CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

De 3 secole rasplatim pe cei ce apreciaza Timisoreana

Promotie Timisoreana

Premii prin tragere la sorti: 20 x Dacia Logan MCV; Premii instant: 10000 x bax de 6 beri Timisoreana 2 litri.

Cumpara Timisoreana la sticla, doza sau PET si uita-te sub capac/ inel. Daca gasesti un simbol castigator, suna la 021 308.09.91 pana la 31 iulie si revendica-ti premiul. Pentru tragerea la sorti: trimite 2 capace/ inele necastigatoare la OP83 CP92 Bucuresti. Poti participa la aceasta promotie numai daca ai varsta minima de 18 ani.

Perioada promoţiei: 15 iunie - 31 iulie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“De 3 secole rasplatim pe cei ce apreciaza Timisoreana”

Campania promotionala pentru consumatori a companiei

URSUS BREWERIES S.A.

Perioada campaniei: 15.06.2007 - 31.07.2007

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Organizatorul campaniei promotionale “De 3 secole rasplatim pe cei ce apreciaza Timisoreana” este URSUS BREWERIES S.A., cu sediul in Stirbei Voda 26-28, sect1, Bucuresti, Romania (date de identificare: CUI 199095, J40/204562005, Banca ING Bank, Cont: RO73INGB0003000196388914). Campania promotionala se deruleaza prin intermediul agentiei Mercury Promotions, cu sediul in IRIDE Business Park, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti.

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

 

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei in locatiile unde se comercializeaza Timisoareana.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala se desfasoara in perioada 15 Iunie 2007 – 31 iulie 2007.

 

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

La aceasta campanie promotionala participa marca Timisoreana, in variantele sticla returnabila de 0,5 litri, doza de 0,5 litri si Timisoreana PET la sticla de 2 L.

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

 

Campania promotionala este deschisa tuturor participantilor in varsta de peste 18 ani impliniti pana la data de 15

iulie 2007 , care cumpara Timisoreana  la sticla returnabila de 0.5 litri si/sau doza de 0,5 litri,  sau Timisoreana la PET 2 L, rezidenti in Romania, cu exceptia angajatilor URSUS BREWERIES , precum si ai agentiilor de publicitate implicate in aceasta campanie promotionala si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

            Ce trebuie sa faci:

 

1. Cumpara Timisoreana la sticla returnabila de 0.5 litri si/sau doza de Timisoreana la 0,5 litri si /sau Timisoreana la  PET 2 L

2. Uita-te sub capacul sticlei sau sub  inelul dozei si descopera simbolurile campaniei.

3. Interpreteaza simbolurile campaniei descoperite, astfel:

 

 

Sticla Timisoreana  de 0.5l si Timisoreana Pet 2 L     

 

Simbol = Semnificatie            

1) “6 PET ” = Ai castigat  un bax de 6 PET-uri Timisoreana

2) “LOGAN MCV” = Ai castigat un autoturism Dacia Logan MCV

 

Doza Timisoreana de 0.5l

 

Simbol = Semnificatie

1) “6 PET” = Ai castigat un bax de 6 PET-uri Timisoreana

2) “LOGAN = Ai castigat un autoturism Dacia Logan MCV

 

 

4. Daca descoperi simbolul 1, suna la info line 021 308 09 91 ( tarif normal) de luni pana vineri intre orele 09.00 –20.00, pana la data de 31 iulie 2007, pentru a afla cum poti intra in posesia premiului castigat .

5. Daca descoperi simbolul 2, suna la info line 021 308 09 91 ( tarif normal) de luni pana vineri intre orele 09.00 –20.00, pana la data de 31 iulie 2007, pentru a afla cum poti intra in posesia premiului castigat .

 

6. Daca nu ai castigat, iti oferim o a doua sansa: trimite-ne 2 capace la OP83 CP92 pana la data de 31 iulie 2007 si ai o noua sansa pentru autoturism Dacia Logan MCV.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI CAMPANII PROMOTIONALE

 

Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale.

 

A. Premiile instant:

 

 

Nr  /  Categorii de premii    /    Numar premii    /   Valoare unitara premij (RON cu TVA inclus)  / Valoare totala premii (RON cu TVA inclus)

 

1  /  6  Peturi Timisoreana la 2 l  /  10000  /  27,631  /  276310                              

3  / Dacia LOGAN MCV  /  20  /  26251,4  /  525028

TOTAL = 801338

 

Valoarea totala a premiilor este de 901298 RON cu TVA.

 

Descrierea premiului mare :

 

DACIA LOGAN MCV:

 

Model: Logan MCV Ambiance 1,4 ( 5 locuri)

Culoare: Albastru egee

Optionale: culoare metalizata

Accesorii: suporti numere, CI si numere provizorii

Cantitate: 20 bucati

 

 

 

 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

A. Premiile instant in bere

Castigatorii premiilor instant  isi vor ridica premiul  din centrele de premiere alocate fiecarui judet in parte .Conform instructiunilor de pe ecticheta , vor suna  la numarul de telefon 021 308 09 91  ( tarif normal) de luni pana vineri intre orele 09.00 –20.00, pana la data de 31 iulie 2007, pentru a afla adresele centrelor de premiere de unde isi vor ridica premiul, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

Ultima zi de revendicare a premiilor instant este data de 31 iulie 2007.

 

B. Premiile mari instant

Castigatorii premiilor vor fi instiintati telefonic de catre un reprezentant al organizatorului.

Premiile mari  se vor acorda in maxim 90 zile de la revendicarea lor de catre castigatori.

 

Castigatorii vor fi anuntati telefonic  de catre un reprezentant Mercury Promotions. Castigatorul va trebui sa se prezinte in Bucuresti la data agreata cu reprezentantul  Mercury Promotions pentru a-si ridica premiul, in termen de  90 de zile de la data instiintarii lor de catre  reprezentantul  organizatorului. Acestia vor prezenta dovada castigului : capacul cu inscriptia “ LOGAN MCV ” sau inelul cu inscriptia “ LOGAN” , iar in momentul primirii premiului vor prezenta  actul de identitate si vor semna  o declaratie prin care organizatorul este absolvit de orice raspundere, un consimtamant de publicitate si un proces verbal de indeplinire a criteriilor de participare stabilite prin prezentul Regulament.  Legalizarea castigatorilor se va face in prezenta notarului .

 

Pentru mai multe detalii si informatii suplimentare, suna la Timisoreana Info-line: 021 308 09 91, telefon cu tarif normal (de luni pana vineri, intre orele 09:00-20:00).

 

Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea in aceasta campanie promotionala implica acordul ca numele, adresa si fotografia castigatorului sa poata fi publicate si utilizate de catre organizator in materiale audio, foto si video, in mod gratuit.

 

In cazul in care pana in ultima zi de campanie – 31 iulie 2006 ramana masini Logan MCV din stocul initial de 20 de bucati neacordate sub capac, se va organiza o tragere la sorti in urma careia se vor acorda si restul de masini Logan MCV pana la 20 de bucati.

 

 

SECTIUNEA 9. CAPACE/INELE PARTICIPANTE

 

Premiile se vor acorda numai persoanelor care prezinta capace/inele originale. Capacele/inelele castigatoare care prezinta neregularitati de forma, culoare sau tipar, cele care au fost falsificate sau deteriorate, capacele al caror text tiparit este iligibil si/sau contine greseli de tipar sau alte erori vor fi considerate nule si nu vor participa la campania promotionala. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul campaniei va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata organizatorului în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul campaniei nu va avea nici o raspundere derivand din, si nu va putea fi implicat în litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra cupoanelor razuibile participante la campania promotionalã.

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

            Organizatorul nu are nici o obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei campanii.

           

 

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Toate datele personale ale participantilor vor deveni proprietatea organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici. Participantii la promotie pot fi  de acord ca datele personale sa fie utilizate pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Pentru utilizarea unor astfel de date, Organizatorul este obligat sa aiba acordul prealabil al Participantului ale carui date vor fi utilizate.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. Participantii au dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au deasemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.

Participantii la promotie in calitate de persoane vizate vor fi instiintate asupra drepturilor pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

 

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse in Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal pentru veniturile in bani obtinute din campanie de catre castigatori, impozit pe care organizatorul campaniei se obliga sa-l plateasca in numele participantilor.

 

Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru aflarea modalitatii de intrare in posesie a premiilor sau detaliilor suplimentare ale Regulamentului Oficial).

 

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

SECTIUNEA 14. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora* sau printr-o decizie a organizatorului.

 

Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit  la numarul de telefon (tarif normal): 021 308 09 91   in zilele lucratoare de luni pana vineri intre orele 09:00-20:00.

De asemenea regulamentul poate fi solicitat în mod gratuit la numarul de telefon 021/204.65.65, Mercury Promotions, în atentia Departamentului Marketing Direct.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "De 3 secole rasplatim pe cei ce apreciaza Timisoreana"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: De 3 secole rasplatim pe cei ce apreciaza Timisoreana

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media