CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Cu Wrigley pleci in vacanta

Concurs Wrigley

Premii prin tragere la sorti: 50 x excursie de 8 zile in Tunisia, pentru 2 persoane. Premii automate: cate o cana termoizolanta inscriptionata.

Aprovizioneaza-ti magazinul cu produse participante Orbit, Winterfresh, Airwaves, Hubba Bubba, Juicy Fruit si Solano, semneaza Acordul de Participare cu Wrigley Romania si indeplineste standardele de vanzare si mercantizare propuse.

Perioada promoţiei: 01 mai - 31 iulie 2008

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL PROGRAMULUI

„Cu Wrigley pleci in Vacanta”

1 mai – 31 iulie 2008

- extras-

 

 

 

Art. 1. Organizatorul Programului

 

1.1. Organizatorul Programului „Cu Wrigley pleci in Vacanta” este Wrigley Romania SRL cu sediul in Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania (date de identificare: CF R6600357, J40/24261/1994).

 

1.2. Programul se va derula prin intermediul agentiei organizatoare S.C. GRAFFITI BBDO S.A. („GRAFFITI BBDO”) cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Turnescu nr. 1A, Sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8150/1991, CUI RO 2359460,  reprezentata legal prin Dna. Diana Tobosaru.

 

 

Art. 2. Terminologie

 

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

 

a)         Acordul de Participare” – reprezinta acordul cu Wrigley Romania, cuprins in Anexa 1 la prezentul Regulament, in care sunt inscrise conditiile de participare la Program si acceptul Participantilor de a lua parte la Program. In cazul in care Participantul nu respecta pe perioada Programului conditiile stipulate in Acordul de Participare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a comunica Participantului retragerea acestuia din Program.

b)         Beneficiarii” – reprezinta persoanele desemnate de Participant, printr-o decizie care va avea forma si continutul prevazute in Anexa 2 la prezentul Regulament, sa beneficieze de:

a.         Premiul automat conform art. 7.1. de mai jos; si/sau

b.         Premiul castigat prin tragere la sorti conform art. 7.2. de mai jos.

c)         Distribuitorul Wrigley” / „Merchandiser-ul” – reprezinta distribuitorul autorizat al Wrigley Romania care comercializeaza produse Wrigley catre Participanti / angajatul Wrigley Romania care este responsabil cu asigurarea conditiilor de mercantizare de catre Participanti. In prezentul Regulament atat Distribuitorul Wrigley cat si Merchandiser-ul vor fi denumiti „Distribuitorul Wrigley”.

d)         Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor Acordului de Participare si a prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare din urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului de aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

e)         GRAFFITI BBDO” – reprezinta agentia organizatoare a Programului, identificata conform clauzei 1.2. de mai sus si avand atributii in Program stabilite prin prezentul Regulament.

f)          Participanti” - toate persoanele juridice romane - agenti economici ai Distribuitorilor Wrigley - , care vand produse Wrigley si care indeplinesc conditiile mentionate in art. 4 de mai jos.

g)         Persoana de Decizie” – este persoana desemnata/imputernicita de Participant, cu care se va tine legatura pe toata perioada Programului. Daca Persoana de Decizie se schimba pe parcursul Programului, Participantul isi asuma obligatia de a notifica Organizatorul cu privire la schimbarea Persoanei de Decizie, prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit aceasta schimbare, in caz contrar schimbarea nefiind opozabila Organizatorului. Calitatea de Persoana de Decizie va fi sustinuta cu documente emise de reprezentantii legali ai Participantului.

h)         Produse Participante la Program” – reprezinta produsele Wrigley care sunt incluse in acest Program si descrise conform art. 5 de mai jos.

i)          Programul” – reprezinta aceasta campanie promotionala care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.

j)          Regulament” – reprezinta prezentul regulament al Programului, inclusiv anexele care fac parte din acesta.

k)         Vanzari pe perioada Programului” – reprezinta totalul vanzarilor de produse Wrigley obtinute in perioada de desfasurare a Programului conform art. 3 de mai jos, vanzari exprimate in puncte.

l)          Standard de vanzari indeplinit” – reprezinta achizitionarea de catre Participant a unui numar minim de Produse Participante la Program, echivalentul a 120 puncte, pentru a indeplini standardul de vanzari conform art. 6.3. de mai jos.

m)        Standard de mercantizare indeplinit” – reprezinta indeplinirea criteriilor de mercantizare prevazute in art. 6.4. de mai jos. Indeplinirea standardului de mercantizare va fi notata cu „da” in tabelul final al participantilor.

n)         Wrigley Romania” / „Organizatorul” – este organizatorul Programului, identificat conform clauzei 1.1. de mai sus si avand atributii in Program stabilite prin prezentul Regulament.

 

 

Art. 3. Durata si aria de desfasurare a Programului

 

3.1. Programul are loc pe o perioada de 3 luni, in intervalul 1 mai 2008 -  31 iulie 2008.

 

3.2. Programul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.  

 

 

Art. 4. Participantii si conditiile de participare

 

4.1. Pentru a fi inclusi in lista de participare la Program, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

i) sa fie persoane juridice care desfasoara comert cu amanuntul/de détail asa cum acest comert este desemnat de legislatia in vigoare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata (Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, republicata);

 

ii) sa achizitioneze, in perioada Programului, Produsele Participante la Program, astfel cum acestea sunt definite prin dispozitiile art. 5 de mai jos, in conditiile prezentului Regulament;

 

iii) sa nu inregistreze restante la plata produselor Wrigley comercializate, inclusiv dar fara a se limita la Produsele Participante la Program;

 

iv) sa semneze la inceputul Programului Acordul de Participare cu Wrigley Romania;

 

v) sa existe acordul Distribuitorilor Wrigley cu privire la participarea Participantilor la Program, acord materializat prin existenta unui Acord de Participare intre Distribuitorii Wrigley si Wrigley Romania.

 

4.2. Distribuitorii Wrigley sunt cei prevazuti in Anexa 7 la prezentul Regulament.

 

4.3. Urmatoarele tipuri de Participanti NU vor putea participa la Program:

i) en-gross si cash & carry: centre de vanzare situate in mediul urban sau rural care vand catre detailisti;

ii) hypermarket: magazin cu autoservire cu suprafata mai mare de 1000mp;

iii) magazinele de tip discounter, precum si supermarket-urile de retea;

iv) magazine cu autoservire sau cu servire la tejghea care beneficiaza de alte conditii speciale acordate de catre Wrigley Romania.

 

4.4. De asemenea, NU vor participa la Program acei Participanti care inregistreaza restante la plata facturilor catre Distribuitorii Wrigley.

 

4.5. La Program NU pot participa nici angajatii Organizatorului, ai GRAFFITI BBDO, ai Distribuitorilor Wrigley, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui Program, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

 

4.6. Toti Participantii care indeplinesc conditiile de participare vor fi vizitati de Distribuitorii Wrigley care vor prezenta fiecarui Participant Acordul de Participare in Program. Intrarea in Program se va face in momentul semnarii de catre Organizator a Acordului de Participare completat de catre Persoana de Decizie a Participantului.

 

4.7. Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a denumirii Participantilor castigatori. Prin participarea la Program Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Distribuitorilor Wrigley.

 

4.8. Programul se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe www.infopromotii.ro.

 

 

Art. 5. Produse Participante la Program

 

5.1. In vederea participarii la Program Participantii trebuie sa achizitioneze de la Distribuitorii Wrigley, in mod obligatoriu, urmatoarele produse Wrigley, indiferent de modul de ambalare si etichetare:

1. Orbit (guma de mestecat si bomboane);

2. Winterfresh (guma de mestecat si bomboane);

3. Airwaves (guma de mestecat si bomboane);

4. Hubba Bubba (guma de mestecat);

5. Juicy Fruit (guma de mestecat si bomboane);

6. Solano (bomboane).

 

5.2. NU vor putea participa la Program acele produse Wrigley de tipul Produselor Participante la Program achizitionate in afara duratei Programului sau de la alti comercianti decat Distribuitorii Wrigley (de exemplu, cele achizitionate de la magazinele en-gross, cash & carry etc.) sau cu privire la care Participantul nu s-a inscris in Program.

 

5.3. Sunt considerate Produse Participante la Program acelea care sunt achizitionate (i) de un Participant inscris in Program, si (ii) in interiorul perioadei de desfasurare a Programului, dar numai dupa momentul la care Participantul a semnat Acordul de Participare in conditiile prevazute de art. 6.3.1. si 6.4.1. de mai jos.

 

5.4. Produsele Participante la Program cumparate de Participanti in perioada Programului nu se pot returna.

 

5.5. Toate Produsele Participante la Program vor fi inscrise de Organizator in Planograma Programului. Forma si continutul Planogramei Programului sunt cele cuprinse in Anexa 3 la prezentul Regulament.

 

5.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a actualiza Anexa 4, al carei continut este specificat mai jos, si de a o face cunoscuta Participantilor ori de cate ori intervin modificari in cadrul modalitatii de calculare a punctelor. Astfel de modificari privesc in principal introducerea de noi sortimente ale Produselor Participante la Program.

 

 

Art. 6. Mecanismul de functionare a Programului

 

6.1. In cadrul acestui Program exista doua tipuri de mecanism, denumite in continuare: „Sectiunea A – vanzari” si „Sectiunea B – mercantizare”. Sectiunea A si Sectiunea B se vor desfasura in mod concomitent.

 

6.2. Participantul care indeplineste cumulativ si simultan atat standardul de vanzare (standard de vanzare indeplinit), cat si standardul de mercantizare (standard de mercantizare indeplinit) va castiga automat un Premiu Automat, asa cum acesta este definit in art. 7.1. de mai jos, si va participa la tragerea la sorti finala conform prevederilor art. 7.2. de mai jos. Indeplinirea de catre Participant numai a unei singure Sectiuni este insuficienta pentru a beneficia de Premiile prevazute in cuprinsul prezentului Program.

 

6.3. Sectiunea A - vanzari:

Procedura de participare:

 

6.3.1. Participantul va trebui sa semneze la inceputul Programului Acordul de Participare cu Organizatorul. Acordul semnat va avea valoare de contract. Prin semnarea Acordului de Participare, Participantul se inscrie in Program, de la data semnarii fiindu-i aplicabile in totalitate prevederile prezentului Regulament.

 

6.3.2. Participantul va trebui sa cumpere pe durata Programului Produsele Participante la Program. Pentru fiecare unitate din Produsul Participant cumparat, Participantul va primi un numar de puncte corespunzator algoritmului stabilit de Organizator in Anexa 4 la prezentul Regulament. 

 

6.3.3. Distribuitorii Wrigley vor vizita magazinele Participantilor pentru a le prezenta Programul si pentru a obtine Acordul de Participare al acestora. Distribuitorii Wrigley vor colecta datele de identificare ale Participantilor (numele societatii, adresa completa, telefon fix si mobil, numar de fax, cod fiscal, numele Distribuitorului Wrigley) si ale Persoanei de Decizie (nume si prenume, functie, BI/CI – serie si numar, domiciliu).

 

6.3.4. Datele colectate de la Participanti in Program in urma semnarii Acordului de Participare cu Organizatorul vor fi introduse intr-o baza de date si trimisa catre GRAFFITI BBDO la adresa Bucuresti, sector 2, Str. Buestruluis nr. 21, tel. 021/212.01.96 pentru formarea bazei de date cu Participantii la Program. Datele colectate, impreuna cu Acordurile de Participare vor fi centralizate de Distribuitorii Wrigley intr-un tabel si vor fi trimise catre GRAFFITI BBDO.

 

6.3.5. Numarul de puncte acumulat de catre Participant pe parcursul Programului va fi, de asemenea, introdus de catre Distribuitorii Wrigley in baza de date creata, iar informatia va fi trimisa catre Organizator, astfel incat in fiecare luna baza de date cu privire la activitatea fiecarui Participant va fi actualizata iar informatia va fi trimisa catre GRAFFITI BBDO la adresa acesteia, baza de date fiind actualizata in mod constant.

 

6.3.6. Minimul de puncte pe care trebuie sa-l cumuleze Participantul pentru a primi „da” standard de vanzare indeplinit este de 120.

 

6.4. Sectiunea B - mercantizare:

Procedura de participare:

 

6.4.1. Participantul trebuie sa semneze la inceputul Programului un Acord de Participare cu Organizatorul. Acordul semnat va avea valoare de contract. Acest Acord de Participare va fi un inscris unic atat pentru Sectiunea A cat si pentru Sectiunea B.

 

6.4.2. Prin Acordul de Participare Participantul isi va lua urmatoarele angajamente:

a) sa implementeze si sa mentina standurile de Produse Participante la Program furnizate de Distribuitorii Wrigley si aprobate de Organizator in magazin intr-un loc vizibil si usor accesibil publicului; si

b) sa mentina aranjate Produsele Participante la Program in standuri conform Planogramelor obligatorii ale Programului in cea mai buna pozitie recomandata si implementata de Distribuitorul Wrigley.

 

6.4.3. Daca standardul de mercantizare este indeplinit prin respectarea conditiilor de mai sus, Participantul va obtine „da” la criteriul standard de mercantizare indeplinit. In caz contrar, Participantul va obtine „nu” la criteriul indeplinirii standardului de mercantizare.

 

6.4.4. Distribuitorii Wrigley vor vizita magazinele Participantilor, aplicandu-se in mod corespunzator conditiile prevazute la art. 6.3.3. si 6.3.4. de mai sus.

 

6.4.5. In cursul vizitei, Distribuitorii Wrigley vor echipa magazinele Participantilor cu toate materialele necesare participarii la Program, inclusiv dar fara a se limita la Planograma obligatorie a Programului. De asemenea, Distribuitorii Wrigley vor informa Participantii, prin Persoana de Decizie, despre conditiile care trebuie respectate pentru obtinerea „da” standard de mercantizare indeplinit si despre conditiile minime necesare participarii la tragerea la sorti finala.

 

6.5. Pentru a putea fi inscris la tragerea la sorti finala, Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ si simultan, pana la sfarsitul Programului, urmatoarele conditii:

(i) sa acumuleze minimum un numar de 120 puncte pentru a obtine „da” standard de vanzare indeplinit;

(ii) sa obtina „da” standard de mercantizare indeplinit; si

(iii) sa indeplineasca toate conditiile prevazute in prezentul Regulament.

 

6.6. La indeplinirea cerintelor de la art. 6.5. de mai sus, Participantul va castiga automat un Premiu Automat, asa cum acesta este definit in art. 7.1. de mai jos. Participantul care obtine Premiul Automat va fi inscris la tragerea la sorti finala.

 

6.7. Distribuitorii Wrigley vor intocmi un tabel care va cuprinde:

i) numele Participantului;

ii) numele Persoanei de Decizie a Participantului;

iii) adresa completa a Participantului si numarul de telefon;

iv) codul fiscal al Participantului;

v) numele Distribuitorului Wrigley care a furnizat Participantului Produsele Participante la Program;

vi) mentiunea standard de vanzari indeplinit si numarul de puncte acumulat de Participant pe durata Programului cu mentiunea depasirii numarului minim de 120 puncte pe durata Programului;

vii) mentiunea standard de mercantizare indeplinit / standard de mercantizare neindeplinit.

 

6.8. Tabelul intocmit conform articolului 6.7. de mai sus va fi transmis Organizatorului. Organizatorul va verifica intocmirea tabelului, va centraliza numarul de puncte total acumulat de Participant pe durata Programului si il va transmite mai departe la GRAFFITI BBDO.

 

6.9. La momentul semnarii Acordului de Participare, asa cum acesta este prezentat mai sus, Participantul va declara atat ca este de acord cu prezentul Regulament cat si ca este in cunostinta cu privire la ambele mecanisme prin care se desfasoara Programul.

 

 

Art. 7. Premiile oferite in cadrul Programului

 

7.1. Premiile Automate

 

7.1.1. Premiile automate sunt reprezentate de cani termoizolante inscriptionate, intr-o valoare totala care se va stabili la sfarsitul Programului, deoarece aceasta depinde de numarul Participantilor. Numarul de Premii Automate acordate prin Program va fi stabilit la o data ulterioara in functie de numarul de Participanti care se inscriu in Program si care indeplinesc conditiile cerute de Regulament pentru a beneficia de premiu.

 

7.1.2. Premiile automate vor fi acordate in mod automat acelui Participant care indeplineste conditiile prevazute la art. 6.5 de mai sus.

 

7.1.3. Un Participant poate primi un (1) singur Premiu Automat pe toata perioada de desfasurare a Programului.

 

7.1.4. Distribuitorul Wrigley va imparti Premiile Automate in termen de 15 zile de la momentul livrarii. La momentul inmanarii premiului catre Participantul castigator, Distribuitorii Wrigley vor intocmi proces – verbal de predare primire („proces verbal de predare a Premiilor Automate”). Procesul verbal de predare a Premiilor automate va avea forma si continutul prevazut in Anexa 5 la prezentul Regulament. Persoana de Decizie va semna si stampila procesul verbal de predare a Premiilor Automate. In cazul in care aceasta persoana nu este gasita, premiul va fi lasat unui alt reprezentant al Participantului si se va specifica in procesul verbal numele si functia acestuia.

 

7.1.5. Daca Distribuitorii Wrigley nu pot preda premiul in conditiile de mai sus, acesta va fi pastrat pe o perioada de 15 zile , timp in care Participantul va fi contactat telefonic. In situatia in care nici dupa expirarea termenului de 15 zile de mai sus premiul nu poate fi acordat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul.

 

7.1.6. De asemenea, in cazul refuzului vreunui Participant castigator de a beneficia de premiu, asa cum este acesta este descris in prezentul Regulament, castigatorul va pierde dreptul de atribuire a premiului.  

 

7.2. Premii acordate prin tragere la sorti

 

7.2.1. Premiul care se poate castiga prin tragere la sorti consta intr-o excursie de 7 nopti (8 zile ) in Tunisia pentru 2 persoane, care va avea loc in intervalul 1-15 octombrie 2008. Perioada exacta in care va avea loc excursia va fi anuntata de Organizator la momentul validarii castigarii premiului. Premiul include: bilete de avion dus-intors, transfer cu autocarul de la aeroport la hotel si retur, cazare la hotel de 4 stele – demipensiune, asigurare medicala de calatorie.

 

7.2.2. Va participa la tragerea la sorti acel Participant care a indeplinit pe perioada Programului conditiile inscrise la art. 6.5. de mai sus. Un Participant poate primi un (1) singur premiu castigat prin tragere la sorti la sfarsitul perioadei de desfasurare a Programului.

 

7.2.3. In cadrul tragerii la sorti pentru premiul constand in excursia in Tunisia vor fi selectate si 10 rezerve, pentru situatia in care Participantul castigator nu indeplineste oricare din conditiile de validare a premiului ori nu indeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute in prezentul Regulament pentru a beneficia de premiul castigat. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de premiu, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul.

 

7.2.4. Organizatorul va acorda, prin tragere la sorti, un numar de 50 de premii in conditiile prevazute la articolele de mai sus in valoare totala  (inclusiv impozitul aferent) de aproximativ 136.600 RON (fara TVA). Valoarea unei excursii (inclusiv impozitul aferent) este de aproximativ 2732 RON (fara TVA), echivalentul a  730 euro, (calculat la data autentificarii prezentului Regulament). Organizatorul va suporta modificarile ulterioare de curs valutar.

 

7.2.5. Tragerea la sorti se va efectua prin mijloace electronice, va avea loc la data de 4 septembrie 2008, in Bucuresti, in prezenta unei comisii formate din membri organizatori asistati de catre un notar public.

 

7.2.6. Tragerea la sorti va fi efectuata la nivel national si va include toti Participantii care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Regulament si cerute pentru participarea la tragerea la sorti, indiferent de regiunea geografica unde isi desfasoara activitatea.

 

7.2.7. Numele Participantilor declarati castigatori ai unui premiu oferit prin tragere la sorti vor fi facute publice pe site-ul www.infopromotii.ro in termen de 30 zile de la data incheierii perioadei de derulare a Programului. De asemenea, informatia cu privire la publicarea pe site-ul www.infopromotii.ro a denumirii Participantilor castigatori va fi mentionata intr-un anunt publicat intr-un ziar de circulatie nationala.

 

 

Art. 8. Dispozitii speciale privind premiile castigate prin tragere la sorti

 

8.1. Anuntarea Participantilor castigatori

 

8.1.1. Participantii declarati castigatori in urma tragerii la sorti organizate potrivit art. 7.2. de mai sus vor fi contactati telefonic si/sau prin fax de GRAFFITI BBDO in

termen de 7 zile de la validare.

 

8.1.2. GRAFFITI BBDO va trimite spre semnare Participantilor castigatori, prin mail sau fax, in termen de 4 zile de la anuntare, decizia de castigare a premiului care va avea continutul si forma cuprinse in Anexa 6 la prezentul Regulament. In cazul in care Participantilor nu li se poate trimite decizia de castigare a premiului prin mail sau prin fax, acestia vor fi contactati telefonic si vor stabili cu GRAFFITI BBDO modul in care li se poate trimite decizia de castigare a premiului pentru a putea fi semnata.

 

8.1.3. Participantii castigatori vor completa decizia de castigare a premiului cu datele personale ale Beneficiarilor. Decizia astfel completata va trebui sa fie trimisa catre GRAFFITI BBDO in maximum 48 de ore de la momentul primirii deciziei de castigare a premiului.

 

8.1.4. In cazul in care Participantii castigatori nu trimit catre GRAFFITI BBDO decizia de castigare a premiului, in termenul prevazut la art. 8.1.3. de mai sus, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai acorda premiul, recurgand astfel la rezervele alese in conformitate cu art. 7.2.3 de mai sus sau poate recurge la anularea premiului.

 

8.1.5. Numele Participantilor declarati castigatori, numele Beneficiarilor, datele personale ale acestora si datele lor de contact vor fi introduse de GRAFFITI BBDO intr-o baza de date si va fi gestionata de GRAFFITI BBDO numai in scopul acordarii catre Participantii castigatori a premiilor atribuite.

 

8.2. Intrarea in posesia premiilor

 

8.2.1. Actele de calatorie ale Beneficiarilor vor fi intocmite de o agentie de turism aleasa de GRAFFITI BBDO. In ziua plecarii in excursie, un reprezentant GRAFFITI BBDO va fi prezent la aeroport si va inmana Beneficiarilor aceste acte de calatorie intocmind un proces verbal.

 

8.2.2. Beneficiarii sunt raspunzatori pentru obtinerea documentelor personale valabile de calatorie (Pasaportul) si sa se asigure ca acestea sunt si vor fi valabile pentru o perioada de cel putin 6 luni de la momentul acordarii premiului. Beneficiarii sunt obligati sa trimita Organizatorului, in termen de maximum 48 de ore de la momentul primirii deciziei de castigare a premiului, a tuturor datelor necesare intocmirii actelor de calatorie. Organizatorul nu va raspunde in niciun moment pentru neindeplinirea acestor formalitati de catre Beneficiari.

 

3.2.3. Numai unul dintre Beneficiari poate fi minor. Adultul care calatoreste cu minorul trebuie sa se ocupe in mod obligatoriu si de obtinerea documentelor valabile de calatorie ale minorului cu care calatoreste.

 

8.2.4. Toate costurile aferente emiterii actelor de calatorie vor fi suportate de catre Organizator. Aceste costuri includ: (i) rezervarea biletelor de avion, achizitionarea acestora si ridicarea lor de la agentia de turism; si (ii) stabilirea si achizitionarea asigurarilor medicale de calatorie.

 

8.2.5. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor.

 

8.2.6. Premiul din concurs nu suporta modificari: nu pot fi schimbate data calatoriei, hotelul, destinatia sau alte elemente ale premiului. Beneficiarii nu vor putea fi modificati sau inlocuiti. Din momentul in care decizia de castigare a premiului este semnata si transmisa catre GRAFFITI BBDO, orice modificare a datelor personale face ca premiul sa se anuleze.

 

8.2.7. Neprezentarea Beneficiarilor la aeroport pentru ridicarea premiului echivaleaza cu anularea premiului respectiv. In aceasta situatie, de premiul astfel anulat nu va putea beneficia rezerva/rezervele alese conform clauzelor din prezentul Regulament.

8.2.8. Organizatorul nu este raspunzator in cazul in care persoanele castigatoare nu pot parasi teritoriul Romaniei din orice motive neimputabile Organizatorului.

 

8.2.9. Organizatorul nu va fi raspunzator de nicio neglijenta a Beneficiarului de a beneficia de Premiu in conditiile stabilite de Organizator, incluzand dar fara a se limita la: pierderea avionului in tara sau in Tunisia ori pierderea biletelor de calatorie. De asemenea, Organizatorul nu va fi tinut responsabil de culpa Beneficiarului cu privire la neindeplinirea cerintelor minime de intoarcere in tara.

 

8.2.10. Aparitia unui caz de Forta Majora, asa cum este definit in dispozitiile art. 2 lit. d) de mai sus, exonereaza pe Organizator de executarea obligatiilor izvorate in temeiul Acordului de Participare incheiat cu Distribuitorii Wrigley sau a prezentului Regulament.

 

8.2.11. Nu va constitui forta majora: (a) niciun eveniment care este cauzat de neglijenta sau actiunea intentionata a Participantului, a Persoanei de Decizie, a Beneficiarilor, a Organizatorului, a GRAFFITI BBDO ori a reprezentantilor sau angajatilor acestora; si (b) niciun eveniment pe care oricare dintre persoanele de mai sus, acordand atentia necesara, l-ar fi putut: (i) fie lua in considerare in momentul incheierii Acordului de Participare; (ii) fie preveni sau evita in cursul indeplinirii obligatiilor care decurg din acesta.

 

8.2.12. La survenirea unui caz de Forta Majora, Participantul va notifica prompt Organizatorului aparitia sau circumstantele pe care se fundamenteaza situatia de Forta Majora aparuta. Dispozitiile prezentului articol se vor aplica in mod corespunzator si in situatia in care cazul de Forta Majora apare in defavoarea Organizatorului.

 

8.2.13. Pe parcursul duratei cazului de Forta Majora, partea afectata va utiliza eforturi comerciale rezonabile pentru a evita si inlatura cazul de Forta Majora. De asemenea, in caz de Forta Majora, Organizatorul va face toate eforturile comerciale rezonabile pentru a modifica perioada, destinatia sau, dupa caz, orice alt element al premiului.

 

 

Art. 9. Taxe si impozite

 

Organizatorul Programului nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv in sarcina Participantului castigator.

 

 

Art. 10. Regulamentul Programului

 

10.1. Regulamentul oficial al Programului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Programului pe www.infopromotii.ro.

 

10.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Programului in orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens.

 

 

Art. 11. Litigii

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

Art. 12. Diverse

 

12.1. Programul va fi comunicat prin canale traditionale de comunicare.

 

12.2. Prin inscrierea in Program Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

12.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu Participantii. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

 

12.4. Inscrierea la program echivaleaza cu exprimarea acordului de catre participanti in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

 

12.5. Acordul astfel exprimat presupune ca datele personale ale Participantilor sa intre in baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

 

12.6. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului.

 

12.7. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing, GRAFITTI BBDO si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

 

12.8. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

i) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

ii) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Nu avem elemente multimedia.
elena (iasi) in 07 mai 2008, 11:08
de ce nu acordati premii si petru persoane fizice?
Moderator 1 (Infopromotii) in 07 mai 2008, 21:18
Salut, Elena!
Aceasta este o promotie destinata exclusiv comerciantilor. Poti fi sigura ca Wrigley va organiza in curand si promotii destinate consumatorilor, persoane fizice.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Cu Wrigley pleci in vacanta"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Cu Wrigley pleci in vacanta

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media