CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Concurs "GIANFRANCO FERRE"

Concurs Gianfranco Ferre

Prin tragere la sorti: 1 x voucher in valoare de 2,000 EUR la o agentie de turism; 20 x parfum Gianfranco Ferre In the Mood for Love Pure 50ml.

Cumpara orice parfum Gianfranco Ferre din reteaua magazinelor Douglas, completeaza cu datele personale talonul primit la casa si depune-l in urnele special amenajate. Pastreaza bonul sau factura pentru validare.

Perioada promoţiei: 16 iulie - 16 august 2010

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENT CONCURS “GIANFRANCO FERRE”

Art. 1 - Organizatorul si regulamentul

(1) Concursul este organizat si desfasurat de SC Niran Co. Products SRL, o societate comerciala româna, cu sediul in Bucuresti, Str. Soseaua Viilor Nr. 19 Bis, sector 5, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”. Prelucrarea de date pentru acest Concurs este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 17182.
(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul”).
(3) Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarei persoane interesate  prin afisarea, în permanenta pe durata Concursului, la casa de marcat din fiecare  magazin cat si la sediul Niran.
(4) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare înainte de data intrarii în vigoare a modificarilor, la casa de marcat din fiecare magazin.

Art. 2 - Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului

(1) Concursul este organizat pe teritoriul României si se desfasoara în reteaua magazinelor Douglas (in spatiile in care se comercializeaza produse cosmetice) din Romania: Baneasa Shopping City, Unirea Shopping Center, Sun Plaza Mall (Bucuresti), City Park Mall (Constanta), Lotus Center (Oradea), Mures Mall (Targu Mures).
(2)  Concursul începe la ora 10,00,00, pe data de 16 Iulie 2010 si se încheie la ora 21,59,59, pe data de 16 august 2010.
(3)  Dupa data încheierii Concursului Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu îsi mai asuma nici o obligatie în legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.
(4) Premiile care nu vor putea fi livrate câstigatorilor din motive independente de Organizator pâna la data de 30 Septembrie 2010 nu vor mai fi datorate de Organizator, iar câstigatorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câstigator.  Organizatorul se obliga sa contacteze castigatorii telefonic la numarul de telefon inscris pe talonul de participare,  de 3 ori la 3 ore diferite, iar in cazul in care castigatorul nu raspunde la nici unul din cele 3 telefoane sau datele declarate in talon nu se confirma cu CI/BI castigatorul este invalidat si se actioneaza la contactarea primei rezerve. In cazul in care si prima rezerva este invalidata, conform procedurii de mai sus, se actioneaza la contactarea celei de-a doua rezerve. Procedura se aplica pana la validarea a unui castigator Voucher 2000 euro si a 20 de castigatori a cate un parfum Gianfranco Ferre In the mood for Love Pure 50 ml.

Art. 3 - Dreptul de participare

(1) La Concurs pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanti”) care au resedinta în România, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii promotiei, care, pe durata de desfasurare a Concursului, urmeaza procedura descrisa la art. 4, detin un pasaport sau CI valabil cel putin 6 luni dupa data extragerii la sorti si care in urma achizitionarii oricarui produs de parfumerie Gianfranco Ferre, au primit talonul de inscriere la concurs si l-au depus completat complet si corespunzator in urnele special amenajate din spatiul in care se desfasoara concursul.
(2)  Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii Organizatorului, angajatii Douglas, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 4 - Procedura Concursului

(1)    Participantul trebuie sa cumpere din reteaua magazinelor Douglas unul dintre produsele participante in perioada concursului. Orice parfum Gianfranco Ferre poate fi considerat produs participant.
(2)    Participantul trebuie sa completeze corect si lizibil toate campurile de pe talonul de participare.
(3)    Participantul trebuie sa comunice Organizatorului prin completarea talonului de inscriere la concurs, urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenume, adresa de email, localitate, judet, adresa, Data Bon, Numar Bon unde locuieste permanent în mod legal si numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul.    
(4)    Participantul trebuie sa pastreze bonul de casa care atesta achizitia in urma careia a primit talonul de participare la concurs.
(5)    Tragerea la sorti prin intermediul careia se vor declara castigatorii va avea loc pe data de 25 August 2010, prin care se vor extrage 1 castigator Voucher 2000 euro si 20 castigatori premii mici constand in cate un parfum Gianfranco Ferre In the Mood for Love Pure 50 ml  si 2 rezerve premiu mare si 40 rezerve premii mici. Tragerea la sorti a castigatorilor va fi efectuata prin procedeul de extragere aleatorie, fara revenire, din urna in care vor fi colectate toate taloanele completate pentru inscrierea la concurs si va avea loc la magazinul Douglas din Unirea Shopping Center  - P-ta Unirii Nr.1, Sector 3, Bucuresti, în prezenta unei comisii care va include doi reprezentanti: unul din partea Organizatorului si unul din partea SC Parfumerie Douglas SRL.
Extragerea se va efectua pentru acordarea premiilor astfel:
- prima extragere – Premiul cel mare:  se vor extrage un castigator si 2 rezerve pentru premiul constand in Voucher in valoare de 2000 euro la o agentie de turism din taloanele de inscriere ce au fost validate conform prezentului regulament.
- a doua extragere: exceptand primul castigator si cele 2 rezerve extrasi pentru primul premiu (Voucher in valoare de 2000 euro la o agentie de turism), se vor extrage 20 de  castigatori si 40 rezerve pentru premiul constand in Parfum 50 ml Gianfranco Ferre In the Mood for Love Pure, din taloanele de inscriere ce au fost validate conform prezentului regulament.

Art. 5 - Premiile

(1)    Premiile acordate prin tragere la sorti constau in:
-    Voucher in valoare de 2000 euro;
-    20 parfumuri Gianfranco Ferre In the Mood for Love Pure 50 ml, in valoare de 228 Ron fiecare;
Valoarea totala a premiilor este de 13.040 ron.
(2) Premiile vor fi ridicate exclusiv de catre castigatorii validati in urma tragerii la sorti si conform prezentului Regulament, pana la data de 30 Septembrie 2010. Organizatorul se obliga sa informeze toti castigatorii, pana la data de 15 Septembrie 2010,  in scris la adresa de mail  comunicata prin completarea talonului de participare, asupra indicarii adresei exacte a magazinului de unde fiecare dintre castigatori isi poate ridica premiul, avandu-se in vedere localitatea de domiciliu a fiecaruia dintre acestia.
(3)  Câstigatorii îsi asuma întreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Câstigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde zisa calitate de câstigator.
(4)  De asemenea, Organizatorul nu îsi asuma nici o raspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorii îsi asuma întrega raspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute în urma acceptarii premiului sau în legatura cu aceasta.

Art. 6 - Contravaloarea în bani

În cadrul Concursului nu este posibila înlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

Art. 7 - Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiile acordate in urma Concursului, revenind in exclusivitate Participantilor castigatori.

Art. 8 - Dreptul la imagine

Acordarea premiilor corespunzatoare Concursului poate fi un eveniment public.  Participarea la Concurs constituie acordul participantilor referitor la faptul ca numele si premiile castigate de acestia pot fi facute publice de catre Organizator, cu respectarea legislatiei în vigoare, fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale participantilor catre Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioada de protectie a acestora.

Art. 9 - Protectia datelor cu caracter personal

(1)  Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Campanie le furnizeaza despre ei însisi.  Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neînscrierea acestuia în Concurs.
(2)  Participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:
-  dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
-  dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
-  dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care îl vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.
- Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Numele tuturor castigatorilor vor fi facute publice si afisate la casa de marcat din fiecare magazin Douglas cat si pe site-ul www.infopromotii.ro pana cel tarziu  in data de 30 August 2010.

(3)  Pentru exercitarea drepturilor aratate mai înainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Organizatorului, la adresa mentionata anterior.
(4)  Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.

Art. 10 - Încetarea înainte de termen a Concursului

(1)  Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul.
(2)  Situatiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.
(3)  În situatiile avute în vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu este mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Concurs, dupa cum nu este tinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Art. 11 - Litigiile si legea aplicabila

(1)  Eventualele reclamatii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta în conformitate cu dreptul comun.
(2)    Legea aplicabila este legea româna.
SC Niran Co. Products SRL.
Nu avem elemente multimedia.
selina (timisoara) in 17 iulie 2010, 21:06
unde pot gasi aceste produse? in ce orase se afla aceste magazine>
Moderator 2 (Infopromotii) in 19 iulie 2010, 08:53
Pentru Selina (Timisoara): gasesti raspunsul in regulament, la Art. 2, primul paragraf.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Concurs "GIANFRANCO FERRE""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Concurs "GIANFRANCO FERRE"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media