CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Castiga un iPhone 4S cu Orasul Meu

Orasul Meu

Premii prin tragere la sorti: 8 x iPhone 4S.

Fa-ti cont pe si desfasoara activitati care iti cresc sansele de castig.

Perioada promoţiei: 17 noiembrie 2011 - 31 ianuarie 2012

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Câstiga un iPhone 4S cu Orasul Meu”
Perioada campaniei: 17 noiembrie 2011 – 31 ianuarie 2012

SECTIUNEA 1. DURATA SI ORGANIZATORII PROMOTIEI
Organizatorul campaniei “Castiga un iPhone 4S cu Orasul Meu” este compania SC Orasul Meu Marketing SRL, cu sediul in Str. Bucuresti, nr. 13, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 5435/2010, avand cod unic de inregistrare (cod fiscal) RO 26986733 fiind operator de date cu caracter personal nr. 18872.
Promotia se desfasoara in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
Promotia se deruleaza la nivel national, in perioada 17 noiembrie 2011 – 31 ianuarie 2012.

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania promotionala se va desfasura in perioada 17 noiembrie 2011 – 31 ianuarie 2012.

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice, cetateni români care sunt prezenti in aria de desfasurare delimitata a evenimentului. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, vanzatorii si actionarii / asociati / administratorii ai companiilor colaboratoare in ale caror magazine se desfasoara promotia, precum si rudele lor pana la gradul IV inclusiv si sotii/sotiile acestora.
In cazul in care castigatorul unuia din premii este minor (cu varsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui/curatorului sau legal. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea minorului la aceasta campanie.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1. Participarea la promotie este conditionata de
a) deschiderea unui cont în reteaua de socializare Orasul Meu, în perioada 17 noiembrie 2011 – 31 ianuarie 2012, folosind site-ul , aplicatia mobila Orasul Meu pentru iPhone sau aplicatia mobila Orasul Meu pentru Android.
b) desfasurarea cel putin a unei activitati pe site-ul sau pe aplicatiile mobile Orasul Meu, conform listei anexate acestui regulament, în prima saptamâna dupa crearea contului.
2. Cei care îndeplinesc conditiile de mai sus participa în mod automat la trageri la sorti saptamânale, în urma carora va fi stabilit câte un câstigator, dupa urmatorul program:
- Conturile valide se pot activa incepand cu 17 noiembrie ora 00:01
- Prima extragere are loc pe 29 noiembrie 2011. La aceasta extragere intra toate conturile care au împlinit 7 zile de la validare pâna la finalul zilei precedente.
- Urmatoarea extragere are loc pe 6 decembrie 2011. La aceasta extragere intra toate conturile care au împlinit o saptamâna de la validare pâna la finalul zilei precedente, altele decât cele care au participat la tragerea la sorti anterioara.
- Urmatoarea extragere are loc pe 13 decembrie 2011. La aceasta extragere intra toate conturile care au împlinit o saptamâna de la validare pâna la finalul zilei precedente, altele decât cele care au participat la tragerea la sorti anterioara.
- Urmatoarea extragere are loc pe 20 decembrie 2011. La aceasta extragere intra toate conturile care au împlinit o saptamâna de la validare pâna la finalul zilei precedente, altele decât cele care au participat la tragerea la sorti anterioara.
Tragerile la sorti se suspenda intre 21 decembrie 2011 si 9 ianuarie 2012, inclusiv. Toate conturile valide create in aceasta perioada participa la promotie. Pe 10 ianuarie 2012 se reiau tragerile la sorti astfel:
- Prima extragere are loc pe 10 ianuarie 2012. La aceasta extragere intra toate conturile care au împlinit o saptamâna de la validare pâna la finalul zilei precedente, altele decât cele care au participat la tragerea la sorti anterioara.
- Urmatoarea extragere are loc pe 17 ianuarie 2012. La aceasta extragere intra toate conturile care au împlinit o saptamâna de la validare pâna la finalul zilei precedente, altele decât cele care au participat la tragerea la sorti anterioara.
- Urmatoarea extragere are loc pe 24 ianuarie 2012. La aceasta extragere intra toate conturile care au împlinit o saptamâna de la validare pâna la finalul zilei precedente, altele decât cele care au participat la tragerea la sorti anterioara.
- Urmatoarea extragere are loc pe 31 ianuarie 2012. La aceasta extragere intra toate conturile înregistrate pâna la aceasta data, ora 12:00 si care nu au participat la celelate extrageri.
3. Participantii au la dispozitie o saptamâna din momentul crearii contului pentru a-si creste sansele de câstig. Dupa o saptamâna de activitate, conturile nu mai adauga puncte pentru activitatile realizate, sansele de câstig fiind date de numarul de puncte final, obtinut dupa o saptamâna de activitate. Pentru fiecare activitate în Orasul Meu validata, participantul primeste un punct. Sansele lui de a câstiga la tragerea la sorti sunt direct proportionale cu numarul de puncte acumulate în prima saptamâna de la crearea contului pe Orasul Meu. De exemplu, daca are 23 de puncte, sansele de câstig sunt de 23 de ori mai mari decât daca are un punct.
4. Se iau în considerare maxim 50 puncte pentru fiecare zi de participare, deci punctajul maxim la care poate ajunge un participant este de 350 de puncte. Se acorda câte un punct pentru fiecare dintre aceste activitati in cadrul aplicatiei: check-in, adaugare prieten nou, adaugare loc sau eveniment favorit, recomandarea site-ului unui prieten, recomandare loc sau eveniment, rating loc sau eveniment, comentariu, adaugare eveniment în calendar, trimitere invitatie catre prieteni, feedback loc sau eveniment. Fiecare dintre aceste actiuni se poate face de maxim 5 ori pe zi, oferind astfel maxim 50 de puncte pe zi. Toate actiunile care depasesc acest numar, nu mai aduc puncte utilizatorului.
5. Anularea oricarei actiuni de catre participant (exemplu: stergere comentarii proprii) duce la scaderea punctelor corespunzatoare actiunilor anulate.
6. Fiecare participant ia parte la o singura tragere la sorti, si anume la prima extragere desfasurata dupa ce contul sau în Orasul Meu a împlinit o saptamâna, adica de la momentul validarii înregistrarii profilului personal.
7. Accesul la activitatile din lista anexata variaza pe site-ul Orasul Meu si pe fiecare dintre aplicatiile pentru mobil în parte. Participantii sunt liberi sa le combine în orice mod prin care nu abuzeaza de platforma Orasul Meu. Abuzurile includ, dar nu se limiteaza la: comentarii irelevante, feedback irelevant, check-in repetat la intervaluri mici de timp sau cu pozitii false, invitatii catre adrese de mail false sau sub forme de spam, utilizarea de software pentru a simula actiuni ale unui utilizator, utilizarea de conturi multiple pentru o singura persoana, utilizarea unui limbaj vulgar. In urma descoperii actiunilor frauduloase, utilizatorii sunt înlaturati din concurs fara niciun fel de avertisment.
8. Câstigatorii vor fi anuntati pe pagina promotiei, http:///concurs si vor fi înstiintati pe baza datelor de contact introduse în conturile pe care le-au creat pe Orasul Meu. Orasul Meu nu îsi asuma responsabilitatea contactarii câstigatorilor, daca datele furnizate de acestia sunt false.
9. În cazul în care un câstigator este descalificat ca urmare a descoperirii unui abuz (vezi punctul 6), câstigul este reportat pentru extragerea urmatoare.
10. Premiile vor fi acordate cel târziu la doua saptamâni de la confirmarea câstigatorului (extragere, verificare, contactare prin metodele puse la dispozitie). Daca o persoana nu a putut fi contactata timp de o saptamâna prin metodele puse la dispozitie (telefon, mail), câstigul este reportat pentru extragerea urmatoare. Premiile se vor trimite prin posta sau prin modalitatea decisa împreuna de organizator si câstigator.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
In cadrul acestei campanii se vor oferi prin mecanism de tombola / acumulare de puncte etc, 8 premii constand intr-un telefon Apple iPhone 4s 16GB, black, in valoare totala de 24.000 RON (TVA inclus).

SECTIUNEA 7. RASPUNDERE
Organizatorul prezentei Campanii promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campania promotionala datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate problemele legate de implementarea Campaniei promotionale.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre participanti. In cazul in care castigatorii nu pot prezenta documente in care datele coincid cu cele declarate la inregistrare, acestia sunt invalidati.
Organizatorul nu are nici o obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor la prezenta Campanie promotionala le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:
Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata la SC Orasul meu Marketing SRL cu sediul social in Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector 1, o data pe an, in mod gratuit, compania va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit:dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni
efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportional fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, SC Orasul Meu Marketing SRL. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor Campaniei promotionale. In momentul inmanarii premiului in cadrul prezentei Campanii promotionale, castigatorii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor (respectiv, nume si prenume, data nasterii, sex, serie si numar BI/CI, telefon mobil, adresa, adresa de e-mail si telefon fix) sa fie incluse in baza de date a companiei SC Orasul Meu Marketing SRL.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina din valoarea premiului acordat si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui
proiect, precum si din orice motive obiective si independente si vointa si controlul Organizatorului care fac imposibila continuarea promotiei.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul promotiei poate fi obtinut gratuit de la sediul Organizatorului in perioada orelor de program sau de pe site.
Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Regulamentul a fost redactat de catre SC Orasul Meu Marketing SRL in 4 exemplare originale.
SC Orasul Meu Marketing SRL
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Castiga un iPhone 4S cu Orasul Meu"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Castiga un iPhone 4S cu Orasul Meu

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media