CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

DSQUARED2 POTION

DSQUARED2 POTION

Premii in ordinea clasamentului: 10 x parfum Dsquared2 Potion 50 ml.

Da "like" la pagina http://www.facebook.com/pages/Dsquared2-Romania si raspunde la intrebarea “Care este arsenalul tau de seductie?”; fa-ti cont pe www.infopromotii.ro (sau actualizeaza-ti datele, daca ai deja unul) pentru a putea fi validat in situatia in care te vei numara printre castigatori.

Perioada promoţiei: 16 septembrie - 16 noiembrie 2011

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENT CONCURS “DSQUARED2 POTION”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul
(1) Concursul este organizat si desfasurat de SC Niran Co. Products SRL, o societate comerciala româna, cu sediul in Bucuresti, Str. Soseaua Viilor Nr. 19 Bis, sector 5, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul”).
(3) Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarei persoane interesate  prin afisarea, în permanenta pe durata Concursului, pe site-ul www.infopromotii.ro cat si la sediul Niran.

Art. 2. Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului
(1) Concursul este organizat pe teritoriul României.
(2) Concursul începe la ora 18,30,00, pe data de 16 Septembrie 2011 si se încheie la ora 21,59,59, pe data de 16 noiembrie 2011.
(3) Dupa data încheierii Concursului Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu îsi mai asuma nici o obligatie în legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.
(4) Premiile care nu vor putea fi livrate câstigatorilor din motive independente de Organizator pâna la data de 30 Noiembrie 2011 nu vor mai fi datorate de Organizator, iar câstigatorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câstigator.  Organizatorul se obliga sa contacteze castigatorii telefonic si pe email la numarul de telefon  si adresa de email inscrise pe site-ul www.infopromotii.ro de 3 ori la 3 ore diferite, iar in cazul in care castigatorul nu raspunde la nici unul din cele 3 telefoane sau datele declarate pe site-ul www.infopromotii.ro nu se confirma cu CI/BI castigatorul este invalidat si se actioneaza la contactarea primei rezerve. In cazul in care si prima rezerva este invalidata, conform procedurii de mai sus, se actioneaza la contactarea celei de-a doua rezerve. Procedura se aplica pana la validarea celor 10 castigatori a celor 10 parfumuri Dsquared2 Potion 50 ml.

Art. 3. Dreptul de participare
(1) La Concurs pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanti”) care au resedinta în România, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii promotiei, care, pe durata de desfasurare a Concursului, urmeaza procedura descrisa la art. 4, detin un pasaport sau CI valabil cel putin 6 luni dupa data stabilirii castigatorilor.
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii Organizatorului,  angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 4. Procedura Concursului
(1) Participantul trebuie sa dea like la pagina http://www.facebook.com/pages/Dsquared2-Romania.
(2) Participantul trebuie sa raspunda la intrebarea “Care este arsenalul tau de seductie?”.
(3) Participantul trebuie sa se inscrie pe site-ul www.infopromotii.ro
(4) Participantul trebuie sa comunice Organizatorului prin inscrierea pe site, urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenume, adresa de email si numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul.    
(5) Castigatorii vor fi stabiliti la data de 17 Noiembrie 2011. Premiile se vor acorda astfel:
Primii 10 participanti care au primit cele mai multe like-uri. In cazul in care sunt unul sau mai multi participanti cu acelasi numar de like-uri cu al 10-lea se va suplimenta numarul de castigatori cu acei participanti.

Art. 5. Premiile
(1) Premiile acordate constau in:
-    10 parfumuri Dsquared2 Potion 50 ml, in valoare de 249 Ron fiecare;
Valoarea totala a premiilor este de 2490 ron.
(2) Premiile vor fi ridicate exclusiv de catre castigatorii validati conform prezentului Regulament, pana la data de 30 Noiembrie 2011. Organizatorul se obliga sa informeze toti castigatorii, pana la data de 20 Noiembrie 2011,  in scris la adresa de email  comunicata pe site-ul www.infopromotii.ro asupra castigarii premiului si datei, intervalului orar in care isi poate ridica premiul de la sediul Niran. Participantii din provincie isi pot ridica premiul de la cea mai apropiata parfumerie din respectiva localitate (ii va fi comunicata pe mail si la telefon) sau ii va fi trimis prin posta.
(3) Câstigatorii îsi asuma întreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-si nici o responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Câstigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde zisa calitate de câstigator.
(4) De asemenea, Organizatorul nu îsi asuma nici o raspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorii îsi asuma întrega raspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute în urma acceptarii premiului sau în legatura cu aceasta.

Art. 6. Contravaloarea în bani
În cadrul Concursului nu este posibila înlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

Art. 7. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiile acordate in urma Concursului, revenind in exclusivitate Participantilor castigatori.

Art. 8. Dreptul la imagine
Acordarea premiilor corespunzatoare Concursului poate fi un eveniment public.  Participarea la Concurs constituie acordul participantilor referitor la faptul ca numele si premiile castigate de acestia pot fi facute publice de catre Organizator, cu respectarea legislatiei în vigoare, fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale participantilor catre Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioada de protectie a acestora.

Art. 9. Protectia datelor cu caracter personal
(1) Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Campanie le furnizeaza despre ei însisi.  Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neînscrierea acestuia în Concurs.
(2) Participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:
-  dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
-  dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
-  dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care îl vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
- Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Numele tuturor castigatorilor vor fi facute publice si afisate pe pagina http://www.facebook.com/pages/Dsquared2-Romania cat si pe site-ul www.infopromotii.ro pana cel tarziu  in data de 20 Noiembrie 2011.
(3) Pentru exercitarea drepturilor aratate mai înainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Organizatorului, la adresa mentionata anterior.
(4) Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.

Art. 10. Încetarea înainte de termen a Concursului
(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul.
(2) Situatiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.
(3) În situatiile avute în vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu este mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Concurs, dupa cum nu este tinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Art. 11. Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele reclamatii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabila este legea româna.
SC Niran Co. Products SRL.
Nu avem elemente multimedia.
ioana (sibiu) in 10 noiembrie 2011, 17:26
sper ca am procedat bine si m-am inscris ok in concurs. imi doresc acest parfum pt prietenul meu care merita tot ce e mai bun
Costin (Ploiesti) in 16 noiembrie 2011, 02:46
sincer sa fiu abea acum am auzit de acest parfum...chiar il terminasem pe al meu si eram in cautare...deocamdata nu il cumpar pentru ca poate voi castiga si ii voi da o sansa sa intre in arsenalul meu...sa speram...
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "DSQUARED2 POTION"

Ultima actualizare: 22 nov. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: DSQUARED2 POTION

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media