CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Ce usor castigi cu Knorr!

Concurs cu premii Knorr

Premii: 9.000 x farfurie Villeroy & Boch (pentru 35 de puncte Knorr acumulate); 11.000 x bol Villeroy & Boch (pentru 30 de puncte Knorr acumulate).

Cumpara orice produs Knorr cu ambalajul promotional pe care se afla atasat stickerul cu numarul de puncte aferent. Acumuleaza ambalajele cu punctele necesare obtinerii unuia dintre premii si revendica-l prin posta la CP 20, OP 5, Bucuresti, sau la oricare dintre magazinele Carrefour.

Perioada promoţiei: 01 februarie - 19 aprilie 2009

Promotie expirata
30 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Ce usor castigi cu Knorr!”

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA SI MECANISMUL CAMPANIEI

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Ce usor castigi cu Knorr!” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 01 februarie 2009 – 19 aprilie 2009 inclusiv, prin intermediul S.C netWing International SRL, cu sediul in B-dul Constructorilor, nr.20 A, Cladirea IPROMET, et.4, sector 6, Bucuresti (numita in continuare “Agentia”).

1.3. Pentru a participa la aceasta Campanie orice persoana interesata trebuie sa achizitioneze pe perioada Campaniei, respectiv in intervalul 01 februarie 2009 – 19 aprilie 2009 inclusiv, produse participante, asa cum acestea sunt detaliate la art.3 de mai jos, in conditiile prezentului Regulament si sa cumuleze punctele descoperite pe ambajalele pachetelor produselor participante achizitionate.

 

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTI

 

2.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 14 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei, ai angajatilor oficiului postal prin intermediul caruia se desfasoara prezenta Campanie si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

2.2. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE

 

3.1. Produsele participante la Campanie sunt cele marca Knorr, marca inregistrata apartinand Unilever (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in mod individual, ce au inscriptionat pe ambalajul pachetului un sticker pe care se gasesc inscriptionate punctele corespunzatoare produsului respectiv.

3.2. Lista detaliata a produselor participante de consituie in Anexa nr 1 a prezentului Regulament Oficial si este parte integranta din acesta.

 

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE SI PUNCTELE AFERENTE

 

4.1. Premiile atribuite in cadrul Campaniei in intervalul 01 februarie 2009 – 19 aprilie 2009 inclusiv sunt urmatoarele:

1. Farfurie Villeroy & Boch – 9.000 bucati – se acorda primilor 9.000 de solicitanti care au acumulat un numar de 35 puncte Knorr;

2. Bol Villeroy & Boch – 11.000 buc – se acorda primilor 11.000 de solicitanti care au acumulat un numar de 30 puncte Knorr;

4.2. Numarul total de premii oferite in Campanie este de 20.000 de bucati. Premiile Campaniei se acorda in limita stocului disponibil. In cazul in care pe perioada Campaniei, Organizatorul epuizeaza numarul de premii alocate, atunci acesta isi rezerva dreptul de a incheia activitatea promotionala inainte de expirarea duratei mentionata la SECTIUNEA 1 de mai sus, si pe cale de consecinta de a nu mai onora cererile de valorificare  a punctelor formulate de catre participanti dupa data de inchidere a Campaniei. In aceasta situatie prezenta Campanie promotionala va inceta, iar Organizatorul nu va fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru participantii ale caror cereri nu au fost onorate conform prezentului articol.

4.3. Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 5 din prezentul Regulament.

4.4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii sau cadouri si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a atribui premiul respectiv unui alt participant care indeplineste conditiile de cuantum de puncte mai sus mentionate si care solicita valorificarea punctelor in conditiile prezentului regulament.

4.5. Mai multe produse participante achizitionate, inseamna mai multe puncte acumulate si ofera posibilitatea particiantilor de a castiga mai multe premii.

 

 

SECTIUNEA 5. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

 

Pentru a putea intra in posesia unuia dintre cele doua categorii de premii mentionate la art.4.1 de mai sus, participantii interesati trebuie sa achizitioneze produse participante in conditiile prezentului Regulament, sa pastreze pachetele produselor participante pe care se gaseste atasat stickerul ce are inscriptionat numarul de puncte corespunzator produsului participant respectiv, sa cumuleze numarul de puncte corespunzator, dupa caz, uneia dintre cele doua categorii de premii si sa urmeze, la alegere, una din cele doua modalitati prezentate in continuare.

 

5.1. Prin intermediul retelei magazinelor Carrefour de pe teritoriul Romaniei

5.1.1. In momentul in care un consumator atinge unul dintre cele doua praguri de puncte mentionate la art.4.1 de mai sus (respectiv numarul de puncte corespunzator unuia dintre cele 2 categorii de premii ale Campaniei) si acesta doreste sa-si valorifice punctele Knorr acumulate pana in acel moment, acesta se va prezenta la BIROUL RELATII CLIENTI aflat in oricare dintre magazinele Carrefour din tara, avand asupra sa ambalajele produsele participante achizitionate pe care se gasesc stickerele cu punctele Knorr, toate in original, in intervalul orar corespunzator fiecarui magazin in parte si afisat la intrarea in acesta.

5.1.2. In cazul in care reprezentantul Organizatorului va constata la momentul validarii neindeplinirea vreunei conditii din cele mentionate in prezentul Regulament (ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care participantul respectiv nu indeplineste limita de varsta instituita prin prezentul Regulament, nu a acumulat numarul de puncte corespunzator premiului pe care doreste sa-l primeasca etc), precum si in cazul in care participantul nu prezinta documentele mentionate la art.5.1.1 de mai sus si/sau se constata existenta oricaror neconcordante intre datele cuprinse in documentele prezentate, atunci participantul respectiv va fi invalidat fara nicio despagubire din partea Organizatorului si i se vor returna pachetele produselor participante prezentate si va fi sfatuit sa revina in momentul in care indeplineste conditiile de validare expuse la art.5.1.1 de mai sus. Exceptie fac situatiile in care participantul nu indeplineste conditiile de varsta.

5.1.3. In cazul in care reprezentantul Organizatorului constata ca participantul respectiv indeplineste toate conditiile de validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi validat final si i se va inmana premiul pe care doreste sa-l primeasca in schimbul punctelor acumulate.

5.1.4. La cererea de valorificare a punctelor se vor atasa pachetele produselor participante ce contin stickerele cu numarul de puncte valorificate prin respectiva cerere. Refuzul de a preda reprezentantului Organizatorului pachetele produselor participante duce la pierderea dreptului de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a atribui premiul respectiv unui alt participant ce indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, conditiile de cuantum de puncte si de predare a ambalajelor.

5.1.5. O data valorificate punctele Knorr acumulate, participantul respectiv va pierde acele puncte, iar in cazul in care doreste un alt premiu, acesta trebuie sa achizitioneze alte produse participante pana la atingerea pragului de puncte corespunzator premiului dorit.

5.1.6. In cazul in care participantul nu-si valorifica punctele acumulate pe parcursul Campaniei, respectiv pana la data de 19 aprilie 2009 sau pana la data incetarii Campaniei, in cazul in care aceasta inceteaza mai inainte de 19 aprilie 2009, conform prevederilor art.4.3 de mai sus, acesta va pierde la incetarea Campaniei, indiferent de modalitatea de incetare, toate punctele acumulate si nevalorificate.

5.1.7. Castigatorul premiului Campaniei nu poate ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.

5.1.8. Premiile vor fi predate participantilor de catre reprezentantul Organizatorului, dupa validarea finala, pe baza de Tabel nominal (Anexa 4 a prezentului Regulament).

 

5.2. Prin solicitarea transmisa prin posta la CP 20 OP 5, Bucuresti

5.2.1. In momentul in care un consumator atinge unul dintre cele doua praguri de puncte mentionate la art.4.1 de mai sus (respectiv numarul de puncte corespunzator unuia dintre cele 2 categorii de premii ale Campaniei) si acesta doreste sa-si valorifice punctele Knorr acumulate pana in acel moment, dar nu are in apropiere un magazin Carrefour unde sa le poata valorifica, poate introduce intr-un plic ambalajele produselor participante achizitionate pe care se gasesc stickerele cu punctele Knorr, pe care il va expedia la CP 20 OP 5 Bucuresti, impreuna cu numele,  prenumele, varsta si adresa completa si corecta la care doreste sa primeasca premiul. In cazul in care consumatorul participant nu a implinit 18 ani, in acelasi plic va expedia acordul dat in mod expres si neechivoc de reprezentantul sau legal pentru prelucrarea datelor sale personale in scopurile declarate in Regulamentul Campaniei (Anexa 3 a prezentului regulament)

5.2.2. Dupa primirea plicurilor trimise de participanti, se va verifica daca ambalajele produselor participante expediate cumuleaza numarul de puncte Knorr care dau dreptul la un premiu si, in caz afirmativ, participantul este validat final, este declarat castigator si va intra in posesia premiului conform art.5.2.5 de mai jos.

5.2.3. In cazul in care, in urma primirii plicului de la potentialul castigator, se observa faptul ca ambalajele produselor trimise nu apartin unor produse participante, sunt trimise in fotocopie sau nu se acumuleaza numarul de puncte corespunzatoare unuia din cele 2 tipuri de premii ale Campaniei, precum si in orice alte asemenea situatii ce determina imposibilitatea validarii finale a castigatorului, participantul va fi invalidat iar premiul ramane la dispozitia Organizatorului pentru a fi acordat altor participanti care indeplinesc conditiile de participare si de validare, pana la epuizarea stocului de premii, asa cum este precizat la art. 4.3 de mai sus.

5.2.4. In cazul in care potentialul castigator respectiv indeplineste toate conditiile de validare si de participare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi declarat castigator si va intra in posesia premiului conform art. 5.2.5 de mai jos.

5.2.5. Premiile vor fi livrate castigatorilor prin Posta Romana, prin colet postal in termen de 7 zile lucratoare de la data validarii finale a fiecarui castigator. Coletul postal va fi trimis fiecarui castigator cu confirmare de primire, valoare declarata si afisajul FRAGIL. Organizatorul isi asuma responsabilitatea prin reprezentantul sau, Agentia, sa expedieze premiile Campaniei in conditii de siguranta si in ambalaje corespunzatoare, in scopul pastrarii integritatii si calitatii acestora. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru coletele expediate care nu ajung la  castigatori sau ajung la castigatori in conditii degradate ca urmare a viciilor de manipulare a Postei Romane. In aceste cazuri, Posta Romana va oferi despaguriri, la solicitarea  Organizatorului facuta prin intermediul Agentiei, conform tarifelor in vigoare.

5.2.6. Castigatorii desemnati sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unei alte persoane.

5.2.7. La data epuizarii premiilor Campaniei, intervenita in cursul perioadei Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta Campania, anuntand public terminarea Concursului, datorata acestei situatii, prin intermediul unui mesaj ce va fi transmis consumatorilor/participantilor prin Infoline si prin afisarea actului aditional corespunzator la Regulament, pe site-ul www.infopromotii.ro .

 

 

 

SECTIUNEA 6. DIVERSE

 

6.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

6.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorilor, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea validarii si atribuirii premiilor Campaniei.

6.3. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Unilever South Central Europe Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

6.4. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 01 februarie 2009 si va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/407.80.90 (numar cu tarif normal, in intervalul orar 9:00 – 17:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei) si la BIROUL RELATII CLIENTI aflat in oricare dintre magazinele Carrefour din tara.

6.5. In momentul apelarii numarul de telefon 021/407.80.90 toti apelantii vor fi informati asupra drepturilor conferite de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform Anexei nr. 2 a acestui regulament.

 

Anexa 1 – Produse participante, Anexa 2 – Mesaj telefonic INFOLINE, Anexa 3 – Model Declaratie-acord reprezentant legal si Anexa 4 – Tabel nominal castigatori premii in magazinele Carrefour fac parte integranta din prezentul regulament.

 

Prezentul Regulament a fost intocmit de avocat Simona Coman astazi, 23.01.2009, in 4 exemplare, din care 3 exemplare s-au eliberat partilor.
Nu avem elemente multimedia.
I (Constanta) in 01 februarie 2009, 12:56
Avand in vedere traditia Knorr, premiile extraordinare pe care le-a acordat de-a lungul timpului, aceasta promotie pare o...gluma. Recesiune, recesiune...dar cred ca mai intelept ar fi fost ca banii investiti in mii de premii minore, nesemnificative, sa fie concentrati in unul sau doar cateva premii IMPORATANTE!!! Cei de la Knorr au iesit mereu in evidenta tocmai prin faptul ca au oferit constant premii substantiale si relevante. In opinia mea este pacat sa se strice astfel un renume dobandit in ani si o traditie apreciabila...Mai bine nu mai organizau deloc promotia acestui sezon decat sa se faca de ras cu premii constand intr-o .... farfurie :)
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 februarie 2009, 14:03
Draga I, "farfuria" despre care vorbesti nu este una pe care s-o poti cumpara de la supermarket, ci este marca Villeroy & Boch - o marca de lux, superpremium - si are un design exclusiv, foarte modern si clasic in acelasi timp. Produsele acestea sunt foarte valoroase. Probabil ca esti un domn :-) o doamna ar sti despre ce este vorba si cred ca ar aprecia obiectele la justa lor valoare.

Mult succes la premii tuturor!
Cipri (IS) in 01 februarie 2009, 14:16
eu propun ca atunci cand organizatorii se gandesc sa faca o promotie sa invite sa isi spuna parerea si un domn :)
Dorin (Rm.Valcea) in 01 februarie 2009, 20:12
Cunosc marca de lux Villeroy&Boch,chiar si am o chiuveta originala si nu produsa la Lugoj(fabrica de ceramica de acolo a intrat in concern),problema se pune ce faci cu o singura farfurie?Ar fi fost de preferat sa se mareasca punctajul si sa se acorde un set la cadou.Din punctul meu de vedere,exista urmatoarele variante pentru a strange numarul de puncte necesar pentru a primi un set(6 buc.) 1.La toate cele trei mese(dimineata,pranz,seara)sa consumam produsele care intra in promotie cu riscul de a ne intoxica cu chimicalele continute in produse la sfarsitul promotiei(sunt inginer chimist,stiu ce vorbesc) 2.Sa cumparam de la inceput toate produsele necesare obtinerii punctelor si sa le consumam in timp(cu conditia sa nu sarim peste termenul de garantie al produselor). CE GARANTII AVEM CA VOM PRIMI 6 FARFURII DACA TRIMITEM PUNCTELE NECESARE?
I (Constanta) in 02 februarie 2009, 00:48
@Moderator 1 : Multumesc pentru raspuns. Stiu exact cum sta treaba cu marca "Villeroy & Boch" : stiu ca e o marca de lux care produce modele exclusiviste, etc.Ideea comentariului meu era alta : aceasta promotie este cu mult mai slaba decat cele anterioare organizate de firma cu pricina. Cei care au urmarit promotiile lor de-a lungul timpului stiu la ce ma refer. O farfurie ramane, totusi,o farfurie, oricat de speciala si exclusivista ca design si marca ar fi.Un asemenea premiu se afla la ani lumina distanta de premiile de mii sau chiar zeci de mii de euro de altadata. In alta ordine de idei,intre noi fie vorba,mie nu-mi plac deloc chestiile care scot in evidenta snobismul mioritic.Repet, parerea mea...
I (Constanta) in 02 februarie 2009, 10:48
E adevarat ceea ce spune Dorin. Numarul de puncte necesar pentru a "castiga" o farfurie este absolut exagerat. Si-apoi, ce poti face cu o singura farfurie? Te asezi frumos cu familia la masa si :)...Pentru a putea acumula punctele necesare unui set normal pentru 6 persoane ar trebui sa cumperi "o tona" de produse...Cred ca 30/35 de puncte pentru un set ar fi fost varianta decenta. Nu de alta, dar sa cumperi, de pilda, peste 200 de produse ptr un set de farfurii, fie ele si de firma...nu prea mai seamana a concurs, e ca si cum te-ai duce si ai CUMPARA farfuriile respective.
ana (ludus) in 02 februarie 2009, 11:50
am concurat la toate concursurile knorr dar fara suces. mult suces tuturor concurentilor.
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 februarie 2009, 11:51
Buna ziua, domnilor :-)
Pentru Dorin: organizatorii garanteaza in baza regulamentului promotiei ca vei primi premiile aferente numarului de puncte acumulate. Pentru aceasta, trebuie sa respecti cu strictete conditiile de participare si de validare din regulament, sa trimiti plicurile la adresa corecta in timpul prevazut si sa ai grija sa-ti scrii adresa de corespondenta corect si complet, astfel incat premiile sa poata ajunge la tine. Daca ai nelamuriri, iti stam la dispozitie.
Pentru I: n-am auzit despre snobism mioritic atunci cand s-a vorbit la o alta promotie despre Porsche Carrera Coupé. Pastrand proportiile, ar fi aceeasi scara daca am compara o farfurie din targ cu una Villeroy et Boch, respectiv o masina de 8.000 EUR cu un Porsche Carrera Coupé.
Pentru Cipri si I: parerile domniilor-voastre de mai sus au fost aduse la cunostinta organizatorilor. Parerile voastre conteaza, dupa cum stiti, dar s-ar putea sa aiba si mai multa pondere parerile doamnelor care gatesc folosind produsele Knorr.

Mult succes la premii tuturor doamnelor, domnisoarelor si domnilor!
Ioana (Bucuresti) in 02 februarie 2009, 12:23
Uitati parerea unei doamne: o farfurie ramane o farfurie, indiferent cine a produs-o! Mai bine ofereati ca premiu un set de farfurii, asa, ce pot sa zic, e o promotie cam la fel de penibila ca aceea in care te inscriai si primeai un sort, cea cu 4(sic!) tacamuri de la Maggi... Cred ca vom tine si noi cont de recesiune si nu vom mai cumpara aceste produse!
Cipri (IS) in 02 februarie 2009, 13:21
intr-o lume moderna sunt si barbati care gatesc folosind aceste produse
Andreea (Bucuresti) in 03 februarie 2009, 11:37
mie mi se pare tare faina ideea...seamana cu promotia celor de la OMV; nici mingiile lor nu erau de mare valoare dar toti prietenii mei si-au strans puncte si s-au bucurat cand au ajuns sa isi si ridice premiul; in plus, farfuria si bolul arata foarte bine...eu cred ca am sa particip; daca ar fi fost un premiu mare, care ar fi fost sansele sa il primesc eu? asa, stiu sigur ca voi pleca acasa cu ceva :) bafta tuturor!
() in 04 februarie 2009, 08:23
Buna ,tuturor. Parerea mea , este cea mai slaba promotie organizata vreodata,si mai rusinos ca este de la o companie cu renume: KNORR . - O farfurie ??? - Pentru o duzina de puncte ??
Alin (Iasi) in 04 februarie 2009, 15:23
Criza mare, domnule!
MONICA-MAGDALENA (BOTOSANI) in 05 februarie 2009, 15:20
Sloganul campaniei nu e deloc relevant!Nu mi se pare deloc usor...Trebuie sa cumperi o groaza de produse pe care dai ceva bani...ca sa castigi ce?O farfurie?Bataie de joc la adresa consumatorilor!!!
angela (constanta) in 13 februarie 2009, 13:45
Am fost ieri prin magazine: cate 1 punct fiecare produs!Dezamagitor!Eu una nu am de gand sa particip cu toate ca farfuriile sunt de firma!
Cristina (Ploiesti) in 17 februarie 2009, 18:44
Se mai desfarsoara o promotie In magazinul Selgros la Knorr( CUMPARAND DOUA PRODUSE KNORR PARTICIPATI LA EXTRAGEREA ZILNICA A UNUI TICHET IN VALUARE DE 100 de ron)( doua produse insemnand de exemplu: un plic de supa si un borna de mustar Campania tine pana pe 24 feb. Si extragerea are loc in fiecare zi la ora 17;00. si aproximativ toate produsele au gratuitati 4+1 gratis...
Andreea (Timisoara) in 21 februarie 2009, 11:30
Eu nu vad unde sa bag punctele.daca ma ajuta cineva.
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 februarie 2009, 18:38
Salut, Andreea!
Conform regulamentului, dupa ce ai acumulat numarul de puncte necesare acordarii premiului dorit, trebuie sa trimiti ambalajele corespunzatoare prin posta la CP 20, OP 5, Bucuresti, sau sa te prezinti cu acestea la oricare dintre magazinele Carrefour.
Mult succes la premii tuturor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 25 februarie 2009, 18:58
Dragii nostri vizitatori,

Organizatorii ne-au trimis pentru voi cateva precizari cu privire la valoarea premiilor oferite.

De exemplu, pentru a castiga un bol sau o farfurie, o persoana investeste maxim 50 ron/premiu, iar valoarea premiilor este mult mai mare, respectiv un bol valoreaza 80 ron, iar o farfurie 110 ron.

Ca atare, daca cineva doreste un set cu 6 premii, investeste:
Pentru un set cu 6 boluri - maxim 300 ron si castiga 480
Pentru un set cu 6 farfurii - maxim 300 ron si castiga 660


Mai mult, participantii raman si cu produsele pe care oricum le cumpara si primesc si un premiu pentru asta, fara tragere la sorti care sa implice noroc, numar mare de participari etc. Sunt premii garantate de care pot beneficia cei care cumpara in mod curent produsele Knorr, cu un design foarte modern si cu care pot impresiona oaspetii la masa.

Mult succes tuturor!
() in 27 februarie 2009, 13:09
bolurile tot boluri raman si farfuriile tot farfurii , puteau fi si cu aur pe mine nu ma incanta deloc.... mai bine aveau o lingurita si faceau o extragere era mai interesant...
() in 05 martie 2009, 14:56
"seamana cu promotia celor de la OMV; nici mingiile lor nu erau de mare valoare dar toti prietenii mei si-au strans puncte si s-au bucurat cand au ajuns sa isi si ridice premiul" da' dar mai toata lumea are nevoie de benzina, toti circulam cu masina pe cand farfurii..........fie ele si de firma..se sparg mai greu sau deloc??? sunt de acord, totusi ca trebuia un punctaj mai mic pt. o farfurie cu 300 ron pot sa fac altceva mai util decat sa-i bag in produse kimicale.....
Gheorghe (Bucuresti) in 05 martie 2009, 22:24
Concursul e foarte tare! Se vede ca organizatorii se pricep! I nu a inteles nimic! Este uimitor ca in prima luna de concurs, deja s-au acordat 1% din numarul total de premii! Estimez ca la final se va ajunge la peste 5%! Cipri cred ca se plictiseste si nu vrea sa-ai iasa din mana! Eu "ma bag", am deja 2 puncte, sper sa prind 30 pana se va termina!PS. Imi amintesc de un concurs (nu erau ageamii organizatorii), la Camay,daca nu ma insel, erau premii tentante dar si 10.000 de premii pentru primii inscrisi: daca erau peste 10.000 in ziua "z", criteriul de departajare era ordinea alfabetica a numelor participantilor: in PRIMA ZI, au fost mult peste zece mii, astfel incat nu s-a ajuns decat la litera D! Mentionez ca pe langa niste cosulete cu produse cosmetice, premii garantate, erau si niste amarate de VW Beetle, 8 la numar! PS2.Eu am frecvent "oaspeti la masa", dar ii "impresionez" cu bucatele oferite, mai putin cu vesela... Pacat de Knorr, s-a compromis!
I (Constanta) in 07 martie 2009, 12:22
Precizarile privind preturile premiilor nu fac nimic altceva decat sa ma convinga suplimentar ca de data aceasta Knorr a ales o strategie complet eronata.

Sa explic. Luand drept baza de calcul preturile oferite de voi, rezulta ca in cadrul acestei campanii se ofera premii in valoare totala de 1.870.000 ron, adica (la un pret fix de 4,3 ron per euro) incredibila suma de 434.883 euro!!!! Asadar, aproape jumatate de milion de euro risipiti pe farfurii si boluri.:)))

Nu ma indoiesc ca in luarea unei asemenea decizii Knorr s-a bazat pe niste cercetari prealabile. Multi dintre cei care au participat la promotiile anterioare au fost sunati ptr un mic feedback de impact. Am convingerea absoluta ca marea majoritate a celor sunati s-a plans ca premiile sunt putine si ca ajung de obicei in "mana" unui numar restrans de persoane (am vazut si aici pe site cam care a fost reactia necastigatorilor :)). Cu siguranta populatia chestionata a decretat in cor principiul proletar "mai multe si mai ieftine,ptr mai multi". Ei, uite ca li s-a oferit exact ceea ce voiau.
 
Aceasta promotie este exact asa cum si-au dorit : se castiga foarte foarte foarte usor. Nimeni nu poate combate asta. Practic, daca ai cumparat produsele respective esti deja castigator. Fara trageri al sorti, fara frustrari, fara dragomiri, fara cocosi, boulesti, letzcaneni sau mai stiu eu ce. Acum, ca aceasta usurinta are un cost destul de usturator, asta este alta mancare de peste.In fond si la urma urmei Knorr nu a facut nimic altceva deact sa ofere consumatorilor exact ceea ce isi doresc. Acum invidia si frustrarea nu isi mai au locul. Acum nimeni nu va mai avea insomnii ptr ca familia Dragomir castiga premii, sau ca domnul Cocos are un noroc incredibil, sau ca premiile "fug" spre Letcani. Toata lumea va dormi linistita cu gandul ca in sfarsit capra vecinului a fost infranta. Ce conteaza ca asta nu le-a adus nici lor vreun beneficiu (nu de alta, dar...sa fim seriosi...cati dintre cei care tipau de zor ingroziti de norocul altora, refulandu-si in acest fel frustrarea izvorata din lipsa propriului noroc vor aparea acum pe lista castigatorilor???), important este ca au infrant hidra "capitalista" si au casta de lux a castigatorilor rasati :))). Ce sa-i faci, asa e viata : fiecare cu ...satisfactiile lui, nu "dupa bugetul" evocat cu umor de conu" pristanda, ci mai degraba dupa "bugetul uman" pe care fiecare il are in buzunarul bunului simt.

In alta ordine de idei, revenind la cei 434.883 euro, hai sa vedem ce premii ar fi putut oferi Knorr cu ajutorul acestei sume : 4 premii de 100.000 euro / 8 premii de 50.000 euro / 16 premii de 25.000 euro / 40 premii de 10.000 euro/ 80 premii de 5000 euro / 400 premii de 100 de euro...Plus varianta unor masini avand o valoare corespunzatoare acestor sume; in acest context, mulata pe principiul proletar evocat anterior, cea mai de impact ar fi fost solutia oferirii a nu mai putin de 50 de masini Dacia Logan ...Va imaginati ce impact ar putea avea o campanie promotionala care ofera 4 premii de 100.000 euro fiecare???? Sau 8 de 50.000??? Sau 50 de Logane??? Sa fie oare mai potrivita varianta cu boluri si farfurii? :)))

(P.S. : in toate aceste calcule am "pastrat" cei 34.883 euro ptr niste premii mai mici care sa fie oferite alaturi de marile premii, asa cum se intampla in mod frecvent in cadrul diferitelor campanii) .

Cam atat. Astept opinii pro si contra. Si, mai ales, promotii serioase in cadrul acestui sezon (primavara/Paste), nu de alta, dar bate vantul de zor printre boluri, farfurii, gratare de picnic, bijuterii de doi lei si alte asemenea nimicuri "haioase". Bafta tuturor!
Gheorghe (Bucuresti) in 07 martie 2009, 23:07
Este greu sa scrii ceva dupa dl I. Ma simt complexat, stiu ca nu ma pot apropia de nivelul studiului sau, o stralucita analiza, competenta, la obiect, argumentata. Dar fiindca invita la exprimarea opiniilor, voi incerca si eu, ca simplu cetatean: Sunt de acord cu domnia sa, mai putin in zona bazata pe presupuneri. 1. Nu cred ca exista "cercetari prealabile", "feedback", sau, daca exista, nu sunt fundamentate stiintific (stiu ca exista o . stiinta a sondajelor de opinie). Stiu ca se manipuleaza sume enorme in advertising, ca valoarea premiilor e mica in comparatie cu ce castiga acesti "specialisti", ca se lanseaza loterii publicitare si nu gasesti, la autori, pe nimeni care sa cunoasca regulamentele create chiar de ei, ca le modifica atunci cand li se sesizeaza erori grave strecurate in textul pe care l-au semnat fara sa-l citeasca/inteleaga sau se fac ca ploua alteori. 2. Am mentionat, intr-un comentariu anterior, ca nu cred ca se vor atribui premiile promise, in totalitate, din lipsa de "combatanti". "Frustratii", la care face referire d-l I, ar vrea sa castige, si ei, cu un plic de Knorr, nu cu 30! Deci, nu sunt de acord cu d-l I ca "Knorr nu a facut nimic altceva decat sa ofere consumatorilor exact ceea ce isi doresc". In rest, ce sa mai zic, daca ofereau 50 de Logane, cum reiese din calculul d-lui I, alergam din magazin in magazin cautand Knorr-ul, disparut de pe rafturi, asa cum cautam, pe vremuri, Tiki! Cine cumpara un loz de 3 lei la care castiga, garantat, 3 lei! Precizez ca nu am nimic cu Knorr, alta data am visat frumos cu ei, acum bine ca nu am cosmaruri cu boluri si farfurii (de colectie). PS. Sunt onorat sa constat ca numele mi-a devenit substantiv comun. Ma simt asa, ca . Xerox! Succes, concursomaniacilor!
I (Constanta) in 08 martie 2009, 11:38
@Gheorghe : am convingerea ca ai inteles sensul "studiului" meu. Cam unde bateam si spre cine aruncam sageti.

1. Chestia cu sondajele si feedback-ul ar trebui s-o iei ca pe o satira. De sunat au sunat ei, cu siguranta. In acelasi timp, sunt de acord cu tine, acest studiu nu ar avea cum sa fie fundamentat stiintific ptr ca nu bifeaza coordonatele unei cercetari facute dupa criteriile "cartii". Dar am convingerea ca esti de acord cu felul in care am imaginat eu majoritatea raspunsurior celor potential chestionati.Nevoia proletara de "putin ptr mai multi" este inca regina in Romania anului 2009.

Sunt 100% de acord cu tine ca cei care fac regulamentele habar nu au ce contin, cei care raspund la telefon ptr a oferi, teoretic, lamuriri ajung prin a fi lamuriti de noi cei care sunam, de multe ori ofera informatii false, neconforme regulamentului,etc. De-a lungul timpului am mai comentat aceasta situatie ridicola si inacceptabila.

2. Cu siguranta premiile nu vor fi oferite in totatlitate, ptr simplul motiv ca nu vor exista solicitanti. Cu mai mult optimism decat tine, anticipez un maximum de 10%. In acest context, fireste ca sumele vehiculate nu mai au acoperire. Fireste ca nu se vor mai cheltui peste 400.000 euro, ci 40.000 ...Nu ma hazardez sa afirm ca acesta este si scopul unor campanii de acest gen. Intuitia imi spune ca da, dar deocamdata nu am dovezi, asadar ma abtin. Fireste ca daca ar fi oferit premiile "calculate"/imaginate de mine nu ar fi ramas in visteria lor nici macar un cent sau o roata de masina, asadar ar fi cheltuit obligatoriu,in corpore, bugetul trambitat.

Cat despre faptul ca acest "fff usor" este in realitate altceva...exact asta voiam sa demonstrez si eu. Aceasta campanie este un quot erat demonstrandum perfect ptr cei care isi imagineaza ca cineva le va oferi vreodata premii pe saturate,la indemana oricui, asadar facil de castigat. Sper ca acum vor intelege ca nimeni niciodata in vreo campanie promotionala nu le va oferi un premiu relevant pe tava. Desi cred ca voi ramane cu speranta. Invidia unor oameni este mult prea mare si institutia capra vecinului prea puternica pe meleaguri mioritice si din aceasta cauza unora le va fi extrem de dificil sa inteleaga ca este mai bine sa ai macar sansa teoretica de a castiga un premiu relevant decat sa "castigi" sigur si "fara efort" un premiu pe care mai degraba pare ca ti-l cumperi decat ca ti-l ofera cineva, plus ca nici macar nu ti-l prea doresti.

Asa cum am spus intr-un comentariu anterior, pretentia celor de la Knorr ca aceste premii pot fi castigate cu usurinta mi se pare jignitoare (si spun doar atat, din decenta). Nu este insa ptr prima data cand cei care organizeaza o promotie isi imagineaza/pornesc de la premisa ca cei care participa la promotiile lor formeaza o masa compacta de indivizi fara opinii si mai ales usor de manevrat.

Primul exemplu care imi vine acum in minte este atitudinea incredibila/inacceptabila pe care doamna aceea (direcor de Mk, vopsea,etc) a avut-o fata de Ciprian, felul in care doamna cu pricina avea pretentia sa nu respecte regulamentul pe care ea insasi il stabilise/semnase/parafase, felul ofensator in care i s-a adresat si chiar l-a jignit, etc.

P.S. : n-am vrut sa ofensez pe nimeni cu acea substantivizare fortata; daca da, imi cer scuze; am vrut doar sa scot in evidenta obsesia unora de a se concentra exclusiv pe norocul si eforturile altora si de a-i blama permanent,cu o ostentatie demna de o cauza mai buna,in loc sa caute in ograda proprie si sa vada cam ce ar fi in neregula...In rest, bafta tuturor si la multi ani doamnelor si domnisoarelor ca doar astazi este 8 martie.
Cipri (IS) in 09 martie 2009, 23:44
mai exact 0.565% din premii s-au oferit , la sf lui Martie se va ajunge la ~ 0.9% , pe 19 Aprilie ~ 1.2 - 1.4% si asta doar cu ajutorul unei sustineri de succes massmedia
@ dl Gheorghe nu nu ma plictiseam pur si simplu am transformat niste puncte in ceva mai folositor , te rog da-mi mai multe detalii despre acea promotie care a fost la Camay
@dl I hai sa uitam despre intamplarile mai putin placute din trecut de la diferite promotii . Cat despre eventualele 50 de loganuri ,nu am timp sa mai calculez acum cate se puteau achizitiona din bugetul aferent acestei promotii , in orice caz tin sa vin cu o completare , la un nr de 50 de masini orice reprezentant care se respecta ar face un discount de 20-25% pe care sa il foloseasca clientul , in acest caz organizatorul, in achizitionarea unui nr de premii suplimentare , sau dotarea autoturismelor cu optionale

ps : una peste alta cred ca sunt printre putini care se bucura de numarul surprinzator de premii oferite pana in prezent , promit ca voi incerca sa contribui la atingerea procentajului preconizat aferent nr de premii
Gheorghe (Bucuresti) in 10 martie 2009, 21:49
@Cipri: M-ai intrebat si incerc sa raspund: se pare ca le mai incurc, amintirile se mai suprapun, nu au fost 10.000 ci 1.000 (dar sunt sigur ca in prima zi s-au oprit la litera D), premiile garantate au fost la Camay, dar VW la Sunsilk; m-am concentrat si imi amintesc: La promotia "Lasa-te condusa de senzatiile Camay!" (Procter&Gamble, Mercury Promotions) desfasurata in perioada 11 iulie - 31 august 2005: Primii 1.000 de participanti - premii garantate, la final 10 participanti cate o tinuta vestimentara Ziggo in valoare de 250 euro, premiul cel mare a fost autoturismul Peugeot 206 (Valoarea totala comerciala a premiilor a fost de 13.936 euro, costurile produselor pentru o participare 1,5 + 6,1 RON). In "meschinaria" lor, precizeaza aceste date in comunicate de presa. Imi aduc aminte si de promotia Sunsilk, campania "Plimba-ti frumoasele suvite intr-o broscuta cu fite" (UNILEVER(!), Senior Interactive, impreuna cu Punct Advertising dar si Draft Romania (Lowe Worldwide), Grey Worldwide, new media Agency, Propaganda, Publicis Romania, Violet Advertising), desfasurata in perioada 1 Februarie - 1 Iunie 2007, premii 6 VW Beettle Cabrio (a mers bine, au suplimentat cu inca un VW, au fost deci 7). N-am castigat nimic, la ambele, dar mi-a facut placere sa particip, imi amintesc cu placere de ele, am vazut ca si acum sotia mea mai are un Camay de atunci. Imi amintesc de un prieten, altminteri cam plesuv, cumparase 10 Camay-uri sperand "imi voi plimba frumoasele suvite. . ." Inca o data, imi cer scuze pentru confuzie.
Cipri (IS) in 11 martie 2009, 08:51
ms draga Gheorghe , de promotia Sunsilk imi amintesc si eu cu placere : am participat consecutiv si exact in sapt cand nu am mai putut cumpara produse a castigat o doamna din IASI , apoi ultima masinuta nici acum nu cred ca scrie pe site-ul campaniei cine a castigat-o, oricum pe total a fost ok cu un buget mult mult mai mic alocat decat bugetul pt acesta promotie
Ana Maria (Pitesti) in 26 martie 2009, 21:26
intrebare: trebuie sa trimit tot ambalajul sau sa dezlipesc acele puncte si sa le trimit? mie imi place promotia.
Moderator 1 (Infopromotii) in 27 martie 2009, 10:47
Draga Ana Maria,
Pentru a-ti revendica premiul, trebuie sa prezinti ambalajele cu autocolantul promotional ce cuprinde numarul de puncte la oricare magazin Carrefour sau sa le trimiti prin posta la CP 20, OP 5, Bucuresti. Asadar, nu decupa punctele, pentru ca iti trebuie ambalajele intregi. Spor la premii!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Ce usor castigi cu Knorr!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Ce usor castigi cu Knorr!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media