CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Delma - Premiul bun face micul dejun

Delma - Premiul bun face micul dejun

Premii prin tragere la sorti: 1 x 10.000 RON; 115 x aparat de bucatarie multifunctional („masini de preparat micul dejun”).

Cumpara orice produs Delma sandvis participant si trimite codul unic tiparit pe capacul cutiei prin SMS la 1870 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote) sau pe formularul de inscriere de pe . Pastreaza capacul pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 septembrie - 24 decembrie 2014

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“DELMA - PREMIUL BUN FACE MICUL DEJUN”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA
1.1.    Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti bdul Republicii nr.191, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2.    Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3.    Campania se va desfasura la nivel national in perioada 01 septembrie 2014, ora 00:01 – 24 decembrie 2014, ora 23:59 prin intermediul agentiilor S.C. Netwing International S.R.L. si S.C. KUBIS INTERACTIVE S.R.L. ambele inregistrate ca operatori de date cu caracter personal la ANSPDCP, numite in continuare "Agentii".
1.4.    Campania este organizata pentru promovarea produselor marca DELMA (marca inregistrata apartinand Unilever) in cadrul proiectului intitulat “PREMIUL BUN FACE MICUL DEJUN!” (implementat de Organizator), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5.    Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la urmatoarele adrese web: www.infopromotii.ro si . Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificari sa intre în vigoare numai dupa publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus mentionate.
1.6.    Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1.    La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2.    La Campanie participa produsele Delma sandvis 250gr, Delma sandvis 500gr si Delma sandvis 1 Kg comercializate/distribuite in perioada Campaniei de catre Unilever South Central Europe SA, avand aplicate pe ambalaj codurile promotionale si numarul la care se poate inscrie codul respectiv prin SMS, precum si un flyer cu vizualul, mecanica si premiile Campaniei (numai pe produse din categoriile Delma sandvis 500gr si Delma sandvis 1 Kg), al carui model este prezentat in Anexa 1 a acestui Regulament.
2.3.    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.
2.4.    Participantii trebuie sa pastreze capacele cutiilor de Delma, ce contin codurile promotionale pe care le-au inscris, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta spre a fi validati drept castigatori in vederea inmanarii premiului.
2.5    Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 10 coduri unice de participare valide inscrise in cursul aceleiasi zile.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice produs Delma sandvis participant la Campanie si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, codul unic de participare tiparit pe capacul cutiei de pe produsul Delma achizitionat, folosind una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare:
·    prin SMS la numarul 1870 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote),
·    prin inscrierea directa pe pagina web a Campaniei, completand formularul de inscriere ce se afla postat pe pagina Campaniei de pe .
Un cod unic de participare va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant, doar prin una dintre modalitatile de inscriere.

3.1.    INSCRIEREA PRIN SMS
3.1.1.    Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1870 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote) in intervalul 01 septembrie 2014, ora 00:01 – 24 decembrie 2014, ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina codul unic inscris pe capacul unui produs participant achizitionat.
3.1.2.    Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina codul unic inscris pe capacul unui produs participant achizitionat;
b.    codul unic de pe capacul produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c.    codul unic sa fie primit la numarul 1870 in perioada 01 septembrie 2014, ora 00:01 – 24 decembrie 2014, ora 23:59, inclusiv.
3.1.3.    Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar participantul inscris deja 10 coduri in cursul zilei respective prin iuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: “Ai inscris 10 coduri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de coduri pe zi. Poti incerca din nou maine. Detalii la infoline 021.528.21.70”;
a.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar participantul nu a inscris 10 coduri in cursul zilei respective prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi pe site urmatorul mesaj: Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie X coduri astazi. Pastreaza capacul pentru validare! Detalii la infoline Delma 021.528.21.70 unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 20, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
b.    daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi “Codul trimis de tine este incorect! Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la infoline Delma 021.528.21.70”
c.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod. Urmatorul produs Delma cumparat iti asigura inca o sansa de castig! Detalii infoline 021.528.21.70”
d.    Daca mesajul a fost trimis dupa data de 24 decembrie atunci raspunsul va fi „Campania Delma a luat sfarsit! Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate.”
3.1.4.    La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1870  care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
3.1.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1870, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d.    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic inscris;
g.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
h.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor unice care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6.    Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

3.2.    INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
3.2.1.    Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului  (site proprietatea Organizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 01 septembrie 2014, incepand cu ora 00:01 – 24 decembrie 2014, ora 23:59 (inclusiv) si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, respectiv campurilor obligatorii corespunzatoare numelui, prenumelui, adresei, adresei de e-mail, numarului de telefon mobil si/sau fix la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept potential castigator, precum si a campului obligatoriu corespunzator codului unic inscris pe ambalajul produsului participant achizitionat si bifarea casutelor „Am citit Regulamentul si certific ca am 18 ani” si „Prin completarea si transmiterea datelor mele personale, imi exprim in mod expres si neechivoc acordul cu privire la colectarea si prelucrarea  acestor date de catre USCE (avand notificarea la ANSPDCP nr.2220) in vederea inscrierii in Campanie”. Necompletarea oricaruia dintre aceste campuri obligatorii sau completarea lor in mod incorect duce la invalidarea inscrierii.
3.2.2.    Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina un cod unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant;
b.    codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;
c.    codul unic sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 01 septembrie 2014, ora 00:01 – 24 decembrie 2014, ora 23:59 (inclusiv).
3.2.3.    Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere a unui cod unic de participare, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:
b.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta, dar participantul a inscris deja 10 coduri in cursul zilei respective prin una din cele doua modalitati de inscriere, atunci va primi pe site urmatorul mesaj: “Ai inscris 10 coduri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de coduri pe zi. Poti incerca din nou maine. Detalii la infoline 021.528.21.70”;
c.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta, iar participantul nu a inscris 10 coduri in cursul zilei respective prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi pe site urmatorul mesaj: Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie X coduri astazi. Pastreaza capacul pentru validare! Detalii la infoline Delma 021.528.21.70 unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 20, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
d.    daca codul unic completat in formularul electronic nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, atunci raspunsul va fi: “Codul trimis de tine este incorect! Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la infoline Delma 021.528.21.70”
e.    daca codul unic a fost transmis in forma corecta, dar acelasi cod a mai fost inscris anterior printr-una dintre modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod. Urmatorul produs Delma cumparat iti asigura inca o sansa de castig! Detalii infoline 021.528.21.70”
f.    daca codul a fost inscris dupa data de 24 decembrie atunci raspunsul va fi „Campania Delma a luat sfarsit! Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate.”
3.2.4.    La tragerile la sorti vor participa doar inscrierile prin intermediul formularului electronic care au primit unul dintre raspunsurile mentionate in art.3.2.3 lit a) si b) de mai sus.
3.2.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic inscris;
e.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
f.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor unice care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.2.6.    Dupa data limita de inscriere pe site, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.

SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1.     In cadrul acestei Campanii se acorda in total 116 premii dupa cum urmeaza:
a)    115 aparate de bucatarie multifunctionale („masini de preparat micul dejun”). Fiecare premiu avand valoarea de 99,89 lei (inclusiv TVA).
b)    Un mare premiu in bani: suma de 10.000 lei.
Valoarea comerciala a premiilor acordate este de 21488 lei (TVA inclus). Valoarea totala include valoarea comerciala la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.
4.2.    In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.
4.3.    Premiile ce constau in obiecte nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1.    Premiile se acorda prin tragere la sorti. La fiecare extragere vor participa toate codurile inscrise in Campanie in perioada anterioara datei extragerii. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta reprezentantilor Organizatorului si ai Agentiei Netwing. Codurile necastigatoare la prima extragere vor participa la urmatoarea extragere care va avea loc in cadrul Campaniei.
5.2.     Castigatorii celor 115 premii ce constau in aparate de bucatarie multifunctionale sunt stabiliti prin doua extrageri: prima extragere va avea loc la data de 1 noiembrie 2014 si a doua extragere la 29 decembrie 2014. In cadrul primei extrageri se vor desemna 61 de coduri castigatoare si 61 de rezerve, iar pentru cea de-a doua extragere 54 de coduri  castigatoare si 54 de rezerve.
5.3.    Castigatorul marelui premiu va fi desemnat in cadrul extragerii din 29 decembrie 2014, dupa extragerea celor 54 de coduri castigatoare ale premiilor ce constau in aparate de bucatarie multifunctionale. Dupa extragerea codului castigator va fi extrasa si o rezerva.
5.4.    Validarea castigatorilor
5.4.1.    Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea.
5.4.2.    Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de catre acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1)    Participantul a respectat toate conditiile de înscriere mentionate in regulament.
(2)    Participantul detine capacul pe care este înscris Codul unic desemnat castigator si il prezinta Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validarii sale, fiind in mod expres prevazut ca imposibilitatea de a prezenta capacul ce contine codul unic câstigator va duce la descalificarea participantului potential castigator de a intra in posesia premiului.
5.4.3.    Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a mentionat la inscrierea in Campanie, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator. Potentialii castigatori trebuie sa confirme in termen de 48 de ore participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentia Netwing, in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.
5.4.4.    Validarea finala se va face prin trimiterea de catre potentiali castigatori a capacelor continand codul, prin posta sau curier la adresa specificata de catre Organizator, respectiv Calea Plevnei, Numarul 50, sector 1, Bucuresti.
5.4.5.    In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art.5.4.3 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul pe care l-a comunicat la inscriere, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase conform art.5.2 – 5.3 de mai sus. Un potential castigator rezerva va fi apelat de 8 ori intr-un interval de 48 ore. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 24 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii. Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane,  drepturile asupra premiului castigat.
5.5.    Premiile ce constau in aparate de bucatarie multifunctionale vor fi expediate prin curier catre castigatorii validati; acestia vor semna, la livrare, procesul-verbal de predare-primire a premiului, care va fi returnat Organizatorului.
5.6.    Imposibilitatea contactarii potentialului câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in regulament, neprezentarea documentelor de identitate ori a capacului ce contine codul unic, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezerva extrasa conform art. 5.3 de mai sus.
5.7.    La prezentarea castigatorului, acesta va completa si semna toate documentele aferente atribuirii premiului si totodata isi va exprima in scris acordul expres si neechivoc pentru ca datele personale comunicate in cuprinsul procesului-verbal de atribuire a premiului sa intre in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Organizatorul, prin intermediul Agentiei, va indeplini toate formalitatile necesare in vederea acordarii premiului, suportand toate costurile aferente acestor formalitati.
5.8.    Premiul cel mare se va atribui dupa verificarea documentelor mentionate in acest regulament, pe baza de proces-verbal semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului. Procesul-verbal de atribuire a marelui premiu va fi semnat de câstigator si reprezentantul Organizatorului si completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa si CNP.
5.9.    Marele premiu ce consta in suma de 10000 de lei va fi transmis castigatorului prin transfer bancar sau prin mandat postal (la alegerea castigatorului).

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1.    Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
6.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor.
6.3. Organizatorul si Agentiile implicate in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor  transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE
9.1.    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2.     Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE
10.1.    Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2.    Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiilor, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3.    Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.      
10.4.    Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5.    Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-urile www.infopromotii.ro si  pe durata Campaniei si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la 021 5282170 (numar cu tarifare normala in reteaua Dial Telecom, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic). Consumatorii / participantii vor putea solicita orice informatii in legatura cu mecanismul de inscriere si conditiile de participare la aceasta Campanie si prin email, transmitand  asemenea solicitari la adresa de email contact@delma.ro.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Delma - Premiul bun face micul dejun"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Delma - Premiul bun face micul dejun

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media