CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Condu si tu o masina de curse

Condu si tu o masina de curse

Premii prin tragere la sorti: 2 x experienta iRace (excursie pentru 1 persoana la un eveniment de curse, unde castigatorul va conduce o masina de curse pe circuitul Paul Richard din Franta, in data de 10 Septembrie 2013).

Cumpara orice produs participant la Campanie si trimite numarul bonului fiscal care atesta achizitia prin SMS la numarul 1735 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote).

Perioada promoţiei: 01 iulie - 31 august 2013

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Condu si tu o masina de curse”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA
1.1.    Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti bdul Republicii nr.291, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2.    Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor atribui castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.
1.3.    Campania se va desfasura la nivel national in perioada 1 iulie 2013, ora 00:01 – 31 august 2013, ora 23:59 prin intermediul agentiei S.C. netWing International S.R.L, numite in continuare "Agentia".
1.4.    Campania este organizata pentru promovarea produselor marcile CLEARmen, RexonaMen, DoveMen+Care, Axe, Radox Men, Brut (marci inregistrata apartinand Unilever) comercializate in mod individual sau sub forma de pachet. Prin pachet de produse se intelege orice forma de ambalare a doua sau mai multe produse similare sau diferite, cu pret distinct, indiferent daca au sau nu o reducere de pret sau un cadou inclus. Un pachet de produse este asimilat unui singur produs participant. Pentru ca Sapunurile Dove Men+Care 90 gr sa fie considerate un produs participant, in sensul prezentului Regulament, trebuie sa fie achizitionate cate doua sapunuri pe acelasi bon fiscal (un singur sapun achizitionat nu este asimilat unui produs participant si nu confera dreptul consumatorului de a participa la Campanie).
1.5.    Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la urmatoarea adresa web: www.infopromotii.ro începând cu data de 1 iulie 2013 si pana la 31 august 2013, ora 23:59 . Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificari sa intre în vigoare numai dupa publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus mentionate. De asemenea Regulamentul Campaniei sau orice detalii despre Campanie sunt diponibile la numarul de telefon (021) 528.21.35 (numar cu tarif normal), de luni pana vineri intre orele 10,00-18,00 cu exceptia sarbatorilor legale.
1.6.    Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE.
2.1.    La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care detine permis de conducere autovehicule, valid, cu vechime de cel putin 1 an si care este apta din punct de vedere fizic si medical pentru a conduce o masina de curse apartinand Echipei LOTUS F1® TEAM, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2.    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.
2.3.    Participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal in original pe care l-au inscris in Campanie, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata fi validati castigatori in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament trebuie sa achizitioneze in perioada Campaniei pe baza de bon fiscal orice produs participant la Campanie, si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, numarul bonului fiscal cu care a achizitionat produsul participant prin SMS la numarul 1735 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote).
Un bon fiscal va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant, folosind modalitatea de inscriere prezentata aici. Un bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de numarul produselor participante achizitionate in baza acelui bon fiscal.
Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie cu maximum 10 bonuri fiscale diferite.

3.1.    INSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1.    Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1735 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote) in intervalul 1 iulie  2013, ora 00:01 – 31 august 2013, ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina numarul bonului fiscal cu care a fost achizitionat cel putin un produs participant. Numarul bonului fiscal este format din 2 litere si 10 cifre, conform modelului din Anexa 1 la prezentul Regulament.
3.1.2.    Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina numarul bonului fiscal cu care a fost achizitionat in perioada Campaniei cel putin un produs participant;
b.    numarul respectivului bon fiscal sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c.    numarul bonului fiscal sa fie primit la numarul 1735 in perioada 1 iulie 2013, ora 00:01 – 31 august 2013, ora 23:59, inclusiv.

3.1.3.    Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, respectiv este primul bon fiscal trimis de pe acel numar de telefon mobil atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj:
b.    Multumim pentru inscrierea in Campania “Condu si tu o masina de curse”. Pentru validarea inscrierii in promotie pastreaza bonul fiscal.
c.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta dar bonul fiscal respectiv nu este primul bon fiscal valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie x bonuri fiscale. Pentru validarea inscrierii in promotie pastreaza bonul fiscal”, unde “x” reprezinta numarul de bonuri fiscale valide, din totalul de 10, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
d.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si  bonul fiscal trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior in Campanie, de pe acelasi numar atunci raspunsul va fi: Acest bon fiscal a mai fost inscris! Pentru fiecare inscriere e nevoie de de un bon fiscal nou. Urmatorul produs participant cumparat iti asigura inca o sansa de castig!

3.1.4.    La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1735  care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza numere de bonuri fiscale incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
3.1.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1735, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d.    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f.    Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal inscris;
g.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie  bonurile fiscale;
h.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6.    Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

3.2.    Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1.    In cadrul acestei Campanii se acorda 2 de premii. Fiecare premiu este o experienta iRace ce consta intr-o excursie pentru 1 persoana la un eveniment de curse, unde castigatorul va conduce o masina de curse pe circuitul Paul Richard din Franta, in data de 10 Septembrie 2013. Excursia pentru 1 persoana include: biletul de avion tur-retur pe ruta Bucuresti - Paris, cazare 2 nopti la un hotel  ales de Organizator, transfer aeroport-hotel si hotel – locatia circuitului unde se va desfasura cursa (tur-retur) si bani de buzunar 25 EUR/persoana/zi la cursul valutar conventional de 1 euro=4.45lei. Valoarea comerciala totala a acestui premiu este de 26.760 lei (TVA inclus).
4.2.    Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 53.520 lei lei (TVA inclus) la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.
4.3.    In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat cel mult un singur premiu.
4.4.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, ori in cazul imposibilitatii acestuia de a se prezenta /participa la excursia ce constituie premiu (imposibilitate fizica, medicala sau de orice alta natura), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora sau dupa caz, nu va mai atribui premiul respectiv daca nu mai exista posibilitatea de a aapela la rezerve. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1.    Premiile se acorda prin tragere la sorti, extragerile vor fi facute in data de 2 septembrie2013. La extragere vor participa toate numerele de bonuri fiscale valide inscrise in Campanie. Tragerea la sorti se vor desfasura in prezenta reprezentantilor Organizatorului si ai Agentiei.
5.2.     In cadrul extragerii se vor desemna 2 castigatori si 10 rezerve pentru cele 2 premii oferite  de Organizator in Campanie.
5.3.    Potentialul castigator al unui premiu va  fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campaniei, in termen de 24 de ore de la desemnarea acesteia ca potential castigator (respectiv cel tarziu in data 3 septembrie 2013). In cazul in care acesta nu poate fi contactat in acest termen (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc), acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta din urma avand dreptul sa treaca la validarea rezervelor , in ordinea extragerii acestora. Rezerva va fi contactata in termen de 24 de ore de la invalidarea castigatorului, respectiv cel tarziu in data de 4 septemebrie 2013.
5.4.    Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la apelul telefonic identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si numarul/numerele de bon pe care le-a inscris in Campanie. Daca numarul comunicat corespunde cu cel extras castigator, potentialul castigator trebuie sa  comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe numere de bon fiscal, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea celui extras castigator. Neconfirmarea participarii la Campanie, imposibilitatea participantului de a comunica telefonic numarul de bon extras castigator constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului. In cazul in care niciunul participanti extrasi ca rezerve pentru castigarea premiului nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament si nu poate fi validat final, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului urmand a nu mai fi atribuit.
5.5.    Dupa validarea preliminara telefonica, potentialul castigator va fi anuntat cu privire la locul si termenul in care trebuie sa se prezinte in vederea validarii finale si atribuirii premiului.
5.6.    Potentialul castigator se va prezenta la locul stabilit de comun acord cu reprezentantul Agentiei, cu documentele de identitate in original, in vederea validarii finale si atribuirii premiului..
5.7.    Neprezentarea unui potential castigator in locul stabilit de comun acord cu reprezentantul Agentiei, in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata, neprezentarea documentelor de identitate sau constatarea oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al potentialului castigator si cele comunicate la validarea telefonica preliminara, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare si/sau despagubire din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui premiul persoanei respective, urmand  a se apela la rezervele extrasa conform Regulamentului.
5.8.    Documentele aferente premiului vor fi puse in posesia castigatorului prin grija Organizatorului, in termen de maximum 2 zile de la data validarii telefonice. Validarea finala a castigatorului loteriei si stabilirea conditiilor de atribuire a premiului se va consemna printr-un proces-verbal de validare semnat de castigator si de reprezentantul Agentiei. In acest proces-verbal se vor cuprinde numele prenumele, adresa si CNP-ul castigatorului, necesar pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Castigatorul nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului castigat.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1.    Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
6.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor.
6.3. Organizatorul si Agentiile implicate in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor  transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea Campaniei de pe pagina de web www.infopromotii.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE
9.1.    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2.     Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE
10.1.    Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2.    Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiilor, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3.    Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.      
10.4.    Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5.    Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro incepand cu data de 1 iulie 2013 si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la (021) 528.21.35  (numar cu tarifare normala, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic). Consumatorii / participantii vor putea solicita orice informatii in legatura cu mecanismul de inscriere si conditiile de participare la aceasta Campanie si prin email, transmitand  asemenea solicitari la adresa de email office@netwing.ro.
Anexa 1 – Model bon fiscal face parte integranta din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament a fost intocmit de avocat Simona Coman si autentificat la Biroul Notarial “Savulescu Vasile-Ivan Mihaela” din Campina, in 4 exemplare, din care 3 exemplare s-au eliberat partilor.

Organizator
S.C. Unilever South Central Europe S.A.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Condu si tu o masina de curse"

Ultima actualizare: 17 sep. 2013
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Condu si tu o masina de curse

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media