CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Delikat 40 de ani

Delikat 40 de ani

Marele premiu, prin tragere la sorti: 1 x 40.000 lei.
Premii mici, atribuite fiecarei a 40-a inscriere valida in campanie: 5.000 x set de 2 suporturi individuale pentru farfurii.

Cumpara orice produs participant si trimite codul unic tiparit pe ambalajul promotional prin SMS la numarul 1772 (tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote) sau pe . Pastreaza ambalajul cu cod pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 septembrie - 15 decembrie 2014

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Delikat 40 de ani”

 


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA
1.1.    Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti bdul Republicii nr.191, jud. Prahova avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2.    Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3.    Campania se va desfasura la nivel national in perioada 15.09.2014 ora 00:00 – 15.12.2014 ora 23:59, denumita in continuare „Perioada”, prin intermediul agentiei SC SYSCOM DIGITAL SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Strada General Ernest Brosteanu, nr. 33, inregistrata ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP, numita in continuare "Agentia".
1.4.    Campania este organizata pentru promovarea produselor marca Delikat (marca inregistrata apartinand Unilever) în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5.    Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe . Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmand ca asemenea modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea prealabila a acestora, pe website-ul mai sus mentionat.
1.6.    Conditiile de inscriere/ participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1.    La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).
2.2.    La Campanie participa toate produsele Delikat , denumite in continuare „Produse participante”,  comercializate/distribuite de catre Unilever South Central Europe SA, avand un ambalaj promotional care are tiparit atat un cod unic de participare, cat si detaliile privind mecanismul promotional, denumit in continuare „Ambalaj promotional”. Nu participa la Campanie produsele care nu au ambalaj promotional ce contine codul unic de participare la Campanie, de 10 caractere alfanumerice, (denumit in continuare “Cod unic”).
2.3.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei, denumit in continuare “Regulamentul Oficial” si/ sau “Regulamentul”.
2.4.    Participantii trebuie sa pastreze ambalajul promotional ce contine codul unic pe care l-au inscris, precum si bonul fiscal cu care au cumparat produsul participant, pentru ca in cazul contactarii acestora de catre Organizator, prin intermediul Agentiei ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic alfanumeric si sa poata prezenta in original si nedeteriorat ambalajul pentru a fi validati castigatori in vederea intrarii in posesie a premiului, iar in cazul marelui premiu sa prezinte inclusiv bonul fiscal original cu care au cumparat produsul participant. Validarea premiului se face numai atunci cand potentialul castigator a facut dovada Organizatorului, prin Agentie, ca detine nedeteriorat ambalajul promotional original al produsului participant ce contine codul unic corespunzator desemnarii premiului respectiv. In cazul premiului cel mare, pentru validarea castigatorului acesta va trebui sa prezinte Organizatorului atat ambalajul produsului participant, cat si bonul fiscal cu care l-a achizitionat, in original si nedeteriorate.
2.5.    Produsele participante pot fi achizitionate de participanti si anterior datei inceperii Campaniei, insa inscrierea codurilor unice in Campanie se poate face doar in perioada acesteia, respectiv 15.09.2014 ora 00:00 – 15.12.2014 ora 23:59.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate mai sus trebuie sa achizitioneze orice produs participant la Campanie, sa descopere si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, codul unic de participare tiparit pe ambalajul promotional, folosind una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare:
·    prin SMS la numarul 1772 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote),
·    prin inscrierea directa pe pagina web a Campaniei, completand formularul de inscriere ce se afla postat pe pagina Campaniei de pe .
Un cod unic de participare va putea fi inscris in Campanie o singura data, doar prin una dintre cele doua modalitati de inscriere detaliate  mai jos in art.3.1 si 3.2., in cadrul prezentului Regulament Oficial.
Pe intreaga durata de desfasurare a Campaniei, un participant poate inscrie maximum 25 de coduri unice valide, indiferent de modalittaea de inscriere folosita.
Un cod unic valid, reprezinta un cod format din 10 caractere alfanumerice (litere si cifre), care a fost inscris in Campanie o singura data indiferent de modalitatea de inscriere, respectiv la data inscrierii acestuia, respectivul cod nu mai fusese inscris anterior.

3.1.    INSCRIEREA PRIN SMS
3.1.1.    Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1772 (tarif standard 0,05+TVA Euro per SMS, disponibil in retelele de telefonie mobila din Romania: Cosmote, Orange si Vodafone), in intervalul 15.09.2014 ora 00:00 – 15.12.2014 ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina codul unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant achizitionat.
3.1.2.    Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina codul unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant;
b.    codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c.    codul unic sa fie primit la numarul 1772 in perioada 15.09.2014 ora 00:00 – 15.12.2014 ora 23:59, inclusiv.
3.1.3.    Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, un mesaj de raspuns, ca de exemplu:
a.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, respectiv este primul cod trimis de pe acel numar de telefon mobil si codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului  un mesaj de forma: „Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru mai multe sanse de castig. Pastreaza ambalajul si bonul fiscal pentru validare!”
b.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, atunci participantul va primi un mesaj de forma: „Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Pastreaza ambalajul si bonul fiscal pentru validare!
c.    daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi de forma:  „Cod incorect. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la infoline 021.528.1772
d.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi de forma: „Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod. Urmatorul produs Delikat cumparat iti poate asigura inca o sansa de castig!”
e.    Daca participantul la Campanie a inscris 25 de coduri unice (indiferent de modalitate, fie SMS fie pe website-ul retetaperfecta.ro), atunci raspunsul primit va fi de forma: „Ai inscris 25 de coduri. Conform Regulamentului, participarea a fost restrictionata pe acest numar.Detalii infoline 021.528.1772 ”Daca participantul a inscris 26 sau mai multe coduri unice, ( indiferent de modalitatea de inscriere, fie prin SMS fie pe website), atunci raspunsul primit va fi de forma: „Codul unic nu poate fi inscris. Ai depasit limita maxima de 25 de coduri. Pentru detalii consulta regulamentul oficial pe website-ul campaniei”.
f.    Daca mesajul a fost transmis  inainte de data si ora de incepere a Campaniei, atunci raspunsul primit va fi de forma: „Campania „Delikat 40 de ani” nu a inceput inca! Pastreaza ambalajul si bonul fiscal si retrimite codul dupa 15 Septembrie! Multa bafta!
g.    Daca mesajul a fost transmis dupa data si ora de inchidere a Campaniei, atunci raspunsul primit va fi de forma : „Campania ”Delikat 40 de ani” s-a incheiat! Te asteptam pe viitor,  la urmatoarele campanii!”
3.1.4.    La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1772  care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
3.1.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1772, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d.    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit in limita maxima a 10 mesaje;
e.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f.    pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj promotional aferenta unui cod unic inscris;
g.    pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
h.    pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra etichetelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6.    Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

3.2.    INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI

3.2.1.    Inscrierea in Campanie prin intermediul website-ului (website proprietatea Organizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 15.09.2014 ora 00:00 – 15.12.2014 ora 23:59 (inclusiv) si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, respectiv a urmatoarelor campuri:
a)    campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre, in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone si Digi Mobil la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept potential castigator;
b)    campul obligatoriu corespunzator codului unic descoperit pe ambalajul produsului participant achizitionat;
c)    campul optional corespunzator adresei de e-mail;
d)    campul optional pentru colectarea, prelucrarea datelor personale si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct.
3.2.2.    Necompletarea oricaruia dintre aceste campuri obligatorii sau completarea lor in mod incorect duce la invalidarea inscrierii. Completarea campurilor optionale din formular este facultativa si nu conditioneaza inscrierea in Campanie;
3.2.3.    Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
3.2.4.     Pentru ca o inscriere prin intermediul website-ului sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    Campurile obligatorii disponibile in formularul de inscriere sa fie completate cu date corecte si valide;
b.    sa contina codul unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant;
c.    codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;
d.    codul unic sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 15.09.2014 ora 00:00 – 15.12.2014 ora 23:59 (inclusiv).
3.2.5.     Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere a unui cod unic de participare, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe website, un mesaj de raspuns ca de exemplu:
a.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta si nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi pe website  un mesaj de forma: „Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru mai multe sanse de castig. Pastreaza ambalajul si bonul fiscal pentru validare!”;
b.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de catre acel participant, atunci participantul va primi  un mesaj de forma: „Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Pastreaza ambalajul si bonul fiscal pentru validare!”
c.    daca codul unic completat in formularul electronic nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, atunci raspunsul va fi de forma: „Cod incorect. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la infoline 021.528.1772”;
d.    daca codul unic a fost transmis in forma corecta, dar acelasi cod a mai fost inscris anterior printr-una dintre modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi de forma: „Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod. Urmatorul produs Delikat cumparat iti poate asigura inca o sansa de castig!”.
e.    Daca participantul la Campanie a inscris 25 de coduri unice (indiferent de modalitate, fie SMS fie pe , atunci raspunsul primit va fi de forma: „Ai inscris 25 de coduri. Conform Regulamentului, participarea a fost restrictionata pe acest numar. Detalii infoline 021.528.1772”
f.    Daca participantul a inscris 26 sau mai multe coduri unice, ( indiferent de modalitatea de inscriere, fie prin SMS fie pe website), atunci raspunsul primit va fi de forma: „Codul unic nu poate fi inscris. Ai depasit limita maxima de 25 de coduri. Pentru detalii consulta regulamentul oficial pe website-ul Campaniei”.
g.    Daca mesajul a fost transmis  inainte de data si ora de incepere a Campaniei, atunci raspunsul primit va fi de forma: „Campania „Delikat 40 de ani” nu a inceput inca! Pastreaza ambalajul si bonul fiscal si retrimite codul dupa 15 Septembrie! Multa bafta!”
g. Daca mesajul a fost transmis dupa data si ora de inchidere a Campaniei, atunci raspunsul primit va fi de forma: „Campania ”Delikat 40 de ani” s-a incheiat! Te asteptam pe viitor,  la urmatoarele campanii!”

3.2.6.     La tragerile la sorti vor participa doar inscrierile valide efectuate prin intermediul formularului electronic care au primit mesaj de confirmare.
3.2.7.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d.    pentru situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi eticheta promotionala  aferenta unui cod unic inscris;
e.    pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe website pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
f.    pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.3.     Dupa data limita de inscriere pe website, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website.
3.4.    Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.

Clauze diverse:

3.5.    Un participant se poate inscrie in Campanie de maximum 5 ori intr-o zi si de maximum 25 ori pe intreaga perioada a Campaniei, indiferent de modalitatea de inscriere
3.6.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc. Aceste noi reguli/informatii vor fi aduse la cunostinta publicului prin publicarea lor pe website-urile mentionate la art.1.5. si incheierea unui act aditional corespunzator la prezentul Regulament.
3.7.    Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, participantii sunt obligati sa pastreze ambalajul produselor participante in Campanie ce are inscriptionat codul unic cu care a fost fectuata inscrierea in Campanie si a fost desemnat castigator conform prezentului Regulament Oficial.
3.8.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
3.9.    Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor ambalaje promotionale care fac parte din alte Campanii sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale ambalajelor promotionale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alte numare sau inscrierile prin SMS sau prin formular electronic in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
3.10.    Organizatorul, Agentia, orice alte entitati implicate in organizarea Campaniei si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind ambalajele promotionale ale produselor participante in Campanie, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.
3.11.    In cazul in care un participant acumuleaza 5 (cinci) inscrieri invalide/gresite consecutiv, indiferent de canalul de inscriere utilizat, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. Deblocarea se va face prin efectuarea unei inscrieri corecte. Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea contului participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/ gresite consecutive, accesul in Campanie al acestui participat va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare. La inscrierea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe durata Campaniei, participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de continutul si/sau numarul de mesaje pe care le trimite la numarul de SMS 1772 sau pe website-ul campaniei.

SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1.    In cadrul acestei Campanii se acorda urmatoarele premii:
a.    Un mare premiu constand in suma neta de 40.000 lei acordat prin tragere la sorti la finalul Campaniei, din toate inscrierile valide in Campanie. Valoarea totala a premiului o reprezinta suma mentionata anterior la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.

b.     5.000 premii mici, fiecare premiu constand in cate 2 suporturi individuale pentru farfurii.
4.2. Valoare unitara a unui premiu constand intr-un set de 2 suporturi individuale pentru farfurii este de 16,74 lei iar valoarea totala pentru 10.000 suporturi individuale de farfurii este de 83.700 lei cu TVA inclus.
Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in Campanie este de 123.700 lei.
4.3.    Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte premii, iar in cazul premiilor mici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.
4.4.    In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiul cel mare (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora  sau dupa caz, la desemnarea altui castigator, conform procedurii de desemnare prevazuta de Regulament. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici una din rezervele extrase in cazul marelui premiu, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul astfel neacordat.
4.5.     O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale, poate castiga 1 (un) singur premiu mic si 1 (un) singur premiu mare pe intreaga durata de desfasurare a Campaniei.
4.6.    Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

A.    Premiile mici:

5.1.1.Premiile micii vor fi atribuite astfel: fiecare a 40-a inscriere valida in Campanie este castigatoare. Un participant nu trebuie sa inscrie 40 de coduri unice pentru a fi castigator, ci inscrierea lui sa fie cea de-a 40-a inscriere valida din Campanie sau a unui multiplu de 40, cum ar fi a 80-a inscrire valida, a 120-a inscriere valida etc. Dupa desemnarea celei de-a 40-a inscrieri castigatoare, se reia numeroatarea incepand cu inscrierea valida imediat urmatoare, iar procedura se repeta pana la epuizarea numarului de premii mici alocate acestei Campanii. In consecinta  fiecare al 40-lea cod unic valid inscris in Campanie (indiferent de modalitatea de inscriere) va fi declarat castigator al unui premiu mic, pana la epuizarea numarului acestora (in total acordandu-se 5.000 de premii mici).
5.1.2.  Potentialilor castigatori ai premiilor mici ale Campaniei, li se va trimite un mesaj de tip SMS, pe numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, de anuntare a potentialului castig si vor fi indrumati sa contacteze in termen de 48 de ore infoline-ul Campaniei 021/528.1772 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale) pentru a indeplini procedura de revendicare a premiului. Reprezentantul Organizatorului care va raspunde la infoline-ul Campaniei ii va comunica, persoanei care suna sa revendice un premiu castigat, identitatea sa si faptul ca apelantul este potential castigator al unui premiu, urmand a parcurge impreuna procedura de validare. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, participantilor care vor suna pentru  a revendica un premiu li se va comunica fara echivoc faptul ca  nici un potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va solicita potentialului castigator acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si codul unic cu care acesta s-a inscris in Campanie. In cazul in care potentialul castigator a efectuat mai multe inscrieri in Campanie, acesta va comunica pe rand reprezentantului Organizatorului toate codurile unice cu care a efectuat inscrieri in Campanie, pana la individualizarea inscrierii castigatoare.  In situatia in care inscrierea comunicata de potentialul castigator corespunde cu cea castigatoare, potentialului castigator ii vor fi solicitate numele, prenumele, varsta si adresa completa.
5.1.3. Procedura de validare presupune 3 etape: Revendicare telefonica, Prevalidare electronica si validarea finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 3 etape de catre un potential castigator, conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.

Revendicarea telefonica

5.1.4. Revendicarea telefonica poate fi considerata efectuata daca se respecta concomitent urmatoarele conditii
a.  Numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participantul poate receptiona mesajul de tip SMS de anuntare a potentialului castig)
b. Participantul revendica premiul la infoline-ul Campaniei 021/528.1772 in termen de 48 de ore din momentul in care primeste mesajul de tip SMS prin care este anuntat de potentialul castig, confirma inscrierea declarata castigatoare, isi da acordul pentru prelucrarea datelor personale in vederea atribuirii premiului si comunica datele sale personale constituite din: nume, prenume, varsta si adresa completa.
c.  Participantul confirma detinerea in original a ambalajului participant in Campanie ce are tiparit codul unic cu care s-a efectuat inscrierea castigatoare.

Prevalidarea electronica

5.1.5. Pentru validarea preliminara prin email/fax a premiului, reprezentantii Agentiei vor solicita potentialilor castigatori sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum 2 zile lucratoare de la validarea telefonica (excluzand ziua in care s-a efectuat validarea telefonica), prin trimiterea pe email sau fax (comunicate acum castigatorilor), a unei fotocopii a ambalajului produsului participant in Campanie ce are tiparit codul unic cu care s-a efectuat inscrierea castigatoare, cu partea ambalajului in care este tiparit codul unic astfel incat sa fie lizibil si usor de identificat, mentionand si in scris numarul de telefon de pe care s-a participat.Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca atat datele sale personale, cat si restul documentelor solicitate si trimise prin fax sau email pot fi identificate cu usurinta.
5.1.6. In cazul in care termenul de 2 zile lucratoare nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, acesta este invalidat de catre Organizator.

Validarea finala

5.1.7. Validarea finala va avea loc la momentul prezentarii curierului ca reprezentant al Organizatorului la adresa indicata de potentialul castigator in vederea predarii premiului. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului - cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si cu cele imprimate pe ambalajul produsului participant la Campanie, ambalaj pe care potentialul castigator are obligatia sa-l prezinte in original curierului. Daca acestea corespund, potentialul castigator va fi validat. Curierul va preda premiul, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului.
5.1.8. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele prezentate de acesta conform actului sau de identitate si/sau ambalajul produsului participant in Campanie prezentat, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
5.1.9. Procesul-verbal de validare si atribuire a premiului, completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon si codul unic cu care s-a inregistrat in Campanie si a castigat premiul care i se atribuie o data cu acest Proces verbal, va fi semnat de castigator si de reprezentantul Organizatorului in doua exemplare: un exemplar  ramane la castigator, iar un exemplar se intoarce la Organizator.
5.1.10. Premiile mici vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii preliminare.
5.1.11. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului conform procedurii comunicate de Organizator.
5.1.12. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
5.1.13. In orice situatie de invalidare, imposibilitate de validare a unui potential castigator al unui premiu mic, premiul respectiv nu se mai acorda.

B.    Premiul Mare:

5.2.1. Marele premiu se acorda prin tragere la sorti. La extragere sunt eligibile si vor participa toate codurile valide inscrise in perioada de desfasurare a Campaniei, indiferent de modalitatea de inscriere.
Tragerea la sorti se va desfasura in termen de 3 zile de la finalizarea Campaniei, dar nu mai tarziu de data 18.12.2014.
5.2.2. Pentru acordarea premiului mare din cadrul acestei Campanii se va extrage un potential castigator si 5 (cinci) rezerve.
5.2.3. Extragerea pentru Premiul mare se va efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public prin intermediul unui program electronic de extrageri aleatorii.
Procedura de validare presupune 3 etape: Revendicare telefonica, Prevalidare electronica si validarea finala. Neideplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 3 etape de catre un potential castigator, conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.
Revendicare telefonica:

5.2.4. Dupa extragerea Premiului Final, potentialul castigator va fi contactat de Agentia Digitala, in termen de 3 (trei) zile lucratoare pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat codul castigator sau care a fost mentionat  in formularul de inscriere pe website conform art.3.2.1. lit.a), in vederea revendicarii premiului castigat. Agentia va efectua maxim 3 apeluri in acest termen si in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat, acestuia i se va trimite un SMS de notificare fiind anuntat ca trebuie sa contacteze Agentia in termen de 48 de ore la infoline-ul campaniei, respectiv la numarul de telefon 021.528.1772.. La apelul potentialului castigator, pentru revendicarea telefonica, acestuia i se va solicita acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului a datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre potentialul castigator in vederea atribuirii premiului. La finalul acestui apel telefonic, daca este de acord, potentialul castigator va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, CNP, datele aferente buletinului/cartii de identitate, varsta si adresa completa. In situatia in care potentialul castigator al premiului mare nu a putut fi contactat si la randul lui nu a contactat Agentia in termenul de 48 de ore mentionat mai sus, acesta este invalidat, procedurile reluandu-se in mod similar cu prima rezerva.

Prevalidarea electronica:

5.2.5. Prin apelul de revendicare telefonica descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele:
i. o fotografie cat mai lizibila a ambalajului produsului participant ce contine codul unic declarat castigator, fara a deteriora ambalajul si a bonului fiscal cu care a fost achizitionat produsul participant respectiv;
ii. o copie a actului de identitate;
iii. o copie a unui extras de cont in Lei pe nume propriu, pentru transferul contravaloriii premiului cel Mare.
Validarea finala:
5.2.6. In cazul in care pasii de prevalidare au decurs corespunzator si potentialul castigator face prima dovada a detinerii ambalajului ce contine codul unic extras castigator si bonul fiscal cu care a achizitionat produsul participant, acesta va fi contactat de un reprezentant al Organizatorului, caruia va trebui sa ii predea, in termen de maxim 1 zi lucratoare de cand a fost contactat de catre acesta, ambalajul nedeteriorat ce contine codul unic extras castigator si bonul fiscal, in original, in baza unui Proces Verbal de predare – primire semnat de ambele parti.
5.2.7. Dupa momentul in care reprezentantul Organizatorului intra in posesia ambalajului ce contine codul castigator in original si a bonului fiscal aferent si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.
5.2.8. Transferul bancar al valorii Premiului celui Mare se va face in maxim 30 de zile lucratoare de la data confirmarii de primire a extrasului de cont de catre Agentie.
5.2.9. Termenele si conditiile de revendicare, prevalidare si validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

C.    Alte dispozitii
5.3. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice ce se vor derula intre Agentia Digitala si potentialii castigatori vor fi inregistrate.
5.4. In situatia in care unul sau mai multi potentiali castigatori isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Agentia Digitala va pune la dispozitia acestora un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul va fi invalidat.
5.5. In situatiile in care:
a.    un potential castigator are completate in contul sau online, sau furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau
b.    un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
c.    un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
d.    un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a inceperii Campaniei, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.
In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.
5.6. Validarea castigatorilor in cadrul Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.    
5.7. In situatia in care castigatorul unui premiu mic sau al premiului mare este lipsit de capacitate de exercitiu, are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica si/sau deplasa, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin reprezentantului sau legal ce a dovedit aceasta calitate. Dovada calitatii de reprezentant legal se va efectua prin trimiterea documentelor din care sa reiasa calitatea acestuia, suplimentar documentelor solicitate in pasii de revendicare si validare a premiului. Astfel toate procedurile descrise in prezentul Regulament se vor efectua cu reprezentantul legal al castigatorului.

5.8. In cazul in care potentialul castigator al premiului cel Mare nu detine un cont bancar in Lei, acestuia i se acorda, suplimentar fata ce termenul specificat la art. 5.2.5., punctul iii., un termen de 3 zile lucratoare pentru a-si deschide un cont bancar in Lei in nume propriu, solicitandu-se in acest sens si o copie a documentului care sa ateste deschiderea contului.
5.9 In cazul exceptional in care un castigator declara pe proprie raspundere sub sanctiunea legilor privind falsul in declaratii, ca nu are posibilitatea deschiderii unui cont bancar (din motive medicale sau nu se afla in tara), Organizatorul poate decide o metoda alternativa de a transfera banii potentialului castigator, acesta din urma cunoscand faptul ca Organizatorul il poate descalifica si Organizatorul este indreptatit sa apeleze la rezerve conform Regulamentului.
5.10. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru datele referitoare la contul bancar transmise incorect, pentru situatiile in care un castigator se razgandeste in privinta contului bancar comunicat Organizatorului si pentru orice alte informatii furnizate incorect  si/sau incomplete.
5.11. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul Regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu dar fara a se limita la comunicarea eronata de catre castigator a a numarului de cont bancar.
5.12. Dupa inmanarea premiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatori inceteaza.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1.    Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2220.
6.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (in cazul premiului impozabil).
6.3.   Organizatorul si Agentia implicata in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4.   Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoanele vizate vor  transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea Castigatori de pe pagina de web in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea finala a acestora.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE
9.1.    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2.     Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE
10.1.    Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2.    Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3.    Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.      
10.4.    Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5.    Regulamentul Campaniei va fi publicat pe  pe durata Campaniei si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la infoline 021.528.1772 (in intervalul orar 09:00-18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic).

 

Video

(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Delikat 40 de ani"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Delikat 40 de ani

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media