CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Cif si Domestos. Si harnici si darnici.

Promotie Cif Domestos

Premii prin tragere la sorti: 1 x 87.504 RON pentru achizitionarea unui teren in Romania.

Trimite codul unic de pe eticheta promotionala speciala prin SMS la 1858 pana la data de 29 aprilie.

Perioada promoţiei: 19 februarie - 30 aprilie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Cif si Domestos. Si harnici si darnici."

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Organizator al campaniei promotionale "Cif si Domestos. Si harnici si darnici."  (“Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P., cu notificarea  nr.2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

 

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

 

2.1. Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 19 Februarie – 30 Aprilie 2007, prin intermediul S.C. BrandsOn Marketing S.R.L., cu sediul in mun.  Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr.72, sector 1, numita in cele ce urmeaza „Agentia”.

2.2. Durata si mecanismul Campaniei vor fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul unor spoturi publicitare TV ce vor fi difuzate in perioada 19 Februarie – 29 Aprilie 2007, precum si prin publicarea prezentului Regulament pe site-ul www.infopromotii.ro pe toata perioada Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE

 

3.1. La prezenta Campanie participa toate produsele comercializate sub marcile CIF si DOMESTOS (mai putin produsele Domestos inalbitor dezinfectant cu vascozitate ridicata 900 ml si Domestos odorizant solid cu insertie de gel pentru WC 40g rezerva), marci inregistrate apartinand Unilever, comercializate in orice tip de ambalaj, atat in mod individual, cat si sub forma de pachet. Prin pachet cu produse participante se intelege orice forma de amabalare cu pret distinct, alcatuita din doua sau mai multe produse similare sau diferite.

3.2. Produsele participante comercializate atat in mod individual, cat si sub forma de pachet vor avea aplicata pe ambalaj o eticheta speciala de promotie cu mentiunea « Cif si Domestos. Si harnici si darnici.» (numita in cele ce urmeaza « eticheta speciala ») pe care se gaseste codul unic de 8 cifre necesar pentru inscrierea in Campanie.

3.3. Participarea la Campanie se face trimitand codul unic de 8 cifre gasit pe fiecare eticheta speciala aplicata fiecarui produs participant la Campanie.

 

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE

 

4.1. In cadrul Campaniei se va acorda printr-o singura tragere la sorti, organizata conform art.6.1 si art.6.3 de mai jos, 1 mare premiu constand in suma de 87.504 RON echivalentul a 25.750 Euro, alcatuita din:

- suma de maximum 84.955 RON, echivalentul a 25.000 Euro calculati la un curs de schimb prestabilit de 1 Euro = 3,3982 RON, ce va fi atribuita castigatorului exclusiv pentru achizitia de teren pe teritoriul Romaniei. Castigatorul are posibilitatea de a-si alege terenul care urmeaza a fi achizitionat oriunde pe teritoriul Romaniei, prin intermediul unei agentii imobiliare aleasa de catre Organizator in prealabil, terenul identificandu-se prin pozitionare, localitate, adresa, suprafata etc.

- suma de maximum 2.549 RON, echivalentul a 750 Euro calculati la un curs de schimb prestabilit de 1 Euro = 3,3982 RON, reprezentand contravaloarea comisionului agentiei imobiliare de 3%  din valoarea terenului achzitionat drept premiu, perceput pentru identificarea terenului dorit de catre castigator si indeplinirea tuturor fomalitatilor legale in vederea achiztionarii acestuia de castigator.  Contravaloarea efectiva a comisionului agentiei imobiliare se va calcula in functie de valoarea efectiva a terenului achizitionat drept premiu pentru castigator, si va fi achitata de catre Organizator – prin intermediul Agentia - direct agentiei imobiliare.

4.2. Valoarea premiului include valoarea mentionata la art.4.1 de mai sus la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa. Valoarea finala a premiului, si respectiv valoarea impozitului ce se va retine la sursa, se va calcula in functie de comisionul agentiei imobiliare raportat la valoarea efectiva a terenului ales drept premiu. De asemenea, Organizatorul va suporta contravaloarea taxelor notariale aferente cumpararii terenului pe numele castigatorului, dar numai raportat la valoarea efectiva a terenului, orice cheltuieli suplimentare determinate de alegerea unui teren cu o valoare mai mare de 84.955 RON, urmand a fi suportate de catre castigator.

4.3. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz se intelege orice manifestare expresa de refuz a premiului ca de exemplu dar fara a se limita la neprezentarea la agentia imobiliara, refuzul de a comunica datele personale etc), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului si se va organiza o noua tragere la sorti in urma careia se va desemna un nou castigator. La tragerea la sorti vor participa toate SMS-urile inregistrate in Campanie, cu exceptia celui ce a fost extras la tragerea la sorti anterioara sau a celor invalidate.

 

 

SECTIUNEA 5. MODUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 

5.1. Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa trimita la numarul de telefon 1858 (numar de telefon cu tarif normal in retelele Orange, Connex , Zapp si Cosmote) un mesaj SMS (“SMS”), in perioada 19 Februarie – 29 Aprilie 2007, inclusiv (data limita de primire a mesajelor la numarul de telefon), prin care acestia vor comunica codul unic de 8 cifre gasit pe eticheta speciala de pe produsul participant achizitionat.

5.2. Fiecare intrare in Campanie este considerata valida daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: mesajul SMS a fost trimis in perioada 19 Februarie – 29 Aprilie 2007 inclusiv, si cuprinde codul unic de 8 cifre gasit pe eticheta speciala de pe produsul participant.

5.3. Fiecare cod unic de 8 cifre descoperit pe eticheta speciala atasata produsului participant cumparat, poate fi inregistrat in Campanie 1 (o) singura data. Mai multe produse participante cumparate inseamna mai multe coduri unice diferite, si-i confera participantului dreptul de a participa la Campanie de mai multe ori.

5.4. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif stabilit de retelele de telefonie mobila).

5.5. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie prin verificarea corectitudinii codului unic transmis (daca acesta face parte din baza de date ce contine toate codurilor unice tiparite pe etichetele speciale atasate produselor participante).

5.6. Pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1858, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a) daca mesajul nu este trimis in forma corecta (nu indeplineste conditiile prevazute la art.5.1. si art.5.2, contine codul de bare al unor produse participante sau neparticipante la Campanie etc), atunci raspunsul va fi: „Promotia Cif Domestos. Cod invalid. Retrimiteti codul unic de pe eticheta promotionala, fara spatii sau alte caractere”.

b) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost trimis anterior cel putin o data, atunci raspunsul va fi: „Promotia Cif Domestos. Acest cod a mai fost folosit. Cumparati alt produs Cif/Domestos si trimiteti codul unic de pe eticheta promotionala.”

c) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic nu a mai fost trimis anterior, atunci mesajul receptionat va fi: „Promotia Cif Domestos. Pastrati eticheta promotionala si ambalajul produsului pentru validare. In cazul in care sunteti castigator veti fi anuntat telefonic.”

5.7. La tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului nu vor participa SMS-urile efectuate in afara perioadei Campaniei sau care nu cuprind informatiile solicitate conform art.5.1. si art.5.2. de mai sus sau in care participantii furnizeaza informatii incomplete, incorecte sau inexacte, sau in care se comunica un alt cod in loc de codul unic inscris pe eticheta speciala.

5.8. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

- pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1858, precum si - -  pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

- pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.5.6 de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

- daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

- daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.

5.9. Dupa data limita de primire a  mesajelor SMS (29 Aprilie 2007) Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS si/sau apelurilor la numerele de telefon mentionate la art.5.1 de mai sus.

 

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA SI ATRIBUIREA PREMIILOR

 

6.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului va fi efectuata in data de 30 Aprilie 2007 ora 12.00 la sediul Agentiei. Tragerea la sorti se va face in mod electronic, la sediul S.C BrandsOn Marketing S.R.L, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al S.C BrandsOn Marketing S.R.L si un notar.

6.2. Dupa efectuarea tragerii la sorti, persoana desemnata ca si castigatoare va fi sunata pentru validare in intervalul 12.00 – 22.00, in ziua efectuarii tragerii la sorti si inca 24h dupa aceea. In cazul in care persoana in cauza nu raspunde la telefon, numarul este temporar indisponibil, persoana nu se afla in zona de acoperire a telefoniei mobile sau orice alta situatie echivalenta cu imposibilitatea agentiei de a contacta persoana desemnata ca si castigatoare, apelul/mesajul va fi invalidat. In cazul in care persoana raspunde la telefon, dar nu se afla in apropierea produsului si etichetei, atunci se va fixa o ora in urmatoarele 48 ore, la care sa fie sunat pentru validare.

6.3. Participantul inscris in Campanie si al carui cod unic a fost extras drept castigator va fi contactat telefonic de catre un reprezentant al S.C BrandsOn Marketing S.R.L in ziua extragerii, in vederea validarii. Inainte de inceperea convorbirii participantului i se va comunica identitatea operatorului, scopul apelului si i se va cere sa comunice codul unic de 8 cifre gasit pe produsul participant, codul de bare al produsului participant si varsta. Daca codul unic comunicat coincide cu cel din SMS-ul extras drept castigator, iar participantul indeplineste si celelalte conditii impuse de prezentul Regulament, atunci mesajul SMS va fi validat drept castigator. In cazul in care SMS-ul este invalid atunci se va organiza o noua tragere la sorti pentru desemnarea castigatorului Campaniei.

6.4. Dupa ce a fost validat, castigatorul va trebui sa asculte un mesaj prin care i se comunica faptul ca prin continuarea convorbirii isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, prelucrata de S.C BrandsOn Marketing S.R.L, in vederea efectuarii tragerii la sorti si atribuirii premiului. Dupa terminarea acestui mesaj, castigatoriul va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume,  adresa completa si data nasterii.

6.5. Necomunicarea acestor date, refuzul expres si neechivoc al persoanei in cauza de a comunica datele sale personale, indicarea unor date eronate sau incomplete, precum si neindeplinirea oricarei alte conditii prevazute de prezentul Regulament duce la pierderea dreptului de atribuire a premiului si la efectuarea unei noi trageri la sorti pentru atribuirea premiului.

6.6. Numele castigatorului desemnat in urma tragerii la sorti a Campaniei si premiul castigat vor fi anuntate in ziarul Jurnalul National din 10 Mai 2007.

6.7. Castigatorul desemnat prin tragere la sorti este singurul beneficiar al premiului atribuit, asa cum este acesta detaliat la art.4.1. de mai sus, si nu poate ceda drepturile asupra premiului  castigat unei alte persoane.

6.8. Pentru validarea finala, castigatorul va fi pus in contact cu un reprezentant autorizat al S.C BrandsOn Marketing S.R.L, care se va deplasa la domiciliul castigatorului, comunicat telefonic conform art.6.4 de mai sus, unde va verifica detinerea de catre castigatorul desemnat a ambalajului produsului participant, impreuna cu eticheta promotionala cu codul unic desemnat castigator si actul  de identitate cu datele declarate telefonic pentru identificare. Procesul-verbal de validare se va semna de ambele parti si se va completa cu numele, prenumele, adresa completa si CNP-ul castigatorului, si acordul sau expres si neechivoc ca datele personale comunicate prin intermediul acestuia sa intre in baza de date a USCE, operata prin intermediul SC BrandsOn Marketing SRL, in vederea predarii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. De asemenea prin procesul-verbal de validare i se va comunica castigatorului data si agentia imobiliara la care acesta trebuie sa se prezinte in vederea demararii activitatii de cautare si achizitionare a terenului.

6.9. In cazul in care reprezentantul autorizat al S.C BrandsOn Marketing S.R.L constata, cu ocazia intocmirii procesului-verbal de validare, existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic (datele personale ale castigatorului, codul unic de pe eticheta promotionala si codul de bare de pe ambalajul produsului) si cele prezentate, castigatorul pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.10. Dupa validare castigatorul va fi pus in contact in termen de 14 zile, de catre Organizatorul Campaniei cu o agentie imobiliara aleasa de catre Organizator in prealabil; aceasta agentie imobiliara va fi singura desemnata de catre Organizator sa caute si sa prezinte castigatorului oferte pentru achizitionarea terenului. In cazul in care castigatorul nu se prezinta la sediul agentiei imobilare comunicat de catre Organizator in intervalul mentionat pe procesul-verbal de validare finala, castigatorul va fi invalidat, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a organiza o noua tragere la sorti.

6.11. Castigatorul va avea la dispozitie pentru cautarea, gasirea, alegerea terenului si intocmirea actelor de vanzare – cumparare o perioada de 9 luni calendaristice, incepand cu ziua primei intalniri cu agentia imobiliara desemnata de Organizator. La momentul intalnirii cu agentia imobiliara castigatorul va semna contractul pentru vizionarea de terenuri, unde se vor specifica in mod expres conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca suprafata de teren cautata.

6.12. In cazul in care pe parcursul celor 9 luni, desi atat castigatorul cat si agentia au depus toate diligentele in vederea gasirii si achizitionarii unui teren (fapt confirmat prin documente justificative prezentate de agentia imobiliara Organizatorului), agentia si castigatorul nu gasesc terenul care sa indeplineasca conditiile specificate expres de castigator, atunci la expirarea celor 9 luni castigatorul poate primii in locul terenului suma de bani aferenta premiului, respectiv suma de 84.955 RON.

6.13. Predarea sumei de bani se va face de catre Agentie pe baza de proces-verbal, iar banii vor fi virati intr-un cont bancar al castigatorului mentionat de acesta in cadrul procesului-verbal. Procesul-verbal va cuprinde si o declaratie expresa a castigatorului prin care acesta declara ca, din motive obiective si neimputabile lui sau agentiei, nu s-a putut achiztiona terenul oferit ca premiu in cadrul Campaniei de catre Organizator si in aceasta situatie renunta la optiunea de a achizitiona teren primind in schimb suma de bani aferenta premiului.

6.14. In cazul in care valoarea terenului ales de catre castigator este mai mica de 84.955 RON, Organizatorul va plati in numele castigatorului valoarea  terenului , iar diferenta de bani intre valoarea premiului de 84.955 RON si  valoarea terenului achizitionat va fi virata de catre Organizator intr-un cont bancar ce va fi indicat in scris de catre castigator pe baza de proces-verbal.

6.15. In cazul in care valoarea terenului ales de catre castigator este mai mare de 84.955 RON, Organizatorul va plati in numele castigatorului numai valoarea  premiului de 84.955 RON, urmand ca diferenta de valoare intre valoarea efectiva a terenului ales si suma asigurata de Organizator, sa fie suportata de catre castigator.

 

 

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania publicitara este deschisa persoanelor fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai Agentiei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). 

 

 

SECTIUNEA 8. DIVERSE

 

8.1. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

8.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatea aratata in prezentul Regulament, castigatorul Campaniei este de acord ca acestea sa intre in baza de date a Organizatorului (cu notificarea nr.2220), prelucrata de catre S.C BrandsOn Marketing S.R.L in vederea efectuarii tragerii la sorti, atribuirii premiului, si respectiv intrarii in posesia premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

8.3. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M.Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normele emise in aplicarea acestei legi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia vor  înainta USCE pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza, nr. 2-4, sector 2, o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata.

8.4. Regulamentul de participare autentificat este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta la numarul de telefon  021/200.30.66, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00-17.00, pe durata Campaniei. Acest numar de telefon va functiona si ca Infoline cu tarif normal, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-17.00, pe durata Campaniei. De asemenea, regulamentul de participare este disponibil si pe site-ul www.infopromotii.ro .

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Cif si Domestos. Si harnici si darnici."

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Cif si Domestos. Si harnici si darnici.

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media