CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Ciucas NCP 2016

Ciucas NCP 2016

Premii instant: 488 (cate 8 premii pe zi) x 500 RON; 2.000.000 x doza Ciucas 0,5L. Dozele de bere castigate se pot revendica si ridica din centrele de premiere pe baza capacului sau cheitei castigatoare, la prezentarea acestora la unul din magazinele comunicate pe sau la 021 207.00.50, apel cu tarif normal in reteaua Telekom.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite codul de sub capac/ cheita prin SMS la 3773 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom) sau inscrie-l pe . Pastreaza capacul/ cheita castigatoare pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 septembrie - 31 octombrie 2016

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Ciucas NCP 2016”
organizata de Ursus Breweries SA
(perioada: 01 septembrie – 31 octombrie 2016)

Art. 1 – Organizatorul
1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Ciucas NCP 2016” (denumita in continuare „Promotia”) este Ursus Breweries SA („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 43, Corp A, et. 2, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub. nr. J40/20456/2005, avand CIF RO 199095 si cont bancar RO58CITI0000000725033117.
1.2. Activitatile legate si/sau implicate de aplicarea si/sau dispozitiile prezentului Regulament Oficial al promotiei, - si Baza de date a Campaniei promotionale, vor fi operate prin intermediul agentiei Heat International S.R.L.
1.3. , societate comerciala cu sediul în Bucuresti, str. Constantin Tanase nr. 20, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/784/2001, avand C.U.I. 13660343, reprezentata legal prin Cornel Teodorescu, in calitate de Administrator, in calitate de imputernicit al Operatorului (Organizatorului) in sensul Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, inregistrat in acest sens in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 8654, denumita in continuare „Imputernicit”.
1.4. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.5. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Promotia va incepe pe data de 01 septembrie 2016, ora 00:00:01 si va dura pana la 31 octombrie 2016, ora 23:59:59.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei
3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
· in format electronic, prin accesarea website-ului ,
· in urma unei solicitari telefonice facute la numarul 021.207.00.50, numar cu tarif normal.
3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021.207.00.50 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17.00 (cu exceptia zilelor si sarbatorilor legale).
3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta si/ sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul .

Art. 4 – Dreptul de participare
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii promotiei, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
· angajatii companiei Ursus Breweries si ai distribuitorilor acesteia
· angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
· persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori, sot/ sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante
5.1. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania pe care sunt aplicate etichete promotionale participa la Promotie:
· Ciucas 500 ml sticla
· Ciucas 500 ml doza
· Ciucas 2.5L Pet
· Ciucas 1L Pet
5.2. Capacul sticlei/cheita dozei, in original, trebuie pastrate pentru validarea premiilor.
5.3. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
5.4. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Promotiei
6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:
6.1.1. Premii - bere Ciucas - conform tabelului de mai jos:

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara

Total valoare neta

(cu tva inclus)

 

[buc]

[RON]

[RON]

Doza Ciucas

2.000.000

2.22

4.440.000


6.1.2. Premii instant (zilnice) conform tabelului de mai jos:

Natura premiului

Cantitate zilnica

Cantitate totala

Total valoare neta

 

[buc/zi]

[buc]

[RON]

500 lei NET

8

488

244.0006.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 4.684.000 RON.
6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile in bere nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei
7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor Coduri de pe Produsele Participante (sub capacul fiecarei sticle l fiecarui PET, respectiv pe spatele cheitei fiecarei doze se gaseste un astfel de cod promotional) in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
(3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
(4) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Telekom, Orange sau Vodafone.

7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie
7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 01 septembrie 2016 (ora 00:00:01) si pana la data de 31 octombrie 2016 (ora 23:59:59).
7.2.2. Participantii vor trimite Codurile in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:
(1) Prin expedierea, in perioada 01 septembrie 2016 - 31 octombrie 2016, unui SMS la 3773 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom) continand codul unic din interiorul capacului/ spatele cheitei (pentru doza).
(2) Online, prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului , in sectiunea „Participa la promotie”. Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: Codul, numarul telefonului mobil (numar valid activ in retelele Orange, Vodafone sau Telekom), nume si prenume, oras si adresa de e-mail. Numele si prenumele, orasul si adresa de e-mail vor fi inregistrare o singura data, la introducerea primului cod. Pentru urmatoarele coduri introduse, Participantul va trebui sa introduca doar codul de sub capac/cheita si numarul de telefon. Toate celelalte date vor fi retinute de catre sistem si sunt corelate cu numarul de telefon al Participantului.
(3) Indiferent de modalitatea de inscriere (web sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze capacul/cheita continand codul unic, integrale si in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

Organizatorul, prin intermediul Agentiei, va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat prin modalitatile de participare indicate la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2 (2). Acest Cont va cumula toate Codurile transmise de catre participantul respectiv prin oricare dintre modalitatile de participare mentionate la Art 7.2.2 (1) si Art. 7.2.2 (2), indiferent daca acestea sunt valide sau nu.
7.2.3. Acelasi Cod poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2. (2). In cazul in care acelasi Cod va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Codului.
7.2.4. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 10 coduri intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/ sau web). Orice alt cod introdus dupa primele 10 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
7.2.5. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei
(2) Daca Participantii transmit Coduri care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior
(3) Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1. (4)
(4) Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.8, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Codurilor.
(5) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/ sau echipamente electronice si/ sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
7.2.6. Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin Coduri eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul ce i-a fost generat, in sensul ca acele coduri transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a codurilor, participantul va primi un sms conform articolului 7.2.8.(2) d sau un mesaj pe website-ul promotiei conform articolului 7.2.9.(2) d. Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarului de telefon 021.207.00.50 (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17.00 (cu exceptia zilelor libere legale). In scopul verificarii exactitatii si/ sau veridicitatii Codurilor unice expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Codurilor, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea sau care a fost indicat pentru inscriere (in cazul in care inscrierea s-a facut online), precum si informatii privind ambalajul produselor participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca Contul intr-un interval de maxim 72h de la incheierea apelului telefonic.
Codurile valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei.
7.2.7. Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 3773 continand codul promotional

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere cel putin un produs participant la promotie.
b. sa descopere codul unic in interiorul capacul/spatele cheitei (pentru doza)
c. sa trimita intre 01 septembrie si 31 octombrie 2016 un SMS la numarul 3773 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Telekom) care sa contina codul unic.
(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:
(a) Pentru fiecare SMS trimis inainte de 01 septembrie 2016, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut: Promotia Ciucas nu a inceput inca. Pastreaza capacul/ cheita si retrimite codul din 01.09.2016 la acelasi numar sau pe .
(b) Daca un cod promotional corect este expediat in perioada 01 septembrie-31 octombrie 2016, dar este necastigator, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut: Codul trimis este necastigator. Te asteptam cu noi coduri care iti pot aduce unul din premiile de 500 lei.
(c) Daca un cod promotional incorect este expediat in perioada 01 septembrie-31 octombrie 2016, Participantul va primi unul dintre mesajele cu urmatorul continut (in functie de cate coduri incorecte consecutive a trimis):
Pentru primul cod gresit introdus: Cod incorect. Ai introdus deja 1 cod gresit. Ai grija sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare. Te asteapta multe premii. Intre 2 - 8 coduri incorecte introduse: Cod incorect. Ai introdus deja X coduri gresite. Ai grija sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare. Te asteapta multe premii. Pentru al 9-lea cod incorect trimis: Ai introdus ultimul cod gresit permis. Tasteaza cu mai multa atentie pentru a evita blocarea contului. Te asteapta multe premii.
(d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 coduri gresite, accesul la promotia Ciucas ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj: Numarul tau de telefon a fost blocat. Contacteaza-ne la infoline 021.207.00.50 (tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca. (e) Daca un cod promotional este primit la numarul 3773 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon sau de pe telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a codului in promotie), Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:
Acest cod a fost deja folosit. Incearca alt cod, premiile te asteapta.
(f) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: Promotia Ciucas s-a incheiat pe data de 31.10.2016. Ciucas iti multumeste pentru interes!
(g) Daca un participant castiga un premiu instant, acesta va primi urmatorul mesaj:

Cei 500 de lei de la Ciucas sunt ai tai! Felicitari! Vei fi contactat cat de curand pentru validare. Pastreaza capacul/ cheita cu codul castigator!
(h) Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 11-lea cod intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10 coduri in promotie, acesta va primi un SMS cu urmatorul text:
Ai introdus deja numarul maxim de coduri admise pe zi (10 coduri). Poti folosi din nou acest cod in alta zi.
7.2.8. Conditii de participare prin intermediul website-ului

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere cel putin un produs participant la promotie.
b. sa descopere codul unic in interiorul capacului/ cheitei promotional/ promotionale.
c. sa intre pe si sa introduca codul unic, in perioada 01 septembrie – 31 octombrie 2016.
(2) Introducerea codului unic se face in sectiunea „Participa la promotie!” prin introducerea numarului de telefon mobil si a codului unic in prima faza si apoi, in cazul in care codul este corect, a numelui, prenumelui, orasului si adresei de mail.

Dupa introducerea numarului de telefon mobil si a codului unic, participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:
(a) Daca acest cod promotional este corect si incarcat in perioada 01 septembrie – 31 octombrie 2016, participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Ai înscris un cod valid. Relaxat, fara sa te grabesti, completeaza datele de mai jos ca sa te înscrii în promotie.
(b) Daca se incearca introducerea in promotie a aceluiasi cod de mai multe ori, Participantul va primi urmatorul mesaj: Acest cod a mai fost înscris. Te rugam sa încerci altul. Pentru mai multe informatii, te invitam sa apelezi numarul cu tarif normal din Poiana, 021.207.00.50, care te va ajuta sa înscrii codul si sa ramâi relaxat.
(c) Daca un cod promotional introdus este incorect si incarcat in perioada 01 septembrie– 31 octombrie 2016, Participantul va primi mesajul:

Intre 1 si 9 coduri gresite
Codul trimis este incorect! Ia o gura de aer curat si încearca din nou. Daca întâmpini probleme în continuare, te invitam sa apelezi numarul cu tarif normal din Poiana, 021.207.00.50, care te va ajuta sa înscrii codul si sa ramâi relaxat.
Numar maxim de coduri gresit permise (sunt permise maximum 10 coduri gresite consecutiv)
Ai introdus numarul maxim de coduri gresite permise. La urmatoarea incercare nereusita, contul tau va fi blocat.
(d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 coduri gresite/ introduse anterior, accesul la promotia Ciucas ii va fi blocat si va primi urmatorul mesaj: Din pacate, contul tau a fost blocat din cauza ca ai introdus prea multe coduri incorecte. Te rugam suna la numarul 021.207.00.50 pentru a solicita deblocarea contului
(e) Daca un participant vrea sa introduca mai mult de 10 coduri intr-o zi (numarul maxim admis), va primi un mesaj cu urmatorul text:
Ai introdus deja numarul maxim de coduri admise pe zi (10 coduri). Codul tau nu a fost folosit, il poti introduce din nou in alta zi.
In cazul in care codul este valid, Participantul trebuie sa completeze mai departe urmatoarele date pentru a vedea daca a castigat sau nu un premiu instant zilnic: nume si prenume, adresa de email si oras. Dupa completarea corecta a datelor mentionate anterior, Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

(a) Daca un participant castiga un premiu instant va primi urmatorul mesaj:
Toate pasarile din Poiana ciripesc pentru tine, pentru ca TOCMAI AI CÂSTIGAT 500 DE LEI!!! Lasa-te pe spate si asteapta, relaxat, sa fii contactat de catre unul dintre colegii nostri. Pastreaza capacul/ cheita cu codul castigator.
(b) Daca acest cod promotional introdus este corect si incarcat in perioada 01 septembrie – 31 octombrie 2016, insa necastigator, participantul va primi urmatorul mesaj:
De data asta n-ai câstigat, dar te încurajam sa mai încerci la fel de relaxat. Poiana Ciucas e mare si premiul tau s-ar putea ascunde chiar dupa urmatorul trunchi de copac.
7.3. Desemnarea castigatorilor
7.3.1 Premii garantate descrise la Art. 6.1.1 se vor acorda pe baza capacului/cheitei de la doza castigator(oare). Sub fiecare capac sau cheita de doza pentru produsele participante la promotie exista unul dintre mesajele:
- “DOZA” – in acest caz cumparatorul a castigat o doza de 500 ml Ciucas;
- COD alfanumeric format din 7 caractere - cod ce trebuie trimis prin sms la 3773 sau inscris online pe ;

7.3.2 Dozele de bere castigate astfel se pot revendica si ridica din centrele de premiere pe baza capacului sau cheitei castigatoare. Capacul sau cheita castigatoare vor putea fi preschimbate in premiul indicat pe acestea, la prezentarea acestora la unul din magazinele comunicate pe sau la 021 207.00.50, apel cu tarif normal.
7.3.2 Premii instant (zilnice) descrise la Art 6.1.2 se vor acorda dupa cum urmeaza:
7.3.2.1 Pentru fiecare premiu instant (zilnic) se va desemna anterior inceperii Promotiei in mod aleator cate 8 momente castigatore (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (un numar intreg intre 1 si 5). Momentele castigatioare vor fi extrase din intervalul corespunzator perioadei Promotiei si, respectiv, din intervalul orar 14:00 – 22:00. Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public. Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie un cod valid dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 3. Va castiga Participantul care a introdus al 3-lea dupa momentul hh:mm in Contul sau un Cod valid). De asemenea, Participantii cu urmatoarele 4 numere de ordine consecutive vor fi desemnati rezerve. (Pentru exemplul de mai sus, vor fi desemnati rezerve Participantii al caror numere de ordine sunt: 4, 5, 6 si 7). Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un cod valid in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pentru momentul castigator antecedent (de ex: daca un moment castigator este ora 15:00 cu numar de ordine 3 si urmatorul este 16:07 cu numar de ordine 2 iar intre cele 2 momente nu au fost introduse coduri valide, al treilea cod valid introdus dupa 16:07 (care reprezinta si al treilea cod introdus dupa ora 15:00) va fi desemnat castigator pentru ora 15:00, urmatoarele 4 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru momentul castigator 15:00; al doilea cod valid trimis dupa desemnarea rezervelor pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentru ora 16:07, iar urmatoarele 4 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru acelasi moment).
7.3.2.2 Un Participant poate castiga cel mult un premiu instant (zilnic) pe toata perioada desfasurarii promotiei.
7.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor premiilor instant in bani ale Promotiei, potrivit mecanismului de selectie descris mai sus, Organizatorul, prin intermediul Agentiei, va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul, prin intermediul Agentiei, poate solicita oricarui Participant furnizarea, in orice moment,a capacului/ cheitei de la doza continand orice cod introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute la Art. 7.2.2.(1) si 7.2.2.(2) de mai sus;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
(4) Participantul va asigura integritatea capacului/cheitei de doza continand codul castigator si le va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
(5) Participanti care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil pentru care li s-a creat Contul, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in decursul a 5 zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de anuntare al castigarii premiului instant. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, dupa cele 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
(6) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Agentiei informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
- nume si prenume
- data nasterii
- adresa din cartea de identitate
- contul bancar deschis pe numele castigatorilor
Pentru a intra in posesia premiilor, ei vor:
- trimite prin email poza cu capacul/cheita de doza care contine codul desemnat castigator in cadrul momentelor norocoase in maxim 5 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice.
- preda curierului trimis de Agentie pe baza unui proces verbal de predare–primire capacul/cheita originala in termen de 3 zile lucratoare de la validarea capacului/cheitei prin email. Curierul va contacta castigatorul inainte de a sosi pentru ridicare capacului/cheitei.
7.4.2 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de data incheierii procesului de validare a castigurilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.
7.5. Intrarea in posesia premiilor
7.5.1. Premiile constand in bere vor putea fi ridicate de castigatori din una din locatiile participante din cele afisate pe in timpul promotiei pana la data de 15 noiembrie 2016.
7.5.2. Premiile instant constand in bani vor fi predate castigatorilor prin virament bancar in conturile bancare indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul (sectiunea “Castigatori”)
7.5.3 Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Art. 8 – Taxe si impozite
8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina ,sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit,Cap.VIII.Venituri din premii si din jocuri de noroc,prin intermediul Agentiei, daca este cazul.

Art 9 – Limitarea raspunderii
9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2. Organizatorii Campaniei promotionale „Ciucas NCP 2016” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.
9.5. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 15 noiembrie 2016 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
9.6. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. ambalaje deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2. lipsa de pe ambalajul produselor participante a codului promotional;
3. SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 3773, inscrierea online pe un alt site decat ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
4. SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe ambalajul promotional
5. SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
6. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Telekom;
7. SMS-urile trimise de Organizator prin intermediul Agentiei, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
8. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil, si cod valid)
9. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
10. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat codurile online sau prin e-mail;
11. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj promotional. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus codul pe sau a trimis SMS-ul respectiv continand codul promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
12. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie
13. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, codului inscris;
14. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
15. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia etc;
16. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la ambalajul promotional sau la codul unic (ex: ambalaje fara insemne promotionale, ambalaje fara coduri promotionale imprimate, coduri ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
17. Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
18. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
19. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
20. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
21. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea promotiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea promotiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma promotiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al promotiei sau a altor schimbari legate de implementarea promotiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile promotiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa promotiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la campania „Ciucas NCP 2016" si prin furnizarea in mod direct, liber, informat a datelor personale ale acestora, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale cu scopul de inmanare si trimitere premier si la includerea acestora in baza de date activa a Operatorului URSUS BREWERIES S.A, operator inregistrat la ANSPDCP cu prelucrarea si transferul datelor sub nr. 5865 pentru scopuri de inmanare si trimitere a premiilor si confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului campaniei. Heat International este potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Imputernicitul Operatorului (Organizatorului) pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului URSUS BREWERIES S.A. La randul sau imputernicitul este inregistrat ca Operator de date cu caracter personal in sensul Legii nr. 677/2001 in baza notificarii nr. 5865.
Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
- pentru participanti: numar de telefon mobil si adresa e-mail.
- pentru castigatorii premii mari: data nasterii, adresa de e-mail, cod numeric personal, serie si numar act de identitate, premiul obtinut, semnatura, valoarea premiului si fotografie sau alte materiale informative legate de promotie si de acordarea premiului, cu acordul liber si informat al castigatorilor.
Scopurile utilizarii bazei de date sunt: predarea premiilor.
Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai, partenerilor sai contractuali, companiilor din acelasi grup si a autoritatilor publice, potrivit legislatiei. Datele vor fi transferate in SUA, in scopul asigurarii securitatii si centralizarii bazei de date, potrivit politicii grupului.
Participantilor la campania promotionala “ Ciucas NCP 2016 - Ora Relaxarii” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie.in mod gratuit si facil, fara nicio justificare
- dreptul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aceste drepturi pot fi exercitatela cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si data, pe adresa Operatorului: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti. Operatorul, in cadrul termenului prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la primirea solicitarii, se obliga sa transmita solicitantului un rapsuns, prin care sa:
· confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
· rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
· inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului care se opune prelucrarii.

Art. 11 – Incetarea/ Intreruperea Promotiei. Forta majora
11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 12 – Imposibilitatea ridicarii premiilor
12.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii
13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 Alte Clauze
14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
14.4. Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Campaniei sa aduca modificari site-ului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la Concurs.

Heat International S.R.L
URSUS Breweries SA
Nu avem elemente multimedia.
M (Bucuresti) in 02 septembrie 2016, 14:02
m-am inscris pe sait la ei insa nu gasesc un numar de telefon sau ceva pt ca as vrea sa ii intreb de ce dupa ce trimit codul nu ma lasa sa finalizez inscrierea sa vad daca am castigat sau nu....am deja 2 coduri "nelamurite"
Moderator 2 (Infopromotii) in 06 septembrie 2016, 23:49
Draga M (Bucuresti),
Numarul de telefon pe care il cauti este 021.207.00.50 si este afisat in mai multe locuri, in regulament.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Ciucas NCP 2016"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Ciucas NCP 2016

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media