CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Delikat: "Masa desavarsita iti aduce Casa mult dorita"

Delikat Masa desavarsita iti aduce Casa mult dorita

Premii prin tragere la sorti: 1 x Casa la tara cu gradina de zarzavat; 18 x excursie la tara (cazare si masa) pentru 4 persoane; 1.240 x premiu zilnic.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite codul unic de pe ambalajul acestuia prin SMS la numarul 1884 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote), sau prin intermediul site-ului , sau prin expedierea ambalajului promotional continand codul unic prin posta, la CP 113, OP 13, Bucuresti.

Perioada promoţiei: 15 august - 16 decembrie 2012

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Masa desavarsita iti aduce Casa mult dorita”

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale „Masa desavarsita iti aduce Casa mult dorita” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2.    Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 15 august 2012 – 16 decembrie 2012, prin intermediul S.C. LOWE & PARTNERS  S.A. cu sediul social in Bucuresti,  Str.Ceasornicului nr. 17 Sector 1, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE
La Campanie participa toate produsele marca Delikat, marca inregistrata apartinand Unilever (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in mod individual, ca produse cu ambalaj promotional. Produsele participante la Campanie vor avea tiparit pe spatele ambalajului un cod unic de participare la Campanie format din 10 caractere alfanumerice (numit in cele ce urmeaza „cod unic” sau „cod unic de participare”).

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1    La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).
3.2    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.3    Participantii trebuie sa pastreze ambalajul pe care se gaseste codul unic de participare la Campanie, conform Regulamentului (in cazul inscrierilor prin SMS sau casuta postala), ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata confirma codul unic reprezentantului Agentiei.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala se desfasoara sub forma unei loterii, in cadrul careia sunt desemnati castigatorii celor 1259 de premii oferite de Organizator.

Pentru a participa la loteria organizata in cadrul aceastei Campani, consumatorii care indeplinesc conditiile mentionate la sectiunea 3 de mai sus trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant, sa descopere codul unic inscris pe ambalajul acestuia si il inscrie in Campanie, in perioada 15 august 2012, ora 00:00 si 16 decembrie 2012, ora 23.59 (inclusiv), prin una din cele 3 modalitati de inscriere si anume:
a.    prin SMS la numarul 1884, numar cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote,
b.    prin intermediul site-ului , sau
c.    prin expedierea ambalajului promotional continand codul unic de inscriere in  Campanie prin posta la CP 113, OP 13, Bucuresti.

Fiecare cod unic poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.

Participantii se pot inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 10 coduri unice valide pe Campanie.

In vederea obtinerii de informatii referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe ambalajele promotionale, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/527.1884 (numar cu tarif normal disponibil in toate retelele nationale de telefonie fixa si mobila, disponibil de luni pana vineri in intervalul 9:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale).

4.1.    INSCRIEREA PRIN SMS
4.1.1.    Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1884 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote) in intervalul 15 august 2012 ora 00.00 – 16 decembrie 2012, ora 23.59 (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie) a unui mesaj de participare  care sa contina codul unic descoperit pe ambalajul unui produs participant.
4.1.2.    Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina codul unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant;
b.    codul unic de pe ambalaj sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin vreuna dintre cele 3 modalitati de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c.    codul unic sa fie primit la numarul 1884 in perioada 15 august 2012 ora 00:00 – 16 decembrie 2012, ora 23:59, inclusiv.
4.1.3.    Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1884, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, respectiv este primul cod trimis de pe acel numar de telefon mobil si codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele trei modalitati de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru mai multe sanse de castig. Detalii la 021/527.1884. Castiga cu Delikat casa mult dorita!.
b.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele trei modalitati de inscriere, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu Delikat! Mai poti inscrie x coduri. Detalii la 021/527.1884. Castiga cu Delikat casa mult dorita!. unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 10, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
c.    daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.4.1.1 si art.4.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi:  Mesaj incorect. Ai acumulat x greseli. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la 021/527.1884. Castiga cu Delikat casa mult dorita! unde “x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv, incorect si/sau invalid pana in acel moment;
d.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: Acest cod a mai fost inscris! Ai  x greseli. Te mai poti inscrie cu un nou cod. Detalii la 021/527.1884. Castiga cu Delikat casa mult dorita!. unde “x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv, incorect si/sau invalid pana in acel moment.
4.1.4.    La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr.de telefon 1884  care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 4.1.1 si art. 4.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe produsul participant sau lotul de fabricatie al unui produs participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
4.1.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1884, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 4.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d.    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
e.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj participant aferent unui cod unic inscris;
g.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
h.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
4.1.6.    Dupa data limita de primire a mesajelor (16 decembrie 2012, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei.

4.2.    INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
4.2.1.    Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului (site proprietatea Organizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 15 august 2012, ora 00:00 si 16 decembrie 2012, ora 23.59 (inclusiv) si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe site (dupa bifarea campului corespunzator acordului expres pentru prelucrarea datelor personale in vederea inscrierii in Campanie), respectiv campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil si/sau fix la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept potential castigator, campul obligatoriu corespunzator codului unic descoperit pe ambalajul produsului participant achizitionat, campul corespunzator numelui si prenumelui, varstei precum si campul corespunzator adresei de e-mail. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Completarea campurilor aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.
4.2.2.    Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina un cod unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant;
b.    codul unic de pe ambalajul promotional sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 3 modalitati de inscriere;
c.    codul unic sa fie inscris in Campanie in perioada 15 august 2012, ora 00:00 si 16 decembrie 2012, ora 23.59 (inclusiv).
4.2.3.    Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta si nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin niciuna din cele trei modalitati de inscriere, atunci participantul va primi pe site urmatorul mesaj: Cod corect! Ai o sansa la un premiu oferit de Delikat! Mai poti inscrie x coduri. Detalii la 021/527.1884. Castiga cu Delikat casa mult dorita! unde „x” reprezinta numarul de coduri care mai pot fi inscrise in Campanie folosind una din cele trei modalitati de inscriere;
b.    daca codul unic completat in formularul electronic nu este corect ( ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie, sau contine un cod de bare de produs sau lotul de fabricatie in locul codului unic etc) atunci raspunsul va fi:   Mesaj incorect. Ai acumulat x greseli. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la 021/527.1884. Castiga cu Delikat casa mult dorita! unde “x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv incorect si/sau invalid pana in acel moment;
c.    daca codul unic a fost inscris in forma corecta, dar a mai fost inscris anterior printr-una din cele trei modalitati de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: Acest cod a mai fost inscris! Ai  x greseli. Te mai poti inscrie cu un nou cod. Detalii la 021/527.1884. Castiga cu Delikat casa mult dorita!, unde „x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv, incorect si/sau invalid pana in acel moment.
4.2.4.    La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 4.2.1 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe produsul participant, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
4.2.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.4.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj participant aferent unui cod unic inscris;
e.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
f.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
4.2.6.    Dupa data limita de inscriere pe site (16 decembrie 2012, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.

4.3.    INSCRIEREA PRIN POSTA
4.3.1.    Inscrierea in Campanie prin posta se realizeaza prin expedierea in intervalul 15 august 2012 si 16 decembrie 2012, ora 18:00 (inclusiv) (data limita de primire a plicurilor de inscriere la casuta postala mentionata in acest articol) pe adresa CP 113, OP 13, Bucuresti a unui plic continand un ambalaj promotional cu un cod unic de inscriere in Campanie si  un numar de telefon fix si/sau mobil la care participantul respectiv poate fi contactat, pe plic fiind mentionate la expeditor  numele si prenumele,  si adresa de domiciliu (aceasta informatie nu este obligatorie si nu conditioneaza inscrierea in Campanie, ci sunt necesare pentru expedierea prin serviciul Posta Romana a plicului de inscriere in Campanie).
4.3.2.    Pentru ca o inscriere prin posta sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina ambalajul promotional al unui produs participant in original, cu codul unic lizibil;
b.    codul unic de pe ambalajul promotional sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una din cele 3 modalitati de inscriere;
c.    ambalajul promotional continand codul unic precum si datele de contact  - numarul de telefon (datele de pe plic, respectiv numele, prenumele, adresa/judetul de domiciliu nu sunt informatii obligatorii si nu conditioneaza inscrierea in campanie) sa soseasca la CP 113, OP 13 Bucuresti in perioada 15 august 2012 si 16 decembrie 2012, ora 18:00 (inclusiv) (data limita de primire a plicurilor de inscriere).
4.3.3.    La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin posta care nu corespund cerintelor conform art. 4.3.1. si 4.3.2. de mai sus precum si inscrierile prin intermediul postei care sunt primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament. In cazul in care in plic sunt continute mai multe ambalaje de produse participante cu coduri unice distincte, participantul respectiv va fi inscris in Campanie cu fiecare cod unic in parte, daca sunt respectate prevederile art.4.3.2. de mai sus, cu conditia sa nu depaseasca numarul maxim de inregistrari posibile in Campanie, indiferent de modalitatile de inregistrare.
4.3.4.    Pentru fiecare inscriere valida prin posta participantul care s-a inscris in Campanie cu un numar de telefon mobil, va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, confirmarea inregistrarii in  Campanie a inscrierii respective.
4.3.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte – care duc la imposibilitatea contactarii participantilor, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b.    pentru pierderile sau intarzierile plicurilor expediate de consumatori prin posta, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj participant aferent unui cod inscris;
d.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost comunicate prin posta  in vederea validarii;
e.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor;
f.    pentru inscrierile in Campanie efectuate prin posta pentru care participantii isi declara un numar de telefon fix, in acest caz Organizatorul fiind in imposibilitatea de a raspunde prin SMS participantilor respectivi. Aceste inscrieri sunt valabile si vor participa la tragerile la sorti conform programului stabilit.
4.3.6.    Dupa data limita de  primire a inscrierilor prin posta (16 decembrie 2012, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu plicurile expediate si/sau primite la CP 113, OP 13, Bucuresti.

SECTIUNEA 5. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE
5.1.    In vederea obtinerii de informatii referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe ambalajele promotionale, participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de Infoline 021/527.1884 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale si religioase), in perioada 15 august 2012 – 16 decembrie 2012. Prin apelarea numarului de Infoline, participantii pot de asemenea solicita informatii referitoare la motivele pentru care anumite inscrieri in Campanie au fost invalidate.
5.2.    In cazul in care un participant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un mesaj inregistrat, intervalul orar in care  poate obtine informatii despre Campanie.

SECTIUNEA 6. CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE
6.1.    Un cod unic descoperit pe un produs participant nu poate fi inscris in Campanie decat o singura data, indiferent de metoda/modalitatea de inscriere utilizata.
6.2.    In cazul in care un consumator, care s-a inscris prin SMS ori prin intermediul site-ului , reclama, in orice modalitate, invalidarea codului sau unic de participare  pe care l-a inscris prin aceste modalitati, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:
a.    Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a ambalajului pe care figureaza codul unic revendicat. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic revendicat in original prin prezentarea ambalajului promotional cu codul unic revendicat la adresa Organizatorului, prin expedierea ambalajului continand codul promotional transmis, la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier, pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti;
b.    In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, pentru a se putea face validarea consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul il va contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea consumatorului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, ii vor solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a ambalajului promotional pe care a fost descoperit codul unic inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris in original prin prezentarea cu ambalajul promotional la adresa Organizatorului, prin expedierea ambalajului catre Organizator prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier, pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti;
c.    In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art.6.2. lit. a si b de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, nu expediaza ambalajul sau refuza prezentarea dovezii detinerii ambalajului promotional continand codul unic descoperit in original, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida  inscrierea respectivului cod,  prin eliminarea inscrierii acestuia in baza de date a Campaniei, urmand a fi validata numai inscrierea  participantului ce face dovada efectiva a detinerii in original a ambalajului promotional pe care este inscriptionat codul unic revendicat/inscris;
d.    In cazul in care consumatorul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art. 6.2., atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza;
e.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea unei extrageri saptamanale, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii ambalajului promotional cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.
6.3.    Procedura descrisa mai sus nu este aplicabila participantilor care s-au inscris prin expedierea postala a ambalajului cu codul de participare, a caror inscriere este considerata valida inaintea oricarei alte inscrieri a aceluiasi cod unic de participare.
6.4.    In cazul in care un consumator, inscrie un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 5 (cinci) ori consecutiv, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS, Site sau Posta) accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. La inscrierea consecutiva a 5 coduri gresite, mesajul de instiintare trimis consumatorului via SMA sau pe Site are urmatoarea forma: Ai acumulat 5 greseli! Contul ti-a fost blocat. Trimite un cod corect pentru deblocare. Detalii la 021/527.1884. Castiga cu Delikat casa mult dorita!. Incepand cu al saselea mesaj invalid, consumatorul va primi doar mesaj de raspuns cu textul:. “Mesaj incorect. Contul este blocat. “
6.5.    In prealabil blocarii accesului, consumatorului i se va expedia un mesaj de instiintare dupa introducerea de 3 (trei) ori a codului/codurilor gresite. Mesajul de instiintare are urmatoarea forma: Al 3-lea mesaj incorect. La 5 coduri gresite contul se va bloca. Verifica si trimite un cod corect. Detalii la 021/527.1884. Castiga cu Delikat casa mult dorita! Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai in cazul in care consumatorul in cauza va trimite un cod corect.

SECTIUNEA 7. PREMIILE
7.1.    In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda  prin tragere la sorti, 1259 de premii in valoare comerciala totala (bruta) de 335.000 RON, TVA inclus respectiv:
7.1.1. Premii zilnice
    In cadrul Campaniei se acorda in total urmatoarele premii zilnice constand in obiecte pentru bucatarie, dupa cum urmeaza:
·    220 bucati x cutit ceramic cu maner rosu, in valoare de 44,4 lei fiecare
·    200 bucati x set castroane ciorba traditionale (contine 4 bucati) in valoare de 40,3 lei fiecare
·    100 x bol mare traditional pt salata in valoare de 68,3 lei fiecare
·    100  x tigaie Tefal cu capac in valoare de 80,1 lei fiecare
·    250 x stergar traditional pentru pus pe masa in valoare de 26,6 lei fiecare
·    270 x cos pentru paine in valoare de 23 lei fiecare
·    100 x oala traditionala pentru sarmale in valoare de 72,8 lei fiecare
Valoarea comerciala totala a premiilor zilnice este de 52.777 RON (TVA inlcus). In fiecare zi de Campanie se acorda cate 10 premii, prin tragerea la sorti automatizata, conform sectiunii 8 de mai jos. Premiile zilnice vor fi alocate pe zile conform detalierii din Anexa 1 la prezentul Regulament.
7.1.2. Premii saptamanale
    In cadrul Campaniei se va acorda cate un premiu saptamanal (in total 18 premii), in valoare de 1294,6 lei fiecare premiu (valoare cu TVA inclus si impozit legal inclus), constand intr-o excursie la sfarsit de saptamana, respectiv cazare si masa la o pensiune de vacanta pentru castigator si 3 insotitori, in perioada 1 septembrie 2012 – 16 decembrie 2012 sau 5 - 27 ianuarie 2013 si include urmatoarele servicii:
-    Cazare 2 nopti la o pensiune de vacanta de la tara pentru 4 persoane (2 nopti, 2 camere duble)
-    Mancare traditionala pentru 4 persoane (2 mic-dejunuri, 2 pranzuri, 2 cine)
Premiul nu include si transportul dus-intors catre destinatia sejurului.
Valoarea comerciala totala a premiilor saptamanale este de 23.302,1 RON (cu TVA si cu impozit incluse).
7.1.3. Premiul final
    Premiul final, acordat la sfarsitul Campaniei, consta intr-o casa la tara cu gradina de zarzavat in valoare estimata maxima de 208.814 RON (fara TVA, cu taxe incluse). Valoarea comerciala efectiva a premiului final urmeaza a fi determinata in momentul achizitionarii premiului si a alocarii acestuia conform mecanismului Campaniei si va fi reprezentat de valoarea de achizite efectiva a premiului incluzand eventualele taxe si comisioane ce pot aparea ca urmare a acestei achizitii, la care se adauga impozitul cu retinere la sursa ce cade in responsabilitatea Organzatorului.
7.2.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu se poate acorda contravaloarea lor in bani, cu exceptia premiilor saptamanale si a pemiului final, unde castigatorii pot obtine contravaloarea in bani a acelor premii. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR
Toate codurile unice valide primite in perioada Campaniei prin cele trei modalitati de inscriere  vor fi centralizate intr-o baza de date comuna, electronica, din care se vor efectua trageri la sorti automatizate sau asistate, dupa cum urmneaza:

8.1.    Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor zilnice ale Campaniei mentionate la art 7.1.1. de mai sus vor avea loc dupa  urmatoarea procedura:
8.1.1.      Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere, prin care se vor desemna "momente castigatoare" pentru premiile zilnice ale Campaniei, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie. Aceasta extragere va fi asistata de un notar public si un reprezentant al Organizatorului.
8.1.2.    "Momentele castigatoare" se vor extrage din intervalul orar 09:00 - 11:00, in formatul: [zi/ora/minut/secunda], cate un "moment castigator" pentru fiecare interval de o zi calendaristica din perioada de desfasurare a Campaniei.
8.1.3.    Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor zilnice  aferenta unui interval de o zi calendarisitica de Campanie va avea loc in intervalul orar 09:00 - 11:00 din ziua calendaristica imediat urmatoare (de exemplu, codurile inscrise corect in Campanie pe data de 17 septembrie 2012, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, vor participa la tragerea la sorti care va avea loc pe data de 18 septembrie 2012, la momentul castigator desemnat conform pct. 8.1.1 de mai sus).
8.1.4.    Tragerile la sorti se vor efectua automat utilizand un program computerizat specializat de extragere la “momentele castigatoare” desemnate inainte de inceperea Campaniei.
8.1.5.    La tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor zilnice ale Campaniei vor participa toate codurile unice corect inscrise in Campanie in intervalul de o zi calendaristica pentru care extragerea are loc.
8.1.6.    In cadrul fiecarei trageri la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor zilnice ale Campaniei se vor extrage 10 castigatori si cate 3 rezerve pentru fiecare dintre acestia. Astfel, daca un participant desemnat castigator in urma unei trageri la sorti nu indeplineste conditiile de validare conform prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda premiul respectiv urmatoarei rezerve care indeplineste conditiile de validare. Daca niciuna dintre rezerve nu indeplineste conditiile de validare din prezentul Regulament, premiul respectiv va ramane in posesia Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.
8.2.    Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor saptamanale mentionate la art.7.1.2 si 7.1.3. de mai sus vor avea loc  astfel:
8.2.1.    premiile saptamanale vor fi atribuite prin trageri la sorti dintre codurile unice inscrise corect in Campanie conform Regulamentului, (indiferent de modalitatea de inscriere) in saptamana anterioara tragerii la sorti astfel:
8.2.1.1.    Prima extragere saptamanala va avea loc pe data de 20 august 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 15 – 19 august 2012
8.2.1.2.    A 2-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 27 august 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 20 – 26 august 2012
8.2.1.3.    A 3-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 3 septambrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 27 august 2012 – 2 septembrie 2012
8.2.1.4.    A 4-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 10 septembrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare –3-9 septembrie 2012
8.2.1.5.    A 5-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 17 septembrie  2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 10-16septembrie 2012
8.2.1.6.    A 6-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 24 septembrie  2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 17-23 septembrie 2012
8.2.1.7.    A 7-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 1 octombrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 24 – 30 septembrie2012
8.2.1.8.    A 8-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 8 octombrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 1-7 octombrie 2012
8.2.1.9.    A 9-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 15 octombrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 8-14 octombrie 2012
8.2.1.10.    A 10-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 22 octombrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 15-21 octombrie 2012
8.2.1.11.    A 11-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 29 noiembrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 22-28 octombrie 2012
8.2.1.12.    A 12-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 5 noiembrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 29 octombrie - 4 noiembrie 2012
8.2.1.13.    A 13-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 12 noiembrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 5 – 11 noiembrie 2012
8.2.1.14.    A 14-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 19 noiembrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 12-18noiembrie 2012
8.2.1.15.    A 15-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 26 noiembrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 19-25 noiembrie 2012
8.2.1.16.    A 16-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 3 decembrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 26 noiembrie 2012 – 2 decembrie 2012
8.2.1.17.    A 17-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 10 decembrie 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 3-9 decembrie 2012
8.2.1.18.    A 18-a extragere saptamanala va avea loc pe data de 17 august 2012. In cadrul trageri la sorti se va acorda un premiu saptamanal aferent intervalului de participare 10-16 decembrie 2012.
8.2.2.    Premiul final va fi atribuit prin tragere la sorti organizata la finalul Campaniei, in data de 17 decembrie 2012 dintre toate codurile unice inscrise corect in intreaga perioada a Campaniei conform Regulamentului si necastigatoare de alte premii, indiferent de modalitatea de inscriere.
8.3.    Fiecare extragere electronica aleatoare a codurilor unice castigatoare ale premiilor mentionate la art. 8.2.1. si 8.2.2 de mai sus (respectiv premii saptamanale si premiul final), va avea loc in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului, unul al Agentiei si un notar public. Dupa fiecare extragere a premiilor saptamanale, baza de date cu coduri pentru extragerea urmatoare se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai intrarile efectuate in cursul intervalului saptamanal pentru care extragerea are loc, conform art 8.2.1. de mai sus. La tragerea la sorti a premiului final participa toate codurile inscrise pe intreaga durata a Campaniei, cu exceptia celor care au fost extrase la trageri la sorti anterioare zilnice sau saptamanale.
8.4.    In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate un castigator si 10 rezerve. Ordinea in care se vor extrage cele 10 rezerve va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti ale premiilor saptamanale si a celui final. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea codurilor inscrise in intervalul de participare anterior fiecarei extrageri, cu respectarea prevederilor art 8.3 de mai sus..Un cod odata extras se elimina din baza de date pentru a nu mai participa la extragerile ulterioare.
8.5.    Fiecare dintre potentialii castigatori ai Campaniei promotionale desemnati prin tragere la sorti conform art.8.1. si 8.2 de mai sus vor fi contactati (prin apel telefonica sau prin SMS), de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon pe care l-au mentionat la inscrierea in Campanie, pentru a fi validati.
8.6.    In cazul in care participantul inscris nu a mentionat nici un numar de telefon sau numarul de telefon comunicat nu este corect, este incomplet, nealocat,  nu poate fi apelat sau se afla in afara ariei de acoperire a retelei de telefonie mobila acesta va fi invalidat, neputand fi contactat. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit sau alaturi de care a fost inscris codul extras potential castigator identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie, si modalitatea prin care s-au inscris. Participantilor care s-au inscris prin SMS si prin intermediul site-ului  li se va solicita sa mentioneze si codul  promotional unic pe care l-au inscris. Daca codul unic corespunde cu cel extras castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor.
8.7.    Potentialului castigator i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
8.8.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, potentialul castigator poate refuza. In aceasta situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
8.9.    In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea unor neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator, sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorul vor proceda in vederea validarii la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc  exact  ca si in cazul castigatorilor, dupa procedura prevazuta in prezentul articol.
8.10.    In cazul in care niciunul din participantii extrasi ca si rezerve pentru castigarea unui premiu nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament si nu poate fi validat final, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului urmand a nu mai fi atribuit.
8.11.    Fiecare potential castigator va fi apelat de 3 ori in termen de 48 de ore lucratoare de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in cele 48 de ore lucratoare, desi a fost apelat sau s-a incercat apelarea lui de 3 ori  (prin imposibilitate de contactare se intelege ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis, nu se afla in aria de acoperire sau numarul respectiv nu poate fi contactat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
8.12.    In urma validarii telefonice castigatorul va trebui sa faca dovada detinerii ambalajului castigator, in cazul inscrierii pe site sau prin SMS, in interval de 2 zile lucratoare (trimiterea ambalajului prin posta, copie fax sau scanare si trimitere prin email pe adresa de e-mail si/sau numarul de fax indicate de catre reprezentantul Organizatorului la momentul revendicarii premiului).In situatia exceptionala in care un participant care s-a inscris cu un cod unic prin SMS sau site a trimis si plicul la CP 113 OP 13 cu ambalajul original al produsului participant cu acelasi cod unic si, prin urmare nu poate face dovada in acel moment a achizitionarii produsului, atunci se va face validarea sa la ultima extragere, cand va exista o baza completa a tuturor inscrierilor prin plic.
8.13.    Premiile zilnice atribuite prin tragere la sorti vor fi puse in posesia castigatorilor prin grija Organizatorului prin curier in termen de 60 zile calendaristice de la data validarii lor.
8.14.    Potentialii castigatori ai premiilor saptamanale contactati si validati conform art.8.9 -8.12 de mai sus vor trebui sa  predea in momentul punerii in posesie a premiului ambalajul in original continand codul castigator si sa prezinte curierului actul de identitate in original. Premiile nu vor fi inmanate castigatorilor in cazul in care se descopera orice neregula pe ambalajul cu codul promotional sau intre datele comunicate si cele din actul de identitate prezentat in original.
8.15.    Potentialul castigator al premiului final validat conform art.8.9 - art.8.12 de mai sus trebuie sa prezinte documentul de identitate original, in vederea validarii finale si a stabilirii conditiilor si modalitatii de atribuire a premiului. Data, ora si locatia de prezentare a documentului de identitate in original vor fi stabilite de comun acord intre Organizator si Castigator. Premiul final va fi atribuit castigatorului in termen de maxim 90 de zile de la momentul validarii castigului conform art.8.9 - art.8.14 de mai sus in baza unui proces verbal de predare primire. In situatia in care, din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care achizitionarea premiului (casa de vacanta) si toate procedurile legale implicate de aceasta achizitie pot determina intarzierea termenului de punere in posesie a Premiului final sau in situatia in care Organizatorul si Castigatorul nu pot stabili de comun acord o data pentru prezentarea documentului de identitate in original in cadrul celor 90 de zile, Castigatorul va fi anuntat in acest sens de catre Organizator, iar termenul de predare se decaleaza corespunzator.
8.16.    In cazul in care reprezentantul Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din documentul de identitate prezentat de potentialul castigator al oricarui premiu al Campaniei sau de pe ambalajul produsului participant prezentat, acesta va fi invalidat pentru aceste motive, intocmindu-se un proces-verbal in care se va consemna situatia de fapt, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Validarea finala a castigatorilor si stabilirea conditiilor de atribuire a premiului se va consemna printr-un proces-verbal de validare.
8.17.    Castigatorului i se va solicita, in mod distinct, prin procesul-verbal de validare, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate (cu exceptia CNP-ului) si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.CNP-ul este preluat doar pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
8.18.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, potentialul castigator poate refuza. In aceasta situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
8.19.    Castigatorii isi pot exprima prin procesul-verbal de validare acordul ca numele si imaginea lor sa fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare  audio si/sau video si/sau presa scrisa (ca de exemplu spoturi TV, reviste) aferente si/sau in legatura cu Campania.
8.20.    Neindeplinirea de catre vreunul dintre castigatori a uneia dintre conditiile descrise in prezentul Regulament, refuzul de a comunica datele personale, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic de acesta si cele comunicate la inscrierea in Campanie sau la validarea/atribuirea premiului, conduce automat la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului castigat, reprezentantii Organizatorul vor proceda in vederea validarii la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezenta sectiune. Castigatorii desemnati prin tragere la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite, si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unei alte persoane.
8.21.    Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate in maxim 72 de ore de la validarea finala conform prezentului Regulament pe site-ul .

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1.    Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor ambalaje promotionale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale ambalajelor promotionale sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar decat cel pus la dispozitie in vederea inscrierii sau inscrierile prin SMS, web sau posta dupa data de 16 decembrie 2012 ora 23.59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
9.2.    S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A (Organizatorul), Agentia LOWE & PARTNERS, vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare a ambalajelor promotionale sau alte erori in legatura cu codurile unice imprimate pe ambalajele promotionale ale produselor participante.
9.3.    Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor de sanatate, contributii de asigurari sociale, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 10. CLAUZE DIVERSE
10.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr. 2220), operata de catre. S.C. LOWE & PARTNERS  S.A in vederea efectuarii tragerilor la sorti si validarii castigatorilor extrasi, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin organizatorilor de promotii (numai in cazul premiilor impozabile) si, dupa caz, daca isi exprima acordul in mod expres si neechivoc, sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS, e-mail) din partea din partea Organizatorului prin agentii desemnati de acesta (marketing direct).
10.2.    La cererea expresa a persoanelor vizate, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial Nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.42-44, cladire B1-B2, etaj 4, sector 1 o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
10.3.    Regulamentul Oficial al concursului va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/527.1884 (numar cu tarif normal), pe site-ul sau prin solicitare scrisa transmisa la adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.42-44, cladire B1-B2, etaj 4, sector 1, cu mentiunea „pentru promotia „Masa Desavarsita iti aduce Casa mult dorita”.
Nu avem elemente multimedia.
Domnica (Hunedoara) in 14 noiembrie 2012, 18:37
Acest concurs are toate premiile frumoase,insa cel mai frumos si mai de pret premiu este "Casa la tara cu gradina de zarzavat.Zilnic accesez site-ul ca sa admir, sa ma delectez visand la aceasta casa cu gradina de zarzavat.Eu nu folosesc alt condiment decat Delikat, este pe gustul meu, nu are multa sare , simt aroma si savoarea legumelor,mancarea mea este gustoasa,sanatoasa si pe placul intregii famili.Mi-ar place nespus de mult o casa la tara,imi place natura, sa sadesc rasaduri, sa ingrijesc plantele si florile.Ele imi dau energie, pofta de viata.Chiar daca nu stau bine cu sanatatea, atunci cand ating o planta sau o floare, durerea nu se mai simte si fericirea isi face loc in sufletul meu.Daca as avea parte de o "Casa la tara cu gradina de zarzavat",as trai fara griji, as lucra gradina si cred ca si ea m-ar rasplati cu recolte bogate,sanatoase,gustoase.As lua nepotelul cu mine care este destul de micut are numai 2 anisori si 6 luni si l-as creste acolo la tara, acolo ar fi lumea noastra de vis formata din: Casa de Vis si Gradina de vis impreuna cu Natura mult iubita si ea.
alexandrina (falticeni) in 08 decembrie 2012, 20:23
In legatura cu regulamentul promotiei Delikat: "Masa desavarsita iti aduce Casa mult dorita" ,in text ma refer este o greseala , extragerea 18 va fi pe 17 decembrie 2012, presupun nu eronat cum sa scris pe 17 august 2012 ,ca a trecut de mult . Multa bafta la toti partipantii , in special pe 17 decembrie 2012.
ionela (bfeldioara) in 07 ianuarie 2013, 11:37
am cautat listele cu castigatorii din data de 16-decembrie si nu le gasesc nicaeri si suntem in luna ianuarie ,cum pot da de ele??
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Delikat: "Masa desavarsita iti aduce Casa mult dorita""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Delikat: "Masa desavarsita iti aduce Casa mult dorita"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media