CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Cu Algida zambesti, premii primesti

Cu Algida zambesti, premii primesti

Catre toti iubitorii de inghetata:
Între 1 iunie si 31 august,
Algida premiaza cele mai frumoase zâmbete

Aproape 250.000 de lei. Aceasta este valoarea premiilor care rasplatesc în aceasta vara zâmbetele iubitorilor de înghetata Algida.
Pentru a putea castiga marele premiu, un Fiat 500 Twin Air, intra pe www.iubesteinghetata.ro si incarca acolo cât mai multe poze cu tine zâmbind cu o înghetata Algida în mâna.
Si cei care voteaza fotografiile postate pe www.iubesteinghetata.ro au de câstigat. La fiecare vot, ei pot afla chiar pe site ca au fost premiati cu toata înghetata care încape într-un frigider Algida.
Mai mult, marii iubitori de înghetata Algida au sansa sa câstige pe loc 10 scutere Vespa si 1000 de kit-uri de plaja. Daca gasesti în ambalajele de înghetata Algida machete ale produsului cu sticker promotional, suna imediat la 021 207 00 77 pentru a-ti revendica premiul si pastreaza macheta produsului pentru validare.
Fie ca vrei sa conduci un Fiat 500 Twin Air, fie ca ti-e pofta de multa înghetata, e clar! În vara asta, cu Algida zâmbesti, premii primesti!

Perioada promoţiei: 01 iunie - 31 august 2011

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Cu Algida zambesti, premii primesti”


SECTIUNEA  1 – Organizatorul
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale cu premii intitulata “Cu Algida zambesti, premii primesti ” (denumita in continuare „Campania”) este S.C. Unilever South Central Europe S.A. („Organizatorul”), cu sediul in Bd. Republicii nr. 291, Ploiesti, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului - Prahova sub Nr. J29/332/1996, Cod de Inregistrare Fiscala RO 8226390. Organizatorul este operator de date cu caracter personal, fiind inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 2220.  

1.2.    Campania este organizata cu sprijinul si prin intermediul agentiei de publicitate S.C. OgilvyAction Romania S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza „Agentia”), cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 86, Sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/7567/1999, Cod de Inregistrare Fiscala RO 12121138. Agentia, prin reprezentantii sai, va coordona unele activitati logistice legate de organizarea si desfasurarea Campaniei inclusiv cele privind operatiunile de validarea a castigurilor, achizitionarea premiilor si/sau livrarea acestora catre castigatorii Campaniei. 

1.3.    .Intrucat, potrivit deciziei Organizatorului, Agentia va intreprinde operatiunile legate de validarea castigurilor, achizitionarea bunurilor ce vor fi oferite cu titlu de premii, precum si livrarea acestora catre castigatorii Campaniei, Agentia va prelucra datele personale ale castigatorilor in calitate de imputernicit al Organizatorului. Astfel, Organizatorul va notifica autoritatilor competente calitatea de imputernicit atribuita Agentiei in scopul realizarii acestor operatiuni. Toate celelalte operatiuni privind prelucrarea datelor personale ale participantilor la Campanie vor fi realizate de catre Organizator, in conditiile legii, personal sau prin imputerniciti desemnati de catre acesta. 

1.4.    Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).

SECTIUNEA  2 -  Regulamentul oficial al Campaniei
2.1    Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a acesteia, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
·    in format electronic, prin accesarea website-ului www.iubesteinghetata.ro (sectiunea “Regulament”); 
·    in format tiparit, in baza unei simple solicitari scrise, la oricare dintre urmatoarele adrese:
o    punctul de lucru al Organizatorului – situat in Sos, Bucuresti – Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B1-B2, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti;  
o    sediul Agentiei – situat in Str.Grigore Alexandrescu nr. 86, Sector 1, Bucuresti.

2.2.    De asemenea, detalii privind desfasurarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia info-line 021.207.00.77. (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, între orele 09:00 - 18:00 (exclusiv sarbatorile legale). In afara programului de lucru indicat in prezentul articol, la acest numar de telefon va functiona un robot care va informa persoanele interesate cu privire la programul normal de lucru al operatorilor.

2.3.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, inainte dar si pe parcursul acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate / publicate prin mijloace de informare precum televiziuni, presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile desfasurarii Campaniei, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a celor interesati cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea la website www.iubesteinghetata.ro cu cel putin 48 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. In astfel de situatii, Organizatorul va putea publica pe Site versiuni actualizate ale Regulamentului.

SECTIUNEA  3 - Durata si mecanismele Campaniei
3.1.    Campania se desfasoara la nivel national, incepand cu data de 1 iunie 2011 ora 00:00 si pana la data de 31 august 2011 ora 23:59 (inclusiv) si ofera potentialitor participanti doua modalitati de castig, potrivit unor mecanisme distincte de inscriere si participare si anume: prin cumpararea de produse participante la Campanie si descoperirea premiilor prealocate si printr-o loterie, ce implica inscrirea prin intermediul unei platforme online si participarea la activitatile pe care aceasta le gazduieste.

SECTIUNEA  4 - Dreptul de participare
4.1.    Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice (in continuare „Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in Campanie, au implinit varsta de 18 ani.

4.2.    Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
·    anga­jatii Organizatorului ;
·    angajatii Agentiei ;
·    angajatii altor companii implicate direct in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, inclusiv companiile implicate in distributia produselor participante la Campanie.
De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus, (respectiv, copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.
Pentru evitarea oricaror confuzii si/sau neintelegeri, prin „angajat” se va intelege persoana fizica aflata in raporturi de munca, potrivit legislatiei aplicabile, cu oricare dintre entitatile juridice mai sus indicate. 

4.3.    Inscrierea si participarea la Campanie, in oricare dintre modalitatile permise, presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa, neechivoca si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA  5 – Produsele participante
5.1.    Prin produse participante (denumite in continuare „Produsele Participante”) se va intelege produsele de inghetata marca Algida si Napoca (marci inregistrate apartinand Unilever), precum si inghetata ROM, toate distribuite de catre Organizator in vederea comercializarii acestora pe piata din Romania, in orice punct de vanzare si indiferent de structura acestuia. Produsele Participante sunt mentionate in Anexa 1 (parte integranta a prezentului Regulament).

5.2.    Produsele Participante pot fi comercializate atat individual, cat si sub forma de pachete cu produse participante. Prin pachet cu Produse Participante se va intelege orice forma de ambalare a doua sau mai multe Produse Participante identice si/sau diferite, avand un pret distinct. In sensul prezentului Regulament, pachetele cu Produse Participante sunt asimilate unui singur Produs Participant si confera consumatorului Participant dreptul de a participa o singura data la aceasta Campanie.

5.3.    Marcile Produselor Participante indicate la art. 5.1. de mai sus sunt marci protejate in conditiile legii, fiind detinute si exploatate in mod legal de catre Organizator. 

SECTIUNEA  6 –  Premiile si Mecanismele Campaniei
6.1. Campania le ofera Participantilor posibilitatea castigarii mai multor categorii de premii, potrivit unor mecanisme distincte de desfasurare a Campaniei, mecanisme descrise in cele ce urmeaza.

6.2. Prin Campanie se pot oferi urmatoarele categorii de premii:
a)    Premii acordate potrivit mecanismului detaliat la art. 7.1. pct.1 de mai jos constand in:
                -  1.000 (o mie) kit-uri de plaja, fiecare in valoare de 85 RON (TVA inclus) si alcatuit din: 1x geanta plaja, 1x frisbee pliabil, 1 x prosop baie dimensiuni 70x150 cm, 1 x geanta frigorifica, 1 x minge de volei, 1 x  cozoroc
                si respectiv,
                - 10 (zece) scutere marca „Vespa”, fiecare in valoare de 8.960 RON (TVA inclus) si avand urmatoarele caracteristici: model LX50, motorizare benzina, capacitate cilindrica 49 cmc, an fabricatie 2011 ;
b)    Un autoturism marca „Fiat 500 Twin Air” ce poate fi castigat prin tragere la sorti din randul persoanelor participante inscrise in mod valabil la Campanie pe Site, potrivit mecanismului prezentat la art. 7.2 de mai jos, in valoare de 61.983 RON (TVA inclus) si avand urmatoarele caracteristici: model Fiat 500 0.9 Twin air, 85 CP, versiunea Lounge, benzina, an fabricatie 2011. Formalitatile legate de inmatricularea acestui autoturism vor fi efectuate cu ocazia predarii efective a acestuia catre castigator, costurile primei inmatricularii urmand a fi suportate de catre Organizator.
c)    Premii saptamanale constand in continutul unor frigidere pline cu inghetata (numit in cele ce urmeaza „frigider de inghetata”), respectiv inghetata in valoare totala de 1.000 RON (TVA inclus,) potrivit mecanismului descris la art. 7.3 de mai jos;

6.3. Valoarea totala comerciala a premiilor ce pot fi acordate in cadrul prezentei Campanii este de:  249.583  Ron (TVA inclus).

6.4. Premiile acordabile potrivit prezentului Regulament nu pot fi inlocuite cu alte bunuri si/sau servicii si nici cu contravaloarea in bani a acestora. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire sau alta compensatie din partea Organizatorului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

6.5. Fiecare premiu castigat in cadrul prezentei Campanii va fi atribuit (predat efectiv) personal castigatorului sau unui reprezentant pe care acesta il va desemna in baza unei procuri notariale in care vor fi indicate inclusiv informatii detaliate referitoare la prezenta Campanie. Pana la predarea efectiva a premiului de catre Organizator, castigatorul nu poate cesiona premiul castigat unei alte persoane.

6.6. Bunurile atribuite castigatorilor cu tiltu de premiu potrivit prezentului Regulament vor fi utilizate de catre acestia conform destinatiei si specificatiilor aferente comunicate de producator.

SECTIUNEA 7 -  Participarea la Campanie prin mecanismele de implementare
7.1. Mecanismul Campaniei cu premii prealocate prin intermediul unor replici ale Produselor Participante
(1) In baza acestui mecanism de implementare a Campaniei, pot fi acordate castigatorilor premiile indicate la art. 6.2 pct.a) de mai sus. Acest mecanism presupune alocarea aleatorie a acestor premii pe replicile Produsele Participante la Campanie. Prin urmare, aceste premii sunt alocate in mod aleator unor replici dintre Produsele Participante la Campanie, in asa fel incat aceste replici ale Produselor sunt castigatoare. Persoanele care au primit o replica a Produsului in loc de un produs real, vor putea solicita vanzatorilor, prezenti in puctul de vanzare din care a fost achizitionata replica Produsului Participant respectiv, o inghetata identic sortimentala, in momentul in care au constatat ca in locul inghetatei au primit o replica castigatoare. Potentialul castigator trebuie sa prezinte replica vanzatorului. 
(2) Pe intreaga durata a Campaniei, orice persoana cu drept de participare poate cumpara unul sau mai multe Produse Participante. Produsele Participante pot fi cumparate din oricare punct si/sau alta structura de vanzare in care acestea sunt comercializate prin reteaua de distributie a Organizatorului. Printre Produsele Participante se vor gasi la vanzare si replici ale Produsele Participante achizitionate de consumatori (denumite in cele ce urmeaza si „mock-up-uri”). Aceste replici nu se individualizeaza prin niciun aspect fata de un Produs Participant; astfel, replicile prezinta aceleasi forme si dimensiuni cu cele ale Produselor Participante, sunt invelite in ambalaje identice cu cele ale Produselor Participante si sunt individualizate prin coduri unice. Aceste replici sunt considerate produse castigatoare. Astfel, consumatorul care a cumparat un Produs Participant, iar prin inlaturarea ambalajului gaseste o replica a acestuia, va fi desemnat castigator al acelui premiu pe care respectiva replica a Produsului Participant il va indica prin mesajul pe care il contine. Prin urmare, fiecare replica a unui Produs Participant va contine unul dintre urmatoarele mesaje castigatoare care indica totodata natura bunului oferit ca premiu: „Ai castigat un kit de plaja” sau „Ai castigat un scuter” .
 (3) Revendicarea premiilor prealocate si validarea castigatorilor se fac cu respectarea procedurii detaliata in prezentul Regulament. Persoana cu drept de participare care a cumparat o replica a unui Produs Participant va revendica telefonic premiul aferent apeland info-line 021.207.00.77, in intervalul orar 09.00-18.00 (numar de telefon cu tarif normal in reteaua Romtelecom) de luni pana vineri, la care va raspunde un operator, reprezentant al Organizatorului. In afara perioadei si intervalului orar mai sus mentionat, la acest numar de telefon va functiona un robot care va comunica consumatorilor programul de lucru al operatorilor. Revendicarea premiului se va putea face incepand cu data cumpararii replicii Produsului Participand si pana in data de 15 septembrie 2011 (inclusiv) – ora 17:00, respectiv pana in a 15-a zi calendaristica de la finalul Campaniei. La acest info-line, posesorul unei replici a Produsului Participant va informa Organizatorul cu privire la mesajul castigator descoperit pe replica, precum si codul unic descoperit pe replica precum si premiul castigat, si va comunica acestuia urmatoarele date personale: nume si prenume, data nasterii, nr. telefon fix sau mobil, adresa e-mail, adresa completa a domiciliului sau resedintei. Toate aceste date vor fi colectate dupa  obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc al fiecarui consumator pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului. Aceste date vor fi utilizate de catre Organizator atat in procesul validarii castigurilor, cat si in etapa livrarii premiilor catre castigatori. 
(4) Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic datele de individualizare a replicii Produslui Participant,  constatarea unor neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele existente in baza de date a Organizatorului, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului,
(5) Livrarea premiilor constand in kit-urile de plaja se va realiza prin intermediul servicilor de curierat. Aceste premii vor fi livrate castigatorilor la adresa indicata de catre acestia, in termen de 60 zile de la data la care castigatorii au revendicat telefonic premiile, conform alin. 3 de mai sus. Data livrarii va fi considerata data expedierii premiilor prin intermediul unor servicii de curierat. Premiile ce constau in scutere Vespa vor fi predate catre castigatori inmatriculate si vor fi ridicate de catre castigator de la distribuitorul autorizat al acestora, in prezenta unui reprezentant al Agentiei sau al Organizatorului si in baza unor documente justificative, in termen de 60 de zile calendaristice de la finalul Campaniei. Premiile constand in scutere Vespa vor fi predate catre castigatori impreuna cu toate documentele necesare punerii acestora in circulatie pe drumurile publice.
(6) Pentru a putea intra in posesia kit-ului de plaja revendicat si pentru a se realiza astfel validarea finala a acestui castig, castigatorul va prezenta reprezentantului serviciului de curierat documentul sau de identitate si va preda acestuia replica Produsului Participant, aceasta urmand a fi remisa Organizatorului / Agentiei. Cu ocazia intrarii in posesie a scuterului Vespa revendicat, castigatorul va prezenta reprezentantului Agentiei / Organizatorului un document de identitate si va preda acestuia replica Produsului Participant. Refuzul sau imposibilitatea castigatorului de a prezenta si inmana replica Produsului Participant, precum si constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele ce reies din actul de identitate si/sau replica Produsului Participant indreptatesc Organizatorul, fara ca acesta sa poata fi facut raspunzator in vreun mod, de a retrage premiul si invalida astfel castigul, fara nicio despagubire pentru Participantul respectiv.  
(7) Organizatorul nu este raspunzator pentru intarzierile sau pierderile premiilor datorate serviciilor de curierat sau intervenite ca urmare a unei date personale incomplete sau eronate referitoare la identitatea si/sau adresa castigatorului si pe care acesta o va furniza cu ocazia revendicarii telefonice a premiului. Totodata, Organizatorul nu este obligat sa realizeze o noua livrare a premiului in cazul in care acesta nu a putut fi livrat catre solicitant (castigator) datorita culpei potentialului castigator.
(8) In cazul in care castigatorul constata la momentul atribuirii premiului orice deficienta a bunului livrat sau o deteriorare a bunului, acesta este obligat sa comunice situatia intervenita Organizatorului pe baza unui proces-verbal intocmit cu reprezentantul firmei de curierat. Prin acest proces-verbal se va detalia premiul livrat si deficientele calitative prezentate de acesta. Premiul constatat a fi cu deficiente calitative este ridicat de catre curier, urmand ca acest premiu sa fie inlocuit de catre Organizator cu unul corespunzator calitativ si livrat castigatorului respectiv (tot prin curier) in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatarii deficientelor calitative (conform procesului-verbal mentionat in acest articol)
(9) In cazul livrarii premiilor prin intermediul serviciilor de curierat, Organizatorul / Agentia nu este obligat(a) sa efectueze o noua expeditie a bunului in situatia in care, din orice motiv, inclusiv datorita furnizarii unor date eronate si/sau incomplete privind identitatea sau adresa castigatorului, premiul nu poate fi livrat acestuia, iar ca urmare bunul oferit ca premiu este returnat Organizatorului / Agentiei.

7.2 Mecanismul Campaniei si atribuirea autoturismului catre castigatorul desemnat prin tragere la sorti din randul Participantilor inscrisi in mod valabil pe Site

7.2.1 Inscrierea Participantilor pe Site  
        Participare la activitatile – concurs pe care Site-ul le gazduieste (uploadarea de fotografii)

(1) O alta modalitate de a participa la Campanie, presupune inscrirerea Participantilor prin crearea unui cont propriu pe Site-ul www.iubesteinghetata.ro (site proprietatea Organizatorului si numit in cele ce urmeaza „Site-ul”) si intreprinderea unor activitati pe care acest Site le gazduieste.
(2) Intrucat inscrierea si participarea la Campanie se poate realiza potrivit unui mecanism distinct ce presupune utilizarea unei platforme online si implicit concursul potentialilor utilizatori ai acestui Site, este obligatoriu ca utilizarea Site-ului si, implicit participarea la Campanie, sa se realizeze cu respectarea neconditionata atat a prezentului Regulament (in integralitatea acestuia), cat si a Termenilor si Conditiilor („Termenii”) de utilizare a Site-ului.  
 (3) Orice persoana cu drept de participare care a cumparat in perioada Campaniei unul sau mai multe Produse Participante si isi realizeaza cel putin o fotografie cu acest Produs Participant, poate incarca (uploada) pe Site aceasta fotografie. Uploadarea pe durata Campaniei a mai multor fotografii ce se incadreaza in tematica acestei Campanii (respectiv, acestea indeplinesc cumulativ inclusiv conditiile prevazute in cadrul subsectiunii 7.2.1 – alin.5 de mai jos) si sunt astfel valide preliminar apartinand aceluiasi Participant, determina cresterea sanselor de castig ale acestuia. Pentru a uploada o fotografie pe Site, fiecare Participant isi va crea in prealabil pe Site un cont unic si va avea o singura adresa de e-mail valida. Crearea contului pe Site si incarcarea fotografiilor se va realiza numai in perioada Campaniei, iar fiecare Participant va putea incarca in aceeasi zi pe Site cel mult 5 (cinci) fotografii distincte. Aceeasi fotografie poate fi incarcata pe site doar o singura data, pe intreaga durata a Campaniei. Uploadarea de catre acelasi Participant a unui numar mai mare de 5 (cinci) fotografii in aceeasi zi poate conduce la blocarea contului si/sau restrictionarea accesului respectivului Participant la Site, potrivit liberei decizii a Organizatorului. In cazul in care Organizatorul va bloca sau restrictiona accesul unui Participant la contul sau creat pe Site, Site-ul va genera automat respectivului Participant un mesaj ce va indica blocarea / restrictionarea accesului la cont. De asemenea, va fi exclus din Campanie acel Participant care isi creaza doua sau mai multe conturi sau care utilizeaza doua sau mai multe adrese de e-mail.
(4) Crearea contului pe Site presupune accesarea acestuia in perioada Campaniei, respectiv in intervalul 1 iunie 2011 (ora 00:00) – 31 august 2011 (ora 23:59) si completarea corecta si completa a datelor personale ale Participantului solicitate prin campurile obligatorii ale formularului de inscriere online (respectiv nume, prenume, adresa completa, adresa de e-mail, data nasterii / varsta, telefon mobil) disponibil pe Site (sectiunea „Inscrie-te”). Participantul isi va crea cont pe Site numai dupa ce s-a informat in prealabil cu privire la termenii si conditile de utilizare a Site-ului, precum si cu privire la conditiile de participare la Campanie si si-a exprimat acordul expres si neechivoc pentru inscrierea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii pe Site (conditii prevazute prin prezentul Regulament si disponibile pe Site in cadrul sectiunii “Regulament”). Persoanele cu drept de participare care dispun de un cont pe Facebook si opteaza sa se inscrie in promotie folosind datele de logare din Facebook  sunt obligati sa furnizeze datele personale corecte, respectiv cele solicitate prin formularul de insriere online. Completand campurile solicitate prin formularul de inscriere online si bifand campurile de acord se considera ca Participantul s-a informat in prealabil si ca accepta neconditionat atat conditiile de participare solicitate de Organizator, cat si orice prevedere a Regulamentului. Aceste date vor fi utilizate de catre Organizator / Agentie atat in procesul validarii castigurilor, cat si in etapa livrarii premiilor catre castigatori.
        (5) Inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie prin intermediul Site-ului presupune in mod obligatoriu indeplinirea cumulativa inclusiv a urmatoarelor :
a)    crearea unui cont pe Site, cu respectarea cumulativa a conditiilor prevazute la alin. 3 si alin. 4 de mai sus;
b)    accesarea Site-ului in perioada Campaniei, respectiv intervalul 1 iunie 2011 ora 00:00 si pana la data de 31 august 2011 ora 23.59 (inclusiv) si crearea unui cont pe Site prin completarea lizibila, corecta si completa a datelor personale ale Participantilor solicitate prin campurile obligatorii ale formularului de inscriere online (respectiv nume, prenume, adresa completa, adresa e-mail, data nasterii) disponibil pe Site (sectiunea “Inscriere”) si numai dupa ce s-a informat in prealabil cu privire la termenii si conditile de utilizare a Site-ului, precum si cu privire la conditiile de participare la Campanie si s-a exprimat acordul expres si neechivoc pentru inscrierea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii pe Site (conditii prevazute prin prezentul Regulament ce este disponibil pe Site in cadrul sectiunii “Regulament”). Completand campurile solicitate prin formularul de inscriere online si bifand campurile de acord se considera ca Participantul s-a informat in prealabil si ca accepta neconditionat atat conditiile de participare solicitate de Organizator, cat si orice prevederi ale Regulamentului. Aceste date vor fi utilizate de catre Organizator / Agentie atat in procesul validarii castigurilor, cat si in etapa livrarii premiilor catre castigatori. Organizatorul sau Agentia nu este raspunzatoare si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentiale probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in expedierea / receptionarea mesajelor de tip e-mail. 
c)    uploadarea pe Site a unor fotografii care vor fi supuse unui proces de validare preliminara si care trebuie sa indeplineasca cumulativ inclusiv urmatoarele conditii:
            -  sa nu contina informatii ce pot depasi 4 MB ;
            -  sa nu fie mai mici de 600 x 600 pixeli ;
            -  sa fie incarcate pe Site avand obligatoriu urmatorul format: jpg, orice alt format fiind neaccepat, fapt ce va conduce la invalidarea si excluderea acestor fotografii din Campanie;
            -  sa infatiseze Participantul alaturi de un Produs Participant; Prin urmare, vor fi validate preliminar si vor fi inscrise in tragerea la sorti numai materialele fotografice ce prezinta Participanti alaturi de unul sau mai multe dintre Produsele Participante; 
            -  atat imaginea Participantului, cat si marca Produsului Participant sa fie vizibile si usor de recunoscut ;
            -  sa nu contina un produs similar care poate fi identificat ca reprezentand un produs concurent cu oricare dintre produsele Participante;
            -  sa nu prezinte un continut obscen, indecent sau care ar putea aduce atingere bunelor moravuri;
            -  sa nu afecteze in niciun mod imaginea Organizatorului / Agentiei si/sau renumele marcii unui Produs Participant;
            -   sa nu prejudicieze in niciun mod imaginea si/sau alte interese legitime ale unui tert;
          c)  acceptarea de catre Participanti a tuturor conditiilor prevazute atat prin prezentul Regulament, cat si prin orice act aditional ulterior intocmit de catre Organizator conform liberei decizii a acestuia.; 
             Organizatorul sau Agentia nu este raspunzatoare si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentiale probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in procesul uploadarii fotografiilor pe Site si nici pentru excluderea din tragerea la sorti a acelor fotografii ale Participantilor ce nu pot fi accesate (vizualizate) din orice motiv ce nu poate fi imputat Organizatorului.   
(6) De asemenea, prin inscrierea la Campanie Participantii declara si garanteaza ca, in legatura cu participarea la Campanie, expedierea, publicarea, precum si utilizarea in orice mod a fotografiilor uploadate pe Site nu incalca in niciun mod drepturile vreunui tert, iar orice publicare, utilizare, uploadare, expediere a fotografiilor nu implica obligatii financiare ori de alta natura in sarcina Organizatorului sau a Agentiei. In situatia in care participantii vor trimite fotografii ce apartin unor terti ori acestia din urma detin drepturi de orice natura asupra fotografiilor, se prezuma ca participantii au un acord prealabil din partea tertilor (inclusiv trimiterea si/sau punerea fotografiilor la dispozitia Organizatorulului si utilizarea acestora in cadrul desfasurarii Campaniei si potrivit scopului si obiectivelor acesteia), Organizatorul neasumandu-si nicio obligatie sau raspundere de orice natura cu privire la fotografiile uploadate / expediate de catre Participanti, Participantii ce inscriu fotografiile respective fiind direct raspunzatori fata de tertii ce detin in mod legal acele fotografii. Totodata, prin inscrierea la Campanie Participantii declara ca sunt de acord ca fotografiile pe care acestia le uploadeaza pot fi publicate pe Site de catre Organizator pe intreaga durata a Campaniei, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data atribuirii efective a ultimului premiu acordat prin Campanie, fara ca aceasta sa implice obligatii de orice natura in sarcina Organizatorului / Agentiei. 
(7) Doi sau mai multi Participanti care apar in aceeasi fotografie se pot inscrise in mod valabil la Campanie cu aceeasi fotografie insa separat si cu conditia ca fiecare dintre persoanele ce apar in respectiva fotografie sa fi infatisata alaturi de cate un Produs Participant sau alaturi de mai multe Produse Participante.
        (8) Organizatorul / Agentia nu isi asuma nicio obligatie (de orice natura) si nu va putea fi facut raspunzator daca decide excluderea si/sau refuzul privind inscrierea in Campanie a oricarui Participant, ori declara inscrierea in Campanie a acestuia ca fiind nevalabila, daca se constata oricand, oricare dintre urmatoarele situatii:
 -   nerespectarea oricaruia dintre Termenii si Conditiile privind utilizarea Site-ului;
 -   lipsa dreptului de participare la Campanie a persoanelor inscrise;
 -   lipsa si/sau inexactitatea oricarei date personale referitoare la persoana Participantului, date personale ce sunt obligatorii si solicitate a fi completate prin formularul de inscriere online disponibil pe Site;
 -   existenta unor probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in procesul de expediere / receptie a fotografiilor catre sau dinspre Site;
 -  receptionarea din partea Participantilor inscrisi la Campanie a unor materiale fotografice alterate si/sau apartinand unor terti ori asupra carora un tert detine un drept (de orice natura) iar Participantul nu detine un acord prealabil expres privind ulitizarea materialelor fotografice in cadrul Campaniei ;  
 -  frunizarea de informatii eronate si/sau incomplete ce determina imposibilitatea atribuirii premiului catre potentialul castigator in termenul prevazut prin prezentul din motive neimputabile Organizatorului;
 si / sau
 -  se constata neindeplinirea intocmai de catre Participanti a oricareia dintre prevederile prezentului Regulament si/sau nerespectarea oricarei conditii de participare si/sau desfasurare a Campaniei.  

(9) Organizatorul va valida preliminar la momentul inscrierii in Campanie toate inscrierile (respectiv, toate fotografiile pe care Participantii le vor uploada pe Site). Nu se considera valide si nu se includ in Campanie materialele fotografice preluate din alte surse, ce nu se incadreaza in parametrii si conditiile detaliate in prezenta sectiune sau a caror licenta de utilizare apartine unor terti. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru materialele inscrise de Participantii la Campanie si isi rezerva drepturile de a elimina din Campanie pe orice Participant care transmite materiale care contin injurii, expresii si/sau afirmatii jignitoare, rasiste, cu tenta obscena, sau care sunt susceptibile de a fi preluate din alte surse decat experienta personala a acestuia. De asemenea, daca Organizatorul sau agentii sai vor lua cunostinta (in orice mod) de orice frauda, inselaciune sau actiuni similare, referitoare la Campanie sau nu, sau de orice actiune si/sau act de omisiune care ar putea avea (in opinia Organizatorului, care va fi finala) un efect advers asupra Campaniei, Organizatorului, imaginii si integritatatii si/sau securitatii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice astfel de inscrieri si sa le elimine din Campanie, sa respinga inscrierea in Campanie a materialelor in cauza, precum si sa formuleze orice actiune de despagubire impotriva expeditorului materialelor respective.
(10) Astfel Participantii inscrisi in Campanie, expeditori ai fotografiilor inscrise in Campanie, sunt singurii raspunzatori in fata Organizatorului, oricarui tert si/sau autoritate pentru fotografiile uploadate pe Site in cadrul Campaniei si vor raspunde in mod direct pentru orice plangere, petitie, cerere, sanctiune, amenda si/sau prejudiciu suportate si/sau aplicate Organizatorului, Agentiei, vreunui tert si/sau vreunei autoritati.
(11) Organizatorul se obliga sa asigure toate conditiile si suportul tehnic si logistic necesar pentru a valida preliminar inscrierile in Campanie, pentru a se putea depista inscrierile in Campanie ce contin limbaj jignitor, rasist, necorespunzator uzantelor sau contrar prevederilor prezentului Regulament.
(12) Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete sau incorecte, precum si pentru cele expediate inainte de inceperea Campaniei sau dupa data limita de desfasurare a Campaniei;
b.    daca  numarul de telefon/adresa de e-mail furnizata la crearea contului pe Site nu poate fi identificata. In acest caz, Organizatorul nu il va putea contacta in cazul in care va fi desemnat potential castigator;
c.    pentru intreruperile intervenite oricand si indiferent de cauza ale serviciului de internet si/sau a serverului ce gazduieste Site-ul, indiferent de motivul intreruperii.   
(13) In masura in care pe formularul de inscriere online in Campanie nu sunt bifate de catre un Particiant campurile de acord pentru prelucrarea datelor, acceptarea regulamentului si a Termenilor si Conditiilor privind utilizarea Site-ului, atunci formularul de inscriere al respectivului Participant nu poate fi validat preliminar si prin urmare acesta nu poate fi inscris in Campanie.

7.2.2  Desemnarea castigatorului autoturismului „Fiat 500 prin tragere la sorti
         Atribuirea premiului constand in autoturismul marca „Fiat 500”

(1) In termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la finalizarea Campaniei va fi organizata la sediul Organizatorului sau al Agentiei, potrivit liberei decizii a Organizatorului, tragerea la sorti in urma careia va fi desemnat castigatorul premiului constant in autoturismul – marca „Fiat 500 Twin Air”.
        (2) Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unei comisii (alcatuita dintr-un reprezentant al Organizatorului, unul al Agentiei si un  notar public, care va intocmi o incheiere de certificare).
        (3) Vor fi inclusi in procedura extragerii toti acei Participanti care, in perioada Campaniei, si-au creat un cont valabil pe Site si au uploadat cel putin o fotografie cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in prezentul Regulament. Odata cu desemnarea castigatorului acestui premiu vor fi extrase si doua rezerve pentru situatia in care castigatorul nu poate fi validat ori castigul este anulabil in conditiile prezentului Regulament sau, indiferent de motiv, castigatorul desemnat nu poate fi contactat in cadrul unei perioade de timp rezonabile pentru validare ori acesta se afla in imposibilitatea de a intra in posesia premiului sau a renuntat in mod expres si neechivoc la dreptul de a i se atribui premiul.
        (4) Autoturimul marca „Fiat 500” va fi atribuit (predat efectiv) castigatorului desemnat potrivit mecanismului descris in prezenta subsectiune in termen de 60 de zile de la data la care a avut loc tragerea la sorti. Acest premiul va fi predat efectiv castigatorului, impreuna cu toate documentele aferente si cele necesare punerii in circulatie pe drumuluile publice. Odata cu semnarea de catre parti a procesului verbal si predarea catre castigator a premiului castigat, impreuna cu toate documentele aferente acestuia, orice obligatie a Organizatorului fata de acest castigator inceteaza. Toate formalitatile si cheltuielile necesare inmatricularii acestuia pe numele castigatorului sunt in sarcina Organizatorului.
        (5) Potentialul castigator desemnat in cadrul acestei Campanii prin tragere la sorti,  va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon furnizat in formularul electronic la inscrierea in Campanie in termen de 48 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator, pentru a fi instiintat despre castigarea premiului, conditiile si modalitatile in care acesta va fi validat final si va intra in posesia premiului.
        (6) Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon, de la care s-a primit formularul electronic de inscriere extras potential castigator, identitatea sa si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie, datele sale de identificare inscrise si materialele fotografice inscrise in Campanie. Daca informatiile comunicate corespund cu cele extrase potential castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii, adresa de e-amil, numarul de telefon si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in numele si pe seama Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiilor.
        (7) In cazul in care participantul a facut mai multe inscrieri in Campanie, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea celei extrase castigatoare. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic informatiile din formularul electronic extras potential castigator, constatarea unor neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele existente in formularul electronic de inscriere sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorul vor proceda in vederea validarii la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul articol.
        (8) In cazul in care niciunul dintre participantii extrasi ca si rezerve pentru castigarea unui premiu nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament si/sau sunt invalidati din varii motive, si pe cale de consecinta nu poate fi validat final, acestia vor pierde dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului urmand a nu mai fi atribuit.
(9) Fiecare potential castigator va fi apelat, in termen de 2 zile lucratoare de la momentul extragerii, de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in cele 2 zile lucratoare (prin imposibilitate de contactare se intelege, ca de exemplu, dar fara a se limita, la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat etc) acesta va fi invalidat.
(10) In cazul in care cu ocazia predarii premiului si validarii finale se vor constata neconcordante intre datele comunicate si cele prezentate de catre potentialul castigator sau se constata ca nu sunt indeplinite conditiile de participare la Campanie, acest castigator va fi invalidat fara nicio despagubire din partea Organizatorului. Premiul constand in autoturism se preda castigatorului impreuna cu toate documentele aferente si cele necesare punerii in circulatie pe drumurile publice. Odata cu semnarea de catre parti a procesului verbal si predarea catre castigator a premiului castigat, impreuna cu toate documentele aferente acestuia, orice obligatie a Organizatorului fata de acest castigator inceteaza, toate formalitatile si cheltuielile necesare inmatricularii acestuia pe numele castigatorului sunt in sarcina Organizatorului.

7.3 Mecanismul Campaniei privind atribuirea saptamanala a continutului unui frigider cu inghetata
  
(1) Potrivit acestui mecanism, in fiecare saptamana de Campanie va fi atribuit unui castigator inghetata in valoare totala de 1.000 Ron (TVA inclus). La acest mecanism al Campaniei pot participa toti vizitatorii Site-ului (fie simplu vizitator, fie Participant la Campanie), fie prin contul lor de Facebook, fie prin completarea formularului electronic de inscriere in Campanie (disponibil pe Site).
        (2) Astfel, intreaga perioada a Campaniei va fi impartita in 13 (treisprezece) saptamani, fiecare saptamana de Campanie incepand cu ziua de miercuri - ora: 00:00 si sfarsind cu cea de marti (inclusiv) – ora 23:59 - a saptamanii urmatoare. Pentru fiecare saptamana de Campanie se va desemna cate un castigator, din randul utilizatorilor Site-ului ce au votat fotografiile inscrise de Participanti in Campanie si validate de catre Organizator.
        (3) Pentru fiecare premiu constand intr-un „frigider de inghetata”, aferent fiecareia dintre cele 13 saptamani de Campanie, se va desemna, in mod aleator, pe baza unui sistem electronic, cate un vot castigator denumit si moment castigator (definit ca reprezentand un vot efectuat in mod valabil pe Site intr-o anumita zi, ora, minut si secunda din Campanie). Respectiv pentru fiecare saptamana, sistemul electronic de desemnare a castigatorilor va desemna votul castigator dintr-o anumita zi, ora minut si secunda al Campaniei. Desemnarea votului se va face in functie de ordinea cronologica a efectuarii acestora pe Site. Momentele castigatoare vor fi extrase din intervalul aferent fiecarei saptamani de Campanie si respectiv, din intervalul orar 00:00 – 23:59. Momentele castigatoare vor fi stabilite pe baza sistemului electronic de efectuare a extragerilor, in prezenta unei comisii care va avea in componenta fie un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei, fie doi reprezentanti ai Agentiei. Comisia va fi asistata de catre un notar public care va consemna in forma autentica rezultatul extragerii. Rezultatul tragerii la sorti nu va fi facut public.
        (4) Va fi desemnat castigator al unei saptamani de Campanie acea persoana (fie Participant inscris in mod valabil la Campanie, fie simplu utilizator al Site-ului) care voteaza o fotografie valida . Spre exemplu, daca pentru data de 8 (data inclusa in prima saptamana de Campanie), momentul castigator stabilit in urma tragerii la sorti este 14:36 iar numarul de ordine al votului respectiv are valoare 2, atunci va fi desemnat castigator al acestei saptamani persoana (respectiv, fie Participantul ce are cont creat pe Site, fie un simplu utilizator al Site-ului, dupa caz) care a exprimat al doilea vot valabil ulterior momentului castigator 14:36). Cu ocazia extragerii celor 13 (treisprezece) momentelor castigatoare, potrivit mecanismului detaliat in prezenta subsectine, pentru fiecare saptamana de Campanie se vor extrage si momente castigatoare de rezerva pentru situtia in care, din orice motiv si in conformitate cu prezentul Regulament, premiul nu poate fi validat sau castigatorul nu poate intra in posesia acestui prenmiu.
        (5) In cadrul fiecarei saptamani de Campanie, potrivit prezentului mecanism de desfasurare a Campaniei, poate fi desemnat un singur castigator.
        (6) Votul va fi exprimat prin accesarea optiunii „voteaza” disponibila pe Site. Fiecare persoana (Participant sau simplu utilizator al Site-ului) poate vota in aceeasi zi cel mult 5 (cinci) fotografii iar o anumita persoana poate vota aceeasi fotografie doar o singura data pe intreaga durata a Campaniei.
        (7). Daca votantul are calitate de Participant la Campanie (respectiv, acesta si-a creat cont pe Site), atunci urmeaza a fi contactat, in cel mult 5 (cinci) zile calendaristice, de catre un reprezentant al Organizatorului / Agentiei in vedere stabilirii detaliilor legate de validarea castigului si intrarea in posesie a premiului corespunzator (respectiv, continutul unui frigider plin cu inghetata). Daca insa votantul declarat castigator nu are cont pe Site, avand doar calitatea de utilizator al Site-ului, atunci, odata cu mesajul castigator, acestuia i se va solicita furnizarea datelor personale prin intermediul sistemului electronic de inscriere pe Site (respectiv, nume si prenume, tel. mobil, adresa de domiciliu sau de resedinta, dupa caz), urmand a fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului / Agentiei, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data furnizarii complete a datelor personale solicitate odata cu primire mesajului castigator, in vederea stabilirii detaliilor privind validarea castigului si intrarea in posesie a premiului aferent. 
        (8) Premiile constand in continutul a treisprezece frigidere pline cu inghetata vor fi predate castigatorilor tot prin intermediul unui serviciu de curierat insa cu ajutorul unui mijloc de transport specific care va asigura livrarea in bune conditii a produselor de inghetata si in baza unui proces-verbal de predare / primire. In cazul in care cu ocazia predarii premiului si validarii finale se vor constata neconcordante intre datele comunicate si cele prezentate de catre potentialul castigator sau se constata ca nu sunt indeplinite conditiile de participare la Campanie, acest castigator va fi invalidat fara nicio despagubire sau alta compensatie din partea Organizatorului.
        (9) In cazul in care castigatorul nu are unde depozita inghetata, aceasta poate opta sa-i fie lasat un frigider (concelator Algida – proprietate a retelei de distributie a Organizatorului). Frigiderele cu inghetata vor fi lasate de Agentie in custodia castigatorilor numai in baza unor documente ce vor atesta predarea/primirea acestora si pentru o perioada de cel mult 60 zile calendaristice de la data predarii acestora pe baza de procese-verbale de predare-primire. Participantii desemnati castigatori ai acestor premii se obliga sa returneze Organizatorului frigiderele (mai putin inghetata) in aceeasi stare in care au fost lasate in custodie de catre Organizator, in termen de cel mult 60 de zile de la predare. Returnarea acestora va avea loc, pe cheltuiala Organizatorului, la o adresa pe care Organizatorul o va comunica castigatorului prin intermediul curierului care a efectuat livrarea premiului catre castigator.

SECTIUNEA  8 –  Alte prevederi
8.3 O lista cu castigatorii Campaniei va putea fi publicata pe Site, la sfarsitul Campaniei insa nu mai devreme de data incheierii procedurilor de validare a castigurilor. Publicarea numelor Castigatorilor se va realiza prin publicarea la website www.iubesteinghetataro, in termen de cinci zile calendaristice de data incheierii procesului de validare a ultimului castig atribuit in cadrul Campaniei.

8.6 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat datorita numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 9 -  Taxe si impozite
9.1. Organizatorul, prin intermediul Agentiei, se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin legea 571/22.12.2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

9.2. Daca Organizatorul nu va decide in mod expres altfel, plata taxelor / impozitelor aferente va fi efectuata in numele si pe seama Organizatorului, prin retinere la sursa, de catre Agentie, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

9.3  Prezentul Regulament (inclusiv actele aditionale ulterioare ale acestuia), impreuna cu documente ce atesta predarea efectiva a premiilor catre castigatorii Campaniei, precum si in relatie cu alte documente contabile, pot reprezenta documente justificative privind plata catre bugetul de stat a taxelor / impozitelor in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni si potrivit legislatiei fiscale relevante. 

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale
10.1.  Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
 
10.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie, validarii , atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, in cazul premiilor impozabile.

10.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 
                 -  dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator ;
                 -   dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare ;  
                 -  dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

10.5. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la art. 10.4 de mai sus. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor  transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti.

10.6. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice activitate cu privire la colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

10.7. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta acestora drepturile garantate prin Legea 677 / 2001.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Campaniei
11.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite prin prezentul in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. 

11.2. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 2.4 de mai sus.   

Art. 12 - Forta majora
In sensul si pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 13 - Litigii
13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Ploiesti.

13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 -  Alte Clauze
14.1. Decizia Organizatorului in orice privinta este finala, obligatorie si aplicabila tuturor Participantilor.

14.2. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de prezentul Regulament. In cazul in care Organizatorul constata, chiar si ulterior validarii castigurilor, ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati de orice natura. 

14.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta ori reduce oricand numarul premiilor prevazute in prezentul Regulament, iar premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta inclusiv imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei. 

Anexa 1 – Produse participante face parte din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament a fost intocmit de avocat Simona Coman si autentificat la “Biroul Notarial Savulescu Vasile-Ivan Mihaela” din Campina, in 6 exemplare, din care 5 s-au eliberat partii, astazi, 31.05.2011.

Organizatorul
S.C. Unilever South Central Europe S.A.
Prin Roxana Coman
Nu avem elemente multimedia.
lucian (iasi) in 18 iunie 2011, 14:34
din regulament nu am inteles ceva .... daca premiile (masina si scuterul) se acorda prin tragere la sorti, care mai e scopul votului ?doar sa fie castigate si alte premii ? multumesc anticipat
Moderator 2 (Infopromotii) in 21 iunie 2011, 11:25
Draga Lucian (Iasi),
Iata raspunsul organizatorilor la mesajul tau:

"Buna Lucian,
ne bucuram ca esti interesat de promotia Algida. In ceea ce priveste intrebarea ta, raspunsul este ca scuterul nu se castiga prin tragere la sorti. Cele 10 scutere Vespa sunt premii care se castiga instant, in inghetata. Pe site-ul www.iubesteinghetata.ro, cei care isi creeaza cont si incarca o poza cu ei mancand inghetata Algida participa la tragerea la sorti pentru un Fiat 500. Vizitatorii site-ului care aleg sa voteze pozele inscrise pot castiga instant (saptamanal) un frigider plin de inghetata Algida (pentru a putea vota poze, nu este neaparat necesara crearea unui cont de utilizator).
Speram ca raspunsul nostru a clarificat situatia.
O zi frumoasa iti dorim,
Echipa Algida"
lucian (iasi) in 25 iunie 2011, 17:40
multumesc pentru raspuns, insa nu am inteles totusi de ce as strange cat mai multe voturi pentru fotografia uploadata de mine. si inca o intrebare .... e neaparat sa apar eu in fotografie sau pot fi eu fotograful, "utilizand un model", iar fotografia sa participe in mod valabil la concurs ?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Cu Algida zambesti, premii primesti"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Cu Algida zambesti, premii primesti

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media