CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

"Condu si tu o masina de curse", la Carrefour

Condu si tu o masina de curse, la Carrefour

Premii prin tragere la sorti: 24 x consola X-box + un joc de curse (cate un premiu pe fiecare magazin participant).

Cumpara cel putin un produs participant la promotie, completeaza talonul de la raft sau de la promoteri si depune-l in urna aflata dupa casele de marcat in magazinele participante. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 11 iulie - 24 iulie 2013

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul campaniei promotionale
“Condu si tu o masina de curse”, la Carrefour


1.    Desfasurarea campaniei. Durata. Participanti
1.1.    Organizator al campaniei promotionale “Condu si tu o masina de curse, la Carrefour” („Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, cu notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P sub nr.2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2.    La aceasta Campanie participa produsele comercializate sub marcile CLEARmen, RexonaMen, DoveMen+Care, Axe, Radox Men, Brut, marci inregistrate apartinand Unilever (numite in continuare “produse participante”) comercializate in mod individual sau sub forma de pachet, cu exceptia Sapunului pentru barbati Dove Men+care 90 g, care nu participa la Campanie. Prin pachet de produse se intelege orice forma de ambalare a doua sau mai multe produse similare sau diferite, cu pret distinct, indiferent daca au sau nu o reducere de pret sau un cadou inclus.  Un pachet de produse este asimilat unui singur produs participant.
1.3.    Campania se va desfasura in perioada 11-24 iulie 2013 inclusiv, in toate magazinele tip hypermarket Carrefour din tara, numite in continuare “magazine participante”, prin intermediul agentiei S.C Mercury 360 COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Pompei, nr. 9-9a, sector 2, numita in cele ce urmeaza “Agentia”. Produsele comercializate prin Serviciul Carrefour online sau in magazinele Carrefour Express nu participa la prezenta Campanie.
1.4.    Perioada in care Campania se desfasoara in cadrul unui magazin participant, intervalul orar in care promoterii (reprezentanti ai Organizatorului) sunt prezenti in incinta fiecarui magazin participant, mecanismul Campaniei, premiile ce se vor acorda si numarul acestora vor fi aduse la cunostinta consumatorilor si prin intermediul materialelor publicitare existente in cadrul magazinelor participante. Intervalul orar in care promoterii sunt prezenti in magazinele participante este urmatorul: Joi - Vineri: 15.00-21.00 Sambata-Duminica: 10.00-18.00.
1.5.    Dovada achizitionarii de produse participante, pe durata si in conditiile Campaniei, da dreptul consumatorilor sa participe la Campanie prin intermediul mecanismlui detaliat mai jos. De asemenea, consumatorii care achizitioneaza cel putin un produs participant pot participa si la Campania nationala ”Condu si tu o masina de curse!”, in perioada si in conformitate cu regulile si mecanismul de participare prevazut in Regulamentul Oficial al Campaniei nationale ”Condu si tu o masina de curse!” pentru castigarea unuia din cele doua premii constand in posibilitatea de a conduce o masina de curse pe un circuit profesionist din Franta (detaliile legate de respectiva Campanie Nationala, premiile acesteia si conditiile de participare pot fi gasite in Regulamentul acesteia disponibil in perioada 1 iulie-31 august 2013,  la nunarul de telefon (021) 528.21.35 sau pe adresa www.infopromotii.ro).
1.6.    Valoarea totala a premiilor Campaniei acordate prin mecanismul de mai jos este de 21.105,84 lei.
 
2.    Mecanismul de participare la Campanie pe baza de taloane, cu atribuirea premiilor prin tragere la sorti organizate la sfarsitul Campaniei (numita in cele ce urmeaza “loterie/tombola”)
2.1.    Conditii de participare la loterie.
2.1.1.    Conditia de participare la Campanie prin intermediul acestui mecanism o constituie cumpararea cel putin a unui produs participant, in perioada Campaniei, pe baza unui singur bon de casa din magazinele participante.
2.1.2.    Consumatorii care achizitioneaza produse participante, in perioada si conditiile prevazute la art. 2.1.1. de mai sus, pot participa la tragerea la sorti a premiilor Campaniei, prin introducerea in urna aflata in fiecare magazin participant, dupa casele de marcat la standul de premiere, a talonului primit de la promoterii din magazin sau luat din buzunarele cu taloane disponibile la raft si completat cu datele mentionate la art.2.1.4 de mai jos.
2.1.3.    Participantii trebuie sa pastreze in original bonul/bonurile de casa cu care au achizitionat /produsele participante, pentru validare si atribuirea premiului.
2.1.4.    Sunt valide taloanele semnate, datate, in care participantul a bifat campul corespunzator acordului dat pentru utilizarea datelor sale personale si completate cu urmatoarele date personale:
nume si prenume;
adresa completa;
numarul de telefon;
varsta;
adresa de e-mail (optional)
numarul si data bonului de casa ce atesta cumpararea de produse participante, in conditiile prezentului Regulament
2.1.5.    Orice incercare de fraudare a conditiilor de participare la Campanie (de exemplu, dar fara a se limita la: completarea de taloane fara a indeplini conditiile de participare la Campanie, sustragerea de taloane de participare in vederea completarii lor de catre participant cu rea credinta, completarea mai multor taloane cu acelasi bon fiscal,  cu incalcarea conditiilor de participare etc.) duce la invalidarea talonului extras drept castigator, pierderea dreptului de atribuire a premiului, eliminarea din Campanie a participantului in cauza si eliminarea din urne a tuturor taloanelor participantului respectiv.
2.1.6.    In cazul in care orice incercare de frauda este descoperita pe perioada desfasurarii Campaniei sau cu ocazia efectuarii extragerilor mentionate la art.2.3 de mai jos sau ulterior cu ocazia validarii, de catre Organizator sau reprezentantii Agentiei, in orice modalitate, sau este reclamata acestora in orice modalitate de vreun tert pe perioada Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti, ori atribuirii premiilor, atunci Organizatorul si/sau reprezentantul Agentiei va putea verifica existenta in urna a tuturor taloanelor inscrise in Campanie de catre participantul reclamat pentru fraudarea Campaniei, si ii va putea solicita acestuia, spre validarea preliminara a inscrierii in Campanie, prezentarea in original, pe orice cale (personal, prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in orice alta modalitate pe care participantul o considera posibila si utila pentru solutionarea reclamatiei/validarea sa preliminara – inclusiv fax),  in cel mult  48 ore de la data contactarii sale telefonice, pe numarul de telefon mentionat pe talonul de participare, a bonului/bonurilor de casa mentionat/mentionate in taloanele gasite in urna. In cazul in care participantul respectiv nu prezinta bonul/bonurile fiscale in baza carora a achizitionat produsele participante sau rezulta incalcari ale Regulamentului, refuza sa le prezinta sau nu se prezinta in termenul agreat cu Organizatorul si/sau Agentia in vederea validarii sale preliminare (in cazul in care s-a agreat telefonic prezentarea personala a participantului), acesta va fi invalidat, iar taloanele sale vor fi eliminate din urna, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
2.1.7.    Un consumator poate completa cate un talon de participare pentru fiecare achizitie a unui produs participant. Participantii trebuie sa pastreze bonul de casa pentru validarea si atribuirea premiului.
2.1.8.    Prin acest mecanism, poate participa la Campanie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

2.2.    Premiile Campaniei acordate in cadrul loteriei
2.2.1.    In cadrul Campaniei se acorda prin intermediul acestui mecanism 24 de premii pe intreaga retea de magazine participante (cate unul pe fiecare magazin participant), constand fiecare intr-o consola X-box + un joc de curse in valoare comerciala de 879,41 lei (cu TVA inclus) lei fiecare set.
2.2.2.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care vreunul dintre castigatori refuza preluarea premiului de la reprezentantul Agentiei, refuza semnarea procesului-verbal de predare-primire etc), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de apela la rezerva extrasa in timpul tragerii la sorti.
2.2.3.    Mai multe produse participante cumparate, mai multe taloane completate - mai multe sanse de castig.

2.3.    Tragerea la sorti si validarea castigatorilor loteriei
2.3.1.    Tragerea la sorti in cadrul loteriei va avea loc in data de 24.07.2013, ora 22.00, in cadrul fiecarui magazin participant, in prezenta unei comisii formata din un reprezentant al Agentiei si unul al magazinului participant. La tragerea la sorti participa toate taloanele introduse in urnele din fiecare magazin  participant in perioada Campaniei.
2.3.2.    Dupa extragerea unui talon si verificarea îndeplinirii conditiilor de participare, inclusiv a cumpararii produselor in conditiile mentionate in prezentul Regulament, talonul va fi validat preliminar in vederea declararii sale ca si castigator.Un talon odata extras din urna nu va mai fi reintrodus pentru a participa la extragerile ulterioare. În cazul în care conditiile de participare nu sunt îndeplinite (lipsa de pe talon a oricarei informatii solicitate la punctul 2.1.4 de mai sus sau achizitionarea altor produse ori nerespectarea oricarei alte conditii impuse de prezentul Regulament, inclusiv limita de varsta etc) va fi extras alt talon (alte taloane), pâna la desemnarea potentialului castigator. Dupa extragerea talonului potentialului castigator vor mai fi extrase inca 2 taloane, rezerve pentru potentialul castigator, care vor fi apelate, in cazul in care potentialul castigator nu va putea fi contactat ori nu va fi validat final conform prevederilor acestui Regulament.
2.3.3.    Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele necompletate cu datele precizate la art.2.1.4 de mai sus, ca si pentru cele ilizibile. De asemenea, nu se vor accepta ca valide fotocopii sau falsificari ale talonului de participare la Campanie.
2.3.4.    Potentialul castigator al premiului va fi anuntat telefonic, la numarul mentionat pe talon, in cel mult 3 zile lucratoare de la data extragerii, cu privire la modalitatea in care va putea intra in posesia premiului. Inainte de a i se comunica toate informatiile mentionate in prezentul articol, persoanei apelate i se solicita sa confirme participarea la Campanie si datele mentionate pe talonul extras.
2.3.5.    In conditiile in care potentialul castigator nu poate fi contactat telefonic conform art.2.3.4 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc), nu confirma datele solicitate de reprezentantul Organizatorului sau se constata neconcordante intre datele solicitate si comunicate si cele existente pe talonul extras, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezerva extrasa conform art 2.3.2 de mai sus. Rezerva reprezentand noul potential castigator  va fi apelata de 4 ori intr-un interval de 48 ore, din momentul in care potentialul castigator extras a fost invalidat.
2.3.6.    Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane,  drepturile asupra premiului castigat.
2.3.7.    Castigatorii se vor prezenta, in termen de 2 zile lucratoare de la data la care au fost validati telefonic, in locatia stabilita de Agentie si comunicata conform art.2.3.4 de mai sus, cu documentele de identitate si bonul/bonurile de casa ce atesta achizitionarea produselor participante, in original, in vederea validarii finale si atribuirii premiului.
2.3.8.    Neprezentarea castigatorului in locul stabilit de comun acord cu reprezentantul Agentiei, in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate la art.2.3.7 pana la data limita mentionata in acelasi articol, neprezentarea documentelor de identitate ori a bonului/bonurilor de casa ce face/fac dovada achizitionarii de produse participante, sau constatarea oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului si cele inscrise in talonul extras castigator, precum si intre cele din bonul/bonurile de casa prezentate si cele inscrise in talon, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare si/sau despagubire din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a apela la rezervele extrase conform art 2.3.2 de mai sus.
2.3.9.    In cazul in care rezerva contactata si validata telefonic in calitate de potential castigator nu se prezinta in termenul mentionat la art.2.3.7 de mai sus, nu prezinta documentul de identitate sau bonul/bonurile de casa in original sau se constata existenta oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului si/sau cele din bonul/bonurile de casa si cele inscrise in talonul de participare extras drept castigator, acesta va pierde dreptul de a mai intra in posesia premiului, fara nicio compensare si/sau despagubire din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui premiul respectiv sau, dupa caz, de a organiza o noua tragere la sorti, la alegerea sa.
2.3.10.    Premiile Campaniei se vor atribui castigatorilor de catre reprezentanti autorizati ai Agentiei, dupa verificarea documentelor mentionate la art.2.3.6. de mai sus, pe baza de proces-verbal semnat de castigator si reprezentantul Agentiei.
2.3.11.    Organizatorul va afisa numele castigatorilor si premiile castigate in magazinele participante in termen de 3 zile de la data validarii finale.

3.    Diverse
3.1.    Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.
3.2.    Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre S.C Mercury 360 COMMUNICATIONS S.R.L., in vederea participarii la Campanie, validarii si  atribuirii premiilor. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
3.3.    La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
3.4.    Regulamentul de participare este disponibil in copie in mod gratuit oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta la nr. de telefon 021/30.34.800 in zilele de luni-vineri intre orele 9.00-17.00, sau la standul promotional din magazinele participante, pe durata prezentei promoterilor, sau in scris la adresa Organizatorului din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladire B1-B2, sector 1, cu mentiunea “pentru Campania promotionala Condu si tu o masina de curse, la Carrefour.

Prezentul Regulament a fost intocmit de avocat Simona Coman si autentificat la “Biroul Notarial Savulescu Vasile-Ivan Mihaela” din Campina, in 4 exemplare, din care 3 s-au eliberat partii, astazi, 27.06.2013.

SC Unilever South Central Europe SA,
Prin imputernicit
Av. Badila Loredana
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia ""Condu si tu o masina de curse", la Carrefour"

Ultima actualizare: 14 aug. 2013
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: "Condu si tu o masina de curse", la Carrefour

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media