CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Cesarom - "Lovitura de la 11 metri patrati"

Concurs Cesarom promotie cu premii

Premii prin tragere la sorti: 11 x voucher de calatorie in valoare de 1000 euro pentru doua persoane + proiect de amenajare gratuit, executat de un specialist Cesarom; 44 x tricou de fotbal; 44 x minge de fotbal. Premii instant: 15.000 x poster cu echipa nationala de fotbal.

Cumpara cel putin 11 metri patrati din oricare dintre colectiile Cesarom participante (faianta + gresie + brau) descrise in Anexa 1, din magazinele participante (vezi Anexa 2). Razuieste cuponul promotional primit in magazin, descopera codul unic si trimite-l prin SMS la 1827. Pastreaza cuponul si bonul de casa/factura pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 aprilie - 26 mai 2008

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

NOTA: Citeste si actul aditional 1 la regulamentul promotiei (document atasat), prin care se modifica datele la care vor avea loc extragerile castigatorilor.


 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

" Lovitura de la 11 metri patrati”

 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale „Lovitura de la 11 metri patrati” ("Campania") este SC LASSELSBERGER SA. Organizatorul, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul sediul social in Bucuresti, str. Preciziei, nr. 1, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/168/1991, Cod Unic de Inregistrare  446209, atribut fiscal R, avand Cod IBAN nr. RO81ABNA4100264100089393, deschis la Banca ABN AMRO BANK Romania SA, reprezentata de Dna. Adriana APOSTOLACHE – Director Economic si Georg EDER - Administrator. Campania este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.cesarom.ro/11metri.html si la centrele de vanzare participante in promotie. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului si la infoline 021 318 38 32, apel cu tarif normal. Infoline-ul este disponibil de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 16:00, cu exceptia sarbatorilor legale, in perioada 01 aprilie – 26 mai 2008.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a praticipantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.cesarom.ro/11metri.html. 

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in centrele autorizate, identificate prin materiale promotionale.  Lista magazinelor participante la promotie se regaseste in Anexa 2. Lista poate fi modificata sau completata de organizator cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.cesarom.ro/11metri.html.

 

Aria de desfasurare este impartita de Organizator, din ratiuni de organizare, in 4 zone: Zona Moldova, Zona Transilvania, Zona Sud si zona Bucuresti.

Premiile acordate in aceasta campanie precum si taloanele promotionale vor fi repartizate uniform in zonele de desfasurare a campaniei.

 

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania va incepe la 01 aprilie 2008 ora 00:00:00 si se va incheia la 26 Mai 2008 ora 23:59:59.

Dupa data incheierii Campaniei, taloanele promotionale nu mai sunt valabile. Participarea la promotie dupa data de 26 Mai 2008 nu se va mai lua in considerare. Revendicarea premiilor se poate face pana pe 30 Iunie 2008. Organizatorul nu este responsabil in legatura cu utilizarea taloanelor promotionale dupa incheierea Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cu varsta peste 18 ani, cu resedinta in Romania, care achizitioneaza minim 11 metri patrati dintr-o  colectie participanta in campanie, achizitie care trebuie sa includa: faianta, gresie si brau, descrise in Anexa 1. Inscrierea si participarea la promotie se face o singura data pentru fiecare colectie achizitionata.

Exceptie fac angajatii Organizatorului,  ai agentiilor colaboratoare si ai magazinelor implicate in aceasta campanie promotionala, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei LASSELSBERGER S.A. si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe intreg parcursul promotiei.

 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

La aceasta campanie promotionala participa urmatoarele colectii de produse :

 

BUBBLE ROYAL
SAMAR SAHARA
VELVET SELENA
AURORA STIL
FIONA SYAN
LEATHER ULPIA
MEXIC VIGOROSA
RUSTIC ASTORIA
STREET CARRA
URBAN PASTEL
BAVIERA SAVOYA
CHARISMA ATENA
DAMASC CALYPSO
FANTASIO ROKA
NATURA VIVA


 

Detaliile specifice fiecarei colectii se regasesc in Anexa 1, la prezentul regulament. Lista poate fi modificata sau completata de organizator cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.cesarom.ro/11metri.html. Produsele participante in campanie vor fi insotite la vanzare de taloane promotionale. Taloanele promotionale trebuie solicitate vanzatorilor din magazine si vor fi inmanate participantilor la campanie la achizitionarea a cel putin 11 metri patrati dintr-o colectie de produse indicate mai sus, colectie care trebuie sa includa faianta, gresie si brau.

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

 

In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

 

A.        15.000 premii instant, reprezentate de cate un poster cu echipa nationala de fotbal. Valoarea unui poster este de 0,75 EUR fara TVA. Acordarea premiilor instant se va face pe parcursul desfasurarii promotiei in fiecare magazin participant.

 

B.         44 premii minge, reprezentate de cate 1 minge de fotbal. Valoarea este de 25 EUR fara TVA. La fiecare 2 saptamani se acorda cate 11 „Premii minge”, prin tragere la sorti, conform procedurii descrise in Sectiunea 8 de mai jos.

 

C.        44 premii  tricou, reprezentate de cate 1 tricou de fotbal. Valoarea este de 25 EUR fara TVA. La fiecare 2 saptamani se acorda cate 11 „Premii tricou”, prin tragere la sorti, conform procedurii descrise in Sectiunea 8 de mai jos

 

D.        11 premii mari reprezentate de cate un voucher de calatorie pentru 2 persoane, in valoare de 1.000 EUR (fara TVA) fiecare si un proiect de amenajare gratis realizat de un specialist CESAROM, fiecare acordate prin tragere la sorti astfel: la a doua si la a 4-a tragere la sorti bi-saptamanala, conform procedurii descrise in Sectiunea 8 de mai jos. Proiectul de amenajare va fi realizat doar pentru colectia achizitionata si pentru destinatia specificata de catre cumparator: baie sau bucatarie.

 

Valoarea totala a Premiilor este de aproximativ  13.200 EUR (fara TVA).

 

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor. Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor. Premiile sunt nominale si nu se accepta instrainarea lor catre terti.

 

Fiecare participant, are dreptul de a castiga maxim 1 premiu tricou sau 1 premiu minge si un premiu Mare.

 

Castigatorul unui „Premiu tricou” sau „Premiu minge” intra si in tragerea la sorti pentru „Premiu Mare”.

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta campanie.

 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Pentru aceasta campanie promotionala Organizatorul va imprima si distribui in magazinele participante un numar de 40.000 de taloane promotionale. Fiecare talon promotional va contine informatii generale despre mecanismul promotiei. Organizatorul va suplimenta numarul taloanelor, daca cererea va depasi cifra estimata.

 

Lista magazinelor participante la promotie se regaseste in Anexa 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica aceasta lista de magazine pe parcursul promotiei, daca vor exista solicitari in acest sens.

 

Pentru a participa la Campanie, consumatorul trebuie sa achizitioneaze cel putin 11 metri patrati dintr-o colectie descrisa la Sectiunea 5: respectiv gresie, faianta si brau.

 

Participantul la promotie, va primi de la vanzatorul din magazin un talon promotional care va avea inscriptionat un cod unic razuibil. Inscrierea si participarea la promotie se face o singura data pentru fiecare colectie achizitionata, cumparatorul neputand participa la concurs cu aceeasi colectie de doua ori.

 

Participantul trimite prin SMS la numarul 1827, valabil in retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote, un mesaj text SMS cu codul unic identificat dupa razuirea taloanelor promotionale.: exemplu ( )

 

Pentru fiecare SMS trimis, participantul  va plati tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote pentru transmiterea de mesaje text SMS.

 

Talonul promotional al carui cod unic a fost trimis prin SMS, precum si factura fiscala/bonul fiscal obtinut in urma achizitionarii produselor Cesarom aferente participarii la promotie vor fi pastrate pentru validare in cazul in care participantul la Campanie va fi declarat castigator prin tragere la sorti, a oricarui premiu.

 

Participantii la campanie pot trimite o singura data codul unic pentru fiecare talon promotional primit de la vanzatorul din magazin pentru produsele achizitionate.

 

Pentru a putea participa la promotie cu mai multe coduri, participantul este obligat sa achizitioneze mai multe colectii incluse in campanie conform prezentului regulament. Pentru fiecare minim 11 metri patrati achizitionati din colectiile participante in campanie (gresie, faianta si brau) va primi un talon promotional. Cosumatorul poate sa trimita pentru fiecare talon promotional cate un SMS cu codul unic inscriptionat pe talon. Numarul maxim de coduri transmise de pe acelasi telefon mobil este limitat la 3, cu conditia ca pe factura de achizitie sa fie cumparate colectii diferite. In acest sens accesul de la acel numar de telefon catre numarul 1827 va fi automat restrictionat pana la sfarsitul promotiei dupa trimiterea celui de-al 3-lea mesaj SMS.

 

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Mesajul trimis de catre participant este considerat valid daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:

A.        mesajul contine un cod unic din seria de coduri puse in circulatie de catre organizator si codul se regaseste pe talonul promotional primit la achizitionarea produselor de catre  participantul la promotie

B.         codul nu a mai fost transmis de pe acelasi numar de telefon mobil.

In momentul in care un participant la Campanie a trimis un mesaj valid el va intra automat in tragerea la sorti organizata din doua in doua saptamani, conform procedurii prezentate in Sectiunea 8 de mai jos.

 

Mesajele care nu sunt valide nu pot fi desemnate castigatoare ale premiilor mici sau mari.

 

Pentru fiecare mesaj trimis, participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns prin SMS, astfel:

-           daca mesajul trimis nu este corect: “Ne pare rau! Mesajul trimis este incorect. Trimite prin SMS mesajul corect, conform regulamentului, fara alte caractere

-           daca mesajul este valid consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „CESAROM te felicita! Cod corect. Ai intrat in prelungiri pentru "Lovitura de la 11 metri patrati"! Pastreaza talonul si factura pentru validare.

-           daca mesajul este corect, codul unic este corect dar a mai fost trimis de pe acelasi numar de telefon: „Ai mai trimis acest cod! Esti deja inscris in prelungiri pentru "Lovitura de la 11 metri patrati"! Pastreaza talonul si factura pentru validare."

-           daca mesajul este corect, codul unic este corect dar s-au mai trimis de pe acelasi numar de telefon mai mult de 3 coduri corecte inainte: „Numar restrictionat. Nu mai aveti dreptul de a participa la promotie deoarece exista deja 3 coduri unice trimise de la acest numar de telefon "

-           daca mesajul este valid si este tras la sorti fiind declarat castigator al unui premiu participantul  va primi un mesaj text SMS, astfel, dupa caz:

-           “Ai marcat cu CESAROM! Felicitari ai castigat un tricou. Suna la 021 318 38 32 pentru a afla cum intri in posesia lui. Pastreaza talonul si factura pentru validare.”

-           “Ai marcat cu CESAROM! Felicitari ai castigat o minge. Suna la 021 318 38 32 pentru a afla cum intri in posesia ei. Pastreaza talonul  si factura pentru validare.”

-o         „Ai marcat cu CESAROM! Felicitari ai castigat o excursie. Suna la  021 318 38 32 pentru a afla cum intri in posesia ei. Pastreaza talonul si factura pentru validare.”

Informatii suplimentare pot fi obtinute sunand la Info line 021 318 38 32 intre orele 9:00 a.m. - 16:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pana la 30 iunie 2008.

 

 

SECTIUNEA 8. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI

 

8.1 Acordarea premiilor “Premii tricou” si “Premii minge”.

Premiile mici vor fi acordate participantilor la Campanie, prin tragere la sorti, din doua in doua saptamani,  dupa cum urmeaza:

-           pe 18 Aprilie 2008  pentru mesajele valide trimise din 1 Aprilie 2008 ora 00:00:00 pana pe data de 11 Aprilie 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 11 Premii minge si 11 Premii tricou

-           pe 2 Mai 2008  pentru mesajele valide trimise din 1 Aprilie 2008 ora 00:00:00 pana pe data de 25 Aprilie 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 11 Premii minge si 11 Premii tricou

-           pe 16 Mai 2008  pentru mesajele valide trimise din 1 Aprilie 2008 ora 00:00:00 pana pe data de 9 Mai 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 11 Premii minge si 11 Premii tricou

-           pe 30 Mai 2008  pentru mesajele valide trimise din 1 Aprilie 2008 ora 00:00:00 pana pe data de 26 Mai 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 11 Premii minge si 11 Premii tricou

 

Tragerile la sorti pentru „Premiile tricou” si „Premiile minge” se vor realiza separat pentru fiecare zona din Aria de Participare. Premiile mici vor fi repartizate uniform pe Zone astfel:

-           Pentru participantii din zona Trasilvania se vor aloca la fiecare tragere la sorti cate 3 (trei) Premii Minge si 3 (trei) Premii Tricou

-           Pentru participantii din zona Moldova se vor aloca la fiecare tragere la sorti cate 3 (trei) Premii Minge si 3 Premii Tricou

-           Pentru participantii din zona Sud se vor aloca la fiecare tragere la sorti cate 3 (trei) Premii Minge si 3 (trei) Premii Tricou

-           Pentru participantii din zona Bucuresti se vor aloca la fiecare tragere la sorti cate 2 (doua) Premii Minge si 2 (doua) Premii Tricou

 

La fiecare tragere la sorti se vor lua in considerare participantii din Zona corespunzatoare care au trimis coduri valide in perioada de campanie si care nu au mai fost declarati castigatori ai unui Premiu tricou sau Premiu minge inainte.

 

8.2 Acordarea premiilor din categoria „Premiu Mare”

In fiecare din zilele de 2 Mai 2008 si 30 Mai 2008, participantilor la Campanie, care au trimis mesaje valide li se va acorda, prin tragere la sorti, un total de 11 premii (numite „ Premii Mari”) constand dintr-un voucher pentru o excursie de doua persoane si un proiect de amenajare gratis.

 

Tragerile la sorti lunare se vor efectua electronic si vor avea loc dupa cum urmeaza:

-           pe 2 mai 2008  pentru mesajele valide trimise din 1 aprilie 2008 ora 00:00:00 pana pe data de 25 Aprilie 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 7 Premii mari astfel:

 

Tragerea la sorti pentru Premiile Mari se va realiza separat pentru fiecare zona din Aria de Participare. Premiile Mari vor fi repartizate uniform pe Zone astfel:

-           Pentru participantii din zona Trasilvania se va aloca la aceasta tragere la sorti 2 (doua) Premii Mari

-           Pentru participantii din zona Moldova se va aloca la aceasta tragere la sorti 2 (doua) Premii Mari

-           Pentru participantii din zona Sud se va aloca la aceasta tragere la sorti 2 (doua) Premii Mari

-           Pentru participantii din zona Bucuresti se vor aloca la aceasta tragere la sorti 1 (unu) Premiu Mare

 

-           pe 30 Mai 2008  pentru mesajele valide trimise din 1 aprilie 2008 ora 00:00:00 pana pe data de 26 Mai 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 4 Premii mari astfel:

 

Tragerea la sorti pentru Premiile Mari se va realiza separat pentru fiecare zona din Aria de Participare. Premiile Mari vor fi repartizate uniform pe Zone astfel:

-           Pentru participantii din zona Trasilvania se va aloca la aceasta tragere la sorti 1 (unu) Premiu Mare

-           Pentru participantii din zona Moldova se va aloca la aceasta tragere la sorti  1 (unu) Premiu Mare

-           Pentru participantii din zona Sud se va aloca la aceasta tragere la sorti 1 (unu) Premiu Mare

-           Pentru participantii din zona Bucuresti se vor aloca la aceasta tragere la sorti 1 (unu) Premiu Mare

 

La fiecare tragere la sorti pentru Premiile Mari se vor lua in considerare participantii din Zona corespunzatoare care au trimis coduri valide in perioada de campanie indiferent daca au mai fost declarati castigatori ai unui Premiu tricou sau Premiu minge inainte, dar care nu au mai fost declarati castigatori ai unui Premiu Mare inainte.

 

In total se vor acorda 99 premii prin tragere la sorti: 44 Premii Tricou, 44 Premii Minge si 11 Premii Mari Voucher pentru excursie.

 

La fiecare tragere la sorti vor fi extrase, in prezenta unui Avocat, din baza de date cu participantii in promotie care au trimis mesaje valide, un numar de mesaje valide, corespunzatoare numarului de premii acordate conform regulamentului. Participantii care au trimis aceste mesaje vor fi declarati potentiali castigatori ai premiilor urmand a fi validati conform Sectiunii 9 din prezentul regulament. La tragerile la sorti pentru premiile mari, la fiecare tragere la sorti pentru fiecare Zona se vor extrage in plus fata de numarul de mesaje castigatoare si cate inca 1 mesaj valid, care va constitui mesaj de rezerva, in cazul in care unul din participantii care a fost declarat potential castigator al unui Premiu Mare nu va fi validat conform procedurii descrise in Sectiunea 9 de mai jos.

 

Fiecare participant poate castiga maxim un Premiu Mare. In cazul in care, se constata ca unul dintre participanti a castigat mai multe premii Mari se va proceda la acordarea Premiului Mare primei rezerve extrase.

 

Premiile neacordate pana la sfarsitul Campaniei, raman in proprietatea Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 9. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR

 

9.1 Validarea castigatorilor Premiilor minge si tricou si acordarea acestora.

Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, care a trimis un mesaj cu un cod unic valid, desemnat castigator prin mecanismul de tragere la sorti trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A.        Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

B.         Sa sune la infoline-ul Campaniei  021 318 38 32 (apel cu tarif normal), intre orele 09:00 – 16:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in termen de 10 zile lucratoare, incepand cu ziua primirii mesajului SMS de instiintare asupra castigarii premiului, pentru:

- validarea telefonica a numarului de telefon folosit pentru trimiterea SMS-ului;

- validarea telefonica a codului unic razuit pe talonul promotional si transmis prin SMS.;

- validatea telefonica a facturii de achizitie a produselor promotionale

- declararea datelor personale: CNP, Nume, Prenume, Adresa Postala pentru expedierea premiului, telefon fix (optional) si adresa de e-mail (optional)

Convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate.

C.        Sa prezinte, la cererea Organizatorului, talonul promotional si factura fiscala/bonul fiscal care probeaza achizitia produselor promotionale. In sensul prezentului articol, prin a prezenta Organizatorului talonul promotional si factura fiscala se intelege orice modalitate aleasa de Organizator de a se convinge ca persoana care revendica premiul este in posesia efectiva a talonului promotional care contine codul unic ales drept castigator al premiului si a facturii fiscale de achizitie a produselor promotionale.

D.        Codul unic tiparit pe talonul promotional este intreg si lizibil;

F.         Codul  unic tiparit pe talonul promotional este identic cu cel trimis prin SMS.

Dupa ce procesul de validare a fost incheiat, Organizatorul va expedia premiul instant castigatorului, la adresa indicata de acesta. Expedierea se va face, in termen de max. 10 zile de la validare, prin posta cu aplicarea procedurii de confirmare de primire, sau prin curier special.

 

9.2. Validarea castigatorilor “Premiilor Mari” si acordarea acestora.

Participantul la Campanie, care a fost declarat castigator al unui Premiu Mare, pentru a fi validat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A.        Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

B.         Sa sune la infoline-ul Campaniei 021 318 38 32 (apel cu tarif normal), intre orele 09:00 – 16:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in termen de 10 zile lucratoare, incepand cu ziua primirii mesajului SMS de instiintare asupra castigarii premiului, pentru:

-           validarea telefonica a numarului de telefon folosit pentru trimiterea SMS-ului;

-           validarea telefonica a codului unic razuit pe talonul promotional si transmis prin SMS.;

-           validatea telefonica a facturii de achizitie a produselor promotionale

-           declararea datelor personale: CNP, Nume, Prenume, Adresa Postala, telefon fix (optional) si adresa de e-mail (optional)

Convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate.

C.        Sa prezinte, la sediul Organizatorului, la o data convenita cu acesta, urmatoarele:

a.         talonul care contine codul unic desemnat castigator

b.         factura fiscala/bonul fiscal care dovedeste achizitionarea produselor promotioanale in perioada promotiei

c.         actul de identitate in original si copie legalizata, in vederea intocmirii procesului verbal si a celorlalte acte necesare ca Marele Premiu sa intre in posesia deplina si legala a castigatorului

d.         La validarea talonului promotional trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

i.          codul unic tiparit pe talonul promotional este intreg si lizibil;

ii.          Codul  unic tiparit pe talon promotional este identic cu cel trimis prin SMS.

iii.         Talonul promotional este intreg si original (nu se accepta fotocopii, facsimile sau alte reproduceri ale acestuia);

 

Premiile din categoria „Premiu Mare” se vor ridica de catre castigatori de la sediul Organizatorului.

 

In sensul prezentului Regulament participantul care indeplineste toate conditiile de mai sus este validat drept castigator, indiferent daca este sau nu titularul numarului de telefon mobil folosit pentru trimiterea SMS-ului de inscriere in Campanie.

La predarea Premiului Mare se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului (inclusiv CNP), premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

Participantul la Campanie, care a trimis un mesaj valid desemnat castigator in urma tragerii la sorti si care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana fizica fara capacitate juridica, atunci sunt necesare aprobarea si semnatura parintelui sau a tutorelui legal, pentru a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

In cazul Premiilor Mari constand intr-un Voucher pentru o excursie, castigatorii au obligatia de a detine un act de identitate, iar Organizatorul nu se va implica in nici un mod in formalitatile si plata necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorii premiulor.

De asemenea Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventuale probleme care pot apare in legatura cu Premiul Mare, cum ar fi ca exemplu dar fara sa se rezume la:

-           Avionul sau orice alt mijloc de transport ales nu pleaca la data si ora specificate sau este anulat;

-           autoritatile nu permit iesirea din tara/intrarea in alt stat a castigatorului;

-           castigatorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea ii este anulata

-           in eventualitatea in care sunt provocate daune de catre castigator la hotel, mijloace de transport etc., acestea vor fi suportate integral de acesta, organizatorul neavand nici o raspundere.

In cazul in care exista sau apare pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului de a beneficia de excursie, acest fapt nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

Daca vor exista premii care nu au fost acordate din urmatoarele motive:

a)         castigatorul nu a contactat in termenul stabilit organizatorul;

b)         castigatorul nu a intrat in posesia Premiului, din orice alte motive imputabile acestuia;

c)         castigatorul nu a indeplinit conditiile de validare solicitate de organizator pentru Premiu;

acestea vor ramane in proprietatea organizatorului.

In cazul in care castigatorul unui premiu din categoria Premiu Mare, sau nu indeplineste conditiile de validare, organizatorul va contacta castigatorul rezerva extras la tragerea la sorti.

Daca dupa epuizarea listei cu castigatori si rezerva acestora nu se valideaza un castigator eligibil, Premiile Mari nevalidate raman in proprietatea organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

 

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea taloanelor promotionale, de instrainarea acestora si de prezentarea documentelor de validare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente  care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.

 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta promotie.

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

 

 

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE

 

Prin transmiterea unei mesaj SMS in cadrul participarii la Campania "Lovitura de la 11 metri patrati” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

 

In cadrul participarii la aceasta Campanie, participantii isi pot da acordul ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si fotografia lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nici o pretentie materiala. Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.cesarom.ro/11metri.html.

 

Prin simpla participare la promotie, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate reprezentantilor Organizatorului LASSELSBERGER sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

 

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 

 

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date  sunt: desemnarea castigatorilor prezentei promotii, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor prin SMS cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing).

 

Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1827, sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii promotiei si a Regulamentului Oficial de Desfasurare al Promotiei.

 

 

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Predarea talonului promotional castigator, de catre participanti unor persoane neautorizate de catre Organizator, exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie fata de participantii respectivi.

 

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.

 

Mesajele / revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 8 nu se iau in considerare.

 

Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor.

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange sau Cosmote) sau de oricare alte defectiuni tehnice care nu sunt provocate de catre Organizator sau pentru mesajele SMS trimise la alt numar decat 1827.

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic.

 

Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in cazurile referitoare la pretentii asupra drepturilor de proprietate asupra talonului cu codul unic care a fost declarat castigator in urma tragerii la sorti.

 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul campaniei va acorda premiul primei persoane care s-a prezentat pentru revendicarea premiului cu talonul pe care este inscris codul unic care a fost declarat castigator, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necasigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 15 Iulie 2008, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 

Produsele participante la promotie care nu vor fi vandute pana la data de 26 Mai 2008 inclusiv, vor ramane in continuare pe piata pana la epuizarea stocurilor, fara nici o obligatie din partea Organizatorului legata de participarea in promotie sau acordarea premiilor pentru produsele cumparate dupa aceasta data.

 

 

SECTIUNEA 13. TAXE

 

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil, fiind impozit final.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

 

 

SECTIUNEA 14. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

 

 

SECTIUNEA 15. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

 

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in tragerile la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.cesarom.ro/11metri.html pe toata perioada desfasurarii promotiei.

 

 

SECTIUNEA 16. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

 

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ.

 

Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

SECTIUNEA 17. LITIGII

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

 

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Lovitura de la 11 metri patrati” va fi publicat pe site-ul www.cesarom.ro/11metri.html si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Info line 021 318 38 32  de luni pana vineri intre orele 9:00 – 18:00 (exclusiv in sarbatorile legale).

 

Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Nu avem elemente multimedia.
Florin (Tandarei) in 08 aprilie 2008, 09:00
ialomitzenii nu au nici un magazin participant in judet.NU-MI VINE SA CRED:(
cristina (Bucuresti) in 14 mai 2008, 14:05
Foarte prost pus la punct. Am cautat la ei pe site (destul de bine facut) si m-am hotarat sa iau Aurora, dar nu o gasesc NICAIERI in Bucuresti! am sunat deja 5 magazine - ba ca e prea noua, ba sa comand un palet intreg, ba ca nu au avut cerere si li-e frica sa vanda, ba ca nu le-au adus cei de la cesarom expozoare. Nu inteleg cum vor sa vanda daca nu o distribuie! naspa
cristina (Bucuresti) in 16 mai 2008, 10:56
revin cu frustrarile mele - inca nu am reusit sa fac rost de Aurora!!! Am sunat si la Cesarom sa-i intreb cum procedez in cazul in care vreau sa le cumpar produsele si nu le gasesc la distribuitori. Mi-au raspuns ceva de genul "asta e" (si asta la dep de desfacere, care ar trebui sa fie cointeresati sa vanda). Mda..... cred ca pana la urma o sa le fac vanzari spaniolilor...
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Cesarom - "Lovitura de la 11 metri patrati""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Cesarom - "Lovitura de la 11 metri patrati"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media