CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Cu Delma castiga un sandwichmaker din ora in ora, zilnic

Promotie concurs cu premii Delma

Premii prin tragere la sorti: 1.680 x sandwich maker personalizat Delma (cate 24 de premii pentru fiecare zi).

Cumpara cel putin un produs Delma cu ambalaj promotional si descopera codul unic aflat pe capacul acestuia. Trimite-l prin SMS la 1859 si pastreaza ambalajul pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 octombrie - 23 decembrie 2008

Documente conexe

Promotie expirata
92 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Cu Delma castiga un sandwichmaker din ora in ora, zilnic”

 

 

1. Desfasurarea campaniei. Produse participante

 

1.1. Organizator al campaniei promotionale “Cu Delma castiga un sandwichmaker din ora in ora, zilnic” (“Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”, cu notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P sub nr.2220.

1.2. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 15 octombrie 2008 – 23 decembrie 2008, prin intermediul S.C. netWing International S.R.L, cu sediul in Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti, denumita in continuare Agentia.

1.3. La aceasta Campanie participa toate produsele marca Delma (marca inregistrata a Unilever), denumite in cele ce urmeaza “produse participante”: Delma Sandvis 500 g, Delma Sandvis 750g, Delma Multivita 500g, Delma cu Unt 500g si Delma cu Smantana 500g, care au ambalaj  promotional ce contine codul unic ce da dreptul de înscriere în Campanie.

 

 

2. Conditii de participare la Campanie

 

2.1 La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, a angajatilor oficiului postal prin intermediul caruia se desfasoara prezenta Campanie, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

2.2 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

2.3 Participantii trebuie sa pastreze capacul fiecarui produs Delma care contine codul unic promotional imprimat pe capacul produselor in promotie mentionate la art. 1.3. astfel incat, conform Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic reprezentantului Agentiei si sa poata trimite capacul pentru validare, conform art. 6.4. de mai jos.

 

 

3. Mecanismul Campaniei

 

3.1 Pentru a participa la Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant si sa trimita prin intermediul unui mesaj telefonic scris (“SMS”) codul unic descoperit pe capacul produsului,  la numarul de telefon 1859 (numar scurt cu tarif normal de 0,05 Euro + TVA in retelele Cosmote, Orange si Vodafone si Zapp) in perioada Campaniei, pana la 23 decembrie 2008 ora 23:59  inclusiv („data limita” de primire a mesajelor telefonice).

3.2 Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif normal, stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).

3.3 Fiecare cod unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant poate fi inscris la Campanie o singura data printr-un SMS, indiferent de numarul de telefon mobil de la care este trimis.

3.4 Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa contina un cod unic numeric format din 8 cifre pentru Delma Sandvis 500g, Delma Sandvis 750g si Delma cu Unt 500g si format din 7 cifre pentru Delma Multivita 500g si Delma cu Smantana 500g, descoperit pe capacul ambalajului promotional al produsului participant,

- codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie si

- codul unic sa fie primit la numarul 1859 in perioada Campaniei.

3.5 Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS primit la numarul de telefon 1859, participantul-expeditor va primi imediat din partea Organizatorului, unul din urmatoarele mesaje de raspuns, dupa caz:

a) daca mesajul nu este trimis in forma corecta (nu indeplineste conditiile prevazute la art.3.4 de mai sus), atunci raspunsul va fi: „Codul trimis este incorect. Te rugam sa trimiti codul unic descoperit pe produsul Delma. Regulamentul este disponibil la numarul 0800150150”

b) daca mesajul contine un cod unic corect, dar care a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod unic a fost deja inscris in Campanie. Te rugam sa trimiti un alt cod unic. Regulamentul este disponibil la numarul 0800150150”;

c) daca mesajul contine un cod unic corect, care nu a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie, atunci mesajul receptionat va fi: „Felicitari! Codul tau a fost inscris cu succes! Pastreaza ambalajul promotional cu codul unic! Regulamentul este disponibil la numarul 0800150150”.

3.6 La tragerile la sorti organizate conform art.5 de mai jos nu vor participa SMS-urile expediate la numarul de telefon alocat Campaniei si care nu indeplinesc conditia prevazuta in art.3.4. de mai sus, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la art.1.2 din prezentul Regulament.

3.7 Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a) pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1859, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b) pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.3.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c) daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

d) pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   

3.8 Dupa data limita de primire a mesajelor (23 decembrie 2008, ora 23:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 

 

4. Premiile Campaniei

 

4.1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda in total urmatoarele premii:

- 1.680 de premii in valoare de 60,257 RON fiecare, constand fiecare in cate un sandwich maker personalizat Delma, la extragerile ce vor avea loc saptamanal, asa cum este precizat la art. 5.1 de mai jos.

4.2. Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 101.232 RON.

4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

4.4. Premiile Campaniei vor fi expediate castigatorilor impreuna cu certificatele de garantie corespunzatoare emise de catre producator.

 

 

5. Tragerea la sorti si validarea castigatorilor premiilor Campaniei

 

5.1. Extragerile saptamanale pentru acordarea premiilor (24 premii)  pentru fiecare zi, cate unul pentru fiecare ora a unei zile din cele 70 de zile ale Campaniei) se vor efectua dupa cum urmeaza:

• Prima extragere va avea loc pe data de 21 octombrie 2008, in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 15 – 19 octombrie 2008, in total 120 premii;

• A doua extragere va avea loc pe data de 28 octombrie 2008, in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 20 -26 octombrie 2008, in total 168 premii;

• A treia extragere va avea loc pe data de 04 noiembrie 2008, in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 27 octombrie – 02 noiembrie 2008, in total 168 premii;

• A patra extragere va avea loc pe data de 11 noiembrie 2008, in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 03 – 09 noiembrie 2008, in total 168 premii;

• A cincea extragere va avea loc pe data de 18 noiembrie 2008, in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 10 – 16 noiembrie 2008, in total 168 premii;

• A sasea extragere va avea loc pe data de 25 noiembrie 2008, in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 17 – 23 noiembrie 2008, in total 168 premii;

• A saptea extragere va avea loc pe data de 02 decembrie 2008, in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 24 – 30 noiembrie 2008, in total 168 premii;

• A opta extragere va avea loc pe data de 09 decembrie 2008, in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 01 – 07 decembrie 2008, in total 168 premii;

• A noua extragere va avea loc pe data de 16 decembrie 2008, in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 08 – 14 decembrie 2008, in total 168 premii;

• A zecea extragere va avea loc pe data de 13 ianuarie 2009 in cadrul careia se vor extrage premiile aferente perioadei 15 – 23 decembrie 2008, in total 216 premii.

 

5.2. In total in cadrul prezentei Campanii se vor organiza 10 extrageri. Fiecare tragere la sorti a premiilor zilnice va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Agentiei, unul al Organizatorului si un notar public si va fi asistata de calculator.

5.3. La fiecare tragere la sorti vor participa toate mesajele SMS intrate in Campanie, asa cum sunt precizate intervalele la art. 5.1 de mai sus (de exemplu, la tragerea la sorti din data de 21 octombrie 2008, vor participa toate mesajele intrate in campanie si validate preliminar la momentul intrarii in intervalul 15 octombrie 2008 ora 00.00 – 19 octombrie 2008 ora 23.59 inclusiv; la tragerea la sorti din data de 28 octombrie 2008 vor participa mesajele SMS intrate in Campanie in perioada 20 octombrie 2008 ora 00.00 – 26 octombrie 2008 ora 23.59 inclusiv;  la tragerea la sorti din data de 04 noiembrie 2008 vor participa mesajele SMS intrate in Campanie in perioada 27 octombrie 2008 ora 00.00 – 02 noiembrie 2008 ora 23.59 si validate preliminar etc).

5.4. Un mesaj SMS odata extras la o extragere va fi eliminat din baza de date a Campaniei si nu va mai fi reintrodus in baza de date pentru a participa la extragerile ulterioare.

5.5. In cazul in care intr-o zi din perioada de desfasurare a Campaniei se inregistreaza mai putin de 24 de inscrieri, atunci pentru ziua respectiva nu se vor mai face trageri la sorti iar inscrierile vor fi validate dupa indeplinirea procedurii de validare mentionata la art.6 de mai jos ca si castigatoare. Premiile neacordate in acea zi, corespunzatoare restului de ore ale zilei respective, raman la dispozitia Organizatorului.

5.6. In cazul in care intr-o zi din perioada de desfasurare a Campaniei au loc 24 de inscrieri valide, cate o inscriere pentru fiecare ora a zilei, premiile corespunzatoare zilei respective vor fi acordare fara tragere la sorti persoanelor care au efectuat cele 24 de inscrieri valide, dupa indeplinirea procedurii de validare mentionata la art.6 de mai jos.

 

 

6. Validarea castigatorilor premiilor Campaniei si acordarea premiilor

 

6.1. Fiecare potential castigator va fi apelat pe numarul de telefon de la care s-au inscris in Campanie, in termen de 24 de ore de la extragere, de catre un reprezentant al Organizatorului, pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat de 3 ori in cele 24 de ore, in urmatoarele 24 de ore va fi apelat de inca 2 ori si, in cazul in care nu poate fi contactat nici de aceasta data, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului.

6.2. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit codul extras potential castigator  identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si codul extras castigator. Daca acest cod corespunde cu cel extras castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor. De asemenea, i se va comunica potentialului castigator termenul in care trebuie sa trimita capacul cu codul unic extras castigator si textul declaratiei de acord pe care acesta trebuie sa o expedieze conform art.6.4 de mai jos.

6.3. In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.4. In urma derularii procedurii explicate la art. 6.1 - 6.3 de mai sus, fiecare potential castigator va primi din partea Agentiei, in termen de 7 zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice si pe adresa comunicata de catre acesta, un plic care va contine o declaratie prin care se solicita potentialului castigator confirmarea datelor personale pe care le-a comunicat telefonic si permisiunea expresa si neechivoca de a utiliza datele cu caracter personal comunicate in scopul validarii acestuia ca si castigator, acordarii premiului castigat in cadrul prezentei Campanii si, daca bifeaza optiunea “DA”, sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea Organizatorului. Continutul acestei declaratii se constituie in Anexa nr. 1 a prezentului regulament si este considerata parte integranta din acesta. Dupa primirea acestei declaratii, potentialul castigator trebuie sa o completeze, sa o semneze, sa o dateze si sa o trimita la adresa: CP 142 OP 5 Bucuresti, impreuna cu capacul produsului pe care se gaseste codul unic extras castigator, in maxim 7 zile lucratoare de la data primirii acestei declaratii. Dupa primirea plicurilor, se va compara codul unic extras castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator, cu cel aflat pe capacul produsului participant, primit prin posta. Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia premiului conform art.6.12 de mai jos.

6.5. Pentru a intra in posesia premiului, potentialii castigatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa confirme telefonic codul castigator, conform art.6.2 de mai sus, si faptul ca se afla in posesia acestuia (a capacului produsului participant pe care este imprimat codul).

- sa trimita la CP 142, OP 5, Bucuresti declaratia mentionata la art.6.4 de mai sus, impreuna cu capacul produsului participant ce contine codul unic castigator declarat telefonic, in maxim 7 zile lucratoare de la primirea prin plic a acesteia de la Organizator.

6.6. Totodata, Castigatorii vor primi un SMS din partea Organizatorului, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data validarii lor finale, in care sunt instiintati ca au fost declarati castigatori si ca li se va expedia premiul la adresa declarata de acestia la validarea telefonica, adresa mentionata de castigatori si în cuprinsul “Declaratiei-Acord” prezentata în Anexa 1. Textul SMS-ului final de instiintare este urmatorul: “Felicitari! Sunteti castigatorul unui premiu Delma. Intre 30 Ianuarie 2009 si 30 Martie 2009 veti primi premiul prin Posta. Regulamentul este disponibil la numarul 0800150150 ”

6.7. In cazul in care, in urma primirii plicului de la potentialul castigator, se observa faptul ca declaratia completata de acesta nu contine toate datele solicitate, sau declaratia este incompleta, contine date eronate, exista neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele completate in declaratie sau ca ambalajul produsului trimis nu contine codul castigator asa cum s-a specificat la art.6.5 de mai sus, precum si in orice alte asemenea situiatii ce determina imposibilitatea validarii finale a castigatorului, potentialul castigator va fi anuntat de catre un reprezentant al Agentiei, i se comunica neconcordantele constatate si se va relua procedura expusa la art. 6.4 din prezentul Regulament, Agentia depunand toate eforturile de validare a potentialului castigator aflat intr-o astfel de situatie ipotetica. Daca nici in urma acestei reluari a procedurii de validare potentialul castigator nu va putea fi validat ca urmare a existentei de neconcordante, acesta va fi invalidat. Premiile neacordate ca urmare a neindeplinirii cumulate a conditiilor de validare de catre potentialii castigatori vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.8. In toate cazurile, dupa primirea plicului de la potentialul castigator, in termen de maximum 3 zile lucratoare, acesta va primi un SMS din partea Organizatorului si i se va comunica faptul ca a fost validat si ca i se va expedia premiul conform art. 6.12 de mai jos in cazul in care declaratia de acord cu prelucrarea datelor este corecta si completa, iar ambalajul trimis contine codul castigator; in caz contrar acesta va fi instiintat telefonic de reluarea procedurii de validare si de efectele neindeplinirii corespunzatoare a acesteia.

6.9. Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise la art. 6.5. de mai sus  conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de potentialii castigatori pe alta adresa, ori expediate la CP142 OP 5 Bucuresti in afara termenului mentionat la art.6.5 de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost trimise dupa expirarea termenului acordat. Castigatorii nu vor primi confirmare de primire din partea Organizatorilor pentru plicurile expediate la CP142 OP 5 Bucuresti.

6.10. Codurile unice extrase castigatoare conform art. 5 si validate vor fi eliminate din baza de date si nu vor participa la extragerile viitoare

6.11. Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro dupa validarea lor finala, dupa data de 30 ianuarie 2009.

6.12. Premiile Campaniei vor fi expediate castigatorilor prin Posta Romana, prin colet postal castigator, in perioada 30 ianuarie 2009 - 30 martie 2009. Coletul postal va fi trimis cu confirmare de primire si valoare declarata fiecarui castigator. Organizatorul isi asuma responsabilitatea prin imputernicitul sau, S.C. netWing International S.R.L, sa expedieze premiile Campaniei in conditii de siguranta si in ambalaje corespunzatoare, in scopul pastrarii integritatii si calitatii acestora. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru coletele care ajung la castigatori in conditii degradate ca urmare a viciilor de manipulare a Postei Romane. In acest caz, Posta Romana va oferi Organizatorului prin intermediul S.C. netWing International S.R.L despaguriri, conform tarifelor in vigoare.

 

 

7. Clauze Diverse

 

7.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorilor, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii si atribuirii premiilor Prin bifarea optiunii “DA”, castigatorii isi exprima acordul sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea din partea Organizatorului, prin agentii desemnati de acesta.

7.3. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

7.4. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 15 octombrie 2008 si va fi disponibil gratuit prin apel la numarul 0800150150 ( apel gratuit din retelele Romtelecom, Orange, Cosmote si Vodafone, disponibil in intervalul orar 10:00 – 17:00, de Luni pana Vineri, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei) sau prin solicitare scrisa trimisa la adresa CP 142 OP 5 Bucuresti.
Nu avem elemente multimedia.
gabriela (giurgiu) in 15 octombrie 2008, 20:39
Mult succes tuturor eu sunt una dintre castigatori din promotile anterioare.am castigat un set farfurii din portelan si doua seturi mic dejun romantic participati cu incredere.
mirela (tirgu secuiesc) in 16 octombrie 2008, 14:15
si produsele participante unde sunt deja a devenit un ritual trebuie mai intai sa alergi peste tot pana gasesti un produs cu promotie si cand il gasesti deja e tarziu
besenyei (cluj-napoca) in 16 octombrie 2008, 20:05
pentru maria: sunt suparat ca nu ai trecut numele meu la abonati de premii. Si ce intelegi prin extrageri normale cinstite corecte?.......nu e normal daca eu am cumparat 400kg de zahar margaritar sa castig?.....si tu care nu ai cumparat sau ai cumparat doar 2-4kg....sa nu ai norocul ala sa castigi si tu? Si eu am castigat mult dar am si cumparat produse promotionale. Poate e greu de crezut dar este luna cand particip la vro 10 promotii si la vro 6-7 si castig. Nu e nimic rau in asta..... Chiar doresc mult noroc lui cocos cheorghe , dragomir etcc...ca sunt persoane care trimit 100-200-500de plicuri sa castige. La promotia asta cred ca cumpar vro 300de cuti delma. Mult noroc pentru tine maria:)
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 octombrie 2008, 09:35
Maria,
daca vii iar cu acuzatiile nefondate si cu scenariile despre comploturi si furturi, iti vom suspenda contul de membru, asa cum ti-am promis.
Trebuie sa intelegi o data ca sunt oameni care participa cu sute de ambalaje si este firesc sa aiba de 100 de ori mai multe sanse decat tine, care participi cu 2-3 ambalaje. Dupa cum stii, acestia nu sunt multi, asa ca mai ai si tu sanse pe langa ei.
Acesta este un avertisment. Desi ti-am explicat in numeroase randuri cum stau lucrurile, revii cu aceleasi comentarii calomnioase. La urmatorul, ne luam la revedere.
() in 17 octombrie 2008, 16:51
--pt.MARIA (baia-mare),vreau sa sti draga ca nu ai dreptate totul e real, depinde doar de sansa si noroc; si sa participi cu cat mai multe sanse. DL> Besenyei (cluj-napoca) am si eu o intrebare :: CE FACI cu 400 kg de zahar sau cu 300 de cuti delma (si eu cumpar doar atat cat putem consuma eu si toata familia mea).
mirela (tirgu secuiesc) in 19 octombrie 2008, 13:01
am si eu o curiozitate vis-a-vis de ce spunea besenyei ca va cumpara 300 de cutii de delma ce o sa faci cu atata margarina ?
I (Constanta) in 20 octombrie 2008, 12:50
@besenyei : daca nu ai ce face cu produsele cumparate ptr concurs in cantitati masive (vezi zahar, margarina, etc) ar fi bine sa cauti un centru de copii sau batrani (orfelinat/azil) si sa donezi ceea ce nu poti vinde sau folosi. In felul acesta "rasplatesti" si norocul, daruind altora din propriul tau castig. Stii cum se spune : "dar din dar se face rai". Bafta in continuare.
besenyei (cluj-napoca) in 21 octombrie 2008, 01:24
pentru moderator: sunt cazuri cand nu ma pot loga , degeaba scriu corect email-ul si parola. Este problema de la site? Nu am gasit cuti delma cu promotie in Cluj si nu mai particip. La zahar margaritar am facut in felul urmator: am gasit in real si am iesit afara si am scris vro 40 de sms-uri cu textul am zahar de vanzare fara ambalaj la pretul x. La 2-3 minute am venit sms-urile......la 2 persoane am dat cate 100-100kg...la restu 20-30-40kg. Eu am ramas cu 20kg:) e simplu. Totusi au fost cazuri de exemplu cu ciocolata lion am cumparat cateva sute si trebuia desfacute.....(cred ca ma-m ingrasat vro 5 kg la promotia aia)atuncia am impartit la saraci si tigani lion cu sutele.....asta e pana la urma si eu ma-m bucurat cand am vazut cum manca copii de 2-10ani ciocolata(la promotia aia mai mult am pierdut decat am castigat). Totusi la delma cred ca din 300 de cuti puteam sa castig vro 20-30 de premii..cred.....bafta la toti:)
Moderator 2 (Infopromotii) in 21 octombrie 2008, 11:32
Draga Besenyei,

Este prima data cand auzim de o astfel de situatie si niciunui membru al echipei nu i s-a intamplat pana acum. Te rugam sa ne povestesti in ce conditii se intampla sa nu te poti loga si cat de des, pe Forum la sectiunea "Bune si rele despre Infopromotii". II asteptam si pe ceilalti membri sa ne spuna pe Forum, la aceeasi discutie, daca au intampinat aceasta problema.

Mult succes!
gabriela (giurgiu) in 21 octombrie 2008, 18:46
A gasit cineva din GIURGIU margarina delma cu promotie sa ma anunte si pe mine.MULTUMESC
() in 22 octombrie 2008, 07:58
Draga Besenyei , la Kaufland manastur este margarina Delma cata vrei. bafta..
Sorin (Bucuresti) in 22 octombrie 2008, 13:12
Pt Moderator. Premiile se acorda pe fiecare ora de inscriere ? Sau remiile se acorda pe intervalul de 24 ore sau pe perioada de extragere ? Multumesc frumos.
Moderator 2 (Infopromotii) in 22 octombrie 2008, 13:32
Draga Sorin,

Extragerile au loc saptamanal si se desemneaza cate 24 de castigatori pe zi pentru fiecare dintre cele 7 zile ale saptamanii.

Mult succes!
mirela (Arad) in 23 octombrie 2008, 13:19
buna , as dori sa intreb de ce nu raspunde nimeni la numarul de telefon 0800150150 care este trecut in regulament , mi se spune numar nealocat ,la noi sa gasit margarina din a doua zi de concurs , in rest bafta la toti
Moderator 2 (Infopromotii) in 23 octombrie 2008, 14:19
Draga Mirela,

Am transmis intrebarea ta organizatorilor. Speram sa revenim cu un raspuns cat de curand.

Mult succes!
Moderator 2 (Infopromotii) in 24 octombrie 2008, 13:58
Draga Mirela,

Raspunsul organizatorilor pentru tine este urmatorul: "Ne cerem scuze pentru inconvenientele create. Incercam sa rezolvam situatia in cel mai scurt timp! Multumim pentru intelegere!".

Mult succes!
raul (oradea) in 26 octombrie 2008, 12:23
sal. nici in oradea nu se gaseste margarina cu codul de concurs. si am incercat la cateva magazine deja. succes tuturor!
florentina codruta (cernavoda) in 28 octombrie 2008, 13:04
eu am cumparat si am castigat. mult succes tuturor.
Ionut (Botosani) in 29 octombrie 2008, 00:53
si eu am cumparat si am castigat,dar cica o sa primesc premiul undeva intre ianuarie si februarie 2009.
GABRIELA (BUCURESTI) in 29 octombrie 2008, 13:35
si eu am cumparat si am castigat, cred ca conteaza sa te inscrii pe la inceputul promotiei altfel nu prea mai ai sanse sa castigi iar unele din produse le gasesti doar in supermarketuri sau nu le gasesti deloc.
gabriela (braila) in 30 octombrie 2008, 13:58
felicitari tuturor celor care au castigat.as dori sa intreb de ce nu s-a afisat lista de castigatori.mult succes tuturor.
Moderator 2 (Infopromotii) in 30 octombrie 2008, 16:42
Draga Gabriela,

In acest moment, procesul de validare este in plina desfasurare. Indata ce vor aparea primii castigatori validati, le vom publica numele la sectiunea "Castigatori".

Mult succes!
claudia liliana (constanta) in 31 octombrie 2008, 13:36
moderator:am fost sunata acum trei zile si mi s-a spus ca am castigat un sanwich maker,am dat adresa, si cea de mail si mi s-a spus ca voi primi un mail cu o declaratie pe care trebuie sa o completez si sa o trimit impreuna cu capacul delma dar nu am primit inca nimic si as vrea sa stiu de ce si in cat timp o sa primesc aceea declaratie?
Moderator 2 (Infopromotii) in 31 octombrie 2008, 14:46
Draga Claudia,

Te rugam sa ne trimiti datele tale complete, cu care ai participat la acest concurs, prin intermediul rubricii "Contact" din partea de jos a site-ului. Astfel ii vom putea ruga pe organizatori sa verifice.

Mult succes!
Tiberiu (Lugoj) in 31 octombrie 2008, 19:56
la "noroc" in timisoara este margarina delma cu promotie......acolo am castigat si eu
Tiberiu (Lugoj) in 31 octombrie 2008, 19:58
am fost sunat acum trei zile si mi s-a spus ca am castigat un sanwich maker,am dat adresa, si cea de mail si mi s-a spus ca voi primi un mail cu o declaratie pe care trebuie sa o completez si sa o trimit impreuna cu capacul delma dar nu am primit inca nimic si as vrea sa stiu de ce si in cat timp o sa primesc aceea declaratie?
Moderator 1 (Infopromotii) in 31 octombrie 2008, 21:05
Salut, Tiberiu!
Poti descarca de pe aceasta pagina declaratia (este exact sub imaginea promotiei), s-o completezi si s-o trimiti, respectand cerintele regulamentului. Daca ai nelamuriri sau intampini probleme, te invitam sa ne scrii folosind rubrica de contact din meniul galben de jos.
Mult succes!
vasilica (timisoara) in 06 noiembrie 2008, 14:26
eu am primit declaratia pe mail, am si trimis capacul impreuna cu declaratia prin posta recomandat. Astept sa-mi primesc premiul! Stie cineva in cat timp ne primim premiile?
Tiberiu (Lugoj) in 08 noiembrie 2008, 14:59
imi trimite si mie cineva adresa de la delma ca nu dau nicicum de ea sa mi ridic premiu......mersi...tibi_babtan84@yahoo.com
Moderator 2 (Infopromotii) in 10 noiembrie 2008, 08:58
Draga Tiberiu,

Conform regulamentul, trebuie sa trimiti declaratia de acord impreuna cu capacul produsului la CP 142, OP 5, Bucuresti, in termen de 7 zile de la data primirii declaratiei.

Mult succes!
aurel (brasov) in 10 noiembrie 2008, 15:04
am fost sunat ca am castigat 3 sandwichmacher-e la aceasta promotie,am trimis capacele cu codurile respective impreuna cu declaratiile.vreau sa aflu daca au fost validate premiile respective.de ce nu e afisata lista castigatorilor?de ce la nr.de tel.pus la dispozitia participantilor nu raspunde nimeni,nu se pot obtine niciun fel de relatii.?
Moderator 2 (Infopromotii) in 10 noiembrie 2008, 15:42
Draga Aurel,

Am preluat datele tale personale si le vom trimite organizatorilor rugandu-i sa verifice in baza de date. Speram sa revenim cat de curand cu un raspuns pentru tine. Pe viitor iti recomandam sa ne trimiti datele personale prin intermediul rubricii "Contact". Nu este indicat sa iti afisezi pe site date personale cum ar fi numarul de telefon sau adresa de email. Lista castigatorilor a fost publicata pe site si este permanent actualizata, pe masura ce apar noi castigatori validati. O poti vedea si tu tastand urmatoarea adresa in bara browser-ului tau: http://www.infopromotii.ro/Castigatori/Promotie-Concurs-Cu-Delma-castiga-un-sandwichmaker-din-ora-in-ora-zilnic-285.html.

Mult succes!
Moderator 2 (Infopromotii) in 10 noiembrie 2008, 16:45
Draga Aurel,

Organizatorii iti transmit ca doua dintre cele 3 plicuri au fost validate pe 30 octombrie, iar cel de-al treilea in data de 6 noiembrie 2008.

Mult succes!
Angela (Nehoiu) in 11 noiembrie 2008, 05:44
Am fost anuntata ca am cstigat la aceasta promotie dar nu am primit nimic.De ce?
Moderator 2 (Infopromotii) in 11 noiembrie 2008, 10:03
Draga Angela,

Te rugam sa ne trimiti datele complete cu care ai participat la acest concurs prin intermediul rubricii "Contact" din partea de jos a site-ului. Astfel ii vom putea ruga pe organizatori sa verifice.

Mult succes!
() in 12 noiembrie 2008, 10:00
AM JUCAT AM CISTIGAT AM FOST SUNAT LA TELEFON CA PRIMESC O DECLARATIE PE CARE TREBUIE COMPLETAT SI TRIMIS INAPOI DAR NU AM PRIMIT [AM FOST SUNAT LA DATA DE 5 NOI. ] DE CE? MULTUMESC
Moderator 2 (Infopromotii) in 12 noiembrie 2008, 13:02
Draga Lakatos,

Declaratia poate fi descarcata chiar de pe site-ul nostru. O gasesti in pagina acestei promotii la "Documente conexe". Declaratia trebuie completata integral, semnata, datata si trimisa la adresa CP 142, OP 5, Bucuresti, impreuna cu capacul produsului pe care se gaseste codul unic extras castigator.

Mult succes!
Laura Loredana (Oradea) in 12 noiembrie 2008, 16:37
Buna ziua,
Am fost sunata de dumneavoastra cum ca am castigat un sandwichmaker si mi s-a spus ca voi primi pe e-mail declaratia-acord castigator....nu am primit inca nimic...pot sa o downlandez eu si sa va trimit impreuna cu capacul?
Moderator 2 (Infopromotii) in 12 noiembrie 2008, 16:46
Draga Laura,

Poti sa descarci declaratia de pe site-ul nostru si sa procedezi exact cum i-am explicat si lui Lakatos in mesajul precedent.

Mult succes!
() in 12 noiembrie 2008, 18:31
scuzati dar nu mai stiu care cod a fost tras. doua am trimis multumesc
laura (uricani) in 12 noiembrie 2008, 20:36
BUNA BUNA ESTE SI DELMA SPER SA FIU SI EU UNA DINTRE CASTIGATOARE BAFTA LA TOTI PARTICIPANTII
Moderator 2 (Infopromotii) in 13 noiembrie 2008, 11:20
Draga Lakatos,

Am luat legatura cu organizatorii si i-am rugat sa verifice care dintre coduri este cel castigator. Nu am publicat codul pentru a evita eventualele tentative de frauda si iti recomandam pe viitor sa folosesti rubrica "Contact" din partea de jos a site-ului.

Mult succes!
anca (targoviste) in 15 noiembrie 2008, 14:02
buna ziuz am si o intrebsre pot sa trimet codurile si prin email undeva in afara de mesaj prin telefon?va multumesc mult
Vergiliu (Bucuresti) in 15 noiembrie 2008, 16:28
DA DELMA ESTE O MARGARINA CARE MERITA A FI CONSUMATA MIE IMI PLACE
anca (targoviste) in 15 noiembrie 2008, 20:57
imi raspunde si mie cineva ca rog daca pot sa trimett altcumva codurile inafara de sms prin telefon?nici macar intrebarea nu apare aici
florentina codruta (cernavoda) in 16 noiembrie 2008, 22:41
eu cred ca doar prin sms...tinand cont ca toata lumea are telefoane mobile, nu cred ca mai este o problema.
viorel (bucuresti) in 17 noiembrie 2008, 09:24
am trimis codul (cenzurat din motive de securitatea informatiei) si mi s-a raspuns ca este incorect.doar atat scrie pe capac ,doar 7 numere,nu 8! am impresia ca ceva nu este corect.
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 noiembrie 2008, 11:08
Pentru Anca: Mesajele pe care le trimiteti sambata si duminica sunt moderate si publicate cel tarziu luni dimineata. Este firesc sa apara cu intarziere mesajul tau (dar apare!) pentru ca echipa noastra nu lucreaza in weekend (sau lucreaza mai putin). Conform regulamentului promotiei, singura modalitate de inscriere este prin SMS.
Pentru toti:
Unele coduri sunt formate din 8, altele din 7 cifre. Vedeti regulamentul promotiei: "3.4 Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: - sa contina un cod unic numeric format din 8 cifre pentru Delma Sandvis 500g, Delma Sandvis 750g si Delma cu Unt 500g si format din 7 cifre pentru Delma Multivita 500g si Delma cu Smantana 500g, descoperit pe capacul ambalajului promotional al produsului participant".
Succes!
iulia (bucuresti) in 17 noiembrie 2008, 16:32
am trimis gresit capacul de la delma pe adresa S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SRL,Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, Bucuresti, acum ce ma fac???????????????????????????????????? am pirdut premiul nu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 noiembrie 2008, 16:39
Salut, Viorel!
I-am rugat pe organizatori sa verifice codul comunicat de tine (si pe care nu l-am publicat pe site), iar acesta este incorect. Nu poate sa inceapa cu zero. Citeste cu mare atentie codul de pe ambalaj si trimite-l verificand sa corespunda fiecare cifra. Dupa cum spuneam, sunt coduri de 7 sau de 8 cifre, in functie de tipul de produs participant (vezi mai sus sau citeste toate detaliile in regulament).
Moderator 2 (Infopromotii) in 17 noiembrie 2008, 17:05
Draga Iulia,
Vom lua legatura cu organizatorii si vom vedea daca se poate face ceva in cazul tau. Este important sa citesti cu atentie regulamentul de fiecare data, sau sa ne intrebi unde nu iti este clar, pentru ca pe viitor sa nu mai ai astfel de surprize neplacute.
Mult succes!
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 noiembrie 2008, 17:55
Draga Iulia,
Te rugam sa ne scrii un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului si sa ne spui exact ce ai scris pe plic, atat la expeditor, cat si la destinatar (daca ai mentionat sau nu ca e pentru promotia Delma) si poate ca vom reusi sa dam de urma lui, cu ajutorul companiei Unilever si ai agentiei organizatoare, netWing. Nu uita sa ne scrii in mesaj despre ce este vorba, pentru ca primim zilnic foarte multe mesaje de la vizitatori referitoare la diferite promotii prezentate pe site.
Succes!
iulia (bucuresti) in 18 noiembrie 2008, 09:23
adresa destinatarului este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SRL,Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, Bucuresti pentru promotia delma si a expeditorului este Borto Catalin strada Getilor nr. 15 sector 4 Bucuresti cod 042114, cand a fost sunat copilulu meu caci el a castigat premiul, dormea si nu a inteles unde trebuie sa trimita declaratia iar eu nu am citit regulamentul de bucurie ca a castigat si el ceva este gresala mea. Va multumesc anticipat chiar daca nu se rezolva recunosc este vina mea. Plicul a fost pus la posta pe 18 sau 25nu mai stui exact.
Moderator 1 (Infopromotii) in 18 noiembrie 2008, 10:14
Iulia,
Am transmis informatiile furnizate de tine organizatorilor. Era mai bine pentru protectia datelor tale personale daca ne scriai folosind adresa de contact, asa cum ti-am recomandat.
Succes!
iulia (bucuresti) in 18 noiembrie 2008, 10:33
multumesc mult sper sa aiba si un pic de noroc mii de multumiri
livia maria (targu mures) in 25 noiembrie 2008, 15:48
Ma numar printre fericitii castigatori !Succes tuturor !
iulia (bucuresti) in 25 noiembrie 2008, 21:07
multumesc mult pentru ajutor am primit comfirmarea ca a fost validat acum asteptam sa ne trimita premiul
viorel eduard (tulcea) in 26 noiembrie 2008, 21:26
Fiul meu este inebunit dupa margarina DELMA.prefera sandvisurile cu DELMA chiar si la scoala la pachetel in locul chipsurilor sau altor produse care nuci macar nu tin de foame!
elena (bucuresti) in 27 noiembrie 2008, 08:08
am fost sunata marti de cineva de la dumneavoastra.mi-a spus ca am castigat un sandwichmaker.am citit pe regulament ca in maxim o saptamana trebuie sa primesc un plic prin posta...?persoana care m-a sunat mi-a cerut adresa de mail....pana la urma cum fac dovada ca am capacul cu seria castigatoare ?si cum intru in posesia aparatului?nu sunt sigura ca peroana carae ma- sunat a intels bine datele(adresa,mailul..)ca eu era in trafic si nu prea se auzea bine la mobil.banuiesc ca nu este o farsa pentru ca mi-a spus codul si nimeni nu-l stia decat eu care am capacul.multumesc
Moderator 2 (Infopromotii) in 27 noiembrie 2008, 09:03
Draga Elena,
Pentru validare poti descarca "Declaratia de acord" de pe site-ul nostru, o completezi integral, o semnezi cu pixul si o trimiti impreuna cu capacul pe care se gaseste codul extras castigator la CP 142, OP 5, Bucuresti.
Mult succes!
florentina (constanta) in 27 noiembrie 2008, 18:18
am fost sunata miercuri de cineva de la dumneavoastra.mi-a spus ca am castigat un sandwichmaker.persoana care m-a sunat mi-a cerut adresa de mail si n-am primit nici un mail de la dumneavoastra pana acum.cand primesc mailu cu declaratia?
elenacamelia (comarnic) in 27 noiembrie 2008, 18:39
Am fost sunata ca am castigat un sandwichmaker,am dat toate datele mele persoanei care m-a sunat.m-a intrebat cum doresc sa intru in posesia "Declaratiei de acord"si am spus ca prin fax .Am dat si nu am primit nimic.A trecut ceva timp de atunci si as vrea sa stiu daca este buna declarartia de pe sit-ul concursului,sau trebuie sa astept sa-mi trimiteti declaratie.
Moderator 1 (Infopromotii) in 27 noiembrie 2008, 21:10
Salut, Florentina si Elena Camelia!

Asa cum a scris mai sus colega mea, pentru validarea premiului puteti sa descarcati "declaratia de acord castigator" din aceasta pagina (sus, sub imaginea promotiei, la "documente conexe", sa o printati, completati integral, sa o semnati (cu pixul sau stiloul, nu la masina de scris/ computer) si sa o trimiteti prin posta impreuna cu capacul ce contine codul desemnat castigator la CP142, OP5, Bucuresti, cat de curand posibil.
Declaratia de mai sus este aceeasi cu cea pe care ati putea-o primi prin fax sau pe e-mail de la organizatori si de aceea o gasiti atasata aici: ca sa va fie de folos.

Mult succes!
florentina (constanta) in 27 noiembrie 2008, 22:33
va multumesc.
Gelu (Cindesti) in 30 noiembrie 2008, 10:40
Sotia mea a castigat pe 28 octombrie.Dupa ce a fost sunata de cineva de la dvs am primit prin posta ''declaratia de acord castigator'' pe care am expediat-o pe adresa de pe plicul in care am primit-o si anume NetWing Intenational SRL,b-dul Constructorilor nr 20A,cladirea IPROMET,corp A,etaj 4,sector 6 Bucuresti . Mentionez ca la data primirii plicului nu aveam internet pentru putea citi regulamentul si nu am stiut ca plicul trebuia trimis la CP142,OP5 Bucuresti . Acest lucru trebuia trecut fie pe plicul pe care l-am primit fie in ''declaratia de acord castigator''.Ganditi-va ca in Romania inca sunt foarte multi oameni care nu au acces la internet si nu pot citi regulamentele de la concursuri.
Moderator 2 (Infopromotii) in 02 decembrie 2008, 08:47
Draga Gelu,
Te rugam sa ne trimiti datele tale complete si sa ne spui ce era scris la destinatar si la epeditor pe plicul trimis, utilizand rubrica "Contact" aflata in partea de jos a site-ului. Astfel vom putea lua legatura cu organizatorii sa ii rugam sa ne spuna daca se mai poate face ceva.
Mult succes!
elena (bucuresti) in 02 decembrie 2008, 22:43
vineri 28 noiembrie am trimis plicul cu declaratia si cu capacul castigator.asatazi i-am confirmat doamnei oana mustata(reprezenata de la dumneavoastra) printr-un mail toate acestea.sper sa ajunga plicul cat mai repede pentru validare.multumesc
Melinda (Sovata) in 03 decembrie 2008, 13:02
Eu nu cred ca tragerea se face in fiecare ora cum scrie in regulament, se face numau ziua.Noi am pus coduri numai noaptea, dar fara rezultat.
iuliana-Carmen (buzau) in 03 decembrie 2008, 16:54
Am fost anuntata de castigarea premiului(cred ca p 18 noiembrie) si nu am primit nici pana in prezent declaratia p care trebiua sa o completez.In regulament este specificat faptul ca "decaratia de acord castigator" va fi trimisa in max 7 zile lucratoare de la anuntarea castigatorului.Vreau sa stiu in acest caz ce a de facut pt a-mi valida premiul.
Moderator 2 (Infopromotii) in 03 decembrie 2008, 17:47
Draga Iuliana,
Poti descarca "Declaratia de acord" de pe site-ul nostru, o completezi integral, o semnezi cu pixul si o trimiti impreuna cu capacul pe care se afla codul extras castigator, la CP 142, OP 5, Bucuresti.
Mult succes!
() in 03 decembrie 2008, 18:41
Cum te inscri in concurs,sa bag acel cod de pe capac
Moderator 2 (Infopromotii) in 04 decembrie 2008, 08:55
Draga Alina,
Te poti inscrie daca trimiti codul prin SMS la 1859.
Mult succes!
elena (bucuresti) in 04 decembrie 2008, 21:59
sunt dezamagita.nu stiu ce sa mai cred?am trimis plicul pe adresa dv.(cu declaratia si capacul cu seria castigatoare).am crezut ca voi aparea la castigatori cu numele corect si ca s-a validat capacul?cred ca dureaza mai mult ....sau si mai rau plicul s-a pierdut?cum pot afla toate acestea?
Moderator 2 (Infopromotii) in 05 decembrie 2008, 11:06
Draga Elena,
Te rugam sa ne trimiti datele tale complete prin intermediul formularului "Contact" din partea de jos a site-ului. Astfel le vom putea scrie organizatorilor cu rugamintea sa verifice.
Mult succes!
Moderator 2 (Infopromotii) in 09 decembrie 2008, 17:57
Draga Liviu,
Organizatorii iti transmit ca este adevarat ca doamna Radut Mirela Simona nu este inca validata. Totusi, procesul de validare este in plina desfasurare si este posibil ca plicul dansei sa fie gasit in zilele urmatoare.
Mult succes!
cristina (plopeni) in 09 decembrie 2008, 19:35
buna ziua.am si eu o problema.am incercat sa dau si eu msj.cu codul castigator si nu ma lasa .mi se da msj.inapoi de la nr.100 ca nu e valid.
Moderator 2 (Infopromotii) in 10 decembrie 2008, 09:39
Draga Cristina,
Te rugam sa ne trimiti datele tale prin intermediul rubricii "Contact", din partea de jos a site-ului, pentru a-i putea ruga pe organizatori sa verifice.
Mult succes!
monika (oradea) in 11 decembrie 2008, 21:08
Salut tuturor, unde pot sa ma uit daca am castigat sau nu? O zi buna.
Moderator 1 (Infopromotii) in 11 decembrie 2008, 23:58
Salut, Monika!
Poti consulta lista castigatorilor promotiei intrand in sectiunea "castigatori" din meniul de sus al site-ului nostru si selectand apoi numele promotiei la care ai participat. O varianta si mai simpla ar fi sa iti tastezi numele in bara de cautare si sa bifezi cautarea dupa castigatori, tot in meniul de sus al site-ului nostru.
Succes!
mircea alexandru (calnic) in 13 decembrie 2008, 20:39
pentru cei ce stiu de ce delma premii-ti aduce;pentru cei ce nu mai stiu,delma..in rest..nu mai stiu..
madalina - geanina (Iasi) in 16 decembrie 2008, 21:59
sal,am o mare dilema,deoarece am fost sunata azi de o domnisoara in legatura ca am castigat ceva.Dar nu stiu sigur,daca am zis adresa buna,completa.O seara placuta
Moderator 2 (Infopromotii) in 17 decembrie 2008, 11:00
Draga Madalina,
Daca te-au sunat cei de la Delma te rugam sa descarci declaratia de acord de pe site-ul nostru, sa o completezi integral si sa o trimiti impreuna cu capacul care contine codul extras castigator la CP 142, OP 5, Bucuresti.
Mult succes!
elena (bucuresti) in 17 decembrie 2008, 17:41
am vazut lista cu castigatorii.apar si eu cu validat.multumesc mult ! este primul concurs la care castig.cum se procedeaza?voi fi anuntata de cineva ce trebuie sa fac?
besenyei (cluj-napoca) in 19 decembrie 2008, 15:07
Am castigat:)! Dupa o pauza foarte mare, aproape 1 luna am castigat si eu un sandwichmaker(si alte premii mai mici la alte concursuri). Criza asta financiara a ajuns si la mine:D. Am cumparat numa 4-5 margarine si am castigat:P. Am primit prin email declaratia in 12.12.2008 si am trimis prin posta la data de 18.12.2008. Oare e ko? In sapte zile lucratoare trebe trimis? Va doresc succes la toti.
elenacamelia (comarnic) in 19 decembrie 2008, 19:59
Salut.Ma numesc Sava Elena Camelia,am trimis de aproximativ 10 zile declaratia si capacul Delma si vreau sa stiu cum aflu daca au ajuns la destinatie.Am inteles ca trebuie sa fim sunati in momentul cand ajunge.
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 decembrie 2008, 20:35
Salut, Elena!
Daca numele tau figureaza pe lista castigatorilor alaturi de indicatia "validat", inseamna ca organizatorii au primit de la tine declaratia completata si semnata, impreuna cu capacul cu codul castigator. In acest caz, nu mai trebuie sa faci nimic; iti vei primi premiul acasa. Daca nu ai trimis declaratia si nici nu ai fost sunata pentru a fi anuntata ca ai fost desmenata castigatoare, este posibil sa fie o coincidenta de nume.

Salut, Besenyei!
Daca ai trimis in acest interval declaratia si capacul la casuta postala indicata in regulament, da, este OK si urmeaza sa fii validat si sa-ti primesti premiul. Mult succes la premii in continuare si sa speram ca ne va ocoli criza pe noi toti!

Salut, Elena Camelia!
Daca ai fost desemnata castigatoare si ai trimis declaratia impreuna cu capacul pentru validare la adresa indicata in regulament, urmeaza sa fii validata si iti vei primi premiul. Nu urmeaza sa fii sunata decat daca apar neclaritati in legatura cu adresa ta sau cu alte aspecte care tin de expedierea premiului.

Mult noroc la premii tuturor!
madalina - geanina (Iasi) in 19 decembrie 2008, 21:33
sal.Am o intrebare,declaratia d p sait,trebuie sa o scot eu la un pim(de ex),si sa v-o trimit voua impreuna cu capacul,prin posta.Sau pot trimite declaratia direct la voi,prin e-mail,si capacul prin posta.Sau cum se face,ca nu stiu?????
Moderator 1 (Infopromotii) in 20 decembrie 2008, 19:41
Madalina,
asa cum am mai spus, trebuie sa trimiti declaratia printata, completata integral, semnata si datata impreuna cu capacul cu codul castigator, prin posta, la CP 142, OP 5, Bucuresti.
Mult noroc la premii!
pop (satu-mare) in 21 decembrie 2008, 12:22
produsul delma este un produs bun delicat atat pentru cei mici si pentru cei mari in orce vreme poti savura gustul atat iarna si vara,eu am doua cutii la 750g cu seria de cod.prima 20282380 iar celalalt 20434112.
Moderator 1 (Infopromotii) in 21 decembrie 2008, 18:20
Salut, Pop!
Codurile trebuie trimise prin SMS conform indicatiilor de la inceputul paginii (in dreptul imaginii promotiei), nu aici. Inscrie-te repede, inainte sa se incheie promotia!
Succes!
madalina - geanina (Iasi) in 23 decembrie 2008, 12:56
din cate am inteles,trebuie sa primesc ori prin posta,ori prin e-mail declaratia.Va rog ajutati-ma k nu stiu cum sa fac
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 decembrie 2008, 13:53
Draga Madalina, sfaturile de mai sus sunt valabile si in cazul tau, ca si pentru oricare participant: descarca declaratia ce apare aici, sus, sub imaginea promotiei, printeaz-o, completeaz-o integral si lizibil, semneaz-o, dateaz-o si trimite-o impreuna cu capacul ce contine codul declarat castigator prin posta, la CP 142, OP 5, Bucuresti, in cel mai scurt timp posibil.
Succes!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Cu Delma castiga un sandwichmaker din ora in ora, zilnic"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Cu Delma castiga un sandwichmaker din ora in ora, zilnic

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media