CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Cu BIC pe bicicleta

Cu BIC pe bicicleta

Premii prin tragere la sorti: 10 x bicicleta (5 biciclete de dama si 5 biciclete barbatesti).

Cumpara din orice magazin AUCHAN produse participante si trimite prin SMS la 1788 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) mesajul: Cu BIC pe bicicleta. Pastreaza bonul fiscal sau factura pentru validare.

Perioada promoţiei: 11 mai - 24 mai 2011

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"CU BIC pe bicicleta”
Perioada de desfasurare a campaniei este 11 Mai 2011– 24 Mai 2011

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei Promotionale „CU BIC pe bicicleta” ("Campania") este BIC® ROMANIA MARKETING & DISTRIBUTION SRL. Organizatorul, societate cu personalitate juridica româna, cu sediul sediul social în Bucuresti, Sos Bucuresti – Ploiesti nr 73-81, Victoria Park, Cladirea 2, Etaj 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/16366/94, Cod Unic de Inregistrare  R 6151649, si capital social de 3704550 RON, avand Cod IBAN nr. RO97BRDE450SV14121324500, deschis la  Banca BRD sector 4, reprezentata de Dl. Mark Van der Weerden – Director General. Organizatorul campaniei este înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 5352.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.infopromotii.ro si www.bic.ro si in magazinele AUCHAN  participante în promotie, la biroul relatii cu clientii. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului si la infoline 021 / 312 61 50 , apel cu tarif normal. Infoline-ul este disponibil de luni pâna vineri, între orele 09:00 – 17:00, cu exceptia sarbatorilor legale, în perioada 11 Mai 2011– 24 Mai 2011
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a praticipantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.infopromotii.ro si www.bic.ro.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
Campania este organizata si se desfasoara numai in magazinele AUCHAN din Romania.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va începe la 11 Mai 2011 ora 00:00:00 si se va încheia la 24 Mai 2011 ora 23:59:59.
Participarea la promotie dupa data de 24 Mai 2011 nu se va mai lua în considerare. Revendicarea premiilor se poate face pâna pe 30 IUNIE 2011.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu resedinta în România, cu varsta peste 18 ani, care achizitioneaza cel putin 1 produs BIC® din gama mentionata la SECTIUNEA 5 din Regulament. Inscrierea si participarea la promotie se face o singura data pentru fiecare achizitie de produse probata prin existenta unui bon fiscal pentru acea achizitie.
Participarea la concurs este interzisa tuturor persoanelor care nu îndeplinesc conditiile mentionate mai sus, precum si reprezentantilor si angajatilor companiilor Organizatorului sau ai oricarei companii controlata de acesta, care îl controleaza pe acesta sau participa la controlarea acestuia. Este interzisa participarea reprezentatiilor si angajatilor Auchan si ai Agentiei.  De asemenea, participarea este interzisa oricarei persoane implicate în crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea campaniei precum si membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenti sau descendenti).

Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei BIC® Romania Marketing & Distribution SRL si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul promotiei. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea castigatorului campaniei. Datele colectate nu vor fi folosite in alt scop decat cel mentionat in prezentul regulament.

Regulamentul este disponibil pe website-ul (www.infopromotii.ro si www.bic.ro) sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la infoline 021 / 312 61 50  între orele 9:00 a.m. - 17:00 p.m., de luni pâna vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pana la 24 Mai 2011.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a solicita participantilor sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de participa la campanie.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude orice participant, în orice moment si fara preaviz daca acel participant a încalcat prevederile prezentului regulament sau daca nu corespunde criteriilor de eligibilitate specificate mai sus.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
La aceasta campanie promotionala participa produsele BIC® dupa cum urmeaza:
·    BIC Comfort Flex3
·    BIC Flex4
·    BIC Miss Soleil

Produsele BIC participante in campanie se gasesc in diverse impachetari. Toate impachetarile disponibile participa la campanie.

Lista de produse poate fi modificata sau completata de organizator cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.infopromotii.ro si www.bic.ro.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE
În cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera ca premiu:
-    10 biciclete (5 femei, 5 barbati). Valoarea unui premiu este de 150 euro

Barbati :
•    Facilitatea utilizarii : Ghidon semi-înaltat, roata din fata demontabila fara unelte.
•    Rezistenta la uzura : Cadru din otel calit. Trei straturi de vopsea.
•    Amortizare : Pneuri late semi-netede.
•    Precizie : Frâne V-brake care permit frânarea cu doua degete.
•    Adaptabilitate morfologica : Marimi: S (155-165 cm), M (165-175 cm), L (175-185 cm).
•    Restrictii de utilizare: Practicarea MTB pe teren casant.

Femei :

•    Facilitatea utilizarii : Ghidon adaptat pentru femei, roata fata demontabila fara unelte.
•    Rezistenta la uzura : Cadru din otel calit. Trei straturi de vopsea.
•    Amortizare : Pneuri late semi-netede.
•    Precizie : Frâne V-brake care permit frânarea cu doua degete.
•    Adaptabilitate morfologica : Marimi: S (155-165 cm) si L (175-185 cm).
•    Restrictii de utilizare: Nu se recomanda practica MTB pe teren casant.
 
Acordarea premiului se va face face la sfarsitul perioadei promotiei printr-o tragere la sorti conform procedurii descrise în Sectiunea 8 de mai jos.
Valoarea totala a Premiilor este de 1.800 EUR (taxe incluse). Valoare in RON a premiilor se va calcula la cursul EUR / RON afisat de BNR in ziua tragerii la sorti.
Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului. Câstigatorul nu are posibilitatea de a cere modificarea parametrilor premiului.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este adresata persoanelor care achizitioneaza cel putin 1 produs participant in promotie.
Participantul la promotie, va primi la achizitionarea produsului un bon fiscal sau o factura fiscala. Inscrierea si participarea la promotie se face o singura data pentru fiecare bon fiscal sau factura fiscala.

Participantul va trimite prin SMS la numarul 1788, valabil în retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote, un mesaj text SMS cu urmatoarul continut: CU BIC PE BICICLETA
Pentru fiecare SMS trimis, participantul va plati tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote pentru transmiterea de mesaje text SMS.
Factura fiscala/bonul fiscal obtinut in urma achizitionarii produsului participant la promotie va fi pastrata pentru validare în cazul în care participantul la Campanie va fi declarat câstigator prin tragere la sorti.
Pentru a putea participa la promotie cu mai multe mesaje, participantul este obligat sa achizitioneze de mai multe ori produsele incluse in campanie conform prezentului regulament. Pentru fiecare achizitie de produse poate sa trimita un mesaj SMS conform mecanismului.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
Mesajul trimis de catre participant este considerat valid daca îndeplineste simultan urmatoarele conditii:
A. mesajul este trimis in perioada campaniei   
B. mesajul contine textul „CU BIC PE BICICLETA”
În momentul în care un participant la Campanie a trimis un mesaj valid va intra automat în tragerea la sorti, conform procedurii prezentate în Sectiunea 8 de mai jos. Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor
Mesajele care nu sunt valide nu pot fi desemnate câstigatoare ale premiilor alocate prin tragere la sorti.
Pentru fiecare mesaj trimis, participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns prin SMS, astfel:
-       daca mesajul trimis nu este valid: “Ne pare rau! Mesaj incorect.”
-       daca mesajul este valid consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „BIC te felicita! Participi la tragerea la sorti a promotiei "CU BIC pe bicicleta” Pastreaza bonul sau factura pentru validare.”

Informatii suplimentare pot fi obtinute sunând la Info line 021 / 312 61 50  între orele 9:00 a.m. - 17:00 p.m., de luni pâna vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pana la 24 Mai 2011.

SECTIUNEA 8. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGEREA LA SORTI
La sfarsitul campaniei, participantilor la Campanie, care au trimis mesaje valide li se va acorda premiul prin tragere la sorti.
Tragerea la sorti se va efectua electronic si va avea loc dupa cum urmeaza:
-    pe 26 Mai 2011  pentru mesajele valide trimise din 11 Mai 2011 ora 00:00:00 pâna pe data de 24 Mai 2011 ora 23:59:59;
La tragerea la sorti vor fi extrase, în prezenta unui avocat, din baza de date cu participantii la promotie, dintre participantii care au trimis mesaje valide, zece mesaje valide, corespunzatoare premiilor acordate. Participantii care au fost extrasi la tragerea la sorti vor fi declarati potentiali castigatori, urmand a fi validati conform Sectiunii 9 din prezentul regulament. La tragerea la sorti se vor extrage in plus fata de mesajele castigatoare inca cate 3 mesaje valide pentru fiecare premiu acordat, in total 30 mesaje care vor constitui mesaje de rezerva, în cazul în care participantii declarati potentiali castigatori nu va fi validati conform procedurii descrise în Sectiunea 9 de mai jos.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR
Pentru a fi validat drept câstigator, participantul la Campanie, care a trimis un mesaj valid, desemnat câstigator prin mecanismul de tragere la sorti trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
A.    Sa indeplineasca conditiile descrise în Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
B.    Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre organizator sau reprezentantii acestuia, pentru
- validarea telefonica a numarului de telefon folosit pentru trimiterea SMS-ului;
- validarea telefonica a bonului / facturii de achizitie a produselor promotionale. Bonul / Factura de achizitie trebuie sa fie datata in perioada campaniei promotionale si anterioara inregistrarii sms-ului in sistem si sa fie emisa de catre un magazin AUCHAN.
- declararea datelor personale: Nume, Prenume, Adresa Postala, si adresa de e-mail (optional). Pentru validarea castigatorului se va solicita o copie dupa actul de identitate (seria si numarul acestuia) pentru validarea premiului si indeplinirea procedurilor legale pentru punerea castigatorului in posesia premiului.
Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 3 zile lucratoare de la tragerea la sorti. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon, acesta pierde calitatea de castigator si se va apela la urmatoarea rezerva. Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate.
C.    Sa prezinte, la cererea Organizatorului, factura fiscala/bonul fiscal (copie sau original) care probeaza achizitia produselor promotionale. În sensul prezentului articol, prin a prezenta Organizatorului bonul sau factura fiscala se întelege orice modalitate aleasa de Organizator de a se convinge ca persoana care revendica premiul este în posesia efectiva a facturii fiscale de achizitie a produselor promotionale.
Bonul sau factura fiscala, precum si restul documentelor necesare validarii premiului vor fi prezentate organizatorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data contactarii telefonice a potentialului castigator. In cazul in care documentele nu sunt prezentate in acest termen, participantul va pierde calitatea de castigator si se va apela la urmatoarea rezerva.
D.    Bonul / factura fiscala este in original, întreaga si lizibila; Bonul/ Factura de achizitie trebuie sa fie datata in perioada campaniei promotionale si sa fie emisa de catre un magazin AUCHAN. Bonurile / facturile emise de catre alte magazine decat magazinele AUCHAN nu vor fi luate in considerare.
E.     Sa prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate in original si / sau copie (legalizata), în vederea întocmirii procesului verbal si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre în posesia deplina si legala a câstigatorului
În sensul prezentului Regulament participantul care îndeplineste toate conditiile de mai sus este validat drept câstigator, indiferent daca este sau nu titularul numarului de telefon mobil folosit pentru trimiterea SMS-ului de înscriere în Campanie.
La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.
Participantul la Campanie, desemnat câstigator în urma tragerii la sorti, care refuza sau se afla în imposibilitatea de a îndeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, îsi pierde în mod automat calitatea de câstigator si nu poate intra în posesia premiului.
În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este în incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre câstigator, procura ce da dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura în legatura cu acesta.
În cazul în care câstigatorul premiului nu îndeplineste conditiile de validare, organizatorul va contacta câstigatorul rezerva extras la tragerea la sorti.
Daca dupa epuizarea listei cu câstigatori si rezervele acestora nu se valideaza un câstigator eligibil, premiul ramâne in proprietatea organizatorului.
Castigatorul vor fi comunicat dupa tragerea la sorti pe site-ul www.infopromotii.ro si www.bic.ro timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul www.infopromotii.ro si www.bic.ro vor fi: nume, prenume, oras, premiu acordat.

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
Organizatorul, precum si alte persoane implicate în Campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor / facturilor fiscale, de instrainarea acestora si de prezentarea documentelor de validare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiul pe baza unor astfel de documente  care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta promotie.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE
Prin transmiterea unei mesaj SMS în cadrul participarii la Campania "CU BIC pe bicicleta” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora.
Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele câstigatorilor si premiul câstigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.infopromotii.ro si www.bic.ro.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 
Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea câstigatorului prezentei promotii.
Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1788, sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii promotiei si a Regulamentului Oficial de Desfasurare al Promotiei.

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII
Predarea bonului / facturii fiscale de catre castigator unor persoane neautorizate de catre Organizator, exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie fata de participantii respectivi.
Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
Mesajele / revendicarile receptionate înainte sau dupa perioada mentionata în regulament in Sectiunea 8 nu se iau în considerare.
Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru pierderile sau întârzierile mesajelor SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange sau Cosmote) sau de oricare alte defectiuni tehnice care nu sunt provocate de catre Organizator sau pentru mesajele SMS trimise la alt numar decat 1788.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi mesaj valid.
Organizatorul nu îsi asuma nici o raspundere si nu va fi parte în cazurile referitoare la pretentii asupra drepturilor de proprietate asupra bonului / facturii fiscale care a fost declarat câstigator în urma tragerii la sorti.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul campaniei va acorda premiul primei persoane care s-a prezentat pentru revendicarea premiului cu bonul / factura fiscala care atesta realizarea achizitiei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In baza unui bon / factura fiscala se va acorda un singur premiu.
Organizatorul nu are nici o obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâsigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 30 Iunie 2011, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Produsele participante la promotie care nu vor fi vandute pana la data de 24 Mai 2011  inclusiv, vor ramane in continuare pe piata pana la epuizarea stocurilor, fara nici o obligatie din partea Organizatorului legata de participarea in promotie sau acordarea premiilor pentru produsele cumparate dupa aceasta data.

SECTIUNEA 13. TEMEIUL LEGAL
Campania promotionala "CU BIC pe bicicleta” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 14. TAXE
Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta între venitul din premii si suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.
De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 15. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantul la promotie, în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR
În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele si prenumele câstigatorilor, orasul si câstigurile acordate la tragerea la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista câstigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro si www.bic.ro timp de doua saptamani.

SECTIUNEA 17. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ.
Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 18. LITIGII
In cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.
Prezentul regulament este guvernat de legislatia româneasca.
În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramâne în vigoare.
 
SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul oficial al campaniei promotionale "CU BIC pe bicicleta” va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro si www.bic.ro si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Info line 021 / 312 61 50  de luni pana vineri intre orele 9:00 – 17:00 (exclusiv in sarbatorile legale).
Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

BIC® ROMANIA MARKETING & DISTRIBUTION SRL
Nu avem elemente multimedia.
LILIANA (BRAILA) in 12 mai 2011, 09:47
in BRAILA EXISTA MAGAZIN AUCHAN SAU IN GALATI ,DAR CORA IN GALATI ,IN BRAILA STIU CA NU ESTE DIN ALTE SUPERMARCHETURI NU PUTEM CUMPARA PTR.A PARTICIPA LA PROMOTIE ? MULTUMESC
Moderator 2 (Infopromotii) in 12 mai 2011, 10:28
Draga Liliana (Braila),
Vor exista, probabil, alte promotii, in alte lanturi de magazine, la care vei putea participa. Noi iti uram succes inca de pe acum!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Cu BIC pe bicicleta"

Ultima actualizare: 06 iul. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Nume câştigător Localitate Judeţ/Sector Premiu Extragere Validare
Bacescu Andrea Odorheiu Secuiesc Harghita bicicleta 26/05/2011 validat
Cicioveanu Iuliana Cluj-Napoca Cluj bicicleta 26/05/2011 validat
Tapu Adina-Elena Chiajna, Ilfov bicicleta 26/05/2011 validat
Banuta Nicolae Buftea, Ilfov bicicleta 26/05/2011 validat
Pop Sorin-Valentin Cluj-Napoca Cluj bicicleta 26/05/2011 validat
Buzdugan Ana Sat. Fizesu Gerlii Cluj bicicleta 26/05/2011 validat
Cicioveanu Mirel Cluj-Napoca Cluj bicicleta 26/05/2011 validat
Nedeianu Lucia Caracal Olt bicicleta 26/05/2011 validat
Ciotlos Anghelina Alba Iulia Alba bicicleta 26/05/2011 validat
Cicioveanu Liliana- Georgeta Cluj-Napoca Cluj bicicleta 26/05/2011 validat

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Cu BIC pe bicicleta

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media