CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Descopera comorile de sub capacul Ciucas

Concurs cu premii Ciucas

Premii instant: 5 x 10.000 euro; 5.000 x bax de bere Ciucas la PET de 2L.

Daca ai peste 18 ani, cumpara bere Ciucas in orice fel de ambalaj si uita-te sub capac. Daca gasesti mesajul “bax de bere” sau “comoara” insotit de codul de securitate, suna la 021.308.09.91 pentru a intra in posesia premiului si pastreaza capacul pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 septembrie - 15 decembrie 2008

Promotie expirata
9 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter


Regulamentul se modifica conform Actului aditional 1 atasat


  

Regulamentul Oficial al promotiei

“Descopera comorile de sub capacul Ciucas”

15.09.2008 – 15.11.2008

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL

 

Campania promotionala “Descopera comorile de sub capacul Ciucas” este organizata de Ursus Breweries S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Stirbei Voda nr. 26 – 28, Union Business Center 2, etaj 7, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti  sub nr. J40/20456/2005, CUI RO 199095 (“Organizatorul”). Organizatorul este inregistrat cu numarul de operator de baze de date 5865 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carater Personal (ANSPDCP).

 

Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul oficial va putea fi gasit, incepand cel tarziu cu data de 14 septembrie 2008, pe site-rile www.infopromotii.ro si www.bereciucas.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa mentionarea prealabila a acestora pe site-urile www.infopromotii.ro si www.bereciucas.ro.

 

 

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE

 

Campania promotionala “Descopera comorile de sub capacul Ciucas” va incepe la data de 15.09.2008 si se va incheia la data de 15.11.2008; este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil de produse participante.

Dupa data de 15.11.2008, produsele cu ambalaj de promotie isi pierd calitatea de a participa la promotie. Organizatorul nu este responsabil pentru comercializarea produselor care au fost inscriptionate cu informatiile referitoare la promotie dupa data incetarii acesteia.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

 

Pot participa la campania promotionala numai persoanele fizice, cetateni romani, cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 15.09.2008, care au domiciliul pe teritoriul Romaniei si care sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii Ursus Breweries S.A., ai companiilor distribuitoare de pe teritoriul Romaniei, angajatii Heat Advertising, angajatii Hit Mail Romania si angajatii companiilor implicate direct sau indirect in organizarea promotiei, si nici rudele de gradul I ale acestora.

 

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

 

Marcile si ambalajele participante sunt: berea Ciucas de 0.5L, ambalaj de sticla si berea Ciucas 2L, ambalaj PET.

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Participantii la aceasta promotie trebuie sa indeplineasca toate conditiile de validare si sa verifice daca au castigat un premiu observand mesajele inscriptionate sub capacele produselor participante in perioada promotionala.

 

Sub fiecare capac al unui produs participant la promotie exista unul dintre mesajele:

“Comoara” insotit de codul de securitate – in acest caz cumparatorul a castigat un premiu constand in echivalentul net, in lei, a 10.000 de euro (la cursul 1 Euro = 3.6 RON), respectiva suma neta de 36.000 RON

 “bax bere” – in acest caz cumparatorul a castigat un bax de bere Ciucas format din 6 sticle de 2L PET

 “Poate urmatoarea”  - mesaj necastigator

 

In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “bax bere”, castigatorul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 021 308.09.91, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri , intre orele 9:00 – 20:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia unui capac castigator, impreuna cu datele personale (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon). Operatorul liniei informative ii va comunica care este magazinul cel mai apropiat de zona de resedinta a castigatorului. Castigatorul trebuie sa se deplaseze personal la adresa indicata pentru a putea intra in posesia premiului pana la data de 15 noiembrie 2008 (data prezentarii la locatie). Castigatorul poate intra in posesia premiului prin prezentarea capacului castigator. Predarea/primirea premiului se va efectua pe baza de borderou continand datele complete de identificare ale castigatorului (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon) si semnatura de primire.

 

In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “Comoara” insotit de codul de securitate, castigatorul trebuie sa trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 021 308.09.91, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri , intre orele 9:00 – 20:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator, impreuna cu datele personale (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon)  si codul de securitate. Organizatorul il va contacta in termen de maxim 48 de ore pentru a valida codul de securitate/premiul. Validarea finala a premiului va fi efectuata o data cu prezentarea de catre castigator a capacului castigator organizatorului.

 

Linia informativa a campaniei, 021 308.09.91, apel cu tarif normal, cu functionare de Luni pana Vineri , intre orele 9:00 – 20:00 (cu exceptia sarbatorilor legale) va putea fi apelata pana la data de 15 decembrie 2008 inclusiv. Un castigator isi poate ridica premiul dintr-o locatie participante in perioada 16 noiembrie - 15 decembrie 2008 cu conditia ca acesta sa se fi inregistrat  la info line pana la incheierea promotiei (15 noiembrie 2008).

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI ACORDAREA LOR

 

6.1 Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate doua tipuri de premii – in produse (baxuri de bere ciucas in ambalaj PET de 2 L) si in bani (10.000 EURO)

 

Premiile sunt:

- 5 000 de premii fiecare constad in cate un bax de bere Ciucas la PET de 2L, un bax continand 6 sticle de 2L de bere

Ciucas la PET. Valoarea comerciala a unui bax de Bere Ciucas de 2L este de 21.6 ron (fara TVA/bax)

 

- 5 premii constand in 10.000 EURO fiecare, respectiv echivalentul in lei la cursul de schimb 1 Euro  =  3.6 RON, in valoare neta de 36.000 RON.

 

Mesajele care vor putea fi gasite sub capac sunt urmatoarele:

“Comoara” insotit de codul de securitate – in acest caz cumparatorul a castigat un premiu constand in echivalentul net in lei a 10.000 de euro (la cursul 1 Euro = 3.6 Ron), respectiv 36.000 RON

 “bax bere” – in acest caz cumparatorul a castigat un bax de bere Ciucas format din 6 sticle de 2L PET

 “Poate urmatoarea”  - mesaj necastigator.

 

Valoarea comerciala neta totala a premiilor este de 288.000 Ron (fara TVA si alte taxe si impozite).

 

6.2 Acordarea premiilor

Nota: In toate situatiile, datele care vor fi solicitate consumatorilor vor fi nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon.

 

Daca sub capacul participant la promotie cumparatorul gaseste textul “BAX BERE” poate ridica premiul constand intr-un bax de bere Ciucas format din 6 sticle de 2L in ambalaj PET de la magazinele desemnate de organizator, prezentand capacul castigator.

 

Magazinele participante la promotie, de unde castigatorii isi pot ridica premiile constand in baxuri de bere Ciucas se pot afla apeland linia informativa a promotiei.

In fiecare locatie unde in schimbul capacului castigator se poate ridica premiul se va intocmi un borderou cu datele complete de identificare ale fiecarui castigator (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon) si semnatura de primire.

 

Daca participantul descopera sub capac textul “COMOARA” insotit de codul de securitate, acesta va trebui sa sune la linia informativa a promotiei 021. 308.09.91, intre orele 9:00 – 20:00, de Luni pana Vineri, iar aici va trebui sa comunice datele sale personale si de contact (asa cum apar in actul de identitate) (nume, prenume, CNP, etc) (adresa si nr. de telefon), precum si codul de securitate. Organizatorul va contacta castigatorul pentru validarea premiului in termen de maxim 48 de ore. Dupa ce capacul este autentificat (capacul va fi verificat pentru se valida autenticitatea ) iar castigatorul este validat, va intra in posesia premiului in maxim 30 zile de la momentul validarii, a finalizarii documentelor in prezenta unui notar si a comunicarii datelor contului in care va fi efectuat transferul. Castigatorii premiilor constand in echivalentul net a 10.000 €  se obliga sa mentioneze in documentul de validare al premiului, in baza prevederilor Codului Fiscal,  codul numeric personal din cartea de identitate. In cazul in care un castigator refuza sa indice codul sau numeric personal nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu.

 

Contravaloarea premiului constand in echivalentul net a 10.000 Euro va fi achitata fiecarui castigator prin transfer bancar, intr-un cont deschis pe numele castigatorilor la orice banca comerciala de pe teritoriul Romaniei, in termenul indicat mai sus. Comisioanele si spezele de transfer vor fi suportate de catre organizator. In cazul in care, pana la termenul limita indicat, oricare dintre castigatori nu isi deschide/nu are un cont bancar, organizatorul nu poate fi tinut raspunzator de nerespectarea termenului de plata. Intr-o astfel de situatie, termenul de plata al premiului va fi stabilit la maxim 30 de zile de la data comunicarii catre organizator a datelor contului deschis pe numele castigatorului.

 

 

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Prin participarea la Promotie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora.

Participarea la Promotie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Promotiei si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Calea Stirbei Voda nr. 26 – 28, Union Business Center 2, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Ursus Breweries.

- dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

- dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

·         dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

·         dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

·         notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

- dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, Persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.

Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 8.  TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse in Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal pentru veniturile in bani obtinute din campanie de catre castigatori, impozit pe care organizatorul campaniei se obliga sa-l plateasca in numele participantilor.

 

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul intr-un cotidian national.

 

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul de participare autentificat este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant,  pe site-ul www.infopromotii.ro si www.bereciucas.ro pe toata perioada campaniei.

 

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 12. DIVERSE

 

Prin inscrierea la Promotie, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele acestora si imaginea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Promotiei si va face public acest lucru.
Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 15 septembrie 2008, 10:29
aceeasi pb ca la camp care tocmai s-a terminat....daac nu se gasesc toate capacele pana la finele promotiei de ce nu se orgaizeaza o tragere la sorti continand nu stiu 2 , 10 , 50 de capace necastigatoare?
besenyei (cluj-napoca) in 15 septembrie 2008, 19:47
sunt de acord cu cipri .....din alea cinci capace se vor gasi 1-2. Mai bine era cu trimiterea capacelor necastigatoare sau trimiterea codurilor din capac. Pna la urma e o afacere buna au promotii dar nu se dau premiile. 5000de baxuri de bere.....si din alea se vor da vro 1000 cum am mai spus la alte promoti.....ba nu au primit ba nu dau numai cate 1 si tot asa mai departe....
Nick (Campulung - Muscel) in 16 septembrie 2008, 00:43
Acum 2-3 ani am participat la o promotie Ciucas(desi nu sunt mare bautor de bere, mai ales marca aceasta) si am castigat o halba si o jacheta(geaca) de firma foarta frumoasa si practica ! Spre deosebire de altii,cei de la Ciucas chiar onoreaza premiile ...Felicitari si succes !
marius (oradea) in 16 septembrie 2008, 12:21
Campania Ciuc a inceput abia ieri si in regulament nu se spacifica daca produsele participante au evidentiata in vreun fel campania pe etichete, cum deosebim produsele promotiei de cele existente deja in rafturi ...
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 septembrie 2008, 13:10
Salut, Nick!
Bine-ai venit pe site-ul nostru. Vei avea ocazia sa vezi ca la toate promotiile pe care le prezentam, organizatorii acorda intotdeauna premiile conform legii si regulamentului. Ciucas nu este o exceptie. Speram sa castigi si tu.
Succes!
Salut, Marius!
Vom adresa intrebarea ta organizatorilor promotiei si speram sa revenim cat de curand cu un raspuns pentru tine.
marius (oradea) in 16 septembrie 2008, 13:53
scuze ca am transformat ( din elan ) campania Ciucas in Ciuc. revenind la promotii cu cistiguri inscriptionate sub capac la Golden Brau se pare ca exista un cistigator -> vezi www.goldenvip.ro _ e savu radu mircea din bucuresti,( pe infopromotii nu apare ca fiind campanie cu cistigator), din interviu nu reiese cind anume a cistigat dar oricum premiul e luat ...
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 septembrie 2008, 16:43
Salut!
Organizatorii promotiei Ciucas ne-au transmis ca ambalajele participante poarta insemnele promotiei si se diferentiaza fata de celelalte.
Gasiti eticheta si contraeticheta ambalajelor promotionale inserate mai sus, la "documente conexe".
Mult succes!
mariana lia (zalau) in 09 noiembrie 2008, 22:15
aceeasi problema ca la campania care tocmai s-a terminat.daca nu se gasesc toate capacele pana la finele promotiei de ce nu se orgaizeaza o tragere la sorti continand nu stiu 2 , 10 , 50 de capace necastigatoare?
Vergiliu (Bucuresti) in 15 noiembrie 2008, 16:25
Ciucas este o bere acceptabila dar acum a venit frigul si as crede ca sezonul berii s-a terminat Podgorile nu fac promotii? este vrema vinului. NU?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Descopera comorile de sub capacul Ciucas"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Descopera comorile de sub capacul Ciucas

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media