CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Delikat - "Cosul tau saptamanal, gratis timp de un an"

Delikat Cosul tau saptamanal gratis un an

Premii prin tragere la sorti: 10 x 13.000 RON.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite codul unic descoperit pe ambalaj prin SMS la 1854 sau pe www.promotiadelikat.ro ori trimite ambalajul promotional prin posta la CP 71, OP 71, Bucuresti.

Perioada promoţiei: 15 noiembrie 2010 - 15 ianuarie 2011

Promotie expirata
51 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Cosul tau saptamanal, gratis timp de un an”

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI


1.1.    Organizatorul campaniei promotionale „Cosul tau saptamanal, gratis timp de un an” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2.    Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 15 noiembrie 2010 – 15 ianuarie 2011, prin intermediul S.C. LOWE & PARTNERS  S.A. cu sediul social in Bucuresti,  Str.Ceasornicului nr. 17 Sector 1, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

La Campanie participa produsele marca Delikat, marca inregistrata apartinand Unilever (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in mod individual, ca produse cu ambalaj promotional. Produsele participante la Campanie vor avea tiparit pe spatele ambalajului un cod unic de participare la Campanie format din 10 caractere alfanumerice (numit in cele ce urmeaza „cod unic” sau „cod unic de participare”).

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1    La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).
3.2    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.3    Participantii trebuie sa pastreze ambalajul pe care se gaseste codul unic de participare la Campanie, conform Regulamentului, ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata confirma codul unic reprezentantului Agentiei.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se desfasoara sub forma unei loterii, in cadrul careia sunt desemnati castigatorii celor 10 premii oferite de Organizator.

Pentru a participa la loteria organizata in cadrul aceastei Campani, consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant, sa descopere codul unic inscris pe ambalajul acestuia si il inscrie in Campanie, in perioada 15 noiembrie 2010, ora 00:00 si 15 ianuarie 2011, ora 23.59 (inclusiv), prin una din cele 3 modalitati de inscriere si anume:
a.    prin SMS la numarul 1854, numar cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote,
b.    prin intermediul site-ului www.promotiadelikat.ro, sau
c.    prin expedierea ambalajului promotional continand codul unic de inscriere in  Campanie prin posta la CP 71, OP 71, Bucuresti.

Fiecare cod unic poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.

Participantii se pot inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 10 coduri unice valide pe zi.

In vederea obtinerii de informatii referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe ambalajele promotionale, participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de Infoline 021/2723200 (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul 9:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale).

4.1.    INSCRIEREA PRIN SMS

4.1.1.    Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1854 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote) in intervalul 15 noiembrie 2010 – 15 ianuarie 2011, ora 23.59 (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie) a unui mesaj de participare  compus din codul unic descoperit pe ambalajul unui produs participant.
4.1.2.    Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa fie compus din codul unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant;
b.    codul unic de pe ambalaj sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin vreuna dintre cele 3 modalitati de inscriere;
c.    codul unic sa fie primit la numarul 1854  in perioada 15  noiembrie 2010 – 15 ianuarie 2011, ora 23.59, inclusiv.

4.1.3.    Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1854, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, respectiv este primul cod trimis de pe acel numar de telefon mobil si codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele trei modalitati de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru a acumula mai multe sanse de castig. Detalii la 021/2723200. Delikat, gustul de acasa.
b.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele trei modalitati de inscriere, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu oferit de Delikat! Astazi mai poti inscrie x coduri. Detalii la 021/2723200. Succes! Delikat, gustul de acasa. unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 10, pe care participantul le mai poate inscrie in ziua respectiva, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa;
c.    daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu in situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.4.1.1 si art.4.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi:  Mesaj incorect. Ai acumulat x greseli. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la 021/2723200. Succes! Delikat, gustul de acasa. unde “x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv, incorect si/sau invalid pana in acel moment;
d.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: Acest cod a mai fost inscris! Ai  x greseli. Te mai poti inscrie cu un nou cod. Detalii la 021/2723200. Succes! Delikat, gustul de acasa. unde “x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv, incorect si/sau invalid pana in acel moment.

4.1.4.    La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr.de telefon 1854  care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 4.1.1 si art. 4.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe produsul participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
4.1.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1854, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 4.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d.    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
e.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj participant aferent unui cod unic inscris;
g.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
h.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
4.1.6.    Dupa data limita de primire a mesajelor (15 ianuarie 2011, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei.
4.1.7.    In cazul in care un consumator, inscrie prin SMS un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 5 (cinci) ori consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. La inscrierea consecutiva a 5 coduri gresite, mesajul de instiintare are urmatoarea forma: Ai acumulat 5 greseli! Contul ti-a fost blocat. Trimite un cod corect pentru deblocare. Detalii la 021/2723200. Succes! Delikat, gustul de acasa. Incepand cu al saselea mesaj invalid gresit, consumatorul va primi doar SMS de raspuns cu textul:. Mesaj incorect. Contul este blocat.
4.1.8.    In prealabil blocarii accesului, consumatorului i se va expedia un mesaj de instiintare dupa introducerea de 3 (trei) ori a codului/codurilor gresite. Mesajul de instiintare are urmatoarea forma: Al 3-lea mesaj incorect. La 5 coduri gresite contul se va bloca. Verifica si trimite un cod corect. Detalii la 021/2723200. Succes! Delikat, gustul de acasa. Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai daca consumatorul in cauza va trimite un cod corect.

4.2.    INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI www.promotiadelikat.ro.

4.2.1.    Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului www.promotiadelikat.ro (site proprietatea Oragnizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 15 noiembrie 2010 ora 00.00 – 15 ianuarie 2011, ora 23.59 si completarea formularul electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe site, respectiv campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil si/sau fix la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator, campul obligatoriu corespunzator codului unic descoperit pe ambalajul produsului participant achizitionat, campul corespunzator numelui si prenumelui, varstei precum si campul corespunzator adresei de e-mail. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Completarea campurilor aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.
4.2.2.    Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului www.promotiadelikat.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina un cod unic descoperit pe ambalajul promotional a unui produs participant;
b.    codul unic de pe ambalajul promotional sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 3 modalitati de inscriere;
c.    codul unic sa fie inscris in Campanie in perioada 15 noiembrie 2010, ora 00:00 – 15 ianuarie 2011, ora 23.59, inclusiv.
4.2.3.    Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:

a.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta si nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin niciuna din cele trei modalitati de inscriere, atunci participantul va primi pe site urmatorul mesaj: Cod corect! Ai o sansa la un premiu oferit de Delikat! Astazi mai poti inscrie x coduri. Detalii la 021/2723200. Succes! Delikat, gustul de acasa. unde „x” reprezinta numarul de coduri care mai pot fi inscrise in ziua respectiva folosind una din cele trei modalitati de inscriere;
b.    daca codul unic completat in formularul electronic nu este corect ( ca de exemplu in situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta campanie, sau contine un cod de bare de produs in locul codului unic etc) atunci raspunsul va fi:   Mesaj incorect. Ai acumulat x greseli. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la 021/2723200. Succes! Delikat, gustul de acasa. unde “x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv incorect si/sau invalid pana in acel moment;
c.    daca codul unic a fost inscris in forma corecta, dar a mai fost inscris anterior printr-una din cele trei modalitati de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: Acest cod a mai fost inscris! Ai  x greseli. Te mai poti inscrie cu un nou cod. Detalii la 021/2723200. Succes! Delikat, gustul de acasa, unde „x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv, incorect si/sau invalid pana in acel moment.
4.2.4.    La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 4.2.1 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe produsul participant, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
4.2.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.4.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj participant aferent unui cod unic inscris;
e.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare;
f.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
4.2.6.    Dupa data limita de inscriere pe site (15 ianuarie 2011, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.
4.2.7.    In cazul in care un consumator inscrie pe site un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 5 (cinci) ori la rand, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie prin metoda inscrierii pe site va fi blocat. La inscrierea consecutiva a 5 coduri gresite, mesajul de instiintare are urmatoarea forma: Ai acumulat 5 greseli! Contul ti-a fost blocat. Trimite un cod corect pentru deblocare. Detalii la 021/2723200. Succes! Delikat, gustul de acasa. Incepand cu al saselea mesaj invalid gresit, consumatorul va primi doar pe site mesaj de raspuns cu textul:. Mesaj incorect. Contul este blocat.
4.2.8.    In prealabil blocarii accesului, consumatorului i se va expedia pe site un mesaj de instiintare dupa introducerea de 3 (trei) ori a codului/codurilor gresite. Mesajul de instiintare are urmatoarea forma: Al 3lea mesaj incorect. La 5 coduri gresite contul se va bloca. Verifica si trimite un cod corect. Detalii la 021/2723200. Suces! Delikat, gustul de acasa. Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai daca consumatorul in cauza va trimite prin website un cod corect.

4.3.    INSCRIEREA PRIN POSTA

4.3.1.    Inscrierea in Campanie prin posta se realizeaza prin expedierea in intervalul 15 noiembrie 2010, ora 00:00 – 15 ianuarie 2011, ora 23.59 (data limita de primire a plicurilor de inscriere la casuta postala mentionata in acest articol) pe adresa CP 71, OP 71, Bucuresti a unui plic continand un ambalaj promotional cu un cod unic de inscriere in Campanie, impreuna cu numele, prenumele, varsta, judetul de domiciliu si un numar de telefon fix si/sau mobil.
4.3.2.    Pentru ca o inscriere prin posta sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina ambalajul promotional al unui produs participant in original, cu codul unic lizibil;
b.    codul unic de pe ambalajul promotional sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una din cele 3 modalitati de inscriere;
c.    ambalajul promotional continand codul unic precum si datele de contact (numele, prenumele, varsta, judetul de domiciliu si un numar de telefon fix si/sau mobil) sa soseasca la OP 71 CP 71 Bucuresti in perioada 15 noiembrie 2010 – 15 ianuarie 2011, ora 23.59, inclusiv (data limita de primire a plicurilor de inscriere).

4.3.3.    La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin posta care nu corespund cerintelor conform art. 4.3.1. si 4.3.2. de mai sus precum si inscrierile prin intermediul postei care sunt primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
4.3.4.    Pentru fiecare inscriere valida prin posta participantul care s-a inscris in Campanie cu un numar de telefon mobil, va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, confirmarea inregistrarii in  Campanie a inscrierii respective.
4.3.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte – care duc la imposibilitatea contactarii participantilor, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b.    pentru pierderile sau intarzierile plicurilor expediate de consumatori prin posta, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj participant aferent unui cod inscris;
d.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost comunicate prin posta  in vederea validarii;
e.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor;
f.    pentru inscrierile in Campanie efectuate prin posta pentru care participantii isi declara un numar de telefon fix, in acest caz Organizatorul fiind in imposibilitatea de a raspunde prin SMS participantilor respectivi. Aceste inscrieri sunt valabile si vor participa la tragerile la sorti conform programului stabilit.
4.3.6.    Dupa data limita de  primire a inscrierilor prin posta (15 ianuarie 2011, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu plicurile expediate si/sau primite la CP 71, OP 71, Bucuresti.

SECTIUNEA 5. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE

5.1.    In vederea obtinerii de informatii referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe ambalajele promotionale, participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de Infoline 021/2723200 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale si religioase), in perioada 15 noiembrie 2010 – 15 ianuarie 2011. Prin apelarea numarului de Infoline, participantii pot de asemenea solicita informatii referitoare la motivele pentru care anumite inscrieri in Campanie au fost invalidate.
5.2.    In cazul in care un participant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un mesaj inregistrat, intervalul orar in care  poate obtine informatii despre Campanie.

SECTIUNEA 6. CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

6.1.    Un cod unic descoperit pe un produs participant nu poate fi inscris in Campanie decat o singura data, indiferent de metoda/modalitatea de inscriere utilizata.
6.2.    In cazul in care un consumator, care s-a inscris prin SMS ori prin intermediul site-ului www.promotiadelikat.ro, reclama, in orice modalitate, invalidarea codului sau unic de participare  pe care l-a inscris prin aceste modalitati, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:
a.    Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a ambalajului pe care figureaza codul unic revendicat. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic revendicat in original prin prezentarea ambalajului promotional cu codul unic revendicat la adresa Organizatorului, prin expedierea ambalajului continand codul promotional transmis, la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier, pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti;
b.    In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, pentru a se putea face validarea consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul il va contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii vor comunica scopul apelului. Dupa instiintarea consumatorului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, ii vor solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a ambalajului promotional pe care a fost descoperit codul unic inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris in original prin prezentarea cu ambalajul promotional la adresa Oraganizatorului, prin expedierea ambalajului catre Organizator prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier, pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti;
c.    In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art.6.2. lit. a si b de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, nu expediaza ambalajul sau refuza prezentarea dovezii detinerii ambalajului promotional continand codul unic descoperit in original, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida  inscrierea respectivului cod,  prin eliminarea inscrierii acestuia in baza de date a Campaniei, urmand a fi validata numai inscrierea  participantului ce face dovada efectiva a detinerii in original a ambalajului promotional pe care este inscriptionat codul unic revendicat/inscris;
d.    In cazul in care consumatorul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art. 6.2., atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza;
e.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea unei extrageri saptamanale, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii ambalajului promotional cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

6.3.    Procedura descrisa mai sus nu este aplicabila participantilor care s-au inscris prin expedierea postala a ambalajului cu codul de participare, a caror inscriere este considerata valida inaintea oricarei alte inscrieri a aceluiasi cod unic de participare.

SECTIUNEA 7. PREMIILE

7.1.    In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda  prin tragere la sorti, 10 premii a cate 13.000 lei fiecare, in valoare comerciala totala de 130.000 RON, reprezentand contravaloarea pentru un an a unui  “cos de cumparaturi” in valoare de 250 RON saptamanal, pentru fiecare dintre cei 10 castigatori. La  suma mentionata mai sus se vor adauga impozitele aferente ce vor fi retinute la sursa.
7.2.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.


SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1.    Fiecare extragere electronica aleatoare a codurilor unice castigatoare ale premiilor mentionate la art. 7.1 de mai sus, va avea loc conform art. 8.14 de mai jos, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului si unul al Agentiei.
8.2.    In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate un castigator si 10 rezerve. Ordinea in care se vor extrage cele 10 rezerve va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea codurilor inscrise in intervalul de participare anterior fiecarei extrageri.
8.3.    Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale desemnati prin tragere la sorti vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon pe care l-au mentionat la inscrierea in Campanie, pentru a fi validati.
8.4.    In cazul in care participantul inscris nu a mentionat nici un numar de telefon acesta va fi invalidat, neputand fi contactat Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit sau alaturi de care a fost inscris codul extras potential castigator identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie, si modalitatea prin care s-au inscris. Participantilor care s-au inscris prin SMS si prin intermediul site-ului www.promotiadelikat.ro li se va solicita sa mentioneze si codul  promotional unic pe care l-au inscris. Daca codul unic corespunde cu cel extras castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor.
8.5.    Potentialului castigator i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
8.6.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, potentialul castigator poate refuza. In aceasta situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
8.7.    In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea unor neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator, sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorul vor proceda in vederea validarii la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul articol.
8.8.    In cazul in care niciunul din cei 10 participanti extrasi ca si rezerve pentru castigarea unui premiu nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul regulament si nu poate fi validat final, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului urmand a nu mai fi atribuit.
8.9.    Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 48 de ore de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in cele 48 de ore (prin imposibilitate de contactare se intelege ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat etc) acesta va fi invalidat.
8.10.    In urma validarii telefonice castigatorul va trebui sa faca dovada detinerii ambalajului castigator, in cazul inscrierii pe site sau prin SMS, in interval de 3 zile lucratoare (trimiterea ambalajului prin posta, copie fax sau scanare email).
8.11.    Premiile atribuite prin tragere la sorti vor fi puse in posesia castigatorilor prin grija Organizatorului in termen de 30 zile de la data validarii lor. De asemenea, in cazul in care reprezentantul Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din documentul de identitate prezentat de potentialul castigator sau de pe ambalajul produsului participant prezentat, acesta va fi invalidat pentru aceste motive, intocmindu-se un proces-verbal in care se va consemna situatia de fapt, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Validarea finala a castigatorilor loteriei si stabilirea conditiilor de atribuire a premiului se va consemna printr-un proces-verbal de validare.
8.12.    Castigatorului i se va solicita, in mod distinct, prin procesul-verbal de validare, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate (cu exceptia CNP-ului) si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
8.13.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, potentialul castigator poate refuza. In aceasta situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
8.14.    Codurile unice castigatoare vor fi extrase in mod aleatoriu, printr-un mecanism informatic automat. Tragerile la sorti se vor desfasura astfel:
8.14.1.     in cadrul primei extrageri, care va avea loc pe data de 03 decembrie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 15 noiembrie 2010, ora 0:00 – 02 decembrie 2010, ora 23.59, se vor extrage doua coduri castigatoare precum si cate 10 rezerve pentru fiecare;
8.14.2.    in cadrul celei de-a doua extrageri, care va avea loc pe data de 13 decembrie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 03 decembrie 2010, ora 00:00 – 12 decembrie 2010, ora 23.59, se vor extrage doua coduri castigatoare precum si cate 10 rezerve pentru fiecare;
8.14.3.    in cadrul celei de-a treia extrageri, care va avea loc pe data de 23 decembrie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 13 decembrie 2010, ora 00:00 – 22 decembrie 2010, ora 23.59 se vor extrage doua coduri castigatoare precum si cate 10 rezerve pentru fiecare;
8.14.4.    in cadrul celei de-a patra extrageri, care va avea loc pe data de 05 ianuarie 2011 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 23 decembrie 2010, ora 00:00 – 04 ianuarie 2011, ora 23.59, se vor extrage doua coduri castigatoare precum si cate 10 rezerve pentru fiecare;
8.14.5.    in cadrul celei de-a cincea extrageri, care va avea loc pe data de 17 ianuarie 2011 la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 05 ianuarie 2011, ora 00:00 –15 ianuarie 2011, ora 23.59, se vor extrage doua coduri castigatoare precum si cate 10 rezerve pentru fiecare;

8.15.    La fiecare extragere vor participa codurile valide inscrise in Campanie in perioada mentionata corespunzatoare fiecarei extrageri. Dupa fiecare extragere baza de date cu coduri pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai intrarile efectuate de la acel moment si pana la momentul extragerii respective.
8.16.    Castigatorii isi pot exprima prin procesul-verbal de validare acordul ca numele si imaginea lor sa fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare  audio si/sau video si/sau presa scrisa (ca de exemplu spoturi TV, reviste) aferente si/sau in legatura cu Campania.
8.17.    Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise in prezentul regulament, refuzul de a comunica datele personale, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din mesajul extras drept castigator, conduce automat la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului castigat, reprezentantii Organizatorul vor proceda in vederea validarii la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul articol. 4.5.2. Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a ambalajului pe care figureaza codul unic revendicat. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic revendicat in original prin prezentarea ambalajului promotional cu acest cod la adresa Organizatorului, prin expedierea ambalajului continand codul promotional transmis - prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, sau prin fax pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1.    Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor ambalaje promotionale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale ambalajelor promotionale sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar decat cel pus la dispozitie in vederea inscrierii sau inscrierile prin SMS, web sau posta dupa data de 15 ianuarie 2011 ora 23.59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
9.2.    S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A (Organizatorul), Agentia LOWE & PARTNERS, vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare a ambalajelor promotionale sau alte erori in legatura cu codurile unice imprimate pe ambalajele promotionale ale produselor participante..
9.3.    Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.      

SECTIUNEA 10. CLAUZE DIVERSE

10.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
10.2.    Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr. 2220), operata de catre. S.C. LOWE & PARTNERS  S.A in vederea efectuarii tragerilor la sorti si validarii castigatorilor extrasi, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin organizatorilor de promotii (numai in cazul premiilor impozabile).
10.3.    La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial Nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.42-44, cladire B1-B2, etaj 4, sector 1 o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
10.4.    Regulamentul Oficial al concursului va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/2723200 (numar cu tarif normal), pe site-ul www.promotiadelikat.ro sau prin solicitare scrisa transmisa la adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.42-44, cladire B1-B2, etaj 4, sector 1, cu mentiunea „pentru promotia „Cosul tau saptamanal, gratis timp de un an”.
Gheorghe (Bucuresti) in 17 noiembrie 2010, 22:09
Se pare ca programatorii nu prea stiu ce inseamna "zi": daca ieri m-am inscris, cu 10 coduri, pe la ora 22:30, astazi la ora 21:00, la o tentativa de a ma inscrie iarasi, primesc SMS cu textul "Participare restrictionata. Sunt permise 10 coduri zilnic." etc. Cred ca ei confunda ziua calendaristica cu intervalul de 24h intre inscrieri. Poate le explica cineva diferenta. Voi verifica teoria mea peste o jumatate de ora . . .
Gheorghe (Bucuresti) in 17 noiembrie 2010, 22:35
Am revenit, am inscris codul "ignorat" cf SMS-ului primit anterior. Raspunsul este halucinant: Acest cod a mai fost inscris. Ai 1 greseli. etc. Mai copii!
Moderator 2 (Infopromotii) in 18 noiembrie 2010, 17:43
Draga Gheorghe (Bucuresti),
Te rugam sa ne spui numarul de telefon si/ sau adresa de email (in functie de modalitatea de inscriere pe care ai folosit-o) pentru verificari.
Moderator 2 (Infopromotii) in 19 noiembrie 2010, 09:36
Draga Gheorghe (Bucuresti),
Lucrurile semnalate de tine au fost verificate, confirmate si corectate. Totul s-a datorat unei banale pene de curent pe care, intr-adevar, programatorii n-au luat-o in calcul.
Mult succes!
elena (cluj napoca) in 24 noiembrie 2010, 18:14
te inscrii si nu-ti mai apare nimic de unde stii daca esti inscris.cu stima multumesc
() in 25 noiembrie 2010, 13:06
@Elena: Incearca sa introduci codul din nou, ai sa vezi ca nu este acceptat. Deci prima inscriere a fost acceptata.
Eugenia (craiova) in 25 noiembrie 2010, 23:11
pe ce site ma pot inscrie?
George (Bucuresti) in 04 decembrie 2010, 22:40
M-am inscris astazi cu 10 coduri si pot spune urmatoarele: 1)site-ul nu functioneaza ok - am incercat toata ziua dar nu se trimitea formularul 2)intr-un final m-am inscris prin SMS cu 10 coduri, dar mesajul primit inapoi la cel de al 10-lea cod trimis spunea ca mai pot trimite inca 7 coduri. cand am incercat sa mai trimit mi-a spus ca deja am inscris 10 coduri. ......sistemul de extragere oare este ok?
Moderator 2 (Infopromotii) in 06 decembrie 2010, 10:07
Draga George (Bucuresti),
Organizatorii te roaga sa ne transmiti, prin formularul de contactare, numarul de telefon cu care te-ai inscris, pentru a verifica situatia relatata. Multumim!
Chiriuc (bucuresti) in 07 decembrie 2010, 17:32
Salut. A mai avut si altcineva probleme la inscrierea prin sms? Am incercat sa trimit si eu ieri si azi si niciodata nu mi-a venit sms de confirmare. Am sunat la infoline si mi s-a spus ca poate tel meu are probl sau reteaua e ocupata...
() in 08 decembrie 2010, 08:20
DANIELA (IASI): pe cand afisati si castigatorii? ar cam trebui sa faceti extragerile. cei ce sau inscris asteapta cu sufletul la gura extragerile. va rog sa imi raspundeti.
Adriana (Bucuresti) in 08 decembrie 2010, 13:39
Sunt una dintre fericitii castigatori, am fost anuntata sapt trecuta vineri. Multumesc Delikat pentru premiu!!
Chiriuc (bucuresti) in 09 decembrie 2010, 11:08
Felicitari castigatorilor!!! Cat despre inscrierea prin sms...ieri a functionat, am putut sa trimit codul promotional. Azi de dimineata am trimis eu 10. Cand sa trimita si mama, iarasi, aceeasi problema: nu vine confirmarea. Ar trebui sa puna la punct o data pt totdeauna sistemul asta, mai ales ca mai sunt multe saptamani de concurs si nu este normal sa le functioneze intermitent.
lucia (caracal) in 09 decembrie 2010, 12:47
felicitari Adriana!!!!
gabriela (braila) in 09 decembrie 2010, 13:07
felicitari adriana,o intrebare:cate coduri ai trimis?
Adriana (Bucuresti) in 10 decembrie 2010, 21:18
Multumesc Lucia si Gabriela pentru felicitari. Desi sunt o jucatoare impatimita a promotiilor, de data asta am bagat doar 2 coduri. Bafta tuturor participantilor!
Ioana Miruna (Bucuresti) in 14 decembrie 2010, 21:57
Ma bucur pentru tine, Adriana! Acum imi explic de ce nu am castigat si eu: am trimis un singur cod!
Chiriuc (bucuresti) in 15 decembrie 2010, 16:01
Ha ha ha! Eu nu ma asteptam sa castig ca l-am bagat doar pe jumatate,n-am mai avut centi sa-l trimit in intregime. Dar lasa ca o sa cumpar pt extragerea viitoare vreo 500 de plicuri, poate iese ceva.
Georgeta (Galati) in 15 decembrie 2010, 22:27
Pe site s-a inscris cineva?Eu incerc si nu se dechide.Nu este functionabil?
NICOLAE (LISA) in 15 decembrie 2010, 23:15
Adriana si Ioana Miruna!Ma bucur pentru voi!Acum imi explic de ce nu am sanse:nu am trimis nici un cod!!Multumesc!
Moderator 2 (Infopromotii) in 16 decembrie 2010, 10:47
Draga Georgeta (Galati),
Site-ul este functional; roaga un prieten sa verifice setarile programului cu care accesezi tu internetul, s-ar putea ca acolo sa fie problema.
Mult succes!
Andreea (Bucuresti) in 17 decembrie 2010, 09:31
@Ioana Miruna, Nicolae, Chiriuc : imi pare sincer rau pentru voi...Eu nici macar nu aflasem despre existenta acestei promotii si, totusi, m-au sunat sa-mi spuna ca am castigat!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ce ti-e si cu norocul asta, capricios , nu gluma!!!!!!
Chiriuc (bucuresti) in 17 decembrie 2010, 18:00
Wow! Ce chestie paranormala! Sa inteleg ca nici macar nu ai trimis cele 2 coduri (concluzia logica a celor spuse mai sus de tine, si anume ca nici nu aflasesi de existenta acestei promotii) si totusi ai castigat?! Mai, super!!! Acum urmeaza sa scrie si Nicolae ca el nicic macar nu a cumparat si a fost sunat ca a castigat! Si eu totusi... ramanand fidela modului meu de a participa la prmotii, am cumparat vreo 300 plicuri...
Andreea (Bucuresti) in 18 decembrie 2010, 12:56
@Chiriuc : ai inteles bine :) Totul a pornit de fapt de la afirmatia castigatoarei cum ca a participat cu doar doua coduri, lucru care a parut multora mai mult o gluma decat un adevar. Drept dovada reactiile, asortate acelui raspuns :). Bineinteles ca o felicit pe castigatoare si ii doresc bafta si de aici inainte (poate de data asta va participa, totusi, cu 3 coduri!). In alta ordine de idei, tu ai castigat ceva cu cele 300 de coduri?
Adriana (Bucuresti) in 18 decembrie 2010, 20:34
Wow! Interesante reactii la un comentariu cat se poate de sincer. Ceea ce alegeti sa credeti depinde de fiecare dintre voi. Faptul ca am castigat cel mai mare premiu din viata mea cu doar 2 coduri dovedeste ca exista si conteaza foarte mult norocul. Asta nu inseamna ca nu sunt promotii unde bag sute de coduri. Va doresc bafta tuturor si Sarbatori Fericite!
Chiriuc (bucuresti) in 18 decembrie 2010, 21:57
Eu abia le-am cumparat, inca nu le-am trimis. Le bag pt extragerea viitoare. In prima saptamana m-a ,,blocat´´ Gheorghe (Bucuresti). M-am gandit ca nu are rost sa bag si eu, mai ales ca eram sigura (sau poate gresesc) ca o sa bage f.multe coduri si eu de asemenea aveam de gand sa bag in fiecare zi, si eu si amicul si parintii. Asa ca ne-am gandit sa alegem un singur interval, decat sa bag saptamana asta eu, saptamana urmatoare prietenul, peste o luna parintii....Am facut confuzie intre Adriana(Bucuresti) si Andreea(Bcuresti). Oricum, starea de ,,minunatie´´persista pentru ambele cazuri. :-)
maria (iasi) in 19 decembrie 2010, 16:29
ieri am introdus un cod pe site .Nu am primit nici-in mesaj de confirmare ,ce pot sa fac ?
Andreea (Bucuresti) in 19 decembrie 2010, 18:32
@Adriana : nu e cazul sa te superi, au fost doar niste glume nevinovate, mai mult sau mai putin reusite. Sa stii ca felicitarile mele au fost sincere, ma bucur ca ai castigat un premiu asa de mare pentru ca, din postarile tale, stiu ca participi constant la diferitele promotii. Cred ca daca altcineva ar fi fost castigatorul n-ai fi ezitat sa intrii si tu in "jocul" nostru glumet, total nevinovat, menit sa (ne) mai descretesaca un pic fruntile. De cand accesez acest site am apreciat intotdeauna spiritul pozitiv al celor care posteaza si faptul ca oamenii se felicita reciproc atunci cand unul dintre noi castiga un premiu important. In fond si la urma urmei a partcipa la un concurs este mai degraba o joaca decat ceva foarte serios. O joaca de oameni mari care uneori ne poate aduce cate o bucurie. Incrancenarea sau invidia nu au ce cauta intr-un asemenea context, iar marii majoritati a celor care posteaza aici le este foarte clar acest lucru. Iti multumesc pentru urari si iti doresc la randul meu sa ai sarbatori linistite si pline de bucurii alaturi de cei dragi.
Andreea (Bucuresti) in 19 decembrie 2010, 18:55
@Chiriuc : bafta! @Admin : castigatorii celei de-a doua extrageri cand vor fi postati? Multumesc.
Moderator 2 (Infopromotii) in 20 decembrie 2010, 09:46
Draga Maria (Iasi),
Te rugam sa suni la Infoline: 021/2723200 (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul 9:00 - 18:00, exclusiv sarbatorile legale) daca vrei sa te asiguri ca a fost inregistrat codul introdus de tine.
Mult succes!
Georgeta (Iasi) in 28 decembrie 2010, 18:35
Am cumparat acum vreo 2 ore un plic de delikat bors pt. verdeturi. am dat SMS si stupoare mi se raspunde ca, codul este incorect. Cum este posibil asa ceva? Scrie destul de clar pe plic, mai mult chiar mi se spune ca am acumulat si o greseala?! Sper sa-mi raspunda cineva.
Moderator 2 (Infopromotii) in 29 decembrie 2010, 11:01
Draga Georgeta (Iasi),
Verifica daca nu cumva ai un produs participant la o promotie precedenta. Codurile actuale au 10 caractere alfanumerice si nu contin "o" si "0". Daca mai ai dubii suna la Infoline.
Succes!
vasilica (galati) in 04 ianuarie 2011, 19:47
VALI-GALATI-04.01.2011 AM TRIMIS 3 CODURI DAR NU AM PRIMIT NICIUN RASPUNS DACA AU FOST RECEPTIONATE. MULTUMESC
Moderator 2 (Infopromotii) in 05 ianuarie 2011, 12:04
Draga Vasilica (Galati),
Te rugam sa suni la numarul de Infoline al campaniei pentru a verifica soarta codurilor tale.
Cipri (IS) in 05 ianuarie 2011, 12:45
care e nr de pe care suna organizatorii ?
costin (targoviste) in 06 ianuarie 2011, 16:48
cand apar castigatorii din ianuarie si daca ai norocul sa castigi trebuie sa te duci undeva ca sati ridici premiul sau se vireaza in cont?
Andreea (Bucuresti) in 07 ianuarie 2011, 06:51
Am postat si eu un comentariu care vad ca nu apare :(. O intrebam pe @Chiriuc daca a reusit sa castige cu cele 300 de coduri (ea sau cineva din familia ei). Eram curioasa daca atat de multe sanse reprezinta un avantaj suplimentar semnificativ.
Chiriuc (bucuresti) in 08 ianuarie 2011, 22:25
Buna.Nu am catigat nimic, iti inchipui ca si altii au trimis tot atat de multe sau chiar mai multe decat mine.Oricum, logic si matematic, mai multe coduri iti dau mai multe sanse.O sa mai trimit si saptamana asta, ca doar e ultima.Bafta tuturor!
Andreea (Bucuresti) in 10 ianuarie 2011, 10:57
@Chiriuc : imi pare rau ca nu ai castigat inca, dar iti doresc bafta pentru ultima extragere. Am vazut acum cei doi castigatori ai extragerii din 23 decembrie si imi dau seama ca ai dreptate. Mai mult ca sigur ca cele doua persoane sunt rude/prieteni care au participat intensiv la acea extragere, faptul ca ele sa fie din exact aceeasi locatie (Bucuresti, sector 3) printr-o simpla coincidenta la o promotie nationala de o asemenea amploare fiind greu de presupus. Ii felicit pe cei doi castigatori si le urez tuturor bafta mai departe.
Aniko (tg mures) in 11 ianuarie 2011, 10:50
felicitari celor care au castigat!dar din 6 castiguri 4 din bucuresti? ce noroc! dar am observat ca la mai toate concursurile se intampla la fel.
() in 11 ianuarie 2011, 12:04
La multi ani pe 2011 tuturor participantilor.Aceeasi nedumerire o am si eu:cei din Bucuresti sunt cumva favorizati?Nu de alta dar Aniko are dreptate.
Chiriuc (bucuresti) in 11 ianuarie 2011, 12:13
Aaaaa, nicio problema.Sa dai vreo 6-7 milioane pe produse ca sa castigi 130, nu mi se pare mult deloc (chiar si daca nu castigi nimic). Si nu cred ca cei 2 se cunosc, chiar daca sunt din acelasi sector.Poate sa fie o coincidenta...Si eu am obs ca bucurestenii au mai mult noroc, dar eu am pus-o pe seama faptului ca aici se castiga mai bine decat in alte regiuni ale tarii, astfel ca oamenii au mai multi bani de bagat in promotii.
costin (targoviste) in 11 ianuarie 2011, 13:37
Salutare ! de unde stiti ca sunt 6 castigatori dintre care 4 din Bucuresti? E undeva afisat ca aici nu apar decat 2? Multumesc
selina (timisoara) in 11 ianuarie 2011, 13:44
buna, as baga 6-7 mil in produse dar numai in cazul in care la alte promotii as castiga sume mari de bani . Asa ca nu toata lumea isi permite sa investeasca milioane .Sper sa nu supar pe cineva.
Andreea (Bucuresti) in 11 ianuarie 2011, 17:54
@Costin : castigatorii din 23 decembrie sunt afisati deja pe site-ul oficial al campaniei, de acolo ii stim. Succes!
Andreea (Bucuresti) in 11 ianuarie 2011, 17:57
@Costin : abia acum am observat ca intre timp au fost postati acolo si castigatorii din 5 ianuarie, care (in alta ordine de idei) culmea!! NU sunt din Bucuresti....Aviz amatorilor :)
() in 11 ianuarie 2011, 18:34
castigatorii sunt afisati pe site ul promotia delikat.ro
() in 12 ianuarie 2011, 09:04
Pt. Costin din Targoviste:intra pe www.promotiadelikat.ro la "castigatori"
costin (targoviste) in 12 ianuarie 2011, 11:54
Multumesc tuturor pentru ajutor. Am intrat azi si am vazut aici in lista. O sa verific de acum si pe www.promotiadelikat.ro. Bafta la toata lumea!
MARIA (VULCAN) in 13 ianuarie 2011, 00:25
De 2 zile incerc sa trimit formularul de inscriere si nu functioneaza. Am trimis si sms dar am primit mesaj ca este codul gresit?!
Moderator 2 (Infopromotii) in 13 ianuarie 2011, 09:35
Draga Maria (Vulcan), Te rugam sa suni la numarul Infoline al campaniei pentru a verifica soarta inscrierii tale.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Delikat - "Cosul tau saptamanal, gratis timp de un an""

Ultima actualizare: 21 ian. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Delikat - "Cosul tau saptamanal, gratis timp de un an"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media