CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Conduci cu BCA Macon!

Promotie BCA Macon

Prin tragere la sorti: 1 x  Dacia Logan. Premii instant: 18 x TV LCD Samsung, 36 x telefon Nokia 2730.

Cumpara minim un palet de BCA Macon, BCA Simcor sau BCA Wabe de la agentii economici participanti, razuieste talonul primit si trimite codul de 7 cifre prin SMS la 1767. Pastreaza talonul si factura/ chitanta pentru validare. Mai multe detalii pe www.macon.ro.

Perioada promoţiei: 01 iunie - 30 septembrie 2010

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Conduci cu BCA Macon!”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania Promotionala „Conduci cu BCA Macon!” este organizata de S.C. MACON S.R.L., cu sediul situat în Deva, Str. Santuhalm nr. 1, Jud. Hunedoara,  tel. 0254/213.930, fax 0254/224.708, înregistrata la ORC sub nr. J20/889/2007, cod înregistrare fiscala RO18991933, Cont nr. RO78 INGB 0017 0000 3233 8911 deschis la ING Bank Deva, reprezentata legal de dl. Marin Marius Dumitru - Director General.

Persoana juridica împuternicita de catre Organizator pentru desfasurarea si promovarea campaniei este  S.C. ADDVERITAS S.R.L., Agentia, cu sediul sediul în Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 11, Jud. Cluj, tel. 0264/591.500, fax 0264/591.700, înregistrata la ORC sub nr. J12/2131/2002, cod înregistrare fiscala RO14974506, cont nr. R069 BTRL 0130 1202 9197 30XX, deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentata legal de Dl Ciprian Pasca - Director General.


Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentate în Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale, asa cum este specificat mai jos ("Regulamentul Oficial").

Regulamentul Oficial a fost elaborat si va fi facut public în conformitate cu legile din România. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, însa informand public aceste modificari.

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania Promotionala ”Conduci cu BCA Macon!” se va desfasura în perioada 1 iunie 2010  ora 00:00 – 30 septembrie 2010 ora 23:59:59, în conditiile respectarii prevederilor actualului regulament.
Campania Promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul României, în spatiile comerciale apartinând agentilor economici mentionati în anexa 2 la prezentul regulament, în conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament.

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE
La campania promotionala ”Conduci cu BCA Macon!” are dreptul sa participe orice persoana fizica cu cetatenie româna si domiciliul stabil în România, cu vârsta minima de 18 ani. Nu au dreptul sa participe angajatii S.C. MACON S.R.L., ai agentiei de publicitate S.C. ADDVERITAS S.R.L., ai agentilor economici mentionati în anexa 2 la prezentul regulament, precum si rudele de gradul întâi, sotii si sotiile acestora.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele participante la aceasta promotie sunt BCA MACON, BCA SIMCOR si BCA WABE.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Cumparatorul poate achizitiona produsele participante în perioada 1 iunie 2010 – 30 septembrie 2010 si se poate înregistra în promotie, prin SMS, pentru câstigarea premiilor promotiei.
Pentru a se înregistra în promotie prin SMS, cumparatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
·    sa cumpere minim 1 palet de BCA MACON (in variantele 1,92 mc/palet  sau 1,8 mc/palet) sau BCA SIMCOR (1,8 mc/palet) sau BCA WABE (1,8 mc/palet) în perioada 1 iunie – 30 septembrie;
·    la fiecare palet de BCA MACON, BCA SIMCOR sau BCA WABE cumparati, cumparatorii vor primi câte un talon razuibil de la reprezentantii agentilor economici participanti la promotie;
·    sa razuiasca talonul primit de la reprezentantii agentilor economici participanti la promotie si sa descopere codul unic de 7 cifre imprimat pe acesta;
·    sa trimita doar în perioada 1 iunie 2010  ora 00:00 – 30 septembrie 2010 ora 23:59:59, un SMS cu codul unic format din 7 cifre descoperit pe cuponul razuibil la numarul 1767, numar cu tarif normal (0.05 euro/sms+tva), valabil în retelele Orange, Vodafone, Cosmote;
·    participantul va primi un SMS de raspuns care îl va anunta asupra înscrierii în promotie si daca a avut un cod câstigator al unui premiu instant;
·    participantul care a câstigat un premiu instant va fi informat prin SMS în legatura cu premiul câstigat, si despre faptul ca va fi sunat de catre un reprezentant al persoanei juridice împuternicite de catre Organizator, SC ADDVERITAS SRL, pentru detaliile referitoare la intrarea în posesia premiului, ocazie cu care va trebui sa transmita acestuia copia talonului razuit, copie bon fiscal/factura pe care se specifica clar achizitionarea produselor participante la promotie, copie CI, acte necesare pentru validarea premiului si apoi va primi premiul prin posta/alte mijloace;
·    participantul care a primit un SMS de confirmare a câstigului, va fi sunat în maxim 5 zile lucratoare de la primirea SMS-ului pentru validarea premiului si furnizarea datelor necesare trimiterii/acordarii premiului instant;
·    sa pastreze factura/bonul fiscal si talonul cu codul câstigator pentru a dovedi cumpararea produsului, conditie necesara si obligatorie pentru validarea câstigarii premiului.

In cadrul promotiei sunt puse in joc un numar de maxim 54 premii instant care se vor acorda dupa un algoritm prestabilit si marele premiu, care se va acorda prin tragere la sorti. Inainte de inceperea campaniei promotionale au fost desemnate 54 de momente castigatoare pentru premiile instant, identificate sub forma zz.ll.yyyy, interval orar xx.00-yy.00. Lista momentelor castigatoare nu va fi facuta publica, insa va fi autentificata la un notar public sub forma de Anexa 1 la prezentul regulament, conform prevederilor legale. Acordarea premiilor instant se va face astfel: primul SMS valid primit in cadrul fiecarui moment castigator stabilit va fi declarat castigator al premiului instant corespunzator. Ordinea de acordare a premiilor instant este descrisa alaturi de prezentarea listei momentelor desemnate castigatoare in cadrul Anexei 1 la prezentul regulament.

Daca intr-una din zilele desemnate pentru acordarea premiilor instant nu se inregistreaza niciun sms cu un cod valid in intervalul orar desemnat castigator, va fi desemnat castigator urmatorul sms inregistrat in campanie cu un cod valid, care a fost transmis dupa acel moment; astfel daca premiul reportat ajunge sa fie acordat intr-una din urmatoarele zile desemnate castigatoare, in acea zi se va acorda un numar de premii instant format din numarul premiilor reportate plus  premiul aferent zilei respective, cu respectarea ordinii de acordare stabilita a tipului de premii instant.
Daca pe intreaga perioada a Campaniei nu se inscrie nici un participant, atunci premiile campaniei nu se vor mai atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului.
Fiecare SMS trebuie sa contina codul unic format din 7 cifre de la un singur talon.
In situatiile în care acelasi cod va fi trimis prin SMS de pe numere de telefon diferite, va fi validat doar codul trimis de pe numarul de telefon al persoanei care face dovada, respectiv factura fiscala/bon fiscal. Pentru a putea participa la promotie cu mai multe coduri diferite de la mai multe taloane primite, pe baza achizitionarii unor cantitati mai mari, participantul este obligat sa trimita pentru fiecare cod în parte câte un SMS distinct.
Nu vor fi luate în considerare SMS-urile trimise de pe internet.
Extragerea codurilor câstigatoare se va realiza electronic, prin intermediul computerului, folosindu-se un program software adecvat, cu respectarea algoritmului prestabilit.
Premiile expediate si neridicate de catre câstigatori în termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii prin posta se întorc la Organizator, iar castigatorul pierde dreptul de atribuire a premiului.
Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 6. COD UNIC. RASPUNSURI TIP CAMPANIE – DEFINITII
COD CORECT: orice mesaj text care contine unul dintre CODURILE numerice (alcatuit exclusiv din cifre) aflate pe taloanele razuibile acordate de catre reprezentantii punctelor comerciale participante la promotie, pe baza achizitiei a unui palet de BCA MACON sau BCA SIMCOR sau BCA WABE.
COD CASTIGATOR: primul SMS  valid primit in cadrul momentului orar castigator prestabilit din zilele stabilite castigatoare descrise in anexa 1, parte integranta a prezentului regulament.
Exemplu cod corect: 1234567
NOTA: Nu vor fi considerate valide codurile ce contin caractere despartitoare de tip spatiu între cifre.
COD INCORECT: orice mesaj text care NU contine unul dintre CODURILE numerice (alcatuit exclusiv din cifre) aflate pe taloanele razuibile acordate de catre reprezentantii punctelor comerciale participante la promotie, pe baza achizitiei a unui palet de BCA MACON sau BCA SIMCOR sau BCA WABE.
COD DUPLICAT: orice mesaj text care contine unul dintre CODURILE numerice (alcatuit exclusiv din cifre) aflate pe taloanele razuibile acordate de catre reprezentantii punctelor comerciale participante la promotie, pe baza achizitiei unui palet de BCA MACON sau BCA SIMCOR sau BCA WABE, cod care a mai fost trimis cel putin o data la numarul scurt 1767.
INCHEIERE PROMOTIE: orice mesaj text care contine unul dintre CODURILE numerice (alcatuit exclusiv din cifre) aflate pe taloanele razuibile acordate de catre reprezentantii punctelor comerciale participante la promotie, pe baza achizitiei unui palet de BCA MACON sau BCA SIMCOR sau BCA WABE, cod care a fost trimis la numarul scurt ulterior datei de 30 septembrie 2010, ora 23:59:59.
INAINTE DE PROMOTIE: orice mesaj text care contine unul dintre CODURILE numerice (alcatuit exclusiv din cifre) aflate pe taloanele razuibile acordate de catre reprezentantii punctelor comerciale participante la promotie, pe baza achizitiei a unui palet de BCA MACON sau BCA SIMCOR sau BCA WABE, cod care a fost trimis la numarul scurt anterior datei de 1 iunie  2010, ora 00:00.

SPAM:
a)    acelasi numar de telefon trimite un numar de 5 coduri nevalide într-un interval de 24 ore – restrictie urmatoarele 24 ore.
b)    acelasi numar de telefon trimite un numar de 5 coduri duplicat într-un interval de 24 ore – restrictie pe toata durata Promotiei.
c)    acelasi numar de telefon trimite un numar de 20 mesaje (indiferent de continut) într-un interval de 10 minute – restrictie urmatoarele 22 ore.
d)    acelasi numar de telefon trimite un numar de 50 mesaje (indiferent de continut) într-un interval de 24 ore – restrictie pe toata durata Promotiei.

RASPUNSURI TIP CAMPANIE:
Mesajul 1: Daca primul SMS contine un mesaj valid si necâstigator:

Felicitari!Ai intrat în tragerea la sorti pentru un autoturism Dacia Logan.Pastreaza bonul/factura si talonul razuit pentru validare.Participa în continuare!
Mesajul 2: Daca urmatoarele SMS-uri de la acelasi numar contin un mesaj valid si necâstigator:
Felicitari!Ai acumulat noi sanse de a câstiga marele premiu un autoturism Dacia  Logan.Trimite si alte coduri pt a câstiga unul din cele 36 Nokia 2730 sau 18 LCD SAMSUNG.
Mesajul 3: Daca SMS-ul contine un mesaj valid si câstigator:
MACON te rasplateste!Ai câstigat un telefon mobil Nokia 2730 de la MACON!Te vom contacta în maximum 5 zile.Pastreaza bonul/factura si talonul pentru validare.
Sau
Mesajul 3: Daca SMS-ul contine un mesaj valid si câstigator:
MACON te rasplateste!Ai câstigat un LCD TV SAMSUNG de la MACON!Te vom contacta în maximum 5 zile.Pastreaza bonul/factura si talonul razuit pentru validare.
Mesajul 4: Daca SMS-ul contine un cod care a mai fost trimis în cadrul promotiei (indiferent de numarul de telefon):
Mesaj invalid!Acest cod a mai fost folosit!Te rugam înscrie alt cod si poti câstiga premii instant sau Marele premiu : un autoturism Dacia Logan.Detalii pe www.macon.ro 
Mesajul 5: Daca SMS-ul contine un mesaj invalid:
Cod invalid! Scrie cu atentie codul de pe talon, format din 7 caractere numerice. Detalii pe www.macon.ro . Succes!
Mesajul 6: Când se trimit SMS-uri dupa încheierea Promotiei (dupa data de 30 septembrie 2010 ora 23:59:59):
Promotia”Conduci cu BCA Macon” s-a încheiat pe 30.09.2010.Multumim pentru participare,urmareste www.macon.ro pt tragerea la sorti a Marelui premiu.
Mesaj 7: Când se trimit SMS-uri înainte de începerea promotiei (inainte de data de 1 iunie 2010  ora 00:00):
Promotia „Conduci cu BCA Macon” începe pe 1 Iunie. Trimite codurile unice dupa aceasta data! Detalii pe www.macon.ro
Pentru a putea fi declarate valide, înregistrarile prin SMS trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, în mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:
-    trebuie sa fie trimise în perioada derularii Campaniei, 01.06.2010 ora 00.00 -
30.09.2010 ora 23.59:59
-  sa contina codul unic valid de pe talon
-  un cod unic poate fi înscris în Campanie o singura data
Extragerea Marelui premiu se va face în data de 15 octombrie, în prezenta unui reprezentat al Organizatorului, al agentiei si al unui notar.


SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiile oferite în cadrul acestei Campanii Promotionale pot fi vizualizate în tabelul urmator:
 

Tip premiu

Numar premii

Valoarea individuala
(euro, inclus TVA)

Valoarea totala
(euro, inclus TVA)

Premii acordate instant

LCD TV SAMSUNG, 66 cm diagonala

18

303 euro

5454 euro

Nokia 2730

36

86 euro

3096 euro

Marele premiu

Dacia Logan

1

7443 euro

7443 euro

Total

55

 

15993 euro

    


Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 15993 euro TVA inclus la care se adauga impozitul pe premii, care va fi suportat de catre Organizator.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a minim unui palet BCA MACON sau BCA SIMCOR  sau BCA WABE si costul de trimitere a SMS-urilor).
Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câstigate în cadrul acestei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii si nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor. Premiile instant vor fi trimise prin posta în maxim 30 zile din data validarii câstigarii premiului.

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.


SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CÂSTIGATORILOR SI TRAGEREA LA SORTI
Premiile acordate instant
Se vor acorda un numar de maxim 54 de premii instant constând în 18 LCD TV Samsung diagonala de 66 cm si 36 telefoane mobile Nokia 2730, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei: 01 iunie 2010 ora 00:00 – 30 septebrie 2010 ora 23:59:59.
Daca o înscriere este declarata câstigatoare, participantul va primi imediat un mesaj SMS pe numarul de telefon mobil cu confirmarea câstigului, urmând sa parcurga procedura de validare pentru a fi declarat câstigator.
Marele premiu
Tragerea la sorti pentru Marele Premiu va fi electronica si va avea loc în data de 15 octombrie 2010, la sediul Organizatorului, în prezenta unui reprezentant al acestuia, a unui reprezentant al agentiei si a unui notar public/avocat. La aceasta tragere la sorti vor participa toate înscrierile corecte si valide efectuate în perioada 01.06.2010 ora 00.00 - 30.09.2010 ora 23:59:59
Se vor extrage 5 rezerve pentru premiul constând intr-un autoturism Dacia  Logan. Se va apela la rezerve în conditiile în care câstigatorul extras nu îndeplineste conditiile de validare.
Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, în scris si transmisa persoanei juridice împuternicite de catre Organizator, SC ADDVERITAS SRL, cu minimum 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv. Lista câstigatorilor validati si a premiilor câstigate va fi afisata pe site-ul www.macon.ro pâna la data de 31.10.2010.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CÂSTIGATORUILOR, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
 1. Anuntarea    
Premiile acordate instant
Câstigatorii premiilor instant vor fi contactati de catre un reprezentant al SC ADDVERITAS SRL  în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii mesajului câstigator, pentru a fi informati în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare. Participantii desemnati câstigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au înscris în Campanie. Reprezentantii SC ADDVERITAS SRL vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câstigator apelând numarul de mobil de maxim 5 ori, în 5 zile diferite, în intervale orare diferite (în intervalul orar 9.00 – 20.00).
Va fi considerata câstigatoare la Campanie persoana care raspunde la telefonul mobil în momentul anuntarii, confirma participarea la Campanie si poate parcurge procedura de validare conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial. Odata cu anuntarea, reprezentantii Agentiei vor colecta datele complete ale câstigatorilor (nume, prenume, adresa completa). 
În cazul în care, din motive independente de vointa Agentiei, nu se poate stabili contactul telefonic cu participantul extras câstigator, acesta va fi invalidat si va fi declarat castigator urmatorul SMS trimis, în ordine cronologica, urmând ca si acesta sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor premiilor instant.

Marele premiu
Câstigatorul Marelui Premiu, constând într-un autoturism Dacia  Logan va fi contactat de catre un Reprezentant al Agentiei  în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, pentru a fi informat în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare. Participantul desemnat câstigator va fi apelat la numarul de telefon cu care s-a înscris în Campanie. Reprezentantii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu câstigatorul apelând numarul de mobil de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervale orare diferite (în intervalul orar 9.00 – 20.00).
Va fi considerata câstigatoare la Campanie persoana care raspunde la telefonul mobil în momentul anuntarii, confirma participarea la Campanie si poate parcurge procedura de validare conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial. Odata cu anuntarea, reprezentantii Agentiei vor colecta datele complete ale câstigatorilor (nume, prenume, adresa completa). 
În cazul în care, din motive independente de vointa Agentiei, nu se poate stabili contactul telefonic cu participantul extras câstigator, se va apela la rezerve.

2. Validarea
 Premiile instant
Pentru a fi validati, câstigatorii premiilor instant, constând în LCD TV Samsung diagonala 66 cm si telefoane mobile Nokia 2730, trebuie sa furnizeze în termen de 10 zile lucratoare de la data contactarii telefonice de catre un reprezentant al Agentiei urmatoarele: copie factura fiscala/bon fiscal, copie talon razuit cu mentionarea codului cu care s-a participat la promotie, copie carte de identitate. Acestea vor fi transmise prin urmatoarele metode:
-    prin fax, la numarul 0264/591.500. Faxul trebuie sa contina: copie factura fiscala/bon fiscal, copie talon razuit cu mentionarea codului unic, copie carte de identitate si numar de telefon participant.
 -        prin e-mail, la adresa validare@adveritas.ro . Copie factura fiscala/bon fiscal, copie talon razuit, copie carte de identitate în format .jpg sau .pdf si atasat/a, subiectul e-mail-ului trebuie sa fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câstigatorului (nume, prenume adresa completa, numarul de telefon si cod unic extras câstigator).
Participantii care nu vor trimite o copie a facturii fiscale/bon fiscal, o copie talon razuit, o copie carte de identitate cu care sa faca dovada achizitionarii produselor participante la Promotie, în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii, nu vor fi validati. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire în bani sau alte beneficii potentialilor câstigatori care nu respecta sau nu întrunesc întocmai cerintele Regulamentului. Pentru a putea fi declarate valide bonul fiscal/factura fiscala trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: bonul trebuie sa fie emis în perioada 01.06.2010, ora 00:00 – 30.09.2010, ora 23:59:59, sa ateste achizitionarea unui palet de BCA MACON sau BCA SIMCOR sau BCA WABE, data bonului fiscal/facturii fiscale sa fie anterioara trimiterii SMS-ului ce contine codul unic si extras câstigator. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire în bani sau alte beneficii potentialilor câstigatori care nu respecta sau nu întrunesc întocmai cerintele Regulamentului.
Câstigatorii declarati câstigatori, care, din orice motiv, nu trimit documentele de validare în conditiile descrise de prezentul Regulament Oficial vor fi invalidati si va fi declarat castigator urmatorul SMS trimis, în ordine cronologica, urmând ca si acesta sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor premiilor instant.
Marele premiu
Procedura de validare consta în trimiterea de catre participanti a unei copii a bonului fiscal/factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la promotie, o copie a cartii de identitate, o copie talon razuit cu mentionarea codului extras câstigator cu care s-a participat la promotie, precum si o declaratie pe propria raspundere care atesta faptul ca bonul fiscal trimis si copia talonului razuibil sunt conforme cu originalul, în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii de catre un Reprezentant al Organizatorului, prin una din urmatoarele metode:
-       prin fax, la numarul 0264/591.500. Faxul trebuie sa contina copie factura fiscala/bon fiscal, copie talon razuit cu mentionarea codului cu care s-a participat la promotie, copie carte de identitate, numar de telefon.
-       prin e-mail, la adresa validare@adveritas.ro . Copie factura fiscala/bon fiscal, copie talon razuit cu mentionarea codului cu care s-a participat la promotie, copie carte de identitate în format .jpg sau .pdf si atasat/a, subiectul e-mail-ului trebuie sa fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câstigatorului (nume, prenume adresa completa, numarul de telefon si cod unic extras câstigator).
Participantii care nu vor trimite o copie a bonului fiscal/facturii fiscale prin care sa ateste achizitionarea produselor participante în promotie în cantitate de minim un palet de  BCA MACON sau BCA SIMCOR sau BCA WABE, copie dupa talonul razuit cu mentionarea codului unic câstigator si copie carte de identitate, în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii, nu vor fi validati. Pentru a putea fi declarate valide bonul fiscal/factura fiscala trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: bonul trebuie sa fie emis în perioada 01.06.2010, ora 00:00 – 30.09.2010, ora 23:59:59, sa ateste achizitionarea unui palet de BCA MACON sau BCA SIMCOR sau BCA WABE, data bonului fiscal/facturii fiscale sa fie anterioara trimiterii SMS-ului ce contine codul unic si extras câstigator. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire în bani sau alte beneficii potentialilor câstigatori care nu respecta sau nu întrunesc întocmai cerintele Regulamentului.
Câstigatorii extrasi, care, din orice motiv, nu trimit documentele de validare în conditiile descrise de prezentul Regulament Oficial vor fi invalidati si se va apela la rezerve, în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi.

 3. Acordarea premiilor

 Premiile acordate instant
Premiile constând în LCD TV Samsung diagonala de 66 cm si telefoane mobile Nokia 2730, vor fi trimise câstigatorilor prin curier, la adresa depozitului participant la promotie de la care s-a primit talonul cu codul corespunzator sms-ului castigator, în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii premiului si publicarii pe site-ul www.macon.ro. Predarea premiilor de catre curier se va face catre reprezentantul depozitului, iar predarea catre castigatorii validati si publicati se va face la sediul depozitului respectiv in prezenta reprezentantului Organizatorului, dupa prezentarea documentului de identitate al castigatorului si semnarea procesului-verbal de predare-primire a premiului.
 Marele premiu
Marele premiu – O masina Dacia Logan, va putea fi ridicat de catre Participantul câstigator în termen de maxim 30 zile lucratoare de la adresa care îi va fi comunicata în scris (prin telefon,  mail, scrisoare sau fax). În momentul ridicarii premiului, Participantul câstigator sau împuternicitul trebuie sa prezinte bonul fiscal/factura, care atesta achizitionarea unui palet de  BCA MACON sau BCA SIMCOR  sau BCA WABE în perioada promotiei, în original, talonul razuit care sa contina codul desemnat câstigator si documentul de identitate în copie si original. Daca nu se respecta acest termen de maxim 30 de zile lucratoare, câstigatorul în cauza pierde orice drept asupra premiului, apelându-se la rezerve în ordinea extragerii acestora.
Autoturismul Dacia Logan  va fi livrat neînmatriculat. Odata cu predarea premiului, Organizatorul va înmâna câstigatorului urmatoarele documente: cartea de identitate a masinii, manualul tehnic si registrul de service. Îndeplinirea formalitatilor de înmatriculare, toate taxele si impozitele presupuse de aceasta precum si plata asigurarilor intra în responsabilitatea câstigatorului. Organizatorul nu are nici o obligatie de plata sau de orice alta natura din momentul predarii premiului catre câstigator în conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 10. BONURI FISCALE/ FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE
Bonurile fiscale/facturile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în promotie nu îsi asuma nici o raspundere pentru bonurile fiscale/facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, incomplete sau completate gresit, cu scris ilizibil), sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/facturile fiscale care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.
SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada achizitionarii produselor participante la Campanie, prin bon fiscal/factura fiscala. În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
-          pierderile, întârzierile sau întreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS,  generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
-          situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat indiferent de motiv. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie cu unul dintre mesajele de raspuns mentionate în prezentul Regulament;
-          eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al Campaniei;
-          calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta Campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei Campanii va remedia orice defect în termenii si conditiile stipulate în certificatele de garantie;
-          SMS-urile primite înainte de 01.06.2010 ora 00.00 si dupa 30.09.2010 ora 23.59.00;
-           mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1767 sau la un alt numar de telefon ;
-           daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, în consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit.
Organizatorul are dreptul de a invalida SMS - urile de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu îndeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.  Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs a participantului. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 12. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU
În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul unei persoane împuternicite în acest sens, împuternicire autentificata de catre un notar public.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta.


SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
S.C. MACON S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în baza notificarii nr. 12452.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin  prezentul Regulament oficial, consumatorii înscrisi pentru tragerea la sorti a Marelui premiu si câstigatorii premiilor instant a Campaniei îsi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Agentiei sau Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Totodata, participantul isi da acordul de a primi pe viitor informatii despre noi oferte, promotii, mesaje publicitare etc.
Toate SMS-urile primite la numarul 1767 devin proprietatea Organizatorului împreuna cu toate informatiile pe care le contin. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
Numele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, pe site-ul www.macon.ro în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti.
Persoanele fizice participante la Campanie au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. MACON S.R.L., cu sediul situat în Deva, Str. Santuhalm nr. 1, Jud. Hunedoara,  tel. 0254/213.930, fax 0254/224.708 sau catre S.C. ADDVERITAS S.R.L., cu sediul sediul în Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 11, Judetul Cluj.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu legea 571/2003, orice alte obligatiuni de natura fiscala si/sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

SECTIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. În cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 16. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre S.C. MACON S.R.L., cu sediul situat în Deva, Str. Santuhalm nr. 1, Jud. Hunedoara,  tel. 0254/213930, fax 0254/224708 sau catre S.C. ADDVERITAS S.R.L., cu sediul sediul în Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 11, Judetul Cluj, România, în termen de maxim 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.


SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.  Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, în mod  gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.macon.ro, printr-o solicitare scrisa catre S.C. MACON S.R.L., cu sediul situat în Deva, Str. Santuhalm nr. 1, Jud. Hunedoara,  tel. 0254/213930, fax 0254/224708 sau printr-o solicitare scrisa catre S.C. ADDVERITAS S.R.L., cu sediul sediul în Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 11, Judetul Cluj, România.
Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificarilor, anuntul va fi facut în magazinele  participante la promotie si pe site-ul www.macon.ro.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 5 exemplare originale, astazi _____/_____/_____data autentificarii de catre Notarul Public.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Conduci cu BCA Macon!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Conduci cu BCA Macon!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media