CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Descopera River Plaza Mall pas cu pas

Promotie Plaza mall

Premii prin tragere la sorti: 1 x Volksvagen Polo; 1 x masina de spalat; 1 x robot de bucatarie; 5 x premiu constand in produse.

Cumpara produse de minim 50 RON (pe un singur bon) de la oricare dintre magazinele din River Plaza Mall, completeaza talonul si introdu-l in urna, impreuna cu bonul.

Perioada promoţiei: 15 ianuarie - 08 martie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al tombolei

“Descopera River Plaza Mall pas cu pas”

 

 

I. Organizator

 

I1. Organizatorul tombolei este S.C. Setler Mina S.R.L, cu sediul in Str. Colonel Badescu Nr. 12A, Rm. Valcea.

Tombola va fi organizata in incinta River Plaza Mall din B-dul Calea lui Traian, nr 125, Rm. Valcea.

 

 

II. Locul si durata tombolei

 

Tombola va fi organizata  in incinta River Plaza Mall, va incepe la 15 ianuarie 2007, ora 10:00 si se va finaliza la data de 8 martie 2007, ora 18:00.

 

 

III. Premii

 

III.1 Premiile care pot fi castigate sunt:

a)      Premiul I - O masina marca Volkswagen Polo cu valoarea unitara de 10143 EURO, echivalata in Lei la cursul BNR din ziua extragerii.

b)      Premiul II - O masina de spalat ;

c)      Premiul III – Un robot de bucatarie ;

d)     Mentiuni – 5 Mentiuni constand in produse avand o valoare totala neta de 500 RON

Valorile NU includ impozitul pe venit.

 

III.2 Impozitul pe venitul aferent premiilor in masini si produse va fi suportat de castigator din valoarea bruta a premiului si va fi retinut de catre organizator la inmanarea premiului, in conformitate cu reglementarile fiscale in materie.

 

III.3 Premiile mentionate mai sus vor fi adjudecate prin tragere la sorti.

 

 

IV. Conditii de participare

 

IV.1   Se considera participant la tombola cu premii “Descopera River Plaza Mall pas cu pas” orice persoana fizica rezidenta sau nu în România, indiferent de nationalitate, care a împlinit 18 ani pâna la data începerii campaniei si care a completat corect si complet biletul de tombola în perioada 15 ianuarie 2007, ora 10:00 - 8 martie2007, ora 15:00,.respectiv pe durata de desfasurare. Participantii la tombola sunt obligati sa respecte prevederile si conditiile prezentului regulament.

Nu pot participa la aceasta promotie angajatii societatii SC SETLER MINA SRL asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor comerciale in ale caror magazine se desfasoara promotia, asociatii/actionarii, precum si rudele de gradul unu inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.

Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorului si premiul acordat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorul acestei promotii.

 

IV.2 Semnand talonul de participare participantii sunt de acord ca numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa fie facute publice pe un termen nedeterminat.
Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului.

 

V. Modul de desfasurare al tombolei

 

V.1 Pentru cumparaturi in valoare de minim 50 RON din magazinele participante la promotie, din incinta River Plaza Mall, aferente unui singur bon de casa, participantul va primi un singur talon de participare.

 

V.2 Indiferent de suma existenta pe un bon de casa, fiecare client va avea dreptul doar la un singur talon.

 

V.3 La tombola Descopera River Plaza Mall pas cu pas vor participa toate magazinele din incinta complexului comercial River Plaza Mall, cu exceptia celor care desfasoara urmatoarele activitati: schimb valutar, activitati bancare.

 

V.4 Taloanele se vor pune la dispozitie cumparatorilor pe toata durata campaniei in momentul efectuarii cumparaturilor in valoare de minim 50 RON in magazinul participant, ele fiind predate odata cu bonul fiscal ce depaseste valoarea mai sus mentionata.

 

V.5 Participantul va completa datele personale: nume, prenume, localitatea, telefonul (daca exista), e-mail-ul (daca exista),  seria si numarul buletinului / cartii de identitate, nr. bonului de casa, valoarea bonului de casa, data eliberarii bonului ) pe verso-ul talonului conform datelor tiparite pe talon. Completarea lizibila, corecta si completa a taloanelor este responsabilitatea participantului la promotie. Taloanele care nu au completate toate datele solicitate nu vor fi validate si nu vor putea fi desemnate câstigatoare.

In situatia in care s-a gresit completarea talonului primit, acesta se poate inlocui cu un nou talon sub conditia restituirii si anularii celui gresit completat.

Dupa completare bonul fiscal va fi capsat de talon si introdus in urnele special amenajate. Vor fi considerate ca valabile in vederea validarii castigatorului doar taloanele insotite de bonurile fiscale.

 

 

VI. Descrierea premiilor si tragerea la sorti

 

III.1 Premiile care pot fi castigate sunt:

a)      Premiul I - O masina marca Volkswagen Polo  cu valoarea unitara de 10143 EURO, echivalata in Lei la cursul BNR din ziua extragerii.

b)      Premiul II - O masina de spalat ;

c)      Premiul III – Un robot de bucatarie ;

d)     Mentiuni – 5 Mentiuni constand in produse avand o valoare totala neta de 500 RON.

 

VI.2 Tragerea la sorti pentru premiile constand in masini va avea loc la data de 8 martie 2007 dupa ora 18:00 in incinta River Plaza Mall, sub supravegherea unor reprezentanti legali, asistat de o comisie formata din 2 reprezentanti ai River Plaza Mall.

 

VI.3 Fiecare cupon se va extrage manual si va fi verificat pentru a i se constata validitatea. Cuponul va fi considerat ca nefiind valid in cazul in care se va constata ca nu contine cel putin urmatoarele informatii: nume, prenume, localitatea, telefonul (daca exista), e-mail-ul (daca exista),  seria si numarul buletinului / cartii de identitate, nr. bonului de casa, valoarea bonului de casa, data eliberarii bonului  sau a prezentei bonului de casa in baza caruia a fost completat respectivul talon de participare la tombola.

 

VI.4 In cazul in care se va extrage un cupon invalid, acesta va fi anulat si se va proceda la extragerea unui alt cupon.

 

VI.5 Un participant are dreptul sa castige un singur premiu. Daca un participant castiga mai mult de un premiu, biletul nu va fi validat procedandu-se la o noua extragere.

Castigatorul va fi notificat telefonic in termen de 24 ore de la primirea de catre SC SETLER MINA SRL a procesului verbal de tragere la sorti.

 

VI.6 De la data primirii telefonului castigatorul se poate prezenta in termen de 15 zile calendaristice sa-si ridice premiul.

 

VI.7 In cazul in care castigatorul nu se prezinta pana la termenul limita sau nu poate prezentata buletinul (cartea) de identitate sau un alt act care sa ii probeze identitatea, va pierde premiul.

 

VI.8 Lista castigatorilor va fi disponibila pe site-ul www.riverplaza.ro, in 48 ore de la data primirii procesului verbal de tragere la sorti.

Data limita de revendicare a premiilor este 30 martie 2007.

Câstigatorii care nu-si ridica premiul în maxim 15 zile de la data tragerii la sorti, vor mai putea sa-si revendice premiul doar pâna la data de 30 martie 2007 cu conditia respectarii procedurii de acordare a premiului comunicata de organizator.

 

VI.9 Intrarea in posesia premiului este conditionata de prezentarea de catre castigator a buletinului (cartii) de identitate (sau alt document care poate sa-i probeze identitatea).

 

VI.10 In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz.

 

VI.11 Dupa validare, castigatorul v-a putea ridica premiul constand in autoturismul mai sus mentionat, in maxim 6 saptamani de la extragere, cu conditia respectarii acestui termen de livrare si de catre S.C. NURVIL S.R.L, societate cu care S.C. SETLER MINA S.R.L a incheiat contractul de vanzare-cumparare avand ca obiect autoturismul acordat drept premiu in cadrul prezentei tombole. Orice depasire a termenului contractual de livrare a autoturismului produsa din culpa SC NURVIL SRL va atrage automat prelungirea corespunzatoare a datei predarii autoturismului catre castigator.

Celelalte premii mai sus mentionate vor fi predate in maxim 15 zile de la extragere dupa validarea biletelor.

 

VI.12 SC SETLER MINA SRL va inmana premiul numai dupa retinerea impozitului pe venitul aferent castigului.

 

VI.13 In cazul in care castigatorul nu poate plati impozitul pe venit aferent valorii bunului castigat, SC SETLER MINA SRL. va proceda la vanzarea bunului, la retinerea impozitului si va inmana castigatorului diferenta de pret in lei rezultata dintre valoarea castigului brut si impozitul aferent.

 

VI.14 Castigatorul va intra in posesia premiului la o data ulterioara comunicata de organizator. Intrarea in posesie a premiului este conditionata de retinerea impozitului pe venit aferent castigului.

 

VII. Erori, taloane necorespunzatoare

Organizatorul acestei tombole, SC SETLER MINA SRL nu îsi asuma nici o raspundere pentru taloanele necorespunzatoare (deteriorate, falsificate) sau pentru taloanele completate gresit.

 

 

VIII. Responsabilitate

 

VIII.1 Organizatorul tombolei nu va avea nici o raspundere derivând din si nu va putea fi implicat în litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra taloanelor participante. De asemenea, organizatorii nu pot fi implicati in astfel de litigii si nu isi asuma nici un fel de obligatie de a purta corespondenta de orice fel cu participantii.

 

VIII.2 Prezentul REGULAMENT reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la campanie trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la acest eveniment se angajeaza sa respecte regulile din prezentul regulament prin completarea si depunerea talonului la tombola.

De asemenea, prin completarea talonului, participantii declara ca au luat cunostinta de continutul prezentului regulament si sunt de acord cu acesta.

 

VIII.3 Organizatorul tombolei va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata organizatorului în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

 

IX. Dispozitii finale

 

IX.1 Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala care pot aparea in legatura cu premiile acordate, cu exceptia impozitul pe venit aferent castigurilor obtinute care va fi retinut de catre SC SETLER MINA SRL pentru plata, la momentul inmanarii premiului, potrivit prevederilor din Codul fiscal privind impozitul pe venit.

 

IX.2 Prin inscrierea la tombola participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

 

IX.3 Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra cuponului.

 

IX.4 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru cupoanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

 

IX.5 Semnand talonul, participantii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a societatii SC Setler Mina SRL. La cererea scrisa a acestora, adresata la adresa Str. Colonel Badescu Nr. 12A, Rm. Valcea, organizatorul se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Setler Mina si de la partenerii sai cu grija selectati.

 

IX.6 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

 

IX.7 In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

 

IX.8 Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in promotiile urmatoare.

 

IX.9 Regulamentul de participare/desfasurare a tombolei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in incinta River Plaza Mall, din  B-dul Calea lui Traian, nr 125, Rm. Valcea. Regulamentul oficial al promotiei va fi publicat pe www.riverplaza.ro si va fi disponibil in incinta complexului comercial River Plaza Mall.

IX.10 Setler Mina isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Descopera River Plaza Mall pas cu pas"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Descopera River Plaza Mall pas cu pas

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media