CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Castiga tinuta perfecta cu Libresse!

Promotie concurs cu premii Libresse

Premii la extragerea finala: 4 x suma de 2000 lei. Premii saptamanale (per total campanie): 240 x set produse Libresse.

Cumpara cel putin 2 produse participante Libresse pe un singur bon de casa si inscrie-te pe www.libresse.ro in saptamana achizitionarii produselor, pentru a participa la extragerile saptamanale. Pentru premiile de la extragerea finala, inscrie-te pe www.libresse.ro cu un bon care sa cuprinda minimum 4 produse Libresse participante sau cu 2 bonuri a cate 2 produse participante fiecare. Pastreaza toate bonurile pentru validare.

Perioada promoţiei: 09 august - 05 septembrie 2010

Promotie expirata
13 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Câstiga tinuta perfecta cu Libresse!”

Campania promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 09.08.2010 - 05.09.2010


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Câstiga tinuta perfecta cu Libresse!” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de SCA Hygiene Products S.R.L., având sediul în România, Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et 5, Sector 1, Bucuresti (denumita în continuare “Organizator”).

Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita în continuare “Agentia”.

Participantii la aceasta campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizata pe teritoriul României, în perioada 09.08.2010 ora 00.00.00 - 05.09.2010 ora 23.59.59 inclusiv (ora României), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania se desfasoara online pe site-ul www.libresse.ro.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu capacitate deplina de exercitiu, cu domiciliul/resedinta în România si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, (denumite în continuare „Participanti”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii SCA Hygiene Products S.R.L., ai agentiei organizatoare a Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale SCA Hygiene Products S.R.L., precum si rudele în linie directa si/sau colaterala (pâna la gradul al II-lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

La aceasta Campanie participa urmatoarele produse marca Libresse:

Produs Ambalaj
Normal 32 buc
Classic 50 buc
String 30 buc
Micro Egg 22 buc
Micro Refill 22 buc
Hipster 18 buc
So Slim 32 buc
Natural 20 buc
Natural 40 buc
Natural String 18 buc
 


SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

I. Premii saptamânale1. Sa achizitioneze, în perioada 09.08.2010 - 05.09.2010, cel putin 2 produse marca Libresse (pe acelasi bon fiscal) participante la Campanie;

2. Pentru a câstiga unul dintre cele 60 de premii oferite saptamânal, participantul trebuie sa acceseze si sa se înscrie pe site-ul www.libresse.ro (în decursul unei saptamâni de Campanie, de luni pâna duminica), la sectiunea de concurs;

3. Participantii trebuie sa introduca numarul bonului fiscal în formularul special de înscriere de pe site-ul www.libresse.ro; bonul fiscal trebuie sa ateste achizitionarea a cel putin 2 produse Libresse participante la Campanie. Data bonului fiscal trebuie sa corespunda saptamânii în care s-a realizat înscrierea în site. Mai multe bonuri înscrise saptamânal reprezinta mai multe sanse de câstig în saptamâna aferenta înscrierii.

4. De asemenea, formularul de înscriere trebuie completat cu datele personale ale participantului: nume, prenume, adresa completa, oras, numar de telefon, data nasterii, adresa de e-mail, numarul bonului fiscal, codul postal, precum si tipul si numarul de produse Libresse achizitionate.

5. În cadrul prezentei Campanii exista 4 saptamâni de promotie, dupa cum urmeaza: saptamâna 1 - 09.08.2010 ora 00.00.00 – 15.08.2010 ora 23.59.59; saptamâna 2 - 16.08.2010 ora 00.00.00 – 22.08.2010 ora 23.59.59; saptamâna 3 - 23.08.2010 ora 00.00.00 – 29.08.2010 ora 23.59.59; saptamâna 4 - 30.08.2010 ora 00.00.00 – 05.09.2010 ora 23.59.5;

II. Premii acordate la finalul campaniei

1. Sa achizitioneze, în perioada 09.08.2010 - 05.09.2010, cel putin 4 produse marca Libresse (pe acelasi bon fiscal sau pe bonuri diferite, cu conditia ca un bon sa contina minim 2 produse Libresse) participante la Campanie;

2. Pentru a participa la tragerea la sorti, de la sfârsitul Campaniei, pentru unul dintre cele 4 premii a câte 2000 RON, participantii trebuie sa înscrie fie un singur bon fiscal ce atesta achizitionarea a minim 4 produse participante, fie 2 bonuri fiscale, fiecare sa ateste achizitionarea a cel putin 2 produse participante;

Din categoria „Premii saptamânale” un participant unic poate câstiga un singur premiu/saptamâna si maxim 4 premii pe toata durata Campaniei, cu conditia sa respecte conditiile de participare pentru acest tip de premiu. Din categoria „Premii Finale” un participant unic poate câstiga un singur premiu. Un participant unic este definit de: nume si prenume, numar de telefon, adresa de email si adresa postala toate trebuind sa fie unice.

Pe baza unui numar de bon fiscal, înscris de un participant unic, se poate câstiga câte un premiu din fiecare categorie, astfel: daca un numar de bon a fost desemnat câstigatorul unui premiu saptamânal, acel bon poate intra la tragerea la sorti pentru un premiu final, cu conditia ca participantul sa respecte mecanismul campaniei pentru aceasta categorie de premii. Acelasi numar de bon fiscal poate fi înscris o singura data în cadrul prezentei Campanii de catre un participant unic.

Pentru a putea fi declarate valide, înregistrarile prin site trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, în mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

- trebuie sa fie trimise în perioada derularii Campaniei, 09.08.2010 ora 00.00.00 - 05.09.2010 ora 23.59.59;
- formularul de înscriere trebuie sa fie completat cu urmatoarele informatii obligatorii: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, oras, data nasterii, adresa de e-mail, numarul bonului fiscal.

Pentru a putea fi declarate valide, bonurile fiscale înscrise în Campanie trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, în mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

- trebuie sa fie emise în perioada de desfasurare a Campaniei (09.08.2010 - 05.09.2010);
- sa ateste achizitionarea produselor Libresse, conform mecanismului;


SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate în cadrul acestei campanii constau în urmatoarele produse:

Tip premiu Numar premii Valoarea individuala
(RON, cu TVA inclus)
Valoarea totala
(RON, cu TVA inclus)
Premii saptamânale, acordate prin tragere la sorti
Set produse Libresse
(contine 10 pachete Libresse Normal 32)
240 50 12000
Premii mari, acordate prin tragere la sorti la sfârsitul campaniei
Premiu în bani – 2000 RON 4 2000 8000
TOTAL 244 - 20000


Valoarea totala bruta a premiilor oferite de catre Organizator în cadrul Campaniei este de 21066.67 RON cu TVA inclus (incluzând si impozitul premii suportat de catre Organizator).

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a produselor Libresse, costul conexiunii la Internet pentru înscriere).


SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CÂSTIGATORILOR

Tragerile la sorti vor fi electronice si vor avea loc la sediul Agentiei, în prezenta unui reprezentant al acesteia, a unui reprezentant SCA Hygiene Products si a unui notar public / avocat.

1. Tragerile la sorti pentru premiile saptamânale

Premiile constând în „Seturi de produse Libresse” se vor acorda prin trageri la sorti saptamânale în functie de perioada în care participantii s-au înscris în Campanie, astfel:

- participantii care s-au înscris în perioada 09.08.2010 ora 00.00.00 – 15.08.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 18.08.2010;
- participantii care s-au înscris în perioada 16.08.2010 ora 00.00.00 – 22.08.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 25.08.2010;
- participantii care s-au înscris în saptamâna 23.08.2010 ora 00.00.00 – 29.08.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 01.09.2010;
- participantii care s-au înscris în perioada 30.08.2010 ora 00.00.00 – 05.09.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 08.09.2010.

Se vor extrage câte 2 rezerve pe fiecare premiu oferit. Se va apela la rezerve în conditiile în care câstigatorii extrasi nu îndeplinesc conditiile de validare sau nu pot fi contactati de catre reprezentantii Organizatorului.

2. Tragerea la sorti pentru premiile în bani

Cele 4 premii constând în 2000 RON fiecare, se vor acorda prin tragere la sorti, pe data de 08.09.2010. La tragerea la sorti vor participa toate înscrierile valide din perioada 09.08.2010 ora 00.00.00 - 05.09.2010 ora 23.59.59.

Se vor extrage câte 3 rezerve pe fiecare premiu oferit. Se va apela la rezerve în conditiile în care câstigatorii extrasi nu îndeplinesc conditiile de validare sau nu pot fi contactati de catre reprezentantii Organizatorului.

Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, în scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv. Lista câstigatorilor aflati în curs de validare si a premiilor câstigate va fi afisata pe site-ul www.libresse.ro, în maxim 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Lista câstigatorilor validati va fi afisata pe www.libresse.ro la sfârsitul campaniei.


SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

1. Anuntarea

Câstigatorii vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, pentru a fi informati în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare. Participantul desemnat câstigator va fi apelat la numarul de telefon cu care s-a înscris în Campanie. Reprezentantii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu câstigatorul apelând numarul de mobil de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervale orare diferite (în intervalul orar 9.00 – 18.00).

Odata cu anuntarea, Reprezentantii Organizatorului vor colecta datele complete ale câstigatorului si vor confirma adresa la care doreste sa fie expediat premiul.

Participantii extrasi câstigatori, care din motive independente de vointa Organizatorului nu pot fi contactati de catre Organizator în conditiile stabilite (au telefonul închis, nu raspund la niciunul dintre cele 5 apeluri sau nu au furnizat numarul de telefon corect), vor fi invalidati si se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de anuntare a rezervelor este aceeasi cu procedura de anuntare a câstigatorilor.

2. Validarea

Pentru premiile constând în „Seturi produse Libresse”, participantii trebuie sa trimita pentru validare copia bonului fiscal, ce atesta achizitionarea a minim 2 produse participante. Numarul bonului fiscal trebuie sa coincida cu numarul bonului fiscal înscris în Campanie si desemnat câstigator; în caz contrar, participantul va fi invalidat si se va apela la rezerve. Copia bonului fiscal trebuie sa fie trimisa în termen de maxim 2 zile lucratoare de la data anuntarii, prin una din urmatoarele metode:

- prin fax, la numarul 021.204.65.66. Faxul trebuie sa contina copia bonului fiscal, numele Campaniei, numarul de telefon si numele si prenumele participantului, scrise pe fax de catre acesta.

- prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro. Copia bonului fiscal trebuie scanata în format .jpg sau .pdf si atasat/a, iar subiectul e-mail-ului trebuie sa fie numele Campaniei. În corpul email-lui trebuie mentionat numele, prenumele si numarul de telefon al participantului.

Participantii care nu vor trimite copia bonului fiscal, în termen de maxim 2 zile lucratoare de la data anuntarii, nu vor fi validati si îsi vor pierde dreptul asupra premiilor. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi.

Pentru premiile în bani, participantii trebuie sa trimita pentru validare copia bonului/bonurilor fiscal/e, ce atesta achizitionarea a minim 4 produse participante, conform mecanismului, copia actului de identitate si sa comunice contul bancar în care doresc sa le fie virati banii. Numarul/numerele bonului/bonurilor fiscal/e trebuie sa coincida cu numarul/numerele bonului/bonurilor fiscal/e înscris/e în Campanie si desemnat/e câstigator/câstigatoare; în caz contrar, participantul va fi invalidat si se va apela la rezerve. Documentele pentru validare trebuie trimise în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data anuntarii, prin una din urmatoarele metode:

- prin fax, la numarul 021.204.65.66. Faxul trebuie sa contina copia bonului/bonurilor fiscal/e, copia actului de identitate, numele Campaniei si numarul de telefon, scrise pe fax de catre participant.

- prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro. Copia bonului/bonurilor fiscal/e si copia actului de identitate trebuie scanate în format .jpg sau .pdf si atasat/a, subiectul e-mail-ului trebuie sa fie numele Campaniei.

Participantii care nu vor trimite copia bonului fiscal, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data anuntarii, nu vor fi validati si îsi vor pierde dreptul asupra premiilor. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi.

Daca exista un câstigator care are vârsta mai mica de 18 ani, acesta va trimite suplimentar pentru validare o copie scanata dupa declaratia unui parinte/tutore prin care acesta mentioneaza ca este de acord cu validarea si cu acordarea premiului participantului desemnat câstigator. În aceasta situatie, parintele/tutorele trebuie sa comunice contul bancar în care pot fi virati banii participantului declarat câstigator în urma tragerii la sorti si sa trimita o copie a actului sau de identitate.

3. Acordarea premiilor

Cele 4 premii în bani constând în 2000 RON fiecare vor fi acordate prin virament bancar în contul câstigatorilor. Organizatorul nu este responsabil si nu va fi considerat raspunzator pentru informatiile incomplete ale contulurilor declarate de catre câstigatori. Organizatorul se obliga, ca în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data validarii si primirii datelor necesare efectuarii transferului sa vireze în contul câstigatorului suma de 2000 RON.

Efectuarea transferului de catre Organizator, dovedita prin actele de transfer, se va considera acordarea de drept a premiului. Din momentul efectuarii transferului si a primirii banilor, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de câstigator.

Premiile constând în „Seturi de produse Libresse”, se vor trimite prin Posta la adresata comunicata de catre participant în momentul anuntarii. Premiile vor fi trimise în termen de maxim 20 de zile lucratoare de la sfârsitul campaniei.


SECTIUNEA 10. BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

Bonurile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în promotie nu îsi asuma nici o raspundere pentru bonurile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale, de înstrainarea lor si/sau de prezentarea bonurilor fiscale, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu întrunesc toate conditiile prevazute în acest Regulament.


SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada înscrierii în cadrul Campaniei ”Câstiga tinuta perfecta cu Libresse!” de pe site-ul www.libresse.ro. În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator.

În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitate pentru pierderile sau întârzierile înscrierilor pe Website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului; formularele de înscriere pe Web incomplete, inexacte sau incorecte; pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se înscrie în Campanie.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs a participantului. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

SCA Hygiene Products S.R.L., prelucreaza date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în baza notificarii nr. 16117/23.03.2010.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin prezentul Regulament Oficial, consumatorii înscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si câstigatorii premiilor Campaniei îsi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care îsi vor da acordul explicit si neechivoc în acest sens.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia împuternicitilor sau a cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Numele câstigatorilor validati si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, pe site-ul www.libresse.ro, în termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea campaniei.

Persoanele fizice participante la Campanie au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et. 5, Sector 1, Bucuresti, în atentia departamentului de Marketing.


SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.


SECTIUNEA 14. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua, din motive independente de vointa sa.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. În cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et 5, Sector 1, Bucuresti, în termen de maximum 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.


SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.libresse.ro si printr-o solicitare scrisa catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et. 5, Sector 1, Bucuresti.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare, pe site-ul www.libresse.ro.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 3 exemplare originale, astazi 05/08/2010 data autentificarii de catre Notarul Public pentru S.C. Mercury360 Communications S.R.L., reprezentata de Victor Mischie.
Nu avem elemente multimedia.
Andreea (Bucuresti) in 13 august 2010, 16:40
Intrebare : daca o persoana are mai multe inscrieri de cate 4 produse (4 pe un bon sau cate 2 pe doua bonuri) va avea tot atatea sanse la extragerea pentru premiile in bani, sau indiferent de cate inscrieri ar avea, efectuate conform cerintelor regulamentului, fiecare persoana va avea o singura sansa?
Moderator 1 (Infopromotii) in 13 august 2010, 17:25
Draga Andreea, organizatorii ne-au transmis pentru tine ca si pentru premiile in bani mai multe inscrieri conforme regulamentului reprezinta mai multe sanse de castig. Spor la premii!
Andreea (Bucuresti) in 13 august 2010, 18:22
Multumesc.
MARIANA (PLOIESTI) in 14 august 2010, 13:56
"Sa achizitioneze, în perioada 09.08.2010 - 05.09.2010, cel putin 2 produse marca Libresse (pe acelasi bon fiscal) participante la Campanie" in modul de ambalare descris sau se pot cumpara si mai putine? adica ptr a ma inscris trebuie sa cumpar pe un bon 100 buc de libresse classic iar pentru premiul in bani trebuie sa fac dovada ca am cumparat 200 buc de libresse classic? este un exemplu. Astept raspuns, pentru "cel putin doua produse "-mai explicit va rog. Multa bafta participantelor!!
gabriela (roman) in 17 august 2010, 08:54
absorbantele LIBRESSE string de 12 bucati participa la promotie?
Moderator 2 (Infopromotii) in 17 august 2010, 12:39
Pentru Gabriela (Roman): Lista produselor participante se gaseste in regulament, la Sectiunea 5. Mult succes!
Moderator 2 (Infopromotii) in 17 august 2010, 12:43
Pentru Mariana (Ploiesti): da, Mariana, ai interpretat bine regulamentul. Multa bafta si tie!
gabriela (roman) in 17 august 2010, 14:37
multumesc de raspus deci trebuie sa fie libresse string de 30 de bucati, eu aveam un pachet classic de 50 buc su un pachet string 12 bucati deci nu pot inscrie bonul in concurs
Agnet (Cluj-N) in 24 august 2010, 14:03
Buna Modelatorului. Inroduc bonul din data de 23.08.2010 si nu ma lasa sa trimit, ca mereu imi scrie " Data bonului nu este valida pentru promotie. Produsele trebuie cumparate din saptamina curenta" Ziua de 23.08.2010, este saptamina curenta. Tel. de contact nu exista. Astept urgent raspuns. Multumesc.
Moderator 2 (Infopromotii) in 24 august 2010, 16:40
Draga Agnet (Cluj-N),
Te invitam sa te inscrii acum - eroarea tehnica pe care ai semnalat-o s-a remediat intre timp.
Mult succes!
Agnet (Cluj-N) in 25 august 2010, 02:42
Buna Modelatorului! Da s-a remediat, dar iar nu merge. Nu si nu ma lasa sa trimit bonurile din 23.08.2010. Problema este ca daca nu reusesc sa le trimit saptamina aceasta, saptamina viitoare nu mai sint valabile. Atunci eu am cumparat fara rost, mai ales ca am cumparat pentru 8 fete si pentru vreo 10 luni. Va rog sa le propuneti, daca cind merge si cind nu merge, atunci sa lase ca sa trimitem si saptamina urmatoare, cu data din saptamina aceasta. Doar vina e a lor, si nu e corect sa investim fara rost. Si apoi, un nr. de tel. ar fii fost corect sa ne lase, ca sa anuntam problemele, nu? Multumesc de rapuns, si astept urmatorul raspuns
Ildiko (Tg.Mures) in 29 august 2010, 10:07
De ce nu se poate face inscrierea?Sunt probleme tehnice?Unde bifezi ptr.a fi de acord cu termenii si conditiile?Nu apare casuta ptr.bifare.
() in 28 septembrie 2010, 21:33
Am primit pachetul. Va multumesc.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Castiga tinuta perfecta cu Libresse!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Castiga tinuta perfecta cu Libresse!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media