
9.3. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului prin procesul verbal de predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

Art. 10. Regulamentul Programului
10.1. Regulamentul oficial al Programului este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Programului pe www.infopromotii.ro. Regulamentul si orice alte informatii legate de Program sau de Premii vor putea fi solicitate de catre Participanti si la numarul de telefon 021.212.01.98 care va functiona pe toata perioada Programului, de luni pâna vineri între orele 10:00 – 17:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).
10.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de suspendare sau oprire a Programului în orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodata sa faca publica hotarârea sa în acest sens.

Art. 11. Temeiul legal si Litigii
11.1. Programul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
11.2. În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

Art. 12. Diverse
12.1. Programul va fi comunicat prin canale traditionale de comunicare.
12.2. Prin înscrierea în Program Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publica lista Participantilor câstigatori si premiile acordate în cadrul acestui Program. Lista câstigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro. Participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, denumire, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.
12.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor.
12.4. Organizatorul acestui Program nu îsi asuma raspunderea pentru facturile fiscale si taloanele razuibile necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament si nici nu va acorda/valida Premiile pe baza unor astfel de documente. De asemenea, Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza independenta de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la acest Program.

Art. 13. Prelucrarea datelor
13.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001.
13.2. Organizatorul si PROSPERO garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor persoanelor vizate. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing, PROSPERO si a operatorului de marketing direct al Organizatorului. Organizatorul nu efectueaza operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor si nu desfasoara activitati de marketing direct în legatura cu acestia.
13.3. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Program nu vor fi dezvaluite catre alti terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Numele si prenumele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Programului vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
13.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Persoanelor de Decizie si ale Beneficiarilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
13.5. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
13.6. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator la Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, România.
13.7. Înscrierea la Program echivaleaza cu exprimarea acordului în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
13.8. Organizatorul se obliga sa le respecte persoanelor vizate drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Descopera insula premiilor Wrigley!"

Ultima actualizare: 19 iul. 2012
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Descopera insula premiilor Wrigley!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media