CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Castiga un tricou Ursus la fiecare 15 secunde

Castiga un tricou Ursus

Premii zilnice, prin tragere la sorti: 59.520 tricouri cu diverse marcaje URSUS si in diferite culori de material.

Cumpara cel putin un Produs promotional Ursus si trimite codul alfanumeric de 7 caractere din interiorul capacului sau de sub cheita prin SMS la 1866 (tarif standard 0,05 EUR + TVA per SMS, in retelele Orange, Telekom Mobile si Vodafone) sau inscrie-te pe . Pastreaza capacul/ cheita pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 aprilie - 15 iunie 2016

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“CASTIGA UN TRICOU URSUS LA FIECARE 15 SECUNDE”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.    Campania publicitara “Castiga un tricou Ursus la fiecare 15 secunde” (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre Ursus Breweries (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul cu sediul in Soseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, etaj 2, Sector 2, 014254, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comer?ului sub nr. J40/20456/2005, cod unic de inregistrare RO 199095, inregistrata la Autoritatea Nationala De Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 5865.
1.2.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3.    Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania,  pe website-ul , precum si pe website-ul infopromotii.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic cu tarif normal la Infoline 021.589.1866 - tarif standard per min, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la promotie@momente.cool, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
1.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
1.5.    Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi realizate si operate prin intermediul S.C. Syscom Digital S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe nr. 41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, avand numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P 12320, denumita in continuare “Agentia Digitala”.
1.6.    Website-ul Campaniei va fi realizat si operat de S.C. KUBIS INTERACTIVE SRL cu sediul social in Bucuresti, Str. Spatarului, Nr. 7C, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10875/2008, Cod Unic de Inregistrare 24083160, avand numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P 16954 denumita in continuare “Agentia Online”.
1.7.    Agentia Digitala, Agentia Online vor fi numite in continuare impreuna “societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei”.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1.    Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1.    Campania se va desfasura in perioada: 15 aprilie 2016, ora 00:00 – 15 iunie 2016 inclusiv, ora 22:00:00 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
3.2.    Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE
4.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Promotionale”, sunt berile “URSUS”, în urmatoarele ambalaje: URSUS doza, URSUS sticla nereturnabila 0.33l, URSUS sticla returnabila 0.5l, URSUS PET 1L.
4.2.“URSUS” este marca inregistrata a societatii Ursus Breweries S.A.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.    Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. 
5.2.    La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a.    prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
b.    prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitala si cei ai Agentiei Online;
c.    prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
d.    prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/ locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/ locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
e.    membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – d. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora);
f.    persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
Definitii Termeni:
6.1.    Numarul de SMS: 1866 (tarif standard 0,05 Euro + TVA per SMS in retelele din Romania: Orange, Telekom Mobile si Vodafone).
6.2.    WEBSITE: , ce poate fi accesat direct sau prin sau .
6.3.    Numarul de INFOLINE: 021.589.1866 (apel cu tarif normal), disponibil intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale.
6.4.    Cod alfanumeric: codul unic de 7 (sapte) caractere, format din litere si cifre care se afla in interiorul capacului Produselor Promotionale PET 1L, sticla returnabila 0.5l si sticla nereturnabila 0.33l sau sub cheita Produsului Promotional doza.
6.5.    Participant: Un participant se identifica in mecanismul automat al Campaniei numai prin numarul de telefon mobil, indiferent de modalitatea de inscriere.
6.6.    Mecanism: Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional, sa identifice codul alfanumeric de 7 caractere din interiorul capacului sau de sub cheita si sa-l inscrie, in perioada campaniei, prin una din urmatoarele modalitati: prin SMS sau prin WEBSITE, urmand procedura electronica de inscriere pusa la dispozitie pe WEBSITE conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

6.7.    Participarea prin SMS:
6.7.1.    Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-uri, consumatorii trebuie sa trimita, in Perioada Campaniei, codul unic alfanumeric descoperit in interiorul capacului/ cheitei Produsului Promotional, printr-un mesaj text scris ("SMS"), la numarul scurt de SMS.
6.7.2.    Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat eligibil pentru Campanie daca este format exclusiv din codul alfanumeric de 7 (sapte) caractere (asa cum apare acesta in capacul/cheita Produsului Promotional), scris fara spatii, semne de punctuatie si/sau alte informatii. Pentru incurajarea participarii, sistemul automat folosit in Campanie poate interpreta in scopul validarii inscrierii in Campanie a primelor sapte caractere din fiecare SMS, exceptand spatiile si caracterele speciale. De exemplu, in cazul in care un participant inscrie doua sau mai multe coduri in acelasi mesaj (sau alte informatii de tipul numelui si/sau prenumelui, etc.), sistemul va lua in considerare doar primele sapte caractere, interpretand (daca este posibil) aceste caractere ca un cod transmis in cadrul Campaniei, si in cazul in care aceste 7 (sapte) caractere de la inceputul mesajului pot fi interpretate ca un cod valid acesta va fi inscris in Campanie, participantul primind mesaj de instiintare corespunzator codului inscris. In acest caz insa participantul, daca doreste sa inscrie si celelalte coduri, este nevoit sa trimita cate un mesaj separat pentru fiecare dintre celelalte coduri pe care doreste sa le inscrie in Campanie.
6.7.3.    Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia conform art. 6.1. de mai sus.

6.8.    Participarea prin WEBSITE:
6.8.1    Pentru a participa la Campanie prin intermediul WEBSITE-ului, sunt necesare urmatoarele actiuni:
i.    accesarea WEBSITE-ului asa cum este definit la art. 6.2.
ii.    completarea campurilor obligatorii de participare in Campanie, asa cum sunt afisate pe WEBSITE,  respectiv completarea urmatoarelor campuri:
a.    campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;
b.    campul obligatoriu corespunzator codului alfanumeric gasit sub capac sau sub cheita;
c.    campul obligatoriu de bifat, participantul atestand ca a citit si inteles pe deplin prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale
6.8.2    Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
6.8.3    Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc.

6.9.    Reguli generale de participare la Campanie pentru premiile oferite prin tragere la sorti:
6.9.1    Un cod alfanumeric alocat unui Produs Promotional permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod alfanumeric utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.
6.9.2    Fiecare cod alfanumeric inscris de un participant ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei.
6.9.3    Fiecare participare este validata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat,  un raspuns corespunzator prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:
a.    Inscrierea nu contine un cod valid;
b.    Inscrierea contine un cod utilizat deja pentru inscrierea in Campanie;
c.    Inscrierea contine un cod valid;
d.    Participantul a trimis o serie de coduri invalide si poate fi blocat temporar;
e.    Participantul a fost blocat temporar;
f.    Participantul a fost blocat definitiv.

6.9.4    Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de identificare a participantilor pe Perioada Campaniei, un participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 12 ori intr-o zi, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta cu un cod alfanumeric diferit si corect. Incepand cu a 13-a inscriere din aceeasi zi, participantul va fi atentionat, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea, ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva prin transmiterea de coduri cu acel numar de telefon si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.
6.9.5    Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.
6.9.6    O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.
6.9.7    Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
6.9.8    In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul alfanumeric a mai fost inscris in Campanie anterior, codul alfanumeric este gresit, incomplet sau incorect, etc), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:
a.    Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului/cheitei pe care figureaza codul alfanumeric revendicat. Participantul poate face dovada detinerii codului alfanumeric revendicat prin expedierea capacului/cheitei continand codul alfanumeric promotional prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea "pentru Campania promotionala “Castiga un tricou Ursus la fiecare 15 secunde”".
b.    In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul Promotional si a facut inscrierea in Campanie corect, Agentia Digitala il va contacta si pe participantul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii capacului/ cheitei pe care a fost descoperit codul alfanumeric inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii codului alfanumeric revendicat prin expedierea capacului/ cheitei continand codul alfanumeric promotional in forma fizica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea "pentru Campania Promotionala “Castiga un tricou Ursus la fiecare 15 secunde”" pentru a se putea face verificarea in vederea validarii sale preliminare si introducerea codului alfanumeric descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti. Datele de contact specifice vor fi comunicate telefonic participantului in cauza.
c.    Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a facilita si a grabi tot procedeul. In acest sens Organizatorul poate solicita initial dovada detinerii ambalajului original in forma electronica, respectiv fotocopii fata verso ale capacului/ cheitei Produsului Promotional care cuprinde codul promotional dezbatut.
d.    In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii capacului/ cheitei Produsului Promotional cu codul alfanumeric descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii capacului/ cheitei cu codul alfanumeric revendicat/inscris prin prezentarea fizica a capacului/ cheitei.
e.    In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea/extragerile ce se efectueaza pana la data primirii efective a doveziilor solicitate.
f.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii capacului/cheitei cu codul alfanumeric revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.
g.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de terminarea campaniei, iar intervalul de timp dintre reclamatie si finalizarea campaniei este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii capacului/cheitei cu codul alfanumeric revendicat sau se va incerca solutionarea pe cale electronica – email/ fax, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa. In aceasta din urma situatie, validarea  participarii (daca va fi cazul) nu se va putea face decat dupa ce participantul va face dovada detinerii capacului/ cheitei, continand codul declarat, prin prezentarea fizica a capacului/ cheitei in cauza.

In scopul validarii, participantii trebuie sa pastreze capacele/cheitele Produselor Promotionale continand codurile inscrise in Campanie, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul contactarii ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul alfanumeric reprezentantului Organizatorului si sa poata prezenta in original capacul/ cheita continand codul alfanumeric pentru validare in calitatea eventuala de castigator.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
7.1.    Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:
Premii zilnice: 59.520 tricouri cu diverse marcaje URSUS si in diferite culori de material. Fiecare model de tricou este in limita stocului disponibil.
Valoarea neta individuala a fiecarui premiu zilnic este de 16,97 lei, tva inclus.
Valoarea totala  neta estimata a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 1.010.054,40 lei, Tva Inclus.
7.2.    Procedura de acordare a premiilor Campaniei:
i.    Premiile zilnice vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata zilnica si vor avea loc la fiecare 15 secunde din intervalul orar 18:00-22:00 al fiecarei zi din Perioada Campaniei.
ii.    Un “interval de extragere“ este reprezentat de fiecare 15 (cincisprezece) secunde in intervalul orar 18:00:00 si 22:00:00 din fiecare zi calendaristica din Perioada Campaniei. Astfel, o zi de Campanie are 960 de astfel de intervale, respectiv intr-o zi de Campanie se vor efectua, automat, 960 de trageri la sorti. 
iii.    La fiecare extragere participa toate inscrierile valide inregistrate intr-un interval de extragere anterior. Spre exemplu, prima extragere a unei zile are loc la ora 18:00:15.
1.    Exceptia 1: in prima zi a Campaniei, la prima tragere la sorti participa toate codurile inscrise in acea zi in intervalul 00:00:00 – 18:00:15. 
2.    Exceptia 2: in fiecare zi a Campaniei, incepand cu cea de-a doua zi a Campaniei conform punctului de mai sus, la prima tragere la sorti a zilei participa toate codurile inscrise din ziua precedenta ora 22:00:00 pana in ziua curenta ora 18:00:15.
iv.    Pentru fiecare interval de extragere din cadrul acestei Campanii se vor extrage cate 1 (o) participare valida si cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu.

7.2.1.    Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
7.2.2.    Odata extras si declarat castigator, un cod alfanumeric utilizat la inscrierea in Campanie va fi eliminat din baza de date si nu va mai participa la extragerile urmatoare.
7.2.3.    O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale, poate castiga maxim 5 (cinci) premii pe toata durata campaniei.
7.2.4.    Numele castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti, precum si premiile castigate de acestia, vor fi publicate pe WEBSITE pe parcurs ce premiile sunt revendicate, potrivit prevederilor legale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand numere de telefon diferite, respectand art 7.2.3., indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.
7.2.5.    Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
8.1.    Dupa fiecare extragere a premiilor zilnice, se va trimite un SMS pe numarul de telefon aferent codului castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat.
8.2.    In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu zilnic, participantii vor primi si un link , denumit ”link de revendicare"
8.3.    In vederea revendicarii online a premiului, potentialul castigator trebuie sa acceseze linkul primit in acest scop prin SMS in termen de maxim 7 (sapte) zile lucratoare de la comunicare. In cazul in care potentialul castigator nu acceseaza linkul in termenul indicat mai sus in vederea revendicarii premiului, acesta se va acorda automat rezervelor, in ordinea extragerii sau va ramane la dispozitia Organizatorului. Potentialul castigator trebuie sa completeze urmatorii pasi in interfata online a linkului accesat in vederea revendicarii premiului. Astfel, in situatia in care potentialul castigator opteaza pentru revendicarea premiului, acesta trebuie sa:
i.    Acceseze linkul de revendicare
ii.    Sa isi creeze un cont in cadrul interfetei de revendicare. Pentru crearea contului sunt necesare urmatoarele date:
·    campul obligatoriu corespunzator prenumelui;
·    campul obligatoriu corespunzator numelui;
·    campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon cu care a participat;
·    campul obligatoriu corespunzator adresei de email;
·    campurile obligatorii corespunzatoare datei de nastere a Participantului: zi, luna, an;
·    campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului;
·    campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;
·    campul obligatoriu pentru codul alfanumeric declarat ca si castigator;
·    bifarea atestand ca este de acord ca datele sale personale sa fie procesate de catre Organizator in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial. De asemenea, prin aceasta bifa Participantul va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;
·    facultativ, bifarea faptului ca este de acord ca datele sale personale sa fie folosite de catre Organizator in scopuri de marketing, respectiv pentru a primi comunicari de marketing referitoare la produsele si promotiile Organizatorului. De asemenea, tot prin aceasta bifa facultativa, Participantul va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si folosite de catre acestea in scopuri de marketing, respectiv pentru a primi comunicari de marketing referitoare la produsele si promotiile acestor terte parti;
Necompletarea si/ sau nebifarea oricaruia dintre campurile/bifele obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte, respectiv bifarea eronata/ abuziva (si anume bifarea enuntului fara ca acesta sa corespunda realitatii, ex: sa nu existe in realitate acord pentru colectarea si prelucraea datelor cu caracter personal, etc.) poate duce la imposibilitatea participarii, precum si la invalidarea inscrierii si/ sau a unuia dintre Premii. Completarea/ bifarea campurilor/ bifelor facultative din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie;
iii.    Dupa crearea contului, Participantul va putea accesa contul creat prin introducerea numarului de telefon si a parolei pe care a ales-o, in campurile aferente si apasand pe butonul “Intra in cont”.
iv.    In interiorul contulului, castigatorul va avea urmatoarele posibilitati
·    Sa revendice fiecare premiu castigat, respectiv pentru fiecare cod castigator poate sa aleaga unul dintre modelele de tricouri, culoarea materialului si dimensiunea tricoului pe care il doreste
·    Sa completeze toate datele necesare livrarii premiului
·    Sa vada istoricul de premii castigate
8.4.    Expedierea premiului se va face prin curier prin grija directa a Agentiei in termen de 40 de zile lucratoare de la revendicare.
8.5.    Organizatorul va expedia premiul catre castigator la adresa de contact completata de castigator in intermediul linkului de revendicare.
8.6.    In situatia in care potentialul castigator nu va fi gasit la adresa indicata iar premiul nu ii poate fi predat de catre curier la prima vizita a acestuia, curierul va lasa un aviz de informare, mentionandu-se numarul de telefon la care acesta poate fi contactat. Potentialul castigator are obligatia de a contacta curierul in termen de 24 de ore de la momentul avizarii. In acest interval, predarea premiului catre castigator va fi gratuita.
8.7.    In situatia in care potentialul castigator nu contacteaza curierul in intervalul mai sus mentionat, reexpedierea sau redirectionarea premiului la o alta adresa se va putea face prin curier, insa exlcusiv pe cheltuiala participantului.
8.8.    Potentialii castigatori au obligatia de a comunica reprezentantului Organizatorului, prin intermediul link-ului de revendicare, adresa corecta si completa unde se doreste livrarea premiului. In caz contrar, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care curierul nu poate contacta potentialul castigator, iar livrarea premiului nu poate avea loc conform Regulamentului din astfel de considerente.
Alte dispozitii:
8.9.    In situatiile in care:
a.    un potential castigator furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau
b.    un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
c.    un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
d.    un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita la data inceperii Campaniei,
premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.
8.10.    In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.
8.11.    In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.
8.12.    Validarea castigatorului Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.    
8.13.    Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor extrasi ca si rezerve sau dupa caz va ramane la dispozitia Organizatorului.
8.14.    Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/ sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
8.15.    Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi afisata pe WEBSITE-ul Campaniei in maxim 5 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

SECTIUNEA 9. ERORI SI CAPACE/ CHEITE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE
9.1.    Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace/cheite care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS sau prin formular electronic in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
9.2.    Organizatorul, Agentia Digitala, Agentia Online si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind capacele/cheitele, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/ LIMITAREA RASPUNDERII
10.1.    Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor/ cheitelor Produselor Promotionale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor/ cheitelor Produselor Promotionale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.
10.2.    Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
10.3.    Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
10.4.    Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
·    Codurile inscrise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar de telefon (prin SMS);
·    Mesajele/ formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise prin SMS sau inscrise prin WEBSITE;
·    Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri alfanumerice din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;
·    Pierderile/ intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
·    Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorului;
·    Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc WEBSITE-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea WEBSITE-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, WEBSITE-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.
·    Expedierea capacelor/ cheitelor originale ale Produselor Promotionale, in mod  necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca ambalajul expediat se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de posta sau curierat);
·    Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
·    Cazurile in care adresa de e-mail completata la momentul inscrierii codului alfanumeric pentru inscriere in Campanie nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde sau contacta Participantul la Campanie;
·    Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
·    Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada cumulativa ca:
a)    detine capacul/ cheita in original continand codul care a stat la baza alocarii premiului; si
b)    este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere si, atat pentru participarile prin WEB, cat si pentru participarile exclusiv prin SMS, al numarului/ cartelei preplatite/ abonamentului de telefonie mobila utilizat la inscrierea in Campanie;
·    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
·    Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;
·    Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
·    Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului  neparticipante la Campanie.
10.5.    Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
10.6.    Codurile tiparite pe partea exterioara a capacelor sau etichetelor Produselor Promotionale, cat si codurile printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne, sunt inactive pentru participarea la prezenta Campanie.
10.7.    Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre mecanismul promotional.
10.8.    Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/ formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare.
10.9.    Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis la numarul de SMS din acest Regulament Oficial. De asemenea, participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care se vor inscrie online.
10.10.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
10.11.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
10.12.    Prin participarea la Campanie, participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a.    Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/ sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b.    Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;
c.    Participantul si, dupa caz,  reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/ sau a celor din jur;
d.    Participantul si, dupa caz,  reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
10.13.    Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a.    nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b.    nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c.    sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
e.    nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit, Cap. VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc, prin intermediul Agentiei, daca este cazul.

SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1.    Prin participarea la campania „ CASTIGA UN TRICOU URSUS LA FIECARE 15 SECUNDE” si prin furnizarea in mod direct, liber, informat si sub semnatura a datelor personale ale acestora, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in scopuri de marketing, la includerea acestora in baza de date activa a Operatorului URSUS BREWERIES S.A, operator inregistrat la ANSPDCP cu prelucrarea si transferul datelor sub nr. 5865 pentru scopuri de reclama, marketing si publicitate si statistica, si confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului campaniei.
12.2.    Ssocietatile comerciale implicate in organizarea Campaniei, descrise individual la articolele 1.5. si 1.6 sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului URSUS BREWERIES S.A. La randul sau imputernicitii sunt inregistrati ca Operatori de date cu caracter personal astfel:
12.2.1.    S.C. Syscom Digital S.R.L.  - numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P:  12320
12.2.2.    S.C. KUBIS INTERACTIVE SRL - numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P: 16954
12.3.    Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
·    pentru participanti: nume si prenume, data nasterii si varsta, adresa e-mail, telefon mobil sau fix si semnatura. Scopurile utilizarii bazei de date sunt: înmânarea premiilor, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct, precum informarea persoanelor incluse în baza de date a operatorului S.C. URSUS BREWERIES S.A prin diverse mijloace de comunicare (inclusiv posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege), cu privire la alte actiuni de marketing desfasurate în viitor de catre Operator.
·    pentru castigatori: nume si prenume, adresa, telefon, cod numeric personal/ serie si numar act de identitate, premiul obtinut, valoarea premiului, potrivit codului fiscal si fotografie sau alte materiale informative legate de promotie si de acordarea premiului, cu acordul liber si informat al câstigatorilor.
12.4.    Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai, partenerilor sai contractuali, companiilor din acelasi grup si a autoritatilor publice, potrivit legislatiei. Datele vor fi transferate in SUA, in scopul asigurarii securitatii si centralizarii  bazei de date, potrivit politicii grupului.
12.5.    Participantilor la campania promotionala „CASTIGA UN TRICOU URSUS LA FIECARE 15 SECUNDE” le sunt garantate drepturile prevazute de  Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
     - dreptul de acces la date;
     - dreptul de interventie asupra datelor;
     - dreptul de opozitie.in mod gratuit si facil, fara nicio justificare
     - dreptul la informare;
     - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
12.6.    Aceste drepturi pot fi exercitatela cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si data, pe adresa Operatorului: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti. Operatorul, in cadrul termenului prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la primirea solicitarii, se obliga sa transmita solicitantului un rapsuns, prin care sa:
·    confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; 
·    rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 
·    inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrarii.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
13.1.    Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe WEBSITE-ul Campaniei.

SECTIUNEA 14. LITIGII
14.1.    Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1.    Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
15.2.    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
15.3.    In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
-    pierderea bazelor de date care contin codurile alfanumerice promotionale;
-    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
-    erori in tiparirea codurilor alfanumerice promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;
-    tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
-    orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
15.4.    Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. SESIZARI
17.1.    In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail promotie@momente.cool sau telefonic, la numarul de Infoline 021.589.1866 - tarif standard per min, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
18.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
18.2.    Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul campaniei, sau poate fi solicitat Infoline 021.589.1866 - tarif standard per min, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, sau prin e-mail la promotie@momente.cool, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
18.3.    Numarul de telefon alocat infoline-ului apartine retelei Digital Cable Systems. Tariful de apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat.
18.4.    Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.
Organizator Ursus Breweries SA,
prin imputernicit Syscom Digital
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Castiga un tricou Ursus la fiecare 15 secunde"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Castiga un tricou Ursus la fiecare 15 secunde

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media