CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Cauta premiile din baloanele Hubba Bubba!

Concurs cu premii Hubba Bubba

Premii instant: 100 x cordeluta cu palarie (muzicala si cu luminite) de vrajitoare; 300 x bagheta “magica” aurie; 500 x set de acuarele si creioane colorate; 500 x coarda elastica; 2.000 x rigla; 3.000 x creion cu cap de vrajitoare.

Cumpara din Carrefour oricare 3 produse participante Hubba Bubba si prezinta-te cu bonul la standul special pentru a primi cardul promotional. Razuieste-l si afla daca ai castigat unul dintre premiile instant.

Perioada promoţiei: 16 octombrie - 27 octombrie 2008

Promotie expirata
5 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL PROMOTIEI

„Cauta premiile din baloanele Hubba Bubba!”

16  – 27 octombrie 2008

 

 

 

Art. 1. Organizatorul Promotiei

 

1.1. Organizatorul Promotiei „Cauta premiile din baloanele Hubba Bubba!” („Promotia”) este S.C. Wrigley Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1 LA, et. 4, sector 1, tel. / fax 021.408.28.20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40 / 24261 / 1994, avand cod unic de inregistrare RO 6600357 si cont bancar IBAN RO76CITI0000000724751008 deschis la CITI Bank Romania Bucuresti, reprezentata prin dna Adela-Elena Calin in calitate de Customer Marketing Specialist (Expert in Comert si Marketing) („Organizatorul”), inregistrata ca operator in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4.459.

 

1.2. Activitatile legate sau implicate de aplicarea si/sau derularea dispozitiilor prezentului regulament („Regulamentul”) vor fi executate de S.C. GRAFFITI BBDO S.A. („Graffiti” sau „Agentia”) avand sediul in Bucuresti, Str. Gheorghe Manu nr.3, Sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40 / 8150 / 1991, avand CUI RO 2359460 si cont bancar nr. RO22INGB0001000116578914 deschis la ING BANK, sau prin subcontractantii acesteia.

 

 

Art. 2. Durata si locul derularii Promotiei

 

2.1. Promotia se desfasoara incepand cu data de 16 octombrie 2008 si pana in data de 27 octombrie 2008 inclusiv.

 

2.2. Promotia va avea loc exclusiv in urmatoarele centre comerciale („Centrele Comerciale”):

i) Centrul Comercial CARREFOUR ORHIDEEA (Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 210-210B);

ii) Carrefour Baneasa- Centrul Comercial Feeria (Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 44A, sector 1, Bucuresti);

iii) Centrul Comercial CARREFOUR MILITARI (Autostrada Bucuresti - Pitesti km 11.4);

iv) Centrul Comercial CARREFOUR COLENTINA (Soseaua Colentina nr. 426-426A, sector 2, Bucuresti);

v) Centrul Comercial CARREFOUR BRASOV (Calea Bucuresti nr.107, Brasov, jud.Brasov).

 

2.3. In afara spatiului de comercializare, respectiv in zona galeriilor comerciale, vor fi amplasate o masa de sampling si un panou (“Gasca Hubba Bubba”) unde participantii se vor prezenta avand asupra lor bonul de casa doveditor al achizitionarii oricarei combinatii de minimum 3 (trei) produse din produsele participante, asa cum acestea sunt prezentate mai jos.

 

2.4. Orarul de desfasurare al actiunii din cadrul Promotiei este zilnic, intre orele 10.30 – 20.30.

 

 

Art. 3. Participantii si conditiile de participare

 

3.1. La Promotie pot participa persoane fizice de cetatenie romana domiciliate pe teritoriul Romaniei si care, pe durata proiectului, achizitioneaza din magazinele mai sus prevazute orice combinatie de minimum 3 (trei) produse din cele identificate mai jos („Participantii”).

 

3.2. La Promotie NU pot participa angajatii Organizatorului, ai Graffiti, ai altor agentii si societati implicate in organizarea si derularea acestei Promotii, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

 

3.3. Participarea la aceasta Promotie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea (conform optiunii Participantilor) folosirii in scop publicitar a denumirii Participantilor castigatori. Prin participarea la Promotie Participantii pot accepta ori refuza intrarea in baza de date a Organizatorului sau a Agentiei.

 

3.4. Participarea la Promotie este optionala, niciunui cumparator sau Participant nefiindu-i impusa vreo reactie sau dezvaluirea vreunei date cu caracter personal. Comunicarea catre Organizator a adresei casutei postale electronice este de asemenea optionala.

 

3.5. Promotia se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe www.infopromotii.ro .

 

3.6. Participarea la Promotie se face cu titlu gratuit, Participantilor nefiindu-le impusa plata vreunei cheltuieli (taxe) directe ori disimulate, suplimentare pretului normal al Produselor Participante.

 

 

 

4.1. Pot participa la Promotie Participantii care cumpara minimum 3 (trei) produse din oricare dintre urmatoarele produse Wrigley („Produsele Participante”), comercializate in orice tip de ambalaj, cu orice masa (greutate):

 

HUBBA BUBBA:

a) Hubba Bubba Glop,

b) Hubba Bubba Max,

c) Hubba Bubba la pachet (Funky Fruit, Watermelon, Crazy Cherry),

d) Hubba Bubba banda (Exotic, Colorful Citrus),

 

 

Art. 5. Premiile acordate in cadrul Promotiei si valoarea acestora

 

5.1. Organizatorul va acorda un numar de 6.400 (sase mii patru sute) de premii cu o valoare totala de 14.215,44 RON (echivalentul a 5553 EUR, la cursul de schimb EUR/RON de 3.56) (“Premiile”).

 

5.2. Premiile oferite de Organizator vor consta in:

A) 100 (una suta) cordelute cu palarie (muzicala si cu luminite) de vrajitoare in valoare totala de 1702 RON + T.V.A. (echivalentul a 478 EUR + T.V.A);

 

B) 300 (trei sute) baghete “magice” aurii in valoare totala de 2.862 RON + T.V.A.; (respectiv, 804 EUR + T.V.A.);

 

C) 500 (cinci sute) seturi de acuarele si creioane colorate in valoare totala de 1.541,50 RON + T.V.A. ( respectiv 433 EUR + T.V.A.)

 

D) 500 (cinci sute) coarde elastice in valoare totala de 2.459,25 RON + T.V.A. (respectiv 690 EUR + T.V.A.);

 

E) 2000 (doua mii) rigle in valoare totala de 4.666 RON + T.V.A. (respectiv 1.310 EUR + T.V.A.);

 

F) 3000 (trei mii) creioane cu cap de vrajitoare in valoare totala de 3,279 RON + T.V.A. (respectiv 921 EUR + T.V.A.).

 

 

Art. 6. Mecanismul derularii Promotiei si modalitatea de participare la Promotie

 

6.1. Mecanismul derularii Promotiei

In derularea Promotiei, in timpul orelor de functionare a Centrelor Comerciale, 3 persoane de sex feminin costumate vor fi prezente dupa cum urmeaza („Agenti de promovare”):

 

6.1.1. Primul Agent de promovare va sta in zona caselor de marcat, unde se afla standurile Produselor Participante, si va imparti pliante de prezentare a Promotiei avand urmatoarele atributii:

i) sa informeze vizitatorii asupra modalitatii de participare la Promotie;

ii) sa indemne vizitatorii sa participe la Promotie in zona standului amplasat in afara spatiului de comercializare, respectiv in zona galeriilor comerciale.

 

6.1.2. Al doilea Agent de promovare va sta la standul amplasat in Centrul Comercial si:

i) va verifica daca bonurile fiscale ale Participantilor indeplinesc conditiile de participare;

ii) va explica mecanismul de acordare a Premiilor - modul in care pot intra in posesia cardului razuibil pentru a afla daca au castigat sau nu;

iii) va supraveghea panoul publicitar, amplasat langa standul Promotiei, pe care sunt pozitionate baloane. In aceste baloane se afla carduri razuibile, iar participantii pot alege unul dintre aceste baloane doar prin indeplinirea conditiilor de participare la Promotie;

iv) va face fotografii Participantilor in mod aleator sau la cererea acestora.

 

6.1.3. Al treilea Agent de promovare va fi prezent la standul promotional amplasat in Centrul Comercial si va suplimenta, in timpul zilelor de sfarsit de saptamana din perioada Promotiei, echipa de promoteri, dupa cum urmeaza:

- in zilele de 17, 18, 19, 24, 25, 26 octombrie 2008, in urmatoarele intervale orare:

i) intervalul orar 16.30 – 20.30 in zilele vineri, respectiv 17 si 24 octombrie

ii) intervalul orar 10.30 – 14.30 in zilele de sambata si duminica, respectiv  18, 19, 25, 26 octombrie.

 

6.2. Modalitatea de participare la Promotie

6.2.1. Dupa achizitia a oricarei combinatii de minimum 3 unitati din Produsele Participante consumatorii se vor prezenta cu bonul de casa la standul promotional (unde se afla un Agent de promovare) pentru a participa la Promotie.

 

6.2.2. Participarea la Promotie se face numai dupa validarea bonului de casa de catre Agentul de promovare.

 

6.2.3. In schimbul bonului de casa, Participantii isi aleg din panoul publicitar unul dintre baloanele ce au in interiorul lor carduri razuibile, disponibile zilnic in fiecare Centru Comercial.

 

6.2.4. Razuirea aversului cardului razuibil poate conduce la:

a) fie castigarea Premiului inscris sub stratul razuibil al cardului (dintre cele precizate in cuprinsul art. 5.2. de mai sus);

b) fie necastigarea niciunui premiu – in cazul in care sub stratul razuibil al cardului se afla inscriptia “necastigator”.

 

6.2.5. Participantii care au ales un card razuibil ce are inscris (sub stratul razuibil) castigarea Premiului vor intra in posesia respectivului premiu pe loc, in conformitate cu dispozitiile art. 7 de mai jos.

 

6.2.6. In mod aleator sau la cererea Participantilor, Agentii de promovare prezenti la standul promotional vor face o fotografie Participantilor stand langa panoul Promotiei. Aceste fotografii vor fi transmise Participantilor in format electronic, prin intermediul unui serviciu de posta electronica. Pentru indeplinirea acestei etape in conditii optime, Participantii trebuie sa comunice adresa cutiei postale electronice unde doresc sa primeasca fotografia in format electronic.

 

6.2.7. Participarea la Promotie va trebui dovedita de catre Participanti prin prezentarea Agentiei, Organizatorului sau Agentilor de promovare, la cererea acestora, a bonului de casa eliberat cu ocazia achizitionarii Produselor Participante de catre oricare dintre casieriile Centrelor Comerciale.

 

6.2.8. Premiile sunt sau vor fi inainte de inceperea Promotiei proprietatea Organizatorului. Premiile Promotiei neacordate in timpul Promotiei raman proprietatea Organizatorului, care isi pastreaza dreptul de a le folosi conform nevoilor interne sau a unor actiuni publicitare ulterioare.

 

6.2.9. Orice Participant se va putea inscrie cu un numar nelimitat de participari la Promotie, putand castiga mai multe Premii in limita stabilita de Organizator prin prezentul Regulament. 

 

 

Art. 7. Intrarea in posesia Premiilor Promotiei

 

7.1. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a Premiilor castigate. De asemenea, nu se poate schimba premiul castigat cu un alt Premiu.

 

7.2. In cazul in care Participantul refuza intrarea in posesia Premiului castigat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda respectivul premiu unui alt Participant declarat castigator in urma indeplinirii conditiilor si modalitatilor de participare. Prin urmare, in cazul refuzului sau imposibilitatii vreunui potential castigator de a beneficia de Premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

 

7.3. Participantii care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de castigatori nu pot solicita prin niciun mijloc atribuirea Premiilor.

 

 

Art. 8. Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile din Codul Fiscal.

 

 

Art. 9. Regulamentul Promotiei

 

9.1. Regulamentul Promotiei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si poate fi obtinut prin solicitare telefonica facuta la numarul +40 (21) 408.28.20. De asemenea, Regulamentul va putea fi obtinut gratuit si trimitand o solicitare in acest sens la adresa Organizatorului, Bucuresti, str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1 LA, et. 4, sector 1.

 

9.2. Regulamentul Promotiei este disponibil si pe internet, pe www.infopromotii.ro .

 

9.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Promotiei in orice moment al acesteia si/sau sa schimbe regulile de participare stabilite prin prezentul Regulament obligandu-se sa faca publica hotararea sa in acest sens.

 

 

Art. 10. Responsabilitate

 

10.1. Prin participarea la Promotie fiecare Participant se angajeaza sa se conformeze si sa respecte intocmai prevederile prezentului Regulament.

 

10.2. Prin participarea la Promotie, Participantii confirma ca accepta integral si fara rezerve toate prevederile prezentului Regulament, in acest sens obligandu-se la respectarea acestora.

 

10.3. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la:

i) incapacitatea utilizarii / exploatarii serviciilor tertilor implicati in Promotie;

ii) efectele (inclusiv accidentari) produse ca urmare a utilizarii oricaruia dintre Premiile Promotiei contrar destinatiei lor si confirmate de Organizator;

iii) disfunctionalitati ale tertilor (care au legatura cu Promotia) sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de utilitati (ex: oprirea curentului electric etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila etc.), internet etc.

 

 

Art. 11. Litigii

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

Art. 12. Prevederi diverse

 

12.1. Promotia si Regulamentul acesteia vor fi comunicate prin canale traditionale de comunicare.

 

12.2. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu Participantii la Promotie. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date, cu modificarile ulterioare.

 

12.3. Acordarea unui Premiu poate fi un eveniment public. Participarea in aceasta Promotie implica acordul ca datele personale si fotografia castigatorului sa poata fi publicate si utilizate de catre Organizator in materiale audio, foto si video, in mod gratuit, in lipsa unei optiuni contrare din partea Participantului.

 

12.4. Imaginile Premiilor utilizate in materialele de promovare a Promotiei sunt folosite doar cu titlu de prezentare neangajand in vreun fel raspunderea Organizatorului.
Nu avem elemente multimedia.
Ana Maria (Pitesti) in 16 octombrie 2008, 22:20
standul special? unde se organizeaza aceste standuri ?
Moderator 2 (Infopromotii) in 17 octombrie 2008, 09:06
Draga Ana,

Standul special se va afla in afara caselor de marcat, in zona galeriilor comerciale din magazinele Carrefour. Vor fi si promoteri care vor indruma participantii catre standul promotiei.

Mult succes!
Andreea (Bucuresti) in 17 octombrie 2008, 10:16
mai exact in care carrefour se face promotia...m-ar interesa...andreea bucuresti
Moderator 2 (Infopromotii) in 17 octombrie 2008, 12:28
Draga Andreea,

Asa cum apare si in regulament la Articolul 2, aceasta promotie se va desfasura in urmatoarele magazine Carrefour: Orhideea, Baneasa, Militari, Colentina si Brasov.

Mult succes!
mirela (tirgu secuiesc) in 19 octombrie 2008, 12:54
cata nedreptate domnule pentru cei care nu au inca in orasul lor un centru careffour parca ei nu consuma din produsele hubba bubba .de ce nu se poate si in magazine mai mari ca asa mi-se pare normal atat timp cat si acolo se vand astfel de produse
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Cauta premiile din baloanele Hubba Bubba!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Cauta premiile din baloanele Hubba Bubba!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media