CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Delma - "O farfurie la fiecare minut!"

Concurs cu premii Delma

Premii: 61.920 x farfurie (cate un premiu la fiecare minut al campaniei). Bonus: la 6 farfurii castigate, primesti garantat un platou.

Cumpara cel putin un produs Delma cu ambalaj promotional si trimite codul unic de pe capac prin SMS la 1859.

Condiţii de validare: Daca esti anuntat prin SMS ca ai fost desemnat castigator, suna la Infoline 021.407.80.88 ca sa-ti revendici premiul si apoi trimite capacul cu codul unic castigator impreuna cu Declaratia de acord castigator de la rubrica “documente conexe” de mai jos completata integral, semnata si datata la CP 142 OP 5, Bucuresti, in maximum 7 zile de la data revendicarii premiului.

Perioada promoţiei: 08 martie - 19 aprilie 2009

Promotie expirata
49 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“O farfurie la fiecare minut!”

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1       Organizatorul campaniei promotionale “O farfurie la fiecare minut!” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 numita in cele ce urmeaza “Organizator”.

1.2       Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3       Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 08 martie 2009 – 19 aprilie 2009, prin intermediul S.C. netWing International S.R.L, cu sediul in Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

 

 

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

 

2.1       Produsele participante la Campanie sunt cele marca Delma (marca inregistrata apartinand  Unilever) produsele Delma Sandvis 500 g, Delma cu vitamine 500g, Delma cu Unt 500g si Delma cu Smantana 500g  (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in ambalaje promotionale, purtand insemnele acestei Campanii.

2.2       Ambalajele produselor participante la Campanie vor avea inscriptionat pe capac un cod unic format din 8 cifre pentru Delma Sandvis 500g  si din 7 cifre pentru Delma Unt 500g, Delma Smantana 500g, Delma cu vitamine 500g.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1       La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, a angajatilor oficiului postal prin intermediul caruia se desfasoara prezenta Campanie, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

3.2       Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.3       Participantii trebuie sa pastreze capacele produselor participante astfel incat, conform Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic reprezentantului Agentiei si sa poata prezenta sau trimite capacul pentru validare, conform art. 6.9. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

4.1.      Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant la Campanie si sa se inscrie in Campanie trimitand, in perioada 08 martie 2009 – 19 aprilie 2009 inclusiv, codul unic descoperit pe capacul promotional al produsului participant Delma, conform art.4.2 de mai jos.

4.2.      Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea prin mesaj tip SMS (numit in continuare „SMS”) la numarul de telefon 1859 (cu tariful normal, fara suprataxa in retelele de telefonie mobila din Romania), in intervalul 08 martie 2009 – 19 aprilie 2009 inclusiv (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie), a codului unic descoperit pe capacul unui produs participant.

4.3.      Fiecare cod unic descoperit pe capacul unui produs participant poate fi inscris in Campanie o singura data printr-un SMS, indiferent de numarul de telefon mobil de la care este trimis.

4.4.      Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-              sa contina un cod unic in forma mentionata in cadrul articolul 2.2 de mai sus, descoperit pe capacul unui produs participant,

-              codul sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, si

-              codul unic sa fie primit la numarul 1859 in perioada Campaniei.

4.5.      Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis la numarul de telefon 1859 participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a.             daca mesajul nu indeplineste conditiile prevazute la art.4.2 – art.4.4. de mai sus, respectiv nu contine un cod unic corect si/sau complet, atunci raspunsul va fi: „Codul trimis este incorect. Te rugam sa trimiti codul unic descoperit pe capacul Delma. Regulamentul este disponibil la 0214078088”

b.            daca mesajul contine un cod unic corect, dar care a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod unic a fost deja inscris in Campanie. Va rugam sa trimiteti un alt cod unic. Regulamentul este disponibil la 0214078088”;

c.             daca mesajul contine un cod unic corect, care nu a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie de pe un numar de telefon mobil, atunci mesajul receptionat va fi: „Felicitari! Codul dvs. a fost inscris cu succes! Pastrati ambalajul promotional cu codul unic! Regulamentul este disponibil la 0214078088”.

4.6.      La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile care nu cuprind informatiile solicitate conform art.4.2 de mai sus, in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate in prezentul Regulament.

4.7.      Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a.                   pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1859, precum si pentru mesajele trimise dupa terminarea Campaniei sau expediate la un alt numar de telefon;

b.                  pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;

c.                   daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

d.                  daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

e.                   pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   

4.7.      Dupa data limita de primire a mesajelor (19 aprilie 2009, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 

 

SETIUNEA 5. PREMIILE

 

5.1       In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda in total 61.920 premii, constand in farfurii, in valoare comerciala totala de 133.128 RON.

5.2       Zilnic se acorda prin tragere la sorti 1440 premii, cate 1 premiu pentru fiecare minut al fiecarei zile a Campaniei. Procedura de acordare a premiilor si validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.3       Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prevederilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

6.1.      Extragerea electronica aleatorie a codurilor unice castigatoare va avea loc in fiecare zi pentru ziua anterioara, la ora 12.00, la sediul Agentiei, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului si unul al Agentiei. Vor fi extrase pentru fiecare zi a Campaniei cate 1.440 de coduri castigatoare, cate un cod pentru fiecare minut al unei zile. Extragerile codurilor castigatoare corespunzatoare zilelor de vineri, sambata si duminica, din perioada Campaniei, vor avea loc in prima zi (luni) a saptamanii urmatoare, cand se vor extrage astfel 4.320 de coduri castigatoare, corespunzatoare minutelor din zilele de vineri, sambata si duminica.

6.2.      La fiecare extragere zilnica a premiilor castigatoare vor participa toate codurile inscrise in Campanie pana la orele 23:59 din ziua anterioara tragerii la sorti. Extragerea codurilor castigatoare corespunzatoare zilelor de vineri, sambata si duminica din perioada Campaniei vor avea loc in fiecare zi de luni, dupa fiecare weekend, cu exceptia zilelor de 17, 18 si 19 aprilie, pentru care extragerea va avea loc pe 23 aprilie 2009. Codurile extrase castigatoare la extragerile zilnice din perioada Campaniei vor fi eliminate din baza de date si nu vor mai participa urmatoarele extrageri zilnice efectuate pana la sfarsitul Campaniei.

6.3.      In cazul in care in oricare dintre zilele din perioada de desfasurare a Campaniei se inregistreaza mai putin de 1440 de inscrieri, atunci pentru ziua respectiva nu se vor mai face trageri la sorti, iar inscrierile vor fi validate ca si castigatoare dupa indeplinirea procedurii de validare mentionata la art.6 de mai jos.

6.4.      Expeditorii codurilor extrase castigatoare vor primi de la Organizator, in termen de 7 (sapte) zile de la tragerea la sorti, la numarul de telefon de la care s-au inscris in Campanie, un mesaj scris (SMS) cu urmatorul continut: "Felicitari. Ai castigat o farfurie la promotia Delma. Pentru a revendica premiul, suna la Infoline 021/4088088 (tarif normal Romtelecom)".

6.5.      In momentul apelarii numarul de telefon 021/407.80.88, toti apelantii vor fi informati asupra drepturilor conferite de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date prin urmatorul mesaj: ”Bun venit la campania Delma „O farfurie la fiecare minut!"! Continuarea acestei convorbiri reprezinta acordul dvs. expres si neechivoc ca datele personale comunicate sa intre in baza de date a S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr.2220, si operata de SC Netwing International SRL in vederea validarii castigatorilor si atribuirii premiilor campaniei.”

6.6.      Raspunzand apelului potentialului castigator pentru revendicarea premiului, reprezentantul Organizatorului va solicita acestuia sa confirme participarea sa la Campanie si codul extras castigator. Daca acest cod corespunde cu cel extras castigator, potentialului castigator ii vor fi solicitate numele, prenumele si adresa completa. Potentialii castigatori cu domiciliul in Bucuresti se vor prezenta la sediul Agentiei din Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, corp A, etaj 4, sector 6, Bucuresti pentru validarea finala, semnarea declaratiei de acord pentru prelucrarea de catre Organizator a datelor personale si pentru primirea premiului. Potentialilor castigatori care nu sunt din Bucuresti li se va comunica termenul in care trebuie sa trimita capacul cu codul unic extras castigator pentru validare, pentru a fi declarati castigatori si pentru a-si putea primi premiul si textul declaratiei de acord (Anexa 1 a prezentului regulament) declaratie prin care se solicita potentialului castigator confirmarea datelor personale comunicate telefonic si prin care acesta acorda Organizatorului, expres si neechivoc, permisiunea de a utiliza datele cu caracter personal comunicate, in scopul validarii sale ca si castigator, acordarii premiului si, daca bifeaza optiunea “DA”, sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea Organizatorului. Castigatorii vor descarca de pe website-ul www.infopromotii.ro modelul Declaratiei-acord (Anexa 1 a prezentului regulament) pe care pe care acestia trebuie sa o expedieze conform art.6.8 de mai jos.

6.7.      In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la identificarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.8.      Potentialul castigator trebuie sa completeze, sa semneze, sa dateze Declaratia de acord (Anexa 1 a prezentului regulament) pe care o va descarca de pe website-ul www.infopromotii.ro si sa trimita la adresa: CP 142 OP 5 Bucuresti capacul produsului pe care se gaseste codul unic extras castigator, in maximum 7 zile de la data revendicarii telefonice a premiului. Dupa primirea plicurilor, se va compara codul unic extras castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator, cu cel aflat pe capacul produsului participant, primit prin posta. Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia premiului conform art.6.14.

6.9.      Pentru a intra in posesia premiului, potentialii castigatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-              sa confirme telefonic codul castigator, conform art.6.6 de mai sus, si faptul ca se afla in posesia acestuia (a capacului, respectiv a ambalajului produsului respectiv).

-              sa trimita la CP 142 OP 5, Bucuresti, in maximum 7 de zile de la revendicarea premiului, capacul produsului participant, cu codul unic castigator declarat telefonic impreuna cu declaratia de acord a prelucrarii datelor cu caracter personal, datata si semnata.

6.10.    In cazul in care, in urma primirii plicului de la potentialul castigator, se observa faptul ca declaratia completata de acesta nu contine toate datele solicitate, sau declaratia este incompleta, contine date eronate, exista neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele completate in declaratie sau daca ambalajul produsului trimis nu contine codul castigator asa cum s-a specificat la art.6.6 de mai sus, precum si in orice alte asemenea situatii ce determina imposibilitatea validarii finale a castigatorului, potentialul castigator va fi anuntat de catre un reprezentant al Agentiei, i se comunica neconcordantele constatate si se va relua procedura prezentata in prezentul Regulament, Agentia depunand toate eforturile de validare a potentialului castigator aflat intr-o astfel de situatie. Daca nici in urma acestei reluari a procedurii de validare potentialul castigator nu va putea fi validat ca urmare a existentei de neconcordante, acesta va fi invalidat. Premiile neacordate ca urmare a neindeplinirii cumulate a conditiilor de validare de catre potentialii castigatori vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.11.    Totodata, Castigatorii vor primi un SMS din partea Organizatorului, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data validarii lor finale, in care sunt instiintati ca au fost declarati castigatori si ca li se va expedia premiul la adresa declarata de acestia la validarea telefonica, adresa mentionata de castigatori si în cuprinsul “Declaratiei-Acord” prezentata în Anexa 1. Textul SMS-ului final de instiintare este urmatorul: “Sunteti validat la promotia Delma.Veti primi premiul prin Posta in max 90 de zile de la terminarea promotiei. Regulamentul este disponibil la numarul 0214078088”

6.12.    Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise la art. 6.9. de mai sus  conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de potentialii castigatori pe alta adresa, expediate la CP 142 OP 5 Bucuresti in afara termenului mentionat la art.6.8 de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost trimise dupa expirarea termenului acordat. Castigatorii nu vor primi confirmare de primire din partea Organizatorilor pentru plicurile expediate la CP 142 OP 5.

6.13.    Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro dupa validarea lor finala, dupa data de 07 mai 2009.

6.14.    Premiile vor fi expediate castigatorilor cu confirmare de primire si valoare declarata pe adresa comunicata de acestia,  in termen de 90 zile de la data terminarii Campaniei. Agentia va asigura in numele Organizatorului expedierea premiilor catre castigatori. Acestea vor fi expediate prin Posta Romana, prin colet postal. Coletul postal va fi trimis cu confirmare de primire fiecarui castigator. Organizatorul isi asuma responsabilitatea prin imputernicitul sau, S.C. netWing International S.R.L, sa expedieze premiile Campaniei in conditii de siguranta si in ambalaje corespunzatoare, cu afisajul FRAGIL, in scopul pastrarii integritatii si calitatii acestora. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru coletele care ajung la castigatori in conditii degradate ca urmare a viciilor de manipulare a Postei Romane. In acest caz, Posta Romana va oferi Organizatorului prin intermediul S.C. netWing International S.R.L despaguriri, conform tarifelor in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 7. DIVERSE

 

7.1.      Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2.      Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorilor, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii si expedierii/atribuirii premiilor si, daca bifeaza optiunea “DA”, sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea din partea Organizatorului prin agentii desemnati de acesta.

7.3.      La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

7.4.      Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 08 martie 2008 si va fi disponibil gratuit prin apel la 021/4078088 (numar cu tarif normal, in intervalul orar 9:00 – 17:00 de Luni pana Vineri, in perioada 08 martie- 30 aprilie 2009, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic) sau solicitare scrisa la adresa CP 142 OP 5 Bucuresti.

 

Anexa 1 – Declaratie castigator este parte integranta a prezentului regulament.

 

Nu avem elemente multimedia.
Alin (Iasi) in 08 martie 2009, 02:52
Nu inteleg daca conteaza momentul inscrierii. Adica daca la 10:35 au fost primite 150 sms-uri, atunci doar 1 este castigator sau pot fi mai multe din aceste 150 in cele 1.440 (pentru ziua respectiva)? In rest, interesant. Comparam cu Knorr?
Alin (Iasi) in 08 martie 2009, 02:55
Revin. Este vorba de farfuria din imagine?
() in 08 martie 2009, 10:12
salut am custigat un sandwisch maker dar nu am primit nimic atut despre jocurile cu delma eu numai cumpar delma
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 martie 2009, 15:05
Salut, Nicu!
La prima ta intrebare nu cunoastem raspunsul, dar maine (luni) ii vom intreba pe organizatori si vom reveni cu un raspuns.
La cea de-a doua intrebare, iti putem spune ca farfuria din imagine nu este cea oferita ca premiu.

Salut, Lakatos!
Asa cum am mentionat in numeroase randuri, premiile campaniei "Cu Delma castiga un sandwichmaker din ora in ora, zilnic" vor fi expediate castigatorilor validati pana la data de 31 martie.
Asa prevede chiar regulamentul respectivei promotii, pe care il poti consulta in arhiva noastra de pe site:
"6.12. Premiile Campaniei vor fi expediate castigatorilor prin Posta Romana, prin colet postal castigator, in perioada 30 ianuarie 2009 - 30 martie 2009. Coletul postal va fi trimis cu confirmare de primire si valoare declarata fiecarui castigator."
Asadar, daca ai fost desemnat castigator si ai indeplinit criteriile de validare, iti vei primi premiul acasa pana la inceputul lunii aprilie.
Mult succes la premii tuturor!
Alin (Iasi) in 08 martie 2009, 18:19
Multumesc Moderatorului.
Din pacate in Iasi nu am gasit Delma pentru aceasta promotie... In rafturi sunt doar pachetele cu promotia care a expirat in decembrie.
Gheorghe (Bucuresti) in 08 martie 2009, 20:49
Poate ca am imbatranit si e timpul sa ma retrag.
Dupa experienta recenta cu knorr, primesc o alta lovitura, mai dura. Poate nu inteleg eu: cumperi Delma (corect, eu consum in post), apoi incep cheltuielile: cu SMS-ul (0,20RON), cu telefonul la organizator (nu stiu care e tariful la Romtelecom),cu trimiterea prin posta a capacului (taxarea corecta pentru plicul 23x16,4cm in care incape este 1,8 RON) (daca ai ghinionul sa fii din bucuresti esti pierdut, costurile - timp si bani - cu deplasarea la sediul firmei sunt mult mai mari),deci oricum ai depasit binisor cei 2 RON, valoarea premiului.

Evident este mult mai rentabil sa-ti cumperi delma si daca vrei si-o farfurie, iti cumperi si-o farfurie! Este muult mai simplu si mai ieftin. Si-ti ramane si cutia de Delma cu capac in frigider. Dar, repet, poate ca nu mai inteleg eu ce au in cap tinerii (presupun) specialisti in marketing. Ii iubesc, fara sa-i cunosc, am copii mai mari ca ei, sunt sigur. Dar nu ma pot abtine sa le sugerez alta denumire pentru campanie, justificata de rezultatul impartirii 133.128RON/61.920farfurii: <
I (Constanta) in 09 martie 2009, 08:32
@Gheorghe : mai bine decat atat nu poate fi descrisa aceasta noua poveste din epopeea farfuriilor pe banda rulanta. Se pare ca anul acesta cuplul Unilever/Netwing are un refren bine determinat : "of, farfuria mea". Nu tocmai pe gustul meu,dar, vorba aceea, "de gustibus....". O primavara superba tuturor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 martie 2009, 11:30
Salut, Nicu!
Organizatorii ne-au transmis raspunsul la intrebarea ta:
"Nu conteaza minutul: daca vor fi mai mult de 1440 de inscrieri pe zi, se va face tragere la sorti. Daca nu sunt mai mult de 1440, premiile se aloca garantat si fara nicio tragere la sorti participantilor care au trimis SMS-uri valide.
Mult succes tuturor!"
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 martie 2009, 18:28
ERATA:
Organizatorii promotiei Delma ne-au transmis ca farfuriile oferite ca premii sunt ca aceea din imagine.
Ne cerem scuze pentru neintelegere si va dorim mult noroc la premii.
RAMONA (BUCURESTI) in 09 martie 2009, 21:31
:)) mai multa agitatie decat castig...oricum n-as manca margarina in viata mea...
Cipri (IS) in 10 martie 2009, 00:00
@Gheorghe : cu totii imbatranim in fiecare fractiune de secunda care trece nu trebuie sa iti faci probleme ,poate sunt prea exact in seara acesta :) sper ca urmatoarea promotie marca Unilever sa nu ne surprinda "placut" oferindu-ne cate o scobitoare in fiecare secunda . Pe o perioada de 2 luni ar fi 5184000 de premii! super tare , nu? ar ajunge pt un sfert de tara :))))
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 martie 2009, 14:05
Salut, George!
Cred ca esti mai nou pe site-ul nostru. Daca asa stau lucrurile, iti uram bun-venit.

Te rog sa citesti cu atentie Termenii si conditiile de utilizare a site-ului, din meniul de jos.

Noi incurajam dreptul la opinie, insa nu incurajam deloc mesajele ofensatoare. Fiecare este liber sa spuna ce-l dezamageste pe el personal, dar nu are voie sa se exprime ireverentios la adresa altor membri.

Vizitatorii care au comentat mai sus si-au spus parerile lor despre promotie, iar organizatorii sunt interesati de toate opiniile, pro si contra, venite de la ei.

Parerile tale despre promotii, premii, mecanisme s.a.m.d. sunt foarte binevenite, dar parerile negative pe care le ai despre unul sau altul dintre cei ce scriu aici nu ii intereseaza pe organizatori, iar daca sunt exprimate ofensator, vor fi cenzurate.

Iti multumim pentru intelegere si contam pe decenta ta. Iti poti exprima opiniile si in termeni obiectivi, demonstrand un alt punct de vedere, daca doresti.

Mult succes tuturor, in tot ce faceti!
I (Constanta) in 10 martie 2009, 15:16
Intuitia (si nu numai) imi spune ca @George are "zone de interes" taman in tabara organizatorilor unor promotii prezentate pe acest site. Nu e nevoie sa nominalizez, este suficienta o scurta trecere in revista a listingului promotiilor ptr. a intelege instant la cine ma refer. Astfel stand lucrurile, nu intru in polemica sterila cu un punct de vedere subiectiv si, mai mult decat atat, fundamentat pe o informatie incompleta. In acelasi timp, nu ma lansez in comentarii de natura privata la adresa persoanei in cauza, nu de alta, dar am mult prea mult bun simt ptr a face acest lucru. O sigura precizare,"draga George": nu uita ca a invata din erori este cheia succesului unui viitor mai mult sau mai putin indepartat si ca a te preface ca nu intelegi sau ca nu vezi adevarul nu il face pe acesta mai putin....adevarat :)
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 martie 2009, 16:56
Iar va bateti in curtea scolii?
Va rog sa incetati cu atacurile la persoana aici.
I si George, va rog pe fiecare in parte: sa-i lasati in pace pe ceilalti copii si sa tineti cont ca aceasta este o dezbatere publica despre promotii, pe care toti o dorim serioasa si la obiect, pentru ca organizatorii sa tina cont de ea si sa poata intelege ideile principale.
Daca faceti harmalaie, nimeni nu mai intelege nimic.
Gheorghe (Bucuresti) in 10 martie 2009, 20:33
Io am fost pozitiv, tovarasa, n-am zis nimic! Numai frustratul de I.Intrebati-i si pe ceilalti colegi.PS. Am cojile de la nucile curatate pentru mucenici.
NICOLAE (LISA) in 10 martie 2009, 23:29
Gheorghe! Ia si niste boabe de porumb pe langa coji si mars la colt...Si mi-a zis mama ,mi-a zis mama//Nicusoare tine seama...Cine m-a pus sa "intru"?Eu,care,va reamintiti?Sunt..emotiv!Ce aveti oameni buni?Primavara?Criza...? Imprumutul la FMI? Nu v-au promis tichete de vacanta...?Va certati?Pai..in ritmul asta va prinde Moderator1 in curand tragand din tigari si..Doamne..pana la a iesi cu femei mai e un pas atat de mic...Asa se strica barbatii..(Asta nu stiai Moderator 1..) O sa va pun in discutia Consiliului profesoral...Pe...il trimitem o saptamana intr-o tabara de instruire la Durau...Sunt atat de putini copii ascultatori azi.. Mult succes in toate si o primavara frumoasa!
besenyei (cluj-napoca) in 12 martie 2009, 02:03
pentru george: mai ai mult de invatat. Sa traiasca I si Gheorghe si toti cei care investesc si castiga premii mari (si eu) pentru invidiosi :PPPP (loto6/49)
Delia (Bucuresti) in 13 martie 2009, 14:21
E jenanta promotia! Ca si cea de la Knorr. Erau firme serioase dar acum "si-au dat cu firma-n cap". Pacat!!! Am participat la celelalte promotii si am si castigat, iar acum m-am pacalit cu Delma fiind convinsa ca au, la fel ca in trecut, o promotie buna. Am dat 3,50 lei pe o cutie de margarina ca "poate" o sa castig o farfurie de 2 lei. Mai bine dadeau un premiu pe zi dar bun decat asa. Imi pare rau, dar nu voi mai cumpara produsele lor pana nu se schimba ceva.
Sorin (Bucuresti) in 13 martie 2009, 16:38
Fratilor. E criza financiara. Ce ati vrea sa va dea voua premii si sa dea oamenii afara? Sunteti absurzi.
() in 14 martie 2009, 07:54
Sorin : Te sfatuiesc sa citesti mai atent comentariile carora le dai replica, inainte de a face acest lucru. Iti explic eu, ca vad ca esti un pic cam confuz. Ideea este urmatoarea : nu fondul de premii este problema, ptr ca acesta este destul de mare, ci felul in care banii sunt cheltuiti :133.127 ron risipiti in nenumarate premii ridicole (2,15 ron/farfuria, de fapt muuuult mai ieftina daca luam in calcul si platourile care vor fi distribuite). Daca cineva castiga 1 sau 2 farfurii, de plilda, va cheltui mai multi bani pe formalitatile de validare a premiului decat cuantumul premiilor "castigate". De aceea sunt total de acord cu cei care spun ca este ridicola optiunea celor de la Unilever de a cheltui aceste sume interesante pe care le-au alocat promotiilor(si aici, dar mai ales la Knorr) pe premii de doi lei (culmea!!! chiar la propriu!!! :))) ), in loc sa ofere premii mai putine dar mai consistente si cu siguranta mult mai tentante. Asadar, mai "fratioare", iata cum replica ta care se voia de mare incarcatura empatica si plina de compasiune umana fata de "sarmanii" potentiali someri produsi de lacomia unora :)))), devine o insiruire ridicola de cuvinte fara sens. Take care, my friend!!!!
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 martie 2009, 13:36
Mesajul Adrianei P. din Bucuresti nu a fost aprobat spre publicare, deoarece continea afirmatii calomnioase, nefondate. Spre stiinta Adrianei, promotia anterioara Delma a avut aceeasi imagine-cheie ca si cea actuala; nimeni nu a inlocuit nimic. Repet: sunteti liberi sa va exprimati opiniile, dar in termeni decenti si cu un limbaj politicos. Iar daca faceti acuzatii, va rugam sa le argumentati.
GABRIELA (BUCURESTI) in 17 martie 2009, 13:45
Cred ca ar fi fost mult mai simplu la aceasta promotie farfuria sa o puna impreuna cu o cutie de margarina , la raft in magazine , bineinteles in limita fondului alocat acestei promotii !
Adriana (Bucuresti) in 17 martie 2009, 14:15
Ca sa fac un rezumat mesajului anterior ce nu a fost aprobat spre publicare, subscriu listei celor care au afirmat ca aceasta promotie este jenanta pentru consumatorii de Delma. Mult succesc tuturor.
Moderator 1 (Infopromotii) in 18 martie 2009, 17:22
Dragi vizitatori, incercati sa vedeti lucrurile si din punctul de vedere al organizatorilor:
"Mecanismul promotiei a fost gandit pentru a aduce o bucurie pentru cat mai multi consumatori Delma. Luand in considerare faptul ca Delma este alaturi de milioane de romani, o farfurie pe minut inseamna foarte multe sanse de castig pentru cat mai multi dintre acestia. In fiecare zi, timp de 42 de zile, se vor acorda cate 1440 de farfurii speciale, care nu se gasesc in comert, farfurii personalizate cu simpatica mascota care insoteste produsul inca de la lansarea Delma in Romania. Aceste premii au fost gandite pentru a rasplati fidelitatea a cat mai multi consumatori Delma."
anca (targoviste) in 19 martie 2009, 15:47
buna ziua va rog sa-mi spuneti si mie ce se intampla cu premiile de la delma cu sandwichmaker am castigat si inca nu mia venit premiul cu toate ca la castigatori la mine in drept scrie ca sa validat eu nu am primit nimic.va rog daca puteti sa ma ajutati.multumesc mult
anca maria (arad) in 19 martie 2009, 23:13
daca ar fi pus farfuria pe pachetele de margarina ar fi fost riscul ca pachetele de margarina cu farfuriile nici sa nu ajunga pe raft, sau ar fi fost cumparate doar de angajatii magazinelor sau ar fi fost inlaturate de catre acestia sau de catre clienti.eu am mai gasit prin magazine astfel de pachete din care lipsea gratuitatea, era rupt ambalajul si gratuitate era luata.
Moderator 1 (Infopromotii) in 20 martie 2009, 10:22
Draga Anca din Targoviste,
asa cum am spus si pe forum in mai multe ocazii, premiile campaniei precedente Delma sunt in curs de expediere. Conform regulamentului, trimiterile vor dura pana pe data de 31 martie, asa ca iti vei primi premiul acasa cel mai tarziu in primele zile ale lunii aprilie.
Te rugam ca pe viitor sa nu mai postezi comentarii in paginile altor promotii. Atat in timpul promotiei, cat si dupa expirarea acesteia, gasesti intotdeauna o discutie dedicata pe forum.
Elena Carmen (Hunedoara) in 20 martie 2009, 18:59
Este buna si o farfurie! Vorba aceea "daca-i moca", multumim celor care ne mai dau de lucru si bataie de cap. Eu una nu ma pot plange ca am tot castigat mai tot timpul cate una alta.
Elena Carmen (Hunedoara) in 20 martie 2009, 19:07
Farfuria este din portelan sau din plastic?
Moderator 1 (Infopromotii) in 21 martie 2009, 11:24
Salut, Elena!
Nu stim raspunsul la intrebarea ta, dar ii vom intreba pe organizatori luni (23 martie) si vom reveni cat de curand cu un raspuns pentru tine.
Spor la premii tuturor!
irina (targu neamt) in 21 martie 2009, 20:06
Daca valoarea unei farfuri este de 2,15 lei atunci ma indoiesc ca este din portelan.Pana la urma nu am inteles care din farfurii o dau ca premiu,cea din reclama tv sau din imaginea de mai sus?
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 martie 2009, 10:40
Draga Irina,
Farfuriile oferite ca premii la aceasta campanie arata la fel cu cea prezentata in imaginea de pe site-ul nostru. Cu privire la materialul din care sunt confectionate, vom reveni cu raspunsul indata ce il primim. Spor la premii tuturor!
Alin (Iasi) in 29 martie 2009, 14:16
Farfuria este din portelan sau din plastic?
Moderator 1 (Infopromotii) in 30 martie 2009, 15:55
Dragi vizitatori, raspunsul meu anterior la intrebarea din ce sunt confectionate farfuriile era gresit si l-am sters. Am adresat organizatorilor intrebarea si speram sa primim cat de curand un raspuns oficial.
Ne cerem scuze pentru aceasta neintelegere.
Alina Maria (Satu Mare) in 31 martie 2009, 16:51
Am castigat un sandwichmaker dar inca nu l-am primit iar in regulament scria ca le vom primi pana in 30.03.2009 iar azi e 31.03.2009 ce se intampla e doar o farsa?
Moderator 1 (Infopromotii) in 31 martie 2009, 17:13
Alina Maria,
Pentru promotiile care au expirat, gasesti cate o discutie dedicata pe forum in care sa postezi intrebarile. Premiile pentru promotia precedenta Delma au fost expediate pana ieri, inclusiv. Daca ai fost validata si nu iti primesti premiul pana la inceputul saptamanii viitoare, te rugam sa ne scrii folosind rubrica de contact din meniul de jos, lasandu-ne datele tale personale, iar noi ii vom ruga pe organizatori sa verifice.
nechita ilutan (boiu mare) in 01 aprilie 2009, 14:07
Eu am cistigat o farfurie si nu îmi vine sa cred pentru ca nu am cistigat niciodata la vrun cocurs, jucati si veti cistiga si voi. Bafta multa.
mirela (Arad) in 01 aprilie 2009, 14:52
buna si eu am castigat 2 farfuri ,dar am o intrebare cum pot sa stiu daca plicul meu cu capacele a ajuns pentru validare ,va multumesc si bafta la toti
besenyei (cluj-napoca) in 03 aprilie 2009, 14:55
Am primit sandwichmakerul prin posta, azi 03.04.2009. Cine inca nu a primit sa aiba rabdare ca sunt pe drum:). Totusi nu am inteles daca farfuriile sunt din plastic sau porcelan?....Bafta la toti.
besenyei (cluj-napoca) in 03 aprilie 2009, 15:04
Farfuriile nu sunt din plastic dar inca nici organizatorii nu stiu din ce este fabricat pentru ca inca nu au primit farfuriile.
Moderator 1 (Infopromotii) in 03 aprilie 2009, 16:02
Draga Mirela,
Putem intreba organizatorii daca au primit plicul de la tine. Pentru asta, te rugam sa ne scrii un mesaj, folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului si sa ne spui numele, prenumele si adresa ta (si promotia la care ai participat).
Alin (Iasi) in 04 aprilie 2009, 17:08
Farfuriile sunt chinezesti?
aurel (brasov) in 06 aprilie 2009, 13:35
buna ziua am castigat pana acum 22 farfurii si b onus,3 platouri la promotia delma.cand se va afisa lista castigatorilor pe site?va multumesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 aprilie 2009, 17:43
Salut, Aurel! Salutari tuturor!
Lista primilor castigatori validati la aceasta promotie tocmai a fost publicata pe site-ul nostru. Succes!
Aurica (Igesti) in 06 aprilie 2009, 18:05
Buna ziua, am primit astazi un sms in care eram anuntata ca fiind castigatoarea unei farfurii, iar pentru a intra in posesia acesteaia trebuia sa sun la un nr de telefon.Am incercat sa sun , dar nu mi-a raspuns nimeni.Ce trebuie exact sa fac pentru a primi premiul...la cine sa-mi dau datele si unde sa trimit capacul cu codul. Va multumesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 aprilie 2009, 18:31
Salut, Aurica!
Dupa cum am mentionat in rezumatul despre mecanism din dreapta imaginii promotiei, pentru a-ti revendica premiul trebuie sa suni la infoline 021.407.80.88 (in intervalul orar 9:00 - 17:00, de luni pana vineri, in perioada 08 martie- 30 aprilie 2009, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase).
Succes!
raul (oradea) in 13 aprilie 2009, 21:31
salutare, prea complicat pana intri in posesia unei farfurii... :(
Anca-Monica (Targu Mures) in 18 aprilie 2009, 10:46
Buna ziua!Am si eu niste intrebari:declaratia de acord castigator se trimite cu fiecare plic sau ajunge ca am trimis-o cu primul plic?In lista de castigatori apar doar cei care au castigat 6 farfurii si un platou sau apar si cei care au castigat mai putine farfurii?
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 aprilie 2009, 16:20
Draga Anca-Monica, raspunsurile organizatorilor pentru tine sunt urmatoarele:
- daca ai trimis declaratia impreuna cu primul plic este suficient;
- in lista publicata apar toti castigatorii, nu doar aceia care au castigat 6 farfurii + platou.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Delma - "O farfurie la fiecare minut!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Delma - "O farfurie la fiecare minut!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media