CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Danfoss a pornit robinetul cu premii!

Concurs cu premii promotie Danfoss

Marele premiu: 1 autoturism Opel Corsa Enjoy. Alte premii: 5 x camera foto digitala BenQ; 50 x geanta pentru cumparaturi.

Cumpara 2 seturi de robinete termostatice Danfoss pentru radiatoarele din casa si trimite cele 4 ambalaje (2 de senzor termostatic, 2 de robinet) impreuna cu talonul de participare (atasat mai jos) completat integral la CP 130, OP 77 Bucuresti.

Perioada promoţiei: 15 august - 30 noiembrie 2007

Promotie expirata
7 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIA PROMOTIONALA

"DANFOSS A PORNIT ROBINETUL CU PREMII!"

15 august 2007 – 30 noiembrie 2007

 

Prezentul Regulament reprezinta documentul în baza caruia se desfasoara începând cu data de 15 august 2007 o loterie publicitara de promovare a produselor "robinet termostatic Danfoss tip RTD", stabilind reguli si conditii de participare în acord cu prevederile legale în vigoare.

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Unicul Organizator al prezentei campanii este SC DANFOSS S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Cutitul de Argint, nr. 74, sector 4, cod postal 040558, J40/1074/1996, CIF RO8127710. Organizatorul va derula campania pe baza acestui regulament, întocmit în conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse în Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea O. G. nr.99/2000, care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania va începe la data de 15 august 2007 si se va încheia la data de 30 noiembrie 2007, inclusiv. Campania se va desfasura la nivel national si nu se cumuleaza cu nici o alta oferta acordata de catre Organizator.

 

3. PRODUSELE PARTICIPANTE

Robinetele termostatice Danfoss tip RTD, achizitionate de la un distribuitor Danfoss, în conditiile prevazute de prezentul Regulament confera dreptul de participare la Campanie.

 

4. PARTICIPANTII

A. Pot participa la aceasta campanie toate persoanele fizice de cetatenie româna, cu domiciliul în România si vârsta de cel putin 18 ani (pâna la data de 15 august 2007, exclusiv), care în intervalul 15 august – 30 noiembrie 2007 inclusiv, au achizitionat robinetul termostatic Danfoss tip RTD, de la un distribuitor Danfoss, în conditiile prevazute de prezentul Regulament.

 

B. Firmele prin care se pot achizitiona robinetele termostatice Danfoss sunt:

- firmele ce distribuie robinetele termostatice Danfoss tip RTD si le monteaza împreuna cu repartitoarele de costuri în cadrul procesului de repartizare a consumului individual de caldura

- firmele ce distribuie produsele Danfoss prin reteaua de magazine

- firme ce distribuie produsele Danfoss prin reteaua proprie si au încheiat contract de distributie cu firma Danfoss srl.

 

C. Nu au dreptul de participare la aceasta promotie angajatii Organizatorului, angajatii sau colaboratorii firmelor specificate la punctul 4.B., persoanele sau angajatii oricaror altor entitati implicate direct sau indirect în organizarea si/sau derularea Campaniei, precum si rudele de gradul I ale acestora si sotii tuturor celor mentionati mai sus. Cumparatorii care întrunesc conditiile prevazute de la punctul 4.A. vor fi denumiti în cele ce urmeaza, în sensul prezentului Regulament, "PARTICIPANTI DANFOSS".

 

D. Oferta promotionala se adreseaza PARTICIPANTILOR DANFOSS, dupa cum urmeaza: a) Cumparatorilor care, pe durata prezentei Campanii, în intervalul 15 august – 30 noiembrie 2007, îsi instaleaza robinetele termostatice Danfoss tip RTD, cu una din firmele prevazute la punctul 4.B.;

b) Nici unei alte persoane care nu întruneste conditiile prevazute la punctul 4.A.

 

5. PREMIILE CAMPANIEI

Oferta promotionala consta în posibilitatea oferita PARTICIPANTILOR DANFOSS care întrunesc conditiile prevazute la aliniatul 4 de a dobândi câstiguri prin tragere la sorti în cadrul unei loterii publicitare.

Tragerea la sorti se va organiza în data de 5 decembrie 2007, la sediul Organizatorului în prezenta unui notar public.

 

Câstigurile puse în joc de catre Organizator în cadrul loteriei publicitare sunt reprezentate de:

- un autoturism marca Opel Corsa Enjoy 1.2L Twinport 16V 80CP, în valoare de 12.075 Euro (TVA inclus)

- 5 camere digitale foto marca BenQ model C720, în valoare totala de 2.677,50 lei (pret unitar de 535,50 lei cu TVA inclus)

- 50 genti de cumparaturi, în valoare totala de 1.715,39 lei (pret unitar de 34,30 lei cu TVA inclus)

 

Astfel, valoarea totala a acestor PREMII este de 12.075 Euro si 4.392,89 lei.

 

Organizatorul va achita impozitele datorate catre stat aferente acordarii acestor premii.

 

6. MECANISMUL PROMOTIEI

Pentru a câstiga unul din premiile puse în joc de Organizator la loteria publicitara de la finalul Campaniei, fiecare PARTICIPANT DANFOSS trebuie sa se gaseasca, la momentul extragerii câstigurilor, între participantii la loterie.

 

În acest sens, orice PARTICIPANT DANFOSS va trebui ca, pâna la data de 30 noiembrie 2007 (data postei, cel târziu), sa faca dovada calitatii sale de PARTICIPANT DANFOSS trimitând 4 ambalaje de robinete termostatice Danfoss tip RTD (ambalaje de senzor termostatic si robinet) împreuna cu TALONUL ce poate fi:

* primit la achizitionarea robinetelor;

* înmânat de catre promoterii Danfoss;

* publicat în presa;

* preluat de pe unul dintre site-uri: www.robinetul.ro, www.incalzire.danfoss.com sau www.danfoss.ro.

 

Plicul ce va contine ambalajele produselor si talonul va fi trimis la CP-130, OP-77, sector 3, Bucuresti, cod postal 033290. PARTICIPANTII vor înscrie urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa de domiciliu, telefon, firma de la care au achizitionat robinetele termostatice, data achizitiei, numarul de bon fiscal sau factura fiscala sau certificat de garantie primite la achizitia produselor, precum si semnatura de acord asupra conditiilor din prezentul regulament. Participantii vor pastra dovada achizitiei robinetelor termostatice Danfoss, bon fiscal sau certificat de garantie, ce vor fi solicitate la ridicarea premiului, în caz de câstig. Vor intra în concurs doar plicurile ce contin ambalajele produselor achizitionate în perioada 15 august 2007 – 30 noiembrie 2007. Taloanele care nu îndeplinesc toate aceste conditii nu vor fi validate. De asemenea, taloanele cu înscrisuri corectate, modificate, falsificate sunt considerate nule si se vor invalida. Toti participantii îndeplinind conditiile de participare vor deveni participanti eligibili cu sanse egale la extragere.

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin. 2 din Ordonanta nr. 99/2000 modificata prin Legea 650 / 2002, care stipuleaza : “În regulament se va preciza obligatia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câstigatorilor si câstigurile acordate", ORGANIZATORUL va publica numele câstigatorilor si câstigurile acordate, în editia din data de 12 decembrie 2007 a cotidianului national "Evenimentul Zilei".

 

Trimiterea taloanelor completate integral catre Organizator de catre Participanti, înseamna acordul expres ca numele lor sa fie facut public în presa, în cazul în care se vor regasi printre câstigatorii premiilor.

 

Toate obligatiile privind asigurarea confidentialitatii datelor personale ale, în conformitate cu prevederile Legii 677/21.11.2001 (pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date) apartin Organizatorului.

 

Prin simpla participare la promotie si trimiterea talonului, PARTICIPANTUL DANFOSS îsi da acordul expres si neechivoc ca datele sale sa intre în baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite în viitor pentru a transmite noi oferte, promotii, mesaje publicitare si marketing.

 

În cadrul loteriei va fi efectuata o singura extragere pentru toate premiile, în data de 5 decembrie 2007. Organizatorul nu este în nici un fel raspunzator pentru realitatea datelor înscrise în taloanele de participare primite de la participantii Danfoss.

Pe întreaga durata a organizarii si desfasurarii prezentei Campanii si loteriei publicitare, participantilor nu le este si nu le va fi impusa în contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produselor, cu exceptia cheltuielilor pentru achizitionarea de efecte si servicii postale si pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la aceasta loterie publicitara.

 

7. MEDIATIZAREA PROMOTIEI "DANFOSS A PORNIT ROBINETUL CU PREMII!"

Promotia este sustinuta de o campanie derulata în perioada 15 august – 30 noiembrie 2007, pe urmatoarele suporturi:

 

1. Regulamentul promotiei este anuntat în cotidianul "Evenimentul Zilei" din data de 15 august 2005, pe site-ul promotiei www.robinetul.ro cât si pe site-urile organizatorului www.danfoss.ro si www.incalzire.danfoss.com.


2. 2 machete publicitare în ziarul "Libertatea" si 2 machete publicitare în ziarul "Compact Bucuresti".

 

3. Materiale de informare distribuite de catre promoterii Danfoss si de catre firmele mentionate la punctul 4.B.

 

4. Numele câstigatorilor vor fi publicate în data de 12 decembrie 2007 în ziarul "Evenimentul Zilei".

 

8. RIDICAREA PREMIILOR CÂSTIGATE ÎN CADRUL LOTERIEI PUBLICITARE

Posesorii TALOANELOR declarate câstigatoare vor fi notificati în scris de catre Organizator pentru a primi toate informatiile cu privire la modul de intrare în posesia premiului, începând cu data de 12 decembrie 2007 – data publicarii listei câstigatorilor. Participantii care se vor identifica in lista câstigatorilor publicata, vor putea telefona la (021)3355209 sau (021)3367503 (apel cu tarif normal), de luni pâna vineri, între orele 9,00 – 17,00 pentru a putea afla detalii în plus referitoare la ridicarea premiilor.

 

Câstigatorii care desi au fost notificati la adresa înscrisa pe talon nu iau legatura cu Organizatorul pâna cel mai târziu la data de 12 ianuarie 2008 îsi vor pierde dreptul de a revendica premiul dupa aceasta data. Nerevendicarea premiului în interiorul intervalului 12 decembrie 2007 – 12 ianuarie 2008 are drept consecinta stingerea oricaror obligatii în sarcina Organizatorului de a preda premiul catre câstigator.

 

Autoturismul oferit ca premiu se va ridica personal, pe baza actului de identitate, pe baza unui proces verbal de predare primire, de la dealerul auto, în prezenta Organizatorului sau prin reprezentant împuternicit cu procura speciala, in conformitate cu reglementarile legale. Participantul va trebui sa prezinte si bonul fiscal sau factura fiscala sau certificatul de garantie aferente achizitiei robinetelor termostatice Danfoss. Organizatorul loteriei publicitare nu acopera cheltuielile câstigatorilor ocazionate de ridicarea premiilor (deplasare, masa, cazare, etc.).

 

Celelalte premii, excluzând autoturismul vor fi transmise prin curier de catre Organizator.

 

9. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR

Organizatorul nu îsi asuma nici un fel de raspundere derivând din, sau în legatura cu, litigii de orice natura legate de proprietatea asupra taloanelor câstigatoare sau necâstigatoare. De asemenea, organizatorul nu va putea fi implicat în astfel de litigii.

 

10. TAXE

Organizatorul nu îsi asuma obligatia platii nici unei taxe si nici unui impozit, cu exceptia impozitului pe venitul obtinut ca urmare a acordarii premiilor campaniei, impozit care se retine la sursa, în conformitate cu prevederile Titlului al III-lea din Legea 571/2003 – Codul fiscal.

 

11. REGULAMENTUL OFICIAL

Acest REGULAMENT prezinta conditiile pe care participantii la campanie trebuie sa le îndeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Înscrierea în aceasta campanie înseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.

Prezentul REGULAMENT este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului pe site-urile www.robinetul.ro, www.incalzire.danfoss.com si www.danfoss.ro. Pentru informatii suplimentare cu privire la acest REGULAMENT si la desfasurarea campaniei participantii se vor adresa la telefon (021) 335.52.09 sau (021) 336.75.03 (tarif normal) sau la sediul firmei din Str. Cutitul de Argint, nr. 74, sector 4, Bucuresti, de luni pâna vineri, între orele 9.00-17.00.

 

 

12. DANFOSS OPERATOR DE DATE Conform Nr. inreg. 5811 / ANSPDCP

Reprezentand clauzele de informare a persoanelor vizate,referitor la drepturile acestora cu privire la art.12-18 din Legea nr.677/2001 Prezentul articol face parte integranta din Regulamentulul Oficial Campania Promotionala “Danfoss a pornit robinetul de premii” 15 august – 30 noiembrie 2007 si este autentificata sub nr. 3961/30.08.2007

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice SC DANFOSS SRL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: anuntarea castigatorilor in urma promotiei.

Participantii la promotie sunt obligati sa furnizeze datele, acestea fiind necesare la anuntarea oficiala a castigatorilor promotiei. Refuzul determina neluarea in considerare a talonului de participare pentru eventuala acordare a premiului.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: ziarul Evenimentul Zilei din data de 12 decembrie 2007.

Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC DANFOSS SRL ? Va rugam sa specificati pe talon prin DA _ sau NU _

Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC DANFOSS SRL. Datele participantilor nu vor fi transferate în strainatate.


Observatie: *orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Nu avem elemente multimedia.
Daniel (Peris) in 27 septembrie 2007, 22:21
Cred ca cei care isi renoveaza s-au isi construiesc casa au cele mai multe sanse. Bafta tuturor!
Cipri (IS) in 14 octombrie 2007, 11:07
pt iasi unde as putea gasi acest produs ? am incercat in metro si cateva magazine de specialitate dar nimic... sper sa fie gen "tiki iti schimba vita" - pt ca prietenii stiu de ce :)))
Master (Infopromotii) in 16 octombrie 2007, 18:30
Iata raspunsul organizatorilor pentru Cipri (Iasi): "Robinetele termostatice Danfoss se pot gasi in Iasi la magazinul Dedeman la raionul de instalatii. Iar in cazul in care se doreste instalarea robinetelor termostatice impreuna cu repartitoare de costuri se poate apela la una dintre firmele ce ofera servicii de repartizare a costurilor: Techem, Elsaco, Ista". Mult succes!
I (Constanta) in 21 octombrie 2007, 13:14
Buna ziua. Vreau sa stiu din ce magazine din Bucuresti pot cumpara produsele participante la promotie. Multumesc anticipat.
Cipri (IS) in 21 octombrie 2007, 23:31
multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 octombrie 2007, 13:29
Salut, Ion! Salutari tuturor!
Compania Danfoss ne-a pus la dispozitie pentru cei interesati lista cu magazinele din tara ce comercializeaza produse Danfoss. O gasiti in fisierul atasat mai sus. In cazul in care locuiti la bloc si aveti nevoie si de repartitoare de costuri, consultati lista atasata cu firmele autorizate; acestea comercializeaza de asemenea produse Danfoss participante la promotie. Succes!
I (Constanta) in 23 octombrie 2007, 10:08
Buna dimineata. Multumesc pentru raspuns.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Danfoss a pornit robinetul cu premii!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Danfoss a pornit robinetul cu premii!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media