CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

De Paste, Bucegi te innoieste!

Promotie Bucegi

Premii instant: 300 x premiu la alegere: televizor LG, combina frigorifica Arctic, masina de spalat Indesit, aparat de aer conditionat Americool sau suma de 1000 de lei.

Daca ai peste 18 ani, aduna fix 1000 de lei insumand cifrele din interiorul capacelor de bere Bucegi participante la promotie si suna la 031-730.50.50 pentru a-ti revendica premiul.

Perioada promoţiei: 05 martie - 15 aprilie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul promotiei “De Paste, Bucegi te innoieste!”

 

Pentru a participa la aceasta promotie trebuie sa ai peste 18 ani.SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL


Campania promotionala "Bucegi te innoieste" ("Promotia"), este organizata si coordonata de catre S.C. Brau Union Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Osiei nr. 18-34, sector 6, cod postal 062395, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/12235/2002, CUI 13240781, numar de Operator de baze de date 1192/2004, (“Organizatorul”). Participantii la Promotie sunt obligati prin simpla participare sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Promotiei, potrivit celor mentionate mai jos (numit in continuare "Regulamentul"). Regulamentul va fi publicat la adresa de internet  www.brauunion.ro. El este disponibil oricarui solicitant la linia de infoline a campaniei  031- 730.50.50, apel cu tarif normal, de luni pana vineri, intre 10:00 – 18:00, deschisa pe toata durata promotiei, incepand cu data de 5 martie 2007 si pana pe 30 aprilie 2007.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea prealabila a acestor modificari prin intermediul presei scrise sau la adresa de internet www.brauunion.ro.

 SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEIPromotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A PROMOTIEIPromotia incepe la data de 5 martie 2007 si dureaza pana la 15 aprilie 2007, inclusiv,  sau pana la epuizarea premiilor, oricare din cele doua momente se va intampla mai repede (numita in continuare "Perioada promotionala"). Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Toate premiile prevazute in prezentul Regulament vor trebui sa fie revendicate la linia de infoline pana cel mai tarziu in data de 30 aprilie 2007.

In perioada 1 mai 2007 –  15 mai 2007, la linia de infoline a campaniei, consumatorii vor fi instiintati prin intermediul unui mesaj de terminarea campaniei promotionale cat si prin anuntul facut pe site-ul indicat mai sus.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTELa promotie participa sticlelele de bere Bucegi in ambalaj sticla de 0.5L si PET-urile de bere Bucegi de 2L, individualizate prin insemne promotionale (denumite in continuare "Ambalaje participante").

Ambalajele participante vor avea inscrise denumirea Promotiei ("De Paste, Bucegi te innoieste!") si informatii referitoare la campania promotionala.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATEIn cadrul acestei campanii se vor acorda un numar determinat de 300 de premii. Premiile se vor acorda participantilor la Promotie care, adunand valorile inscrise in interiorul capacelor promotionale au obtinut fix 1.000, LEI.

Pentru fiecare grupa de 1.000 LEI, se va acorda 1 (un) singur premiu constand intr-unul din urmatoarele, la alegerea castigatorului : aparat de aer conditionat, frigider, masina de spalat, televizor sau suma de 1.000 lei.

Aparatele electrocasnice care fac obiectul premiilor sunt urmatoarele:

  1. Televizor LG 29FS2ALX, in valoare de 999.9 LEI, inclusiv TVA si transport
  2. Combina frigorifica Arctic K275, in valoare de 939.9 LEI, inlcusiv TVA si transport
  3. Masina de spalat Indesit WILL105X, in valoare de 944.9 LEI, inclusiv TVA si transport
  4. Aparat de aer conditionat Americool AERWAM12R22-FI, in valoare de 999.9 LEI, inclusiv TVA si transport

Valoarea totala a premiilor este de maxim 300.000 lei.

Numai participantii care vor suna la numarul de telefon al promotiei : 031- 730.50.50 (tarif normal), intre orele 10:00 si 18:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pana cel tarziu la 30 aprilie 2007, vor fi eligibili sa revendice premiul respectiv. Dupa aceasta data, capacele castigatoare isi pierd valabilitatea, iar premiul nu mai poate fi revendicat.

Organizatorul va depune toate diligentele pentru a putea oferi premiile reprezentand aparatele electrocasnice mai sus identificate. Acesta insa isi rezerva dreptul de a modifica parametrii aparatelor electrocasnice indicati in prezentul Regulament daca din motive independente de acesta nu este posibila achizitionarea premiilor, fara a fi modificata insa valoarea premiilor.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEIParticipantii la Promotie trebuie sa adune valorile din interiorul capacelor promotionale si sa obtina fix 1.000 LEI. Pentru fiecare grupa de capace promotionale ale caror valori inscrise in interior insumeaza fix 1.000 LEI, se va acorda 1 (un) premiu constand intr-unul dintre cele 4 (patru) tipuri de produse electrocasnice care fac obiectul premiilor promotiei sau suma de 1.000 LEI, la alegerea castigatorului.

Capacele promotiei au inscrise in interior una din urmatoarele valori: 50 LEI, 100 LEI, 150 LEI, 250 LEI, 300 LEI, 400 LEI, 450 LEI, 600 LEI, 750 LEI, 900 LEI. In functie de fiecare valoare inscrisa, capacele sunt inscriptionate in interior si cu cate un cod de identificare format din 8 caractere alfa-numerice. Pentru revendicarea premiilor, participantii trebuie sa sune la numarul de telefon (031)730.50.50 (tarif normal), de luni pana vineri, intre 10:00 – 18:00, in perioada 5 martie – 30 aprilie 2007 si sa comunice operatorului urmatoarele informatiii:

-          valorile si codurile aferente din interiorul capacelor promotionale detinute; valorile declarate trebuie sa insumeze 1000 LEI;

-          datele din buletin: nume, prenume, CNP, adresa;

-          numarul de telefon si intervalul orar in care poate fi contactat telefonic la numarul indicat, precum si adresa de corespondenta, daca aceasta este diferita de cea din buletin;

-          optiunea sa privind premiul ales: tipul de produs electrocasnic sau, dupa caz, suma de 1.000 LEI.

Castigatorii rezultati in urma procesului de inscriere din perioada 05 martie 2007 - 30 aprilie 2007 vor fi contactati telefonic sau in scris de catre Organizator pana la data de 10 mai 2007 pentru a li se comunica data si adresa la care acestia trebuie sa se prezinte pentru verificarea capacelor promotionale castigatoare, precum si toate actele pe care trebuie sa le aiba asupra lor. Tot cu aceasta ocazie, se verifica din nou telefonic optiunea pentru unul dintre tipurile de premii, pentru fiecare grupa de capace castigatoare. In acest moment, optiunea devine ferma si irevocabila, iar acest lucru ii va fi comunicat participantului la promotie.

Organizatorul nu-si asuma nici o raspundere pentru situatiile in care datele de contact furnizate in etapa de inscriere sunt incorecte. In cazul in care aceste date fac imposibila contactarea castigatorilor pana la data de 10 mai 2007, respectivii castigatori isi pierd dreptul pentru revendicarea ulterioara a premiilor.

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILORParticipantul se va deplasa in data si la adresa comunicate de catre Organizator, pentru verificarea fizica a capacelor promotionale cistigatoare. Participantul trebuie sa aiba la el un act de identiate (buletin sau certificat de nastere), copie a acestuia si capacele promotionale cistigatoare. In cazul in care capacele promotionale sunt validate castigatoare, acestea vor fi inmanate Organizatorului, intr-un plic sigilat, in baza unui proces verbal de predare-primire, care va include de asemenea datele personale ale participantului (nume si prenume, CNP, numarul de telefon, adresa completa de domiciliu). Procesul verbal va contine si acordul expres scris al participantului cu privire la dreptul Organizatorului de prelucrare a datelor sale personale (respectiv numele, prenumele, CNP-ul, domiciliul), in vederea utilizarii acestora in cadrul prezentei promotii.

Procesul verbal va stipula si dreptul Organizatorului de a utiliza in mod gratuit, in cadrul Promotiei, in scop publicitar, datele personale ale participantului, fotografia si imaginea sa, conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Dupa validarea capacelor, castigatorul va completa un act prin care el este de acord cu primirea unui produs  electrocasnic dintre cele patru ( la alegere ) sau cu echivalentul in bani.

Premiile vor fi livrate de catre Organizator la adresa ceruta de catre castigator, specificata in actele completate cu ocazia validarii, pana la data de 15 iulie 2007. Toate cheltuielile aferente transportului sunt suportate de catre Organizator. In cazul otiunii pentru premiul in bani, acestea vor fi expediate sub forma de mandat postal, prin intermediul Companiei Nationale Posta Romana.

In caz de neprezentare la data si adresa comunicate de catre Organizator, participantii renunta la orice pretentie de revendicare a premiului.

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARECampania este deschisa tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data inceperii Promotiei (05 martie 2007) si care isi au domiciliul pe teritorul Romaniei. Nu pot participa angajatii Organizatorului, ai companiilor distribuitoare din teritoriu, ai agentiilor implicate in organizarea Campaniei, precum si a rudelor de gradul I si a sotului / sotiei celor mentionati mai sus.

In cazul tentativelor de fraudare a mecanismului Promotiei, Organizatorul e indreptatit sa ia toate masurile necesare pentru a preveni aceste tentative si a minimiza sansele ca acest lucru sa se intample.

 

SECTIUNEA 9. ERORI SI CAPACE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOAREOrganizatorul, agentiile Organizatorului, vanzatorii cu amanuntul ai ambalajelor participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau de alta natura sau pentru modificarea capacelor si a elementelor componente necorespunzatoare.

In situatia in care, datorita unor erori, numarul capacelor promotionale castigatoare depaseste numarul premiilor specificate in acest Regulament Oficial, Organizatorul nu va acorda un numar mai mare de premii decat cel specificat in prezentul Regulament Oficial. Premiile vor fi acordate in ordinea revendicarii acestora, in cadrul etapei de inscriere telefonica.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATEOrganizatorul nu isi va asuma nici o raspundere si nu va fi parte in cazurile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra capacelor promotionale castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra capacelor promotionale castigatoare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Promotiei va acorda premiul persoanei care a prezentat revendicarea Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta in legatura cu revendicarile necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor corespunzatoare sau dupa expirarea termenului de revendicare a premiilor prevazut la Sectiunea 5 in prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALEIn conformitate cu legislatia aplicabila, Organizatorul are obligatia sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestei Campanii.

Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara expres ca sunt de acord cu regulamentul promotiei si ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Prin prezentul, Organizatorul prin intermediul Agentiei de Publicitate se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Promotiei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Promotie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei in vigoare.

De asemenea, la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa S.C. Brau Union Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Osiei nr. 18-34, sector 6, Organizatorul se obliga:

-          sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

-          rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 

-          sa inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului; 

-          sa respecte normele legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

SECTIUNEA 12. IMPOZITE SI TAXEOrganizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale care ar putea fi asociate unui premiu, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze suplimentar fata de premiile nete mentionate in prezentul Regulament, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal.

 

SECTIUNEA 13. INCHEIEREA PROMOTIEIAceasta Promotie poate fi incheiata numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Promotie.

 

SECTIUNEA 14. LITIGIIOrice posibil litigiu aparut intre Organizator si participantii la aceasta Promotie va fi solutionat pe cale amiabila; in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "De Paste, Bucegi te innoieste!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: De Paste, Bucegi te innoieste!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media