CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Concurs Bakker - "O unealta Bosch gratuit pentru primele 100 de comenzi"

Concurs cu premii Bakker

Cadouri conform ofertei: trusa de scule completa cu 10, 20, 50, 75 sau 100 de piese (in functie de codul razuibil de pe coperta catalogului). Premii instant prin tragere la sorti: o unealta Bosch (bormasina, foarfece de gradina, foarfece pentru taierea ierbii, foarfece de taiat gard viu sau fierastrau electric multi-scop) pentru primele 100 de comenzi.

Cauta in numarul din septembrie al revistei Reader’s Digest catalogul de toamna Bakker si comanda plante si/sau alte produse in valoare de minim 35 RON completand talonul de comanda si trimitandu-l prin posta la OP 63 CP 23 Bucuresti sau prin fax la 021.311.14.89, sau comanda telefonic la 021.311.14.78. Pentru trusa de scule cadou, descopera codul de sub eticheta argintie si ataseaza-l la formularul de comanda sau transmite-l prin telefon (oferta valabila 14 zile). Daca te numeri printre primii 100 de cumparatori, primesti automat una dintre sculele Bosch oferite prin tragere la sorti, conform regulamentului.

Perioada promoţiei: 18 august - 20 octombrie 2008

Promotie expirata
Un comentariu Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL PROMOTIEI BAKKER – O UNEALTA BOSCH GRATUIT

PENTRU PRIMELE 100 DE COMENZI

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Organizatorul acestei promotii este SC Yon Communications SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Marcel Andreescu, nr. 42, Sector 1, având C.U.I. RO21238510, atribut fiscal R si cod RO89BACX0000004521984000 deschis la Banca UniCredit Tiriac Bank SA – Sucursala Stefan cel Mare.

 

1.2.  Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

4.1. Campania va incepe la 18.08.2008 ora 00:00 si se va incheia la 20.10.2008 ora 23:59. Perioada de participare in campanie este de la 18.08.2008 ora 00:00 si se va incheia la 20.10. 2008 ora 23:59.

 

4.2 Inregistrarea in Campanie se realizeaza prin urmatoarele mijloace:

 

Posta – se completeaza talonul de comanda din catalog si se expediaza la OP 63, Casuta Postala 23, Bucuresti. Taxarea se va face la destinatie. Comenzile sunt inregistrate cu data postei a oficiului postal de destinatie.

Telefon, la numarul: 021 311 14 78: prin intermediul unui operator Bakker

 

Fax, la numarul: 021 311 14 89: se completeaza talonul de comanda din catalog si se trimite la numarul de fax mai sus scris.

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu varsta peste 14 ani, care au domiciliul/resedinta in Romania, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului ori  angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

 

5.2. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Toate produsele expuse in Catalogul Bakker pentru toamna 2008, si care prezinta ca oferta trusa de scule.

 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

7.1.Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze produse din Catalogul Bakker pentru toamna 2008 care prezinta oferta trusa de scule, in valoare minima de 35 Ron. Ca urmare a expedierii talonului / formularii unei comenzi telefonice valide, participantii vor fi inregistrati in promotie in ordinea primirii comenzilor.

 

7.2. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul sa refuze acordarea premiului si de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Cataloagele Bakker toamna 2008 care ofera ca premiu trusa de scule  sunt distribuite in revista Reader’s Digest din luna septembrie 2008 si prin posta, catre clientii Bakker.

 

 

SECTIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

 

8.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera ca premii 100 de produse din gama de unelte Bosh astfel:

- Bormasina
- Foarfece de gradina
- Foarfece pentru taierea ierbii
- Foarfece de taiat gard viu
- Fierastrau electric multi-scop

 

8.2. Aceste premii se vor acorda primilor 100 de participanti – in ordinea inregistrarii comenzilor, pe baza tragerii la sorti, la finalul Campaniei, conform sectiunii 8 din prezentul Regulament.

Valoarea premiilor este de 15885 lei cu TVA inclus

.

8.3. Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru niciunul din premiile mentionate mai sus si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora.

 

 

SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

 

Premiile se vor acorda prin tragere la sorti. Tragerea la sorti se va organiza in ziua de vineri, data 24.10.2008, la sediul Agentiei, in prezenta unui notar public autorizat. Premiile vor fi atribuite printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie.               


9.1. Castigatorii vor fi anuntati prin sms, iar premiile vor fi trimise prin posta, separat de comanda de produse Bakker, in termen de 30 de zile lucratoare de la incheierea perioadei de comanda, dar nu mai tarziu de 31.12.2008.


9.2. In situatia neridicarii coletului de la posta, premiile vor fi pastrate de catre Organizator pentru revendicare pana la data de 31.12.2008.

 

 

SECTIUNEA 10. CONDITII DE VALIDARE

 

Pentru ca participantul sa fie validat castigator trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 

10.1. Sa respecte prezentul Regulament

 

10.2. Sa achizitioneze produse din Catalogul Bakker pentru toamna 2008 care prezinta oferta trusa de scule, in valoare minima de 35Ron

 

10.3. Sa transmita comanda spre inregistrare prin: telefon – 021/311 14 78, fax 021/ 311 14 89 sau posta – Oficiul Postal 63, Casuta Postala 23, Bucuresti, in perioada promotiei: 18.08.2008 ora 00:00 - 20.10. 2008 ora 23:59.

 

10.4. Sa se numere printre primii 100 de participanti, in ordinea inregistrarii comenzilor.

 

10.5. Comanda completa si valida trebuie sa cuprinda:

Datele de identificare ale participantului (nume, prenume, adresa, telefon, data nasterii)

Codul, denumirea, cantitatea si pretul produselor comandate

Suma minima a unei comenzi: 35 RON in produse Bakker

Data comenzii si semnatura

Abtibildul valoric lipit pe talon / codul castigator comunicat operatorului (in cazul comenzilor telefonice).

 

10.6.Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document de identitate : pasaport, buletin  sau carte de identitate

 

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

11.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor in conformitate cu Legea 677/2001, prin intermediul agentiei cu numarul 2344 de operator de baze de date cu carater personal si sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie(art. 15).

 

11.2. Toate participarile la aceasta Campanie devin proprietatea Organizatorului impreuna cu toate informatiile pe care le contin.

 

11.3. Prin participarea la campanie, participantii isi dau acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a Organizatorului in vederea participarii la acest concurs si anuntarii castigatorilor, precum si a altor campanii de marketing direct ale organizatorului si/sau ale partenerilor.

 

11.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

11.5. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la acest concurs.

 

11.6. Anuntarea castigurilor poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public si folosit in materiale publicitare de catre Organizatori fara niciun fel de plata aferenta.

 

11.7. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul dintre Premii, numele, prenumele, localitatea de resedinta sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, in mod gratuit.

Castigatorii promotiei vor putea semna si o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizatori.

 

11.8. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII

 

12.1.  Pierderile sau intarzierile mesajelor SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului (interuperi ale retelor de internet, intreruperi Electrica, etc);

 

12.2. Pierderea sau deteriorarea coletelor din motive independente de vointa Organizatorului(Posta Romana)

 

 

SECTIUNEA 13. TAXE

 

13.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de castigatori pentru veniturile obtinute de catre acestia, in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite sau obligatii financiare legate de premiile oferite.

 

13.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (plata produselor comandate, costurile de francare si expeditie in valoare de 14 Ron sau cheltuieli legate inscrierierea in Campanie prin telefon – numar cu tarif normal - sau fax)

 

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

 

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 

 

 

SECTIUNEA 15. LITIGII

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

16.2. Regulamentul Campaniei Bakker care ofera o trusa de scule completa va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la infoline 021 311 14 78, oricarei solicitari in scris la adresa OP 63, CP 23, sector 1, Bucuresti  ori pe site-ul www.infopromotii.ro .

 

16.3. Prezentul Regulament a fost redactat si semnat in  4  exemplare originale, astazi 11.09.2008, data autentificarii de catre Notarul Public.
Nu avem elemente multimedia.
maria (sanzieni) in 26 octombrie 2013, 18:47
Buna ziua! concursul este expirat 2008 si eu am gasit scrisoarea in data de 25 octombrie 2013 daca nu ma uit in internet comand articole din bakker ca mai castig scule electrice absolut cadou si numai e concursul e expirat de 5 ani cum puteti sa faceti asa ceva?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Concurs Bakker - "O unealta Bosch gratuit pentru primele 100 de comenzi""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Concurs Bakker - "O unealta Bosch gratuit pentru primele 100 de comenzi"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media