CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Delma: Premiul bun face micul dejun

Delma Premiul bun face micul dejun

Premii prin tragere la sorti: 600 x aparat de bucatarie multifunctional.

Cumpara orice produs Delma sandvis participant si trimite codul unic tiparit pe capacul cutiei de Delma achizitionata prin SMS la 1870 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote) sau pe www.delma.ro. Pastreaza capacele cu coduri pentru validare!

Perioada promoţiei: 20 februarie - 20 aprilie 2014

Documente conexe

Promotie expirata
4 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“PREMIUL BUN FACE MICUL DEJUN”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA
1.1.    Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti bdul Republicii nr.191, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2.    Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3.    Campania se va desfasura la nivel national in perioada 20 februarie 2014, ora 00:01 – 20 aprilie 2014, ora 23:59 prin intermediul agentiilor S.C. Netwing International S.R.L. si S.C. KUBIS INTERACTIVE S.R.L. ambele inregistrate ca operatori de date cu caracter personal la ANSPDCP, numite in continuare "Agentii".
1.4.    Campania este organizata pentru promovarea produselor marca DELMA (marca inregistrata apartinand Unilever) in cadrul proiectului intitulat “PREMIUL BUN FACE MICUL DEJUN” (implementat de Organizator), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5.    Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la urmatoarele adrese web: www.infopromotii.ro si www.delma.ro. Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificari sa intre în vigoare numai dupa publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus mentionate.
1.6.    Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1.    La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2.    La Campanie participa produsele Delma sandvis 250gr, Delma sandvis 500gr si Delma sandvis 1 Kg comercializate/ distribuite in perioada Campaniei de catre Unilever South Central Europe SA, avand aplicate pe ambalaj codurile promotionale si numarul la care se poate inscrie codul respectiv prin SMS, precum si un flyer cu vizualul, mecanica si premiile Campaniei (numai pe produse din categoriile Delma sandvis 500gr si Delma sandvis 1 Kg), al carui model este prezentat in Anexa 1 a acestui Regulament.
2.3.    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.
2.4.    Participantii trebuie sa pastreze capacele cutiilor de Delma, ce contin codurile promotionale pe care le-au inscris, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta pentru a fi validati castigatori in vederea inmanarii premiului.
2.5    Un consumator/ participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 20 coduri unice de participare valide.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice produs Delma sandvis participant la Campanie si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, codul unic de participare tiparit pe capacul cutiei de pe produsul Delma achizitionat, folosind una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare:
·    prin SMS la numarul 1870 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote),
·    prin inscrierea directa pe pagina web a Campaniei, completand formularul de inscriere ce se afla postat pe pagina Campaniei de pe www.delma.ro.
Un cod unic de participare va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant, doar prin una dintre modalitatile de inscriere.
Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 20 coduri unice de participare valide.

3.1.    INSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1.    Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1870 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote) in intervalul 20 februarie 2014, ora 00:01 – 21 aprilie 2014, ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina codul unic inscris pe capacul unui produs participant achizitionat.
3.1.2.    Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina codul unic inscris pe capacul unui produs participant achizitionat;
b.    codul unic de pe capacul produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c.    codul unic sa fie primit la numarul 1870 in perioada 20 februarie 2014, ora 00:01 – 21 aprilie 2014, ora 23:59, inclusiv.
3.1.3.    Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, respectiv este primul cod trimis de pe acel numar de telefon mobil si codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru mai multe sanse de castig. Pastreaza capacul pentru validare!
b.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie x coduri. Pastreaza capacul pentru validare! unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 20, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
c.    daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi:  Cod incorect. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj.
d.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod. Urmatorul produs Delma Sandvis cumparat iti asigura inca o sansa de castig!
e.    Daca mesajul a fost trimis dupa data de 21 aprilie atunci raspunsul va fi „Campania Delma a luat sfarsit. Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate!”
3.1.4.    La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1870  care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
3.1.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1870, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d.    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic inscris;
g.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
h.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor unice care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6.    Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

3.2.    INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI www.delma.ro

3.2.1.    Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului www.delma.ro (site proprietatea Organizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 20 februarie 2014, incepand cu ora 00:01 – 21 aprilie 2014, pana la ora 23:59 (inclusiv) si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, respectiv campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil si/sau fix la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept potential castigator, adresa de e-mailprecum si a campului obligatoriu corespunzator codului unic inscris pe ambalajul produsului participant achizitionat precum si bifarea casutei „Am citit Regulamentul si certific ca am 18 ani”. Necompletarea oricaruia dintre aceste campuri obligatorii sau completarea lor in mod incorect duce la invalidarea inscrierii.
3.2.2.    Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului www.delma.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina un cod unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant;
b.    codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;
c.    codul unic sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 20 februarie 2014, ora 00:01 – 21 aprilie 2014, ora 23:59 (inclusiv).
3.2.3.    Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere a unui cod unic de participare, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta si nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi pe site urmatorul mesaj: “Cod corect! Ai o sansa la un premiu oferit de Delma! Mai multe coduri inscrise, mai multe sanse de castig!”;
b.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de catre acel participant, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie x coduri. unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 20, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
c.    daca codul unic completat in formularul electronic nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, atunci raspunsul va fi:   Cod incorect. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj;
d.    daca codul unic a fost transmis in forma corecta, dar acelasi cod a mai fost inscris anterior printr-una dintre modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod.
e.    daca codul a fost inscris dupa data de 21 aprilie atunci raspunsul va fi „Campania Delma a luat sfarsit. Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate”
3.2.4.    La tragerile la sorti vor participa doar inscrierile prin intermediul formularului electronic care au primit unul dintre raspunsurile mentionate in art.3.2.3 lit a) si b) de mai sus.
3.2.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic inscris;
e.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
f.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor unice care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.2.6.    Dupa data limita de inscriere pe site, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.

3.1.    Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1.    In cadrul acestei Campanii se acorda 600 de premii constand intr-un aparat de bucatarie multifunctional (prajeste paine, face oua prajite/ fierbe oua, face ceai/ cafea). Fiecare premiu avand valoarea de 99,89 lei (inclusiv TVA). Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 59.934 lei (TVA inclus).
4.2.    In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.
4.3.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1.    Premiile se acorda prin tragere la sorti. La fiecare extragere vor participa toate codurile inscrise in Campanie in perioada anterioara datei extragerii. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta reprezentantilor Organizatorului si ai Agentiei Netwing. Codurile necastigatoare la prima extragere vor participa la urmatoarea extragere care va avea loc in cadrul Campaniei.
5.2.    Castigatorii sunt stabiliti prin doua extrageri; prima extragere va avea loc la data de 21 martie 2014 si a doua extragere la 23 aprilie 2014. In cadrul fiecarei extrageri se vor desemna cate 300 castigatori si 300 rezerve pentru cele 600  premii oferite de Organizator 
5.3.    Potentialul castigator al unui premiu va  fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in termen de 48 de ore de la desemnarea acesteia ca potential castigator. Potentialii castigatori trebuie sa confirme participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului.
5.4.    Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului care va fi traimis prin posta/curierat.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1.    Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
6.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor.
6.3. Organizatorul si Agentiile implicate in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor  transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea Campaniei de pe pagina de web www.delma.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE
9.1.    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2.     Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE
10.1.    Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2.    Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiilor, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3.    Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.      
10.4.    Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5.    Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-urile www.infopromotii.ro si www.delma.ro pe durata Campaniei si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la 021 5282170  (numar cu tarifare normala in reteaua Dial Telecom, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic). Consumatorii/ participantii vor putea solicita orice informatii in legatura cu mecanismul de inscriere si conditiile de participare la aceasta Campanie si prin email, transmitand asemenea solicitari la adresa de email contact@delma.ro.

Anexa 1 – Modelul de flyer cu vizualul, mecanica si premiile Campaniei face parte integranta din prezentul Regulament.

Organizator
Unilever South Central Europe S.A.
Nu avem elemente multimedia.
ANA (BUCURESTI) in 23 martie 2014, 11:37
Buna ziua! Prima extragere s-a efectuat in 21 martie 2014 ,cand vedem castigatorii ? Multumesc !
Petre (Piatra Neamt) in 27 martie 2014, 13:38
Suntem deja in 27 martie si premiile de la prima extragere din 21 martie nu le-at afisat Sunteti de incredere?
Moderator 2 (Infopromotii) in 29 martie 2014, 10:42
Pentru Ana (Bucuresti) si Petre (Piatra Neamt),
Procesul de validare nu s-a incheiat. Potrivit sectiunii 7 din regulament, castigatorii vor fi afisati pe site-ul promotiei in termen de 10 zile lucratoare de la validare.
Echipa Infopromotii
Daniela (Tulcea) in 10 aprilie 2014, 11:46
Eu mi-am primit pemiul...Multumesc Delma!!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Delma: Premiul bun face micul dejun"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Delma: Premiul bun face micul dejun

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media