CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Curatenie stralucitoare cu Persil si Silan

Curatenie stralucitoare cu Persil si Silan

Prin tragere la sorti: 1 x inel de aur alb cu diamant. Premii instant: 3000 x pandantiv din cristal si argint; 150 x pliculet Silan Perfume Essence Amethyst 70ml; 150 x pliculet Persil Gel Color Brilliance 75ml.

Cumpara cel putin un produs participant din magazinele Cora, completeaza corect si complet talonul de participare si introdu-l in urna promotionala. Solicita promoterilor Henkel lozul pentru premiile instant. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 29 martie - 11 aprilie 2011

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL PROMOTIEI
„Curatenie stralucitoare cu Persil si Silan”
organizate în magazinele CORA, în perioada 29.03 - 11.04.11


Art. 1. Organizatorul
Organizatorul promotiei este societatea comerciala Henkel România S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/8235/1999, având codul de identificare fiscala RO12177830.
Campania se va desfasura prin intermediul S.C. FIELD STAR S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 164 A, intrarea A, et. 3, birou 8,  Caro Business Park, Sector 2, (denumita in cele ce urmeaza “Agentia”)

Art. 2. Locul de desfasurare
Aceasta promotie se desfasoara în toate magazinele CORA din localitatile Cluj, Drobeta Turnu Severin, Baia Mare si Bucuresti (locatiile Pantelimon, Lujerul, Berceni Sun Plaza).

Art. 3. Dreptul de participare
Promotia este deschisa tuturor persoanelor fizice în vârsta de minim 14 ani, clienti ai magazinelor CORA, care achizitioneaza minim un pachet promotional de detergent Persil Persil 4kg + Silan 0,9L, sau Persil de 6kg, sau Persil de 8kg, in perioada Campaniei si in conditiile stabilite prin prezentul Regulament. Participarea la aceasta campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului regulament oficial.
Nu pot participa la campania promotionala „Curatenie stralucitoare cu Persil si Silan” angajatii magazinelor CORA, ai Agentiei si cei ai S.C. Henkel Romania S.R.L, sotii/sotiile si rudele de gradul intai ale acestora (copii, parinti).

Art. 4. Mecanismul promotiei
Perioada desfasurarii promotiei este 29 martie – 11 aprlie 2011, iar promoterii vor fi prezenti în magazine, la rafturile de detergenti sau langa plasarile care includ produse ale brand-urilor Henkel participante, conform urmatorului program:  joi – vineri: orele 15:00 - 21:00; sambata: 10:00 - 18:00, duminica: orele: 10:00 - 16:00
In absenta promoterilor Henkel, cupoanele de loterie sunt disponibile in locul unde se afla urna, respectiv dupa casele de marcat, lânga biroul Informatii clienti sau langa plasarile care includ produse Henkel participante.
Loterie publicitara: Pentru a participa, clientii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante, în timpul perioadei de desfasurare a promotiei, cel putin un pachet promotional Persil 4kg + Silan 0,9L, sau orice punga de Persil de minim 6kg, produse participante mentionate la art. 5.
Ulterior, clientul trebuie sa completeze corect talonul de participare cu datele sale de identificare (nume complet, seria si numarul actului de identitate, adresa  de domiciliu, un numar de telefon, data, numarul bonului de casa si semnatura) si sa îl introduca în urna de promotie care este amplasata dupa casele de marcat, langa biroul Informatii clienti.
Urna este sigilata si are aplicata stampila magazinului.
Pentru achizitionarea unui pachet promotional de detergent Persil 4kg + Silan 0,9L, sau a unei pungi Persil de minim 6kg, produse participante in perioada promotionala, clientul are dreptul sa introduca in urna de concurs un singur talon completat. Participantul are dreptul sa introduca in urna atatea taloane cate produse sau pachete participante a achizitionat in perioada promotionala.
Promotia cu premii instant/ garantate: Pentru achizitionarea de produse participante la promotie pe un singur bon de casa, clientii pot alege un loz de la promoterii Henkel, aflati dupa casele de marcat si  vor câstiga garantat  un premiu dintre urmatoarele:
·    pandantiv din cristal si argint, marime 14mm, forma de inima, culori: heliotrope, vitral light si aurora boreale;
·    Pliculet Silan Perfume Essence Amethyst 70ml.
·    Pliculet Persil Gel Color Brilliance 75ml.

Se va acorda câte un loz pentru fiecare produs sau pachet participant achizitionat in perioada promotionala.

Castigatorii vor primi premiile pe loc numai in timpul programului de lucru al promoterilor, dupa ce vor semna de primire pe un formular pus la dispozitie de promoterii Henkel si completat cu: numarul bonului de casa, tipul produselor achizitionate, participante la campanie, tipul premiului acordat, numar premii acordate, numele si prenumele clientului cumparator, semnatura de primire a premiului si numarul de telefon, optional.

Art. 5. Produse participante
Produsele a caror achizitionare dau dreptul de participare la promotie sunt: pachetul promotional Persil 4kg + Silan 0,9L, sau Persil 6kg, Persil 6,6kg, Persil 7,2kg si Persil 8kg,  aflate la unitatile de  vânzare a magazinelor CORA mentionate la art. 2.

Art. 6. Conditiile de validitate pentru participarea la loteria publicitara
Pentru ca participarea la promotie sa fie considerata valida, trebuie sa fie îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
1. clientul trebuie sa aiba dreptul de participare la promotie, conform art. 3 de mai sus;
2. cel târziu în data de 11 aprilie 2011 inclusiv, pâna la ora de inchidere a fiecarui magazin CORA, clientul trebuie sa introduca talonul de participare în urna amplasata dupa casele de marcat, lânga biroul Informatii clienti;
3. datele solicitate în talonul de participare trebuie sa fie completate corect si în întregime.
Pentru validare, la primirea premiului, clientul trebuie sa prezinte bonul de casa si un act de identitate.
In cazul in care orice incercare de fraudare este descoperita pe perioada desfasurarii Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti mentionate la sectiunea 7 de mai jos, de catre Organizator sau reprezentantii Agentiei, in orice modalitate, sau este reclamata acestora in orice modalitate de vreun tert pe perioada Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti, atunci Organizatorul si/sau reprezentantul Agentiei va putea verifica existenta in urna a tuturor taloanelor inscrise in Campanie de catre participantul reclamat pentru fraudarea Campaniei, si ii va putea solicita acestuia, spre validarea preliminara a inscrierii in Campanie, prezentarea in original pe orice cale (personal, prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in orice alta modalitate pe care participantul o considera posibila si utila pentru solutionarea reclamatiei/validarea sa preliminara inclusiv fax) in cel mult 48 ore de la data contactarii sale telefonice, pe numarul de telefon mentionat pe talonul de participare, a bonului/bonurilor de casa mentionat/mentionate in taloanele gasite in urna. In cazul in care participantul reclamat nu prezinta bonul/bonurile fiscale in baza carora a achizitionat produsele participante, refuza sa le prezinte sau nu se prezinta in termenul agreat cu Organizatorul si/sau Agentia in vederea validarii sale preliminare (in cazul in care s-a agreat telefonic prezentarea personala a participantului), acesta va fi invalidat.

Art. 7. Premiile
Premiu loterie:
In cadrul loteriei publicitare se va acorda un singur premiu pentru întreaga retea de magazine CORA participante, constând într-un inel de aur alb 18ct cu diamant rotund, greutate 0,25ct, culoare I, claritate SI3, marime diamant 4mm, taietura foarte buna.
Pret unitar: 2499,8 lei fara TVA.
Premiul se va înmâna câstigatorului de catre reprezentantii FIELDSTAR SRL care vor completa la înmânare procesul verbal de predare - primire a premiului.

Premii instant:

·    Pandantiv din cristal si argint, marime 14mm, forma de inima, culori: heliotrope, vitral light si aurora boreale. Pret unitar: 3,706 lei fara TVA. Cantitate: 3000 buc.
·    Pliculet Silan Perfume Essence Amethyst 70ml. Pret unitar: 0,38 lei fara TVA. Cantitate: 150 buc.
·    Pliculet Persil Gel Color Brilliance 75ml. Pret unitar: 0,58 lei fara TVA. Cantitate: 150 buc.

Valoare totala premii joc cu castig instant: 11262 lei fara TVA.
Valoarea totala a premiilor (instant + loterie):
13761,8 lei fara TVA.

Art. 8. Procedura tragerii la sorti a câstigatorilor loteriei
Castigatorul va fi desemnat prin tragerea la sorti organizata pe data de  18 aprilie 2011, in urma colectarii tuturor urnelor din magazinele participante. Aceasta se va desfasura in magazinul CORA Pantelimon din Bucuresti, pana la terminarea orelor de program, dupa ce urnele sigilate sunt colectate,  in prezenta unui reprezentant al agentiei FIELDSTAR SRL, care este delegata de catre  SC HENKEL Romania SRL sa efectueze aceasta procedura, si a unui reprezentant al magazinului.
Tragerea la sorti pentru desemnarea câstigatorului este considerata finala când se va extrage primul talon de participare declarat valid in baza criteriilor de validitate din prezentul regulament.
La tragerea la sorti se vor extrage si cinci taloane de rezerva pentru premiul atribuit, care vor fi utilizate numai in cazul in care câstigatorul extras nu îndeplineste conditiile de validitate prevazute la art. 6 din regulament.

Art. 9. Anuntarea câstigatorului loteriei si primirea premiului
Câstigatorul va fi anuntat telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la extragere, de catre reprezentantii organizatorului, Agentia Fieldstar SRL si va putea sa îsi ridice premiul la data si în locatia notificata telefonic de acesta, pe baza actului de identitate si a bonului de casa, mentionat pe talonul extras castigator la loterie, care dovedeste achizitia de produse conform prezentului Regulament.
La primirea premiului, câstigatorului ii va fi solicitat sa semneze un proces-verbal de predare-primire si sa predea organizatorului o copie a actului de identitate precum si bonul de casa ce dovedeste achizitia, in perioada promotionala, de produse sau pachete participante, in original sau copie.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile în care câstigatorul nu se prezinta pentru ridicarea premiului într-un termen de 15 zile de la data la care a fost anuntat telefonic.
In cazul in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 3 zile lucratoare la coordonatele specificate pe talon (minim 2 apeluri pe zi la ore diferite), Organizatorul îsi rezerva dreptul de a apela la rezerve, in ordinea extrasa la tragerea la sorti.
În cazul câstigatorului minor, acesta va fi însotit de catre reprezentantul legal, cu certificatul de nastere si actul de identitate al reprezentantului legal.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a executa activitatile aferente derularii promotiei printr-o companie specializata.

Art. 10. Alternative ale premiului
Nu se permite schimbarea premiului pentru contravaloarea în bani.

Art. 11. Taxe
Premiul acordat reprezinta premiu net.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru nici un fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala care pot aparea în legatura cu premiul acordat, cu exceptia obligatiei de a calcula si  de a vira impozitul pe venit constând în premiul acordat, potrivit Codului fiscal, dupa caz.

Art. 12. Protectia datelor personale
Prin completarea datelor personale în talonul de participare, se considera ca participantii accepta conditiile prezentului regulament si îsi exprima consimtamântul expres si neechivoc ca datele personale indicate sa fie colectate de organizator exclusiv în scopul organizarii loteriei.
Dupa finalizarea operatiunii de desemnare a câstigatorului si de înmânare a premiului, datele personale vor fi distruse si nu vor fi ulterior procesate în nici un mod.
Datele cu caracter personal ale clientilor sunt colectate de S.C. Henkel România S.R.L. in calitate de operator de date înregistrat sub nr. 7837 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Art. 13. Regulamentul oficial
Regulamentul oficial al promotiei poate fi obtinut în mod gratuit în urma solicitarii facute la adresa organizatorului: str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, Bucuresti, sau la telefon 021.203.26.00.
Regulamentul oficial al promotiei va fi disponibil si în incinta magazinelor CORA – la  promoterii agentiei FIELDSTAR si la biroul de Informatii – si pe www.infopromotii.ro. Numele castigatorului loteriei va fi publicat pe www.infopromotii.ro.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Curatenie stralucitoare cu Persil si Silan"

Ultima actualizare: 20 apr. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Curatenie stralucitoare cu Persil si Silan

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media